Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

Upang protektahan ang orihinal na edisyon, ang lahat ng mga aklat ng Vishnuh-Society ay inilagay na naka-encrypt at pinaikli sa lugar na ito (tingnan ang aklat na “Only Nature lives forever.”)

 

 

ANG KALIKASAN ANG LUMIKHA NG BUHAY

 

Sino o ano ang isang Vishnuïst

 Ang isang Vishnuïst ay isang tagasunod ng Vishnuïsm.

                    

Ano ang Vishnuïsm?

Ang Vishnuïsm ay isang pilosopiya o pilosopikal na kilusan, na tumatanggi sa pagkakaroon at maaaring pagkakaroon ng mga diyos.

… Ang orihinal na Vishnuïs ay nagmula sa salitang Sanskrit na Vishnu (h), na nangangahulugang “ang sarili, ang kanilang mga sarili, nag-iisa, na naglalaman ng pangalan ng nagbuo na si Vishnu (h) ng Vishnuïsm.

… Tinutukoy ng orihinal na salita kung ano talaga ang kahulugan ng Vishnuïsm, ang tao ay sentro. Ang Vishnuïsm ay isang aktibong pagtanggi sa anumang banal na katotohanan kahit ano pa man at mariing sinasabi na ang Kalikasan ay ang lumikha ng buhay.

… Ipinapahayag ng mga Vishnuïst na sa simula pa lamang ng pag-iral ang Kalikasan ang dahilan ng lahat at samakatuwid ay tinanggihan ang paniniwala ng isang banal na lumikha ng sansinukob.

 

ISANG LALAKI ISANG LALAKI, ISANG VISHNUÏST

 ISANG VISHNUÏST

 

(Ang isang matapat na tao ay hindi itinatago ang kanyang tunay na pagkatao)

   

 Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Ang isang Vishnuïst (basahin ang Vishnoewist) ay hindi lamang isa, ito ay dapat na mula sa iyong puso. Ang isang tao ay maaaring magbasa at ganap na makilala ang mga teorya ng Vishnuh-Society o tawagin ang kanilang sarili na Vishnuïst, na hindi nangangahulugang isa na ito o naiintindihan. Kailangan munang makiramay. Ang isang kaaway ay palaging dumarating bilang isang kaibigan sa bahay na tayo, nang walang pagbubukod sa pag-iingat sa sarili, ay walang humpay na itinapon sa bintana. “

 

… Nangangahulugan ito na kapag sinisigaw ito ng isa mula sa mga bubong na “Ako ay Vishnuïst”, hindi talaga ito ang isa. Ang Vishnuism ay isang bagay na dapat magniningning mula sa loob palabas.

… Ang isang Vishnuïst ay isang taong ibig sabihin ito mula sa puso kasama ang isa, na sumusunod lamang sa mahusay na mga alituntunin ng Vishnuh at higit na ginagabayan ng mga makabuluhang bagay sa buhay para sa kapakinabangan ng bawat nilalang.

Ano ang naiintindihan ng Vishnuh-Society sa mga makabuluhang bagay? Ang mga makabuluhang bagay ay mga bagay na nakikinabang sa kapakanan at kapakanan ng nabubuhay na nilalang sa pangkalahatan kung saan walang pag-iimbot na ginagawa.

… Sinong gustong makarinig ng makabuluhang bagay mula sa kausap ay kailangang suriin muna ang sinasabing kalokohan ng kausap upang maunawaan ang mga makabuluhang bagay.

Upang maunawaan ang isa’t isa dalawa o higit pang tao ang kailangan, at kung hindi alam ng isa kung paano ang kalagayan ng iba sa buhay na ito ay hindi rin maintindihan ng isa ang isa. Dahil sa kawalan ng interes sa isa’t isa, ang mga tao ay nagiging hiwalay sa isa’t isa, habang ang lipunan ay likas na nakabatay sa pagkakaisa at pagtutulungan.

… Upang maiwasan ang pamumuhay na magkatabi, samakatuwid, ang intelektwal na pag-iisip ay tiyak na kinakailangan upang ang isang tao ay hindi madaling mahuli sa hindi inaasahang mga patibong, na sa katotohanan ay wala doon, ngunit madalas na nilikha ng indibidwal mismo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng imahinasyon o pagtatangi at hindi likas na pagpigil sa buhay.

Kapag ang isang tao ay may nararamdaman para sa isang tao sa buhay, ang pakiramdam na ito ay lumalakas lamang kapag ang isa ay sumuko din dito at nasisipsip dito.

… Sa ganitong paraan, ang dalawang indibidwal ay nagsasama-sama para sa magkaibang motibo, kabilang ang para sa kapakinabangan ng pagtutulungan ng isa’t isa, ang pamumuhay nang magkasama bilang isang lalaki at babae, para sa pagkakasundo sa mga taong hindi sumasang-ayon at malisyosong mga tao.

… Para sa kapayapaan, katahimikan, at lahat ng iba pang salik na maaaring maging kapaki-pakinabang sa isa’t isa bilang mga nabubuhay na nilalang, walang sinuman ang nangangailangan ng Diyos, Bibliya, Koran, o mga santo, ngunit ang pagtanggap lamang ng iba kung ano ito at ang iba ay awtomatikong susunod. bilang isang pagkakasunod-sunod ng mga kahihinatnan at mga sanhi, na maaaring magpakita ng parehong positibo at negatibo.

Ang pakikitungo sa kapwa tao ay maaaring, sa isang banda, ay magiging maganda, sa kabilang banda, ang pakikipag-ugnayan sa iba ay maaaring ilagay sa panganib ang indibidwal o hindi kanais-nais. Tandaan, ang mga taong binabalewala ang lahat, gayundin ang mga walang kabuluhan sa espiritu, ay mga taong walang utang na loob.

… Hindi ito nangangahulugan, gayunpaman, na ang isang tao ay hindi dapat makisalamuha sa kapwa tao o na ang isa ay dapat magtago o magretiro upang manatiling pareho.

… Sa kabaligtaran, tukuyin ang iyong sariling limitasyon sa kapwa tao at mabuhay, ngunit sinumang pigain ang kanyang kamay ay hindi maaaring matanggal ng anuman sa lupa ni sinuman ang makapaglagay ng anuman sa kanyang kamay.

Ang panganib ay nagmumula at sa pamamagitan ng mga tao at hindi mula sa at sa pamamagitan ng Diyos o Allah. Ang Diyos o si Allah ay matatagpuan lamang sa utak ng mga malignant na stakeholder upang sugpuin ang kanilang kapwa tao. Dagdag pa rito, tinutulak nila ang kanilang mga walang prinsipyong gawain sa kagustuhan ng kanilang imbentong Diyos o Allah.

… Alalahanin na ang takbo ng panunupil at kawalan ng parusa ay nagpapatuloy sa isang demokratikong jacket, sa kamay ng mga taong relihiyoso na kumikilos sa pakikipagtulungan sa mga interesadong katawan.

Hanapin ang layuning ito sa mga paaralan kung saan ang mga maliliit na bata ay naapektuhan na ng lahat ng uri ng maling petsa ng kapangyarihan ng simbahan na patuloy na binabanggit ng mga kuwento ng Bibliya at Koran at sa gayon ang lason na tinatawag na relihiyon, ay ibinebenta sa isip ng mga bata.

… Ang mga taong nagsasabing ipinadala ng Diyos ang kanyang sarili sa Lupa upang isakripisyo ang kanyang sarili upang iligtas tayo mula sa kanyang sarili ay medyo labis para sa sinumang makatwirang tao na tanggapin ang katarantaduhan na iyon. Oo tama? Itong mga tinatawag na educating people ba ang mga edukador na dapat ipagkatiwala ng mga taga-lupa ang kanilang buhay at kinabukasan? Hindi kailanman!

Ang relihiyon ay isang banta sa sangkatauhan. Sino ang nagtataguyod ng relihiyon ay isang misanthrope, ay, sa katotohanan, ang katapusan ng sangkatauhan.

… “Ang relihiyon ay isang epidemya at ang mga mandirigma ng kalayaan sa buong mundo ay kailangang gawin ang lahat para matigil ang hindi likas na relihiyosong pag-uugaling ito.

… Itinataguyod ng ilang bansa at relihiyosong organisasyon ang kanilang relihiyon na para bang ito ay karapatang pantao, ngunit ang relihiyon ay masama, hindi makatao, at amoral. Alisin ang lahat ng relihiyon, ang mga relihiyosong magnanakaw na pugad!

 
 
 

… Ang mga mananampalataya sa pangkalahatan ay masama at masasamang tao, at kung wala pa sila, balang araw ay lalala sila dahil sa pagkalason sa utak na nalason sa kanila sa panahon ng kanilang paglaki, na may kamandag na tinatawag na relihiyon!

Sa ngayon, ang katotohanan na ang mga tao ay nagpapanatili at tumutulong na ipagpatuloy ang isang relihiyosong fairy tale sa pamamagitan ng pagtulong na panatilihing bobo at atrasado ang kanilang mga supling upang ang diskriminasyon, manipulasyon, at ang malaking masamang kasinungalingan na tinatawag na Pananampalataya ng Diyos bilang isang minanang sakit ay nananatili sa kanilang masamang kalikasan.

… Sa kanilang paniniwala sa Diyos, napakasaya nila na ilubog ang kapwa tao sa permanenteng ilusyon at paghihirap. Ang relihiyon ay walang alinlangan na personipikasyon ng malisya, kawalang-katauhan, kapahamakan, at kalungkutan. Ang relihiyon ay isang sumpa para sa sangkatauhan!

“Kung alam ng mananampalataya na ang utak ang pinaka-pauna na aplikasyon sa mundo, sinimulan na niya itong gamitin.

             Ang Aarghon (tagahati ng bungo)

         

Ang Ating Walang Diyos na Pag-iral

“Walang Diyos, ngunit kung ang Diyos o si Allah sa anumang anyo ay umiiral, matagal na silang nawala sa ating kamay bilang Inahin at Tandang, tiyak na hindi sila masasaktan ng isang nararapat na parusa.

Para sa mga hindi naniniwala, kahit na lahat sila ay masama, kailangan nilang maghintay na mamatay hanggang sa ang Kalikasan ay tumira sa kanila.

Ngunit ang mga mananampalataya na sumisira nito para sa halos lahat ng tao sa mundong ito, ay may patutunguhan sa paraisong lungga ng mga magnanakaw.

Huli na sila ngunit kailangan mapilit na “umalis”, oras na para pumunta sila sa langit patungo kay Inang Maria.

Ikaw ba ay nasa kumpisalan na may malamig na mga paa, gawin ngunit sa lalong madaling panahon tatlong Hail?

Pagkatapos ng kumpisal, ang pari ay bumubulong, “sa pangalan ng Panginoon ay malapit na akong makakuha ng sampung baril!”

Oh Diyos ng mga hukbo, pinahihintulutan na lumabas sa lalong madaling panahon ang mga hangarin ng iyong mga taga suporta.

Masigasig kong ibababa ang aking mahiwagang baston na dumadagundong sa gitna ng kanilang ulo.

Oo, hahampasin ko ng husto ang kanilang relihiyosong ulo, kaya hindi na nila kailangan pang umiral sa mundong ito.

Nakaupo sa gilid ng kanilang Diyos, gaya ng nararapat, lumulutang at lumilipad sa kabilang buhay, bilang isang tunay na Cherub.

Ngunit ang langit ay hindi magandang himulmol dahil ang mga mananampalataya ay bihirang maghanda ng kusang-loob para sa kanilang makalangit na tahanan.

Kaya’t hinayaan ng Diyos ang kanyang mga tupa na mapagod sa lupa dahil ang mga tapat ay hindi dapat pumunta ng mapayapa, ngunit kailangan ng karahasan upang makapasok sa Kaharian ng Diyos.

At maniwala ka man o hindi, ito ay isang tula ng Black Pete.

                    

Nutrisyon at Edukasyon

Paulit-ulit na napatunayan, na ang mga taong nagkaroon lamang ng pagkain ngunit walang pinag-aralan, ay nagdudulot ng mas maraming problema kaysa sa iyong iniisip.

… Kadalasan, ang mga taong ito ay walang pamantayan, hindi tapat, makasarili, mapagkunwari, hindi makatao, hindi nakikiramay at, higit sa lahat, ginagawa nila ang lahat ng ipinagbabawal at hindi ipinagbabawal ng Diyos, dahil madalas ay wala silang alam dahil sa trauma. ng relihiyon na nagdala sa kanila sa pamamagitan ng mapanlinlang na matandang lalaki at ang kanilang kapaligiran sa relihiyon ay ibinuhos.

… Ang pagtuturo sa mga kabataan ay ginawa nang matanda, kaya nakakapanghina, nakakapanghina, at walang pag-asa na ituro ang tamang landas sa mga taong maka diyos na nilason ng relihiyon sa kanilang buhay. Ito ay dahil ang “Tama” para sa mga figure na ito ay kadalasang kasing “Baluktot” gaya ng Bibliya at ang Quran kung saan natututo silang maging masamang tao, sa halip na ang kabaligtaran gaya ng madalas nilang inaangkin habang lumilipad ang uwak.

Pagkatapos ng lahat, ang mga mananampalataya sa pangkalahatan ay lubos na sumasang-ayon, na “Ang bawat isa para sa kanyang sarili at sa Diyos / Allah para sa ating lahat” ay ang pinakamahalagang link sa mundo sa pagitan ng mapanlinlang at kanilang soberanya.

… Kaya’t ipinapayong ang mga taong relihiyoso na may irereklamo ay maaaring bumaling sa kanilang “Pastor” sa pamamagitan ng personal na nagrereklamo sa “Kanya” sa makalangit na kapaligiran.

… Hindi kataka-taka na ang mga mananampalataya ay walang pagkakaisa dahil sila ay abala sa lahat ng makasarili.

Dahil sa kasalukuyang relihiyosong pananaw sa mundo ng regular na nahuhulog sa salbahe na kalupitan kung saan ang pandaigdigang pananaw ng mga relihiyon ay nagpapatayan sa isa’t isa sa labis na kasiyahan at kompetisyon tulad ng mga mababangis na hayop sa ngalan ng Diyos o ni Allah, ako ay nalulugod pa rin na ang Diyos o si Allah ay masigasig na nagmamalasakit sa kanilang mga tagasunod. , sa pamamagitan ng pagtutuwid ng isang hukbo ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga relihiyosong digmaan sa Impiyerno, “Langit” at “Valhalla”, kung saan sila nabibilang.

Kaya, ang Diyos/ Allah, Langit/ Impyerno, at Walhalla ay magkapareho.

 

Ganito ang sabi ng doktrina ng “Vishnuh”:

“Sino ang naniniwala sa kabilang buhay ay baliw, at yaong mga nananampalataya sa “Banal na Kasulatan” at kumbinsido na kung siya ay mamatay ay mabubuhay sa Langit o si Valhalla ay mamamatay sa oras na iyon dahil ang papasok sa makalangit na paraiso ay walang buhay. at hindi na kabilang sa nabubuhay na Kalikasan sa lupa.”

 

Sa madaling salita, ang Langit at Valhalla ay tanyag na relihiyosong pantasya na tirahan ng mga diyos, na pinapasok ng relihiyosong sangkatauhan ayon sa kanilang paniniwala sa Diyos pagkatapos ng kamatayan, ang fantasia resort na ito ay tumanggap lamang ng mga walang buhay.

… Kaya, ang Diyos at si Allah ay patay na mula pa noong unang panahon at ngayon ay pagliko na ng masamang mananampalataya. At upang mamatay ay hindi ito nangangailangan ng anumang bayad, ito ay ganap na libre. Ang kamatayan ay walang bayad at hindi nauugnay sa pera o materyal.

… Lahat ng taong, “Hindi naniniwala sa Diyos” parehong “mananampalataya”, ay malayang mamatay, sa halip walang sinuman ang kailangan maghintay ng sariling natural na kamatayan.

… Bawat tao ay may sariling buhay (pagpapasya sa sarili), isa-isa niyang ginagawa dito kung ano ang gusto nila. Ang mga nagnanais na mamatay nang maaga ay maaaring ligtas na magpatuloy at hindi mapipigilan kung sila mismo ay nag-iisip na ito ay mabuti para sa isang bagay.

… Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon na wala sa iba. Ang bawat indibidwal ay dapat makaramdam ng paliwanag sa sarili kung saan siya ay lumilikha ng kasiyahan at kakulangan sa ginhawa, at ang mga tao ay makabubuti ng igalang ang opinyon ng lahat, ngunit ang paniniwala sa supremacy ay dapat na agad na tanggihan at hindi igalang, dahil ang mga relihiyon ay pandaigdigan bilang isang itinatag na katotohanan mula noong kanilang kasaysayan. , salungat sa lahat ng kahulugan ng katarungan at laban sa sangkatauhan.

… Ang mga institusyong panrelihiyon, gaya ng Budismo na nagsasabing hindi sila relihiyon, ngunit sa prinsipyo ay, na kilala pa rin bilang mapayapang mga paaralang panrelihiyon, ay nagkamali sa pagsilang ng kanilang relihiyon tulad ng mga relihiyoso at mga relihiyong nagpapakita kay Beelzebub at kanilang diyos ngayon.

… Ngunit gayundin ang mukhang mapayapang katutubong relihiyon ay sa hinaharap, pinilit man o hindi ng mga pangyayari, na tumindig at pagkatapos ay magpapatuloy na ipagtanggol ang kanilang sariling buhay, ang kanilang mga ari-arian at ari-arian upang mabuhay o maging katulad ng kasalukuyang-panahong digmaan. makadiyos na sangkatauhan, eksakto kung paano sila napunta sa base dati.

Samakatuwid, ang Vishnuh-Society na may kinalaman sa kasalukuyang mga gawain sa mundo ng relihiyon ay naniniwala na ang mga Muslim ay may parehong mga karapatan bilang mga Kristiyano dahil ang huli ay sa mga naunang panahon ay napakalaking ipinagdiriwang pagkatapos ng kanilang mga pagpatay at mga masaker sa mga inosenteng tao sa ngalan ng kanilang Makapangyarihang Diyos.

… At hanggang ngayon, ang mga Kristiyano ay araw-araw pa ring nagbubukas ng lahat ng uri ng hindi kasiya-siyang mga kalokohan sa kapwa-tao ayon sa isang nakapirming tularan sa ngalan ng demokrasya o kung ano ang ibig sabihin nito; ang demokrasya ay isang bagong pananampalataya.

Ang mga primitive malignancies na ginagawa ng mga Muslim sa kasalukuyang panahon laban sa mga dissidenteng tapat na kapatid ay pag-aari ng mga Kristiyano. Tama para sa isang karapatan para sa lahat at kasalukuyang nakukuha ng Kristiyanismo ang nararapat dito.

… Ang Diyos at si Lucifer at ang El Seytaan at si Allah ay pareho. Ang mga diyos ay pawang hindi mapagkakatiwalaan at mapagkunwari. Isa ito sa maraming pangunahing dahilan kung bakit hindi nakipagkasundo ang Vishnuh-Society, sa mga taong dumanas ng cerebral poisoning mula pagkabata nang sila ay pinalaki. Talagang imposibleng magtrabaho kasama ang relihiyosong sangkatauhan.

… Napakasama ng relihiyon sa lahat ng paraan at ito ang personipikasyon ng mga paglabag sa karapatang pantao at taksil na pag-uugali. Ang lahat ng ito ay napakarami pa ring nangyayari sa kasalukuyan, katulad ng isang Mecca ng lahat ng uri ng mga paglabag laban sa sangkatauhan at laban sa Kalikasan na tila lahat ay normal para sa mga mananampalataya.

Isipin ang mga nawalang bala at mortar na sugat, at ang atomic test at iba pang nakamamatay na sandata na sinubukan sa mother earth. At hinding-hindi na mauulit ng mga tao na ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng mga pambobomba at nakamamatay na mga tama ng bala.

… Ang mga nakaligtas, gayunpaman, ay narinig ang tungkol dito o nakita lamang o nakaupo sa tabi nito, ngunit hindi maaaring magsalita tungkol sa aktwal na karanasan na pinag-uusapan.

Karamihan sa mga nakaligtas ay nakaranas lamang ng kamatayan nang di-tuwiran at lubha sa sakit at trauma ng mga pambobomba at pag-atake sa kanilang buhay, ngunit hindi pa sila nakaranas ng kamatayan mismo.

Walang buhay pagkatapos ng kamatayan dahil ang mga taong hanggang ngayon ay wala nang buhay ay hindi naisulat ang epekto at paraan ng paglipat mula sa maka lupang buhay tungo sa (kanilang) kamatayan.

Ang langit, impiyerno, reinkarnasyon at Valhalla ay ang mga orihinal na likha ng pag-iisip ng tao na pangunahing nilayon (maging isang komunidad/grupo ng nayon na may relihiyosong pundasyon) upang pagsamahin ang kanilang sariling grupo.

… sa kasamaang-palad, ang mga kasalukuyang likhang ito ng mga aral at karunungan sa buhay, na iniisip ng mga ninuno o nabuo mula sa ibang mga tao, sa bandang huli sa kasaysayan, ay nagkaroon ng masamang anyo ng mga makasariling mga inapo na mapagmahal sa relihiyon, pagkatapos nito ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagbigay sa mga alamat at maalamat na kwentong bayan ng isang ugnayang panrelihiyon, at ipinamahagi sa buong mundo.

… Sa ganitong paraan, ang tradisyonal, mga kuwento at karunungan ng mga ninuno, na isinulat ng pasalita at bahagyang ayon sa Kasulatan, ay nagkaroon ng sariling buhay.

                 

 

 

Batayang pagkalito sa isip

Ang Pananampalataya ng Diyos ay kinunan mula sa isang base (Ehipto) kung saan halos lahat ng mga relihiyon sa daigdig ay lumitaw kung saan ang bawat bansa sa kurso ng kasaysayan ay nagbigay ng kanyang sariling bersyon.

… Lumikha ito ng proseso ng espirituwal na pagkalito sa buong mundo, na marahas na ipinakilala ng mga dayuhang lider ng simbahan sa buong panahon sa halos lahat ng bansa. Pagkatapos ay pinagsama-sama nila ang kanilang sariling mga alituntunin ng buhay at mga teorya sa pamamagitan ng paglalapat ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong inaapi nila.

… Ang sistema ng pag supil na ito ay hinarang ng mga nag-aalalang residente, kinopya, binaluktot, at hinaluan ng pulitika at itinuro sa mga tao bilang ang pinakahuling at tamang anyo ng pananampalataya sa Diyos.

Kumonsulta lang sa Buddhism, Catholicism, Hinduism, Muslim Relations, atbp.

 … Samakatuwid, sa katunayan, ang mga magulang ang pangunahing may pananagutan sa kanilang mga anak, kaya nag-uutos na turuan ang kanilang mga supling ayon sa mga pinahahalagahan at pamantayan.

At kung ang wastong edukasyon ng mga magulang at ng pamahalaan ay hindi ipinakita ayon sa katotohanan, ngunit pinagsasama ng kasinungalingan ng pananampalataya sa Diyos, ito ay maaaring magkaroon ng negatibong kahihinatnan para sa mga tao at bansa. Kaya naman, gaya ng nakasanayan, laging may mga biktima at hindi makalkula ang paghihirap na kasunod nito.

Napakadaling husgahan ang isang bagay kapag ikaw mismo ay hindi kailanman nasangkot ngunit nangyari na ang lahat kaya ang marahas na kaguluhan sa kasaysayan ng mundo ng mga dating pinuno ng relihiyon ay kabilang lamang sa kapakinabangan ng kanilang mga inapo, kahit ngayon.

… Ngunit dinadala at nadarama pa rin ng mga inapo ng inaapi ang mga epekto ng lahat ng disbentaha araw-araw, tulad ng dating posisyon ng kanilang mga ninuno ng dating maka diyos na dominasyon sa mundo.

… Wala noon ang patas na pagbabahagi, kahit ngayon!!

Halimbawa, ang paniniwala sa Langit, Impiyerno, Lucifer, at Diyos ay may kinalaman sa isang malaking kawalan ng katiyakan na nabuo bilang isang pamatok sa pattern ng buhay ng isang tao, o kung saan ay pinilit ng mga pangyayari o nakaranas ng maraming pagkabigo, ngunit dahil sa ang kakulangan sa karanasan at kaalaman sa buhay ay madaling madala ng mabisyo na relihiyosong bilog.

… Ang Allah, Jesus, Krishna, o anumang relihiyon ay nilikhang mga teorya ng pang-aapi ng masasamang tao na pinananatili ng mga kontemporaryong mapagkunwari at masasamang inapo at ahensya.

Palaging natagpuan na ang mga taong may pera at kapangyarihan ay sistematikong pinipilit ang kanilang mga nasasakupan na maniwala sa mga kakaibang bagay at ang mga edukadong hangal, ang mababa o walang kasanayang mga tao, at mga inosenteng bata ay ang minamahal na biktima ng mga organisasyong may kaugnayan sa relihiyon.

… Halimbawa, ang isang hukbo ng mga tao noong unang panahon ay labis na natakot ng masasamang relihiyosong dayuhan, na ngayon ay lumikha ng isang espirituwal at hindi balanseng problema sa mga kaugnay na bansa kung saan ang epidemya na sakit, na tinatawag na Pananampalataya sa Diyos, ay nangingibabaw sa lahat ng tono, gayundin sa patakaran ng lipunan ay nakaangkla bilang isang ugat at walang katapusang mikrobyo.

… Kaya nga ang problemang ito, ang mga relihiyon, ay dapat na maalis o ipagbawal nang walang pagkaantala.

Ang mga relihiyon at pakikibaka ay gawain ng tao, higit sa lahat ay nilikha at pinapanatili ng kabaliwan ng mga makasariling tao. Nais na makuha ang lahat sa kapinsalaan ng buhay ng ibang tao “, “ako, ako, ako, ngunit ang iba ay maaari lamang malagutan ng hininga.

… At ang pagmamanipula ayon sa kanilang sariling mga ideya o ayon sa mga paniniwala ay “lahat ng bahagi ng mga pamantayang halaga at pamantayan ng paniniwala sa Diyos sa pangkalahatan.

Higit pa rito, naiinip ang sangkatauhan sa pananaw kung paano sinubukan ng naglalaban ang mga relihiyosong pinakamalakas ang kanilang sandata sa inang lupa, nang walang digmaan o hindi pagkakasundo sa mga dayuhang tao at bansa, ngunit ang kalikasan ay, paulit-ulit na naging biktima nito, kahit na. pa rin.

… Ang lupa kung saan nakatira ang mga buhay na nilalang ay ginagamit din bilang isang bahay-katayan at cutting board na ginagamit para sa lahat ng uri ng barbaric at malupit na pagpatay sa kapwa tao. Ito ay hindi naririnig na masama!

… Ang kalikasan ay nagsasalita sa maraming natural na mga wika, ngunit ang kasakiman ng tao at pagnanasa sa pera at kapangyarihan ang lahat ng mga Likas na wika hanggang ngayon ay bigo.

Upang makabuo ng isang imahe, kailangan mong tingnan ang pag-iisip ng mga taong nagmamakaawa sa pag-unlad ng ibang tao batay sa purong inggit (panibugho).

… Kasama sa pag-uugaling ito ang isang nakatanim na pagbaluktot sa isip. Bilang isang kapansin-pansing halimbawa, dapat nating tingnan ang mga kasinungalingan ng mga Amerikano laban kay Saddam Hussein.

 
 
 

Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Huwag kang mainggit sa iba at ibigay sa kanila ang kanilang kaligayahan, para sa kaibigan man o sa kaaway. Hangga’t hindi mo ibibigay sa iba ang kanyang kaligayahan, hindi ito magiging maganda sa iyong sarili.

… Magalak para sa ibang tao na ang kaligayahan ay nakatagpo sa kanya upang kapag dumating na ang oras kung saan napapalibutan ka ng kagalakan at kaligayahan, malaya ka ng parusahan ang isa para sa kanyang panibugho at poot ng walang anumang konsensya.”

Ang isa sa mga pangunahing malignancies ng mga mananampalataya ay na sila ay mga pathological na sinungaling sa pangkalahatan. Nagsisinungaling sila sa harap ng iyong mga mata, tulad ng kanilang Bibliya/ Koran/ Bhagavad-Gita/ Thora, atbp. ay isang malaking kasinungalingan at pinahihirapan ng kabaliwan.

… Magsusulat ako ngayon tungkol sa sarili kong karanasan sa buhay. Isinasaalang-alang ko bilang isang halimbawa ng relihiyosong morbidity ng mga taong lubos kong kilala.

Sila ay karaniwang hindi mapagkakatiwalaan at kadalasang nagdudulot ng kalungkutan sa kanilang kapwa tao dahil sa kanilang tusong maling pag-uugali.

… Bukod pa rito, paulit-ulit kong napapansin na palagi silang negatibong ipinapahayag ang kanilang mga sarili sa kanilang masakit na panibugho sa mga sinasabi ng iba.

Nagmamakaawa sila sa ibang tao para sa kanilang kaligayahan at gustong magsinungaling na parang nakalimbag ito sa isang lugar.

… Sila ay walang prinsipyo dahil kahit na sila ay naglakas-loob na pumunta sa ganoong paraan sa pamamagitan ng marubdob na pagmumura sa libingan ng kanilang (mga) mahal sa buhay, pinakamamahal na ina, o ama upang pagtibayin ang kanilang tinatawag na katotohanan at kredibilidad sa lahat ng bagay.

… Higit pa rito, sa kanilang mental disorder at pagkamakasarili, pinapaboran lamang nila ang mga taong talagang kasing galit nila. Naiintindihan din nila ang sining ng pag-udyok sa isa’t isa, lahat sa pangalan ng kanilang Diyos na “Panginoon”.

“Ito ay kalooban ng Diyos,” kadalasang nagmumula sa kanilang mga lalamunan. Sa ibang salita; “Ang mga manloloko ay nagtataguyod ng isang manloloko.”

… Ang ilan sa kanila ay halos napuno pa nga ang kanilang mga bahay ng lahat ng uri ng mga teksto sa Bibliya mula sa ilang kilalang relihiyon sa daigdig.

… Kahit saan sa mga dingding kung saan ka tumingin, sa mga silid-tulugan at kahit sa banyo ay hindi matatakasan ng isang tao ang maraming idiotic na mga relihiyosong teksto, habang sa pang-araw-araw na buhay ang mga taong ito ay ganap na sumasalamin sa kabaligtaran ng lahat ng tinatawag na matalinong mga salita, na ginagamit sa ipinakita ang mga teksto.

… Ang mga ganitong uri ng mga mananampalataya ay talagang nagdadala ng sumpa sa paligid, dahil patuloy akong nakakakuha ng impresyon na habang sila ay sumasamba sa kanilang (mga) diyos, mas lumalala sila. Sinasamba nila, bukod sa kanilang nabubuhay na relihiyon, ang lahat ng bagay na sa tingin nila ay may pananagutan sa relihiyon at sa tingin nila sila ay banal at may pribilehiyo.

… Karamihan sa mga taong relihiyoso ay napakasama kaya naranasan nila ang kanilang kasamaan bilang ganap na normal. Bilang karagdagan, marami sa kanila ang lubos na nakakaalam kung ano ang kanilang ginagawa, ngunit upang linisin ang kanilang mga sarili ginagamit nila ang teorya ng pagpapatawad ng Bibliya…

… Ang mga taong ganito ay talagang may karamdaman sa wakas at mananatiling may sakit hangga’t hindi ito nagsisi at wawakasan ang masamang relihiyosong pag-uugali sa kapwa tao at simula ngayon ay iginagalang at tinatrato ang lahat nang pantay-pantay.

Ang mas maraming mananampalataya ay nananalangin sa kanilang (mga) Diyos, lalo silang nagkakasakit at ang kanilang paghihirap ay hindi makalkula sa maraming paraan. Ang mga may miyembro ng pamilya sa ganitong genre ay may pagdurusa sa kanilang bilog, na isang negatibong kahulugan ng literal at matalinghagang katumbas ng sadomasochistic na prinsipyo, “kailangan mong kunin ito mula sa iyong pamilya sa gusto mo man o hindi.”

… At tumatawag sila sa bawat pagliko ng “salamat sa Diyos” o “ito ay regalo mula sa Langit”, o “pagpalain ng Diyos.” Pero hindi pinagpapala ng Diyos!!

… Gayon din ang pananampalataya na walang lunas ay sumasamba sa nabanggit na yell motto, dapat din nilang ipagwalang-bahala na sila ay nagdurusa sa kanilang sakit “salamat sa Diyos”, dapat silang manatiling pare-pareho at huwag mag-ungol o maghanap ng lunas sa kanilang kapwa (ang gamot) dahil ang kanilang sakit ay talagang alang-alang sa Diyos, kaya maging masaya at mamatay sa lalong madaling panahon sa ngalan ng Diyos!

… Ang Diyos ay kasingkahulugan ng sadism, kaya ang “Siya” ay hindi naghihintay na gumaling ang may sakit. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi para sa wala na Siya ay gumawa ng kanyang tapat na mga tagasunod ng may sakit. Ang Diyos ay lubhang nangangailangan ng mga materyales sa pagtatayo, kaya ang mga mananampalataya ay apurahang kailangan upang magsilbi bilang mga bloke ng gusali para sa isa o higit pa sa kanyang mga palasyo sa Langit.

… Upang mapanatili ang pagpapakita sa labas ng mundo, ang ganitong uri ng mapagkunwari ay tila ang matamis na mga magulang, lolo at lola, at mabuting miyembro ng pamilya, ngunit ang pagpapakita ay mapanlinlang.

… Nagkukunwaring mahal nila ang kanilang mga supling at iba pang pamilya na, dahil sa kanilang mapagkunwari na pag-uugali, ay karaniwang nag pa patotoo sa masamang hangarin, dahil sa nakalipas na mga taong paulit-ulit nilang napatunayang hindi patas, masama, at dualistic ang kanilang mga kilos.

… Kaya’t ipinapayong kapag ang ganitong uri ng tao ay hindi maiiwasan sa pamilya, ang isa ay dapat lamang na panatilihin ang isang pormalidad ng pamilya, dahil ang karagdagang pakikipag-ugnayan ay, para sa mabuting kaayusan, ay hindi kailangan at nasasayang na oras.

… Sa pangkalahatan, lahat ay masama sa kanilang paningin, sila lamang ang mabuti, sa kadahilanang ito, ang isang tao ay kailangan magtiwala sa ganitong uri ng mga panauhin lamang kapag sila ay nakikita.

Upang mapanatili ang kapayapaan, matalinong magkunwaring kaligayahan kapag bumisita ang ganitong uri ng tao dahil sila ay mapagkunwari at ang pagkukunwari na ito ay dapat na salamin.

… Ito, ay dahil malamang na nakaka tuwang sila ng pagkukunwari. Believer misfires sa genre na ito ay karaniwang mga taong may pinag-aralan na gayunpaman ay maaaring mag-claim na ang mga anghel ay umiihi kapag umuulan”; mayroon silang kaalaman ngunit walang isip.

… Higit pa rito, ang mga uri ng figure na ito ay kadalasang nababagabag sa pag-iisip na ang iba ay mas may kapansanan kaysa sa kanila. Kung gayon, maka bubuting huwag sagutin ang kanilang mga maikling pahayag, dahil alam na ang pag-ulan at pag-ulan sa pangkalahatan ay may likas na dahilan.

Sa katunayan, karamihan sa mga mananampalataya ay may sakit sa kanilang mga ulo. Masyado silang bobo at ganap na nadaig ng pagiging makasarili. Ngunit ang lahat ng iyon ay ang kanilang problema at ang kanilang mga-Kasulatang pagtawag kung saan sila ay permanenteng pinarusahan sa kanilang sarili sa mental at pisikal na paraan.

Ang lahat ng ito ng mga relihiyosong tao na kontrolado ng mga bansa at mga tao ay nagsasalita ng kapayapaan, katarungan, at pagkakaisa, ngunit sa esensya, naririnig lamang nila ang tunog ng kampana hanggang ngayon ngunit hindi alam kung saan nakabitin ang palawit.

Maaaring mahirap, ngunit ito ay totoo.

… Tumingin lamang nang may kumpiyansa sa taong tulad ng digmaan at gutom sa kapangyarihan sa mundo sa paligid mo at obserbahan ang kanilang motibasyon sa malawakang paglabag sa karapatang pantao at iba pang kawalang-katarungan laban sa inosenteng sangkatauhan.”

 

            

 

Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Hindi kami tagahanga ng mga bansa at mamamayan hindi natuto sa nakaraan, ito ang mga nagpapatuloy sa kasalukuyang kolonyal na pamumuhay at paraan ng pag-iisip sa isang demokratikong dyaket.

… Ang mga dating inaapi na sumusumpa sa relihiyosong pag-aaral mula sa kanilang mga dating nang-aapi ay mga kasuklam-suklam na taksil sa kanilang mga ninuno at kultura. “Sa totoo lang halos wala sila sa kanilang sarili, halos lahat ay pag-aari ng iba na hinding-hindi nila pag-aari.”

 

Ang isa sa pinakamasamang kahihinatnan ng mga kasulatan na tinatawag sa Bibliya ay ang pagkakaroon ng Vatican.

        Sa pangalan ng ama, ng anak, at ng banal na espiritu; amen.

http://itccs.org/2013/08/04/the-roman-catholic-church-is-declared-a-transnational-criminal-organization-the-brussels-proclamation-of-august-4-2013/

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/26/crimes-catholic-church-not-our-names

https://ivarfjeld.com/2014/03/26/the-vatican-head-of-global-organized-crime/

https://geopolitics.co/2013/07/22/vatican-inc-a-transnational-criminal-organization/

 

https://www.youtube.com/watch?v=vzvo7hp0ntY

Mula sa kathang-isip na kuwento ni Hesus ng Nazareth ay lumitaw ang isang pandaigdigang organisasyon ng simbahan, na sa loob ng maraming siglo ay pinamamahalaang umalis mula sa isang natatanging pabahay, laban sa lahat ng katotohanan, ay patuloy na nagpapakita bilang ang club na may eksklusibong karapatan sa pagpapahayag ng kawanggawa at kung paano pagsamantalahan.

Ang mga taong naniniwala na sumusuporta sa ipinataw na kolonyal na paniniwala sa Diyos ay walang konsensya araw-araw, gamit ang Vatican mismo na nakasulat na Bibliya, na si Jesus ay babalik sa lupa upang tubusin ang sangkatauhan mula sa kasamaan.

… May darating at darating na henerasyon, ngunit ang taong ayon sa Bibliya, tinawag si Jesus ay hindi na muling babangon.

… Patay nananatiling patay. Ang Kalikasan lamang ang nabubuhay magpakailanman… at ang ina na si Maria, ang babaeng nakasuot ng ulo, na tinawag na ina ni Jesus na kanilang Diyos, ay isinilang sa Morocco ng isang marangal na pamilya, na sa kalaunan kasama ang kanyang asawang si Akhbar ay nandayuhan sa Turkey, sa bansa kung saan lumabas ang mga unang Kristiyano, sa pagitan ng Tigris at Euphrates, ang dating Mesopotamia.

… Hindi tulad ng totoong Hesus ng Nazareth ang karakter, si Jesus, gaya ng inilalarawan sa Bibliya at ginawang romantiko ni Michael Angelo at inatasan ng Vatican. Ang Diyos ni Hesus ay isang ordinaryong tao.

… Dinaig ba ng Vatican Jesus ang kasalanan? Hindi!

… Nakatulong ba itong si Jesus sa mahihirap? Hindi!

… Dinaig ba nitong si Jesus ang kamatayan? Hindi!

… Itong si Jesus, ang maliliit na bata na namamatay araw-araw, ay kinuha?

… Hindi!

… Ito ba si Jesus ang Diyos ng katarungan at kapayapaan? Hindi!

… Ama, Anak, at ang banal na espiritu ang itinuro tungkol sa Trinidad. Saan pupunta ang babae?

Ang trinity ay elementarya mula sa isang pang-edukasyon na aralin ng mga Greek sa komposisyon ng pamilya bilang ang apat na yunit ay iminungkahi, ibig sabihin; ama, ina, anak, at anak na lalaki. Ang apat na yunit na ito ay sa panahon ng mga pagkilos ng pagbabagong-loob ng simbahan na napinsala at binago ito sa Trinity; ang ama ng anak at ang Espiritu Santo…

…. Kaya’t ang babae ay itinatangi sa loob ng maraming siglo sa pamamagitan ng Bibliya at ibinalik, kahit ngayon, at ang paatras na anyo ng mga paglabag at pagpapabaya ng babae sa paglipas ng mga siglo na pinagtibay ng halos lahat ng iba pang relihiyon sa daigdig.

… Kaya nga ang mga babaeng relihiyoso ay walang pagpapahalaga sa sarili, maliban sa mga hindi nakakaalam at nananatiling tanga, dahil sa kanilang kapaligiran.

.. Upang maitago ang fait accompli na ito ng paglabag sa mga karapatan ng kababaihan, ang Kristiyanismo ngayon ay patuloy na pinupuna ang kahihiyan at pagkasira ng kababaihan ng mga Muslim at iba pang relihiyon, habang ang Kristiyanismo ay nag-imbento at nagpasimula ng pandaigdigang kahihiyan at pagtanggi dito.

… At ang mga pangunahing elemento ng kahihiyan at pagkasira ng kababaihan ay nakatago pa rin bilang kanser sa “Trinity” sa Bibliya, na masigasig na hinahawakan araw-araw ng relihiyosong sangkatauhan.

… Sa madaling salita, ang Vatican at Kristiyanismo ay mga mapagkunwari sa unang antas, at ang hindi mapag-alinlangan na katotohanan na ang Diyos at si Satanas o si Lucifer ay iisa, ay nagsasalita ng maraming salita.

…. Bulag ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi tiyak, ngunit gayon pa man ito ay tinatanggap, kadalasan ng mga taong gustong mapatawad sa kanilang masasamang gawa. Naniniwala ang mga relihiyosong tao na si Jesus ay puti dahil ang kanyang imahe ay ipinakitang puti ng kapangyarihang simbahan na nagdala ng maling akala sa mundo sa pamamagitan ng Bibliya, habang ang parehong banal na aklat ay sumasalungat sa sarili nito sa halos lahat ng paraan …

… Kapag lumitaw ang pulang buwan sa ika-21 siglo, ang taong 1, na nagbabadya rin ng bagong natural na panahon, opisyal na itong pumapasok sa panahon o simula ng panahon kung saan ang lahat ng mga diyos ay gumaganap ng relihiyosong sangkatauhan laban sa isa’t isa sa buong mundo para sa pagkasira sa sarili, na tumutukoy sa mga patayan ng pagpatay sa mga lingkod ng Diyos ng Diyos, si Allah.

… Tandaan, ang Diyos at si Allah, ay mga entidad ni Satanas dahil si Lucifer ang personipikasyon ng Diyos at si Allah ay personal na nakipag-isa sa Diyablo, na isinalin bilang masamang relihiyosong sangkatauhan.

Sa maraming dugo at walang pigil na karahasan, ang relihiyosong sangkatauhan ay nanalo ng isang lugar sa mundong ito sa pamamagitan ng mga siglo ng pang-aapi at kalupitan laban sa sangkatauhan at sa buhay na Kalikasan.

At gayon din ang relihiyosong sangkatauhan ay bababa din sa Sjool at ganap na mapahamak sa pamamagitan ng kanilang sariling gawang paniniwala sa Diyos, hindi sila makakatakas sa sumpa ng sinumpa.

…Ang mga ito ay, pagkatapos ng lahat, ang pagpapatuloy ng sumpa, na naaangkop sa lahat ng relihiyon, na ipinatupad sa pamamagitan ng pagiging makasarili at pagmamapuri sa sarili.

Mga tuntunin tulad ng; “Kapag namatay ang isang tao, lumilitaw ito sa kataas-taasang hukuman; ang Huling Paghuhukom ay ang Makapangyarihang Lumikha lamang; ang windmill ng Diyos ay dahan-dahan ngunit tiyak; ang bawat tao ay mananagot sa kabilang buhay para sa kanyang mga kasalanan, atbp. ang lahat ay mga kalokohang teorya o ang mga nakakabaliw na pahayag ng mga walang isip na tao na nagsisilbing tubo lamang ng mga itinatag na relihiyon.

… Walang Diyos, at ang Diyablo o Langit, Nirvana, Valhalla, at Hel.

… Ang Diyos at Diyablo ay nasa Lupa sa ilalim ng utak ng mapanlinlang, ng mangmang at masamang sangkatauhan, at ang Langit at Impyerno ay sumasaklaw sa kapaligiran ng buhay na nilikha ng mga pinuno para sa mabuti at masama. Ang bawat tao’y balang araw ay lalakad sa landas ng lahat ng laman, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ang lahat ay babalik.

… Ang Diyos at ang Diyablo ay nasa Lupa sa ilalim ng utak ng mapanlinlang, mangmang at masamang sangkatauhan, at ang Langit at Impyerno ay sumasaklaw sa kapaligiran ng buhay na nilikha ng mga pinuno para sa mabuti at masama. Ang bawat tao’y balang araw ay lalakad sa landas ng lahat ng laman, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ang lahat ay babalik.

… Bawat buhay na nilalang ay lalakad sa landas ng lahat ng laman, ikaw ay alabok at ang buhay ay babalik sa alabok.

… Maging ang pinakadakilang banal na tao, mabubuting puso na mananampalataya, at hindi naniniwala, ang masama at pinakamalupet, inosente at mapagmahal sa kapayapaan na mga tao ay nagdurusa ng matindi sa mga siglo bago sila namatay, at ito ba ay kalooban din ng Diyos?

… Hindi pwede! … ngunit ang bawat nabubuhay na nilalang ay namamatay isang araw, ang isa ay mas maaga kaysa sa inaakala at ang isa ay kalaunan, at ito ay masakit o hindi masakit, at walang pagkakaiba kung ang isa ay nakagawa ng masama o mabuti sa nakalipas na ilang taon bago mamatay.

… Ang buhay ay walang prinsipyo, tulad ng kamatayan na nasa lahat. Pagkatapos ng kamatayan ng bawat sawing-palad, salarin o mabait na tao, at iba pa, ang bagong buhay ay ipinanganak araw-araw at ang bilog ay kumpleto.

… Ngunit gayon pa man, lahat ay may pag-asa na tiyak na hindi ko aalisin at ang pag-asa ko ay pag dumating na ang oras ko dito sa lupa at kung talagang umiiral ang Langit at Impyerno at haharap ako sa Diyos at kay Lucifer, na ay hindi patatawarin sa kanila, ngunit walang pasubali na ituturo Ko silang dalawa sa walang hanggang mga larangan ng pangangaso upang sila ay mamatay nang paulit-ulit bilang kaparusahan sa kanilang ginawa sa inosenteng sangkatauhan ng walang awa at nag-udyok sa kanilang mga tagasunod sa lahat ng uri ng kalupitan laban sa sangkatauhan at buhay na kalikasan.

… Ako ay isang mandirigma, wala akong kinatatakutan at walang sinuman, at gusto ko ring lumaban pa hanggang sa tiyan ng halimaw, sa sandaling matapos ang aking oras dito sa lupa.

     

 

 

Ang mga taga-lupa at ang kanilang Tagapaglikha

Nilikha ng Kalikasan ang lahat at anumang bagay na nilikha ng Kalikasan bilang isang gawa ng sining. Ang maganda at pangit, tuwid at baluktot, itaas at ibaba, at iba pa, ay pawang mga produkto ng pag-iisip ng tao.

… Ang ilang mga bagay ay pangit o hindi angkop para sa isang kaluluwa, ngunit para sa iba, ang mga ito ay maganda at perpekto para sa personal na paggamit. Lahat ng bagay na itinuturing ng isang tao bilang hindi magandang tingnan, maganda, pinakapangit, kasuklam-suklam, o hindi makatao ay nagmula sa kanyang sariling loob, at ang utak ng tao ay kumakatawan sa panganib, mabuti at masama.

… Ang bawat isa ay malayang gumamit ng mga konseptong tinatanggap sa pangkalahatan ayon sa kanilang sariling paraan ng pag-iisip, panlasa, pagpili, at pakiramdam. Samakatuwid, wala at walang sinuman ang higit o mas mababa kaysa sa iba, lahat tayo ay mga buhay na nilalang na umusbong mula sa makalupang Kalikasan. Kaya, ang mga buhay na nilalang, sa kabila ng kanilang pagkakaiba-iba, ay katumbas ng bawat isa.

Ang pinakamaliit na magagawa ng mga tao upang itaguyod ang pagkakasundo sa isa’t isa sa pamamagitan ng pagiging tapat man lang sa kanilang kapwa. Ito ay dahil ang kapwa tao sa natural na batayan ay may karapatang malaman kung saan sila nakatayo sa isang tao. Kaya naman tapat tayo sa pagsasabi sa ating kapwa kung paano tayo mag-isip at kung paano tayo kikilos kapag may banta. Kunin mo na lang o iwan.

… Ang katapatan ay hindi isang relihiyosong pamantayan, ngunit isang Likas na Pag-uugali, na nakalaan para sa sinumang nagmamahal sa lahat ng bagay na ginawa ng Kalikasan at ginagawa pa rin at malalim na nakaugat sa buhay na Kalikasan.

… Ang buhay ay para sa lahat sa isang beses nitong pag-iral sa lupa at ang pagsasama-sama ng mga indibidwal ay sumasaklaw sa bahagi ng Likas na Batas ng pagpaparami at pagkakaisa para sa pangangalaga ng buhay sa buhay na planetang ito.

… Upang matiyak ang pagpapatuloy ng makalupang buhay na ito, kailangan ng mga indibidwal ang isa’t isa hanggang sa paghiwalayin tayo ng kamatayan o hanggang sa hindi na posible ang pakikipag-ugnayan sa Kalikasan, o hanggang sa ang mga elemento ng kalikasan ay malapit ng gumuho, na pagbabago pagkatapos ng pagsabog ng Mundo ay lumipat sa iba pang mga bagong anyo ng buhay bilang isang tungkulin na ipinataw ng Kalikasan sa buhay.

Bakit hindi ilalapat ng sangkatauhan ang Naturally Simpleng Kondisyon ng Buhay, ibig sabihin, “Matuwa ka sa iyong paggising, dahil ang pagtulog ay kaibigan ng kamatayan.

Pinasisigla ng kagalakan ang magnetic flow sa tao na umaakit ng kagalakan at positibo at permanenteng nagpapatibay sa kalooban na manatiling malusog at buhay, sa pag-unawa na ang bawat indibidwal ay may karapatan sa pagpapasya sa sarili.

 Laging maging positibo, gaano kahirap ibaluktot ang iyong isip upang mag-isip ng makatwiran. Siya na nagsasalita na may “dalisay” na espiritu ay sumusunod sa mga kapalaran nang malapit na malapit bilang kanyang anino.

… Ang kaligayahan ay karaniwang nakabatay sa materyal na eroplano, na isang pakikipag-ugnayan ng ilang mga kadahilanan sa pamumuhay.

… Kasama sa kaligayahan ang “sa halip ay hindi inaasahang makuha” ang gusto nilang magawa ng hindi nagsisikap.

Kahit na ito ay isang mahabang paghihintay bago ang kaligayahang ito ay naroroon, tandaan, na ang tao ay hindi dapat maghintay na maging perpekto sa mundong ito.

… Ang tao ay dapat lumikha ng kanyang sariling kaligayahan dahil ang buhay ay naghihintay sa wala at walang sinuman.

… Ang buhay ng bawat nabubuhay na nilalang ay patuloy na hindi nababagabag hanggang sa matapos ang buhay nang maaga o natural.

 Paano maiintindihan ng isang tao (espiritu), puno ng pangangalaga at kaguluhan, ang daan patungo sa pagsasakatuparan sa sarili? Ang hindi pag-unawa ay nagmumula sa iyong hindi nababantayan na mga kaisipan na nagdudulot ng higit na pinsala sa tao kaysa sa kanyang pinakamasamang kaaway.

Ngunit kapag kinokontrol ng tao ang kanyang pag-iisip sa pamamagitan ng hindi pagpunta sa pag-iisip ng kapahamakan, walang sinuman, talagang walang sinuman ang maaaring makatulong sa tao gaya ng kanyang sariling kapangyarihan sa pag-iisip.

… Lahat ng mga impression ay nagmula sa utak. Ang ating mga kaisipan ay mga pwersa na nagpapahiwatig na tayo ay kung ano ang ating iniisip, kaya tayo ay nagmula sa ating mga iniisip.

Gamit ang ating mga iniisip, nilikha natin ang mundo sa pangkalahatan, kumpleto sa mga benepisyo at pasanin. Siya na nagsasalita o kumikilos nang may “marumi” na pag-iisip ay sumusunod sa mga paghihirap sa base gaya ng mga gulong ng kariton sa harap ng kabayo.

Ang isang mabato na kalye ay karaniwang patag at naka-landscape na may maliit na bato, ngunit hindi posible ang isang kalye na may nakakainis na mga lugar ng malalaking bato. Kapag pinag-aralan ng isa ang pag-iisip, makikita ang isang malaking bilang ng maliliit na isip, ang paggalaw ay makinis sa ibabaw.

Siya na mapagmasid sa maliliit na pag-iisip ay maaaring gumawa ng malalaking desisyon upang ang kalidad at ang pagkakasunod-sunod ng maliliit na isip ay maglatag ng pundasyon ng mga dakilang gawa.

… Mangyaring magkaroon ng kamalayan na ang kapangyarihan ng pag-iisip ay isang paraan upang madaig ang pagbabago ng mga hindi wastong saloobin at mga problema sa pag-iisip.

Gayundin, ang kapangyarihan ng pag-iisip ay lumilikha ng enerhiya na siyang nagtutulak na puwersa ng inspirasyon upang makamit ang layunin.

… Ang enerhiyang inilalabas ng kapangyarihan ng pag-iisip ay katumbas ng enerhiya ng intuwisyon, ang natural na salpok na nagmula sa puso na dalisay sa bawat nabubuhay na nilalang.

Ang pagpapanatiling malinis ng isip ay lumilikha ng pinakamahusay at pinakamabisang decontamination tonic upang maiwasan ang mga krimen laban sa sangkatauhan at Kalikasan.

 
 

       

Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Ang buhay ay isang permanenteng laban dahil ang pakikipaglaban ay katumbas ng kamatayan. Sino ang bumitaw sa labanang ito ay hindi pa natutunan ang halaga ng buhay. Wasakin ang kamangmangan na siyang sanhi ng takot. Kapag ang kamangmangan ay nawasak, ang sanhi ng takot ay nawawala. “

 

… Ang kalikasan, na siyang lumikha ng buhay ay tutulong sa sangkatauhan ng matuklasan ang katotohanan at palayain ang kanilang sarili mula sa malisyosong kathang-isip upang ang tunay na kahulugan ng katapatan, katotohanan, katunayan, at espiritwalidad ng mga tao ay maranasan sa kanilang buhay.

… Sa espiritwalidad, ang isang tao ay nagiging mas malapit sa Kalikasan na siyang lumikha ng lahat ng buhay, at hindi ng anumang relihiyon. Ang taong may kamalayan sa iyong sarili at napagtanto na makikita mo ang kapayapaan at katahimikan na ito.

… Ang kamalayan ay ang pinakadakilang kabutihan ng sangkatauhan, at ang mga relihiyosong kwento ng pananamantala sa mga tao at nagpapaasa sa kanila, ay nagsasabi ng pinakamalaking kalokohan tungkol sa Impiyerno, Nirvana, Valhalla, at Langit, na wala.

Ang mga tao ay taga-lupa at lahat tayo ay kabilang sa lahi ng tao, ang iba pang mga buhay na nilalang sa mundong ito (flora at fauna) ay mga taga-lupa din na kinunan ng elemento na puwersa ng Kalikasan.

… Ang kalikasan ay komprehensibo, ito ay naroroon sa bawat buhay na nilalang. Ang kalikasan ay gumawa ng isang prototype ng bawat nabubuhay na nilalang na may likas na ugali na pangalagaan ang mga species na may layuning patamisin ang buhay ng lahat.

… Panahon na na hindi lamang ang kalayaan sa pagpapahayag ng relihiyon ang nakasaad sa Konstitusyon kundi nagbibigay din ng kalayaan na hindi maging relihiyoso, at mamuhay nang naaayon.

      

Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Mahirap ang buhay na nilikha ng masamang nilalang, ngunit ang mga matuwid na tao ay ang mga sumisira ng malisya kung saan dapat ang katapatan. Ang mga buhay na nilalang ay may pananagutan sa isa’t isa upang gawing mas kaaya-aya ang buhay para sa lahat. Ito ang layunin ng buhay, mabuhay, at hayaang mabuhay.”

 

Ang lupa ay mamamatay kailanman, ngunit ang bagay (mga atomo) na nabuo ang lakas ng globo ay magiging isa pang permanenteng anyo ng buhay na pagkatapos ng pagbagsak ng lupa na lalago rin sa parehong makalupang prinsipyo ng buhay na “mabuhay at mabuhay.”

Ang kalikasan ay ang hindi mapag alinlangan ang lumikha ng buhay, at laging iiral nang walang Diyos.

Ang espiritu ng Kalikasan, kaya ang mundo ay mas dakila kaysa sa lahat ng mga diyos!

Kunin ang halimbawa ng mga bubuyog, na namatay tulad ng ginagawa sa sangkatauhan. Lahat ng ating ginagawa at lahat tayo ay natutukoy ng kalikasan. Ang buhay ay panandalian, ang Kalikasan lamang ang may buhay na walang hanggan; Ang kalikasan ang lumikha ng buhay: kredito kung saan nararapat ang kredito.”

     Ganito ang sabi ng doktrina ng “Vishnuh”:

“Tinatawag ng mga Muslim ang kanilang sarili bilang mga anak, mga anak na lalaki, at mga anak na babae ng Allah, mga Katoliko, ang mga Kristiyano ay nagpapakilala rin sa kanilang sarili bilang mga anak na lalaki, mga anak na babae, at mga anak ng Diyos; ganito rin ang kaso sa lahat ng iba pang relihiyon sa buong mundo kung saan umaasa sila sa hango o nilikha ng kanilang Diyos, ang Panginoong YHWH, Christos, Krishna, atbp., ngunit tayong mga Vishnuïst ay mga anak, mga Anak, at mga Anak na Babae o mga buhay na nilalang ng ” Comprehensive Universe o ang Makapangyarihang Kalikasan.”

 Ni Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

                             FINI

 

 

 

Walang bahagi ng publikasyon ito ang maaaring kopyahin at/o ilathala sa pamamagitan ng pag imprenta, pagkopya, mikropilm o anumang iba pang paraan, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng mga may hawak ng kopirayt. Ang pagsasalin ng Dutch at Javanese ng lontar na Vishnuh-Society na itinatag sa s’Rijkssuccessie Leeuwarden sa Netherlands at nakarehistro sa Benelux Office for Trade Marks sa ilalim ng numero 507 115, ang kahalili ng Vishnuh-Society, Gurubesar: Lancar Ida-Bagus <> R.R.Purperhart.

-Lahat ng karapatan ay nakalaan. Walang bahagi ng publikasyon ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o ipadala sa anumang anyo sa pamamagitan ng elektroniko, mekanikal, pagkopya, recording o iba pa, nang walang nakasulat na pahintulot ng