o
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwarte Piet wiede wiede wiet, ik hoor je wel maar ik zie je niet. Klop maar aan de deur bij mij, want dat vind ik reuzefijn.

 

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 

Zwarte Piet en Sinterklaas zijn welkom bij mij. Ik heb geen moeite met zwarte Piet en heb er nooit last van gehad, want ik ben met zwarte Piet opgegroeid.

 

Ze houden van Nederland, zeggen ze, maar ik heb een donkerzwart vermoeden dat de meeste anti-zwarte Piet gasten zo schijnheilig is als de neten.

 

Een gros zielige en bekrompen Nederlandse kleurlingen voelen zich duidelijk ondersteund door de blanke meelopers in hun gevecht tegen zwarte Piet terwijl een strijd tegen alle vormen van godsdienst alsook de achteruitstelling op de arbeidsmarkt en andere ten nutte zou zijn voor iedereen.

 

In het algemeen zie ik geen overeenkomsten tussen zwarte Piet en de zwarte dan wel gekleurde Nederlandse bevolking, noch qua kleur ook niet qua andere uiterlijkheden zoals rode lippen, grote oorringen en krullend- of kroeshaar. Dat de zwarte anti-zwarte Piet bevolking zichzelf daarmee vergelijkt, getuigt van een zelfbeeld van zeer laag allooi.

 

Het zal ook niet lang meer duren of er zullen extremistische groepen “witte” Nederlanders opstaan en een kort geding aanspannen tegen de zwarte anti-zwarte Piet beweging, omdat hun nationale feest en eeuwenoude blanke traditie door hun wordt bedreigd c.q. aangetast. Als de Nederlanders in Nederland, in Suriname en elders naar de rechter stappen om te eisen dat de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli moet worden verboden, daar zij zich gediscrimineerd voelen door de zwarte Nederlandse bevolking en in een negatief daglicht worden geplaatst als de afstammelingen van slavendrijvers, dan zou Suriname en andere Afrikaanse landen voor ze te klein zijn, en dan zal men ook de poppen aan het dansen zien in Nederland.

 

... Als gevolg van dit anti-zwarte Piet geneuzel zijn er duidelijke signalen van een rechtspersoon in de maak die zich gaat inzetten om de slavernijherdenking af te schaffen omdat de blanke meerderheid zich beledigd voelt en bij benadering wordt aangekeken op haar voorouderlijk slavernijverleden. Dit, omdat het slavernijverleden ook niet iets is van deze tijd en daarom hierin verandering moet komen, maar voornamelijk omdat de huidige generatie daar niet voor verantwoordelijk is geweest en zich ook nooit aan slavernij heeft gewaagd. En deze generatie eist derhalve met klem, dat het slavernijverleden en herdenkingen daartoe dan ook tot het verleden moet gaan behoren.

 

... Wanneer roetveegpieten en andere vernieuwingen aan de nationale kinderfeest zwarte Piet worden gehonoreerd dan wel afgeschaft door de zogenaamde meelevende regering dan moet afschaffing van andere waarden ook mogelijk zijn. Het is recht voor een recht voor allen, of niet soms? Ik sta volkomen achter deze mensen, omdat racisme en discriminatie niet voorkomen in hun woordenboek.

 

 

 

 

 

En aan het eind van al het geroezemoes over zwarte Piet zien de kinderogen alleen maar scheldkanonnades, schermutselingen en puur haat, in plaats van een gezellig kinderfeest. Dat alles blijft levenslang in hun geheugen gegrift. Is dit het doel wat de anti-zwarte Piet grievenmakers beogen? Is dit het voorbeeld dat gesteld moet worden aan de kinderen, dat het een doodnormale zaak is om tegenwoordig andermans traditionele en nationale waarde af te pakken? Mensen worden niet met haat geboren, je leert het aan en voedt het totdat het uitgroeit tot een ongeneeslijk kankergezwel.

 

... Wie tegen racisme is moet zijn/ haar religie die racisme faciliteert per omgaande laten varen en een kort geding aanspannen bij de rechterlijke macht om religie op scholen te gaan verbieden dan wel helemaal uit te bannen en om alle bedehuizen te sluiten. Maar men moet niet ageren tegen zwarte Piet, die is onschuldig en verdient dit niet.

 

Voordat de massa overhaaste conclusies gaat trekken dient zij eerst te kijken naar de werkelijke oorzaak van het racisme en discriminatie probleem. Al sinds mensenheugenis is elke vorm van religie dwingend. Kinderen, goedgelovigen en ongeletterden worden massaal door de religieuze machthebbers en de geschoolde eliteklasse uit eigen belang misbruikt onder het mom van het geloof. En wie iets anders wil geloven wordt stilzwijgend gediscrimineerd. Bijna niemand interpreteert het godsgeloof zoals het waarschijnlijk ooit voor bedoeld was, zodat er alleen maar narigheid ontstaat.

 

De tegenwoordige groep querulanten die tegen zwarte Piet zijn gaan geheel voorbij aan het feit dat de kardinale veroorzaker van racisme en discriminatie de kerk is, religies en de religieuze eliteklasse, want in vroegere Bijbels werden slechte mensen zwart afgebeeld en de goede mensen waren wit met geel haar. Daarom juist moet religie wereldwijd per direct bij wet worden verboden en de brand in alle zogenaamde godsboeken die de arme wereldbevolking heeft gedompeld in misère met haar waanzinnige en lugubere Bijbelse vertellingen.

 

In deze tijd worden de godsdienstsprookjes angstvallig bedekt met een rookgordijn van mensenrechten- en goede doelen organisaties en andere op christelijke grondslag geschoeide hulporganisaties alwaar dubbelhartige gelovigen met een vinger in de pap te brokkelen hebben. In feite duwen de hiervoor genoemde instellingen via hun liefdadigheidsprojecten in derdewereldlanden behoeftige en arme medemensen een godsdienst door de strot, dat verboden zou moeten zijn. En dan zeggende, “kijk hoe wij christenen goed geïnspireerd zijn door onze lieveheer!”

 

…. Onthoudt; “als een gelovige zegt “ik hou van je”, dan mag de betrokkene t.z.t. het tegenovergestelde gaan verwachten. Wanneer dan? De tijd zal het leren en lees de Bijbel eens goed door.

 

 

 

 

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

"Wie respect heeft voor zijn medemensen zal altijd de dingen zeggen zoals ze zijn, omdat het een onvergeeflijke misdaad is om medemensen achterlijk te houden en te misleiden."

Gelukkig heeft de Zwarte Piet karikatuur zijn feitelijke doel niet bereikt die destijds door de blanke meerderheid werd gecreëerd met de intentie om een distantie tussen blank en zwart te bewerkstelligen en om discriminatie te consolideren, maar deze is later in de geschiedenis verworden tot een onschuldig kinderfeest.

 

… Helaas wordt de karikatuur “Zwarte Piet” heden ten dage geregeld door onwetende domoren, academische domkoppen, racisten, belanghebbenden en achterlijke mensen gebruikt om kleurlingen en blanken te treiteren vanwege het voorouderlijk slavernij verleden teneinde de onschuldige kindervriend Zwarte Piet in een kwaad daglicht te stellen.

 

... En juist deze onruststokers, wettelijk verenigd in rechtspersonen, moeten via rechtswege hardhandig worden aangepakt. Dit, omdat sommigen misbruik maken van het slavernij verleden om hun zin te krijgen en anderen om verhaal te halen. Zodoende maken beide partijen met boosaardige bijgedachten zwarte Piet op allerlei manieren zwart. Deze kwaadaardige groepen, de blanke zowel de gekleurde dan wel zwarte bevolking die zich schuldig maken aan treiterij, racisme en discriminatie, moeten onherroepelijk het gelag gaan betalen en strafrechtelijk worden vervolgd, zodat het duidelijk wordt dat zwarte Piet geen enkele blaam treft.

 

Men dient zich juist te buigen over de veroorzaker van discriminatie en racisme en deze te ontwortelen dan zich bezig te houden met futiliteiten en zich gaan plaatsen in een slachtofferrol. De zogenaamde heilige boeken die liefde en vrede moesten voorstaan en tot op heden door de gemengde wereldpopulatie worden aanvaard als de absolute kennis, zijn niet vredelievend noch menslievend en ook niet onschuldig zoals belanghebbenden beweren, maar ze wakkeren juist discriminatie, racisme en slechtheid aan tot wereldwijde mensenrechtenschendingen.

 

 

 

 

 

 

 

Zoekt u een treffend voorbeeld van discriminatie en racisme? Reis dan af naar de derdewereldlanden waar het kolonialisme in de voetsporen van de kerk eeuwenlang de boventoon heeft gevoerd met haar heers en verdeelpolitiek waar racisme tot een cultureel erfgoed en diepgaande trauma van de achtergestelde bevolking is geworden. Velen zullen het glashard ontkennen, want de waarheid is hard om aan te horen.

 

Reis eens af naar het land waar “Jerry Afriyie” de anti-zwarte Piet activist vandaan komt, ze discrimineren daar elkaar alsof het een lust is terwijl ze onderling zo zwart zijn als roet. En over slavernij gesproken. De voorman van de actiegroep K.O.Z.P. behoort tot het Ashanti volk, dat in het zuiden huist van de vroegere Britse kolonie Goudkust (het Ghana van nu.) In de 2de helft van 17de eeuw kwam de slavenhandel daar in volle bloei waaraan de dominante stammen van het Ashanti volk er ook ijverig aan deelnamen.

 

… Dit Afrikaanse volk heeft destijds leden van andere stammen met list en bedrog gevangengenomen en vaak met bruut geweld om ze te verkopen aan Europese slavenhandelaren of te ruilen voor vuurwapens om hun macht uit te breiden. De gevangen zwarte vrouwen, kinderen en mannen werden vanaf de West-Afrikaanse kust verscheept naar de Nieuwe Wereld.

 

... En deze mensenhandel werd halverwege de 19de eeuw stopgezet, maar in de ogen van vele onwetenden gingen de Europeanen naar die Afrikaanse landen om Afrikanen te stelen om ze overzee te exploiteren. Dit, terwijl de slavenhandel en slavernij in belangrijke mate in de handen van de blanken werden gewerkt door de vroegere agressieve, dominante en gewetenloze Afrikaanse boevenstammen alwaar Jerry een afstammeling van is.

 

En in Suriname, het beloofde land van “Maya de Bij”, is discriminatie volksoverlevering nummer 1 waar het overgrote deel van de bevolking geloviger is dan de paus. Het merendeel van de Javanen en Hindoestanen aldaar hebben een hekel aan de creolen en andersom ook, en de meeste stadscreolen, Hindoestanen en Javanen zien de “boslandcreolen” en de “bosnegers” liever gaan dan komen.

 

… Ook de inheemse volksgroepen aldaar c.q. de indianen, worden finaal gediscrimineerd en achtergesteld waar ze bijstaan en bij tijd en wijle zoet gehouden met voedselpakketten en velerlei loze beloftes die resulteren tot landonteigening door de regering. Dit voorbeeld hebben de onderdrukten van vroeger overgenomen van hun vroegere overheersers die de voorouders van deze indianen ook macht en rijkdom beloofden en omkochten met kralen en spiegeltjes met het doel om hun goud te stelen en hun gronden te ontnemen.

 

Het staat vast, dat in de landen waaruit kolonialisten zijn voortgekomen o.a. Nederland, Engeland, America, Frankrijk, Portugal, Italië en andere zal racisme, rassenhaat en rassendiscriminatie nooit verdwijnen, maar als een vloek blijven rusten op de regering en bevolking die haar zogenaamde heilige boeken blijven beschouwen als hun culturele erfgoed.

 

En wie de theorieën van de hindoegoden o.a. Brahma, Manu, Shiva, Ghanesha, Rama, Hanuman en Krishna, enz. vereert, aanbidt de levensfilosofie van de vroegere slechtdoeners, verkrachters, pedofielen en incestplegers. Dit soort gedrochtelijk goddelijk gespuis heeft slechts onheil gebracht voor de Hindoe populatie, dat zich op India tot thans uit in ellende, racisme, onderdrukking, achterlijkheid, kastenstelsel, liefdeloosheid, onmenselijkheid en voorts in alles wat mensenrechtenschendingen inhoudt zoals een ware godsdienst betaamt. Zie naar de misdaden tegen de menselijkheid die aldaar aan de orde is van de dag welke relateren aan het voorbeeld van hun blauwe goden.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh: "Het Hindoeïsme heeft evenals andere wereldgodsdiensten ook van alles in huis o.a. “Heilige Dhivali”, “Heilige Apen", “Heilige goden”, "Heilige geestelijken”, “Heilige koe”, en ook “Heilige koeienstront.”

 

Kinderen zijn in elke maatschappij ten opzichte van de volwassenen onschuldig als lammetjes en ik geef hier een voorbeeld van kinderlijke onschuld. Ik zei tegen mijn dochter van tien jaar “jij lijkt op zwarte Piet”, waarop zij enthousiast en met een verrukt gezicht antwoordde “jaaa dat wil ik zijn!” Aan mijn zoon van 13 jaar vroeg ik "als iemand tegen jou zegt dat jij zwarte Piet ben, wat zeg je dan of wat ga jij dan doen? Hij antwoordde "dat is dan dom als die persoon het meent. Ik doe hem niets zolang hij/ zij van mij afblijft.”

 

Van beide zijden geen woord over ras, kleur noch afkomst. Ik heb mijn kinderen van jong af aan geleerd dat ras en kleur niets ertoe doen om een mens eerlijk te kunnen beoordelen. Kinderen zijn onschuldig en zien menselijkerwijs geen kleur noch ras, maar het zijn de opvoeders, de familie en de omgeving waarin ze opgroeien die de jeugd gaandeweg verpesten met zwartgalligheid en onmenselijk gedrag.

 

Kinderen zijn in principe onschuldige wezens, maar het merendeel van de jeugd ondergaat niet alleen binnenshuis een godsdienst opvoeding, maar ook op scholen wordt de jeugd op jonge leeftijd zwaarbelast met vreemde en onbegrijpelijke verschillen waar ze op latere leeftijd alleen maar agressief van worden. Door religie leren ze te discrimineren en onderscheid te maken tussen rassen en volken, terwijl iedereen (gelovig of niet) hetzelfde is. Jonge kinderen zijn voor allerlei beïnvloedingen vatbaar en een zeer gemakkelijke prooi voor de wolven in schaapskleren en voor de mannen in lange jurken.

 

Om de toekomst voor de jeugd te behoeden tegen decadentie en normloosheid moet wereldwijd alle vormen van godsdienstonderwijs op alle scholen worden verboden. Dit, om de wereldvrede te bevorderen, want goed religieus geschoeid zijn is zeker geen voorwaarde om in vrede te kunnen leven met medemensen. Maar het besef dat het doel van de natuur is om het leven voor eenieder te veraangenamen in ons eenmalig bestaan op deze aarde, dat we liefde voor elkaar moeten hebben om elkaar te begrijpen en dat we één zijn met alles wat de natuur in zijn boezem heeft, betekent vrede en geluk voor iedereen.

 

Scholen en instanties die religieuze praktijken faciliteren binnen de educatieformule zijn ongetwijfeld de handlangers van de hoofdmisdadigers waar zeer dringend een stop op moet komen, zodat het latente kwaad geen voedingsbodem meer krijgt om zich voort te kunnen planten in het brein van de onschuldige mensheid.

 

De wereldgeschiedenis wijst uit, dat religieleiders en staatshoofden uit eigen belang een zeer belangrijk aandeel hebben geleverd met de bevordering van discriminatie onder het volk, zodat racisme tegenwoordig een vaste plaats heeft binnen elke samenleving.

 

En als de huidige wereldwijde criminele organisaties o.a. het Vaticaan en regeringen wiens staatsleus totnogtoe luidt “Zo ware helpe mij God almachtig” en tot nu toe bestaansrecht vermogen, waarom moet dan “Zwarte Piet” van het toneel verdwijnen die in de verste verte geen crimineel verleden heeft?

 

… Zo ware helpe mij God almachtig was de vroegere populaire term van de koloniale staatslieden en koninkrijken die de belanghebbenden onder haar onderdanen en soortgenoten hebben gestimuleerd tot wereldwijde mensenrechtenschendingen. Als de criminelen zoals hierboven bedoeld in vereniging met gelijk denkenden in een legaal jasje hun geijkte religieuze boevenstreken hedendaags mogen continueren onder het mom van menslievendheid, democratie en religiositeit, dan hoort Zwarte Piet, die het toonbeeld is van onschuld en rechtvaardigheid, helemaal thuis in deze maatschappij waarin hypocrisie vaak toonaangevend is.

 

Als Zwarte Piet tot het verleden moet gaan behoren, dan moet religie ook compleet verdwijnen. Recht voor een Recht voor allen! Juist Zwarte Piet heeft in alle toonaarden het recht om te blijven bestaan, want wij horen hem wel en zien hem slechts een paar keer per jaar hoe hij wereldwijd kinderharten verblijdt, maar anders zien wij hem niet!

 

… Maar de religies daarentegen hebben met haar sympathisanten geen recht van bestaan, want wij horen ze dagelijks en zien ook elke dag weer hoe ze elkaar verzieken en stoïcijns doorgaan met wereldwijde schendingen tegen de menselijkheid en tegen de baarlijke natuur. Dit komt voornamelijk doordat de religieuze mensheid in het algemeen zo slecht is dat ze haar slechtheid als doodnormaal ervaart. Deze erfelijke ziekte die godsdienst heet moet wereldwijd onherroepelijk uitgeroeid en verbannen worden, maar niet Zwarte Piet die het symbool kenmerkt van menselijkheid en de tegenpool van religie.

 

Als de volkeren die via indoctrinatie en ongebreideld geweld werden gekerstend door de religieuze wereldheerschappij tot op heden het godsgeloof van de vroegere moordenaars van hun voorouders dweperig adoreren, maar zwarte Piet zien als racisme, dan moeten zij voorzeker ook afstand nemen van de hoofdveroorzaker en de uitvinder van racisme en discriminatie die een tantaluskwelling is in hun bestaan. Dus weg met alle godsdiensten, het zijn religieuze roversnesten, al blijkt dit niet uit haar zogenaamd liefdadig en medelevend gedrag!

 

Maar laat zwarte Piet zichzelf blijven zoals die was en nu als een positief residu is achtergebleven van de koloniale tijd. Zwarte Piet is onschuldig en is zich van geen enkel kwaad bewust, maar is slechts tot vermaak van de allerkleinsten en van de volwassen kinderen zoals ik. De roetveeg piet ken ik niet, maar wel de eeuwenoude kindervriend en dat is zwarte Piet.

 

Voor wat betreft racisme en discriminatie, zoals wordt geïnterpreteerd door de zwarte anti-zwarte Piet beweging en haar epigonen, moet het ook voor iedereen duidelijk zijn dat de anti-zwarte Piet rechtspersonen alleen voor zichzelf spreken en dat haar narigheden niet toepasselijk zijn op de zwarten en kleurlingen die zwarte Piet en Sinterklaas ervaren als kindervrienden. Het is een lijnrechte leugen dat de meerderheid van de Surinamers en Antillianen zwarte piet als racisme ervaart.

 

Sint-Nicolaas en zwarte Piet hebben geen binding met racisme noch met discriminatie en ook niet met de slavernij. Maar de hiervoor genoemde begrippen mogen ongetwijfeld op het conto worden toegeschreven van de onfortuinlijke klagers die zwarte Piet en Sinterklaas de schuld geven van de traumatische en nare belevenissen die zij helaas hebben ondergaan door toedoen van kwaadaardige en treiterige mensen met als gevolg, dat hun slachtoffers zijn overgegaan tot het projecteren van dit onbehoorlijk gedrag op onschuldige medemensen.

 

… Daardoor maken de betreffende rechtspersonen zich direct schuldig aan diverse strafbare feiten wat inhoudt, dat ze onverwijld door “Grapperhaus” strafrechtelijk moeten worden vervolgd wegens smaad, racisme, discriminatie en geestelijke kindermishandeling. Anders meet Justitie met twee maten, faciliteert rechtsongelijkheid en bedrijft klassenjustitie zoals gewoonlijk.

 

Het meest oneerlijke van dit alles is dat de vermeende slachtoffers (= de anti- zwarte Piet rechtspersonen) aan het generaliseren zijn waardoor de meerderheid van het rechtgeaarde Nederlandse volk onder de minderheid van de slechte bevolking moet lijden. Het is daarom de pro zwarte Piet aanhangers bij deze aan te raden om een aanklacht in te dienen tegen die rechtspersonen en comparanten wegens bovengenoemde feiten, zodat strafvervolging van dit handjevol misbaksels een feit wordt.

 

De kleurlingen die tijdens hun protestmarsen bij de intocht van Sinterklaas scandeerden met “no more black face” vragen duidelijk luidkeels om gedeporteerd te worden naar hun droomland. Kan de Nederlandse overheid wat dat betreft niet tegemoet komen aan hun wensen?

 

En de blanke epigonen, ook BN’ers en regeringsfunctionarissen die in de media zich als de geitenwollensokken figuren en als ophitsers fungeren van de anti-zwarte Piet vereniging, beschouw ik als de blanke avonturiers en slijmballen met een slecht geweten die hun voorouderlijk slavernijverleden willen goed maken door steun te geven aan het geblèr van het zwarte anti-zwarte Piet gepeupel om zichzelf vrij te pleiten.

 

Als de schijnheilige blanke anti-zwarte Piet sympathisanten iets goed willen maken wiens voorouders in de slaventijd waarschijnlijk een handelsrelatie hadden met de voorouders van de initiatiefnemer van de anti-zwarte Piet beweging die de zwarte slaven hebben geleverd, dan moeten ze gaan ijveren om op alle scholen het euvel, dat religie heet, af te schaffen die hun voorouders de stimuli verschafte tot slavernij, onderdrukking en genocide van medemensen tot mondiale schending van de menselijkheid. http://www.debijbelzegt.nl/slavernij.htm

 

Voorts dienen de hypocriete blanke ijveraars afschaffing van het Nederlands koningshuis te gaan bepleiten wier voorouders zo verwaand waren door een vrijbrief af te geven aan belanghebbende onderdanen verenigd in het VOC en andere om slavernij, onderdrukking en overheersing van verre landen en volken te gaan bewerkstelligen. Dat dezelfde organen de afschaffing van de slavernij hebben bevolen getuigt niet van haar goedheid, maar mag beschouwd worden als een sigaar uit eigen doos, want ze hebben destijds uit eigen belang zonder gewetenswroeging bewust medemisdadigers eeuwenlang geruggesteund tijdens hun gruweldaden tegen de menselijkheid onder instigatie van het heilige boek en namens God.

 

Zwarte Piet is niet alleen een zaak van de blanke Nederlandse populatie, maar is een zaak van elke kleurling die positief is ten opzichte van Sinterklaas en zwarte Piet. Maar de zwarte anti-Piet beweging heeft duidelijk de boot gemist en heeft feitelijk geen recht van spreken, met dien verstande, dat elke afstammeling als afkomstig van de vroegere onderdrukte massa, die het godsgeloof aanhangt van de moordenaars van zijn voorouders, ook een geijkte voorouderlijke verrader is die zijn recht van spreken over de slavernij en zwarte Piet al helemaal heeft verspeeld en aldus nu slechts twee rechten vermag namelijk het "aanrecht" en het "zwijgrecht." Meer niet!

 

En de zielige kleurlingen o.a. de Surinaamse-, Antilliaanse- en Afrikaanse klagers in het algemeen beseffen niet dat ze zelf debet zijn aan racisme, discriminatie en zelfvernedering door een godsdienst aan te hangen die de oorzaak is van hun misère en als een vloek op ze rust. Ze blameren als een eend zonder kop de onschuldige zwarte Piet die met hun achtergestelde situatie niets van doen heeft. Steek de hand in eigen boezem. Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok.

 

Zwarte Piet wil zwarte Piet blijven zoals die ook van oudsher is geweest!

 

Dictum sapienti sat est.

 

Ten aanzien van zwarte Piet en humor wil ik hier kwijt, dat mijn gezin uit kleurlingen bestaat. Maar buiten mijn gezin om is mijn overige familie vrij groot (Vishnuïsten) met een variatie aan huidskleur van blank tot roetzwart waarvan deze laatste de binnenkant van hun handpalmen en de onderzijde van de voeten blank zijn en waar wij ook grappende wijs tegen zeggen, dat het komt doordat ze vaak op handen en voeten lopen als apen. Niemand van ons voelt zich beledigt noch vernederd erdoor, maar wij lachen er allemaal hartelijk om, het is humor en lachen is gezond. Wij zien alleen de mens achter de kleur. En wie van welk ras of afkomst is, is bij ons niet aan de orde, want wij zijn evenals apen en andere op deze aarde levende wezens allemaal aardbewoners, en alleen dit telt.

 

Maar in Europa en elders leidt humor een dubbelleven die de bijnaam satire draagt en die kwaadwillende mensen een dekmantel verstrekt om anderen straffeloos te mogen beledigen. En de getroffenen van deze satire moeten vervolgens de beledigingen gelaten aanhoren, want het is immers schuine humor gebaseerd op kritiek via parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. Het is lachwekkend en niet echt. Maar als de satire c.q. humor uitmondt op geweld en wordt weerkaatst op de initiators, dan breekt de hel los op aarde. Neem hiertoe een voorbeeld aan “Je suis Charlie.” 

 

En vaak als ik om mij heen kijk dan zie ik heel duidelijk dat het erop lijkt alsof iedere bevolkingsgroep en ras elk van een andere planeet afkomstig is, want ze kunnen en willen meestal niet met elkaar omgaan gehinderd door persoonlijke dan wel culturele redenen. Ze hebben het over menselijkheid, saamhorigheid en al wat dies zijt en hebben als leidraad allerlei heilige boeken, rechtmatige wetten en regels waaruit ze een voorbeeld zouden moeten putten. Ze bezitten een Bijbel, een Thora, een Koran, een Bhagavad-Gita, enz., maar al haar boeken bij elkaar behoren thuis in de prullenbak daar ze geen leidraad vormen om de vrede en harmonie tussen mensen onderling te kunnen bewaren.

 

... En zo leven aardmensen oftewel buitenaardse wezens samen op deze aardkluit als afkomstig van verre bewoonbare planeten in het heelal, maar tegenwoordig  bij elkaar wonen en zijn ongelijkmatig verdeeld op een groot aardoppervlakte volgens de stelling “elk voor zich en God (=egoïsme) voor ons allen? 

 

Met andere woorden, de aliens waar de slimme wetenschappers en velen na deze hopen te zien en die vanuit het heelal worden verwacht bevinden zich reeds op de planeet aarde zonder dat dit iemand, behalve ons, is opgevallen.

 

Wij zijn Vishnuïsten en hebben geen God en ook geen heilige boeken die ons de weg kunnen wijzen naar de waarheid die tot eeuwig leven leidt. Kortom, wij zijn niet godsdienstig en zien keer op keer hoe huichelachtig onze religieuze medemensen zijn. Niet allemaal, maar de meeste wel. Ze lachen met ons en stellen zich meestal vriendelijk en gematigd op, maar wij maken ons geen illusies. Voorts zijn wij recht door zee, menslievend en saamhorig onderling. In tegenstelling hiervan vraag ik mij vaker met verbazing af waarom de religieuze mens in het algemeen gewapend met heilige boeken en zogenaamd beschermd door hun lieve en almachtige heer daarboven ondanks al die voordelen niet met elkaar kunnen samenleven onder een hemeldak?

 

… Het antwoord daarop is, dat de gelovigen pas na hun dood in de hemel gelukkig zullen zijn ongeacht wat ze bij leven op aarde hebben misdaan tegen medemensen en tegen elkaar en de ongelovigen zullen gelukkig zijn op aarde en deze beërven.”

 

Het is feitelijk schrale troost voor de gelovigen die gedurende hun leven op aarde geen plattegrond van hun kerk van de hemel hebben meegekregen. Dit komt mede omdat de kerk tot nu toe nog geen kaart van God heeft ontvangen over de plaats in de ruimte waar hij daadwerkelijk is gedomicilieerd.

 

Ik hoop van ganse harte dat de religieuzen die ter ziele zijn gegaan wel weten waar de hemel zich bevindt, of dat God, de engelen en Petrus ze onderweg opvangt, zodat ze niet verdwalen in het immense heelal en de hemel voorbij zweven om voorgoed te verdwijnen in het niets.

 

Ten aanzien van de Sinterklaas intocht op 17 november 2018 inzake de landelijke onlusten ben ik van mening, dat het verre van netjes en verstandeloos is wanneer iemand klaar geweld gebruikt tegen zijn geweldloze medemens om zijn eigen standpunten te verduidelijken.

… Daarnaast is het evenzo onfatsoenlijk en inhumaan dat de burgemeesters hebben toegelaten dat de zwarte anti-zwarte Piet beweging met haar geblèr over racisme jonge kinderen mocht treiteren dan wel ontstemmen op hun kinderfeest en dit in het honderd hebben doen lopen. Dit is extreem laf!

 

Ik kan me dan heel goed indenken dat op zo’n moment de stoppen bij rechtgeaarde mensen doorslaan om die zwarte Piet haters het zwijgen op te leggen, want de kleine kinderen konden op dat kritieke moment zich niet verdedigen tegen die leeghoofdige anti-zwarte Piet racisten, allemaal volwassenen die een kinderfeest verpesten uit eigen belang.

 

… Er is immers ruimte genoeg om zich op een andere dag te manifesteren en hun meningen kenbaar te maken, maar niet tijdens een feest waar kinderen bij betrokken zijn. De anti zwarte Piet haters werden te recht met luid gejoel verjaagd en kregen daartoe toepasselijk de roede omdat ze stout waren.

 

… En Hooligans of niet, het doel heiligt de middelen, maar de hoofdverantwoordelijke van de onlusten en gewelddadigheden is de burgemeester en de regering.

 

Blijf af van zwarte Piet, want geloof het of niet, dit is een compilatie van Zwarte Piet.

Het volk dat toegeeft aan de willekeuren van den vreemde, zal meer dan cultuur verliezen, dan sterft het uit.
 

 

Door Gurubesar Lancar Ida-Bagus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

gallery/kroon nederlands-001