© Copyright : Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotocopy, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar: R.R.Purperhart <> Lancar Ida-Bagus.

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

 

Waarzeggerij/ Waarzeggers & Mediums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Vishnuh-Genootschap

 

 

 

Als niemand iets van zegt.

 

Als niemand iets van zegt, dat iets abnormaal is;

Als niemand iets van zegt blijft het kwaad den mens de baas;

Als niemand iets van zegt blijft het kwaad steeds groeien;

Als niemand iets van zegt blijven de onwetenden dom;

Als niemand iets van zegt dat mensenliefde niet komt van de goden;

Als niemand iets van zegt dat mensenliefde een direct gegeven is van de natuur;

Als niemand iets van zegt, dan heeft men minachting voor het leven;

Als niemand iets van zegt, dan heeft men de natuur ook niet lief;

Maar wie de zuiverheid der natuur wil ervaren in al haar praal en pracht, dan zal men waardering moeten hebben voor het leven zoals de baarlijke natuur het leven heeft toegedacht.

 

 

Waarzeggerij/ Waarzegger & Medium

 

Er zijn wetten tegen waarzeggerij en waarzeggers die niet door de wetgever worden nageleefd. Waarzeggerij is in veel landen bij wet strafbaar gesteld, tevens mag er geen reclame daarvoor worden gemaakt.

 

... Desondanks vindt waarzeggerij in de westerse landen door waarzeggers dagelijks plaats. Er wordt niet wettelijk opgetreden, omdat daartoe geen duidelijke richtlijnen zijn gemaakt om die bestaande wetten te bekrachtigen, die waarzeggerij en waarzeggers kunnen beperken.

 

... Met andere woorden, er zijn wel wetten daartegen, maar die hebben geen wetskracht en kunnen gerust naar het dinosaurus tijdperk worden verwezen.

... Derhalve moeten nu duidelijke wetten komen teneinde zwakzinnige en argeloze medemensen te behoeden tegen misbruik en oplichting door zogeheten waarzeggers en mediums.

 

Waarzeggers zijn overigens zeer intelligente mensen en bekwaam in het lezen van lichaamstaal van hun prooi. Met suggesties kunnen ze heel wat uitspraken uitlokken en deze vervolgens tegen hun slachtoffers gebruiken, maar zelf blijven ze heel duister op de achtergrond opereren.

 

Iemand die antwoorden zoekt bij een medium krijgt doorgaans datgene te horen die persoonlijk lijken.

... En mediums zijn mensen die beweren met overledenen te kunnen communiceren en contact met ze te kunnen onderhouden middels de geestenwereld

... Ze krijgen het door van iets daar boven. Waar van boven en wat voor iets ze precies bedoelen, dat “weet Joost Vondel alleen.”

... Mediums zijn in dusverre zeer gehaaide mensen die allerlei tactieken en formules hanteren om hun relaas geloofwaardig te maken, zodat goedgelovige mensen, zonder dat ze het zelf beseffen, door hun met gemak kunnen worden genaaid.

 

Mensen die een waarzegger hebben geraadpleegd kregen dikwijls te horen wat zij heel graag wilden horen.

... Sommige ex-bezoekers beweren dan ook met klem dat een waarzegger specifieke dingen had voorspeld die allemaal zijn uitgekomen.

... In de regel is dit een hoop algemene onzin voorspellingen, volgeladen met dooddoeners waar argeloze mensen een puntje aan zuigen en natuurlijk helemaal lyrisch van worden, terwijl ze in de meeste gevallen de profetieën beter zelf hadden kunnen voorspellen.

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28471479_2004092216505913_4827398065082840482_n.jpg?oh=a2e09c065921eebeb44f923f7bd86550&oe=5B00D851

 

 

Een van de vele oplichtersmethoden is de zogenaamde "Cold Reading" waarmee een medium zichzelf de Hemel in prijst.

... Wie zichzelf wil kunnen beschermen moet zich verdiepen in deze materie om niet in hun valstrik te geraken.

... Men dient opgewassen te zijn tegen de invloeden van de afzetters, die simpelweg alleen geld willen verdienen aan andermans problemen.

 

De Cold reader gebruikt verscheidene tactieken om naïeve mensen zover te krijgen dat ze in die medium gaan geloven en hun geld verspillen.

... En als ze alleen de naam van de vader/moeder/dierbaren van hun slachtoffers weten kunnen de mediums hun hart ophalen middels de media om hun slachtoffers te verbazen.

... Deze truc wordt doorgaans niet alleen toegepast om onderontwikkelde mensen te grazen te nemen, maar ook de slimme ezels van de samenleving, die menen door hun geleerdheid immuun te zijn voor nonsens zoals waarzeggerij.

... Qua kennis zouden deze geleerde figuren scherper moeten zijn van geest, maar op dit gebied zijn ze overduidelijk de debielen te vriend vanwege een achtergebleven element in hun achterhoofd, nog daterend van hun opvoedkundige achtergrond.

 

... En geld vragen voor gebakken lucht mag op geen enkele voorwaarde worden geadviseerd, maar moet juist pertinent worden afgeraden, want het is puur zwendelarij. Ook inzake bedrogtherapie, de zogeheten alternatieve therapieën, waar esoterische mensen verlangend naar grijpen, zijn te mooi om waar te zijn.

 

... Het is uiteraard niet verboden dat mensen daar hun geld aan spenderen, dat is tenslotte hun recht.

... En als ze later bedrogen uitkomen moeten ze ook niet gaan jeremiëren, dan hadden ze moeten weten dat gebakken lucht de maag niet vult.

... Ze hadden niet zo dom moeten zijn door in te gaan op mooie verhalen die gestoeld zijn op het einde van de regenboog waar een kabouter staat te wachten met een pot vol gouden munten en een bekken met levenselixer.

 

... Helaas zijn er schrijnende gevallen die zeer de aandacht verdienen zodat naïevelingen en zwakhoofdigen kunnen worden beschermd tegen hun eigen stommiteit

... Vooral de avonturiers op dit gebied beseffen hun onnadenkendheid pas wanneer ze aan het wegkwijnen zijn.

 

... In het algemeen moeten mensen, die zich in deze contreien willen gaan begeven of op verkenning willen uitgaan, goed worden geïnformeerd voordat ze een zotheid kunnen begaan die hun verdere leven nadelig kan beïnvloeden.

 

... De wetgever moet derhalve niet meer dralen met het maken van ampele wetten, die bij wet moeten worden getoetst, om dit gemeenschappelijk bedrog tegen te gaan dan wel strafbaar te stellen.

 

Iedereen die tarotkaarten of astrologie goed kan toepassen in zijn seance kan op een paranormaal platform zich profileren als waarzegger en readings geven.

... En de thema’s waarmee waarzeggers meestal werken zijn de abstracte gebieden zoals liefde, geld, werk en gezondheid, die hun uitspraken en voorspellingen relateren aan iemands achtergrond en afkomst.

... Zo kan een waarzegger, de hiervoor genoemde abstracte gebieden, naar believen van alle kanten belichten, dat voor velen belangrijk is.

 

Een heleboel vrouwen en mannen gaan regelmatig bij een waarzegger langs, maar de beloofde rijkdom die hun te wachten stond laat tot op heden nog steeds op zich wachten. ... En de verstokte vrijgezellen die een prins of prinses beoogden op een witte paard zijn nog niet rijk getrouwd en waarvan de meeste armoedzaaiers nog steeds vrijgezel is gebleven of getrouwd met een andere gelukszoeker.

 

Waarzeggers en mediums zijn wereldwijd te vinden in alle volken en rassen met hun eigen titulatuur en werkwijze.

... In Suriname bijvoorbeeld, noemen de kwakzalvers zich “Bonuman”, “Piyai-Ingghi”, “Duman of Duvrouw” en de slechte variant is de zogeheten “Wisiman” en “Obiaman.”

... In Azië (Indonesia) heet dat “Dukun”, die behalve masseur ook “Guna-guna” (zwarte magie) bedrijft, dan heb je de “Sjamaan” en overige onbekende duistere Indiase “goeroe’s.”

... En de pandit (hindoe geestelijke), die wil ook niet achterblijven en draagt daar ook op zijn manier zijn steentje bij met zijn ongedefinieerde mantra’s, die grotendeels afkomstig zijn uit eigen inbreng waarvan een klein deel voor zijn geloofwaardigheid is gegenereerd uit de Vedische geschriften ten behoeve van zijn doelen.

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28577131_2005610509687417_1229131728173303575_n.jpg?oh=fa1fa14579ad103df9921223c95b4d7c&oe=5B3D8876

 

 

Vooral in de arme achtergestelde landen o.a. Haïti, Indonesië, Suriname, Nigeria en andere schijnt het beroep “Bonuman” trendy te zijn en door iedereen uitvoerbaar die maar een beetje lef in zijn mars heeft.

... In die landen zijn al veel kapers op de kust, zodat het onderhavige beroep voor beginners alleen maar windeieren zal gaan leggen.

... Hierdoor is deze duistere professie van Sjamaan of toverdokter niet meer serieus te nemen, want iedereen kan het en bijna iedereen doet het.

 

… Maar voor de nog aanwezige achtergestelde, ongeletterde en onwetende bevolking, zijn deze lachwekkende kakadorissen in hun ogen de geweldige tovenaars.

... Het is daar zo kinderlijk eenvoudig, en in het land der blinden is éénoog-koning. En aan sprookjes is daar ook geen gebrek.

... Op zich oogt de theatrale geneeswijze van deze inheemse kruidendokters enerzijds onschuldig, maar anderzijds, het meest zielige van dit alles is, dat ze heilig ervan overtuigd zijn speciale krachten te bezitten en dat hun vindingrijke hocus pocus daadwerkelijk genezing biedt.

... Dit is erg triest. Een peuter zou zeggen, "mag ik ook meespelen?"

 

In werkelijkheid hebben dit soort lokale oplichters net zoveel kennis als iemand die nergens weet van heeft en evenmin toverkracht bezit.

... Ik kan ze nageven dat ze lef en zelfvertrouwen hebben. Verder brouwen ze drankjes en zalfjes met allerlei kruiden en beweren dat de drankjes en zalven medicinale eigenschappen hebben en dus genezend werken, terwijl hun brouwsels doorgaans viezigheid is, alsook de smeersels.

Voorts rommelen ze als de duivel met alle soorten zelf gefabriceerde amuletten.

... Ook verzinnen ze ter plekke een variatie aan leuterpraat van Bijbelse teksten afgeleide bezweringen, en vervolgens prevelen ze deze abracadabra uit in onzinnig onverstaanbare wartaal die verklaard wordt als de taal der geesten.

 

En de zwakzinnige, goedgelovige, naïeve en bijgelovige toehoorders, luisteren ademloos naar al deze rudimentaire zotternij en kijken met ontzag naar de bekrompen opvoering van die mediums, bonumans of toverdokters, helemaal overtuigd van hun magische krachten, omdat ze bedondert wensen te worden.

 

Niet alleen in Suriname en andere achtergestelde landen wordt dit volksbedrog en bijgeloof gepraktiseerd als een alledaagse bezigheid, maar deze dwaasheden komen overal ter wereld voor.

... Dus ook in de zogenaamd geciviliseerde en rijke landen. Mensen die hun heil zoeken in dit soort zaken weten het meestentijds niet beter, en anderen zijn met de duistere waarden opgegroeid en zijn hierin blijven steken.

 

.. En dat bijna niemand het aandurft om dit soort achterblijvers op de realiteit te wijzen komt waarschijnlijk, doordat mensen zich liever afzijdig houden om de vrede te bewaren en er niets voor voelen om hun neus in andermans problemen te steken.

... Iedereen heeft zijn eigen leefstijl en is vrij in zijn levenswandel. Voorts heeft eenieder een eigen mening wat niemand anders heeft?

... Tenslotte moet ieder mens het voor zichzelf weten of die wel of niet met de koekoek de hort op wil, nietwaar?

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28471612_2004092993172502_4514117996590768923_n.jpg?oh=248f5cb07eb70414262e26055222a83d&oe=5B07B3DB

 

 

"De Medium of waarzegger(ster) zegt; Ik zie een duistere directe toekomst, u gaat binnenkort veel geldverliezen.” Dat is dan €10,-alstublieft.

... U gaat een rooskleurig toekomst tegemoet met veel geld, maar u moet daarbij oppassen, er staat gevaar op de loer, wees voorzichtig met vreemden of familie en vertel ze uw geheim niet. “Etc.” Dat is €20,- alstublieft.

 

Logisch dat het ongewenst is voor een medium wanneer haar/ zijn cliënt doorverteld bij een waarzegger te zijn geweest, omdat die bang is dat zijn klant door een ongelovige Thomas oftewel sceptische familielid, kennis of vriend(in) op andere gedachten kan worden gebracht zodat de waarzegger alsnog naar zijn geldstroom kan fluiten, die hij/zij bij zijn nieuwe of oude klant denkt te hebben aangemaakt.

 

De toekomst voorspellen is onmogelijk, en het verleden is te achterhalen door informatie in te winnen uit allerhande bronnen.

... Wanneer iemand de toekomst zou kunnen voorspellen dan zou dit betekenen dat de toekomst onwrikbaar vaststaat. Anders zou men hem niet kunnen voorspellen. Typisch het welbekend gelovig tintje.

 

De toekomst ligt niet vast, alleen de supergelovigen denken hier anders over, als hun lot. Maar toch klaagt het merendeel van de gelovigen hun buren aan voor geluidsoverlast, of ze doen aangifte tegen hun verkrachter, of ze verraden de dief of klagen hun partner aan voor huiselijk geweld, of ze liegen de boel bij elkaar of ze ageren tegen iemand die hun ooit kwaad heeft misdaan of slecht was in hun ogen, in plaats van dat ze alles wat hun negatief overkomt voor lief nemen als de wil van hun God/ Allah, Insha’Allah.

 

... Het merendeel der goedgelovigen berust zich niet in het welbekende lot, dat vooraf bepaald zou zijn volgens godsboek.

... Dus “het lot” dat onder beheer is van Petrus die bij de Hemelpoort staat te wachten om geslaagde kerkgangers toe te laten in de Hemel of vrome slechteriken door te verwijzen naar de Hel wordt in haar geheel niet serieus genomen en fungeert slechts als een godsdienstsmoes om zich vroom voor te doen op aarde.

 

Wat mij wel erg verwondert is dat er totnogtoe geen enkele waarzegger zich heeft voorgedragen om de lottocijfers te voorspellen.

... Ook heeft nog nooit een medium voorspeld waar, wanneer, in welke verkoopplaats, in welke winkel, om hoe laat en door wie het winnende staatslot zal worden verkocht.

... Ik heb me daarover vaker afgevraagd waarom dat nog niet is gebeurd, het doel is immers om mensen blij en gelukkig te maken?

... Geld maakt mensen die op zwart zaad zitten wel blij en gelukkig, evenals mensen die het geld ook heel goed kunnen gebruiken ter verlichting van hun leven.

... De toekomst voorspellen is een farce en is zo nep als de verdraaide volksgeschiedenissen en religieuze sprookjes die in de Koran, de Thora, de Bijbel en in andere godsdienstboeken voorkomen.

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28577953_2005610969687371_8125580106338229245_n.jpg?oh=002e32db6da7a2a15e567f27fd4c1cf0&oe=5B4A7122

 

Vertellen dat familieleden uit elkaar zullen gaan, dat mensen zullen scheiden, dat een ruzie tussen beste vrienden is veroorzaakt door onmin, dat een vrouw jaren later één, twee of meerdere kinderen zal krijgen, dat iemand de ander heeft bedrogen met haar beste vriendin of iemand is behekst met behulp van een bonuman of Wisiman, etc. is iets anders dan de toekomst voorspellen.

 

Verder kan bijna iedereen de toekomst voorspellen alleen niet heel ver in de toekomst. Zo wist ik dat ik dit bestand zou opslaan op de harde schijf van mijn laptop, en dat ik dit werkstuk zou gaan delen op facebook.

... En mijn voorspelling is ook uitgekomen. Toch kon ik dit niet met 100% zekerheid voorspellen, omdat ik twijfelde of ik mijn visie over waarzeggerij zal openbaren of niet.

 

Hoe klein de kans ook is, er had iets plaats kunnen vinden waardoor ik niet op opslaan zou kunnen besluiten.

... Ik had bijvoorbeeld een beroerte kunnen krijgen, net op het moment dat ik het bestand wilde opslaan.

... Het is niet voorgevallen, maar het was mogelijk, want de natuur is onvoorspelbaar. Niemand weet wanneer de dag en het tijdstip aanbreekt waarop men komt te overlijden.

 

Als ik nu bijvoorbeeld voorspel, dat ik over 3 jaar naar Suriname ga om weer plaats te gaan nemen op mijn troon, en over 3 jaar ga ik daadwerkelijk naar Suriname, kan ik dan de toekomst voorspellen?

... Alles wat met waarzeggerij, toekomst voorspellen of gedachten lezen te maken heeft is absolute bullshit en puur volksverlakkerij.

... Denk eens toch logisch na en u zult tot dezelfde conclusie komen zoals door een waarzegger wordt voorspeld.

 

Waarzeggerij is behalve een kwestie van kennis en statistiek, maar buitendien ook een kwestie van observatie en zelfvertrouwen.

... Nagenoeg alles wat een medium denkt en wil uitdragen komt veelal tot uiting in wat deze uitvoert, hoe hij of zij eruitziet of wil uitzien voor de ander.

... Wat er gaat gebeuren voor iemand is normaliter afhankelijk van wat er op het moment te gebeuren staat en wat reeds gebeurd is.

...  De kans dat een voorspelling uitkomt gebaseerd op goede observaties en kennis is dus best groot, maar het kan ook aardig fout gaan.

 

“Een Nederlandse mevrouw heeft mij ooit verteld dat een medium haar vroeger had voorspeld dat zij met een buitenlandse man drie kinderen zou krijgen waarvan twee jongens zouden zijn.

... Jaren later kreeg zij inderdaad drie kinderen, alle drie meisjes, en niet met een buitenlander, maar met een Nederlandse man.

...  Vijf jaar later kreeg zij nog vier kinderen erbij, ook allemaal meisjes."

... Die waarzegger was zeker stomdronken tijdens dat consult hè. Hij heeft totaal misgeraden, maar wat hij wel goed had was, dat de vrouw zou trouwen, en dit kwam uit. Geweldig toch!?”

 

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/28515232_2004101376504997_264071442113801160_o.jpg?oh=cdda2bf642f3b4c861d71bc6863e5b5d&oe=5B429D2C

 

 

Ik besef heel goed dat er mensen zijn die inderdaad wel degelijk een natuurlijk talent hebben.

... Want wie de waarzegger wil uithangen moet de gave hebben om de gedachten van mensen te kunnen lezen, gericht informatie kunnen trekken uit iemand zijn verhaal door toepassing van psychologie, lichaamstaal analyseren en andere kleine reacties op bepaalde letters en woorden kunnen verduidelijken, goed kunnen inspelen op iemands verdriet en bezorgdheid, en de statistieken correct kunnen raadplegen.

 

Het lijkt mij logisch, dat iemand die de toekomst kan voorspellen niet in een wigwam gaat zitten om medemensen op te lichten voor geld, maar koopt simpelweg een lotto formulier en wint keer op keer de hoofdprijs.

... Iemand die zogenaamd met de doden kan praten koopt geen smartphone om te bellen maar zal de grote mysteries van het verleden en van het heden oplossen door naar zijn magische bol te staren en op die manier communiceren met wie hij/zij maar wilt.

... Iemand die gedachten kan lezen zal niet met een tv-programma meewerken om zijn medemensen te belazeren, maar naar de Casino gaan en geld winnen en daarvan genieten, een Lamborghini kopen en lekker scheuren op de Reeperbahn in Duitsland, etc.

 

Er zit een verschil in verwachtingen koesteren en voorspellen. Wie verwacht dat iets gaat gebeuren is daar gewoonlijk een duidelijke aanleiding voor.

... Daarnaast is het vrij logisch dat men de toekomst tot op een zekere hoogte kan voorspellen.

... Als ik bijvoorbeeld te laat komt voor mijn afspraak, 'voorspel' ik dat ik te laat aanwezig zal zijn op mijn afspraak.

... Dit is dus een verwachting, maar de 'voorspelling' komt wel uit, mits ik op tijd op mijn afspraak ben. Maar hiermee bewijs ik helemaal niet dat ik de toekomst kan voorzien.

 

Kwakzalverij/oplichterij, is hetzelfde als de waarzeggers programma’s wat men op de televisie ziet waar tv-producenten en de hele staf vrolijk meewerken aan gemeenzaam bedrog, om geld te verdienen en om de kijkcijfers op te schroeven.

... Het is totaal nep, slechts psychologische manipulatie van iemands mentaliteit. Bijna elke malloot kan dat en het is volkomen legaal.

 

“Ik voorspel dat wie mij niet sponsort binnenkort hem/haar onheil overkomt! https://www.gofundme.com/vishnuh Helemaal perfect, want wie wil geen vette bankrekening?

 

Let wel: Ik wil graag een goedgevulde bankrekening en mijn vermogen op een nette en legale wijze verkrijgen en verdienen om mijn projecten te kunnen realiseren, maar niet door uitbuiting van medemensen door in te spelen op hun angsten en toekomstverwachtingen.

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28782757_2005611473020654_241473540342631566_n.jpg?oh=39e16246b0d3e38afb24101cea022597&oe=5B02FB8C

 

De toekomst ligt niet vast, maar hangt samen aan toevalligheden.

... En waarzeggers zeggen algemeenheden over de toekomst en hopen dat een ervan ooit uitkomt.

... Daar zijn sommige mensen erg gevoelig voor, accepteren hun situatie en vinden daar enorm steun in, terwijl dat vrij algemene levenslessen zijn.

 

In het algemeen krijgen sceptici een hoop gezeik van mensen wanneer het gaat over aliens, bakroes, geesten, elfen, kabouters, djinns, duivels, zeemeerminnen, enz., en wie het waagt om hun fantasie als onzin te verklaren wordt uitgejouwd.

... En wie de mensen, die dat soort verschijnselen krijgen vergelijkt met het hebben van een waanidee of psychose, wordt zeer kwalijk genomen. 

... Wie vindt dat deze mensen gestoord zijn concludeert deze bevinding vanuit zijn eigen realiteitskader.

... Zelf, noem ik dit soort mensen "niet gek", ik vermoed alleen maar dat, binnen het Psychose kader door allerlei geestelijke redenen, deze mensen gedeeltelijk of tijdelijk de controle over hun gedachten hebben verloren.

... Dit soort mensen heeft iets meegemaakt waardoor ze anders is gaan denken en voelen. Sommige van hen willen zich apart en betekenisvol voelen ten opzichte van de maatschappij, en gedragen zich alszodanig, om hun inferioriteitsgevoel te compenseren.

 

Persoonlijk vind ik het moeilijk om een discussie te starten met mensen die overal kabouters waarnemen of elfjes zien vliegen die er in werkelijkheid niet zijn, maar alleen voorkomen in hun brein.

 

... Om door dit soort zaken heen te kunnen prikken moet men ten eerste twijfelachtig zijn, wat sommige mensen niet kunnen zijn, hiertoe gehinderd door hun verbeeldingswereld. ... Als er een discussie plaatsvindt over bijvoorbeeld het bestaan van buitenaards leven, verschijnen er mensen die dan beweren contact te hebben gehad met buitenaardse wezens of zelfs van buitenaardse komaf zijn.

 

... En de ervaringen die ze over hun buitenaardse ervaringen en bestaan delen lopen sterk uiteen en spreken boekdelen.

... Menigeen is ooit ontvoerd geweest door aliens en heeft daarbij allerlei fysieke en seksuele proeven moeten ondergaan waarvan sommigen seksueel werden misbruikt. Deze laatste kan zich aansluiten bij ME TOO.

... Anderen vertellen over de wonderbaarlijke planeet waar ze vandaan komen en waar Superman erg trots op zou zijn, etc.

 

... Dan komt uiteraard het scepticisme bij de nuchter denkende mensen naar boven, die gewoonlijk beantwoord wordt met cynisme met ronduit kwetsende uitspraken op de scepticus gericht.

... Dit soort discussies worden door sommige nuchtere mensen maar ook door fantasierijke lieden zelf uitgelokt, waardoor beide partijen nóóit een serieuze discussie kunnen voeren met elkaar.

 

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28468268_2004096189838849_2428126165689405108_n.jpg?oh=7db2c79eb401aa21c3e491dd91bc1a0e&oe=5B0B4812

 

 

Maar een heleboel mensen, zoals alle godsdienstprekers, de Paus, imams, rabbi’s en moellahs, zijn gewoon fantasten, die een soort hiaat in hun leven trachten op te vullen door zich vast te klampen aan het (Gods)geloof in het bovennatuurlijke. 

... En wanneer mensen zich van hun sceptische kant laten horen voelen de meeste fantasten zich erg bedreigd en reageren furieus op de sceptici met de opmerking dat ze kortzichtig zijn en beledigend.

... De fantasten beseffen niet dat ze zelf kort zijn van begrip en hun blik op het leven niet willen verruimen omdat ze zwakzinnig zijn van geest.

 

Er is meer dan wij mensen kunnen waarnemen of bevatten, daarom zou het best kunnen dat sommige mensen daar iets van kunnen opnemen of in de toekomst kunnen zien of in de tijd kunnen reizen.

... Maar het is 100% zeker dat de paranormaal begaafde mediums gerenommeerde bedriegers zijn, die gebruik maken van technieken zoals cold reading om wanhopige en bijgelovige mensen te strikken.

... Men moet derhalve niet vreemd opkijken wanneer men achteraf beseft beet te zijn genomen door een medium. Het komt geregeld voor dat bij toeval een uitspraak van een waarzegger is uitgekomen in iemands verdere leven. En toevalstreffers komen veelvuldig voor, want de wereld is rond.

 

Er zijn altijd mensen die met overtuiging weten te vertellen dat een bepaalde waarzegger dingen heeft gezegd die niemand kon weten. Iedereen is vrij om de ander, die raak heeft gesproken te sponsoren, maar dit mag niet gelden als algemene reclame voor anderen die niet in het ootje willen worden genomen.

 

... Het ontgaat vrijwel de meeste mensen, die een positieve profetie van een medium heeft ervaren, dat ze ooit in het verre verleden tegen iemand of op enig andere wijze zelf spraakzaam is geweest, maar dat inmiddels helemaal is vergeten tegen wie en wanneer.

... Daarom vermoeden veel mensen normaliter niet, dat een van hun eerdere uitlatingen de basis heeft gevormd van de recente pakkende voorspelling.

 

Nogmaals, naar mijn mening zijn waarzeggers zeer intelligente mensen, die precies weten hoe en waar ze op het internet of elders kunnen zoeken naar info, daarbij hebben ze ook meteen in de gaten wie ze in de maling kunnen nemen en van wie ze ontraceerbaar geld kunnen aftroggelen.

 

Kijk bijvoorbeeld naar het Paranormale, oftewel de “niet-wetenschappelijke geneeswijzen.” Sommige sceptici noemen dit ook de Pseudowetenschap, en ongelijk kan ik ze niet geven.

 

“Er is meestal een groot verschil tussen de effecten of werking van iets en de verklaring ervan.

... De laatste decennia zijn wereldwijd een legio mensen boeddhistisch geworden en anderen trekken het klooster in en ondervinden daarbij gunstige effecten om psychologische redenen, en niet dankzij de rituelen die bij het boeddhisme en bij sommige kloosters kenmerkend zijn.

... Maar voor sommige mensen is het daar zoeken op de verkeerde plek en vinden hun heil in de natuur waar zij zich afzonderen en komen innerlijk tot rust.

 

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28575687_2004095756505559_1767822823005328577_n.jpg?oh=27bf620d2665c7f4e80011820ba79c78&oe=5B3FBC37

 

 

Het brein van de mens kan veel meer dan alleen maar duistere praktijken genereren voor eigen voordeel, want door beoefening van bepaalde ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen kan iemand echt het gevoel krijgen dat deze zich geestelijk van de buitenwereld kan afsluiten en zich elders kan bevinden, in een andere dimensionale kring.

 

Maar hoe kan men precies bedrog traceren in dit geval van waarzeggerij?

... Er zijn instellingen die cursussen geven in het paranormale en een nogal enorm bedrag vragen voor het doceren van mysterieuze energieën, terwijl dat soort dingen gestaafd is op pure onzin.

... En hoe groter het geldbedrag dat ervoor gevraagd wordt, des te groter en omvangrijker het bedrog.

... Als ze over ‘levenskracht’ beginnen als afkomstig uit een duistere bron waar zij alleen weet van hebben, dan moet dit ook eenieder duidelijk zijn.

 

Vooral de sociaal zwakkeren in de samenleving die wanhopig een oplossing zoeken voor hun kleurloos of ongelukkig bestaan zijn geregeld hier het haasje.

... Daarnaast is niet alleen het paranormale bedroggevoelig, maar ook de meer verspreide geneeswijzen  zoals acupunctuur, geestuitdrijving en homeopathie.

... Ik moet hier wel bij zeggen, dat acupunctuur wel degelijk effect heeft, maar het wordt de klant niet verteld dat het feitelijk niet uitmaakt waar er geprikt wordt.

 

... Dus prik de naalden maar overal waar men maar wilt in het lichaam, en het helpt.

... Het is ergens toch bedrogtherapie, die evenals homeopathie, die geen enkele werkende substantie heeft, mag worden aangemerkt als zuiver bedrog.

... En duiveluitdrijving is een primitieve vorm van homeopathie die vroeger door toverdokters en inheemse geneesheren werd toegepast voor het genezen van zieke mensen en werd uitgelegd als bezeten te zijn door een kwade geest, en zelfs nu nog. Zie http://vishnuh.nl/nl/Vishnuh-Humor/

 

En een osteopaat is iemand, die het lichaam benadert als één geheel, die functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels wil veranderen door aan andere delen van het lichaam te wringen.

... In feite is deze geneeswijze een veredelde vorm van massage, want een osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen en maakt los wat los moet zitten en masseert het lichaam zodanig om de stoornissen in het lichaam te herstellen.

... En massage in het algemeen is rustgevend. Het is ook vrij logisch dat men na een massage zich beter voelt, maar dat is omdat de stress wat vermindert en de spieren zich ontspannen.

 

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28783213_2005611949687273_402799145166356257_n.jpg?oh=2cbd867767832dfa70fb92ecaa93a05f&oe=5B4E1129

 

 

Een groot aantal mensen gelooft in de helende kracht van natuurstenen en dierenproducten en het vlees van de beschermde diersoorten o.a. slangenhuiden, apen schedels, apenvlees, tijgervlees, botten, ivoor, (slag)tanden, klauwen en nagels van wilde dieren, enzovoorts, wat allemaal neerkomt op puur bijgeloof en primitieve gekheid.

 

... Bijna alle veel voorkomende menselijke/ lichamelijke kwalen gaan vanzelf over, waar mensen geen enkel idee van hebben.

... Dat de mens gelooft in de helende werking van natuurelementen komt, doordat de mens in het algemeen ritueel gevoelig is, als afkomstig van de primitieve groepsmens die nood had aan rituelen om zichzelf houvast te geven.

 

En dat mensen stellig beweren dat men energie kan verkrijgen uit kristallen, die bij healings oftewel paranormale genezingen kunnen worden opgeroepen, is de grootste onzin die er bestaat.

... De persoon die iets paranormaals kan bewijzen is nog niet geboren en zal ongeboren blijven.

.. En laat Jezus, die op water liep, brood en vis kon vermenigvuldigen volgens de Bijbel, hierbuiten, want stervelingen kunnen niet toveren. Zie http://vishnuh.nl/nl/De-Schepper/

 

Dat mensen zich vaker loslaten op onbekende en oosterse geneeswijzen is niet verbazingwekkend.

... Vooral ernstige zieke mensen vinden het helemaal niet erg om zich op een andere alternatieve wijze goed te laten verzorgen en waar ook wierook wordt gebrand voor een beter gevoel, omdat hun reguliere therapie vaak onheilspellend pijnlijk is of onhoudbaar.

 

Het gros van ernstig zieke mensen denkt herhaaldelijk, “baat het niet, dan schaadt het ook niet.

... En “natuurgenezers die dit soort zieke mensen in behandeling nemen moeten worden opgesloten”, wordt er meermalen geroepen door de beste stuurlui die aan wal staan.

... Maar dat idee van opsluiting is ronduit nutteloos.

... Daarnaast moet ieder het voor zichzelf weten of hij wel of niet een alternatieve geneeswijze wil ondergaan.

... Om mensen, die nog in het bezit zijn van hun verstandelijke en geestelijke vermogens tegen een alternatieve behandeling te weerhouden, is schending van de vrijheid van de mens.

... Iedereen heeft recht van zelfbeschikking. Ieder mag over zijn eigen leven beslissen.

... En iemand die ernstig ziek is en kruidengeneeskunde of een andere alternatieve genezing zoekt en stopt met zijn medische kuur, gaat over het algemeen ook dood als hij die kuur voortzet.

 

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/28467940_2004096593172142_8452933142342764027_n.jpg?oh=d03763de236331f73c20a752eb2b1216&oe=5B09F489

 

 

Kruidengeneeskunde en andere alternatieve geneeswijze is al lang geleden achterhaald en berust eerder op geloofskracht dan op genezende bestanddelen in de kruiden. Niet allemaal, maar de meeste wel.

 

... Zo is de ginseng wortel bij velen erg geliefd en wordt ook veelvuldig gebruikt, terwijl er talloze gevallen bekend zijn van nierbeschadiging en andere afwijkingen door ginseng gebruik.

 

Een ander bekend middel is het Zoethoutextract (drop) dat meestal wordt toegepast in hoestdranken.

... De zoethoutwortel is een bestanddeel dat weldadig is en een verzachtende invloed heeft op de keel en luchtwegen, maar kan diverse schadelijke effecten op het hart- en vaatstelsel hebben, en door verlaging van de kaliumconcentratie in het lichaam tot hartritmestoornissen leiden, met als bijwerking verhoging van de bloedsuiker en een verhoogd risico op inwendige bloedingen.

 

Verder heb je nog de “Ginkgo biloba” geneesmiddelen. Ginkgo biloba extracten worden gehaald uit de bladeren en de zaden van de Ginkgo biloba boom en is bekend in de Chinese geneeskunde.

... Er wordt beweerd dat het een remedie is tegen hart- en vaatziekten, het verhelpt impotentie, corrigeert afwijkingen in het binnenoor, helpt bij stress en zware depressie, gaat dementie tegen en nog veel meer.

 

... De Ginkgo producten worden geprezen als een soort wondermiddel terwijl de genezende werking op de genoemde aandoeningen niet vaststaat.

... Het is niet zo dat wanneer de bestanddelen van bepaalde kruiden en boomsoorten, die in de oudheid werden gebruikt, dan per definitie goed zijn voor de mens als geneesmiddel tegen allerlei kwalen en ziektes?

 

Een ander alledaagse kruid dat ook vaak wordt opgehemeld is de Knoflook. Veel vroegere volken gebruikten deze om bepaalde inwendige en uitwendige infecties te verhelpen en om een gezonde stoelgang te bevorderen.

 

... Tegenwoordig wordt door zogenaamde kenners gesuggereerd dat knoflookpreparaten cholesterolverlagend werken, diverse kankersoorten tegengaat o.a. darmkanker, prostaatkanker, longkanker, etc., gunstige effecten op hart en bloedvaten hebben, en voorts voor allerlei medicinale doeleinden kunnen worden gebruikt.

 

... Er is gemis aan wetenschappelijk bewijs van de werkzaamheid en genezende werking van knoflook op de hiervoorgenoemde ziektes.

... De helende werking van knoflook staat niet specifiek vast, en ondersteuning van knoflook door lokaal volksgebruik is ruim onvoldoende en biedt geen zekerheid.

 

… Wij weten ook niet meer dan ons al bekend is, wegens gebrek aan middelen om de betreffende kruiden aan een diepgaand wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen naar hun medicinale eigenschappen en de genezende werking op de ziektes zoals door velen wordt beweerd.

 

... Wij erkennen alleen maar, dat knoflook een smaakmaker is en inderdaad gunstig werkt bij de bestrijding van sommige infecties en kwalen, maar niet wat tegenwoordig in brede westerse kringen over knoflook en over een groot aantal andere kruiden wordt voorgedragen.

 

Veel bekende en populaire kruidenmiddelen kunnen bij een opeenhoping in het lichaam tot toxische waarden oplopen, belangrijke organen in het lichaam aantasten en tot allerlei inwendige vergiftigingen leiden waarvan de uitkomst zich kan manifesteren in allerlei onbekende ziektes waarvoor nog geen remedie voorhanden is.

 

Verder zijn een legio alternatieve producten levensgevaarlijk omdat ze te veel zware metalen bevatten en qua curatie van nul en generlei waarde zijn, in tegenstelling tot de reguliere medicamenten die weliswaar niet als wondermiddel te boek staan, maar wel de kans bieden op genezing.

 

... Dat geleerdheid niet altijd staat voor zuiverheid en vertrouwen blijkt uit de academisch geschoolde mensen die zweren op ayurvedische kennis en de van hieruit ontstane producten promoten als de levenselixers die iedereen zou moeten gebruiken om een geestelijk en lichamelijk balans te krijgen in hun leven.

 

... Ik kom zelf uit een gemeenschap waar de meerderheid van mijn volk voor haar gezondheid afhankelijk is van de helende werking van natuurkruiden, maar wij gebruiken alleen de kruiden waarvan wij zeker weten dat ze inderdaad heilzaam zijn en genezend werken zoals door onze voorouders proefondervindelijk zijn bepaald en op schrift hebben vastgelegd.

 

... Daarom raad ik hierbij iedereen stellig af, op grond van onze voorouderlijke bevindingen op het gebied van kruidengeneeskunde, om zomaar allerlei kruiden als medicijn te gaan gebruiken van wie de werking en bijwerkingen nog niet proefondervindelijk zijn onderzocht en vastgesteld.

 

... Dit, omdat de werking en bijwerkingen van de meeste bekende kruiden, die wereldwijd door een groot aantal mensen worden gebruikt als exotisch (huis)geneesmiddel, grotendeels onbekend zijn en op langer termijn mogelijk schade kunnen aanrichten op inwendige organen o.a. hart, nieren, bloed en vaatstelsel, de hersens en de lever.

... Ook het immuunsysteem kan serieus worden aangetast en op den lange duur onder zware druk komen te staan en op een gegeven moment gaan bezwijken door de onschuldig ogende kruiden.

 

... Bedenk wel dat die zogenaamd helende planten en kruiden  door de primitieve mensheid van weleer op de bonnefooi werden gebruikt waarin het animisme het begin was van hun godsgeloof.

 

... Destijds ging men er ook van uit, dat bijvoorbeeld verkoudheid ontstaat doordat er een geest in het lichaam beschutting is gaan zoeken.

... Ook het boze oog werd als een van de grootste boosdoeners en veroorzakers omschreven van allerlei ziektes en aandoeningen.

... Dit boze oog wordt zelfs in de huidige tijd door achtergebleven mensen beschouwd als een bron van informatie en verklaring voor iets wat ze niet begrijpen en vaak ook niet willen begrijpen, aldus vastgeroest zijn in het primitieve verleden.

 

 

https://scontent-ams3-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p720x720/28701147_2004100139838454_3474468186622407529_o.jpg?oh=f40f628310d19ec8205622f94101e932&oe=5B498AC8

 

 

Niet alle natuurgenezers zijn onbetrouwbaar en niet alle kruidendrankjes zijn effectloos, maar normaal gesproken bieden “fysiaters” en alternatieve geneesmiddelen hulpzoekenden frequent de kans op illusies op wat men zelf wil geloven.

 

... Maar dat de drankjes en zalven geneeskrachtig zijn zit doodeenvoudig tussen de oren. Er zijn wel gevallen bekend van spontane genezingen, maar deze kwamen niet door de Oosterse natuurgeneeswijzen noch door ayurvedische behandeltechnieken.

... Daarom, mens wordt bewuster, wordt wakker uit uw droom van de illusionaire wereld en kom tot de werkelijkheid!

 

... Tegenwoordig heeft de moderne mens bijna alles te gelde gemaakt en daarbij zichzelf de eigenaar gemaakt en tevens de verkoper van gebakken lucht.

... En dit gebakken lucht is in de huidige tijd verworden tot een manier van overleven in een maatschappij waar "Recht" samengetrokken is tot "Krom."

 

Ook de geneeswijze door het gebed tot de onbarmhartige God/ Allah, schaar ik onder de alternatieve paraplu van gebakken lucht, occulte en homeopathie.

... En al bidt de mens dagelijks alle heilige boeken bij elkaar, bidden blijft de allerhoogste stadium van kwakzalverij, die zoals van oudsher, de mens voor geen enkele moer helpt, ongeacht de gebedsdienst en gezamenlijke gebedssessie van welke kerkelijke instelling dan ook.

... Want zie, de religieuze gemeenschap heeft een Satan gecreëerd om mensen te intimideren en ze angst aan te jagen.

.. Vervolgens  vertelt ze, dat mensen die angst, die nota bene door hunzelf is bedacht, kan weerstaan met het Woord van hun God. Dit noemen de gelovigen de waarheid, en dat hun God bescherming biedt wanneer ze bidden.

 

... En dezelfde religie verbiedt alle activiteiten waardoor een mens in direct contact komt met boze geesten, terwijl zijzelf eeuwenlang de begrippen van toverij, waarzeggerij, spiritisme en het oproepen van geesten heeft gefingeerd om de mensheid te onderwerpen, te kerstenen en dom te houden.

 

... Godsdienst heeft door de eeuwen heen ontelbare boze geesten(kwaadaardige mensen) voortgebracht en samen met deze eropuit getrokken tot genocide, onderdrukking van onschuldige volken en tot wereldwijde mensenrechtenschendingen namens hun God.

... En nu moet de zieke en gekwelde mens bidden voor genezing?  

 

Daarom behelst het gebed als geneeswijze slechts gewetenloosheid, die evenals godsdienst de ultieme vorm is van oplichterij.

... Deze kwade uitersten houdt de mens niet alleen dom en achterlijk, maar stimuleert bovenal tot kwaadaardigheid en normloosheid, die ten nadele is van iedereen.

 

... En God, deze is de  kwaadaardige religieuze mensheid, bestaat nu nog steeds, die heden ten dage uit eigen belang voortdurend ijvert om medemensen kwaad te berokkenen, ze exploiteert en als een bloeddorstige vampier continu neigt naar verstrekkende wandaden tegen de menselijkheid. 

 

... En al het kwaad dat deze gewetenloze God (de religieuze mensheid) in eigen voordeel bewust heeft aangericht jegens zijn slachtoffers, weet zij via allerlei zelfbedachte constitutionele, democratische en vastgelegde wettelijke formules te vergoelijken.

... Zodoende heeft God (de kwaadaardige religieuze mensheid) zich bij leven verzekerd  van zijn immuniteit.

 

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET VERBORGEN VERHAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET VERBORGEN VERHAAL

 

 

De waarheid kan soms ongelooflijk lijken, maar de waarheid legt de kwaadaardigheid bloot van mensen van wie men het nooit zou verwachten.

 

Dit is een waar gebeurd verhaal, en ik denk dat het nu de juiste tijd is om mild te zijn en de ellende op te heffen, die bepaalde mensen over zich hebben afgeroepen door hun vroegere ondoordachte acties tegen medemensen.

 

… Het begon ongeveer 10 jaar geleden op de dag dat een hindoestaans stel, tijdens de verjaardag van een aanverwant, bij een familielid in huis mocht logeren. Wat dit stel allemaal in haar hoofd heeft gehaald om te komen tot hun kwaadaardige daad had te maken met puur jaloezie.

 

…  Dit hindoestaanse paar had een plan beraamd om het succes van de hoofdbewoner, waar zij de nacht doorbracht, af te pakken door middel van hekserij.

 

De hoofdbewoner heeft dit hindoestaanse stel nooit iets misdaan en hij kent ze evenmin, ze zijn niet eens familie van hem, wel familie van zijn vrouw.

 

Op de dag waarop het hindoestaanse stel zich te buiten ging aan hun voorgenomen duistere praktijken die gericht waren tegen de hoofdbewoner, was deze weg voor zaken.

… Alleen zijn vrouw en zoontje van twee jaar waren thuis. De vrouw van de hoofdbewoner had het stel op die bewuste dag toestemming verleend om in haar huis te overnachten, mede ook omdat het stel er indringend om vroeg en als reden opgaf, dat ze de nacht niet in het huis van haar zus en haar jarige echtgenoot wilde doorbrengen.

 

… Diezelfde nacht sliep de vrouw van de hoofdbewoner en haar zoontje bij haar ouders, die op een steenworp afstand wonen.

… Of het in de avond is gebeurd of s’morgens overdag is onbekend, maar de loges hebben een pluk watten door de badzeep gehaald van de hoofdbewoner en deze om een spijker heen gewikkeld.

... Deze spijker hebben ze vervolgens in de vloer, voor de badkamerdeur, in het beton geslagen, met een hamer uit de gereedschapskist van de hoofdbewoner.

 

… Dus zogenaamd zou die louche handeling de hoofdbewoner moeten beheksen en zijn ondergang inluiden??

... Dit is de werkwijze van een bonoe-handeling, de zogenaamde zwarte magie waarop het slechte bij iemand de overhand krijgt en de overname van het goede van de behekste persoon laat overgaan naar degene die in deze behoefte voorziet. 

... Dit ritueel gaat normaliter gepaard met het sprenkelen van water en het prevelen van zelfbedachte toverspreuken.

... Yep, de meeste religieuze en bijgelovige Surinamers zijn zo krankjorum, dat ze in dit soort zwarte magie onzin geloven. Buitendien zijn ze zo geestelijk gestoord door te denken dat hun religieuze idioterie en bijgeloof op iedereen inwerkt en dat een ander nog stommer en achtelijker is dan hun.  ... Het is ongelooflijk maar waar!

 

Toen de hoofdbewoner een paar dagen later thuiskwam, bemerkte hij meteen, dat het vloerkleed aan het begin van zijn badkamerdeur een ophoping vertoonde.

… Hij deed het vinyl omhoog en ontdekte een spijker die omwikkeld was met gelige watten en het rook naar badzeep.

... Daartoe heeft de hoofdbewoner de rotzooi eruit gehaald en verbrand, want stel je voor dat hij, zijn vrouw of hun zoontje op de spijker trapt en zich verwondt.

 

De hoofdbewoner heeft zijn vrouw niet deelgenoot gemaakt van zijn ontdekking, maar hij heeft stilzwijgend samen met een betrouwbare collega onderzoek gedaan naar de betrokkenen.

 

 En de beheksing is puur bullshit, die altijd diegene treft die de ceremonie pleegt, want die twee heksen geloven tenslotte erin maar de hoofdbewoners niet.

 

De hoofdbewoner heeft de namen van de betreffende personen doorgegeven aan zijn achterban in Suriname die ook daar op onderzoek is uitgegaan.

 

… Zodoende kwam de hoofdbewoner veel te weten over de oplichters familie Naarden en hun vrienden waaronder de vrouw van het hindoestaanse stel, die vroeger regelmatig bij ze over de vloer kwam.

 

Volgens insiders heeft de vrouw van het stel de du-vrouw (bezweerster) Naarden geraadpleegd. Dat dit stel daarbij grandioos door deze bonoe-familie werd opgelicht is zeker.

 

In het algemeen zijn zogenaamde toverdokters geslepen oplichters die voornamelijk goedgelovige en geestelijk gestoorde medemensen geld afhandig maken, omdat mensen die dit soort hulp zoeken denken, dat door beheksing van een ander hun doel te zullen bereiken en dat het helpt bij de uitvoering van hun waanzin.

 

… Doorgaans zijn mensen die een Bonuman opzoeken geloviger dan de Paus. In het algemeen is dit soort gluiperds herkenbaar aan hun idioot overdreven vroom gedrag.

 

…  Ze roepen vaker dan normaal op alles “God zegene en God Bless”, maar ondertussen zijn zij de grootste duivels waarop Satan zelf jaloers op ze zou zijn, als hij zou bestaan.

 

… Dit soort gelovigen citeert graag teksten uit hun Bijbel en ziet daarbij niet hoe slecht ze in wezen zelf zijn.

 

… Ze adoreren een God, maar toch roepen ze de hulp in van een Bonuman/toverdokter om geluk te krijgen. Dit, omdat God ze in ellende en ongeluk laat leven, maar daarnaast misgunnen ze andere mensen een gelukkig leven.

 

Desondanks blijven dit soort lieden geloven in de God die niets voor ze doet, omdat ze sadomasochisten zijn. En sadomasochisten zijn mensen die genieten bij het ontvangen van geestelijke en fysieke pijn, misère en allerlei soorten ellende door hun sadomasochistische godsdienst.

Ze verlangen altijd aandacht van anderen door zielig te doen en willen aldoor zielig bevonden worden.

 

Om terug te komen op hun nepbeheksing…

 

Wat een stelletje minkukels toch, dat hindoestaanse stel dacht dat de hoofdbewoner dom, onwetend en een slappeling was omdat hij een zwijgzaam mens is. Die twee mislukkelingen hadden niet in de gaten dat ze in al die jaren met vuur hebben gespeeld.

 

… Alleen uit respect voor zijn vrouw heeft de hoofdbewoner dat stel niet op hun wangedrag aangesproken, maar de beslissing aan de natuur overgelaten.

… Hij had die “Godbless hindoes” van alles aan kunnen doen zonder dat iemand het ooit in de gaten zou hebben gekregen.

 

Jaren later is het bonoe-stel met flinke ruzie uit elkaar gegaan, en de spijkerslager is kort hierna overleden aan een enge ziekte welke te wijten was aan zijn bovenmatig zuipgedrag.

 

De hoofdbewoner, aan wiens woning de inmiddels overleden bezweerder vandalisme heeft betracht, heeft die man bij leven wel graag gemogen als mens, vanwege zijn Blauwgrond achtergrond.

 

… En zijn ex-vrouw leeft nog steeds, maar loopt ongelukkig rond van het ene uiterste naar het andere op zoek naar geluk.

De hoofdbewoner en zijn vrouw zal haar nimmer vergeven, zolang deze vrouw haar excuses niet heeft aangeboden wegens schending van hun gastvrijheid en vandalisme uit puur bijgeloof.

 

… In het dagelijks leven doet deze mens voorkomen alsof ze blij en gelukkig is, maar wie van één tot en met 10 kan tellen weet wel beter. Zij zal haar zielenrust niet weervinden.

 

De algemene leus luidt, “van je familie moet je het hebben.” Maar het motto van de hoofdbewoner is “wie de bal kaatst moet hem terugverwachten”, want wie de ander kwaad wil doen maar dit mislukt, dan moet de dader ook consequent zijn en blijven wanneer het veelvoudige kwaad hem of haar overmand.

 

… Uiteindelijk zal de overlevende van het stel verdrinken wanneer zij met valse trots haar wandaden tot het einde van haar dagen blijft ontkennen.

 

... En God Bless??

… Neen, God Bless niet, maar het slecht geweten van de vrome vrouwmens drijft haar tot verdediging van haar kwaadaardige godsgeloof die haar zal leiden tot suïcide.

… Daarbij roept zij wanhopig telkens om “God Bless” in de hoop alsnog absolutie te kunnen krijgen van een God, waarvan ze degelijk van bewust is, dat God niet bestaat. Gestoorder dan dit kan niet.

 

… God is illusie en woont alleen in het hoofd van kwaadaardige, verwaande en goedgelovige mensen.

 

GOD BLESS IS RONDUIT BULLSHIT!

 

 

 

 

gallery/kroon nederlands-001
gallery/kroon japans
gallery/planeten22-001