Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

ANG DIYOS / ALLAH AY TAO?

 

 

Do you want to become a member of the Vishnuh Society in the Philippines? Please send your request to email: miles_gabion12@yahoo.com

 

 

By Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 Ayon sa Bibliya / Quran at iba pang tinaguriang mga banal na libro, ang walang Diyos / Allah ay isang kasarian ng lalaki.

 

… Ano ang totoo dito? Ang Bibliya, ang Qur’an, at iba pang tinaguriang mga banal na aklat ay tinatrato ang mga kababaihan bilang mga taong hindi kinikilingan, marumi, at hindi mabagal. Ngunit dahil sa teorya ng ebolusyon, hindi ito masasabi tungkol sa mga kababaihan..

Malinaw na ang tinaguriang mga banal na libro ay isinulat ng mga kalalakihan, ngunit hindi ito binibigyan ng karapatang lalaki na posisyon ang babae bilang isang mas mababang nilalang at ipailalim ito sa lalaki.

   Ang mga kahihiyan ng nabanggit sa mga libro ng mga diyos hinggil sa mga kababaihan ay binibigyang diin ang katotohanang ang tinaguriang mga banal na libro ay totoo at walang bisa at sinasadyang naimbento ng lalaki ang konsepto ng diyos para sa kanyang sariling kapakinabangan at para sa kahihiyan ng iba pa.

 

Kaya ang turo ni Vishnuh ay nagsabi:

 “Ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo ay ang babae dahil ang isang babae ay maaaring manganak ng buhay mula sa kanyang katawan. Ng lumitaw ang buhay, ang babaeng kasarian ay naroon muna, ngunit ang lalaki ay wala pa roon.”

 … Ang babaeng kasarian, nang panahong iyon, ay may isa pang likas na kakayahan na magparami ng mga nabubuhay na bagay, tulad ng mala-snail na nilalang, na maaaring maging lalaki at babae nang sabay-sabay.

   … Kapag ang sex ng lalaki ay wala pang karapatang mabuhay, ginawa ng kasarian na babae ang eksaktong inaasahan sa kanya ng kalikasan sa mga tuntunin ng pagpaparami sa mga ibinigay sa pamamagitan ng biro ng kalikasan.

 … Ang totoo, ang lalaki ay ipinanganak ng babae. Kung wala ang kasarian ng babae, ang kasarian ng lalaki ay hindi magkakaroon ngayon. Iyon ay kung paano ito nagpunta at hindi tulad ng mga relihiyon sa daigdig na humantong sa sangkatauhan na maniwala at nagpapatuloy pa rin sa kanilang sariling inimbento ng kahangalan na Adam & Eve at iba pang kalokohan. “

 

 … Mahalaga rin ito na isang napakahusay na kahihiyan na ang mga taong may iba’t ibang oryentasyong sekswal, kabilang ang mga tomboy, bisexual, transgender, at homosexuals (LGBT) ay inilalarawan sa halos lahat ng tinaguriang mga banal na libro bilang mababa, marumi, at hindi karapat-dapat sa dignidad ng tao

                            Leviticus 18:22

 22 “Huwag magsanay sa homosexual, nakikipagtalik sa ibang lalaki tulad ng sa isang babae. Ito ay kasuklam-suklam na kasalanan.

 

                             Leviticus 20:13

 13 “Kung ang lalaki ay humiga sa lalake na istilo ng sa babae, kapwa sila gumawa ng kasuklam suklam; sila ay tiyak na papatayin; ang kanilang dugo ay nasa kanila ’

 

Gayunpaman, ang isang malaking bahagi ng ganitong uri ng diskriminasyon na anak ng tao, sa kasamaang palad, ay walang ganap na paggalang sa kanyang sarili pabayaan ang respeto sa iba. Pangunahin ito sapagkat sa pgtitiwala sa sarili ay tinatanggap nila ang kahihiyan ng Bibliya/Quran sa pamamagitan ng pagiging at nananatiling relihiyoso at imitasyon ng proyektong ito ang kanilang pagdidiskwento sa sarili sa iba.

 … Karamihan sa mga L.H.B.T.s at tuwid na kababaihan ay nag susumite sa isang relihiyon na malalim na kinamumuhian ang mga ganitong uri ng mga pigura. Malinaw itong mababasa sa mga talata sa Bibliya na kung saan ang mga nabanggit na pigura ay inilalarawan bilang mga bagay sa kasarian, nanunukso, nagsa sabwatan, manloloko, nagsisinungaling, kasuklam-suklam, madungis, nakakahawa, at walang kinikilingan.

 

Ang lahat ng mga kababaihan ay pinarusahan para sa kasalanan ni Eba at nilagay sa ilalim ng pamamahala ng mga kalalakihan.

 

https://www.biblegateway.com/verse/en/Genesis%203:16

 

Ecclesiastes 7:28

Ang isang taos-pusong lalaki ay mahahanap pa rin, kung isa lamang sa isang libo, ngunit ang isang taos-pusong babae ay hindi matatagpuan.

 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes+7%3A26-28&version=NIV

 

… Ang Vishnuh-Society ay nirerespeto ang bawat matuwid na tao na walang katulad sa iba. Ngunit ang Vishnuh-Society ay tama na naglagay ng isang puna sa lahat ng kasalukuyang mga pangkat na sumasamba sa isang relihiyon, habang sila ay pinahiya ng tinaguriang mga banal na banal na kasulatan at inilalarawan bilang marumi, walang halaga, marumi, at mas mababang mga nilalang na kung saan ang isang tao ay maaaring magulo nang walang kaparusahan.

 

… Ang mga LGBT na tao o ang mga tao na api ng pananampalataya na may kamalayan sa pagkukulang na ito, ngunit na gayunpaman tanggapin ang salita ng Bibliya / Koran bilang totoo at gamitin ang konsepto ng Diyos sa lahat ng bagay, ay isinasaalang-alang ng Vishnuh-Society bilang ang pinaka kasuklam-suklam mga taong hindi dapat pagkatiwalaan.

 

… Maliban sa mga wala pa sa gulang na mga nilalang at mga taong may kaugnayan sa pamilya o kapaligiran at hindi maaaring mailayo ang kanilang sarili mula sa relihiyosong pamatok kung saan sila minamaneho o nahanap ang kanilang mga sarili.

 

… Ang ganitong uri ng mga relihiyosong tao, na ayon sa batayan ng tinaguriang banal na mga banal na kasulatan ay hindi dapat tanggapin, ay lubhang mapanganib sa kanilang pakikitungo. Gagawa din ng karamihan ang lahat sa kanilang sariling interes upang matanggap.

 

… Ang Vishnuh-Society ay nagsasalita mula sa karanasan at alam na ang ganitong uri ng mananampalataya sa pangkalahatan ay walang prinsipyo at maaaring maglakad sa mga bangkay upang makamit ang mga nilalayon nitong layunin. Ito ay sapagkat ang mga ganitong uri ng diskriminasyong tao ay walang respeto sa sarili at hindi ito natutunan. Kadalasan ay hinahangad nila, dahil sa isang nakatagong pakiramdam ng paghihiganti, upang mapahiya ang kapwa lalaki tulad nila, na inirekomenda ng mga banal na aklat na isinulat ng mga kamay ng tao.

 

Kaya ang turo ni Vishnuh ay nagsabi:

 “Ang sinumang walang respeto sa sarili ay hindi magagawang respetuhin ang iba, at ang sinumang walang pagpapahalaga sa sarili ay hindi maaaring pahalagahan ang isa pa o pahalagahan ang anuman.”

 

Kaya, ang sinumang walang paggalang sa kanyang sarili ay hindi rin magawang respetuhin ang kapwa tao, dahil ang taong walang galang ay hindi mawari kung ano ang respeto at kung anong eksaktong kahulugan ang paggalang.

 

… Kapag ang isang tao ay sumasamba sa isang tao o sa isang bagay habang nakikita silang marumi, kung gayon ang sumasamba ay awtomatikong isinasaalang-alang ang kanyang sarili na marumi at hindi karapat-dapat kung saan ang paggalang sa sarili, pagpapahalaga sa sarili, at paggalang, sa pangkalahatan, ay nakikipag-ugnayan sa nakaraan.

 

Kaya ang turo ni Vishnuh ay nagsabi:

 “Sinuman ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng respeto, ngunit hindi maunawaan ang konsepto ng paggalang, ay hindi maaaring magpakita ng paggalang sa iba.”

 

.. Para sa mga ganitong uri ng tao, kababaihan sa pangkalahatan, kasama na ang mga may mga headcarves at ang komunidad ng LGBT, dapat magkaroon ng isang kamalayan ang panganib sa lipunan, dahil ang kanilang pag-uugali na nagreresulta mula sa kawalang galang ay maihahambing sa pag-iisip ng mga walang prinsipyo ng traydor tulad ng dating taksil na mga alipin ng Surinamese na, upang mailipat ang pansin mula sa kanilang mga kasamaan, ginawa ang lahat upang ibigin ang kanilang sarili sa kanilang  mangangalakal na alipin.

 

Halimbawa, ang dating Surinamese Creoles ay kumilos bilang impormante para sa kanilang mga puting panginoon kapag nais ng kanilang mga kapantay na tumakas mula sa mga plantasyon o gumawa ng isang bagay na ipinagbabawal para sa isang alipin sa pamamahala ng kolonyal na Kristiyano.

 

… Ang mga itim na taksil na ito sa panahon ng kolonyal ay ang mga walang-awang mga berdugo din na masayang ginamit ng kanilang mga panginoon upang parusahan ang mga tumakas na alipin at babaeng alipin sa pamamagitan ng pagpapahirap, pagtrato, at panggagahasa, sa pinakamasamang paraan na maisip. (Tingnan ang mga creoles> https://vishnuh.nl/vishnuh-katatawanan/

 

… Ang mga mamamatay tao na ito sa anyo ng tao, ang mga alipores ng mga mangangalakal  ng alipin, ay nagsagawa ng kanilang gawain sa pagpapahirap sa walang uliran sadismo upang masiyahan ang kanilang mga puting panginoon. Ngunit ang sigasig kung saan kumilos ang mga brown-black traitors na ito ay hindi nagbago ng kanilang mababang posisyon. Sa kabila ng kanilang pagkaalipin, sila ay labis na kinamumuhian ng lahat.

 

Hindi sila kailanman nakakuha ng anumang salamat mula sa puting komunidad. Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng kanilang malansa at mapanlinlang na pag-uugali, sila ay pinaka-kinamumuhian ng kanilang mga panginoong Kristiyano. Sila ay itinuturing na ang pinakamasamang basura ng pagkaalipin.

 

.… Nang maglaon, ang mga taksil na alipin ay nagdusa ng parehong kapalaran na kanilang pinlano at ipinataw sa kanilang katulad. Marami sa kanila ang pinahirapan ng mahabang panahon at isinabit sa mga kawit na bakal mula sa isang matangkad na puno sa kasiyahan ng kanilang mga puting amo. Ang kanilang mga panginoong Kristiyano ay malupit din sa pangalan ng Diyos.

 

Ngunit hindi lahat ng creole / alipin, Indian, Hindustani, o Javanese sa panahong iyon ay pinapayagan ang inilarawan sa itaas na pag-uugali patungo sa api na itim na pamayanan, ngunit sa kasamaang palad ay ginawa ng karamihan. Karaniwan itong maliwanag sa krus sa paligid ng kanilang leeg at kanilang masigasig na paghamak na naglalarawan sa mga vestiges ng nakaraan ng kanilang mga ninuno, at mas tapat sila kaysa sa Papa.

 

Ang supling na nararamdaman na tinutugunan ng ito ay dapat gawin ang katotohanang ito. At ang agham na maaaring bumalik sa mga kaapu-apuhan ng mga dating taksil na tungkol sa kaninong mga ninuno at kung kaninong mga ninuno ay hindi gumawa ng pagtataksil ay hindi na makuha ngayon.

 

Gayunpaman, ang katotohanan ay mahirap pakinggan para sa mga mas nais na maging bingi sa pagka-alipin at ng nakaraan na kolonyal. Ang pagtuturo lamang sa mga puti ay hindi tama at hindi makatarungan, dahil ang pamayanan ng alipin ay may mahalagang at malaking bahagi sa buong pagkaalipin na.

 

Sa madaling sabi: Ang pamayanang Muslim sa pangkalahatan at lalo na ang mga, na ayon sa Quran ay kilala bilang basura at baka kung saan maaaring gawin ng pamayanan na lalaki ang anumang nais ng lalaki, ay nagkasala ng lahat ng mga uri ng mga paglabag sa karapatang-tao laban sa kanilang uri sapagkat nais nila upang mahalin ng kanilang wala na Allah.

 

… Tingnan ito sa mga kababaihan ng IS at mga nakiki simpatya, hindi sila banal sa panahon ng paghahari na iyon ngunit tulad ng pagkakasala ng mga salarin sa kanilang sarili at nag-ambag sa pagpapanatili ng kanilang sinasabing may pribilehiyo ng posisyon sa lahat ng mga kalupitan na kinakailangan.

 

… Sa totoo lang, ang headscarf ay simbolo ng Muslim ng panggagahasa, pagpatay ng lahi, pagpapahiya, pagkawala ng karapatan, pang-aapi, pang-aabuso, at arbitrariness sa ngalan ng Islam sa halip na kabaligtaran. Ang bawat Muslim ay isang Salafist at ang bawat Salafist ay isang Muslim.

 

Kaya ang turo ni Vishnuh ay nagsabi:

“Ang mga hindi gumagalang sa kanilang sarili ay hindi alam kung ano ang respeto at hindi magagawang magpakita ng respeto sa iba.”

 

At lahat ng ginagawa ng mga taong ito, na kilala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos, upang gawin silang mahal ng iba ay puro pagkukunwari. Sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap at labis na kabanalan, magpapatuloy silang tikman ang asin ng lupa habang buhay, at lalo na kung saan sa palagay nila ay maayos na sila. Ito ay sapagkat ang sangkatauhan sa relihiyon ay walang paltos ipokritiko at makasarili.

 

… Bahagi ito dahil sa mga talata sa Bibliya / Quranikong tumatalakay sa kahihiyan at paghamak ng mga nasabing tao at magpapatuloy na umiiral bilang salita ng kanilang kasamaan, malupit at hindi maawaing Diyos / Allah.

 

… Ang mga teksto para sa kahihiyan ng api ng sangkatauhan ay muling gagamitin ng paulit-ulit ng sinumang may walang kaparusahan sa ngalan ng Diyos. At aprubahan ito ng Diyos / Allah tulad ng dati magpakailanman.

 

Mayroong mga mapagpaimbabaw na relihiyosong mangangaral ng pananampalatayang Kristiyano ngayon na, dahil sa pansariling interes, ay nag-aakalang ang katamtaman at nagbago na katuruan panrelihiyon upang iligtas ang simbahan mula sa pagkawasak. Bukod sa kanilang mga katuruan panrelihiyon at nasa ilalim din ng pamimilit ng mga taong simbahan, ang mga bilang na ito ay inaangkin na tatanggapin ang asin ng lupa bilang isang anak ng Diyos.

 

Bilang karagdagan, ang populasyon na pinag-aralan ng paniniwala sa Diyos ay hindi nakikita na ang libro ng isang mamamatay-tao, ito ang Bibliya / Quran at katulad nito, ay hindi maaaring magdala ng kapayapaan o pagbabago sa kanilang buhay. Maraming taimtim na nag-aangkin kinikilala ang pag-ibig ng mas maraming mamamatay-tao, iyon ang kanilang ilusyonaryong Panginoong Diyos / Allah sa itaas.

 

Hindi nakakagulat na sa maraming mga bansa, at sa Suriname din, ang isang mas maraming mamamatay-tao ay sinasamba ng populasyon ng relihiyon at nilagay sa isang mas mataas na pedestal. Ang natutunang bata ay tapos nang matanda at nagpapakita ng halimbawa.

 

Kaya ang turo ni Vishnuh ay nagsabi:

“Ang kabutihan ay pinupuri ngunit namatay sa isang mapait na kamatayan dahil ang kabutihan ay daya sa pamamagitan ng paglitaw ng kasamaan.”

 

Bilang karagdagan, ang mga naniniwalang masa ay tumatanggap ng mga kathang-isip na interpretasyon ng Bibliya na totoo, bukod sa iba pang mga bagay, na tinanggal ni Jesus ang kanilang kasalanan.

 

… Sa kaibahan, malinaw na ipinakita ng kasaysayan ng mundo na ang isang Jesus ay nabuhay talaga sa panahon ng pamamahala ng Roman at siya ay isang Robin-Hood na pigura noong kanyang panahon. Ang Hesus ng Nazareth na ito ay talagang pinaslang at ipinako sa krus ng nagseselos na relihiyoso ng nanggugulo ng gobyerno (ang Sanhedrin ng komunidad ng mga Hudyo) noong panahong iyon sa pinakapintas na paraan sapagkat siya ay una nang isang Hentil at pangalawa ay pinahamak niya ang awtoridad ng simbahan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mahirap na populasyon ng sibilyan ang mga karapatan, pagpapahalaga sa sarili, at paggalang sa sarili sapagkat ang mga mahihirap na tao ay brutal na pinagsamantalahan ng nakararami ng relihiyoso noon.

 

… Nang si Jesus ay nanindigan para sa mga dukha at inaapi at sinumpa ang lahat ng naaamoy ng relihiyon. Kaya’t ang sumpa sa relihiyon na nakasalalay sa kasalukuyang Kristiyanismo ay nagbibigay ng mabigat na pighati sa buhay ng isang relihiyosong Kristiyano ngayon, sapagkat ang isang “totoong” Kristiyano ay “hindi relihiyoso.”

 

Iyon ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nahuhulog ang mga taong relihiyoso sa pang-aapi, pagpatay sa lahi, at malawakang pang-aabuso sa karapatang-tao sa pangalan ng kanilang masamang imbensyon, ang Diyos. At ang nabanggit na katotohanan na ito ay nalalapat sa lahat ng mga relihiyon nang hindi isinasaalang-alang ang mga tao.

 

Mga kapwa tao, huwag kalimutan na ang nakakasakit na mga daanan sa Bibliya / Quran / Torah at iba pang mga relihiyosong aklat ay mananatiling may bisa sa lahat ng oras hanggang sa matanggal sila.

 

… Hangga’t ang walang Diyos / Allah ay hindi aalisin ang mga teksto ng kahihiyan at pang-aapi laban sa sangkatauhan mula sa tinaguriang banal na mga banal na kasulatan, ang mga kasalukuyang pangkat ng mga tao (LGBTI at tuwid na mga kababaihan) na itinuturing na mas mababa, walang karapatan at marumi, manatiling tiyak na mapapahamak bilang asin ng lupa magpakailanman at magpakailanman.

 

… Panatilihin nila magpakailanman ang pamagat ng marumi at makilala bilang marumi at walang karapatan kung saan ang aplikasyon ng lahat ng mga tuntunin ng kahihiyan ay magpapatuloy na mailapat. Ang mga ganitong uri ng tao ay na-diskriminasyon ng tinaguriang mga banal na kasulatan at Diyos mula pa noong panahon ng Bibliya at itinuturing na kulang na mga nilalang.

 

Sinumang naniniwala sa Diyos / Allah at pinahahalagahan ang mga masasamang kwento ng Bibliya / Koran / Torah, Bhagavad-Gita, atbp. ang Diyos (= relihiyosong sangkatauhan) sa pangkalahatan ay walang kapatawaran para sa asin ng lupa o awa para sa kanyang tapat na mga tagasunod, sa gayon, “Ang hindi pagpapasalamat ay gantimpala ng Diyos.”

 

http://westerse-beschaving.org/de-waarde-van-een-vrouw/

 

Ang ipinakitang katamtaman ng kasalukuyang mga mangangaral ng Kristiyanismo / Islam at mga tagasunod, sa mga kababaihan sa pangkalahatan kabilang ang mga homosexual, lesbians, straight women, transgenders, at iba pang mga tao na hinamak ng paniniwala sa Diyos, ay isang panabing na usok lamang upang lokohin ang kapwa tao at kumita pera mula sa kanila alinsunod sa pahayag na “Ibinigay mo sa amin ang iyong mana, o kung hindi ay sinusunog Mo sa Impiyerno.”

 

 http://westerse-beschaving.org/homofielen-moeten-dood/

 

Hindi lamang ang Islam, ngunit ang Kristiyanismo, pati na rin ang lahat ng iba pang mga relihiyon, ay eksaktong nag-iisip tungkol dito.

 

“Minsan ang katotohanan ay mahirap pakinggan, ngunit ang isang tao ay dapat na magsabi ng totoo at hindi, tulad ng marami, ay nagtatago sa likod ng tinaguriang taktika at maling pagkatao sa pamamagitan ng pagpigil o pagkubli ng katotohanan, nananatili ang kanyang kapwa tao na hangal at madilim.

 

Ang mga tao, ayon sa Bibliya / Qur’an, ay kinamumuhian ng Diyos / Allah at na itinatanghal bilang mga nawalan ng karapatan at mga mahihinang nilalang, ngunit gayunpaman ay patuloy na sumunod sa paniniwala sa lahat ng mga pinapahiya ng Bibliya at Diyos / Allah, ay ang mahina ang ulo na walang respeto sa sarili o may pagpapahalaga sa sarili at mananatili sa asin ng lupa hanggang sa kanilang kamatayan, nagkapalit, mababa at kilala bilang ang pinaka kasuklam-suklam na mga nilalang tulad ng tinutukoy ng Diyos / Allah / YHWH sa pamamagitan ng Bibliya / Quran.

 

Ang ganitong uri ng pinahiya na kapwa relihiyoso ay kusang-loob na inalok ang kanilang sarili bilang biktima sa mga tagasunod ng Diyos / Allah / Bibliya / Quran at iba pang tinaguriang banal na mga libro at sa gayon ay tiyak na nawala ang kanilang karapatan magreklamo at magsalita.

 

… Kahit na ang mga ganitong uri ng relihiyosong pigura ay itinuturing na marumi, pinatay, ginagawa ng malupit, dinuraan, sinumpa, at tinapakan, ginawa nila ang kapalaran na ito sa pamamagitan ng pagsunod sa relihiyon na isinasaalang-alang silang walang kwentang mga nilalang na maaaring gawin ng bawat isa ayon sa gusto nila ang gusto ng isa. At ang lahat ng ito ay pinahihintulutan sa pangalan ng Allah / YHWH kanilang diyos.

 

… Kung mayroong isang maawain na Diyos / Allah bilang ang naniniwalang sangkatauhan ay taimtim na inaangkin at talagang nagmamahal sa sangkatauhan anuman ang lahi, ranggo, posisyon, pinagmulan, paniniwala at oryentasyong sekswal na inaangkin ng maraming mananampalataya, kung gayon Siya ay magiging kinatawan niya sa mundo noong una , ito ang Papa, Pari, Rabbis, Santo Papa, Mullah, Imams, atbp., ay nag-utos ng lahat ng mga teksto ng kahihiyan na ganap na matanggal mula sa tinaguriang banal na mga banal na kasulatan at baguhin ang mga ito ng makatao para sa pakinabang ng lahat at lahat.

 

… Ako ay personal na walang awa para sa mga ganitong uri ng mga hindi mabagal na kapwa kapag sila ay ginugulo at tratuhin bilang isang basura na, sa kabila ng mga kahihiyan na ang mga banal na kasulatan ay dapat na mailapat sa kanila araw-araw, ay nagmamalasakit pa rin sa Bibliya / Quran. Inuri ko rin ang pangkat ng mga tao na ito bilang mga sadomasochist (mga tao na kahit papaano ay sinasadya o hindi namamalayan na nalulugod sa pagtanggap ng sakit at pagdurusa.)

 

Bukod dito, hindi ko maaaring igalang ang pag-iisip ng gayong mga tao, sapagkat paano ko dapat igalang ang isang taong nagbitiw sa kanyang sarili sa pagdurusa kung saan siya ay sinubsob ng iba pa at tinatanggap ang lahat tulad ng sa isang pelikula, at pagkatapos ay sinabi sa isang mala-anghel na tinig na ” kung nais ng Diyos “o” ito ay mga diyos na gusto, Inshallah? “

 

Ang paniniwala sa Allah / Diyos ay darating dito:

 

– O, nalulunod ka, pagpalain ng Diyos / Insha’Allah!

 – O, nagugutom ka, oh God bless / Insha’Allah!

 – Oh, dumadaan ka sa isang lambak ng pagdurusa, oh god bless / Insha’Allah!

 – Naku, tinamaan sila ng lindol at pagbaha, oh God bless / Insha’Allah!

 – Oh, ang mga tao ay nabubuhay sa matinding kahirapan, oh God bless / Insha’Allah! Patayan ang bawat isa at abusuhin ang mga bata, oh God bless / Insha’Allah!

 

… Ang nasabing isang walang awa na diyos ay hindi karapat-dapat sa pangalan diyos, ngunit sa kabutihang palad ang diyos / allah ay umiiral sa isip ng mga tao na nalason ng paniniwala sa Diyos / Allah / YHWH, mananatili silang may sakit sa pag-iisip hanggang sa katapusan ng kanilang mga araw o hanggang nagsisisi sila.

 

Gaano ka tanga ang isang tao minsan? Wala akong paggalang sa sinumang mananampalataya, kahit na makagawa sila ng mabuti sa pamamagitan ng mga samahang kawanggawa. Ito, sapagkat sinasadya nilang patuloy na panatilihing paatras at hangal ang mga walang kasamang tao, kasama na ang kabataan, ang hindi marunong bumasa at mahirap ang populasyon, ang mga wala pang edad, at ang mga taong may kapansanan sa pag-iisip na nangangailangan ng proteksyon.

 

… Sa halip na mag-alok sa kanila ng proteksyon, itinatali nila ang mga inosenteng tao sa isang ilusyon na na-calibrate upang maging sanhi ng pagdurusa sa lahat ng oras at gumawa ng mga biktima sa ngalan ng isang Diyos / Allah na wala.

 

Ang mga taong relihiyoso ay hindi nagpapakita ng mabuting halimbawa para sa kanyang supling, ngunit pinasisigla niya ang iba pang mahina ang ulo at inosenteng sangkatauhan sa pagkawasak sa sarili at pagpapahiya sa sarili na para bang walang karapatang umiral ang mga tao at mapapahamak na yurakan at magsilbing banig sa paa. “

 

Gayunpaman, ipinakita ang kasaysayan at hanggang ngayon, na ang Diyos / Allah, * ito ay sa katunayan ng masamang relihiyosong sangkatauhan *, ay hindi maawain, ngunit hindi maalisan, hindi makatao, at mas masama kaysa sa salot.

 

… Tingnan lamang ang mundo sa paligid mo at tuklasin na ang Diyos / Allah / YHWH ay kathang-isip lamang ng mga masasamang tao na lumikha ng katuruan panrelihiyon upang pahintulutan ang kanilang mga krimen laban sa sangkatauhan.

 

http://westerse-beschaving.org/islam-het-kwaad-uit-naam-van-god/ 

 

… Samantala, daan-daang mga diyos at diyosa na kung kanino ang maaaring manalangin, ngunit walang sinumang makasagot.

 

  Sa kabila ng lahat ng kasamaan na itinaguyod ng Bibliya at iba pang mga relihiyon, nais kong tiyakin ang relihiyoso sa pag sasabi na hindi lahat ng nasa Bibliya, ang Torah, Bhagavad-Gita, at sa Qur’an ay mali, ang pag-numero lamang ng pahina ang tama at ang ginagamit na papel ay may napakahusay na kalidad. Walang hihigit!!!

 

http://westerse-beschaving.org/islam-verkrachtingen/

 

© 2017 vishnuh.