Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

“GODS ZEGEN” OMVAT DE WAARHEID, DAT “GOD BLESS” SARCASME UITDRUKT

 

 

 

Vishnuh-Genootschap

 

https://www.mijnbestseller.nl/shop/index.php/catalogsearch/result/?q=lancar

 

 God/ Allah/JHWH zegent niemand,

maar vervloekt en minacht een ieder

die “God Bless” of “Insha’Allah” roept.

 

… Mensen die bij elk wissewasje “God Bless” roepen of andere uit Schriftuurlijke waanzin ontsproten spreuken hanteren, om heilig en lief te worden bevonden, zijn doorgaans de grootste slechteriken en inslecht, die, als er een God zou bestaan door diezelfde God onmiddellijk zou worden veracht en vernietigt.

 

… Er zijn wel uitzonderingen die de regel bevestigen dat het ook anders kan zijn. Het is zeker dat er  ook goedhartige mensen zijn op deze wereld die, ondanks hun kwaadaardige geloofsovertuiging, door hun eigen natuurlijk goedmoedige aard medemensen het licht in de ogen gunnen.

 

… Helaas beschouwd de volwassen mensheid haar egoïstische belevingswereld heden ten dage als doodnormaal, omdat goed en slecht broederlijk samengaan in een democratiestelsel waardoor er moeilijk onderscheid kan worden gemaakt, tussen wie het goed of slecht met een ander meent.

 … Jonge kinderen daarentegen zijn onschuldig. Jammer genoeg worden deze gaandeweg vaak verpest door het gedrag van hun opvoeders, familie en de omgeving waarin ze opgroeien.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De geest van de tijd is de enige levensfactor en onzichtbaar maar betrouwbare vriend, die de verstandige mens inzicht geeft en leert wie het goed of slecht met een ander voor heeft.”

 

… “God Bless” is sinds Bijbelse tijden ontstaan door de religieuze rechtsorde als een vloekwoord tegen hun God en ook tegen alles wat niet goed was in hun ogen.

 

Vooral de gehersenspoelde Zuid-Amerikaanse volkeren gebruiken het begrip “God Bless” te pas en te onpas met de regelmaat van de klok.

… In deze vroegere onderworpen landen o.a. Honduras, Brazilië, Colombia, Venezuela, Panama, Costa Rica, Guyana, Nicaragua, de bovenwindse en benedenwindse eilanden (o.a. de Dominicaanse republiek, Ned. Antillen, Saba etc..), Frans-Guyana etc., werden haar inwoners letterlijk en figuurlijk middels de zweep gekerstend.

… En in Suriname is 80 % van de slavenafstammelingen, wiens voorouders door de Rooms-katholieke c.q. Christelijke kolonialisten als slachtvee werden behandeld en later op de meest gruwelijke manier is afgeslacht, geloviger dan de Paus.

 

… Alle religieuze volken (wiens voorouders onder het juk van het christendom, onder het juk van de islam of onder het juk van enig ander godsdienst op gruwelijke wijze of anderszins werden bekeerd tot het godsgeloof van hun onderdrukkers) die tot nog toe het godsgeloof van de moordenaars van hun voorouders adoreren en deze in stand houden als hun culturele erfgoed, hebben geen zelfrespect, geen eigenwaarde noch verantwoordelijkheidsgevoel.

 … Ze zijn aldus de gewetenloze verraders van hun voorouders.

 

 Het zijn vooral de ouderen die qua kerstening dicht bij het vuur hebben gezeten en daardoor een godsdiensttrauma hebben overgehouden aan het godsgeloof.

… Jammer genoeg hebben dezen zich hierin berust en functioneren tot nu als een doorgeefluik van ellende aan de jongere generatie.

Deze achtergestelde ouderen bezigen in hun achterlijkheid aldoor de zogenaamde bevrijdingsvolle Jezus theorieën, waar de Bijbel vol van is. Dit, om hun tekortkomingen goed te praten en om indruk te wekken op hun nageslachten.

 

…Deze achterlijke oudjes leven in de waan dat hun nageslachten het allemaal slikt als zoete koek, terwijl hun oir uit respect ze niet uitlacht maar diep in zichzelf hun ideeën belachelijk vindt. Velen van hen weet alvast, uit het diepste van hun hart, dat ze de overgeleverde giftige religie, de achterlijke en kwaadaardige ideeën van hun oudelui niet zullen continueren noch overbrengen op hun nazaten.

 

En de wijze waarop de door het geloof getraumatiseerde ouderen de godsdienst brengen en naïeve medemensen instrueren  tot het geloof lijkt zo kinderlijk onschuldig, maar ondertussen kwaadaardiger dan de pest en onrechtvaardig zoals alleen een godsdienst kan zijn.

 

… Het is niet altijd waar, dat oude mensen vanzelfsprekend verstandig zijn en wijs. De meeste ouderen kunnen een hoop nonsens uitkramen door hun achterlijkheid en opgedrongen bijgeloof.

… Velen zijn achterlijk gebleven en door hun koppigheid en valse schaamte niets willen bijleren. En eenmaal geïncarneerd met kwaadaardigheid heeft geresulteerd tot jong geleerd is oud gedaan.

… Let wel; Het is goed om ouderen te respecteren, maar let er vooral op dat niet alle oudjes respect verdienen. Het merendeel behoort zonder meer een ferme schop tegen haar achterste na te krijgen.

 

In het algemeen zijn mensen die hun medemensen en nazaten een godsdienstsprookje aanleren erg opdringerig, egoïstisch en verwaand en bovendien oerdom.

… Doorgaans kan men een gelovig mens van niets overtuigen, want hun geloof is niet gebaseerd op bewijs, maar het is gebaseerd op een diepgewortelde behoefte om te geloven.

… Deze godsdienstige egoïsten beogen net zulke egoïstische mensen te creëren als zichzelf om niet alleen te zijn en om hun leugens te kunnen blijven voeden, maar hoofdzakelijk om hun kwaadaardige religie te consolideren tot wanhoop en ellende voor allen die zich in hun waanzin storten.

 

In bijna overal ter wereld heeft “God Bless” en “Insha’allah”  slachtoffers gemaakt o.a. in Azië, Afrika, de Filipijnen, maar Amerika en Afrika spannen hierin duidelijk de kroon.

… In de verenigde staten van America en Afrika zijn tot op heden de sporen van de eeuwenlange religieuze onderdrukking expliciet merkbaar.

… Dit uit zich meestal op de wijze waarop de zwarte Amerikaanse negerbevolking en de christelijke Afrikanen op traumatische wijze godsbeleving belijden. Ze zijn zo koket als de beste.

 

 

  

De Aarghon van Neberu hangt boven alle bedehuizen.

 

Bekende zwarte hielenlikkers zoals Martin Luther King hebben zich vroeger met verve ingezet om het zwarte slavenvolk te doen geloven dat de blanke God en Jezus van ze hield.

… Martin Luther King kletste een heleboel uit zijn nek over bevrijding van de negers van de blanke slavendrijvers, terwijl hij met lof predikte over het godsgeloof van de witten dat de ondergang en ellende over de zwarten heeft gebracht.

… Deze Amerikaanse creool heeft zich volledig ingezet om een godsgeloof, dat zijn soortgenoten eeuwenlang verschrikkelijk heeft mishandeld met de zweep tot allerlei mensenrechtenschendingen, te honoreren als de ultieme weg van hun bevrijding.

 

Maar de blanke slavendrijvers dachten daar heel anders over de verbroederingstheorie van Martin Luther King. De witte Amerikanen zagen destijds de verbroedering met de bevrijde negerslaven niet zitten. Ze kwamen derhalve daartegen in opstand, omdat ze hun toekomst niet broederlijk wenste door te brengen en vooral hun land niet wilden delen met het zwarte uitschot dat eeuwenlang hun slaaf is geweest.

… Ze besloten daarop, en te recht, om de zwarte volksmenner en hypocriet naar een andere wereld te helpen waar hij in alle eeuwigheid kan blijven dromen met zijn “I have a dream.”

 

Slechts een kleine groep blanken heeft uit eigen belang Martin Luther King als een held erkend. Dit, omdat ze inzagen dat door zijn religieus saamhorigheidsgezeik hun inkomsten zouden groeien waardoor ze hun godsdienstleer ongestoord konden consolideren onder de zwarte populatie wanneer de achterlijke zwarten geld bleven geven aan de kerk voor de uitbreiding van het ultieme kwaad over de mensheid.

… En dit gekerstend zwarte volk beseft tot op heden nog niet, dat de zogenaamd menslievende blanken de mensen zijn die hun dankbaarheid uitsluitend zullen bewijzen door naar hun begrafenis te komen. Meer niet!

… Ze geloven in een boek dat hun is gegeven door gewetenloze slavendrijvers! De boodschap van God is “hoe meer je iemand slaat, mishandelt, onteert, oneerlijk bejegent of vermoord, des te meer houdt het slachtoffer van je.”

… Neem hiertoe een voorbeeld aan de afstammelingen van de vroegere Surinaamse slaven, de Fillipijnen, Afrikanen, etc., ze zijn er geloviger dan hun God.


… Het is daarom niet verwonderlijk dat de religieuze wereld meedogenloos, gevoelloos en gewetenloos is ingesteld jegens de menselijkheid in het algemeen.

… Er rust een nimmer aflatende vloek op alle godsdiensten wegens haar smerige praktijken jegens de natuur en het leven. Zolang godsdienst deel uitmaakt van het leven van de religieuze mensheid zal deze vloek als een erfzonde blijven bestaan in haar gelederen ten nadele van hun eenmalig aards bestaan.

 

Voor ons was Martin Luther King geen held, maar een voorouderlijk verrader en vuige schoenenlikker zoals vele andere zwarte religieuze leiders in de geschiedenis ooit zijn geweest.

… Ook in deze tijd zie je overal ter wereld zwarte dan wel inheemse volksleiders van allerlei allooi de hielen likken van de gevestigde religiositeit.


Het Vishnuh-Genootschap kan derhalve in geen enkel opzicht respect opbrengen voor dit soort getraumatiseerde individuen en volken die niet van het verleden hebben geleerd, maar juist geheel zijn opgegaan in de godsdienstleer van hun wrede overheersers en voorouderlijke folteraars.

… Deze onnozele religieuze naties zullen derhalve nimmer vrede kennen zolang ze de godsdienstleer aanhangen van hun voorouderlijke moordenaars.

 

Wereldwijd zijn de tot het christendom bekeerde zwarte volken compleet kierewiet en koket in hun Jezus belijdenis en godsbeleving.

… Als standaard maken de meeste zwarte kerken een hele show van hun kerkelijke samenkomst. Dan zie je kerkgangers die in trance geraken en als wilden in het rond springen waarvan sommigen allerlei idiote capriolen uitvoeren of schuimbekkend op de grond vallen en de naam van hun God aanroepen, gevolgd door andere kerkgenoten die, alleen om interessant te overkomen, hun voorgangers overtreffen in apenkuren.

… Verder dwalen des zondags in hun kerk overdreven huilende en gillende kerkgangers begeesterd rond. En ze spelen zombies.


Het is in hun kerk vele malen lawaaierig dan op de kermis. Daarnaast zijn de meeste predikers vermaarde oplichters die gaarne profiteren van de aanstellerijen hunner volgelingen.

… Zoals gewoonlijk doen deze predikanten bij al dit soort gelegenheden een schepje bovenop om hun volgelingen te foppen met hun zogenaamd indrukwekkende ceremoniën van geesten uitdrijving. Deze voorgangers voeren meestal met medewerking van  hun assistenten een show op die zijn weerga niet kent.

… En dit alles doen ze voor een religie die mede verantwoordelijk was voor eeuwenlange uitbuiting van hun voorouders die tenslotte in naam van God op gruwelijke wijze werden uitgemoord? Kortom in één woord “Belachelijk!”

 

… En deze zwakzinnige religieuze gasten beseffen in wezen niet de impact van hun gestoordheid. Ze kunnen ook totaal niet indenken hoe belachelijk en idioot ze in werkelijkheid zijn.

… Dit soort geestelijk gestoorde mensen is te allen tijde niet serieus te nemen en bovendien een sluipend sociaal gevaar voor groot en klein.

 In landen waaruit kolonialisten zijn voortgekomen zal racisme, rassenhaat en rassendiscriminatie nooit verdwijnen, maar juist als een vervloeking blijven rusten op de instanties en bevolking die de Bijbel/ Koran beschouwen als hun culturele erfgoed.

 

 

  

Het zwaard van goed en kwaad wordt gedragen door de rechterhand van Vishnuh, de vernietiger van alle godsdiensten

 

In feite hebben de meeste onderdrukte volken wereldwijd bijna niets van zichzelf, de geschiedenis niet, evenmin de godsdienst die ze zo kokettisch belijden.

… Bijna alles is door hun vroegere overheersers voorgeschreven, evenals de taal, landhuishoudkunde, de wetten en regels, etc.

… En in de meeste landen waar hun voorouders werden ingebracht en waar haar nageslachten nu wonen, worden ze alleen “getolereerd” en niet als volwaardige ingezetenen van het land beschouwd.

… De meeste afstammelingen van de onderdrukte volken die gekerstend werden in de koloniale tijd doen hun uiterste best om geaccepteerd te worden door de maatschappij waarin zij leven. Maar in de ogen van de bevoordeelde overheersende meerderheid word de achtergestelde populatie gezien als het restant van het bekeerde inlandse en slavenvolk.

… Kortom, de blanke godsdienst is niet de cultuur van de door het geloof onderworpen volken, maar toch maken ze witte voetjes en willen met alle geweld voor vol worden aangezien.

Dus, bijna alles behoort toe aan een ander dat nimmer aan de achtergestelde en gediscrimineerde volken zal toebehoren zolang ze de waarde van het leven niet inzien.

… En de waarde van het leven is jezelf zijn en niet door jezelf te zijn in de huid van een ander of door datgene te annexeren wat aan een ander toebehoort.

 

 

 

In het algemeen zijn de slaafse religieuzen en andere navolgers net als papegaaien. Dit soort figuren fungeert voornamelijk als doorgeefluik van de kerk en imiteert alles wat de pastoor ze maar voorkauwt.

Voorts rennen deze godsdienstige slijmballen tijdens hun godsdienstsessies in hun gebedshuis wanhopig rond als een kip zonder kop en adoreren luid schreeuwend de Bijbelse Jezus figuur. Daarbij zeiken ze over wonderen die hun simpele ziel niet kan bevatten als een alledaags verschijnsel.

 

… Meestal leeft dit soort mensen, dat op de Bijbel/ Koran zweert, met een illusie en denkt dat haar  kwaadaardigheden tegen de menselijkheid zich middels de biecht kan worden verschoond tot daadwerkelijk vergiffenis door een kwaadaardige onbestaande God/ Allah.

… Dit zijn in de regel ook slechte mensen die zich met een veelheid van Bijbelse woorden of middels Koran teksten zich heilig voordoen.

… Ze roepen om de haverklap “God Bless”/ Insha’allah” en hopen lief bevonden te zullen worden door de massa, maar ondertussen zijn dit soort kwelgeesten de grootste duivels die men zich maar kan bedenken.

… Het leeuwendeel van dit duivelsvolk is regelmatig in de kerkbanken te vinden waar ze Hossanna liedjes zingt met engelenstem en het andere soort “seytaansvolk” bevind zich in de moskee heel schijnheilig de Salaat te doen, terwijl ze allemaal in het alledaagse leven beestachtigheid en kwaadaardigheid jegens soortgenoten betrachten.

Dus “God / Allah is Satan himself!”

 

… De kerk c.q. het christendom is een wereldwijde criminele organisatie die onmiddellijk bij wet wereldwijd verboden dient te worden, evenals alle andere godsdiensten.

… Dit, omdat religie de kwaadaardigheid van gelovigen voedt, ze aanwakkert om misdaden te begaan en ze stimuleert tot wereldwijde mensenrechtenschendingen namens een imaginaire God/ Allah/ JHWH die in hun bekrompen hersenpan huist.


 … Wonderen bestaan niet. Alles is natuurlijk en alles is verklaarbaar. Wanneer een waarneembaar gebeurtenis of verschijnsel onverklaarbaar lijkt, betreft dit geen wonder maar iets dat wij mensen nog niet begrijpen en nog geen verklaring voor hebben gevonden.

… Wonderen zijn onder anderen alleen te vinden in het grote sprookjesboek van “duizend en één nacht“, alsook in de godsdienstsprookjesboeken o.a. de Bijbel, de Thora, de Koran, de Talmud, de Bhagavad-Gita, etc.

 

Ooit zal de geschiedenis zich wreken tot een wereldwijde niet controleerbaar chaos van weerwraak voor alles wat de voorouders van al de onderdrukte volken door de religieuze mensheid is aangedaan.

… En dit geldt zeker voor alle wereldgodsdiensten.

 

Zo werkt in alle hiervoor genoemde landen het woord “Godbless” en “Insha’allah” als een vervloeking, gezien de nasleep van onderwerping en ellende die de ingezetenen in de betreffende gebieden nog steeds ervaren door de vroegere religieuze wereldheerschappij.

 

… Jammer genoeg leven de onderdrukte volken nog steeds in de middeleeuwen, compleet met het middeleeuws barbaars gedrag van hun vroegere wreedaardige Christelijke/ Arabische kwelgeesten in hun achterhoofd die na elke zweepslag op hun slachtoffer “God Bless” of “Insha’allah” riepen om zodoende zichzelf te vrijwaren door hun wreedheid te interpreteren als Godswil/ de wil van Allah.

… Helaas loopt vandaag de dag de huidige generatie van de gehersenspoelde volken heel parmantig rond en vaak met een kruis om hun nek of met gebedskralen.

… Ze zijn zich helaas niet ervan bewust dat ze de meest gruwelijke godsdiensttraditie continueren van vervloeking, genocide en onderdrukking.

 

… Dit vermaledijde woord “God Bless” en voorts alle zogenaamd goed bedoelde Bijbelse en Koran teksten, dat een fictie is van de vroegere kwaadaardige mensheid, heeft van oudsher slechts ellende gebracht en zal steeds ellende brengen voor wie zich hierop verlaat.

 

God Bless/ Insha’allah omvat een vervloeking aan degene die deze uitspreekt, in plaats van vrede, liefde en geluk te benadrukken voor zichzelf of voor die ander.

… Kijk hiertoe maar goed en kritisch naar de huidige wereld om u heen en oordeel zelf maar vanuit een neutrale zinsbeleving.

… En zie, de zegen van de zogenaamde heiligen heeft tot thans slechts gebakken lucht opgebracht.

 

”God zegene” oftewel “God Bless”/ “Insha’allah” zeggen tegen een ander komt neer op een illusie wensen voor zijn medemens, want God/ Allah die een fictie is van de kwaadaardige mensheid bestaat niet.

http://www.neonnettle.com/news/2406-handwritten-draft-of-the-bible-discovered-proves-complete-work-of-fiction

https://beyondallreligion.net/2012/01/21/how-christianity-was-invented/

 

… Wie zijn medemens een illusie toewenst meent het ook niet oprecht met die ander, hetzij bewust of onbewust.

… Zodoende houdt de ene mens zijn medemens gaarne voor de gek en overstelpt deze bovendien met de GodBless-vloek, die ontsproten is uit de kwaadaardige religieuze oudheid.

 

… Dus “God Bless” of “God zegene” is één van de legio Bullshit zegeningen die vroeger door kerken is bedacht om medemensen in te palmen voor hun religieuze apekool.

… Ditzelfde “God Bless theorie” geldt ook voor de na-apers van de Bijbel. Dit zijn de moslims die bij alles “Insjallah” prevelen.

… In Sha Allah’ (إن شاء الله of ‘En sha Allah’) is een Arabische term en betekent “als God het wil” of “bij Gods wil.”

 

… Het meest frappante van het bovenstaande is, dat de Arabieren eerlijk en eerbiedig zijn ten opzichte van hun God, in tegenstelling tot de christenen.

… De moslims zeggen “ALS ALLAH HET WIL” of “BIJ GODS WIL”, dus ze laten uit respect voor hun God de beslissing van de zegening aan hem over, terwijl de christelijke wereld daarentegen zo hypocriet en verwaand is door zich direct als gelijke op te stellen naast hun fictie God.

Ze zeggen voorbarig in hun eigen taal “GOD ZEGENE U” of “GOD BLESS.”

 

… Dus, de christelijke wereld heeft geen eerbied voor hun God, laat staan dat ze eerbied hebben voor hun medemensen en de levende Natuur.

 

… Maar ook al respecteren moslims hun Allah, feit blijft toch wel, dat ze evenals de Christenen oneerbiedig zijn ten opzichte van elkaar en hun medemens, laat staan dat ze eerbied hebben jegens de baarlijke natuur.

… En deze hoofdregel geldt voor alle godsdiensten. Er is geen enkele godsdienst die goed is, ze moeten allemaal onherroepelijk letterlijk en figuurlijk op de schop.

 

Medemensen die zich niet aangesproken voelen door de hierboven “God Bless definitie”, zijn meestal degenen, die ondanks de menselijke tekortkoming in hun godsgeloof, toch eerlijk en vredelievend zijn jegens hun anders denkende medemens en de waarheid appreciëren.

… Toch moet men zich hoeden voor dit soort lief doende en schijnbaar aardige mensen,  want ze belijden desondanks het kwaad in de naam van God/ Allah.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie respect heeft voor een ander, het oprecht met deze meent en hem of haar iets gunt, dient die ander iets tastbaars te geven of spreek een persoonlijke hoop uit, in plaats van namens een fictie uit een kwaadaardig verleden, onzin uit te kramen.”

 

  

 ALLEEN DE NATUUR LEEF EEUWIG

 

… Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Een goed mens zou nooit een godsdienst aanhangen wanneer die weet wat godsdienst eeuwenlang onder de mensheid heeft aangericht.

… Een goed mens zou nooit een godsdienst steunen die op gruwelijke wijze is te keer gegaan tegen de onschuldige wereldmensheid en haar rijkdommen heeft vergaard door uitbuiting, genocide en diefstal van andermans bezittingen.

… Iedereen, ongeacht ras, rang stand of afkomst of overtuiging die met welke godsgeloof dan ook sympathiseert, is geen haar beter dan zijn geloof.

… En dit soort figuren zijn in principe slechte mensen die de gruwelijke praktijken van hun godsdienst goedkeuren en vaak goedpraten met hun waanzinnige bedenksels en maaksels om de eer aan zichzelf te houden..”

 

Wie het godsgeloof op de een of andere sociale wijze opdringt aan anderen betracht disrespect jegens zijn medemensen. En dit euvel dat “opdringerigheid” heet hebben alle godsdienstfanaten met elkaar gemeen.

… De geschiedenis heeft bewezen, dat religies sinds hun ontstaan nimmer achting hebben gehad voor andersdenkenden noch voor de godsdienstleer van haar religieuze mededingers.

… En dit onderlinge disrespect is heden ten dage nog alom onomwonden zichtbaar, tenslotte weet iedere gelovige het veel beter dan zijn alwetende medegelovige broeder of zuster waardoor “de erfzonde” als een religieuze vloek zal blijven voortbestaan in de gelederen van de godvruchtige mensheid en aldoor vat zal blijven hebben op het verstand van de onwetende en verwaande religieuze mens.

… En ook hier in dit alles geldt voor alle godsdienstigen, “wie de schoen past trekke hem aan.”

 

… Daarnaast zijn mondiaal gezien een legio gelovigen die feitelijk diep in hun hart ongelovig zijn, maar helaas geestelijk gevangen zitten in hun leefomgeving en daartoe sociaal en geestelijk gedwongen worden om met de religieuze stroom mee te gaan.

 … Veel ongelovige religieuzen zijn in hun land en cultuur veiligheidshalve genoodzaakt om de vrede te bewaren met de heersende religieuze rechtsorde. Ze moeten meestal doen alsof ze meegaand zijn om het voor zichzelf niet moeilijk te maken en om hun overlevingskansen in hun eigen land en omgeving te  vergroten.

… Dit, wegens gevaar voor eigen leven en dat van hun dierbaren, omdat gelovige mensen in principe slechte mensen zijn. Wie hun waarheid niet deelt mag normaliter alleen ellende, vijandschap, achterbaksheid, kwaadsprekerij en valsheid van ze verwachten.

 

… In landen zoals Iran, Irak, Saudi-Arabië, Somalië, etc., waar andersdenkenden geen poot hebben om op te staan, aldus rechteloos zijn, geldt de ongeschreven wet, dat de ongelovige bij mishandeling of onrecht door de religieuze orde “dank u wel” moet zeggen.

… Schrale troost is, dat gelukkig niemand in zo’n situatie hun rechten meer kan ontnemen, omdat ze daar geen rechten hebben.

 

Vandaag de dag rijzen alom ter wereld schijnheilige groeperingen en individuen als paddenstoelen uit de grond die regelrecht tegen een of meerdere van hun geloofsdoctrines ingaan.

… Maar die zogenaamde protesteerders zullen ondanks hun inspanningen rechteloos blijven totdat de Schriftuurlijke bepalingen die niet op hun sympathie hoeven te rekenen uit hun heilige schriften worden geschrapt.

… Verder is de meeste van dit soort labiele gelovige figuren zeer onbetrouwbaar, omdat deze hun kwaadaardige religie en daarbij behorende geloofsdoctrines trouw blijven, ondanks hun antipathie tegen een deel ervan.

 … Deze zijn de egoïstische hypocrieten die een groot gevaar betekenen voor iedereen en ze zijn bovenal nimmer te vertrouwen.

… Dit, omdat dit soort type nep-gelovigen met alle winden kan meewaaien zolang het in hun voordeel is.

 

… Als voorbeeld over de aard van nep-gelovigen verwijs ik graag naar de tegenwoordige Iraanse vrouwenbeweging en andere soortgelijke nep-protesteerders.

… Al degenen die de Hijab en Nikab nog langer weigeren te dragen, die door velen onterecht als heldinnen worden gezien, zijn feitelijk de allergrootste hypocrieten, omdat ze nog steeds de islam belijden die het kwaad is in naam van Allah.

 

… De hoofddoek (welke in de Koran is voorgeschreven door de schijnheilige Mohammed en de onbestaande Allah) en de Islam horen bij elkaar, precies zoals Adam en Eva bij elkaar horen. En in deze combinatie is het kwaad onafscheidelijk aan elkaar verbonden.

… De een kan niet leven zonder de ander, of de activisten weigeren beide (Koran en de hoofddoek), of ze accepteren alle twee. Een middenweg is in de Islam niet mogelijk, Insha’Allah.

 

 Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De enige manier om de islam, het christendom, het jodendom en alle andere godsdiensten te hervormen, is door van ze af te komen.”

 

  

Religies en gelovigen, wij wensen u een behouden aankomst op de planeet Mars.

Bon voyage et long retour! (Ga heen en kom nooit meer terug!)

 

 

 Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus