Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

DE GODSDIENST VAN VREDE???

 

De waarheid is soms moeilijk te geloven, maar de waarheid is eerlijk en oprecht.

Dat er tegenwoordig nepnieuws wordt gedeeld via de media en ook nog wordt geloofd door naïeve mensen is helemaal niet nieuw. 

 Lang voordat sociale media bestond werd er al nepnieuws gedeeld door het christendom, door de islam en door andere godsdiensten via mondelinge reclame en middels hun zogenaamde heilige schriften gepaard gaande met gebruik van enorm veel geweld, genocide en allerlei mensenrechtenschendingen in naam van hun god/ Allah/ Jahweh.

 … De geschiedenis heeft bewezen dat het spiraal van religieus geweld niet beperkt is tot een bepaald godsdienst of god.

Het ene religieuze volk is gewelddadiger dan het vorige dat ook het geweld heeft verdedigd en gerechtvaardigd als de wil van hun wraakgierige niet-bestaande God. 

 En terwijl dit patroon van religieus geweld hedendaags in sommige delen van de wereld volgens het gruwelijk godsdienstig verleden navolging geniet, kijkt de rest van de religieuze wereld met afgrijzen bewust de andere kant op met het besef dat hun religie vroeger hetzelfde heeft gedaan, en nu nog, volgens een gelegaliseerd systeem dat democratie wordt genoemd.

 … Soms lijkt het erop alsof religie de basis is van vrede doordat sommige godsdienstige slachtoffers en nabestaanden zo een fantastische speech kunnen geven die zijn weerga niet kent over vergeving van hun belager of vergeving van de moordenaar van hun geliefde. 

 En de religieuze fanatiekelingen geven zoals normaliter met overdreven veel gezwijmel vaak aan, dat ze een barmhartige God hebben en een liefhebbende Jezus alsof hun godsgeloof het geloof van vrede en liefde is.

… Dit soort zielige figuren dat niets te doen heeft in haar leven maakt voortdurend reclame door te zeggen dat haar religie geen haat verspreidt, maar vredelievendheid en vergevingsgezindheid.

Maar dat zijn religies zeker in geen geval. 

 

 Er is geen enkele religie ter wereld die vredelievendheid noch vergevingsgezindheid beoogt, en van liefde hebben ze geen kaas van gegeten. Lees de Bijbel/ Koran maar eens goed door.

 

https://fubar.mobi/2016/01/08/de-grootste-moordmachine-in-de-geschiedenis/

 

http://debijbelzegt.nl/genocide.htm

 

http://westerse-beschaving.org/een-geloof-met-genocidale-ambities/

 

 

Vooral de lesbiennes, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en hetero vrouwen die zich bewust binden aan religie zijn in het algemeen de allerdomste wezens die men zich maar kan bedenken. 

…   Dit, omdat de religieuze L.H.B.T.-ers, de godsdienstige hetero vrouwen en anderen in de heilige schriften te boek staan als uitschot, maar toch liever het boetekleed aan trekken, in plaats van zich te distantiëren van het religieuze juk dat op ze neerkijkt en ze neerzet als slachtvee waarbij ze ook wereldwijd door de gruwelijke en onmenselijke teksten in de zogenaamde heilige schriften op de nominatie staan van uitroeiing. 

Ze nemen al dat ongerief aan voor lief en ondergaan molest, zelfvernedering, minachting, fysieke zowel geestelijke mishandeling als een deel van hun leven, omdat ze dolgraag geaccepteerd willen worden door de discriminerende mensheid en derden.

Hoe laag van geest kan een mens soms zijn?

… Daarnaast ontberen de bovengenoemde figuren aan zelfrespect, omdat ze een godsdienstleer aanhangen die een diepe afkeer heeft voor hun soort en voor de gemeenschap waartoe zij behoren

De Bijbel/ Koran/ Thora beschouwd vrouwen immers als seksobject, minderwaardig, smerig en achterlijk en de L.B.G.T.- ers moeten volgens de zogenaamde heilige schriften worden doodgeknuppeld of van een grote hoogte naar beneden worden geflikkerd…

 … Alhoewel de meeste van dit soort religieuzen een behoorlijke scholing heeft genoten pleit deze ontwikkeling niet voor haar verstand, want kennis en verstand zijn twee verschillende begrippen.

Zolang dit soort huichelachtige gelovigen de zogenaamde heilige schrift blindelings adoreert zal in haar leven ook nooit sprake zijn van vredelievendheid, veiligheid noch rust.

 

En hier komt de waarheid welke overduidelijk is aangegeven in de Bijbel. 

… Zie 1 Korinthiërs 11:7 — Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.”

4 Elke man die bidt of profeteert met lang haar onteert zijn hoofd.

5 Maar elke vrouw die bidt of profeteert zonder haar haar te bedekken onteert haar hoofd – zij is net als een van de “kaalgeschoren vrouwen.”

6 Als een vrouw geen hoofdbedekking heeft, laat haar dan voorlopig zijn met kort haar; maar omdat het een schande is voor een vrouw om kaalgeschoren te zijn of kort haar te hebben moet ze het opnieuw laten groeien.

7 Een man moet geen lang haar hebben…🙂

 

Met andere woorden, de tekst dat de man de heerlijkheid Gods is en de vrouw de heerlijkheid is van de man” geeft apert aan dat God een homofiel c.q. bisexueel moet zijn en niet vies was van een triootje. In andere woorden; de schrijvers van de Bijbel waren homofielen, pedofielen, bisexuelen en kinderlokkers die zich destijds overgaven aan allerlei seksorgieën, maar in de Bijbel homofilie en andere seks uitspattingen opzettelijk hebben verboden om de aandacht van zich af te leiden.

 Daarnaast geeft 1 Korinthiërs 7 duidelijk aan dat Jezus een heiden was. “Hij had ten tijde van zijn kruisiging lang haar.”

… Jezus van Nazareth werd door het Sanhedrin om een heel andere reden gestraft dan aangegeven in de Bijbel, en om zijn dood goed te praten werd hij in het Nieuwe Testament van de Bijbel betiteld als de zoon van God met alle bullshit verhalen van dien, zodat zijn moordenaars totaal konden worden vrij gepleit van de  moordpartij, en zelfs nu nog!

 

Is Jezus UW Redder?

… Juist omdat de voorouders van de onderdrukte zwarte en Aziatische bevolkingsgroepen wereldwijd, inclusief Surinamers, Afrikanen, Brazilianen, Filipijnen, enz., met buitenproportioneel geweld door het christendom, de islam en andere werden gekerstend, zouden ze deze opgelegde godsdienst niet moeten voortzetten, uit zelfrespect en eigenwaarde.

 Dit, omdat hun voorouders die vreselijk hebben geleden onder het juk van religie door kwaadaardige mensen op instigatie van de zogenaamde heilige geschriften, de Koran, Thora, de Bijbel enz., een ellendig bestaan hebben gehad op deze aarde. En door dit onmenselijk godsgeloof te continueren, zetten deze volken de religieuze vloek voort die op ze rust ten koste van hun nageslachten.

 

 

 

Oh volken van de wereld

Waar is uw zelfrespect en uw eigenwaarde gebleven? Verloren door de eeuwen heen? En nog denken dat gij tot het volk behoort, wiens, voorouders de uwe eeuwenlang hebben vernederd, vermoord en onderdrukt.

… Herstel uw eigen waarde door uzelf te zijn, en weest niet datgene, zoals de ander eeuwenlang systematisch en structureel aan u is opgedrongen.

… Maakt u zich geen illusies meer, want gij zult nooit als een van de hunne worden erkend. Of heet uw overgave “berusting?” In dat geval bent u helemaal verloren en u heeft dan ook geen recht meer tot klagen voor wat er voor u in Petto staat te wachten.

… Dan zult u niet vredig doodgaan, omdat uw voorouders helaas ook niet de gelegenheid hebben gekregen om in vrede te sterven.

 

Het feit, dat Mohammed en consorten een voorbeeld hebben genomen aan de Bijbel, deze vervolgens gekopieerd en aangepast naar eigen idee inzake pedofilie, heilige oorlogen, verkrachting en hoofdbedekking voor vrouwen evenals vernederingen, komen in de Bijbel onbetwistbaar aan de orde.  En deze vorm van kleptomane pikkerij is voornamelijk godsdienst eigen.

 

De leer van Vishnuh zegt:

”Als een religieus mens met zijn wijsvinger naar zijn religieuze medemens wijst, dan wijzen automatisch negen vingers naar zichzelf.” 

 

http://debijbelzegt.nl/vrouw.htm

 

http://westerse-beschaving.org/vrouwen-y/

 

http://debijbelzegt.nl/sex.htm

 

Religieuze vrouwen met of zonder hoofddoek hebben dus geen zelfrespect. Buitendien beseffen ze niet wat eigenwaarde is doordat ze zo zijn grootgebracht in een kwaadaardig religieuze cirkel en weten derhalve niet beter.

Ze bevroeden ook niet wat het betekent, dat hun religie ze neerzet als het symbool van verkrachting, misbruik, mishandeling en voetveeg. Immers, de koran en de Bijbel keuren velerlei vormen van vernedering goed tegen de vrouw. En wat in de Bijbel staat is ook in de Koran terug te vinden, zij het dan in aangepaste vorm, maar desalniettemin even gruwelijk en onmenselijk.

 … Jammer genoeg heeft een groep religieuze vrouwen en L.G.B.T-ers zich vrijwillig genesteld in een religieuze positie en vragen hiermee duidelijk om toepassing van de goddelijke regels op zichzelf. 

… Deze groep door god/ allah/ jhwh gediscrimineerde mensen heeft feitelijk geen recht van klagen. Dit soort mensen kent geen eigenwaarde, zij heeft de consequenties te aanvaarden en moet consequent blijven, want mensen die een godsdienstleer aanhangen die medenaasten onderdrukt en dom houdt hebben geen enkel recht van leven.

…  Per slot van rekening vragen de genoemde figuren langs een omweg er immers zelf om mishandelt, geslagen, gestenigd en naar willekeur misbruikt te worden waarvan de groep die door de religieuze mensheid diep word minacht vanwege haar seksuele geaardheid van een grote hoogte naar beneden moet worden gedumpt?

 Maar degenen die in een religie worden gedwongen zoals jonge kinderen moeten uiteraard bevrijdt worden van het religieuze juk waar zij in tegenwil en door toedoen van hun directe omgeving zijn terecht gekomen.

 

 

De meeste kinderen, die op latere leeftijd zichzelf hebben bevrijdt van het opgelegde godsdienstig juk, waren in hun jeugd zich al degelijk van bewust dat godsdienst oplichterij was, een kwaadaardige vorm van mensenrechtenschending en dat de religieuze mensheid op uit was mensen te programmeren om ze te beheersen.

 … Kinderen zijn vaak intelligenter dan menig volwassenen, maar ze worden in het algemeen onmondig geacht en veelal niet serieus genomen door ouderen, zodat klagen en weigeren een religie na te volgen ook geen enkele zin heeft als je kind ben en opgroeit in een religieuze omgeving.

 … Zelfs nu nog worden kinderen op religieuze scholen langs een omweg en door toepassing van machtsmisbruik gedwongen om godsdienst tot zich te laten doordringen.

 … Het is ronduit schandalig dat heden ten dage door de regering wordt toegestaan, dat directe belanghebbenden machtsmisbruik op scholen mogen handhaven, zodat religie legaal kan worden aangemoedigd door eigenwijze en egoïstische volwassenen die pretenderen opvoeders te zijn.

 …. Deze zogenaamde opvoeders zijn in feite de gewetenloze handlangers van het kwaad. Dit soort scholen dat godsdienst faciliteert dient onmiddellijk onder de loep te worden genomen. Er moet een verbod komen tegen dit soort instellingen die geloofsopdringing betrachten wat in feite neerkomt op geestelijke kindermishandeling.

 

 … De kinderen van de toekomst zullen niet naar kerken of moskeeën gaan. De jeugd zal de natuur leren begrijpen en de realiteit van het leven leren zonder de imaginaire agressieve god/ Allah te hoeven gehoorzamen.

  … De kinderen van de toekomst zullen geen godsdienstslaven zijn, maar juist zonder vrees opgroeien in een vrije maatschappij en voldoende intelligent zijn om godsdienst wereldwijd tot het verleden te laten behoren.

 

Zo heeft de religieuze mensheid op basis van machtsmisbruik eeuwenlang onmondige mensen misleid om tot het godsgeloof over te gaan. Dit, omdat deze arme mensen destijds niet intelligent genoeg waren om de godsdienstonzin te doorzien.

 … Daardoor is dit soort goedgelovigen jammer genoeg ziekelijk sadomasochistisch geworden. Deze godsdienstslachtoffers hebben gaandeweg zich helaas niet kunnen bevrijden van het religieuze juk waaraan ze vastzaten, omdat ze aan strikte controle van hun religieuze omgeving onderhevig waren, en zelfs Nu Nog!!.

 … En nu zweren de godsdienstslachtoffers met verve op het godsgeloof, dat zij van kinds af aan opgedrongen hebben gekregen van hun oudelui waarbij ze bovendien de ellende die zij bij leven voortdurend ervaren beschouwen als de wil van hun kwaadaardige God. Dit, omdat er geen plaats meer is in hun brein om zelfstandig na te kunnen denken. Hun ouders en hun omgeving hebben hun bewust niet geleerd om zelfstandig na te denken, zodat ze afhankelijk blijven van het ouderlijk systeem van onderdrukking.

https://www.debijbelzegt.nl/laat_de_kinderen_tot_mij_komen.htm

https://beyondallreligion.net/islam

In Suriname, de Nederlandse- Antillen en voorts in alle landen alwaar de kolonialisten hebben huis gehouden met gebruik van buitenproportioneel geweld en toepassing van slavernij, is de bevolking godsdienst getraumatiseerd.

 Wie zegt door zijn/ haar religie vredelievend te zijn is hooglijk hypocriet en is voorzien van een kwaadaardige inborst die vroeg of laat de kop zal opsteken.

… Want wie vredelievend is belijdt geen religie en zal zijn nageslachten ook niet dom houden door ze op te voeden met godsdienstsprookjes die het kwaad vertegenwoordigen in naam van Allah/ God of van welke god dan ook.

 

https://www.debijbelzegt.nl/valsheid_in_geschrifte.htm

 

http://debijbelzegt.nl/huwelijk.htm

 

Dus de zogenaamde vergevingsgezindheid van het geloof in een god bepleit door een vrouw is al sowieso waardeloos en ongeldig. Dit, omdat vrouwen geen rechten hebben volgens de Koran en de Bijbel. De vrouw die anders beweert is diepgezonken, onthoudt dit maar.

In elk geval is vrede uitgesproken door een gelovig mens en godgeleerde waardeloos.

Hemel/ Walhalla bestaat niet en de Hel omvat de ellende waarin de gelovige mens zich bevind en waarin ook de onschuldige mens en andersdenkende medemensen tegen hun wil in worden betrokken.

http://debijbelzegt.nl/homofilie.htm

 https://beyondallreligion.net/christianity

 

Religieuze mensen zoals homo’s, hetero vrouwen, lesbiennes en andere uitersten die volgens de basis van de zogenaamde heilige schriften gelijk staan aan vee zullen altijd uit eigen belang er ook alles aan doen om als volwaardig te worden aangezien.

En alles wat deze door het godsgeloof gediscrimineerde mensen ook zullen doen om zich geliefd te maken, ze zullen ondanks al hun moeite en overdreven vroomheid bij leven het zout der aarde blijven proeven en vooral daar waar ze denken thuis te zijn. 

 … Dit, omdat de religieuze mensheid onverbeterlijk, hypocriet en egoïstisch is ingesteld.

 

De Bijbelse passages die de vernedering en minachting van dit soort gelovige mensen behandelen zullen dankzij hun goedgelovigheid rotsvast blijven bestaan als het woord van hun kwaadaardige, sadistische, wraakzuchtige en onbarmhartige God.

 Ook al likt dit soort zielige figuren, bij wijze van spreken, de reet van God/ Allah of van welke god dan ook, God/ Allah houdt toch niet van homo’s, lesbiennes en dergelijke. Ze zijn en zullen in Gods ogen minderwaardig gespuis blijven tot in de lengte der dagen.

… Het staat er allemaal geschreven in de zogenaamde heilige boeken, en wat eenmaal geschreven staat is voor de goedgelovige mensheid onuitwisbaar!

 

Sommige hypocriete religieuze predikers van het christelijk geloof prediken, los gezien van hun godsdienstleer en soms onder druk van het schijnheilig kerkelijk volk, een gematigd en aangepaste godsdienstleer om het zout der aarde te accepteren als een kind van God. Ze laten de mensheid geloven dat de niet-bestaande God van iedereen houdt en ook van degenen waar in de heilige boeken vaststaat dat ze minderwaardig, rechteloos, vies en bedriegers zijn.

 Maar voor de veranderingen die sommige godspredikers in godswoord (de Bijbel) aanbrengen hebben deze geen toestemming verkregen van God noch van Allah en van de duivel evenmin.

… Dit houdt onder meer breedvoerig in dat religieuze predikers in alle varianten ongeacht godsdienst professionele oplichters en bedriegers zijn, omdat ze bijna elke gelegenheid te baat nemen om hun medemensen te bekeren en te misleiden met een godsdienstsprookje teneinde hun eigen zakken te kunnen vullen.

 Immers, in de zogenaamde heilige boeken van de onbestaande God/ Allah staat nergens geschreven dat vrome aardlingen naar willekeur de heilige teksten mogen veranderen. Daarom zijn hun mondelinge mutaties sowieso ongeldig en blijven aldus de oneerbare en gruwelijke teksten van onderdrukking van medemensen in de heilige schriften onverminderd van kracht.

 Daarnaast moeten gelovige mensen het niet raar vinden wanneer een man of vrouw vreemdgaat, overspel pleegt of meerdere vrouwen of mannen erop nahoudt, wat ook allemaal door God/ Allah zijn toegestaan.

Dat veelwijverij in Suriname, de Nederlandse Antillen en verder in andere delen van de wereld waar het godsgeloof zich heeft genesteld openlijk of in het verborgene plaatsvindt is doodnormaal in de ogen van Allah/ God.

… Verschillende prominente mannen in het Oude Testament hebben polygamie gepleegd. De verzonnen figuren in de Bijbel o.a. Abraham, Jacob, David, Salomo en anderen hadden allen meerdere vrouwen. In 2 Samuel 12:8 zei God middels de profeet Nathan dat als David niet genoeg had aan zijn vrouwen en bijvrouwen, Hij er David zelfs nog meer zou hebben gegeven. Salomo had 700 vrouwen en 300 bijvrouwen, deze laatste zijn feitelijk echtgenotes, maar met een lagere status volgens 1 Koningen 11:3. Polygamie/ bigamie is nergens in de Bijbel expliciet veroordeeld.  Zie Lamech in Genesis 4:19: Lamech nam twee vrouwen.  Dus voorbeeld doet volgen.

… Diverse theologen en sympathisanten van de Bijbel hebben in de loop van de geschiedenis geprobeerd om het toestaan van polygamie in de Bijbel door hun fictieve God goed te vergoelijken met allerlei verwrongen en krankzinnige theorieën die kant noch wal raken. Desondanks kan men niet om het feit heen dat God en Satan dezelfde personage is. 

De volken in de derdewereldlanden die door de religieuze indringers het godsgeloof met de zweep werd ingebracht was een geslaagd onderdeel van het onderdrukkingsmechanisme van de Katholieken/ Moslims en een vooropgezet plan.

http://westerse-beschaving.org/de-moskee-een-staat-binnen-een-staat/

 

… Het is dus niet vreemd, dat die achtergestelde volken een godsdienst trauma aan het kolonialisme hebben overgehouden en derhalve geloviger zijn dan de paus en mohammed waardoor het averechtse van het Godsgeloof een vaststaand onderdeel is geworden in hun leven. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de benadeelde volken en allen die met het godsgeloof behept is mondiaal gezien heden ten dage de Bijbel/ Koran letterlijk naleven. Want ze geven massaal toe aan polygamie, ze plegen overspel, ze betrachten jaloezie, ze bedrijven bedriegerij en pedofilie als een overgeleverd erfgoed en voorts doen ze alles wat hun onbestaande God hun verboden heeft en tevens doen ze alles waarop God hun geen verbod heeft opgelegd.

 

De religieuze Wisseltruc

 Toen de Arabische en Europese missionarissen in Afrika arriveerde hadden zij de Koran en de bijbel, en de afrikanen hadden het land.

… De Missionarissen leerde het Afrikaanse volk om te bidden met de ogen gesloten, en de Arabieren leerde de Afrikanen stofzuigen, maar toen de afrikanen hun ogen opende na het gebed of zich oprichtte uit de Salaat, hadden zij de bijbel en de koran in de hand en de Arabieren en de Europese missionarissen hadden het land.

… Deze tactiek van vreedzame indoctrinatie door de Arabische zowel de Europese missionarissen is alom ter wereld toegepast daar waar geweld niet nodig bleek te zijn.

… Kijk maar naar Venezuela, de Filipijnen en voorts naar alle landen die behept zijn met de christelijkheid en de Islam alwaar misère, onderdrukking en misbruik deel uitmaken van het leven en miserabel bestaan van het arme burgervolk. Maar de onderdrukkers en de elite klasse baden in rijkdom en luxe en genieten volop van het leven ook in naam van God/ Allah.

…Daarbij denken die religieuze buitenlanders in hun verwaandheid, dat zij daar vroeger de beschaving hebben gebracht, terwijl zij vanafdien in samenwerking met de hielenlikkende inheemse bekeerlingen het volk en land gewetenloos hebben uitgebuit in naam des Heeren. 

….Tegenwoordig hebben religieuze organen hun uitbuitingsmechanisme gegoten in een legaal jasje (democratie) zodat zij geld kunnen blijven verdienen aan het naïeve volk.

 

 

Tegenwoordig bespaart een legio godspredikers kosten noch moeite om met allerlei loze beweringen en leugens de kerk te redden van de ondergang.

…Deze zogenaamd gematigde godspredikers beogen uit eigen belang met hun leugenachtigheid sympathie voor de kerk te herwinnen (die na de vele affaires van kindermisbruik, pedofilie en machtsmisbruik) in een dip was geraakt, zodat men geld blijft geven aan de kerk om het kwaad te blijven voeden wat de kerk onder de mensheid heeft gebracht.

 

… Daarom zullen de teksten ten aanzien van vernedering tegen het zout der aarde (de verschoppelingen onder de mensheid) keer op keer door eenieder ongestraft hergebruikt mogen worden namens God/ Allah.

En God/ Allah zal dit zoals gewoonlijk ook voor altijd goed vinden.

Dat de religieuze volken wereldwijd onderling in haat en nijd leven is ook een religieuze traditie die als afkomstig van hun Schriftuurlijke God moet worden beschouwd welke het masterplan van de religieuze mensheid omvat.

 

Een ongelovige die zonder religie vergeving uitspreekt aan zijn vijand of belager is iets om over na te denken.

Maar vergiffenis die voortkomt uit de mond van religieuze vrouwen, lesbiennes, homo’s en andere volgens de Bijbel/ Koran minderwaardige en waardeloze figuren, is geheel te verwaarlozen.

… Dus als het over religie gaat dan verkondigen de vrome vrouwen en al het overige zoals hiervoor vermeld gewoon bullshit!!

 

… Wanneer een vrouw of een religieus figuur tegen iemand zegt “God Bless” of “het is een geschenk uit de Hemel”, Inshallah” enz., neem dat alles maar gerust aan met een korreltje zout, want dit soort vrome figuren bekrachtigt zelf haar minderwaardigheid, bedrieglijkheid en rechteloze positie doordat ze volkomen eens zijn met de legendarische religieuze stopwoorden “het is godswil” of “alles gebeurt met godswil.” 

…. Dus ook als dit soort gelovigen bruut wordt afgeslacht of naar willekeur fysiek en geestelijk wordt gefolterd, als onwaardig en smerig schepsel wordt behandeld en lijdt in een ellendig bestaan. Want dat alles gebeurt ook allemaal met godswil. Of niet soms?

 

En als het lijden van dit soort gelovig volk toch de wil van God/ Allah is, dan moet Justitie  en de rechtbank iedereen die in detentie zit voor een vergrijp van mishandeling tot moord van de bovengenoemde type gelovigen onschuldig verklaren.

… Deze onschuldige gedetineerden moeten vervolgens onmiddellijk in vrijheid worden gesteld en een schadevergoeding krijgen op de koop toe, want God/ Allah wilde het precies zo hebben, Ja toch?

Buitendien is de grondwet van de meeste religieuze landen gebaseerd op de Bijbel/ Koran en behoren die landen de Bijbel/ Koran te gehoorzamen waarvan het merendeel van de religieuze bevolking deze toch als het woord van God/ Allah beschouwd?

 

“Daarom, als er een god zou bestaan en ik mocht god zijn, dan zou ik de paus en alle andere godsdienstleiders evenals alle gelovigen die zonden hebben begaan ontiegelijk veel harder straffen dan de ongelovigen en ze vast metselen in de muren van mijn hemelse paleizen. 

… Hier in mijn paleismuren zullen ze eeuwig ingemetseld blijven totdat ze wegrotten in het niets. Dit omdat ze het beter wisten maar toch dagelijks zonden hebben begaan. 

… En de ongelovigen krijgen van mij na hun straf altijd een eerlijke tweede kans, maar de gelovige mensheid hoeft absoluut op geen tweede kans van mij te rekenen, omdat deze blijkens de geschiedenis overeenkomstig haar kwaadaardige religieuze overlevering telkens in herhaling valt.

En dit is slecht voor de Natuur, slecht voor de mensheid en slecht voor het leven in het algemeen.”

 

… Maar volgens het Nieuwe Testament mogen christenen nooit gestraft worden voor hun zonde.

… Volgens het christendom zijn alle zonden – uit het verleden, heden en de toekomst – al bestraft op het kruis.

Dat is voor eens en voor altijd al gebeurd door de moord en zware mishandeling van Christus Jezus.

Eveneens mogen christenen niet meer worden veroordeeld” (zie Romeinen 8:1.)

… Dit is het christelijk sprookje dat de kerk eeuwenlang heeft gehanteerd om het kwaad bij onschuldige mensen aan te wakkeren en om goedgelovige mensen voor zich te winnen.

 Dus de zonden van een christenmens is volgens de kerk samen met Jezus aan het kruis genageld waardoor christenen nooit voor hun zonden en ongehoorzaamheid bestraft zullen worden. 

En op basis hiervan gedragen de christenen zich heden ten dage verwaand en beestachtig jegens medemensen en vermogen zich van alles ongestraft te kunnen permitteren. 

… Daarom zijn christenen en de gelovige mensheid in het algemeen bij voorbaat slechte mensen, omdat zij zich a-priori beroepen op vergiffenis van al hun zonden door de kruisiging van Jezus die in feite een slachtoffer was van de religieuze mensheid van weleer.

 

… Het is daarom van groot belang, dat eenieder die zich in het verkeer bevindt met christenen ze nooit moet vertrouwen, ook al is de christenmens met wie men omgaat een aanverwant familielid o.a. broer, tante, zus, oom vader of moeder, enzovoorts. 

… Dit omdat ze in de regel kwaadaardigheid koesteren en wellicht onwetend deze kwaadaardigheid met zich meedragen. En als ze nog niet slecht zijn dan worden ze dat op een dag.

… Sterker nog, vertrouw sowieso nooit een gelovig mens, maar controleer eerst alles voordat u met ze in zee gaat of zaken met ze doet en blijf te allen tijde alert. Mensen die in het verkeer met medemensen de godsdienstsprookjes beschouwen als het fundament van hun leven zijn in alle opzichten onbetrouwbaar.

Dit, omdat de meeste religieuzen doorgaans elke tegenstand op het godsgeloof interpreteert als het werk van een boosaardige entiteit, terwijl ze zelf boosaardigheid koesteren als hun leidraad.

 

… Het gros van de godsdienstige mensheid is zodanig blind geslagen door haar geloofsovertuiging dat het de realiteit niet onder ogen kan zien en daardoor jammer genoeg zelf niet in de gaten heeft dat het haar eigen gestoordheid projecteert op een ander, aldus zelf de Satan is in hoogsteigen persoon.

 … Daarnaast heeft elke godsdienst zo haar eigen absolutieformule waardoor haar aanhangers vrijgesteld kunnen worden.

Nogmaals religieuze mensen zijn inslecht en zijn nimmer te vertrouwen, ook al camoufleren ze hun beestachtigheid in charitatief en schijnvroom gedrag.

http://www.debijbelzegt.nl/moraal1.htm

 

De Bijbelse “moraal” zegt, dat als er zonden zijn begaan God/ Allah pas dan tevreden is als er veel bloed heeft gevloeid en dat dit ook het bloed van onschuldige mensen mag zijn.

De islamitische moraal is gestoeld op het christendom, want de Koran is een aangepaste kopie van de Bijbel, en de rest van alle wereldreligies is een kopie van een kopie van een kopie, en ga zo maar door.

 Conclusie is, dat de Bijbel/ Koran verklaard dat ook onschuldige mensen gestraft worden voor zonden die anderen hebben begaan. 

… Dit is een van de voornaamste redenen om sterk te twijfelen aan de waarde van de Bijbelse/ Islamitische moraal wat inhoudt dat God/Allah niet bestaat, maar dat de Bijbel/ Koran geschreven is door kwaadaardige mensen om medemensen te kunnen overheersen en te onderdrukken.

  En wat de ongelovige mens betreft, daar staat god/ Allah machteloos tegenover met zijn uitspraken en dreigementen, maar over de goedgelovige is God/ Allah absoluut de baas.

 

 “God/ Allah/ JHWH is de Satan in hoogsteigen persoon. En alle religieuze personages inzake God/ JHWH/ Allah, etc. omvat de religieuze mensheid.

… M.a.w. De religieuze mensheid is God zelf. Immers de religieuze mensheid heeft eeuwenlang plagiaat gepleegd op basis van de oudheid en de zogenaamde heilige boeken geschreven. En vervolgens heeft deze dievenbende hun schrifturen steeds weer  aangepast naar eigen idee zodat zij het naïeve volk ongestoord kan uitbuiten. En zelfs NU Nog!!”

 

Dat de religieuze mensheid in het algemeen feitelijk gedoemd is tot de Hel staat middels niet misverstane woorden duidelijk aangegeven in Openbaring 22:18-19 zeggende; 

  18.“Ik waarschuw ieder die de profetische woorden van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de rampen laten overkomen die in dit boek staan.

19. Als iemand iets van de profetische woorden van dit boek afneemt, zal God hem het recht afnemen om van de boom die leven geeft te eten en in de stad van God te komen, waarover in dit boek gesproken wordt.

 

Het is de religieuze mensheid misschien het voldongen feit nog niet opgevallen, dat elk gelovig mens ongeacht rang, stand of afkomst, die van godswoord afwijkt oftewel een eigen interpretatie geeft of heeft gegeven aan de zogenaamde heilige teksten uit de Bijbel/ Koran en andere, door God is geijkt als een afvallige van het geloof.

 … Volgens de heilige schriften is degene, die de erfzonde, c.q. de door God/ Allah gepleegde “gruwelijke misdadigheden” vergoelijkt met eigen verzinsels, een directe zondaar. God wil niet dat zijn gruwelijkheden worden goedgepraat, want een sadist wil ook alszodanig erkend en geëerd worden en niet de goedbloed uithangen.

 … Dus, de gelovige mensheid die de leer van God prediken met gebruikmaking van zelf gefabriceerde ficties om naïeve mensen langs een omweg te bewegen tot het geloof teneinde de zogenaamde heilige boeken van de niet-bestaande God te promoten, is feitelijk een door God vervloekt wezen die niet zal ontsnappen aan Gods toorn en aldus de zwaarste straf zal ondergaan met de Hel als hun destinatie. 

… Het is van oudsher bekend, dat God/ Allah/ JHWH de verraderlijke wanpraktijken van de gelovige mensheid niet in dank afneemt! 

 

 Ook de zogenaamde vergiffenis voor de berouwvolle gelovigen zoals is aangehaald in de Bijbel is slechts bedoeld om de religieuze mensheid een rad voor de ogen te draaien, want blijkens de religieuze geschiedenis is God onvermurwbaar en sadistisch. God kent geen pardon, voor groot noch klein.

… In werkelijkheid houdt de religieuze mensheid zichzelf straal voor de gek.

Ze zetten tijdens de kerkdienst een vrome snuit op en zingen met bezopen stem Hosanna-liedjes in de kerk, als een kip zonder kop, om de schijn op te houden vroom te zijn, terwijl God, alias Satan, vol ongeduld voor de hellepoort met zijn vurige drietand in de hand op ze wacht.

Schrale troost dus, want God is onverbiddelijk, niet vergevingsgezind, wreedaardig, wraakzuchtig en sadistisch zoals een God betaamt te zijn. 

Lucifer/ Satan, alias God de bloeddorstige, wil maar al te graag de religieuze mens aan zijn drietand rijgen en het kan hem niets schelen of zijn volgelingen vroom waren of niet.

 

  De vromen der aarde hebben misschien bij lange na nog niet door dat hun individuele en natuurlijke straf zich massaal aan het voltrekken is die zich verwoord in onderlinge haat en oorlog, onrechtvaardigheid en egoïsme, volgens de eeuwenoude religieuze stelling “ikke, ikke, ikke, en de rest mag gewoon stikken.”


https://www.debijbelzegt.nl/hel_en_verdoemenis.htm

http://westerse-beschaving.org/verzen-van-vijandschap/

https://www.debijbelzegt.nl/racisme_en_discriminatie.htm

 

Let wel:

Als er ergens een bom ontploft of er is een aanslag gepleegd door een gelovige waarbij onschuldige mensen het loodje leggen, op straat of in een discotheek of waar dan ook ter wereld, besef dan wel dat Allah/ God hierachter staat.

 

En dan ziet men na het gruwelijke bloedbad wereldwijd de religieuze mensheid hypocriet met betraande ogen snikkend haar mening ventileren over de gewelddadigheid en wreedheid van de dader(s). 

Maar het komt geenszins in ze op, dat feitelijk God/ Allah de hoofddader is die de afgrijselijkheden heeft geboden en bij voorbaat zijn volgeling of meerdere een vrijgeleide heeft gegeven naar de zogenaamde Hemel of naar het Walhalla waar niet één maar wel 72 maagden staan te popelen van ongeduld om de massamoordenaar (de nabootser van God/ Allah) met open armen te ontvangen.

Neen, maar sadomasochistisch en schijnvroom zoals de gelovige mensheid is gaat ze juist kaarsen branden. Ze drommen zich in de kerk tezamen om de doden te vieren die ze bij gelegenheid rouwen noemen. Daarbij verzoeken ze God/ Allah middels zang en gebed om genade en een vrijbrief voor de slachtoffers, zodat ze in de hemel worden opgenomen.

Dit, terwijl Allah/ God door zijn gruwelijke misdaad in vereniging met een of meerdere comparanten de dood van de slachtoffers op zijn geweten heeft en de nabestaanden bewust in ellende heeft gedompeld.

 

 

https://www.debijbelzegt.nl/geweld.htm

 

http://westerse-beschaving.org/zelfmoordterroristen/

 

De gelovige mensheid is inderdaad zo bekrompen gemaakt door haar religie dat er geen plaats meer is in haar brein om na te kunnen denken.

Hopelijk dat vrouwen in het algemeen en voorts eenieder die door de zogenaamde heilige schriften als vrij wild, inferieur en als waardeloze wezens worden aangemerkt met zichzelf in het reine komen en niet langer zelfvernedering tolereren, maar het besef krijgen van hun eigenwaarde in plaats van deze te vergooien voor iets wat tegen de natuur en tegen de menselijkheid indruist. 

De natuur heeft alles geschapen, dus alles is even lelijk en alles is even mooi.

 

… Zie de Bijbel, de Koran, en andere zogenaamde heilige boeken behandelt vrouwen en minderheidsgroepen als rechteloze, onreine en achterlijke wezens.

Maar gelet op de evolutietheorie zijn de hiervoor genoemde predicaten op geen enkel levend wezen van toepassing.

 Dat de zogenaamde heilige boeken geschreven zijn door mannen is een duidelijke zaak, maar dat geeft de man geen enkel recht om de vrouw noch de andere als een minderwaardig wezen te positioneren en ondergeschikt te maken aan de mensheid.

 

De vernederingen die in de godsboeken tegen de vrouw zijn gericht benadrukken het feit dat de zogenaamde heilige boeken in werkelijkheid van nul en generlei waarde zijn en dat de man het god concept bewust uit eigen belang heeft bedacht ter vernedering van een ander.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het meest machtige wezen op aarde is de vrouw, omdat de vrouw leven kan doen ontstaan uit haar lichaam. Toen het leven ontstond, was het vrouwelijk geslacht er het eerst, maar de man was er nog niet.

… Het vrouwelijk geslacht had destijds een andere natuurlijke mogelijkheid om levende wezens te vermenigvuldigen, precies zoals het slakachtige wezen, dat tegelijk mannelijk en vrouwelijk kan zijn.

… Toen het mannelijk geslacht nog geen bestaansrecht had deed het vrouwelijk geslacht exact wat de natuur van haar heeft verwacht inzake vermenigvuldiging met de gegevenheden middels de speling van de natuur.

… De waarheid is, dat de man uit de vrouw is geboren. Zonder het vrouwelijk geslacht zou het mannelijk geslacht er nu niet zijn.”

 

En dit bovenstaande is een axioma (=een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering) van het Vishnuh-Genootschap waaraan niemand kan tornen, ook niet met de Adam & Eva absurditeit zoals de wereldreligies in diverse variaties de mensheid tot op heden hebben doen geloven en nog steeds volhouden met hun genesis nonsens.

 

“De enige manier om het Christendom, de Islam en alle andere godsdiensten te hervormen, is door van ze af te komen.”

Bijgeloof is gebaseerd op de fantasie van gelovige figuren.

 

… De Bijbel is een groot leugenboek oftewel de duivelse verzen van de religieuze mensheid. Mensen die dit leugenboek altijd hebben gesteund waren / zijn ook medeplichtig aan de leugens en misdaden van de Kerk en van een niet-bestaande God.

… Deze ouders hebben het kwaad gediend en hebben alleen maar leugens en religieuze sprookjes verteld aan hun kroost om hun kinderen te onderdrukken. Daarnaast hebben deze in navolging van hun voorouders de kwaadaardige religie onder hun nageslachten verspreidt en ze vaak opgedrongen, en zelfs nu nog.

… De religieuze wereldbevolking moet nu beseffen dat  religie puur onzin is en dat zij in feite door de eeuwen heen geestelijk
en fysiek is mishandeld door de zogenaamd getrouwe religieuze mensheid. Er zal in de komende tijd meer gelijkenissen van God/ Allah/ JHWH en Jezus aan het licht komen, aangezien de tijd van afrekening de vernietiging van alle religies inhoudt.

… De tijd is gekomen dat de religieuze wereldbevolking zich massaal afkeert van de kerk en de Bijbel/ Koran en van alle andere godsdiensten ter wille van een vreedzaam bestaan en solidariteit met alle mensen en in eenheid met de natuur, die de
schepper is van leven..

 

 Zo zegt de leer van Vishnuh”: 

De mens die de dreiging van eeuwige verdoemenis nodig heeft om een goed mens te zijn, is ongetwijfeld een slecht mens. God gedraagt zich altijd als de mensen die hem hebben geschapen.

  

 Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus **