Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

 

Pasko, Luma at Bagong Taon

 

By Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 

 

PASKO, LUMA & BAGONG TAON

 

 

Ang puno ng mabuti at masama.

Tanging mga dekorasyon at mga ilaw lang ang kulang!

 

 

Ano ang Christmas party?

 

Ang Pasko ay orihinal na isang “pagano” na pagdiriwang na nagmula sa iba’t ibang mga pagkakaiba-iba sa mababang bansa at sa malaking bahagi ng Europa bago ang unang panahon. Nang maglaon, ang diwa ng Pasko na ito ay lumaganap sa lahat ng bahagi ng mundo.

 

… Ang mga pagano, bilang ang mga dissidents at mga katutubo ay dating tinatawag ng masamang pamamahala sa mundo ng mga Kristiyano, ay nagdiwang ng solstice ng pagpapahaba ng mga araw at ang nalalapit na tagsibol.

 

Kaya, ang Pasko ay ipinagdiriwang ng mga pagano sa sandaling muling humahaba ang mga araw, sa pinakamaikling araw ng taon ± Disyembre 21: ang kapistahan ng liwanag, at doon nagmula ang Christmas tree.

 

Kaya, ang Pasko ay ipinagdiriwang ng mga pagano sa sandaling muling humahaba ang mga araw, sa pinakamalaking araw ng taon ± Disyembre 21: ang kapistahan ng liwanag, at doon nagmula ang Christmas tree.

 

Ang kapistahan ng mga ilaw ay isang panahon sa taglamig kung saan ang mga Aleman, na hindi pa nakumberte sa pananampalatayang Kristiyano, ay nagmamalasakit sa isa’t isa at namumuhay nang payapa, ngunit kalaunan ay naging kakilakilabot na halimaw, sakim, at hindi makatao nang magbalik-loob sa Kristiyanismo.

 

… Sa ganang akin, mula sa orihinal na layunin nito, ang Pasko ay talagang nagkakahalaga ng pagdiriwang, na ang tag-araw ay nalalapit na naman at ang mga araw ay muling humahaba. Maaaring ipagdiwang ng sinuman sa lupa ang party na ito sa Christmas tree nang hindi naniniwala kay Jesus o sa Diyos. Ang kaguluhan tungkol kay Hesus ay kalokohan ng relihiyosong orden.

 

Sa madaling salita: ipinagdiriwang ng mga ateista ang liwanag na pagdiriwang, ang pagdiriwang ng kapayapaan at pag-ibig. Sa pagkakataong iyon, nagdiriwang sila ng isang magandang oras kasama ang pamilya at mga kaibigan. Para sa mga regalo, tulad ng sa Sinterklaas.

 

Nang maglaon, ginawa ng mga Romano ang paganong Pasko bilang isang pagdiriwang ng Kristiyano nang ang Imperyo ng Roma ay naging isang Kristiyanong Imperyo sa ilalim ni Emperador Constantine. Upang maiwasang magalit sa kanila ang mga Hentil, idinaos ng mga Kristiyano ang kapistahan na ito, ngunit unti-unti nila itong binigyan ng ibang kahulugan at naimbento ang kapanganakan ni Hesus.

 

… Inialay ng mga Katoliko ang araw na ito sa kapanganakan ni Jesus upang gawing mas madali para sa mga walang muwang na Gentil na maniwala sa Kristiyanong Diyos.

 

 

“Ang Pasko ay walang kinalaman sa pagsilang ni Jesus o sa Diyos.”

 

Ang partido sa kalagitnaan ng taglamig samakatuwid ay mas matanda kaysa sa Christian celebration ng Christmas party. Ang dalawa ay matalinong pinagsama ng simbahan upang itanim ang kanilang mensahe ng kapanganakan ni Kristo sa mga paganong bansa nang hindi inaalis sa kanila ang kanilang sariling mga tradisyon.

 

Ang pinakamahalagang simbolo nito ay ang Christmas tree, na wala ring kinalaman sa pagdiriwang ng Kristiyano. Hindi pa gaano katagal na ang isang Christmas tree bilang isang paganong maling pananampalataya ay pinaalis sa bahay ng isang tao.

 

… Ang pagsasabi na ang “Pasko” ay katumbas ng “araw ng kapayapaan” ay talagang mapagkunwari kung maririnig ito ng isang tao mula sa bibig ng mga sumusunod sa Kristiyanismo at iba pang mga relihiyon. Pagkatapos ng lahat, sa lahat ng mga relihiyon sa planetang ito, ang Kristiyanismo ang sanhi ng pinakamaraming digmaan at paghihirap, na sinundan ng malapit ng Islam at Hudaismo.

 

Ang Pasko ngayon ay, sa katunayan, isang dahilan para sa pag-inom at pagkain, kung saan ang mga tao ay biglang kailangan maglaro ng kapayapaan sa lupa.

 

Ang Pasko ay tradisyonal na naging isang malalim na pinag-ugatan na kapistahan ng mga hindi naniniwala, dapat ipagdiwang ng isa ang Pasko mula sa orihinal na tradisyon, na ang mga araw ay humahaba muli. Ayon sa kaugalian, ito ay isang pagdiriwang ng pagmumuni-muni, pagsasama-sama, pagkakasundo, at pagbabahagi ng init at kasaganaan.

 

… Kaya, ito ay isang party para sa sinumang makalupa sa Christmas tree nang hindi naniniwala sa mga kwento mula sa bibliya.

 

Samakatuwid, hindi nakakagulat na ang isang malaking bilang ng mga tao ay hindi mahigpit na nagdiriwang ng Pasko bilang isang pista opisyal ng Kristiyano, ngunit sabik na sinasamantala ang pagkakataon na magtayo ng isang partido at bigyan ito ng isang maligaya na interpretasyon.

 

… Maganda ang bawat okasyon dahil makakahanap sila ng bawat pagkakataon na magbigay ng dagdag na oras at atensyon sa isa’t isa. Maginhawang pagkain at inumin kasama ang pamilya o mga kaibigan. Para sa maraming tao ito ay Pasko, kung hindi, hindi ito gaanong mahalaga sa kanila.

 

… At kung sasapit ang Pasko sa kalagitnaan ng linggo, makakakuha sila ng dalawang libre at bayad na araw nang libre, kung saan walang kailangan gawin nang walang obligasyon, at ang mga kailangan magtrabaho sa Pasko ay tumatanggap ng dagdag na allowance. Kasama na lahat yan!

 

… Ang hilig na ito ng mabuting paki kisalu-salo ay hinihikayat ngayon ng komersiyo nang may dedikasyon dahil maraming tao ang ganap na inalis ang kanilang relihiyon. Kaya naman hindi na ipinagdiriwang ng makatwirang mayorya ng sangkatauhan ang Pasko bilang kaarawan ni Hesus kundi bilang pista ng kapayapaan at pag-ibig.

 

Kaya’t ang Pasko ay palaging isang malalim na ugat na kapistahan ng mga hindi naniniwala, ngunit tulad ng halos lahat, ang mga mananampalataya ay ninakaw ang mga elemento ng Pasko mula sa mga Hentil upang gawin itong isang kapistahan. Kaya ang mga prinsipyong kumakatawan sa Pasko ay hindi nakalaan sa kulturang Kristiyano.

 

Ang Pasko ay isang selebrasyon na ang bawat isa ngayon ay nagbibigay ng kanyang sariling interpretasyon, mayroon man o walang batayan ng Kristiyano.

 

Magiging malinaw na ngayon sa lahat na ako mismo ay hindi nagdiriwang ng Pasko o nagsusunog ng kandila, tanging ang mga pelikulang “Christmas Carol” at “Scrooge” lang ang pinapanood ko upang panatilihing mulat ang aking sarili sa lipunan sa paligid ko dahil sa mga pelikulang iyon ay sobrang ganda para maging totoo.

 

… Iniisip ng mundong Kristiyano na ang “Christmas Carol” ay isang makabagbag-damdamin at magandang pelikula at ang “Kuripot” ay gumising sa kanilang panloob na intensyon na maging bukas-palad, mabait, at tapat sa kanilang kapwa kapwa sa pangkalahatan.

 

… Kapag nakita nila ang pelikula, ipinangako nila na magpatibay ng isang mas makataong pag-uugali at pumunta para sa patas na pamamahagi, tulad ng sa pelikula.

… Ngunit kinabukasan ay nakalimutan nila ang kanilang sariling pangako at bumalik sa dati niyang kontra-sosyal na pag-uugali sa kapwa tao. Talagang wala silang natutunan sa mga pelikulang iyon, dahil karamihan sa kanila ay walang sense of duty at hindi nila alam ang respeto sa sarili. Hindi lahat, ngunit karamihan sa kanila ay hindi.

 

Ipinagdiriwang ko ang kapayapaan sa mundo sa buong taon at regular na kumakain at umiinom kasama ng mga taong itinuturing kong miyembro ng pamilya ko sa halip na ang ipinag-uutos na kaguluhan bawat taon.

 

… Dahil maganda ang ibig kong sabihin sa lahat ng tao sa Earth, hiling ko sa bawat nabubuhay na nilalang ng isang Maligayang Pasko at kapayapaan sa Lupa batay sa orihinal na diwa ng Pasko.

 

… Nagpapasalamat din ako sa lahat ng bumabati sa iba ng kanyang hiling sa Pasko mula sa katwiran at orihinal na tradisyon.

 

Dahil halos lahat ay may (Christmas) holiday, at walang magawa tuwing Pasko (karaniwang sarado ang mga tindahan), masarap magkaroon ng masayang ilaw sa bahay sa mga nakakainip na malamig na araw.

 

… At dahil sarado na ang lahat, maaari kang magkaroon ng masarap na almusal, dahil halos walang pagmamadali. Bukod pa rito, masarap ding bisitahin ang mga taong wala ring magawa, para gawing araw ng pagbisita ang mga madilim na araw na ito para makita mong muli ang karamihan sa mga taong kilala mo.

 

Katulad kung bakit gusto ng mga tao na magpabinyag sa simbahan, magpakasal sa simbahan, at gusto ng Kristiyanong libing, ay dahil marami ang nagdiriwang ng Pasko nang wala sa tradisyon, sa labas ng simulation ng pag-uugali, at hindi dahil sa pananalig na ipinanganak si Kristo.

 

… Maging ang petsa ng kapanganakan ni Jesus ay hindi tama dahil si Kristo, ang anak ni Joseph na karpintero, ay isinilang noong tagsibol ayon sa kasaysayan ng mundo.

 

… Ang katotohanan ay wala saanman sa Bibliya na nagsasabi na dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano ang Pasko, at kung totoo rin na ipinanganak si Jesus noong Disyembre 25, si Joost Vondel lang ang nakakaalam. Nakakatuwa, walang ni isang mananampalataya na gustong ipagdiwang ang Pasko sa tagsibol.

 

 ANG KURSONG PANLIPUNAN

Ngunit ang sinumang hindi nagdiriwang ng Pasko sa ika-25 at ika-26 ng Disyembre, naniniwala man sa Diyos o hindi, ay hindi maaaring balewalain ito, kung gayon ang isa ay maiiwan sa mga inihurnong peras dahil sa mga araw na iyon ang isa ay binibigkas ng maraming paghihigpit. Hindi matatakasan ng isang tao ang relihiyosong pamimilit na ito.

 

… Minsang binuo ng mga German ang mga tradisyonal na pista opisyal na ang lahat, saan man sa mundo, ay nahaharap sa taunang panahon ng Pasko. Ang mga Christmas lights, ang media, ang musika sa mga tindahan, atbp.

 

… Ang tao sa pangkalahatan ay literal at matalinghagang pinipilit na nag muni-muni sa isang maligaya na kalagayan. Ang Pasko ay ibinigay na ang mga mamamayan sa Europa at higit pa ay hindi makakatakas.

 

Tama ang iniisip ng maraming tao na “sino tayo para tanggihan ang isang party! Nakikilahok tayo sa kapaligiran, na may masarap na pagkain, at may mapagkunwari na pagmamahal sa isa’t isa. Hindi namin iniisip na wala kaming pakialam kay Jesus o sa Diyos. Gustung-gusto namin ang mga ilaw, ang mga holiday, ang kapaligiran at coziness at lalo na ang libreng pagkain kung mayroon!”

 

Matapos ang ideya ng paganong kapistahan ng mga ilaw noong nakaraang siglo ay ninakaw ng simbahang Katoliko at ginawang dalawang Kristiyanong pista opisyal, ang Pasko ay ginawang mga pangkalahatang pista opisyal kung saan ang mga tagapag-empleyo ay hindi lamang makapag papalaya sa kanilang mga manggagawang Katoliko.

 

… Iyan ay kung paano nabuo ang tradisyon ng Pasko at mga araw ng bakasyon, karamihan sa mga tao ay malaya. Tandaan na ang mga Katoliko noon ay namumuno sa mundo sa pamamagitan ng panlilinlang at karahasan at may simbahan sa bawat sulok ng lansangan upang takutin at pagsamantalahan ang mga tao.

 

At kinuha ng Germany ang cake sa pagdiriwang ng mga pista opisyal ng Kristiyano o Katoliko. Ngunit, hindi lamang sa Alemanya kundi sa lahat ng mga bansang may alam na kolonyal na pamamahala kung saan ang mga tao ay hinagupit ng Kristiyanismo, ang mga pista ng Kristiyano ay hindi nabibilang.

 

… Kunin, halimbawa, Suriname, Pilipinas, Brazil, Bolivia, Netherlands Antilles, atbp., doon ang karamihan sa populasyon na natrauma ng relihiyon ay mas relihiyoso kaysa sa Papa.

 

Ang isang kapansin-pansing detalye ay na sa ilang mga bansa sa Kanluran kung saan nagmula ang plano ng kolonyal na dominasyon, kabilang ang Netherlands, karamihan sa mga pista opisyal ng Kristiyano na malawakang ginagamit pa rin sa Germany at sa ikatlo at ikaapat na mga bansa sa mundo ay matagal nang inalis.

 

… Ngunit ang mga mahihirap na tao at bansa na pagbabagong loob at pinamunuan ng kolonyalismo sa pakikipagtulungan ng Simbahan na may walang pigil na karahasan, sa kasamaang-palad ay nabubuhay pa rin sa Middle Ages ngayon. Sila ay sadyang pinananatiling pipi sa loob ng maraming siglo upang sila ay umasa sa kanilang mga pinuno.

 

… Nang maging malaya ang mga nasakop na bansang ito, muling hinarap ng populasyon ng sibilyan ang isang diktatoryal at tiwaling rehimen na may malaking pagkakaiba sa uri kung saan binigyan ng kontrol ang isang maliit na piling minorya sa malaking grupo ng mga tao na halos hindi kayang tustusan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan sa buhay.

 

… Ang kanilang mga pinuno ng gobyerno ay nangopya mula sa mga kolonyalismo at pinagtibay din ang kanilang masamang ugali.

 

… Kaya’t ang populasyon ay espirituwal na nakulong sa nakaraan at ngayon na ang simbahan ay nasa likuran na pinangungunahan ng mayayaman at maimpluwensyang elite na pagkakaisa ng kanilang sariling uri. Kaya’t ang mga inaapi ng nakaraan ay ang mga mapang-api sa ngayon, at ang mga bagong huwad na mang-aapi na ito ay gustong maliitin ang kanilang sariling uri, na sumusunod sa halimbawa ng kanilang mga dating malupit na panginoon.

 

… At ngayon ang kanilang mga pinuno ng pamahalaan ay sumisigaw nang napakaipokrito sa mga tao noong Disyembre 25, “Batiin ko kayo ng isang Maligayang Pasko at isang masaganang Bagong Taon.”

 

… Ang mga tao naman, ay kumukuha ng halimbawa dito at mapagkunwari sa isa’t isa. Kaya, sumunod ka.

 

Ang tanging pagkakatulad na mayroon ang isang mananampalataya at hindi mananampalataya sa Pasko ay ang kapaligiran, ang pagiging magkasama, ang pagkain at ang pagiging malaya, at ang mga dekorasyon sa loob at paligid ng bahay at dalawang araw na walang pasok, upang sila ay nakapag puno ng kanilang sarili nang walang kahihiyan!

 

 

 

 Ang ibig sabihin ng Pasko ngayon ay…

 

 

Ang ibig sabihin ng Pasko ngayon ay pagkain, hitsura, dekorasyon sa buong bahay at hindi na tungkol sa pananampalataya, ngunit dahil lang sa gustong mag-party ang mga tao sa madilim na araw ng taglamig. Ito ay isang komersyal at sikat na partido sa America bilang isang nangungunang trendsetter.

 

At ang mga hindi nagdiriwang ng Pasko ay kinukunsidera ng mga nagsasalo-salo na masa, samantalang hindi naman ito kakaiba sa tila, dahil ang Pasko ay ipinapataw din ng pamahalaang panrelihiyon sa pakikipagtulungan sa gitnang uri.

 

… Kaya mayroong panlipunang panggigipit na magdiwang, dahil sa kasalukuyan ito ay halos isang panggitnang uri ng partido, tulad ng karamihan sa mga partido sa kasalukuyan, dahil ang gitnang uri ay nakikinabang.

 

… Tumingin sa mga tindahan ng damit na may kumikinang na mga damit para sa Pasko at tingnan ang mga supermarket cart ng mga customer na nauubusan ng pagkain, at mag-browse ng magazine at tingnan ang mga romantikong alok ng Pasko mula sa mga tindahan, kumpanya, travel organization, at hotel.

 

… Ikaw ay itinapon sa kamatayan kasama nito, kaya ang Pasko ay talagang walang kinalaman sa kapanganakan ni Jesus at hindi na sa pag anong pagdiriwang ng lampara.

 

… Lahat ito ay purong kalakalan para sa gitnang uri dahil kumikita sila ng malaking pera at gusto din nilang payuhan ang mamamayan na mabaon sa utang. Ang kostumer/mamamayan ay lalo lamang naghihirap dahil gusto nila ang lahat ng kadalasang hindi nila kayang bayaran.

 

… Kaya, kadalasan, ang pera na nakalaan para sa buwanang upa sa bahay ay ginagamit para sa mga regalo sa Pasko, o hindi sila nagbabayad ng ilang mga bayarin na nasa isip ang pahayag na “Titingnan natin sa susunod na buwan at gagawa tayo ng pagsasaayos para sa pagbabayad sa may-katuturan ng awtoridad.”

 

Ngunit ang pagiging masaya na magkasama ay hindi nangangailangan ng Pasko upang magkaroon ng masarap na hapunan kasama ang iyong pamilya o magkasama. Ginawa na ngayon ng mga tao ang Pasko sa higit pa sa pagdiriwang ng kwento ng Pasko dahil ang Pasko ay panahon kung saan hinahayaan ng mga tao ang kanilang sarili na mabaon sa utang.

 

… Ito, dahil dumating si Santa Claus at naging sobrang komportable sa mga regalo mula sa tinatawag na Santa Claus. Kaya nga ang mga tao ay hindi nagpapasko ngayon at hindi dahil sila ay relihiyoso, ngunit gusto nilang mabaon sa utang, bumili ng mga mamahaling bagay para sa kanilang mga mahal sa buhay, palayawin ang kanilang sarili ng mga mamahaling regalo sa gastos ng kanilang buwanang gastos at iba pang pana-panahong obligasyon.

 

Ang kakaiba sa pasko ay, bagamat ang pasko ay nakikita ng masa bilang tanda ng kapayapaan sa mundo, marami ang hindi nag-iimbita ng taong hindi nila gusto, nakakasira lang ng atmosphere, sabi nila dahil ang pasko ay dapat maging komportable kung saan ang mga tao. hindi rin dapat naroroon ang isang iyon.

 

 … Kaya ang Pasko ay halimbawa rin ng pagkukunwari!

 

Bilang karagdagan, hindi dapat kalimutan ng sangkatauhan na sa panahon ng kolonyal sa pagitan ng Pasko at Bisperas ng Bagong Taon ay ipinagbibili ang mga alipin, na marami sa mga ito ay ipinamigay bilang mga regalo sa Pasko. Nagkawatak-watak ang mga pamilya.

 

… Ang mga pista opisyal ng Kristiyano ay hindi para sa mga itim na tao, ngunit maraming mga itim na tao ang relihiyoso at ipinagdiriwang nila ang Pasko sa isang Kristiyanong batayan dahil sila ay may kapansanan, walang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili, at walang alam sa kanilang kasaysayan, na ginagawa ang kanilang Kristiyanong pagdiriwang ng Pasko na parang isang sumpa na nakapatong sa kanilang mga balikat

 

Ang ilang mga itim na nakakaalam na ang Pasko ay hindi gaanong nakabuti sa kanilang mga ninuno ay gumagawa ng mga puting paa upang mahalin ngunit ang totoo ay pinagtatawanan sila ng mga puti na kasing-arte nila.

 

… Tao, magsaliksik ka at magbasa. Magiging maayos ka kung mas alam mo.

 

 Kaming mga Vishnuïst ay walang ginagawa sa Kristiyanismo, ni kay Jesus o sa Diyos, ngunit ginagamit lamang namin ang mga libreng Bibliya, Quran, at ang mga tore ng bantay ni Jehova, at kami ay nagtitipon sa buong taon para sa fireplace upang mag painit sa ating paligid sa panahon ng ang malamig na mga araw ng taglamig.

 

… Kahit na ang mga aklat ng relihiyon ay walang halaga para gamitin bilang gabay ng sangkatauhan, kailangan pa rin itong gawing kapaki-pakinabang para sa isang bagay, tama ba? At ito ang aming solusyon; “Ang istaka, ang tsiminea o bilang panggatong para sa pagluluto.”

 

… Makapal nga pala ang mga banal na aklat kaya na-enjoy din namin ang mahabang pag-init.

 

 

 … Kung tatanungin tayo ng isang mananampalataya kung gusto natin ng Quran, Torah, Bibliya, relihiyosong magasin, o anumang iba pang aklat ng Diyos, tiyak na hindi tayo tatanggi, basta libre ito, dahil ginagamit natin ang mga ito para sa ating campfire at fireplace sa panahon ng taglamig.

 

…Kaya’t inaanyayahan ko ang lahat ng mga taong relihiyoso at ang kanilang mga pinuno na pumunta sa amin dala ang kanilang mga advertisement ng conversion dahil malugod kayong tinatanggap na isumite ang inyong mga aklat ng relihiyon para sa aming mabuting layunin.

 

… Lahat ng tinatawag na pananampalataya ng mga tao na may aklat ng Diyos sa kanilang bahay ngunit walang ginagawa dito, dahil hindi na sila naniniwala sa Diyos sa ilang kadahilanan, ay inimbitahan na ibigay sa atin ang mga relihiyosong aklat na iyon, upang tayo, hindi na kailangang magsunog ng kahoy para sa magkasanib na apoy sa kampo.

 

… Hindi namin pipigilan ang sinuman na sumalubong sa amin dahil mayroon kaming malaking bodega at maaaring gumamit ng mga trak na puno ng mga libro at flyer na may kaugnayan sa diyos para sa aming mga layunin.

 

… Siya Nga pala, lahat ng ginagawa natin sa Pasko ay walang kinalaman sa “kwento ng Pasko”, kahit na mayroon tayong magandang Christmas tree sa bahay kapag Pasko.

 

…Kahit ngayon ay uso na kung saan maraming mga puting iskolar ang gumagawa ng lahat ng uri ng katarantaduhan upang gawing kapani-paniwala ang kanilang paglalahad ng katotohanan ng kanilang relihiyosong aklat, sa siyentipikong batayan man o hindi.

 

… Ang ilan na naglagay sa mga kontradiksyon ng banal na mga aklat bilang plagiarism at inilalagay ang mga ito sa masamang liwanag ay may kasamang lahat ng uri ng katibayan upang patunayan na sila mismo ay nagsama-sama upang patunayan ang kanilang neutralidad at sisihin ang kanilang mga ninuno sa lahat ng kasamaan sa nakaraan, habang sila mismo ay naghahasik, lalo pa, ang pagdududa at kasamaan sa pamamagitan ng tinatawag na siyentipikong ebidensya batay sa mga aral na naitala ng sarili nilang masasamang ninuno at ng iba.

 

… Kaya ang isang kasinungalingan ay sumusuporta sa isa pang kasinungalingan

 

 

… Halos lahat ng tinatawag na siyentipikong aklat ng karamihan sa mga puti ay nabibilang sa basurahan. Kaya’t ang mga kapwa tao ay nagsimulang ipaliwanag muli ang lahat, ngunit ngayon mula sa isang patas na pananaw gamit ang kamakailang siyentipiko ng ebidensya at hindi sinusubukan patunayan ang isang partikular na paksa na may hindi napapanahong ebidensya na aktwal na pag-aari ng nakaraan.

 

Lubos akong naniniwala na dapat ay ipinagbawal ng mga tao ang Pasko 2000 taon na ang nakalipas para sa simpleng dahilan kung bakit maging mabait ang mga tao dalawang araw sa isang taon laban sa isa o higit pang miyembro ng pamilya at mga taong maaaring barilin o sakalin sa natitirang bahagi ng taon dahil sa kanilang nakakasukang pag-uugali laban sa ibang tao.

 

 

Ang mga Kristiyano ay muling nag-imbento ng gulong

 

 

Ang mga araw ng Pasko ay minsang naimbento ng mga relihiyosong stakeholder sa pakikipagtulungan ng elite class upang kumita ng malaking pera mula sa mga tao bawat taon.

 

Bilang karagdagan, ang lahat ng mga relihiyon sa mundo ay tradisyonal na gumawa ng plagiarism sa kasaysayan ng mga dating tao sa mundo at pagkatapos ay inayos ito ayon sa kanilang sariling mga ideya.

 

Ninakaw ng mga Kristiyano ang ideya, kultura, kaugalian pati na rin ang mga elemento ng Pasko mula sa mga Hentil at binihisan sila ng modelong Biblikal upang pagsamantalahan ang mga taong mapanlinlang at upang mapagyayaman ang kanilang sarili.

 

…Ang Bibliya ay nauugnay sa maraming relihiyon, at tulad ng lahat ng nangungunang relihiyon, ito ay malaki sa genocide, sexism, child marriage, at iba pang kasuklam-suklam na kalupitan sa karapatang pantao.

 

… Ang mga relihiyong Kristiyano ay may pagkakaiba sa pagiging nasa likod ng dalawang digmaang pandaigdig, at ang pagpatay sa milyun-milyong kababaihan na tinatawag nilang mangkukulam, at ang pagpatay o pag tangkang pagpatay ng lahi sa mga katutubo, at panggagahasa sa kanilang kultura, atbp.

 

 … Sa kasamaang palad, ang mga interesadong mapanlinlang na mga tao na noong panahong iyon ay ginawang mga alipin ng Bibliya sa pamamagitan ng paggamit ng panlipunan at pisikal na karahasan ay hindi gustong kilalanin ang pormula ng pagsasamantala ng ito ng pagpapayaman sa sarili ng relihiyon dahil sa kasakiman.

 

… Ito ay dahil sa takot silang mawalan ng tinapay at samakatuwid ay nais nilang pigilan ang kanilang iligal na naipon na kayamanan mula sa pagkuha mula sa kanila.

 

Ang mga natutong kabataan ay tapos nang matanda dahil ang mga deboto ng inapo ngayon ay nagpapatuloy bilang mga taong walang utak ang kasamaan ng mga ninuno at ang sumpa ng relihiyon ng kanilang mga Kristiyanong ninuno at itinuturing ito bilang kanilang kultura na pamana.

 

Kaya, sa pangkalahatan, pinapadali ng taong relihiyoso ang paghihirap at ang lahat ng laban sa sangkatauhan bilang isang sumpa laban sa sangkatauhan na iniutos ng kanilang Diyos.

 

… Sa kabila ng mga kawalang-katauhan na paulit-ulit na nakikita ng mga tao, o kung saan ay nagkasala, paninindigan pa rin ng taong relihiyoso na ang kanyang Bibliya/Koran ay “ang daan patungo sa buhay na walang hanggan.”

 

… Sa kanyang sarili, ang relihiyosong sangkatauhan ay ganap na tama sa mga tuntunin ng “buhay na walang hanggan” ayon sa kanilang pangitain. Pakitandaan; Mula sa isang relihiyosong pananaw, ang buhay na walang hanggan ay sangkot ng isang kakilakilabot na kamatayan sa relihiyon.

 

… Kaya’t maghagis lang ng bomba sa isa’t isa at sirain ang isa’t isa;… huwag kang mahiya, subukan lang ang lahat ng uri ng kemikal at nuklear na armas sa isa’t isa;

 

… Hayaang lumubog pa ang kaawa-awang sangkatauhan sa dumi upang sila ay mabulunan sa kanilang sariling dumi at mapahamak din sa dumi ng iba;

 

 … hayaang magutom ang mga Aprikano at hayaan silang humingi ng pagkain magpakailanman;

 

 … panoorin ng tama kung paano namamatay ang mga tao sa buong mundo sa gutom at nahawahan ng lahat ng uri ng hindi kilalang mga virus;

 

 … panoorin nang may kalungkutan kung paano nagdurusa ang mga mahihirap sa mga bansa sa ikatlong daigdig hanggang sa kamatayan;

 

 … mangyaring magtayo ng maraming magagandang simbahan at moske hangga’t maaari sa mga bansang ikatlong daigdig na kung saan ang isang-kapat ng populasyon ay sapat na upang mamatay at tatlong-kapat ng mga ito ay nasa isip ang kamatayan, na sinapit ng Diyos, Mohammed, at Jesus bilang kanilang panghuli pinuno.

 

 …. At iba pa…

 

Na ang Kristiyanismo ay isang mahusay na plagiista at walang prinsipyo ng grupo ng mga magnanakaw na labag sa batas na naaangkop ang mga katutubong salaysay at kaugalian ng mga dating tao sa loob ng maraming siglo ay hindi makamundo.

 

… Pagkatapos ng lahat, random na baluktot ng Kristiyanismo ang nakalipas na kasaysayan, binigyang-kahulugan ito sa sarili nitong landas, at itinala sa kanilang Bibliya bilang ang kultura, kaugalian, at gawi ng mga Kristiyano.

 

Kaya hindi Kristiyano ang Pasko kundi puro pagano. Ang tinatawag na mga araw ng Pasko ay walang kinalaman sa pagsilang ni Hesukristo.

 

… Siya nga pala, si Jesus ay pinatay ng mga taong relihiyoso na, ayon sa mga interpretasyon ng Bibliya, ay isang pagano dahil mahaba ang buhok niya noong siya ay inaresto. At sa oras na iyon ang mga tao ay pinahintulutan na pumatay ng isang Hentil sa kalooban. At ang maling pag-akusa sa kanila ay isa rin sa maraming opsyon.

 

(1 Corinthians 11:7) Sapagka’t ang lalake ay hindi dapat magtakip ng kaniyang ulo, sapagka’t siya ang larawan at ang kaluwalhatian ng Dios, nguni’t ang babae ay ang kaluwalhatian ng lalake.

 

… “Kaya ang babae ay ang kaluwalhatian ng lalaki, at ang lalaki ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, ang fantasy God ay isang bakla at hindi rin tutol sa isang threesome.

 

( 1 Corinto 11:4 ) Ang bawat lalaki na nananalangin o nanghuhula na may mahabang buhok ay inilalait ang kanyang ulo.

 

… Sa ibang salita; “Si Jesus ay isang Gentil dahil mahaba ang buhok niya noong panahong iyon at itinuturing na hindi mananampalataya na maaaring patayin.

 

… Ngayon nakikita mo ang mga lalaking may mahabang buhok sa buong mundo na relihiyoso at nagsisimba. Malamang na hindi nila alam na nilalabag nila ang Diyos at tiyak na mapapahamak sila.”

 

(1 Corinto 11:5) Ngunit ang bawat babae na nananalangin o nanghuhula nang walang saplot ng buhok ay nahihiya ang kanyang ulo—siya ay katulad lamang ng isa sa mga “babaeng ginupit.”

 

… Ngayon nakikita mo ang mga kababaihan sa buong mundo na nag-iisip na sila ay relihiyoso ng walang takip ang kanilang mga ulo o may maikling buhok at pumapasok sa isang simbahan.

 

… Hindi nila alam na nilalabag nila ang Diyos at samakatuwid ay hinahamak ng kanilang pantasyang diyos at nasa nominasyon para sa paglipol dahil ang Diyos ay walang humpay.

 

(1 Corinthians 11: 6) Kung ang isang babae ay walang saplot, hayaan siyang sa ngayon ay may maikling buhok; ngunit dahil isang kahihiyan para sa isang babae na gupitin o ahit ang kanyang buhok, dapat niyang palakihin ito muli.

 

 … Dito ang katibayan ay saganang ibinigay na ang Quran ay isang katas mula sa Bibliya. Ang mga babaeng Muslim ay nagsusuot ng mga pambalot.

 

… Kaya, ayon sa Bibliya, ang mga babaeng Kristiyano na nagsisimba ay kailangan magsuot ng headscarf, dahil ang headscarf at ang kanilang relihiyon ay magkaugnay. Katulad ni Adan at Eba na magkasama.

 

… Hindi magagawa ng isa kung wala ang isa, kung hindi, ang isa ay nakagawa ng pagkakasala sa Diyos at ang babae ay isang isinumpang nilalang. Kaya’t ang lahat ng mga babaeng relihiyoso at nagsisimba ngunit hindi nagtatakip ng buhok ay mga isinumpa ng nilalang at ang impyerno lamang ang kanilang pinagkukunan.

 

7 Ang lalaki ay hindi dapat magkaroon ng mahabang buhok…

 

Pagkatapos ay pinahina ni Jesus ang awtoridad ng Sanhedrin. At si Caifas at mga kasamahan ay hinatulan ng kamatayan ang anak ng karpintero at ipinako ito sa isang kahoy na krus hanggang sa siya ay mamatay.

 

… Ito, dahil ito ay isang tinik sa mga mata ng mga nasa kapangyarihan noong panahong iyon dahil itinuro ni Jesus sa mahihirap na mamamayan ang mga karapatan at dignidad ng tao, na noon ay dinidiskrimina ng karamihan sa relihiyon at pinatalsik kay Helios.

 

Upang maipaliwanag nang maayos ang pagpatay kay Hesus at mapalaya ang kanilang malaking krimen, ang anak ng karpintero ay pinahusay ng parehong grupo ng mga mamamatay-tao at nakikiramay bilang anak ng Diyos.

 

… Ang pagpatay kay Jesus na Nazareno ay isang paunang plano ng mga sinaunang relihiyoso na tao (ang mga ninuno ng Vatican) upang magkaroon ng masamang sumpa sa Kristiyanismo hanggang ngayon. Ang Vatican ay sa katotohanan ay isang pandaigdigang organisasyon kriminal na dapat ipagbawal kaagad.

 

Kaya’t hindi kataka-taka na hanggang ngayon ang Kristiyanismo ay pinagmu multuhan ng sinaunang pagkondena at masaker na ito, kung kaya’t ang sinumang nakikisama sa Kristiyanismo ay napuno rin ng sumpa, kaya’t may dalang malisya sa kanyang dibdib at dumaranas ng paghihirap.

 

Kaya’t ang pagbati ng Maligayang Pasko sa kapwa tao dahil si Hesus ay naghatid umano ng liwanag sa mga tao at pinalaya sila sa kanilang mga kasalanan ayon sa Bibliya ay isang malaking kalokohan at isang naka-calibrate na propaganda ng pagsisisi ng simbahan na bukod dito ay nagdudulot ng kasawian sa mga sangkot dito.

 

… Sa kasamaang-palad, maraming mga relihiyoso sa buong mundo ang naliligaw, bukod sa iba pang mga bagay, ng maling damdamin sa Pasko na ginawa nilang sinasadya o hindi sinasadyang lumakad at bumulusok sa pinakamalalim na hukay.

 

… Marahil ay inakala ng karamihan ng relihiyosong sangkatauhan na mahahanap nila ang kanyang tagapagligtas sa pinakamalalim na hukay na iyon, na nagbibigay-daan sa kanila na maranasan ang kasiyahan sa kabilang buhay, na pinagdududahan sa buong buhay niya at maging ngayon. Kaya’t maghanap, ngunit hindi mo ito mahahanap!

 

 

 

 Nakakalungkot na makita kung paanong ang mga tao at lahi na ang mga ninuno ay napuksa sa pamamagitan ng pananampalataya sa ngalan ng diyos ay higit na relihiyoso kaysa sa papa at walang kahihiyan ibinahagi ang huwad na damdaming Pasko ng Kristiyanismo na para bang ang Pasko ay naging tradisyon ng kanilang kapus-palad na mga ninuno na, sa ilalim ng sulsol ng Simbahang Katoliko ay brutal na pinatay.

 

… Na hindi pa natatanto ng mga tao at lahi na ito na pinapadali nila ang pagkasira ng sarili at pagtanggi sa sarili ay dahil hindi pa rin sila mapaghihiwalay sa isang kapaligiran na walang interes na ituro ang mga tao sa realidad ng buhay ayon sa panukalang “mapapanatili ang mga tao. so stupid if possible and she believes everything you tell them. “

 

… Ang relihiyosong pag-uugaling ito ng popular na pagpapasakop ay malinaw na kapansin-pansin sa mga bansang iyon kung saan ang Kristiyanismo ay nagngangalit tulad ng isang mabangis na hayop kaya’t ang mga tao ay hindi nakadama ng isang relihiyosong trauma, kasama na sa Suriname, Brazil, Curaçao, Netherlands Antilles, Colombia, Mexico, Pilipinas, Afrika, at gayundin ang lahat ng mga bansa kung saan maling binabanggit ang pangalan ng Diyos, para daw sa kaginhawahan ng kanilang pag-iral.

 

… At ang panlilinlang na ito ng simbahan sa kasamaang-palad ay nangyayari pa rin ngayon, iniiwan ang mga banal sa mundo nang hindi namamalayan na magdurusa ito sa kapalaran ng mga nauna sa kanila ay pamumuhay sa paghihirap.

 

Ang isang mahusay na tagapakinig ay nangangailangan lamang ng kalahating salita, ngunit ang isang buong salita na sinusundan ng buong pangungusap ay mas malinaw at nauunawaan para sa lahat.

 

 

Ang Paskong tinipon ng mga Kristiyano ay ang iyong purong pagkukunwari na kinabibilangan ng mga dakilang Kristiyanong kalokohan.

 

… Sa totoo lang, para sa karamihan ng mga mahilig sa Pasko sa buong mundo, ang Pasko ay nangangahulugang 24 na oras ng paghihirap, dahil kapag natapos na ang diwa ng Pasko, karamihan sa mga tao ay muling nahuhulog sa kanilang antisosyal na pag-uugali at sa pang-araw-araw na buhay, mukha silang mga hayop.

 

… Ang ilang mga relihiyosong bansa ay hindi tumitigil sa mga araw ng Pasko sa mga tuntunin ng kalupitan at kawalang-katauhan, ito ay malinaw na kapansin-pansin sa mga tinatawag na mga bansa sa Bibliya kung saan ang mga pinagmulan ng Bibliya at mga kuwento ng Pasko na inimbento ng kanilang mga ninuno ay unti-unting naging isang bagay ng nakaraan .

 

… Sa panahon din ng Pasko, sa mga bansang iyon kung saan nagmula ang orihinal na mga kuwento sa Bibliya, unti-unti nilang binabato ang isa’t isa, tingnan ang Gitnang Silangan, Israel, at Palestine. Sinusubukan nila ang pinaka-kahila-hilakbot na mga armas sa isa’t isa doon; binabaril nila ang bawat isa sa bawat sulok ng kalye, hindi isinasaalang-alang ang inosente, matanda o maliit; nagdamdam sila sa buhay ng isa’t isa bilang isang debosyon sa tungkuling ipinataw ng kanilang Panginoon/ YHWH sa isa’t isa.

 

Dahil ang biblikal na kadakilaan ng Diyos na personipikasyon ni Satanas ay hindi kailanman umiral, ang lahat ng paghihirap noon at ngayon ay maiugnay ko sa malisyosong relihiyosong sangkatauhan na nagbibigay-kahulugan sa banal na kasulatan na isinulat ng kanilang mga ninuno bilang gabay sa pagwasak sa isa’t isa.

 

… At pagkatapos ay binabati ng isang mananampalataya ang isa pang mananampalataya ng Maligayang Pasko, habang ang Pasko ay ang pinakahuling pag-iisip ng nagkukunwaring kabanalan at ang rurok ng sadomasochism.

 

… Sa anumang kaso, ang mga araw ng Pasko na itinakda ng Simbahang Katoliko ay malaking kalokohan din tulad ng iba pang mga pista at pagdiriwang ng Kristiyano.

 

Mga paputok, LUMA, at Bagong Taon:

 

Ang pagpapaputok sa Bisperas ng Bagong Taon ay isang kaugaliang Asyano na kinuha ni Marco Polo. Sa kanyang paglalakbay sa China, ginamit niya ang mga paputok sa Europa.

 

Kaya’t ang paggamit, pati na rin ang pagtatakda ng mga paputok sa Bisperas ng Bagong Taon, ay ginaya mula sa mga hindi relihiyosong Tsino.

 

… Sa pagdiriwang ng mga Tsino, ito ay sa pamamagitan ng sabay-sabay na pag-iilaw ng maraming flare at ng maraming malalaking banig na gawa sa mga paputok upang itaboy ang mga masasamang espiritu, kabilang ang isang kakilakilabot na halimaw na tinatawag na “Nien”, na ginawang hindi ligtas ang lugar sa mga gabi ng taglamig.

 

… Natakot ang mga Intsik kaya nanatili sila sa loob ng bahay hanggang sa natuklasan nila na ang halimaw na ito ay natatakot sa pulang kulay, apoy, at ingay.

 

 … Mula noon, alam na ng mga Intsik kung ano ang gagawin para itaboy ang mga masasamang espiritu at ang halimaw, upang makapasok ang magandang taon sa mabuting espiritu.

 

 At ang mga Numero?

 

Ang klero noong unang panahon at lalo na ang Simbahang Katoliko ay may paliwanag para sa maraming bilang na higit na nakabatay sa kanilang sariling pamahiin kaysa sa pananampalataya, na pagkatapos ay pinagtibay ng Islam at iba pang mga relihiyon.

 

 … Halos alam ng lahat ang nakakatawang numero 11.

 

Ang numerong 13 ay tinatawag na diabolical number, o ang numero ng aksidente dahil ito ay isang hindi nahahati ang numero na dumarating kaagad pagkatapos ng isang naglalaway (12) na numero.

 

Ang numero 3 ay sinasagisag ng simbahan bilang ang kilalang trinidad; isang ama, ang kanyang espiritu, at ang kanyang anak.

 

Ang numero 7 ay tinatawag na bilang ng pagiging perpekto at mayroon kang tatlo + apat = 7, mayroon kang tatlong-isang diyos + ang apat na elemento sa lupa ay pito. Ang mga variant nito ay 777, 666, 333, 888, 999.

 

 

 

 

Kaya ang turo ni Vishnuh ay nagsabi:

“Kaya makikita mo muli, ang pananampalataya, pamahiin, at mga paniniwala ay humahantong lamang sa pag-aaksaya ng kapangyarihan at pag-aaksaya ng mahalagang oras at lakas.”

 

 … Alam ng karamihan sa mga taong may mahusay na batayan kung sino ang gumawa ng mga unang hakbang sa relihiyon sa mga pandaigdigang paglabag sa karapatang pantao at genocide sa paglipas ng mga siglo.

 

  … Halos kilala rin kung sino ang mga direktang inapo ng mga kriminal na white-collar sa Bibliya at kung saan nagmula ang mga unang samahan ng Bibliya at umiiral pa rin ngayon (ang Vatican.)

 

Ang naniniwalang sangkatauhan ay dapat, sa katunayan, ay lubos na mahiya sa katotohanan na ito ay sumusunod na ngayon sa mga turo ng mga taong walang tigil na nagpahiya, sumupil, at sumisira sa kanilang mga ninuno sa lahat ng uri ng kakilakilabot na paraan sa buong siglo.

 

  … Kahit ngayon, kahit na nakasuot ng kontemporaryong legal na jacket at ayon sa tinatawag na makataong pamamaraan ng pagtatrabaho na tinatawag na demokrasya o kung ano ang naiintindihan nito!

 

 Ang pagtutulungan ay pagkakaisa!!

  

 Ang kahinhinan ay biniyayaan ang tao

 

 

 

Kaya ang turo ni Vishnuh ay nagsabi:

 

“Ang layunin ng kalikasan ay gawing mas kaaya-aya ang buhay para sa lahat at hindi upang pagsamantalahan, lampasan, at dominahin ang bawat isa. Walang hihigit o mas mababa kaysa sa iba. “

 

Ang hindi sinasadyang bumabati sa akin ng Maligayang Pasko ay karaniwang isang taong maganda ang ibig sabihin sa oras na iyon, ngunit hindi ko kailanman sinasagot bilang default, at hindi ako nagsasabi ng “salamat”, dahil ang Pasko ay isang ilusyon, kung isinasaalang-alang ang background ng pagdiriwang ng Pasko .

 

 … Ngunit para hindi masaktan ang aking kapwa tao at ipakita sa kanila na hindi nila ako kaaway, lagi kong sinasabi, “okay ka lang.” Bye-bye at hindi na kita makikita! ”

 

 … Kaya … hinding-hindi tayo maging magkaibigan dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga hindi nakakaalam sa masamang relihiyosong pinagmulan ng espiritu ng Pasko at umaalulong kasama ng mga lobo sa kagubatan upang mahalin.

 

… Kami ay mga Vishnuïst, ayon sa simbahan kami ay pagano, kaya hindi kami nakikilahok sa mapanlinlang na Kristiyanong Pasko na walang kapararakan. Kami ay maagang mapagmahal sa kapayapaan sa mga kapwa taga-lupa. Gusto naming mamuhay nang sama-sama sa pagkakasundo sa mga tao na may matatag at matatag na mga tao.

 

 … Ngunit may mga hangganan na dapat nating permanenteng sundin para sa pangangalaga sa sarili, at iyan ang dahilan kung bakit mahigpit nating sinusunod ang mga alituntunin sa kaligtasan ng kalikasan.

 

… Bilang pangunahing tuntunin, hindi kami nakikiramay sa mga taong mas pabagu-bago kaysa sa mga dahon ng mga puno. Ang pangunahing panuntunang ito ay palaging pinoprotektahan ang ating komunidad laban sa mga pigura at mga tao na karaniwang kulang sa realidad ng buhay.

 

 … Higit pa rito, tinatamasa namin ang proteksyon ng aming pangunahing tuntunin laban sa mga taong sumusunod o sumusunod sa isang alituntunin/doktrina na nagpapakain at nagpapa sigla sa kanilang masamang hangarin at samakatuwid ay kilala bilang ang pinaka-mapanganib na mga mandaragit sa anyo ng tao na patuloy na naglalakad sa mundong ito nang walang hadlang.

 

… Ang ganitong uri ng taong mandaragit ay patuloy na naghahanap ng mga biktima upang pagsamantalahan at pasakop.

 

… Iniligtas tayo ng kalikasan mula sa hindi mahuli sa bitag ng relihiyon at mahuli sa isang kalituhan ng paghihirap, kawalang-katarungan, at kawalang-katarungan.

 

… Sa madaling salita, hindi tayo relihiyoso at nais nating maging at manatili sa ating sarili. Ngunit sa kabilang banda, batay sa pagmamahal ng tao, hangad namin ang bawat tao na positibo sa ating araw-araw ay mabuting kalusugan, kayamanan, at tagumpay sa kanilang buhay sa hinaharap.

 

… Ipagpalagay na kung ang mga tao ay tumulong sa isa’t isa kung kinakailangan, nang hindi isinasaalang-alang ang tao at hindi kinakailangang mag-isip, kung gayon ang buong mundo ay masaya.

 

… Pagkatapos ay wala nang anumang pagkakaiba sa pagitan ng mayaman at mahirap, walang pagkakaiba-iba sa lahi o etnisidad at hindi na magkakaroon ng hilig sa pananampalataya sa Diyos at hindi paniniwala, kung gayon ang sangkatauhan ay magagawa ng tamasahin ang minsan-lamang na buhay na magkasama bilang isang makalupang pamilya na walang abala sa buhay, na ipinagkaloob sa atin ng Inang Kalikasan, na niyakap ng Sansinukob.

 

… Ang kalikasan ang lumikha ng buhay. Parangalan kung kanino nararapat ang kredito.

 

 

 By Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 
 
 
Walang bahagi ng publikasyon ito ang maaaring kopyahin at/o ilathala sa pamamagitan ng pag kopya, pag kopya ng larawan, mikrofilm o anumang iba paraan, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng mga may hawak ng copyright. Ang pagsasalin ng Dutch at Javanese ng lontar na Vishnuh-Society na itinatag sa s’Rijkssuccessie Leeuwarden sa Netherlands at nakarehistro sa Benelux Office for Trade Marks sa ilalim ng numero 507 115, ang kahalili ng Vishnuh-Society, Gurubesar: Lancar Ida-Bagus <> R.R. Purperhart.

 

 

-Lahat ng karapatan ay nakalaan. Walang bahagi ng publikasyon ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o ipadala sa anumang anyo sa pamamagitan ng elektroniko, mekanikal, photocopying, recording o iba pa, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.