Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 De godsdienst van vrede???

 

De waarheid is soms moeilijk te geloven, maar de waarheid is eerlijk en oprecht.

 

Dat er tegenwoordig nepnieuws wordt gedeeld via de media en ook nog wordt geloofd door naïeve mensen is helemaal niet nieuw. 

 Lang voordat sociale media bestond werd er al nepnieuws gedeeld door het christendom, door de islam en door andere godsdiensten via mondelinge reclame en middels hun zogenaamde heilige schriften gepaard gaande met gebruik van enorm veel geweld, genocide en allerlei mensenrechtenschendingen in naam van hun god/ Allah/ Jahweh.

 … De geschiedenis heeft bewezen dat het spiraal van religieus geweld niet beperkt is tot een bepaald godsdienst of god.

Het ene religieuze volk is gewelddadiger dan het vorige dat ook het geweld heeft verdedigd en gerechtvaardigd als de wil van hun wraakgierige God. 

 

En terwijl dit patroon van religieus geweld hedendaags in sommige delen van de wereld volgens het gruwelijk godsdienstig verleden navolging geniet, kijkt de rest van de religieuze wereld met afgrijzen bewust de andere kant op met het besef dat hun religie vroeger hetzelfde heeft gedaan, en nu nog, volgens een gelegaliseerd systeem dat democratie wordt genoemd.

 

… Soms lijkt het erop alsof religie de basis is van vrede doordat sommige godsdienstige slachtoffers en nabestaanden zo een fantastische speech kunnen geven die zijn weerga niet kent over vergeving van hun belager of vergeving van de moordenaar van hun geliefde. 

 

En de religieuze fanatiekelingen geven zoals normaliter met overdreven veel gezwijmel vaak aan, dat ze een barmhartige God hebben en een liefhebbende Jezus alsof hun godsgeloof het geloof van vrede en liefde is.

… Dit soort zielige figuren dat niets te doen heeft in haar leven maakt voortdurend reclame door te zeggen dat haar religie geen haat verspreidt, maar vredelievendheid en vergevingsgezindheid.

Maar dat zijn religies zeker in geen geval. 

 

 Er is geen enkele religie ter wereld die vredelievendheid noch vergevingsgezindheid beoogt, en van liefde hebben ze geen kaas van gegeten. Lees de Bijbel/ Koran maar eens goed door.

 

http://westerse-beschaving.org/profeet-mohammed-leidde-de-eerste-islamitische-terreurorganisatie/

 

http://debijbelzegt.nl/genocide.htm

 

http://westerse-beschaving.org/een-geloof-met-genocidale-ambities/

 

 

 

 

Vooral de lesbiennes, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en hetero vrouwen die zich bewust binden aan religie zijn in het algemeen de allerdomste wezens die men zich maar kan bedenken. 

…   Dit, omdat de religieuze L.H.B.T.-ers, de godsdienstige hetero vrouwen en anderen in de heilige schriften te boek staan als uitschot, maar toch liever het boetekleed aan trekken, in plaats van zich te distantiëren van het religieuze juk dat op ze neerkijkt en ze neerzet als slachtvee waarbij ze ook wereldwijd door de gruwelijke en onmenselijke teksten in de zogenaamde heilige schriften op de nominatie staan van uitroeiing. 

Ze nemen al dat ongerief aan voor lief en ondergaan molest, zelfvernedering, minachting, fysieke zowel geestelijke mishandeling als een deel van hun leven, omdat ze dolgraag geaccepteerd willen worden door de discriminerende mensheid en derden.

Hoe laag van geest kan een mens soms zijn?

… Daarnaast ontberen ze aan zelfrespect, omdat ze een godsdienstleer aanhangen die een diepe afkeer heeft voor vrouwen en voor de L.G.B.T gemeenschap.

De Bijbel/ Koran beschouwd vrouwen immers als seksobject, minderwaardig, smerig en achterlijk, en de L.G.B.T mensen moeten volgens de zogenaamde heilige schriften worden doodgeknuppeld of van een grote hoogte naar beneden worden geflikkerd…

 

… Alhoewel de meeste van dit soort religieuzen een behoorlijke scholing heeft genoten pleit deze ontwikkeling niet voor haar verstand, want kennis en verstand zijn twee verschillende begrippen.

Zolang dit soort huichelachtige gelovigen de zogenaamde heilige schrift blindelings adoreert zal in haar leven ook nooit sprake zijn van vredelievendheid, veiligheid noch rust.

 

En hier komt de waarheid welke overduidelijk is aangegeven in de Bijbel. Zie 1 Korinthiërs 11:7 — Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.”

4 Elke man die bidt of profeteert met lang haar onteert zijn hoofd.

5 Maar elke vrouw die bidt of profeteert zonder haar haar te bedekken onteert haar hoofd – zij is net als een van de “kaalgeschoren vrouwen.”

6 Als een vrouw geen hoofdbedekking heeft, laat haar dan voorlopig zijn met kort haar; maar omdat het een schande is voor een vrouw om kaalgeschoren te zijn of kort haar te hebben moet ze het opnieuw laten groeien.

7 Een man moet geen lang haar hebben…:)

 

Met andere woorden, de tekst dat de man de heerlijkheid Gods is en de vrouw de heerlijkheid is van de man geeft apert aan dat God een homofiel moet zijn en ook niet vies is van een triootje, oftewel de schrijvers van de Bijbel waren homofielen en kinderlokkers die zich destijds overgaven aan allerlei seksorgieën, maar in de Bijbel homofilie en andere seks uitspattingen hebben verboden om de aandacht van zich af te leiden.

 

Daarnaast geeft 1 Korinthiërs 7 duidelijk aan dat Jezus een heiden was, want hij had ten tijde van zijn kruisiging lang haar.

… Jezus werd door het Sanhedrin om een heel andere reden gestraft dan aangegeven in de Bijbel, en om zijn dood goed te praten werd hij in het Nieuwe Testament van de Bijbel betiteld als de zoon van God met alle bullshit verhalen van dien, zodat zijn moordenaars totaal konden worden vrij gepleit van de  moordpartij, en zelfs nu nog!

 Het feit, dat Mohammed en consorten een voorbeeld hebben genomen aan de Bijbel, vervolgens deze  hebben gekopieerd en  aangepast naar eigen idee inzake pedofilie, heilige oorlogen, verkrachting en hoofdbedekking voor vrouwen evenals vernederingen, komen in de Bijbel onbetwistbaar aan de orde. 

 

De leer van Vishnuh zegt:

”Als een religieus mens met zijn wijsvinger naar zijn medemens wijst, dan wijzen automatisch negen vingers naar zichzelf. 

 

http://debijbelzegt.nl/vrouw.htm

 

http://westerse-beschaving.org/vrouwen-y/

 

http://debijbelzegt.nl/sex.htm

 

Religieuze vrouwen met of zonder hoofddoek hebben dus geen zelfrespect.

Buitendien weten ze niet wat eigenwaarde is doordat ze zo zijn grootgebracht in een kwaadaardig religieuze cirkel en weten derhalve niet beter.

Ze beseffen ook niet wat het betekent, dat hun religie ze neerzet als het symbool van verkrachting, misbruik, mishandeling en voetveeg.

 Immers, de koran en de Bijbel keuren velerlei vormen van vernedering goed tegen de vrouw, en wat in de Bijbel staat is ook in de Koran terug te vinden, zij het dan in aangepaste vorm, maar desalniettemin even gruwelijk en onmenselijk.

 

… Jammer genoeg heeft een groep religieuze vrouwen en L.G.B.T-ers zich vrijwillig genesteld in een religieuze positie en vragen hiermee duidelijk om toepassing van de goddelijke regels op zichzelf. 

 

Deze groep door god/ allah/ jhwh gediscrimineerde mensen heeft feitelijk geen recht van klagen en heeft de consequenties te aanvaarden en consequent te blijven, want mensen die een godsdienstleer aanhangen die medenaasten onderdrukt en dom houdt hebben geen recht van leven.

…  Per slot van rekening vragen ze langs een omweg er immers zelf om, , om mishandelt, geslagen en naar willekeur misbruikt  te worden of van een grote hoogte naar beneden te worden gedumpt of gestenigd?

 Maar degenen die in een religie worden gedwongen zoals jonge kinderen moeten uiteraard bevrijdt worden van het religieuze juk waar zij in tegenwil en door toedoen van hun directe omgeving zijn terecht gekomen.

 

De meeste kinderen, die op latere leeftijd zichzelf hebben bevrijdt van de aan hun opgelegde godsdienstig juk, waren in hun jeugd zich al degelijk van bewust dat godsdienst oplichterij was, een kwaadaardige vorm van mensenrechtenschending en dat de religieuze mensheid op uit was mensen te programmeren om ze te beheersen.

 

… Kinderen zijn vaak intelligenter dan menig volwassenen, maar ze worden in het algemeen onmondig geacht en vaak niet serieus genomen door ouderen, zodat klagen en weigeren een religie na te volgen ook geen enkele zin heeft als je kind ben en opgroeit in een religieuze omgeving.

 

… En zelfs nu nog worden kinderen op religieuze scholen langs een omweg en door toepassing van machtsmisbruik gedwongen om godsdienst tot zich te laten doordringen.

 

… Het is ronduit schandalig dat heden ten dage door de regering wordt toegestaan, dat directe belanghebbenden en scholen machtsmisbruik mogen handhaven, zodat religie legaal kan worden aangemoedigd door volwassenen die pretenderen opvoeders te zijn.

 

…. Deze zijn de gewetenloze handlangers van het kwaad. Dit soort scholen dient onmiddellijk onder de loep te worden genomen en verboden worden om nog langer geloofsopdringing te betrachten die in feite neerkomt op geestelijke kindermishandeling.

 

… De kinderen van de toekomst zullen niet naar kerken of moskeeën gaan. De jeugd van tegenwoordig zal de natuur leren begrijpen en de realiteit van het leven leren zonder de imaginaire agressieve god/ Allah te hoeven gehoorzamen.

 

 … De kinderen van de toekomst zullen geen godsdienstslaven zijn, maar zij zal zonder vrees opgroeien in een vrije maatschappij en voldoende intelligent zijn om godsdienst wereldwijd tot het verleden te laten behoren.

 

Zo heeft de religieuze mensheid op basis van machtsmisbruik eeuwenlang onmondige mensen misleid om tot het godsgeloof over te gaan. Dit, omdat ze destijds niet intelligent genoeg waren om de godsdienstonzin te doorzien.

 

… Dit soort goedgelovige mensen is jammer genoeg godsdienst getraumatiseerd en ziekelijk sadomasochistisch geworden. Deze godsdienstslachtoffers hebben gaandeweg zich helaas niet kunnen bevrijden van het religieuze juk waaraan ze vastzaten, omdat ze aan strikte controle van hun religieuze omgeving onderhevig waren.

 

… En nu zweren ze met verve op het godsgeloof, dat zij van kinds af aan opgedrongen hebben gekregen van hun oudelui waarbij ze bovendien de ellende die zij bij leven voortdurend ervaren beschouwen als de wil van hun kwaadaardige God, omdat er geen plaats meer is in hun brein om zelfstandig na te kunnen denken.

 

https://www.debijbelzegt.nl/laat_de_kinderen_tot_mij_komen.htm

http://westerse-beschaving.org/de-moskee-een-staat-binnen-een-staat/

 

In Suriname, de Nederlandse- Antillen en voorts in alle landen alwaar de kolonialisten hebben huis gehouden met gebruik van buitenproportioneel geweld en toepassing van slavernij, is de bevolking geloviger dan de paus en godsdienst getraumatiseerd.

 

Wie zegt door zijn/ haar religie vredelievend te zijn is hooglijk hypocriet en is voorzien van een kwaadaardige inborst die vroeg of laat de kop zal opsteken.

.. Want wie vredelievend is belijdt geen religie en zal zijn nageslachten ook niet dom houden door ze op te voeden met godsdienstsprookjes die het kwaad vertegenwoordigen in naam van Allah/ God of van welke god dan ook.

 

https://www.debijbelzegt.nl/valsheid_in_geschrifte.htm

 

http://debijbelzegt.nl/huwelijk.htm

 

Dus de zogenaamde vergevingsgezindheid van het geloof in een god bepleit door een vrouw is al sowieso waardeloos en ongeldig omdat vrouwen geen rechten hebben volgens de Koran en de Bijbel.

De vrouw die anders beweert is diepgezonken, onthoudt dit maar.

In elk geval is vrede uitgesproken door een gelovig mens en godgeleerde waardeloos.

De Hemel/ Walhalla bestaat niet en de Hel omvat de ellende waarin de gelovige mens zich bevindt en waarin ook de onschuldige mens en andersdenkende medemensen tegen hun wil in worden betrokken.

http://debijbelzegt.nl/homofilie.htm

 

 

 

 

Religieuze mensen zoals homo’s, hetero vrouwen, lesbiennes en andere uitersten die volgens de basis van de zogenaamde heilige schriften gelijk staan aan vee zullen altijd uit eigen belang er ook alles aan doen om als volwaardig te worden aangezien.

En alles wat deze door het godsgeloof gediscrimineerde mensen ook zullen doen om zich geliefd te maken bij een ander, ze zullen ondanks al hun moeite en overdreven vroomheid bij leven het zout der aarde blijven proeven en vooral daar waar ze denken thuis te zijn. 

 

… Dit, omdat de religieuze mensheid onverbeterlijk, hypocriet en egoïstisch is ingesteld.

De Bijbelse passages die de vernedering en minachting van dit soort gelovige mensen behandelen zullen dankzij hun goedgelovigheid rotsvast blijven bestaan als het woord van hun kwaadaardige, sadistische, wraakzuchtige en onbarmhartige God.

 

Ook al likt dit soort zielige figuren, bij wijze van spreken, de reet van God/ Allah of van welke god dan ook, maar God/ Allah houdt toch niet van homo’s, lesbiennes en dergelijke in Gods ogen minderwaardig gespuis.

… Het staat er allemaal geschreven in de zogenaamde heilige boeken, en wat eenmaal geschreven staat is voor de goedgelovige mensheid onuitwisbaar!

 

En de hypocriete religieuze predikers van het christelijk geloof prediken, los van hun godsdienstleer en soms onder druk van het schijnheilige kerkelijk volk, een gematigde en aangepaste godsdienstleer om het zout der aarde te accepteren als een kind van God. 

… Ze laten de mensheid geloven dat God van iedereen houdt en ook van degenen waar in de heilige boeken vaststaat dat ze minderwaardig, rechteloos, vies en bedriegers zijn.

 

Maar voor de veranderingen die de godspredikers in godswoord aanbrengen hebben ze geen toestemming verkregen van God noch van Allah.

… Dit houdt onder meer in dat de religieuze predikers in alle varianten ongeacht godsdienst professionele oplichters en bedriegers zijn, omdat ze bijna elke gelegenheid te baat nemen om hun medemensen te bekeren en te misleiden met een godsdienstsprookje teneinde hun eigen zakken te kunnen vullen.

 

Immers, in de zogenaamde heilige boeken van de onbestaande God/ Allah staat nergens geschreven dat vrome aardlingen naar willekeur de heilige teksten mogen veranderen.

.. Daarom zijn hun mondelinge mutaties sowieso ongeldig en blijven aldus de oneerbare en gruwelijke teksten van onderdrukking van medemensen in de heilige schriften onverminderd van kracht.

 

Daarnaast moeten gelovige mensen het niet raar vinden wanneer een man of vrouw vreemdgaat, overspel pleegt of meerdere vrouwen of mannen erop nahoudt, wat ook allemaal door God/ Allah zijn toegestaan.

Dat veelwijverij in Suriname, de Nederlandse Antillen en verder in andere delen van de wereld waar het godsgeloof zich heeft genesteld openlijk of in het verborgene plaatsvindt is doodnormaal in de ogen van Allah/ God. 

Dat de volken in de derdewereldlanden door de religieuze indringers het godsgeloof met de zweep werd ingebracht was een geslaagd onderdeel van het onderdrukkingsmechanisme van de Katholieken/ Moslims en een vooropgezet plan.

http://westerse-beschaving.org/de-moskee-een-staat-binnen-een-staat/

 

… Het is dus niet vreemd, dat die achtergestelde volken een godsdienst trauma aan het kolonialisme hebben overgehouden en derhalve geloviger zijn dan de paus waardoor het averechtse van het Godsgeloof een vaststaand onderdeel is geworden in hun leven. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de benadeelde volken en allen die met het godsgeloof behept is mondiaal gezien heden ten dage de Bijbel/ Koran letterlijk naleven en massaal gehoor geven aan polygamie en vervolgens overspel, jaloezie, bedriegerij en pedofilie bedrijven als een overgeleverd erfgoed en voorts alles doen wat hun God hun verboden heeft.

 

Toen de Arabische en Europese missionarissen in Afrika arriveerde hadden zij de Koran en de bijbel, en de afrikanen hadden het land.

… De Missionarissen leerde het Afrikaanse volk om te bidden met de ogen gesloten, en de Arabieren leerde de Afrikanen stofzuigen, maar toen de afrikanen hun ogen opende na het gebed of zich oprichtte uit de Salaat, hadden zij de bijbel en de koran in de hand en de Arabieren en de Europese missionarissen hadden het land.

… Deze tactiek van vreedzame indoctrinatie door de Arabische zowel de Europese missionarissen is alom ter wereld toegepast daar waar geweld niet nodig bleek te zijn.

… Kijk maar naar Venezuela, de Filipijnen en kijk voorts naar alle landen die behept zijn met de christelijkheid en de Islam alwaar misère, onderdrukking en misbruik deel uitmaakt van het leven en miserabel bestaan van het arme volk, maar de onderdrukkers en de elite klasse baden in rijkdom en luxe en genieten volop van het leven ook in naam van God/ Allah.

…Daarbij denken die religieuze buitenlanders in hun verwaandheid, dat zij daar de beschaving hebben gebracht, terwijl zij vanafdien in samenwerking met de hielenlikkende inheemse bekeerlingen het volk en land hebben uitgebuit en tegenwoordig hun uitbuitingsmechanisme hebben gegoten in een legaal jasje zodat zij kunnen blijven verdienen aan het naïeve volk.

 

 

 

 

Tegenwoordig bespaart een legio godspredikers kosten noch moeite om met allerlei loze beweringen en leugens de kerk te redden van de ondergang.

…Deze zogenaamd gematigde godspredikers beogen uit eigen belang met hun leugenachtigheid sympathie voor de kerk te herwinnen (die na de vele affaires van kindermisbruik, pedofilie en machtsmisbruik) in een dip was geraakt, zodat men geld blijft geven aan de kerk om het kwaad te blijven voeden wat de kerk onder de mensheid heeft gebracht.

 

… Daarom zullen de teksten ten aanzien van vernedering tegen het zout der aarde keer op keer door eenieder ongestraft hergebruikt mogen worden namens God/ Allah.

En God/ Allah zal dit zoals gewoonlijk ook voor altijd goed vinden.

Dat de religieuze volken wereldwijd onderling in haat en nijd leven is ook een religieuze traditie die als afkomstig van hun Schriftuurlijke God moet worden beschouwd welke het masterplan van de religieuze mensheid omvat.

 

Een ongelovige die zonder religie vergeving uitspreekt aan zijn vijand of belager is iets om over na te denken.

Maar vergiffenis die voortkomt uit de mond van religieuze vrouwen, lesbiennes, homo’s en andere volgens de Bijbel/ Koran minderwaardige en waardeloze figuren, is geheel te verwaarlozen.

Dus als het over religie gaat dan verkondigen de vrome vrouwen en al het overige zoals hiervoor vermeld gewoon bullshit!!

 

… Wanneer een vrouw of een religieus figuur tegen iemand zegt “God Bless” of “het is een geschenk uit de Hemel”, Inshallah” enz., neem dat alles maar gerust aan met een korreltje zout, want dit soort vrome figuren bekrachtigt zelf haar minderwaardigheid, bedrieglijkheid en rechteloze positie doordat ze volkomen eens zijn met de legendarische religieuze stopwoorden “het is godswil” of “alles gebeurt met godswil.” 

…. Dus ook als dit soort gelovigen bruut wordt afgeslacht of naar willekeur fysiek en geestelijk wordt gefolterd, als onwaardig en smerig schepsel wordt behandeld en lijdt in een ellendig bestaan.

Want dat gebeurt ook allemaal met godswil. Of niet soms?

 

En als het lijden van dit soort gelovig volk toch de wil van God/ Allah is, dan moet Justitie  en de rechtbank iedereen die in detentie zit voor een vergrijp van mishandeling tot moord van de bovengenoemde type gelovigen onschuldig verklaren.

… Deze onschuldige gedetineerden moeten vervolgens onmiddellijk in vrijheid worden gesteld en een schadevergoeding krijgen op de koop toe, want God/ Allah wilde het precies zo hebben, Ja toch?

Buitendien is de grondwet van de meeste religieuze landen gebaseerd op de Bijbel/ Koran en behoren die landen de Bijbel/ Koran te gehoorzamen waarvan het merendeel van de religieuze bevolking deze toch als het woord van God/ Allah beschouwd?

 

“Daarom, als er een god zou bestaan en ik mocht god zijn, dan zou ik de paus en alle andere godsdienstleiders evenals alle gelovigen die zonden hebben begaan ontiegelijk veel harder straffen dan de ongelovigen en ze vast metselen in de muren van mijn hemelse paleizen. 

… Hier in mijn paleismuren zullen ze eeuwig ingemetseld blijven totdat ze wegrotten in het niets. Dit omdat ze het beter wisten maar toch dagelijks zonden hebben begaan. 

… En de ongelovigen krijgen van mij na hun straf altijd een eerlijke tweede kans, maar de gelovige mensheid hoeft absoluut op geen tweede kans van mij te rekenen, omdat deze blijkens de geschiedenis overeenkomstig haar kwaadaardige religieuze overlevering telkens in herhaling valt.

En dit is slecht voor de Natuur, slecht voor de mensheid en slecht voor het leven in het algemeen.”

 

… Maar volgens het Nieuwe Testament mogen christenen nooit gestraft worden voor hun zonde.

… Volgens het christendom zijn alle zonden – uit het verleden, heden en de toekomst – al bestraft op het kruis.

Dat is voor eens en voor altijd al gebeurd door de moord en zware mishandeling van Christus Jezus.

Eveneens mogen christenen niet meer worden veroordeeld” (zie Romeinen 8:1.)

… Dit is het christelijk sprookje dat de kerk eeuwenlang heeft gehanteerd om het kwaad bij onschuldige mensen aan te wakkeren en om goedgelovige mensen voor zich te winnen.

 

Dus de zonden van een christenmens is volgens de kerk samen met Jezus aan het kruis genageld waardoor christenen nooit voor hun zonden en ongehoorzaamheid bestraft zullen worden. 

En op basis hiervan gedragen de christenen zich heden ten dage verwaand en beestachtig jegens medemensen en vermogen zich van alles ongestraft te kunnen permitteren. 

… Daarom zijn christenen en de gelovige mensheid in het algemeen bij voorbaat slechte mensen, omdat zij zich a-priori beroepen op vergiffenis van al hun zonden door de kruisiging van Jezus die in feite een slachtoffer was van de religieuze mensheid van weleer.

 

… Het is daarom van groot belang, dat eenieder die zich in het verkeer bevindt met christenen, ze nooit moet vertrouwen, ook al is de christenmens met wie men omgaat een aanverwant familielid o.a. broer, tante, zus, oom vader of moeder, enzovoorts. 

… Dit omdat ze in de regel kwaadaardigheid koesteren en wellicht onwetend deze kwaadaardigheid met zich meedragen.

… Sterker nog, vertrouw sowieso nooit een gelovig mens, maar controleer eerst alles voordat u met ze in zee gaat of zaken met ze doet en blijf te allen tijde alert.

Mensen die in het verkeer met medemensen de godsdienstsprookjes beschouwen als het fundament van hun leven zijn in alle opzichten onbetrouwbaar.

Dit, omdat de meeste religieuzen doorgaans elke tegenstand op het godsgeloof interpreteert als het werk van een boosaardige entiteit, terwijl ze zelf boosaardigheid koesteren als hun leidraad.

 

… Het gros van de godsdienstige mensheid is zodanig blind geslagen door haar geloofsovertuiging dat het de realiteit niet onder ogen kan zien en daardoor jammer genoeg zelf niet in de gaten heeft dat het haar eigen gestoordheid projecteert op een ander, aldus zelf de Satan is in hoogsteigen persoon.

 

… Daarnaast heeft elke godsdienst zo haar eigen absolutieformule waardoor haar aanhangers vrijgesteld kunnen worden.

Nogmaals religieuze mensen zijn inslecht en zijn nimmer te vertrouwen, ook al camoufleren ze hun beestachtigheid in charitatief en schijnvroom gedrag.

http://www.debijbelzegt.nl/moraal1.htm

 

De Bijbelse “moraal” zegt, dat als er zonden zijn begaan God/ Allah pas dan tevreden is als er veel bloed heeft gevloeid en dat dit ook het bloed van onschuldige mensen mag zijn.

De islamitische moraal is gestoeld op het christendom, want de Koran is een aangepaste kopie van de Bijbel, en de rest van alle wereldreligies is een kopie van een kopie van een kopie, en ga zo maar door.

 

Conclusie is, dat de Bijbel/ Koran verklaard dat ook onschuldige mensen gestraft worden voor zonden die anderen hebben begaan. 

… Dit is een van de voornaamste redenen om sterk te twijfelen aan de waarde van de Bijbelse/ Islamistische moraal wat inhoudt dat God/Allah niet bestaat, maar dat de Bijbel/ Koran geschreven is door kwaadaardige mensen om medemensen te overheersen en te onderdrukken.

 

 Het is de religieuze mensheid misschien het voldongen feit nog niet opgevallen, dat elk gelovig mens ongeacht rang, stand of afkomst, die van godswoord afwijkt oftewel een eigen interpretatie geeft of heeft gegeven aan de zogenaamde heilige teksten uit de Bijbel/ Koran en andere, door God is geijkt als een afvallige van het geloof.

 

… Volgens de heilige schriften is degene die de erfzonde, c.q. de door God/ Allah gepleegde “gruwelijke misdadigheden” vergoelijkt een directe zondaar die niet zal ontkomen aan Gods toorn, aldus de zwaarste straft zal moeten ondergaan met de Hel als zijn destinatie.

 … Dus, de gelovige mensheid die haar zelf gefabriceerde ficties toepast om naïeve mensen langs een omweg te dwingen tot haar kwaadaardige godsdienst teneinde de zogenaamde heilige boeken en de niet-bestaande God te promoten, is feitelijk een door God vervloekt wezen. 

… Het is bekend, dat God/ Allah dat soort verraderlijke praktijken van de gelovige mens niet in dank afneemt! 

 

En wat de ongelovige mens betreft, daar staat god/ Allah machteloos tegenover met zijn uitspraken en dreigementen, maar over de goedgelovige is God/ Allah absoluut de baas, want God/ Allah is de Satan in hogsteigen persoon.

Dat de religieuze mensheid in het algemeen feitelijk gedoemd is tot de Hel staat middels niet misverstane woorden duidelijk aangegeven in Openbaring 22:18-19 zeggende; 

  18.“Ik waarschuw ieder die de profetische woorden van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de rampen laten overkomen die in dit boek staan.

19. Als iemand iets van de profetische woorden van dit boek afneemt, zal God hem het recht afnemen om van de boom die leven geeft te eten en in de stad van God te komen, waarover in dit boek gesproken wordt.

 

 Ook de zogenaamde vergiffenis voor berouwvolle gelovigen zoals is aangehaald in de Bijbel is slechts bedoeld om de religieuze mensheid een rad voor de ogen te draaien, want blijkens de religieuze geschiedenis is God onvermurwbaar en sadistisch. God kent geen pardon, voor groot noch klein.

… In werkelijkheid houdt de religieuze mensheid zichzelf straal voor de gek.

Ze zetten een vrome snuit op en zingen met bezopen stem in de kerk als een kip zonder kop om de schijn op te houden vroom te zijn terwijl God, alias Satan, vol ongeduld voor de hellepoort met zijn vurige drietand in de hand op ze wacht.

Schrale troost dus, want God is onverbiddelijk, niet vergevingsgezind, wreedaardig, wraakzuchtig en sadistisch zoals een God betaamt te zijn. 

Lucifer/ Satan, alias God de bloeddorstige, wil maar al te graag de religieuze mens aan zijn drietand rijgen en het kan hem niets schelen of zijn volgelingen vroom waren of niet.

 

  De vromen der aarde hebben misschien bij lange na nog niet door dat hun individuele en natuurlijke straf zich massaal aan het voltrekken is die zich verwoord in onderlinge haat en oorlog, onrechtvaardigheid en egoïsme, volgens de eeuwenoude religieuze stelling “ikke, ikke, ikke, en de rest mag gewoon stikken.”


https://www.debijbelzegt.nl/hel_en_verdoemenis.htm

http://westerse-beschaving.org/verzen-van-vijandschap/

https://www.debijbelzegt.nl/racisme_en_discriminatie.htm

 

Let wel:

Als er ergens een bom ontploft of er is een aanslag gepleegd door een gelovige waarbij onschuldige mensen het loodje leggen, op straat of in een discotheek of waar dan ook ter wereld, besef dan wel dat Allah/ God hierachter staat.

 

En dan ziet men na het gruwelijke bloedbad wereldwijd de religieuze mensheid met betraande ogen snikkend haar mening ventileren over de gewelddadigheid en wreedheid van de dader(s). 

Maar het komt geenszins in ze op, dat feitelijk God/ Allah de hoofddader is die de afgrijselijkheden heeft geboden en bij voorbaat zijn volgeling of meerdere een vrijgeleide heeft gegeven naar de zogenaamde Hemel of naar het Walhalla waar niet één maar wel 72 maagden staan te popelen van ongeduld om de massamoordenaar die de nabootsers van God/ Allah zijn, met open armen te ontvangen.

Neen, maar sadomasochistisch en schijnvroom zoals de gelovige mensheid is gaat ze juist kaarsen branden. 

Ze drommen zich in de kerk om de doden te vieren die ze bij gelegenheid rouwen noemen waarbij ze God/ Allah middels zang en gebed vragen om genade en een vrijbrief voor de slachtoffers zodat ze in de hemel worden opgenomen.

Dit, terwijl Allah/ God hun dood op zijn geweten heeft en de nabestaanden bewust in ellende heeft gedompeld.

 

https://www.debijbelzegt.nl/geweld.htm

 

http://westerse-beschaving.org/zelfmoordterroristen/

 

De gelovige mensheid is inderdaad zo bekrompen gemaakt door haar religie dat er geen plaats meer is in haar brein om na te kunnen denken.

Hopelijk dat vrouwen in het algemeen en voorts eenieder die door de zogenaamde heilige schriften als vrij wild, inferieur en als waardeloze wezens worden aangemerkt met zichzelf in het reine komen en niet langer zelfvernedering tolereren, maar het besef krijgen van hun eigenwaarde in plaats van deze te vergooien voor iets wat tegen de natuur en tegen de menselijkheid indruist. 

De natuur heeft alles geschapen, dus alles is even lelijk en alles is even mooi.

 

… Zie de Bijbel, de Koran, en andere zogenaamde heilige boeken behandelt vrouwen en minderheidsgroepen als rechteloze, onreine en achterlijke wezens.

Maar gelet op de evolutietheorie zijn de hiervoor genoemde predicaten op geen enkel levend wezen van toepassing.

 Dat de zogenaamde heilige boeken geschreven zijn door mannen is een duidelijke zaak, maar dat geeft de man geen enkel recht om de vrouw noch de andere als een minderwaardig wezen te positioneren en ondergeschikt te maken aan de mensheid.

 

De vernederingen die in de godsboeken tegen de vrouw zijn gericht benadrukken het feit dat de zogenaamde heilige boeken in werkelijkheid van nul en generlei waarde zijn en dat de man het god concept bewust uit eigen belang heeft bedacht ter vernedering van een ander.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het meest machtige wezen op aarde is de vrouw, omdat de vrouw leven kan doen ontstaan uit haar lichaam. Toen het leven ontstond, was het vrouwelijk geslacht er het eerst, maar de man was er nog niet.

… Het vrouwelijk geslacht had destijds een andere natuurlijke mogelijkheid om levende wezens te vermenigvuldigen, precies zoals het slakachtige wezen, dat tegelijk mannelijk en vrouwelijk kan zijn.

… Toen het mannelijk geslacht nog geen bestaansrecht had, deed het vrouwelijk geslacht exact wat de natuur van haar heeft verwacht inzake vermenigvuldiging met de gegevenheden middels de speling van de natuur.

… De waarheid is, dat de man uit de vrouw is geboren. Zonder het vrouwelijk geslacht zou het mannelijk geslacht er nu niet zijn.”

 

En dit bovenstaande is een axioma (=een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering) van het Vishnuh-Genootschap waaraan niemand kan tornen, ook niet met de Adam & Eva absurditeit zoals de wereldreligies in diverse variaties de mensheid tot op heden hebben doen geloven en nog steeds volhouden met hun genesis nonsens.

Bijgeloof is gebaseerd op de fantasie van gelovige figuren.

 

 

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus **

 

 

 

  

 Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus **