© Copyright : Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotocopy, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar: R.R.Purperhart <> Lancar Ida-Bagus.

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

 

 

Ter bescherming van de originele uitgave zijn alle op deze site geplaatste boeken van het Vishnuh-Genootschap gecodeerd weergegeven en ingekort.

 

 

Een Levensles voor den Bolleboos

  

 

Het Vishnuh-Genootschap vertelt;

 


Een Javaans spreekwoord luidt:

 

"Wees nooit verrast wanneer men de waarheid daar tegen komt waar men deze nooit verwacht, en verwacht ook niet dat de waarheid mild zal zijn".
 

 

 

"Arrogantie is in het Westen des duivels oorkussen"
 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

"Bescheidenheid" siert elk mens, maar "arrogantie" doet bij de niet verwaande medemens slechts een trauma ontstaan, dat in het nadeel kan werken tegen de arroganten van geest."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIE HIER EEN WAAR GEBEURD VERHAAL

EN ONS GEVOEL VOOR HUMOR HIERIN;
 

Met onze kleinzoon Lancar hebben "wij" vroeger in Suriname heel wat afgelachen. Zoals die éne keer...toen 3 in Holland geboren Surinamers met vakantie waren in Suriname, kwamen deze terecht bij Bigi Poika (= een plaats in het binnenland) en hebben een boslandcreool zover gekregen als jachtbegeleider, maar van wapens wilden deze toeristen niets weten. Zij vonden dat allemaal onnodig en gingen prat op in kennis te hebben van de rimboe, en ze hebben gestudeerd in Holland, dusss.

 

... De bosneger zweeg en nam de avonturiers diep het bos in totdat één van de drie geleerden plotseling riep "kijk daar een poes lopen, ik ga hem effe aaien.“

Binnen no time stonden ze gedrieën die mooie glimmende zwarte poes te bewonderen. De gids had ze gewaarschuwd dat zij op het pad moesten blijven dat hij open gekapt had met zijn houwer en ze uitdrukkelijk gezegd daar niet van af te wijken wegens onzichtbare gevaren. Toen deze inlandse gids op een gegeven moment, bij het horen van een verdacht geluid achter hem, zich omkeerde en het poezelig tafereel aanschouwde was het euvel al geschied. Eer deze iemand kon waarschuwen voor het dreigend gevaar hoorde hij van heel dichtbij een boosaardig zacht gegrom...

 

... Zonder zich maar één moment te bedenken koos de gids het hazenpad en liet de arrogante bende, de kromme „R“ sprekende Surinaamse Nederlanders, daar waar ze waren. De bosneger ging er van uit dat die eigenwijze geleerde heren in diaspora een eigen theorie hadden voor hun snoezig gedrag. Zij hebben toch gestudeerd in Europa en zijn door hun slimheid waarschijnlijk in staat om zichzelf te redden. Maar de gids wachtte daar in ieder geval niet op en volgde uit voorzorg direct zijn overlevingsinstinct. Dus, hij zette het meteen op een lopen.

 

... Met grote haast bewoog de boslandcreool zich al rennend en springend door het dichte bos, wetende dat als hij bleef staan waar hij was, wis en zeker zou worden overgeleverd aan de willekeuren van de vierpotige dood, die ergens achter een boom op de loer lag en op elk moment zich op de indringers, die op zijn territorium bevinden zou storten en dodelijk toeslaan.

Halverwege de vlucht stopte de gids en terwijl hij zich omkeerde, hoorde hij van heel uit de verte het „woest gegrauw“ van moeder Panter en tegelijkertijd daarboven uit het angstaanjagend gegil van die toeristen. Hun doodskreten gingen door merg en been.

 

... De bosneger die nog enigszins duizelde van de gebezigde ingewikkelde terminologieën gedurende de gehele reis door zijn ex-klanten, dacht, „wat ben ik blij dat ik geen studiebol ben, en vooral studeren in Holland is geen wijs plan anders was mij nu hetzelfde overkomen en gelukkig heb ik die weetallen om vooruitbetaling gevraagd anders zou ik nu achter het net hebben gevist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Uitgeput en hijgend kwam de boslandcreool zijn dorp ingelopen en vertelde zijn mededorpsbewoners in hun eigen taal. Vrij vertaald; „die geleerde toeristen hebben een poesje geaaid, maar aan hun gejammer te horen heeft moederpoes hun handtastelijkheid niet op prijs gesteld en ze vreselijk toegetakeld. Ze zullen door haar worden opgepeuzeld, en, oh wat konden die gasten schreeuwen zeg!"....

 

"Wat letterlijk werd gezegd door de bosgids : Den koni buwiki fu bakwa kondwe, fasi wan pikin tigi. Fa den kwe mi bwibi ma tigwi kot den skin, na tigi nyan patu. Den baka buwiki fu baka kondwe bin bawi nanga den tongo sote, te mi kon fede.  Letterlijk vertaald ; .... De slimme ezels uit het land der blanken (Holland) hebben een kleine tijger aangeraakt. Aan hun gehuil geloofde ik, dat moeder tijger hun lichaam heeft toegetakeld, het is haar etenspot. Die zwarte ezels uit het land van de blanken schreeuwden heel erg met hun tong, dat ik er zelfs bang van werd."

 

...Toen wij via via zijn verhaal vernamen hebben wij er smakelijk om gelachen en de tranen schoten uit onze ogen zonder ook maar een greintje medelijden te voelen voor die ongelukkige alwetende toeristen.

Wij woonden toen nabij het genoemde dorp en het waren immers die omgekomen betweters die ons met de nek hebben aangekeken nadat wij ze eerder op de dag hadden gewaarschuwd voor de oerwoudgevaren alsmede hun de toegang weigerde tot ons dorp daar wij niet gediend zijn van nieuwsgierige aagjes. Het scheelde niet veel of deze toeristen in diaspora hadden door hun brutale aandringen onze klewangs geproefd, maar onze zwarte Jaguar nam hun brutaliteit voor zijn eigen rekening.

 

Dat was hun verdiende loon inzake arrogantie, hooghartigheid en onnadenkendheid! Zij waren alwetend en kwamen uit Holland. Ze geloofden ons niet toen wij op grond van menslievendheid vertelde dat er een zwarte wijfjespanter met jonge welpjes in het oerwoud rondliep die niets en niemand in haar omgeving duldde...

 

... Helaas voor de studiebollen dat ze weerbarstig en alwetend waren en daarnaast niet wilden luisteren naar goede raad. Maar de omringende rimboebewoners zagen in dit ongelukkige voorval wederom hun bijgelovigheid gestaafd, dat de toeristen werden meegenomen door bosgeesten."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DE GEESTEN HEBBEN GEEN HONGER!

 

Op een keer toen wij bij middernacht bezig waren met het collecteren van voedsel en goederen die eerder op de dag door een lokale medicijnman samen met zijn klant onder een grote kankantrieboom waren neergelegd voor de geesten, sloegen wij dubbel van het lachen toen de naburige obiaman met zijn twee helpers nog even in het holst van de nacht bij de bewuste kankantrieboom langskwam om zijn buit op te halen...

 

... Onze kleinzoon Lancar (R.R.Purperhart) was pas 9 jaar oud en hij was erbij, en hij stopte alle centjes in zijn broekzakken die in een aarden potje zaten o.a. halve centen, twee centen, anderhalve centen, stuivers, dubbeltjes en kwartjes, die wij dan weer uitgaven aan allerlei schoolbenodigdheden voor hem en lekkers zodra wij in de stad Paramaribo waren voor onze maandelijkse inkopen. 

Toen onze uitkijk rapporteerde dat er mensen aankwamen, een drietal mannen, broeide bij ons meteen een lollig plan om ze de stuipen op het lijf te jagen. Wij hoorden inderdaad mensen lopen en verscholen ons in het struikgewas. Wij waren in het zwart gehuld zodat wij moeilijk te onderscheiden zijn in het duister...

 

... Toen de inheemse bezoekers dichterbij waren maakte één van ons een *yorka-achtig geluid, dat is gewoon... "boeeeeeeeee." Die mannen stonden, als door een onzichtbare hand tegengehouden, opeens stokstijf van angst en tegelijkertijd was in onze groep een onderdrukt gegrinnik te horen van enkele leden, die hun lach nauwelijks konden inhouden. Iemand van ons gebaarde hen om stil te zijn zodat ze hun lachspieren nog even intomen, anders gaat de lol eraf, dan is het niet leuk meer.


Nogmaals herhaalde één van ons een langgerekte boe-geluid om er kippenvel van te krijgen, ennn plotseling... als het een hardloopwedstrijd was geweest dan zou die bonuman (lees ook sabiman, dumankandidaat zijn voor de 1ste prijs. Hij stoof zijn twee leerlingen zoeffff voorbij en gilde het uit van angst en zijn helpers er achteraan alsof de duivel ze op de hielen zat. Terwijl die drie helden met gezwinde spoed aan de haal gingen riep onze kleinzoon Lancar in zijn kinderlijke onschuld met zijn luide kinderstemmetjehallo meneer u heeft uw slippers laten liggen“....

 

... En wij gierden het uit en kregen stuk voor stuk een hoestbui van het lachen. Die inheemse tovenaar was doodsbang voor zijn eigen geesten. Dat was effe lachen zeg. Het zal wel erg eng hebben geklonken voor die drie onderhavige nachtelijke bezoekers, een Nederlands sprekende kinderstemmetje om middernacht bij hun heilige boom, een Nederlands sprekende kindergeest!

 

Eerlijk is eerlijk, wij hebben altijd genoten onder een aantal kankantrie bomen, vooral hier bij ons in de buurt. Het verbaasde ons telkens weer over de veelheid aan lekkernijen die er voor het oprapen lagen. Allemaal klaargemaakte overheerlijke surinaamse gerechten en spijzen die gemaakt zijn van cassave, rijst en vlees, allemaal netjes bewaard in goed afgedekte kalebassen en aarden potjes en-of samengebonden in bananen bladeren...

 

... De vrouwen binnen ons gemeenschap waren altijd dolblij wanneer wij met onze ezelskar volbeladen met allerlei lekkers terugkwamen in ons dorp. Het scheelde ze vaak ook een hoop kookwerk en het is immers erg lekker wanneer een ander gekookt heeft. Ook drinkwaren ontbraken er niet o.a. whisky soorten Black Cat, White Horse, Johnnie walker , orgeadestroop en rum. Wij werden er laveloos van, we hebben het ons allemaal lekker laten smaken. (Ai wi nyan sopi yere! Wi bin drungu yere sisa! En un sibin yere brada!= Surinaams voor ; We hebben gezopen hoor ! We werden er stomdronken van hoor zuster! En we hebben zitten schransen hoor broeder!)  

Zo maken wij altijd dankbaar gebruik van s'Lands bijgelovigheid om ons leven in Suriname enigszins te vergemakkelijken en te veraangenamen. Wat ik ook kan aangeven is dat de aangetroffen gerechten zorgvuldig en écht hygiënisch waren voorbereid door de Surinaamse geestenaanbidders en-of door hun cliëntele. Deze zogenaamde verzoeningsgerechten benadrukken het dagelijkse eetpatroon van de betrokkenen, overwegend afkomstig van het plaatselijke Indiaanse volk en van de leefgemeenschappen van het negroïde ras o.a. boslandcreolen en stadscreolen (die in de Surinaamse volksmond spottend Djoeka's worden genoemd), die onder de kankantrie bomen en op zogenaamde heilige plaatsen met de regelmaat van de klok etenswaren neerleggen ten behoeve van hun voorouderlijke geesten die geluk zouden moeten brengen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


... Maar los gezien van deze inheemse volken, moet men zich niet vergissen in de Hindoestaanse en de Javaanse gemeenschappen in Suriname. Deze immigranten afkomstig uit Indonesia en India, die in de 19de eeuw als contractarbeiders Suriname bevolkten,  weten ook donders goed hun weg te vinden middels hun guna-guna en andere onfrisse zwarte magie praktijken. Je zou het bijna niet zeggen vanwege hun ogenschijnlijk rustige aard, maar de laatstgenoemde volken zijn ware experts op het gebied van mediums en bijgelovigheid en bovenal ook master in stupiditeit en onnadenkendheid...

 

... Kortom; het overgrote deel van de Surinaamse ingezetenen is geloviger dan de paus. Men hoeft er maar een scheetje te laten en whalla of men heeft daarvoor al een idiote verklaring klaar liggen alsof dit ook al eeuwenlang gedrukt staat, zoals de idiote verklaringen die in de Bijbel, de Koran en in de Bhagavad-Gita voorkomen.

 

... En het eetbare voedsel evenals de bijgelegde bruikbare spullen, die aan de voet van de heilige kankantriebomen worden gelegd door bosnegers en Indianen, zijn ervoor bedoeld om hun voorouders ermee te bekoren, zodat deze hun wensen laten uitkomen of om het verlangde door de overledenen te doen geschieden.

Of de hiervoorgenoemde rituelen ter verkrijging van voorspoed of wraak wel werkten is tot nog toe zeer onduidelijk. Maar zoals wij hebben waargenomen waren/zijn hun zogenaamde contacten met voorouders en overledenen je reinste onzin en tovenarij is slechts grote lariekoek. Te denken aan zelfinbeelding door hun eigen goedgelovigheid.

Wij zijn van oorsprong ook geestenjagers, maar onze voorouders noch wij hebben nog nooit één geest gezien noch iets van dien aard terwijl het juist voor ons erg fijn zou zijn wanneer wij als afwisseling ook met boosaardige geesten konden afrekenen, te weten de Apuku's, busi-yorka's, bakroe's, de assima's, de kromanti winti's en andere dubieuze waanzinnige spookverschijnselen uit de geestenwereld, die in de Surinaamse volksmond roemrucht zijn en in de hoofden van de bijgelovigen c.q. goedgelovigen wonen...

...Wat wij wel met volle zekerheid weten is alleen maar dat leden van ons dorp destijds de èchte geesten waren en gezamenlijk er ook flink van hebben genoten en hun buik rond aten namens de voorouders van de betrokkenen. En tot thans zijn wij graag de geesten van de heilige bomen wanneer het ons goed uit komt. Het is voorts toch zonde en van de zotte om al het voedsel te laten bederven, dat steeds onder de genoemde bomen voor dubieuze geesten werden neergelegd door bijgelovige landgenoten, inheemse tovenaars en hun getraumatiseerde slachtoffers?

Iemand moet dat voedsel toch consumeren, doch niet door geesten, want geesten eten niet en wie niet meer leeft kan ook niet eten. Wij vinden achteloos weggooien van voedsel in het algemeen niet netjes en beschouwen ook deze vorm van voedselverspilling als onverantwoord bijgelovig gedrag. Aangezien wij weten en vaak gezien hebben hoe het proces van voorbereiding tot koken en conservering van dit eten voor de geesten geschiedde door de bijgelovigen, was het voor ons geen enkel probleem om dit voedsel eetbaar te stellen en te nuttigen.

Het was telkens weer voor ons groot feest na een bezoek aan zo’n „heilige boom" zoals de arme bijgelovige Surinaamse stakkers deze kankantriebomen betitelen. Het gros van deze geestenaanbidders waren/zijn zeer arme mensen die voor zichzelf nauwelijks iets te makken hadden en vaak schulden maakten om hun bijgelovig gedrag te kunnen bekostigen. Mede daardoor werden deze bijgelovige gasten steeds armer en behielden geen uitzicht op een goed en rustig bestaan. Dit is tot op de dag van vandaag nog steeds het geval.

 

... Maar wij houden ons gewoon van de domme en struinen nog steeds vrolijk alle heilige bomen af.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Door deze God gerelateerd bijgeloof van het leeuwendeel van de Surinaamse bevolking, inclusief de lichtgelovigheid der inheemsen (de Indianen), kunnen wij ze derhalve nooit en te nimmer serieus nemen noch vrienden met deze mensen worden, dan alleen maar onze relatie beperken tot geven en nemen. Wij leven ons leven en handelen met iedereen met wie handel te drijven is. Verder gaan we niet en bemoeien ons evenmin met hun manier van leven, daar wij uit ervaring weten dat mensen die in een God en-of in allerlei twijfelachtige geesten en onzinnige dingen geloven en daarnaar leven, meestal geniepig, kwaadaardig en onbetrouwbaar zijn als de pest.

 

Dit vals gedrag geldt niet alleen voor onze vrome Surinaamse landgenoten, maar dit onstandvastig schijnheilig gedrag bij mensen is wereldwijd duidelijk zichtbaar. Omgang hebben met dit soort lieden is vermoeiend; het gaat in het begin een tijdje goed, maar al na een paar maanden ontstaan er opeens onaangename dingen in hun omgangswijze die menselijkerwijs geenszins als redelijkheid en billijkheid kunnen worden aangemerkt, en dat allemaal afkomstig van mensen waarmee we denken vriendschap te hebben gesloten en samen een land en wereld delen.

 

Doch, eenmaal trek je de conclusie, vriendschap met schijnheilige en goedgelovige lieden is een illusie, want ze geloven niet alleen in een God maar bovendien in de gekste dingen die "godsonmogelijk" zijn.

 

... In onze ogen is het merendeel van de Surinaamse bevolking onprettig gestoord. Dit is het gevolg van de eeuwenlange geloofsonderdrukking en machtsoverwicht door hun koloniale overheersers. Dit opgelopen geloofstrauma is later na de afschaffing van de slavernij door hypocriete slavenkinderen (afstammelingen) en door andere hielenlikkende soortgenoten voortgezet als de hedendaagse oplossing voor het Surinaamse land en volk. 

 

... Ieder moet het voor zichzelf weten en zijn eigen leven leiden, en zolang wij maar met rust worden gelaten heeft niemand iets van ons te vrezen.

 

 

ZELFOPOFFERING

 

Wij zijn leden van een orde van niet-religieuze wereldburgers en beschouwen onszelf niet als individu, maar als onderdeel van een groep aardbewoners. En wanneer het niet anders kan zijn wij bereidwillig om tot zelfopoffering over te gaan, als het de groep maar ten goede komt. Voor onze broeders en zusters hebben we dat er voor over. Dit is uiteraard voor buitenstaanders niet fijn, maar dan moeten ze ook met hun tengels van ons  afblijven.

 

... Wij zijn een grote groep mensen met verantwoordelijkheidsgevoel voor onze gemeenschap, en voor groot en klein. Derhalve laten wij ons door geen sterveling koeioneren noch door overheid of instantie.


Onze voorouders hadden in lang vervlogen tijden samen geleden, de generaties erna evenzo. Zij waren voorzichtig met het nemen van onschuldige levens, en de huidige generatie bevindt zich in hun voetsporen en zal aldus nimmer onschuldige levens geestelijk noch fysiek krenken voor datgene wat anderen hebben misdaan. Maar wie schuldig is aan een misdaad tegen een van ons zal persoonlijk boeten naar evenredigheid, en niet zijn vriend, naaste of familielid. Dus niet zoals gelovigen meestal doen, die als ze de juiste persoon niet kunnen pakken, dan pakken ze zijn vriend(in) of een ander lid van de familie. Daarom wissen wij met gaarne ons individueel belang weg tegen het belang van de groep. Dit, omdat wij Vishnuïsten aan elkaar zijn verbonden en door ons gezamenlijk lijden meer dan familie zijn van elkaar.

 

... Het Vishnuh-Genootschap zal altijd paraat staan voor zelfbescherming en bij bedreiging ten strijde trekken tegen de gezamenlijke vijand, welke verscholen zit in de kwaadaardige, goedgelovige, religieuze en verwaande mensheid.


Onze voorouders zijn onze nobele voorbeelden, die bij tijd en wijle zichzelf hebben opgeofferd, zodat de groep verder in vrede kon leven of veilig kon vluchten ter behoud van het leven. Dit is het edel streven van een Vishnuïst zodat onze groepen wereldwijd voort kunnen leven in alle leefomstandigheden en zoals van oudsher onze gezamenlijke vijand met grote schreden voor zijn. Wij Vishnuïsten zijn zelfopofferingsgezind en dit zal voor altijd zo blijven, en wie de les van het leven niet heeft geleerd zal uiteindelijk uitsterven. Geen weg is voor ons te lang en geen berg te hoog, en wie te recht straf verdiend, zal boeten voor zijn graf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig worden nog geregeld winti- en andere bosrituelen gehouden op excentrieke plaatsen binnen en buiten het woongebied van de bijgelovige Surinaamse inwoners. Deze voor Surinamers heilige plaatsen hebben wij nauwkeurig in kaart gebracht zodat elk van ons de weg naar de Heilige bomen en geheiligde plaatsen met gemak weet te vinden.

 

Alhoewel dit soort rituelen van geestenaanbidding momenteel veel minder geschiedt dan voorheen, vinden wij het op zich heel erg jammer vooral gelet op het feit dat wij er beter van werden. Derhalve zijn wij zeker geen voorstander van afschaffing van dit gedeelte van lands volkscultuur en zien daartoe graag dat het Surinaamse volk haar bijgelovigheid op geestengebied niet inboet door de opkomende nuchterheid van de jonge generatie Surinamers.

 

Maar de tijd staat gelukkig voor niemand stil, aldus berusten ook wij ons erin- en maken plaats op de pas voor nieuwe ontwikkelingen, die wij enerzijds zeer uitbundig toejuichen, ondanks dat anderzijds onze "voedselbomen" heden ten dage minder eterij opleveren dan vroeger het geval was. Tot de jaren 70 was het voor ons een goeie mooie tijd, en wij lusten er op bijna alles nog steeds een hapje van!

  

WEET JE WEET JE...

 

* Wat is een Yorka?

 

In de winti cultuur van de gekerstend creoolse dan wel Ndjuka (lees djoeka) gemeenschap van Suriname wordt de geest van een overleden mens "yorka" genoemd. In de loop van de geschiedenis hebben vele vrijgemaakte slavenvolken tijdens en na de afschaffing van de slavernij hun eigen religie (Winti godsdienst) samengeflanst op basis van bestaande fabels, sprookjes en vreemde godsdiensten. Zij hebben dus het voorbeeld van de kerk zich eigen gemaakt en een eigen godsdienst gecreëerd.

 

 

Wat of Wie is een Djoeka?

 

Het woord "Ndjuka" is van origine een scheldwoord, dat in Suriname is ontstaan tijdens de slavernij en betekend "Jodenpoep", Ndju= Jood, afgeleid van het Engelse "Jew",  en "Ka" is Surinaams voor "poep" (afgeleid uit het Nederlandse woord "Kak").  Dus de negerbevolking van Suriname werd destijds aangeduid als "Jodenpoep" door hun wrede blanke Christelijke meesters, omdat dit Negeroïde volk in de slaventijd veelal geijkt was voor het wegdragen en ledigen van de beertonnen der Joden en andere blanke kolonialisten. Dit was heel zielig en vernederend voor de ouders die destijds hiermee te maken hebben gehad. Helaas is het begrip Djoeka tegenwoordig verworden tot een geijkt Surinaamse scheldwoord, want de moderne afstammelingen van deze voormalige negers schelden elkaar te pas en te onpas uit voor Ndjuka en-of tot vernedering van anderen van hun eigen soort. Dit huidige door Surinamers gebezigde scheldwoord, dat haar oorsprong heeft uit de slaventijd, wordt in de huidige tijd als doodnormaal ervaren door de Surinaamse gemeenschap, enwel in de ruimste zin des woords.

 

 

Wat is het verschil tussen een Creool, Boslandcreool en Bosneger?

 

… Een Creool is een mengeling c.q. afstammeling van een blanke vader en een zwarte moeder. Dit ras ontstond vanaf de beginperiode van de slavernij waarin mannen en vrouwen van elkaar werden gescheiden en onderling geen gemeenschap mochten hebben, behalve als de meester nieuwe slaven nodig had en hiervoor destijds de sterkste negers gebruikten als dekhengsten. Maar voor het overige waren destijds alleen de blanke meesters gerechtigd geslachtsgemeenschap met hun slavinnen te hebben. En zo werden deze zwarte vrouwen eeuwenlang naar believen verkracht door hun blanke meesters voordat de mannelijke zwarte slaven algeheel toestemming kregen om zich met de eigen soort te vermenigvuldigen.

 

… Deze kinderen als afstammeling van de blanke vaders werden door hun verwekkers niet erkend, maar ze hadden ten opzichte van andere slaven een beter leven. Hiertoe woonden zij op het erf dichtbij het woonhuis van hun baas en kregen huishoudelijke baantjes als bediende, koetsier en voorman (Basja.) Deze laatste hanteerde gretig de karwats tegen de ongelukkige slaven die in de moestuinen en op plantages te werk waren gesteld. Voorts hebben deze creolen een voorname rol gespeeld in het op wrede wijze afstraffen van gevangen genomen weggelopen mannelijke en vrouwelijke slaven. Vooral de slavinnen van zeer jong tot oud, hadden van deze creolen het meest te lijden, die geregeld door hun blanke vaders werden ingezet als dekhengsten. En de zwarte vrouwen hadden dit maar te nemen, of door vrijwillige overgave of door verkrachting op wrede wijze onder buitenproportioneel geweld, door hun creoolse verkrachters. En hun meesters stonden erbij en keken ernaar of hun mensonterende instructies correct werden uitgevoerd door hun bastaardzonen

 

… Maar ondanks hun voordeelpositie werden deze creolen toch als smerige bastaards en als verachtelijke uitschot beschouwd door de blanke overheersing. Het merendeel van deze stadscreolen voelde zich verheven boven de slaven, ze waren immers hun beulen. Voorts deden ze alles om in de gunst te komen bij hun meester; hiervan is “witte voetjes maken” van afgeleid. Deze creolen verklikten alles wat in hun ogen verkeerd was aan hun blanke meesters, die tevens hun vader was. Ze logen verder alles bij elkaar en deden geregeld valse aantijgingen tegen de slaven om meer aanzien te krijgen en waren zoals hun meesters ook zo corrupt als de kolere. Toen de koloniën onafhankelijk werden kregen de meeste inwoners van Suriname wederom te kampen met een dictatoriaal en corrupt bewind en grote klassenverschillen, waar een kleine groep zeer welgestelde bevoordeelden (migranten) en afstammelingen van de blanken (de stadscreolen) over een zeer grote groep mensen heersen, die nauwelijks in de primaire levensbehoeften kan voorzien. Hun regeringsleiders hebben namelijk afgekeken van de kolonialisten en helaas ook hun slechte manieren overgeërfd.

 

… En bosnegers daarentegen zijn de directe afstammelingen van vroegere weggelopen slaven. Echter, is een groot deel van deze nageslachten na de afschaffing van de slavernij tot het katholicisme overgegaan. Deze nakomelingen zagen het samenheulen en vermenging met de stadscreolen als de oplossing voor hun geïsoleerd en armoedig bestaan. Hiermede is het tijdperk van een nieuw mengras ingeluid, -Bosneger vermenging met de Stadscreool. Zo ontstond de Boslandcreool. Tegenwoordig zijn bosland creolen herkenbaar aan de ketting om hun nek met een grote of kleine kruis eraan, meestal jongeren die slecht beïnvloed zijn door hun oudelui en de traditie van voorouderlijk verraad voortzetten uit onwetendheid en zodoende het goddelijk euvel blijven verspreiden in hun gelederen, die in de toekomst meer slachtoffers zal maken onder hun nageslachten, zodat de Bijbelse vloek blijft voortbestaan als een nimmer aflatende ziekte. Dus gewetenloos!

 

Zo heeft dit nieuwe mensentype, "de boslandcreolen", hun woonplaats dichtbij de voor hun bewoonde wereld gesitueerd en zich vervolgens verdiept in het koloniaal systeem om er beter van te worden. Daartoe hebben ze gaandeweg medesoortgenoten bewogen tot het godsgeloof, gebruiken en gewoonten van hun voorouderlijke moordenaars en vermenging met de creoolse gemeenschap aangespoord. Het is daarom niet vreemd dat de meeste van deze bootlickers een kerk hebben midden in hun gemeenschap in het bos en hun leefstijl, zeden en voorouderlijke gebruiken, vermengd met blanke gebruiken en gewoontes.

 

… Deze ontwikkeling van bovenstaande menstype en hun gedrag is in antithese tot de diep in het oerwoud teruggetrokken Bosnegers, die zich als de pure afstammelingen van de oorspronkelijke weggelopen slaven mogen beschouwen en zich nimmer hebben geassocieerd met de creoolse dan wel de blanke gemeenschap, noch met de blanke godsdienstbeleving noch met het koloniaal systeem. Deze groep leeft nog steeds zoals voorouds met hun voorouderlijke normen en waarden diep in de binnenlanden van Suriname en Brazilië. Alhoewel in de afgelopen eeuw deze zwarte inlanders contact hebben gezocht met de buitenwereld om uiteenlopende redenen, zijn ze toch hun voorouderlijke levensstijl trouw gebleven. Deze zijn de echte Bosnegers, de Marrons, die zich terecht als afkomstig van de weggelopen slaven mogen beschouwen, waarvan hun voorouders diep in het oerwoud een eigen taal hebben gecreëerd met wat ze in de beginperiode in stand hebben weten te houden uit hun vaderland, en die is vermengd met de koloniale invloeden van destijds. 

 

... Ondanks het feit, dat de meeste boslandcreolen en stadscreolen roetzwart zijn, zwart, donkerbruin, bruin of lichtbruin, hebben ze meer of minder blanke bloed in hun aderen stromen. Het is ook geen wonder, dat een groot deel van de bosland en stadscreolen het middeleeuws Nederlandse leefstijl en gedrag hanteert, onder anderen; ze nemen het niet zo nauw met zindelijkheid, ook al is er overvloed aan water; ze zijn meestal gierig jegens hun eigen soort, maar ten opzichte van buitenstaanders zijn ze gulhartig, behulpzaam en goedmoedig. Daarnaast prefereren ze uitbuiting van hun eigen soort en laat ze liever creperen waar mogelijk, maar tegenover anderen die het niet verdienen zijn ze goed voor en zorgzaam. Verder zijn ze bemoeizuchtig en denken alles beter te weten dan een ander. Voorts hebben ze een ziekelijke neiging om anderen ter plekke te verraden en zijn zo schijnheilig als de neten. 

 

... En het trieste van dit alles is de onzichtbare kronkel in hun hersenpan, want ze hebben inwendig een gloeiende hekel aan blanke mensen, maar als ze tegenover blanken staan, dan vertonen ze de "Blanke vrees"; dit is onderdanigheid en slijmerig gedrag naar de blanken toe. Dit geldt ook voor de andere bevolkingsgroepen o.a. de Hindoestanen en Javanen. Dus ronduit hypocriet, precies zoals de blanke meerderheid in de Westerse wereld geschoeid is. Behalve het feit, dat ze de blanke godsdienst ijverig aanhangen en zelfs geloviger zijn dan de Paus, dus de godsdienstleer van de moordenaars van hun voorouders adoreren alsof het de hunne is, zijn ze ergens helemaal van overtuigd dat ze ondanks hun zwarte/ bruine huidskleur blank zijn. Dit laatste is af te leiden uit hun gedrag, hun spraak met verdraaide tong en hun manier van denken en doen.

 

Dit slavenvolk heeft op een gegeven moment in de geschiedenis haar nieuwe godsdienst (Winti religie) doorspekt met reeds bestaande verhalen van haar vroegere meesters, en deze gecompleteerd met haar eigen visserslatijn. Vervolgens heeft zij alles, wat nuttig voor haar nieuwe religie werd bevonden, in een eigenwijs Afrikaans-Surinaams jasje gegoten.

 

En deze nieuwe door haarzelf gecreëerde winti-religie wordt vandaag de dag nog steeds aangevuld met diverse items door zogeheten medicijnmannen oftewel toverdokters, die een varia aan zelfbedachte professie titels dragen o.a. Obiaman, Bonuman, Duman, Lukuman, Piyai Inghi, Wisiman, etc. 

 

Dus de Surinaamse Winti cultuur, tegenwoordig ook bekend als "Afro-Surinaamse religie", is in wezen een mengelmoes over van alles dat binnen de invloedsfeer van dit volk past. En ook al gelooft dit getraumatiseerde Surinaamse negroïde volk er zelf heilig in haar zelfbedachte voorouderlijke traditie, dat voor een minuscuul onbeduidend klein beetje overeenkomt met de realiteit, o.a. dat haar voorouders uit Afrika komen, is hiermee ook alles al gezegd.

 

... Feit is, dat dit quasi Afrikaanse volk haar samengeweven godsdienst, de winti-religiegrotendeels heeft gegenereerd  van derden, met name van de kolonisten. Dit is ook geen wonder, want ze kregen helaas van hun vroegere koloniale meesters letterlijk en figuurlijk de "wind" van voren.

 

Het woord  "Winti" is afgeleid van "het Hollandsche "wind" (let op; spelling van 1914 n.e.), later  werd dit begrip in de Surinaamse volksmond bekend als "geest" c.q. "bos of natuurgeest" waarna dit oorspronkelijk Nederlandse woord naderhand een eigen leven is gaan leiden in de Surinaamse volkstaal, rituelen, gebeden en gebruiken.

 

De Surinaamse bosnegers en de Creoolse bevolking hebben gaandeweg de Surinaamse geschiedontwikkeling er van alles bij elkaar bedacht ten behoeve van hun winti-godsdienst. Deze Surinamers hebben dus allengs allerlei theorieën en rituelen ontwikkeld als afkomstig van hun Afrikaanse voorouders, terwijl het grootste gedeelte van de Surinaamse Winti beschaving en bezweringscultuur gefingeerd is op basis van Bijbelse rituelen en gebeden, op puur bijgeloof en een grote dosis primitieve idioterie.

 

De Winti-theoriën zijn in één woord ridicuul en de geestenvertelsels die daarin zijn verwerkt werken op de lachspieren, wat niet wegneemt dat dit deel van het Surinaamse negervolk erg vindingrijk en creatief is.

 

... Ofschoon het allemaal bullshit is wat het Surinaamse volk uitkraamt rondom haar Winti bezigheden en Winti-religie, die grotendeels een primitieve en op eigen leest geschoeide nabootsing is van de godsdienst cultuur van hun gewezen koloniale bazen, is het toch zeer vermakelijk om hieraan herinnerd te worden.

 

In onze ogen zijn het zeer hilarische en komische, maar ook bewonderenswaardige voorstellingen om te zien hoe deze Surinaamse bijgelovige negerbevolking, door middel van dans, zang en allerlei bijeengeraapte primitieve capriolen hun uiterste best doen om haar culturele uitvindingen en winti-godsdienst geloofwaardig over te laten komen, die zij inmiddels heeft uiteengezet in boekvorm en geheel gecompleteerd met een winti-woordenboek.

 

Obia show 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorbereiding:

 

Voordat een medicijnman aan zijn obia of winti voorstelling begint, giet hij zich meestal eerst stiekem helemaal vol met alcoholische dranken o.a. Whisky, casiri of zelf gebrouwen bier. Zo hebben deze medicijnmannen hun dorpsgenoten ook met de tijd leren zuipen. Het is binnen de Surinaamse gemeenschap bekend, dat het merendeel van de bonumannen zich gretig tegoed doen aan hallucinerende planten (Marihuana oftewel Cannabis sativa) en paddo's (hallucinerende Paddestoelen.) Verder hebben alle bonumannen hun eigen zelfbedachte obia-rituelen en attributen.
 

... En als ze eenmaal stomdronken zijn en in een roes verkeren of stoned zijn, dan spreken/ mompelen ze rap hun zelfverzonnen toverspreuken uit in volledig onverstaanbare wartaal (hun zogenaamde Kromanti= tovenaarstaal), in werkelijkheid gewoon dronkemanstaal, maar dan in het Surinaams of wat voor hun gevoel als voorouderlijk bosnegertaal doorgaat.

 

... Meestal weten deze toverdokters zelf niet eens wat ze in de rondte lallen oftewel in hun dronkenschap uitkramen, maar hun Kromanti-taal uitleggen doen ze evenmin. Hun geijkte interpretatie hierover is, dat het de taal is van voorouderlijke geesten. En vragen als; welke soort geesten deze kromanti-taal bezigen, hoe deze eruit zien, waar deze geesten precies wonen, en waar is de geestenwereld gevestigd? Voor deze en nog meer vragen geldt bij deze toverdokters als standaard; "alleen Joost mag dit allemaal weten."

 

... Dus door hun bewuste drugs en alcoholgebruik raken de bonumannen in geestvervoering (trance.) En ten behoeve van hun rituelen worden zij hierbij telkens beestachtig wild en overmoedig in hun dansimprovisatie; ze stampen heel hard met de voeten en springen als gekken in de rondte, ook voelen zij minder of geen pijn bij brandwonden die ze oplopen en andere fysieke verwondingen, die zij zichzelf tijdens hun idiote capriolen aanbrengen met botte kapmessen of middels andere voor dit doel zelf geprepareerde snijvoorwerpen en steeksels. Sommige toverdokters sterven binnen afzienbare tijd, nadat zij tijdens een bonuman show in hun stoerheid stukjes glas hebben geconsumeerd. In het bos lopen er geen chirurgen rond die snel een operatie kunnen uitvoeren. Tegen die tijd dat een patiënt de stad bereikt is deze al lang overleden aan zijn verwondingen. Eigen schuld dikke bult.

 

... En voor alles, ook in dit geval geldt; "het hinkende paard komt pas achteraan." Dus pas wanneer een toverdokter aan het ontnuchteren is voelt hij de pijn en verzorgt hij zijn wonden. Dit gegeven word aan het oog van de belanghebbenden en sympathisanten onttrokken. De zogenaamde obiameesters moeten immers hun verwondingen angstvallig geheim houden, want stel je voor wanneer het publiek erachter komt, dat zij belazerd is door iemand die voor zijn dagelijkse brood zich obiaman of toverdokter noemt. Bij ontdekking kan deze laatste zijn bonu-professie in de toekomst wel helemaal gaan vergeten. Hij verdient dan geen homp brood meer en zelfs geen zwerfhond die naar zo'n bonuman omkijkt.

 

... Alle hierboven genoemde elementen vormen de voorwaarde voor een indrukwekkende voorstelling vol onzinnigheden en dwaasheden. 

 

... Alhoewel het merendeel van de obia-meesters zich vooraf insmeert met een harsachtig goedje, dat na droging als een soort hardplastic het lichaam en voetzolen beschermt teneinde erge lichamelijke verwondingen te voorkomen, loopt hun dansvoorstelling toch vaak uit op fysieke letsels omdat ze niet zelden overdrijven en hanengedrag vertonen tijdens hun obia-show en daardoor de harslaag beschadigen, die zij van te voren op het lichaam hadden aangebracht voor hun doeleinden... 

 

... En om de harslaag te camoufleren worden de plekken op het lichaam, die van een harslaag zijn voorzien, bedekt met een laagje poeder. Dit zelf geprepareerde poeder zorgt er ook voor dat het bloed, ontstaan door schade aan de huid of het lichaam, stolt en zodoende de wond onzichtbaar maakt.

 

"Het is onwaarschijnlijk, maar sommige grootsprakerige insiders hebben beweerd, dat er ook obiamannen bestaan wiens voetzolen voorzien zijn van een dikke eeltlaag,  die a.h.w. pijnloos, als de hoeven van een paard kunnen worden beslagen door een hoefsmid. Of dit laatste waar is kunnen wij niet beamen, daar niemand van ons genootschap ooit een mens met zulk een dikke hoornlaag onder zijn voeten heeft gezien, vergelijkbaar als dat van een paard, zoals in de Surinaamse binnenlanden word beweerd door Obia fanatici."

 

... Doornen, glasscherven en dergelijke blijven altijd in de huid zitten gedurende de obia show van de bostovenaar en worden pas verwijderd nadat de show is afgelopen. Dit is, zoals reeds aangehaald, ter voorkoming van ontdekking door toeschouwers en potentiële klanten. Vooral deze laatste moeten niet erachter komen, dat de hele obia vertoning in werkelijkheid nep is en dat die zogenaamde tovermeesters door hun geestenshow niet immuun worden, maar bij alle Winti capriolen die ze uitvoeren, zoals ieder ander levend wezen, levensgevaarlijk gewond kunnen raken en bloeden als een geslachte rund.

 

... Het is verder toch wel allemaal instructief, leuk en koddig om te zien, en lachen is gezond. Dit laatste is vooral het geval wanneer men ziet hoe een bonuman-geestenuitdrijver, die een specialist is onder de specialisten, de boze geesten van zijn goedgelovige cliënt uitdrijft. En deze duiveluitdrijving geschied altijd onder het toeziend oog van een bekwame, koelbloedige en toegewijd vrouwelijke assistent, die moet toezien dat het exorcistisch ritueel correct wordt uitgevoerd door de behandelende geneesheer. Naar later bleek, heeft de patiënt in het volgend filmpje, helaas zijn bonu-behandeling door de ervaren natuurgenezer (bonuman), toch niet overleefd. Zie het filmpje hierover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is zeer barbaars, erg pijnlijk en wreed, en vaak schieten klanten van zo'n specialist hun leven bij in. Wanneer een klant het leven laat tijdens een geestenuitdrijving geldt dan de stelling "de boze geesten in die mens zijn verdreven, maar hij/zij oftewel deze idioot heeft de duiveluitdrijving niet doorstaan en de geest gegeven." Het is in deze contreien doodnormaal. In Suriname kijkt hier niemand meer van op.

 

 Wat mij ook telkens doet verbazen bij een obia show is de stoïcijnsheid van de omstanders en de klanten van de bonuman, die zo doodserieus in dit bijgelovige spektakel opgaan en zich dienovereenkomstig maf gedragen... 

 

...Zie de "Boslandcreolen" in Obia show 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Ik heb me vroeger vaker afgevraagd of wij de enige waren die zo sceptisch tegenover dit soort dingen staan.

 

... Gelukkig is dit thans niet meer het geval. Tegenwoordig is het mij helemaal duidelijk dat er ook een heleboel mensen op de wereld zijn in alle talen, rassen en volken, die denken, leven en voelen net zoals wij (c.q. Vishnuh-Genootschap.)

 

... Zo heb ik eens een obiashow bijgewoond van een buurtgemeenschap samen met een groep vishnuïsten. Tijdens die show kwam alles wat die bosnegers presteerden zo overweldigend op mij over, dat ik toch het fijne daarvan wilde weten. Ik vroeg bij die gelegenheid aan een ervaren en vervaarlijk uitziende Obiaman, die gewapend met een kapmes in de hand grommend ons voorbij denderde, of ik zijn kapmes voor hem mocht slijpen en hem dan daarmee te lijf mag gaan zodat men kan zien dat de geesten waar hij zich zo serieus voor ijverde, hem inderdaad zouden beschermen wanneer in het echt op hem zou worden ingehakt.

 

... Als dit waar is dat deze obia-negers door hun winti en obia geesten immuun worden tegen o.a. kogels, pijl en boog en tegen alle soorten werp en steekvoorwerpen - en schietwapens, dan zouden wij ook onherroepelijk ons naarstig met obia en winti geesten gaan bezighouden. Ze kunnen erg handig zijn in een gevecht ten aanzien van onaantastbaarheid. 

 

... Maar die Bonuman vond mijn voorstel en opmerking zichtbaar niet leuk, hij argumenteerde niet maar stond mij even doordringend aan te kijken en liep plotseling boos weg, wetende dat als hij iets gemeen tegen een van ons zou zeggen de dood hem direct in de ogen zou kijken.

 

... Het Vishnuh-Genootschap maakt in principe geen grappen met dit soort gestoorde omwonenden. Toen de betreffende Bonuman op dat moment mijn groep observeerde, begreep hij meteen, dat mijn vraag  niet als grap was bedoeld, maar menens. Deze bosnegers zijn bloeddorstig, fors, sterk en ook haatdragend. Dit zijn de voornaamste redenen waarom het genootschap bij onenigheid met dit volk geen halve maatregelen neemt, maar bij het geringste teken van gevaar gewoon er op los hakt, zodat voor de vijand geen mogelijkheid bestaat om eventueel later nog revanche te nemen.

 

... Het Vishnuh-Genootschap handelt, volgens haar gevoel van verbondenheid en eenheid met de natuur, dus hard maar rechtvaardig ten opzichte van alles en ieder levend wezen. Ook "wij" hebben het recht evenals ieder ander, om op deze aardbol te mogen leven in de lijn van onze voorouders, zodat wij vrij en zonder achterom te hoeven kijken rustig verder kunnen gaan met ons dagelijks leven en sociale bezigheden. 

 

... In de binnenlanden van het Amazonegebied kent men er alleen de hoofdwetten van de natuur, deze zijn sterven of overleven. Behoudens de vriendelijke stammen en loslopende nomaden die ook in het oerwoud wonen en er ronddwalen, is "uitkijken" voor iedere oerwoudbewoner de beste raadgever. Het is tevens hier belangrijk door te allen tijde voorzichtigheid in acht te nemen en op te passen met wie men contacten onderhoud, doordat in deze verlaten bosgebieden geen betere wetshandhaver is dan jezelf en de gemeenschap waarin men leeft.

 

... Het is bij dit inheemse volk telkenmale gebleken dat door haar idiote bijgelovigheid zij heel onverwacht uit de hoek kan komen. De empirie heeft het Vishnuh-Genootschap geleerd, dat dit negroïde inlandse volk niet helemaal betrouwbaar is in de omgang met mede oerwoudbewoners. En het is bij deze inlanders niet eenvoudig op te maken wanneer ze het goed met je menen en wanneer het een grapje betreft, daar ze normaliter terug komen op een ruzie wanneer men denkt dat deze reeds lang is uitgepraat.

 

... Het is sociaal verantwoord om ten opzichte van iedereen hier in de jungle boudweg en definitief te zijn teneinde de eigen gemeenschap met succes tegen onberekenbare oerwoudbewoners te kunnen beschermen. De meeste bosbewoners zijn naar ons inziens uitermate krankzinnig in hun leefgedrag, en wie hiertussen wil leven en niet verjaagt wenst te worden, moet gekker zijn dan zij.

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

"De mens is het gevaarlijkste roofdier, dat op deze aarde rondloopt."

 

 

Om op mijn verhaal terug te komen; de toverdokter, die ik had aangesproken inzake mijn voorstel op waarheidsvinding van zijn obia geesten die hem zogenaamd immuun kon maken tegen pijn en letsel op het lichaam, realiseerde zich direct wat hij in de kuip had. 

 

 ... Volgens stadse insiders gaat het rustiek en gemoedelijk aan toe in het diepe binnenland van Suriname waarin men er voornamelijk aangewezen is op zichzelf, terwijl de werkelijkheid schrijnend, wrang en onvriendelijk te noemen is.

 

... Het Vishnuh-Genootschap komt altijd op voor haar leden en diens mening, en indien er gevaar voor haar dreigt handelt zij gepast en meedogenloos om zich het leven te handhaven.

 

... Om zich staande te kunnen houden in het oerwoud, formeren de volgende elementen tezamen de wet van overleving, die het genootschap en haar leden zoals vanouds hanteert tegen medeoerwoudbewoners, inhoudende; -

 

a. - discussiëren mag te allen tijde, want debatteren is ieder zijn grondrecht;

 

b. - iedereen mag vrij praten en schelden, want deze doen geen pijn;

 

c. - maar onthoudt dat men in dit alles met zijn fikken van ons afblijft, want wie zijn hand opheft tot fysieke vernedering van de ander, heeft middels dat gebaar zijn eigen leven zonder meer opgegeven.

 

... Aan robbertje vechten doen wij Vishnuïsten echter alleen in privé-sfeer, maar dan slechts om ons de dierenbewegingen en vechttechnieken, die in onze overlevingsleer voorkomen, eigen te maken. Wij slaan elkaar niet, want slaan is een teken van minachting, maar we oefenen met elkaar en buiten ons leefgebied beoefenen wij ter zelfbescherming de Pencak-Silat krijgskunde. En Pencak-Silat is ontwikkeld voor de slagvelden, voor een gevecht op leven en dood. Deze gevechtsleer is voor ons de ultieme manier om verzekerd te zijn van onze veiligheid in het verkeer met onze capricieuze medeburen in het bos.

 

... Daarnaast stuiten wij regelmatig op gevallen die rechtgeaarde mensen direct zouden beroeren tot melijwekkendheid, maar die niet de moeite waard zijn om zich er enigszins mee bezig te houden. Dit, omdat het menselijk leed, door de denkwijze van de veroorzaker(s) en dragers van voorouderverering, moeilijk tot hun brein doordringbaar is.

 

... Met andere woorden; de dragers, dit zijn de slachtoffers, laten zich liever doodslaan en naar willekeur verkrachten, dan tot zich laten doordringen, dat ze feitelijk fysiek en geestelijk zwaar worden mishandeld door de veroorzakers, dit zijn de zogenaamde wijze mannen/ vrouwen van het dorp, dorpshoofd, obiaman en waarzegger. Beide partijen zijn ervan overtuigd, dat ze alleen door toepassing van de procedure en de geneeswijze van hun voorouders in te willigen, fysiek zowel geestelijk zullen herstellen van hun vermeende bezetenheid of twijfelachtige ziekte.

 

... Het is dieptreurig, maar dit is tot op heden nog steeds het geval. Mensen die met bijgelovigheid zijn opgevoed zijn niet te veranderen en buitendien onbetrouwbaar. En wie het aandurft om met welke goede intenties dan ook slachtoffers te willen helpen uit hun lijden, of denkt zich te kunnen mengen in hun voorouderlijk barbaars volksgebruik, loopt de kans als kwaaddoener te worden aangemerkt en wordt zeker bestraft met de dood.

 

Het Vishnuh-Genootschap is in principe hulpvaardig, maar het heeft geen zin om hulp te bieden aan medemensen, die niet geholpen willen worden. Het genootschap heeft nergens een schuldgevoel over. Derhalve heeft zij ook geen enkele reden om voor iets noch voor iemand angstig te zijn. Aangezien er in het oerwoud rondom ons weinig te beleven valt, nodigen wij graag onszelf geregeld uit wanneer er weer een "barbaarse gelegenheid" zich voordoet bij onze gastvrije bosburen, die wij beschouwen als een welkome aanvulling en een grappige belevenis in ons jungle-bestaan. En altijd kijken wij met volle belangstelling en vermakelijk toe naar de bonu-verrichtingen van onze negerburen, waar wij, ondanks hun gastvrijheid, soms het gevoel krijgen, dat ze ons feitelijk liever zien gaan dan komen.

 

Dat wij hangende hun seances geregeld de stuipen krijgen van het lachen door hun, voor ons komische geneeswijze, hebben deze boslandcreolen zich zichtbaar nimmer aan gestoord. Ze doen stoïcijns wat ze doen moeten inzake hun geneesprocedure op de patiënt, alsof het een lust is. Het Vishnuh-Genootschap staat bekend als een goedlachse gemeenschap. Zodoende ergert zich niemand aan het gelach van haar leden, dat erg hevig wordt naarmate de expressie van de onderdrukte pijn van het slachtoffer gedurende zijn behandeling duidelijk op zijn gezicht is af te lezen.

 

Deze negers blijven serieus in hun bloedbad, het is er doodnormaal. En na afloop van hun merkwaardige bonu-geneeswijze krijgt het slachtoffer en behandelende geneesheer van ons gemeenschap altijd een welverdiend staande ovatie. Alhoewel onze negerburen hierop nog nooit hebben gereageerd, ook niet een teken van dank, hebben we daar geen moeite mee. En telkens wanneer wij hierop terugblikken stellen wij vast, dat wij ons over hun ondank niet druk hoeven te maken. Wij althans hebben in ieder geval een leuke middag gehad, en voor de goede orde de showmaster en zijn bont en blauw geslagen slachtoffer hartelijk en beleefd bedankt voor hun obia-opvoering.

 

... Nogmaals "het Vishnuh-Genootschap" lacht niemand uit, want medemensen uitlachen gaat gepaard met schuine bijgedachten. Niemand is meer of minder dan gij en het is niet fijn en netjes om anderen uit te lachen. Dus medemensen uitlachen is gemeen. Daarentegen is "toelachen" erg gezond en behelst positiviteit en sympathie voor de medemens en zijn ding, en is derhalve menselijkerwijs toegestaan. Men dient nimmer mensen uit te lachen om hun gebruik of om wat dan ook, maar mensen toelachen is een teken van sympathie en maatschappelijk begrip. Daarom kunnen wij ook vrij lachen om alles, zonder daarbij kwade bedoelingen te koesteren voor de ander zijn gebruiken, zeden en gewoonten. Tja, gelovigen zijn "rare jongens", en wellicht vinden zij dit ook van ons!

 

 

 Van Generatie op Generatie

 

De eerste generatie Afrikaanse voorouders die honderden jaren geleden door kolonialisten in  Suriname en elders in Zuid-Amerika aan land werden gebracht waren de pioniers van het negroïde ras, die door allerlei vormen van mensenrechtenschendingen door de vrome wereldheerschappij gedwongen werden om het boetekleed aan te doen.

 

... Deze negerslaven, die destijds bij de Afrikaanse westkust door hun Afrikaanse broeders aan blanke mensenhandelaren werden verkocht, hadden in het land waar ze aan land werden gebracht echter geen ander alternatief dan hun eigen weg te zoeken, door weg te vluchten van hun kwaadaardige Christelijke meesters of door zich in hun miserabel lot te berusten en sterven. Deze zwarte mensen waren de eerste Surinamers van Afrikaanse komaf, met name "de vergane glorie", die letterlijk en figuurlijk alle ontberingen hebben moeten verdragen en wiens bloed rijkelijk heeft gevloeid in Suriname, en dit alles tegen hun wil in.

 

... En de huidige kansloze restanten van de slavernij, die zich heden te pas en te onpas Surinamers noemen dwalen tegenwoordig nog rond in een waas van dwaasheid, gebaseerd op de onwetendheid van de vierde generatie voorouders, met als resultaat dat ze wederom in herhaling zijn gevallen en hierin dreigen te zullen blijven vastzitten. Hier zullen ze inderdaad blijven hangen zolang er uit hun midden geen aanstalten wordt gemaakt met verbetering van hun positie en beseffen, dat ze ondanks hun vele gebeden en godsdienstfanatisme steeds dieper in hun eigen stront wegzinken, dankzij God...

 

... Deze religieuze traditie van het huidige Surinaamse volk is niet linea-recta afkomstig van de 1ste, 2de noch van de 3de generatie voorouders, maar de huidige godsdienstoverlevering door Surinamers is achtergebleven als een erfenis uit hun  koloniaal verleden, met name van de vierde generatie gekerstende voorouders. Deze 4de generatie heeft onbewust of bewust uit persoonlijk belang niet van het verleden geleerd, maar is opgegaan in het Katholicisme en koloniaal beleid van hun vroegere onderdrukkers en verder hun nageslachten hiermee opgevoed, die deze kwalijke opvoeding en religieuze trauma weer hebben doorgeven aan hun kroost waardoor de Surinaamse negerbevolking in het heden vastzit met het verleden en derhalve totnogtoe achterlijk en getraumatiseerd is gebleven.

 

... Jammer genoeg zijn ook de nageslachten van de oorspronkelijke bewoners van Suriname, de indianen, de koloniale en Katholieke dans niet ontsprongen. Vervolgens zijn zij, die later in Suriname kwamen wonen of van verre werden gebracht als landarbeider met hun eigen godsdienstidioterie o.a. het Hindoeïsme en de Islam, opgegaan in het kolonialisme en hebben gaandeweg dit vroegere euvel een eigen vorm gegeven, zodat de Surinamer in het algemeen nu zo geworden is, een volk beheerst door allerlei trauma's en waaruit de meesten niet wakker kunnen worden vanwege de pressie door hun directe omgeving, waarvan het overgrote deel bewust niet wakker wil worden uit gemakzucht en persoonlijk belang.

 

... En ondanks de schaarse mogelijkheden die de huidige generatie geboden worden door de maatschappij waarin zij leven om zich verder sociaal te kunnen ontplooien, hebben de meeste overblijfsels van de slavernij jammer genoeg weinig of geen animo om iets meer bij te leren. De grote meerderheid tolt vandaag de dag nog steeds doelloos rond in hun eigen kringetje, waarin "vooruitgang" en "vooruit denken" nog steeds taboe zijn. Hun nageslachten zouden hiervan mogelijk de dupe kunnen worden wanneer ze hun verstand niet gaan gebruiken in de toekomst, maar evenzo terecht komen in dezelfde stroomversnelling die hun onwetende opvoeders ook ten deel is gevallen....

 

  

PIJN IS FIJN

 

... "Pijn" betekend voor een legio inheemse volken in het algemeen een traditioneel verschijnsel die van kinds af aan in de persoon met de paplepel a.h.w. word ingegoten. Ze zijn zich nog niet goed bewust van het aanwezige sadomasochisme in hun gelederen.

 

Ten aanzien van godsdienstbeleving en voorouderverering kan Sadomasochisme bij veel inheemse volken in ogenschouw worden genomen, die als gevolg van een gestoorde ontwikkeling van de menselijke innerlijkheid in een opvoedkundige prille stadium is ontstaan door voorouderlijke gebruiken, stamtradities en leefgewoontes binnen de eigen cultuur.

 

... Omdat ieder mens in zich de neiging tot onderwerping én de neiging tot overheersing draagt, is het sadomasochistisch gedrag dan een cultivering van deze oerdriften.

 

... “Zich prettig voelen bij het ontvangen van pijn en foltering”, dus sadomasochisme, is niet genetisch bepaald en moet niet worden beschouwd als een soort ziekte die geneesbaar is, omdat het accepteren van pijn beleving binnen de kring geïncarneerd is in de cultuur, in de mens en in de omgeving waarin men leeft. Denk hiertoe aan gebedsrites tot een God, die de vrome mens meestal dieper in het slijk doet wegzinken in plaats van genezing, verbetering en vreugde te brengen voor degene die deze beogen en niet krijgen, maar toch desondanks nog halsstarrig in hun godsdienstonzin blijven hangen.

 

In veel primitieve culturen wordt het lichaam analoog de traditie op de een of andere manier verminkt, omdat hun religie dit van hen vereist. Daarnaast zijn er ook wereldwijd stammen, die zichzelf pijnigen en straffen door zelfverminking, om zodoende de gunsten van een godheid of van bosgeesten of van hun voorouders af te dwingen.

 

Zo is in bepaalde culturen de gewoonte om de oorlellen of andere lichaamsdelen zoveel mogelijk uit te rekken, hoe meer ze worden gerekt des te mooier het wordt bevonden. Bij sommige stammen verkrijgt men vaak aanzien in de dorpsgemeenschap. Niet alleen vrouwen dragen oorbellen in de oorlellen, maar ook mannen, waarvan sommige er ook alles aan doen om ze langer of groter te maken. Bij sommige volksstammen is het gebruikelijk om gewichten aan de oorlellen te hangen, opdat ze tot ongewone lengten kunnen uitgroeien. Het past bij hun religie, volksgeloof of stamgebruik en eeuwenoude tradities.

 

Tegenwoordig wordt zelfverminking, zoals piercings, tatoeages etc., veelvuldig toegepast door mensen van allerlei allooi, niet omdat ze bij een specifieke cultuur horen of onderdanig zijn aan een godheid, maar gewoon omdat ze het persoonlijk erg mooi vinden.

 

... Ook obia-rituelen en geestenuitdrijving identificeren zich met het ontvangen en zichzelf toebrengen van letsel, waarbij pijn, kwelling en onderwerping een belangrijke rol spelen, evenals de onderdanige gevoelens, die men heeft bij dominantie, waardoor men de bijbehorende pijn voor lief neemt, zelfs als de rituelen overgaan in geestelijke schade en lichamelijk lijden tot de dood erop volgt...

 

... Zie hier een filmpje over een goed voorbeeld inzake "Pijn is Plezier" in de Hindu godsdienstcultuur, die in vergelijking met de duiveluitdrijving "Pijn is fijn" door de obiaman in de Surinaamse cultuur grote overeenkomsten vertoond.

 

... Ofschoon de toedracht van de rite, van deze twee culturen verschillend tot uiting word gebracht vanuit ieder zijn perspectief en achtergrond, is hun achterliggende gedachte hetzelfde, dit is "plezier hebben bij het toebrengen van - en bij het ontvangen van pijn": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Het is soms heel triest om te zien en aan te horen hoe fantasie en werkelijkheid worden verweven tot volslagen verwardheden in een mensenleven, maar het is niemand gepermitteerd om voorouderlijke overdrachten te verbieden noch stop te zetten, ook al handelt of gedraagt men zich in de ogen van de ander op basis van achterstalligheid, achterlijkheid en onwetendheid. Ten slotte moet ieder het voor zichzelf weten.

 

... Men moet een ieder in zijn of haar waarde laten, ook al impliceert deze een zichtbare muur waar men sowieso pardoes tegenaan loopt. Enfin lachen is gezond, kijk maar naar de volgende filmpjes inzake de "Wintidans" van een "Bosnegerstam" :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naast dit alles geloven de gekerstend en getraumatiseerde vrome Surinaamse gelovigen behalve in een fantasiegod ook in de meest idiootste dingen, die alleen in hun hoofd voorkomen. Het merendeel van het Surinaamse volk is feitelijk geestelijk gestoord aan wie professionele hulp moet worden geboden.  Het krankzinnig verhaal van o.a. "Stadscreolen", zie het volgende filmpje over hun fictie "Apoekoe", maar spoel eerst de idiote Jezus-liedjes even door, die aan het begin van dit filmpje voorkomen ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de andere kant worden helaas vandaag de dag geleidelijk aan  steeds meer Surinamers, in het merendeel stadsbewoners, de zogenaamde geciviliseerden,  in hun zoektocht naar geestelijke rust en weerwraak tegen hun vroegere partners, ex kerkgemeenschap etc. zorgvuldig gebrainwashed door bestaande religieuze instellingen en sektarische belanghebbenden. Daarbij spelen deze figuren ook handig in op de sociale en geestelijke verwardheid van hun bekeerlingen met hun doldwaze vertelsels!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Daarnaast verschuiven deze bekeerlingen, mannen en vrouwen, respectief hun satyriasis, nymphomanie, obia flessentrekkerij en hun andere vroegere kwaadaardige leefwijze, met graagte naar hun bijgeloof als bezeten te zijn geweest door de een of andere dubieuze apuku of winti-geest o.i.d. en zich bekeren tot het godsgeloof van een rivaliserende partij teneinde hun vroegere boosaardige dwaling goed te praten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ... Deze voormalige zondaren gedragen zich opeens als de verloren onschuld die zogenaamd bevrijd zijn van de duivel door de kerk en Jezus, waarvan  de meeste booswichten van deze gelegenheid gebruik hebben gemaakt door, als klap op de vuurpijl, te fungeren als verkondiger van het nieuwe evangelie en aldus opnieuw van God hun roeping gevonden ter onderdrukking van medemensen.

 

... Dit soort wankelbaar gedrag betreft niet alleen Surinamers, maar bijgelovigheid en desertatie komt ook voor bij wereldvolken in andere landen, in alle rassen, stammen en bevolkingsgroepen. En behept zijn met godsdienst en primitieve idioterie leidt tot onderwerping, destructie en de ondergang van al wat leeft op deze aarde.

 

... Bekijk de hiernavolgende video's (maar spoel eerst de idiote liedjes die aan het begin van de filmpjes voorkomen even door) inzake de bekeringspropaganda en ziekelijke opdringerigheid van godsdienstfantasten, profiteurs, idioten, verwarde hersenloze  en fantasierijke personen, sektarische stromingen en sluwe religieuze organisaties die fungeren als doorgeefluik van de gevestigde wereldgodsdiensten, om medemensen te indoctrineren, te beheersen, ziekelijk en dom te houden.

 

Hoe vromer de geest, des te groter het beest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...De achterlijkheid van het merendeel van het onderdrukte volk zal nog vele generaties duren voordat zij geheel verlost is van haar godsdiensttrauma dat zij in al die eeuwen heeft opgelopen door overheersing van kwaadaardige personen onder auspiciën van koloniale en nieuwerwetse instanties, kijk maar naar de filmpjes hieronder waarin de religieuze kronkel (1 Korinthiërs 10) en  de door godsdienst verwrongen gedachtegang van de doorsnee gelovige medemens zeer duidelijk naar voren komt in het leven van alledag... Schaamteloos!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk zijn er genoeg voorbeelden van individuen in de Surinaamse samenleving die in hun nuchterheid ergens een lans voor breken, die helaas worden omringd door de heersende godsdienstklasse die hun oprechte mening niet in dank afneemt en al heel gauw jammer genoeg de keerzijde van de medaille ervaren in hun verdere leven, aldus monddood zullen worden gemaakt en gedwongen om verder met het bootje van de religieuze maatschappij te blijven varen. Zie de volgende filmpjes:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De realiteit in deze tijd!

 

 A. Het Vishnuh-Genootschap heeft geen respect voor geen enkele religie, want hoe kunnen wij respect opbrengen voor religies, die de uitvinders zijn van hypocrisie, liefdeloosheid, volkerenmoord, discriminatie, onderdrukking en egoïsme?

 

 B. ... Daarnaast heeft het Vishnuh-Genootschap ook geen eerbied voor instellingen, die een godsdienst consolideren en verspreiden, die sinds vroegere tijden onderwerping, overheersing, gewetenloosheid, verdeeldheid heeft gepromoot en voorts ellende en tweespalt voor de mensheid heeft gebracht, alsmede de oorzaak is van onderlinge oorlogen, volkerenhaat en genocide, en nu nog, en van allerlei wereldwijde mensenrechtenschendingen namens hun God.

 

C. Voorts heeft het Vishnuh-Genootschap ook geen respect voor mensen die hun religie beschouwen als hun culturele erfgoed, omdat deze aanhangers zijn van ellende, wreedheid, oorlog, kastenstelsel, armoede en onderdrukking en vaak bewust/ hetzij onbewust hun nageslachten dom blijven houden teneinde hun achterlijkheden te verbloemen in een waas van vroomheid en voorouderlijke traditie, die steeds zal ontaarden in misère voor hun nakomelingen. 

 

 Verder kan het Vishnuh-Genootschap van de onder A, B & C genoemde niets zeggen over “ze in hun waarde laten”, daar dan sprake zal zijn van valse waarde. En alles wat tegen de menselijkheid indruist is sowieso waardeloos. 

 

Maar het Vishnuh-Genootschap heeft groot respect voor alle levende wezens als onderdeel van de baarlijke natuur. Het Vishnuh-Genootschap zegt liever alles eerlijk en oprecht en kan niet slijmen met medemensen.

  

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

 "Wie respect heeft voor zijn medemensen zal altijd de dingen zeggen zoals ze zijn, omdat het een grote misdaad is om medemensen achterlijk te houden en te misleiden."

 


Verder zal het Vishnuh-Genootschap zich nimmer bezig houden met de religieuze wereld op grond van dat deze haar wel of niet respecteert. Dit, omdat het Vishnuh-Genootschap geen aandacht schenkt aan de wijze waarop religie omgaat met respect ten opzichte van andersdenkenden, daar religieus gerelateerde organisaties/ instellingen/ kerken en met religie behepte kwaadaardige mensen nog nimmer hebben aangetoond de intentie van het begrip respect te hebben begrepen en derhalve nooit respect gekend. Aldus kan de religieuze wereld een ander niet respecteren vanwege de "religieuze vloek" oftewel de "erfzonde" die voortbestaat en in hun gelederen is geïncarneerd. Zie hiertoe naar de religieuze ellende van vroeger en de overbrenging daarvan naar het heden.


En wanneer er in het verleden door de kerk en hypocriete religieuzen sprake was van respect bleek dit valse respect te zijn geweest, want zij die in naam van hun fictie God oorlogen hebben gevoerd en medemensen hebben misleid, benadeeld c.q. gemassacreerd door de eeuwen heen om nummer één te worden in de toekomst, zijn onbetrouwbaar en in alle tijden niet te vertrouwen. Deze zullen telkens in herhaling vallen in velerlei opzichten, en zich presenteren in velerlei liefdadigheidsgezichten met schijnbaar vredelievende bedoelingen, en dit allemaal om de onschuldige mensheid te strikken zodat men geen onderscheid meer weet te maken tussen goed en kwaad waardoor deze twee uitersten verworden tot een gokelement voor de radeloze en onwetende mens.


Daadwerkelijk respect betrachten voor zijn medemensen is: “Destructie, en de brand in alle godsdienstboeken c.q. religie, zodat alle kwalijkheden die ooit werden gecreëerd door kwaadaardige mensen met gebruikmaking van hun misdadig verzinsels Bijbel, Koran, Thora, Bhagavad-Gita, Tripitaka, Sektarische creaties, etc. allemaal tot het verleden gaan behoren. Wie wereldvrede, harmonie, eerlijke verdeling en gelijke rechten voor alle mensen wil bewerkstelligen, dient met een schone lei te herbeginnen en niet afwachten wie het eerst zijn harnas afdoet, maar door zijn eigen religieuze kuras op de grond te werpen ten teken van respect voor alles wat de natuur ooit heeft voortgebracht en nog voortbrengt als de schepper van alles wat heeft geleefd, leeft en nog moet leven. Ere wie ere toekomt.
 

 

God/ Allah/JHWH zegent niemand, maar vervloekt en minacht een ieder die “God Bless” of “Insjallah” roept.

 

... Mensen die bij elk wissewasje "God Bless” roepen of andere uit Schriftuurlijke waanzin ontsproten spreuken hanteren, om heilig en lief te worden bevonden, zijn doorgaans de grootste slechteriken en inslecht, die, als er een God zou bestaan, door diezelfde God onmiddellijk zou worden veracht en vernietigt.

 

... Er zijn wel uitzonderingen die de regel bevestigen dat het ook anders kan zijn. Want er zijn ook goedhartige mensen op deze wereld die, ondanks hun kwaadaardige geloofsovertuiging, door hun eigen natuurlijk goedmoedige aard hun medemens het licht in de ogen gunnen.

 

... Heden ten dage beschouwd de mensheid zijn egoïstische belevingswereld helaas als doodnormaal, omdat goed en slecht broederlijk samengaan waardoor er moeilijk onderscheid kan worden gemaakt, tussen wie het goed of slecht met de ander meent.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De geest van de tijd is de enige levensfactor en onzichtbaar maar betrouwbare vriend, die de verstandige mens inzicht geeft en leert wie het goed of slecht met de ander voor heeft.”

 

… “God Bless” is sinds Bijbelse tijden ontstaan door de religieuze rechtsorde als een vloekwoord tegen hun God en tegen alles wat niet goed was in hun ogen.

 

Vooral de gehersenspoelde Zuid-Amerikaanse volkeren gebruiken het begrip “God Bless” te pas en te onpas. In deze vroegere onderworpen landen o.a. Honduras, Brazilië, Suriname, Colombia, Venezuela, Panama, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, de bovenwindse en benedenwindse eilanden (Ned. Antillen.), Frans-Guyana etc., werden haar inwoners letterlijk en figuurlijk middels de zweep gekerstend.

 

Ook in andere landen van de wereld heeft “God Bless” slachtoffers gemaakt o.a. Afrika, in Azië, de Filipijnen. Maar Amerika spant hierin de kroon. In de verenigde staten zijn tot op heden de sporen van de eeuwenlange religieuze onderdrukking duidelijk merkbaar. Dit uit zich op de wijze waarop de zwarte Amerikaanse negerbevolking op traumatische wijze godsbeleving belijden.

 

Bekende zwarte hielenlikkers zoals Martin Luther King hebben zich vroeger ingezet om het zwarte slavenvolk te doen geloven dat de blanke God en Jezus van ze hield. M.L.K. kletste wel uit zijn nek over bevrijding van de negers, maar hij predikte het geloof van de witten dat de ondergang en ellende over de zwarten heeft gebracht. Deze creool heeft zich volledig ingezet om een godsgeloof, dat zijn soortgenoten eeuwenlang heeft mishandeld met de zweep tot allerlei mensenrechtenschendingen, te honoreren als de ultieme weg van hun bevrijding.

 

De blanke slavendrijvers dachten daar heel anders over. Ze zagen deze verbroedering met de bevrijde negerslaven niet zitten en kwamen in opstand hiertegen om hun toekomst broederlijk door te brengen met het uitschot dat eeuwenlang hun slaaf is geweest. Ze besloten daarop, om de zwarte volksmenner en hypocriet naar een andere wereld te helpen.

 

Maar een kleine grote groep blanken heeft M.L.K. als een held erkend, omdat ze inzagen dat door hem hun inkomsten zouden groeien en zodoende hun godsdienstleer kunnen consolideren zodat de zwarten geld bleven geven aan de kerk voor de uitbreiding van het ultieme kwaad van de mensheid.

 

Voor ons was M.L.K. geen held, maar een voorouderlijk verrader. Het Vishnuh-Genootschap kan in geen geval respect opbrengen voor dit soort getraumatiseerde volken dat niet van het verleden heeft geleerd en helemaal is opgegaan in de godsdienstleer van hun wrede overheersers en voorouderlijke moordenaars.

 

Dat gekerstende volk is compleet kierewiet en koket in haar Jezus belijdenis en godsbeleving. Ze beseffen niet de impact van hun gestoordheid en kunnen ook totaal niet indenken hoe belachelijk ze in werkelijkheid zijn. Dit soort geestelijk gestoorde mensen is te allen tijde niet serieus te nemen, en bovendien zijn ze een sluipend sociaal gevaar voor groot en klein.

 

En in een land zoals de USA zal racisme, rassenhaat en rassendiscriminatie nooit ten einde komen, maar als een vervloeking blijven rusten op de zwarte en blanke bevolking die de Bijbel beschouwt als hun culturele erfgoed.

 

In feite hebben de meeste onderdrukte volken wereldwijd bijna niets van zichzelf, de geschiedenis niet evenmin de godsdienst. Bijna alles is door hun vroegere overheersers voorgeschreven, de taal, landhuishoudkunde, de wetten en regels, etc. En in de meeste landen waarin ze wonen worden zij alleen getolereerd, want ze worden niet voor vol aangezien. De meesten doen hun best om geaccepteerd te worden, maar in de ogen van het overheersende volk worden ze beschouwd als de restanten van het gekerstende inlandse en slavenvolk. Meer niet. Kortom, bijna alles behoort toe aan een ander dat hun nimmer zal toebehoren.

 

Maar ooit zal de geschiedenis zich wreken tot een enorme wereldwijd niet controleerbaar chaos van weerwraak voor wat de voorouders van al de onderdrukte volken door religie is aangedaan. Dit alles geldt ook voor alle wereldse godsdiensten.

 

Zo werkt in alle hiervoor genoemde landen het woord "Godbless" als een vervloeking, gezien de nasleep van onderwerping en ellende die de ingezetenen in de betreffende gebieden nog steeds ervaren door de vroegere religieuze wereldheerschappij.

 

... Jammer genoeg leven de bovengenoemde gekerstende volken nog steeds in de middeleeuwen, compleet met het middeleeuws barbaars gedrag van hun vroegere wreedaardige Christelijke kwelgeesten in hun achterhoofd, die na elke zweepslag op hun slachtoffer “God Bless” riepen om zodoende zichzelf te vrijwaren door hun wreedheid te interpreteren als Godswil.

 

... Vandaag de dag loopt de huidige generatie van de gehersenspoelde volken heel parmantig rond met een kruis om hun nek, die min of meer zich niet van bewust zijn, dat ze een gruwelijke godsdiensttraditie voortzetten van vervloeking en onderdrukking.

 

... Dit vermaledijde woord “God Bless” en voorts alle zogenaamd goed bedoelde Bijbelse teksten, dat een fictie is van de vroegere kwaadaardige mensheid, heeft van oudsher slechts ellende gebracht en zal steeds ellende brengen voor wie zich hierop verlaat.

 

God Bless omvat een vervloeking aan degene die deze uitspreekt, in plaats van vrede, liefde en geluk te benadrukken voor zichzelf en voor die ander. Kijk hiertoe maar goed en kritisch naar de huidige wereld om u heen en oordeel zelf vanuit een neutrale zinsbeleving. En de zegen van de zogenaamde heiligen heeft tot thans slechts gebakken lucht opgebracht.

 

”God zegene” oftewel “God Bless” zeggen tegen een ander komt neer op een illusie wensen voor zijn medemens, want God die een fictie is van de kwaadaardige mensheid bestaat niet (zie: http://www.neonnettle.com/news/2406-handwritten-draft-of-the-bible-discovered-proves-complete-work-of-fiction, https://beyondallreligion.net/2012/01/21/how-christianity-was-invented/.)

 

... Wie zijn medemens een illusie toewenst meent het ook niet oprecht met die ander, hetzij bewust of onbewust. Zo houdt de ene mens zijn medemens voor de gek en overstelpt deze met de GodBless-vloek, die ontsproten is uit de kwaadaardige religieuze oudheid.

 

... Dus “God Bless” of “God zegene” is één van de legio Bullshit zegeningen, die vroeger door kerken is bedacht om medemensen in te palmen voor hun religieuze apekool.

 

Ditzelfde “God Bless” theorie geldt ook voor de na-apers van de Bijbel, de moslims, die bij alles “Insjallah” prevelen. In Sha Allah' (إن شاء الله) of 'En sha Allah') is een Arabische term en betekent “als God het wil” of “bij Gods wil.”

 

... Het meest frappante van het bovenstaande is, dat de Arabieren eerlijk en eerbiedig zijn ten opzichte van hun God, in tegenstelling tot de christenen. Want de moslims zeggen “ALS ALLAH HET WIL” of “BIJ GODS WIL”, dus ze laten uit respect voor hun God de beslissing van de zegening aan hem over, terwijl de christelijke wereld daarentegen zo hypocriet en verwaand is door zich direct als gelijke op te stellen naast hun fictie God en zeggen voorbarig “GOD ZEGENE U” of “GOD BLESS.”

 

... Dus, de christelijke wereld heeft geen eerbied voor hun God, laat staan dat ze eerbied hebben voor hun medemensen en de levende Natuur.

 

... Maar ook al respecteren moslims hun Allah, feit blijft toch wel, dat ze evenals de Christenen oneerbiedig zijn ten opzichte van elkaar en hun medemens, laat staan dat ze eerbied hebben jegens de baarlijke natuur. Dit geldt voor alle godsdiensten.

 

Medemensen die zich niet aangesproken voelen door de hierboven “Godbless definitie”, zijn meestal degenen, die ondanks de menselijke tekortkoming in hun godsgeloof, toch eerlijk en vredelievend zijn jegens hun anders denkende medemens en de waarheid appreciëren.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie respect heeft voor een ander, het oprecht met deze meent en hem of haar iets gunt, geef dan liever iets tastbaars of spreek een persoonlijke hoop uit, in plaats van namens een fictie uit een kwaadaardig verleden onzin uit te kramen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEEN DE NATUUR LEEF EEUWIG

 

 

... Wie het godsgeloof op de een of andere sociale wijze opdringt aan anderen betracht disrespect jegens medemensen, en dit hebben alle godsdiensten met elkaar gemeen. De geschiedenis heeft bewezen, dat religies sinds hun ontstaan nimmer achting hebben gehad voor andersdenkenden noch voor de godsdienstleer van hun religieuze mededingers.

 

... En dit onderlinge disrespect is heden ten dage nog alom duidelijk zichtbaar, tenslotte weet iedere gelovige het veel beter dan zijn alwetende medegelovige broeder of zuster waardoor “de erfzonde” als een religieuze vloek zal blijven voortbestaan in de gelederen van de godvruchtige mensheid en aldoor vat zal blijven hebben op het verstand van de onwetende en verwaande religieuze mens. En ook hier in dit alles geldt voor iedereen, “wie de schoen past trekke hem aan.”

 

... Daarnaast zijn mondiaal gezien een legio gelovigen die feitelijk diep in hun hart ongelovig zijn, maar helaas geestelijk gevangen zitten in hun leefomgeving en daartoe sociaal gedwongen om met de religieuze stroom mee te gaan.

 

... Veel ongelovige religieuzen zijn in hun land en cultuur genoodzaakt om de vrede te bewaren met de heersende religieuze rechtsorde en derhalve doen alsof, om het voor zichzelf niet moeilijk te maken en om hun overlevingskansen te vergroten. Dit, wegens gevaar voor eigen leven en dat van hun dierbaren, omdat gelovige mensen in principe slechte mensen zijn, want wie niet hun waarheid deelt, normaliter alleen, ellende, vijandschap, achterbaksheid, kwaadsprekerij en valsheid mag verwachten. En in die landen, waar andersdenkenden geen poot hebben om op te staan en rechteloos zijn, geldt de ongeschreven wet, dat men bij mishandeling of onrecht door de religieuze orde “dank u wel” moet zeggen. Maar niemand kan hun rechten ontnemen, dit,  omdat ze geen rechten hebben.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De enige manier om de islam, het christendom, het jodendom en andere godsdiensten te hervormen is door van ze af te komen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen is geboren zonder besef van god en religie, totdat iemand leugens begint  te vertellen.

 

De Goden zijn innig met elkaar bevriend.

 

Wereldwijd hebben alle Goden twee herkenbare hoofdeigenschappen met elkaar gemeen, “ze zijn onzichtbaar en onvindbaar.”

 

Als de geest van de lamp zou bestaan en ik slechts één wens zou mogen doen ten goede van de mensheid, voor het leven en de aardse natuur, dan zou ik wensen“ om eindeloos te mogen wensen.” Ik zou deze wens doen, zodat ik nooit uitgeput hoeft te raken in mijn streven om het mijn medemensen en alles wat leeft zo gemakkelijk en gelukkig mogelijk te maken.

 

De mensheid moet de fout niet meer maken door zijn leven toe te vertrouwen aan de Goden, want de goden zijn van oudsher samenzweerders, aldus onbetrouwbaar. Dit is af te leiden uit het resultaat van de wereldwijde mensenrechtenschendingen die bijna altijd geschiedde of werden gepleegd uit hun naam, en nu nog.

 

… Het lijkt er sterk op, dat de goden vroeger in de aardse Hemel hetzelfde onderwijs hebben genoten, en in dezelfde klas hebben gezeten waar ze vrijelijk elkaars werkbladen konden raadplegen (spieken.) Daarbij namen ze klakkeloos alles van elkaar over. En wanneer een God een fout had gemaakt, kwam deze ook in elkaars schrift te staan. Aan het einde van het schooljaar hadden ze allemaal bijna exact dezelfde eindcijfers in hun rapport en uiteraard, ze slaagden ook cum laude. Dit is erg frappant hè.

 

"Wereldwijd hebben de goden alles met elkaar gemeen. Ze danken hun ontstaan uit een lokaal verzonnen of buitenlandse godsgeloof. Hierdoor zijn alle goden gemaakt naar beeld en gelijkenis.

De ene godheid, die men in zijn verbeelding meedraagt, is niet anders of beter dan de godheid van een andere medemens. Zo aanbidt de religieuze mensheid goden waarvan het bewijs van hun “denkbeeldig bestaan” slechts via de verbeeldingswereld kan worden geprojecteerd.

 

Afhankelijk van geboorteplaats wordt men als kind geconfronteerd met de plaatselijke gewoonten, gebruiken en rituelen. De overtuigingen waarmee een mens sinds kindsbeen rondloopt, zijn gebaseerd op "imitatie kennis, fantasie en opgedrongen achterlijkheid", niet op feiten en omstandigheden.

 

Alles hangt ook af van de plaats van geboorte ongeacht waar dan ook ter wereld. Maar het grootste probleem is, dat de meerderheid van de mensheid de waarheid niet wil weten. En wie geen idee heeft van wat “ontwaken” betekent, ervaart zijn leefwereld vanuit een droombewustzijn, waarin fantasieën, dromen en verbeelding de baas is over het verstand.

 

Het is een voldongen feit, dat de slaap de vriend is van de dood. Het is dus niet toevallig, dat een legio primitieve religiën hun aanhangers verdovende middelen aanraden, dit om de gecapituleerde mens slapend te houden. In sommige culturen worden dansen geïnitieerd om trances te veroorzaken, en hiervan afgeleid maakt de moderne wereld heden ten dage gretig gebruik van hypnose.

 

Medemensen oproepen om zich te bezinnen en de realiteit onder ogen te zien wordt niet altijd begrepen. Aan de andere kant is het een feit, dat wie in de veronderstelling leeft met beide benen in het leven te staan, er normaliter uit egoïsme niet aan denkt dat realisme op velerlei manieren kan worden geïnterpreteerd.

 

En wie zich eenmaal in de mindset van de kerk/ moskee of een ander gebedshuis of godsdiensttraditie heeft genesteld is veelal niet meer te overtuigen over zijn ongelijk, want een gelovige van welke kerk of religieuze overtuiging dan ook gelooft dat zijn overtuiging/ heilige boek altijd gelijk heeft en volgt dan ook de orders van het goddelijk/ Bijbels en Heilig gezwam...

 

... Indien alles naar wens verloopt is er ook geen reden tot klagen, maar zodra de nood is aan de man, dan struikelt het merendeel der gelovigen meestal over haar eigen interpretaties van Gods bestaan of verlaten zich tot overgave in sadomasochisme (dit is plezier hebben bij het ontvangen van pijn, hetzij geestelijk of fysiek.)

 

In het dagelijks leven komt veelvuldig voor, dat wanneer iemand in zijn leven geestelijk of fysiek ten val komt, dat er door sommige mensen wordt beweerd, dat het zogenaamd de Karma is van de getroffene. En deze Karma zou ergens geschreven staan in het boek van hun God, het is dus Godswil.

 

Wanneer die lijdende mens hiermee akkoord gaat, dat het godswil is, moet hij/ zij dan ook niet klagen over wat hem of haar overkomt of is overkomen in zijn leven. Leef dan verder met de ellende, zoek geen beterschap bij ziektes, maar ga gauw dood en lijdt de vreselijkste pijnen door de omgeving of door familie toegebracht namens die GOD(EN.)

 

Klagen en beterschap zoeken bij ziektes en pijn gaat tegen godswil in en behelsd een regelrechte vorm van ondankbaarheid, want God heeft die religieuze mens toch niet zomaar ziek gemaakt. Maar hun God/Allah wil hem/haar zo spoedig mogelijk bij zich in huis hebben, zodat de door God fysiek en geestelijk gekwelde mens kan gaan fungeren als bouwsteen in de Hemel voor zijn nieuwe paleizen..

 

En in het algemeen geldt, dat die (duivelse) God van het ene volk altijd waarachtiger en beter was/ is dan de god(en) van al de andere volken. Geen wonder dat er tegenwoordig duizenden godsdiensten en sekten bestaan waarbij elke groep in de waan leeft, dat het met de Ware God(en) te maken heeft.

 

... Doorgaans hoort niemand graag dat zijn of haar keuze niet de juiste is, maar menselijkerwijs is het niemand gerechtigd om zijn mening aan de ander op te dringen. Doch sommige religieuze groeperingen permitteren zich tegenwoordig alsnog de vrijheid om hier geheel aan voorbij te gaan en dringen willekeurig hun mening op aan anderen alsof hun leven ervan afhangt, alsof hun waarheid, DE WAARHEID IS, terwijl hun waarheid gelijk staat als “water naar zee dragen”, die de incarnatie behelst van achterlijkheid en godsdienstidioterie...

 

 

Over dit alles zegt de leer van “Vishnuh”:

 

... Wij Zijn niet anti-god, want hoe kunnen wij tegen iets zijn wat niet bestaat en buitendien nog nooit heeft bestaan? Maar als er zoiets als een God zou bestaan dan zouden wij ook zeker niet-pro zijn, gezien de vele misdaden die hij via zijn volgelingen heeft begaan jegens de mensheid en de levende Natuur.”

 

... En wie de waarheid van de natuur in zich draagt en in zijn hart heeft gesloten, maar zich in de religieuze greep van zijn omgeving/ familie bevindt en zich niet los kan rukken hoeft door dit onmacht zich niet te schamen, waarin afhankelijkheid, angst en andere beperkende sociale factoren deel uitmaken van zijn leven. Houdt daarom voor altijd in gedachten, dat de dag zal aanbreken waarop men zich geheel zonder vrees kan bevrijden van dit juk.

 

Maar degenen die de waarheid kennen en ook bij machte zijn zich los te maken van hun godsdienstige omgeving, maar het niet doen, zijn de epigonen (slaafse navolgers) die hun voorkeur in standhouden teneinde hun medemens kort, achterlijk en onderdrukt te houden uit winstoogmerk. Dit zijn de mensen wiens roem en eer behoren tot de vergane glorie waarin mensenrechtenschending een onderdeel is van hun bestaan, maar die ongetwijfeld bij leven in ongenade zullen vallen omdat hun denkwijze tegen de rechtvaardigheidsstelsels van de baarlijke natuur ingaat.

 

... Wij, Vishnuïsten, zijn krijgers en maken ons geen illusies, want wij zijn levende wezens van de baarlijke Natuur en beseffen, dat de Natuur de enige weldadige schepper is van al wat was, van al wat is en van al wat nog komen zal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Weet en laat weten....

 

Niemand is toevallig wijs geworden, want wijsheid komt niet uit het Oosten, Westen, Zuiden noch uit het Noorden, alsook is wijsheid niet gerelateerd aan de Bijbel, Koran, Bhagavad-Gita, Thora, de Tripitaka, et cetera, maar wijsheid wordt geboren uit degene die eerlijk is tegen zichzelf en jegens zijn medemens.

 

... Maar ondanks de wijsheden of tekortkomingen die de mens in het algemeen met zich meedraagt, toch heeft ieder recht van leven, vrije meningsuiting en zelfbehoud, behalve degenen die onderdrukking van hun medemens voorstaat volgens hun zelfverzonnen heilige boek, en die de natuur beschouwen als hun privébezit.

 

... De wereld is van en voor iedereen, die de ander het licht in de ogen gunt. Levenden wezens zijn de producten van de levende natuur, die de schepper is van alles wat is en was. En het Universum, dat de Natuur omvat is groter dan alle goden.

 

Daarom mensen van de wereld, stop met het continueren en doorgeven van de valse voorouderlijke beloftes aan uw nageslachten, inzake paradijs, Nirwana, Walhalla, Hemel en Hel, en laat de zogenaamde heilige boeken, die het kwaad van kwaadaardige mensen vertegenwoordigen, vanaf nu en voor altijd allemaal tot het verleden gaan behoren als nostalgie en niets meer.

 

... Kijk naar de tijd van nu en richt uw visie op de toekomst met verantwoordelijkheid voor uw medemensen door in de realiteit te blijven en door de onwetende mensheid te wijzen op de realiteit van de natuur die het leven omvat.

 

Dus.... Leef en laat leven!

 

 

 

 

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus/ R.R.Purperhart

 

Namens het Vishnuh-Genootschap

 

 

 

Wilt u ons doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaande rek.nr.:

 

Triodos bank: NL67 TRIO 0212177893  o.v.v. donatie Vishnuh-Genootschap Den Helder Nederland

K.V.K.: 56636814

 

 

Alvast bedankt voor uw welwillendheid namens het Vishnuh-Genootschap

 

 

gallery/vishnuh 0877
gallery/natuura
gallery/panter
gallery/erimboe
gallery/bos
gallery/heilige boom
gallery/bruglandschap
gallery/ruimte met copyright-002
gallery/vishnuh-fotos 114-001
gallery/kind-036