Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 

*Ik voel me als mens verplicht tegenover mijn medemensen om mijn mening te uiten en religieuze leugens te veroordelen, omdat ik van mening ben dat mijn onverschilligheid voor het lijden van anderen mij net zo schuldig maakt als degenen die verantwoordelijk zijn voor het lijden van anderen, en daarom is het beste wat ik kan doen degenen te veroordelen en te confronteren die er plezier in scheppen mensen te misbruiken die religie als een predicaat gebruiken.

De rechtgeaarde mens moet worden aangemoedigd om de leugens die de kerk verspreidt te bekritiseren en belachelijk te maken. Vooral wanneer deze mentale sabotage binnensluipt in de wetgeving en handhaving van de overheid. Mensen moeten zien dat religie onzin is, omdat onzin de mensheid vernietigt en hun irrationele onzin die aan iedereen en overal wordt opgelegd zonder een enkel verifieerbaar bewijs ter ondersteuning van de onzin, niets dan spot verdient.*

 

DE SUMERIERS

In wezen komen de religieuze geschriften o.a. Hindoeïsme, het Oude Testament en andere, meestal geplagieerd, voornamelijk uit de Sumerische religie. Het Nieuwe Testament is  ontsproten uit de religie van de Egyptenaren omvleugeld met het oude testament, dus beide in elk.

De Sumeriërs hadden de eerste bijbelachtige religie die begon rond 4.000 voor Christus voordat het Oude Testament werd geschreven. De Sumeriërs waren de eersten die goden namen gaven en het hadden over gevleugelde mensachtige wezens (engelen) die uit de lucht kwamen.

…. De Sumeriërs waren de eersten die zeiden dat de mens van klei was gemaakt. Ze hadden ook een beter geschreven langere versie van het verhaal over de zondvloed inclusief de afmetingen van een grote boot die net zo groot was als de boot van Noah in de Bijbel en bevatte 2 van elk dier op de boot. Ook was er sprake van de vrijlating en terugkeer van een duif welke later allemaal geplagieerd werd door de Bijbel.

Vervolgens kwamen de Egyptenaren die 3200 v.Chr. waren ontstaan en hebben hun religie duidelijk gedeeltelijk geplagieerd van de Sumerische religie. Ook zij spraken over goden zoals de Sumeriërs, ze hadden ook goden voor mannelijke en vrouwelijke echtgenoot en vrouw.

… De Egyptenaren zeiden ook dat de mens net als de Sumeriërs uit klei was gemaakt en dat ze afbeeldingen hadden van mensen met vleugels en andere wezens die op de Sumeriërs leken. Toen voegden de Egyptenaren nog veel meer toe aan hun geplagieerde religie.

De Egyptenaren kwamen eerst met demonen, slangen die slecht waren, bezetenheid, exorcisme en exorcist. De Egyptenaren hadden de besnijdenis uitgevonden in 2000 voor Christus. Dus, niet Abraham de verzonnen personage in de Bijbel.

De Egyptenaren schreven ook eerst de Tien Geboden in het boek van de doden. Dit is het boek waarin word vertelt hoe de  mens de beproevingen kan overwinnen terwijl men in een vagevuur-achtige toestand verkeert voordat de dode naar de poorten van de hemel gaat.

De Egyptenaren geloofden ook in het relaas van de eindtijd, waar de laatste strijd van de goden “Seth en Horus” zal plaatsvinden. Seth en Horus hadden veel veldslagen die Horus altijd wint. Daarbij nam hij de vorm aan van een rood nijlpaard dat zich over de Nijl uitstrekt en daar kreeg de fictieve slechterik van de Bijbel “Satan” zijn rode huid van. 

De oudste versie van de Bijbel toont Satan met een nijlpaardkop en slangentong. In de religie van Egypte zeggen ze dat Horus en Seth vandaag nog steeds strijden om zielen op te leiden voor de laatste strijd van goed tegen kwaad, waar Horus naar verwachting Seth zal verslaan en Osiris zal opstaan uit de onderwereld met alle trouwe volgelingen van Osiris met hemel op aarde voor altijd.

… Dat is dezelfde leugen waarin de christenen tegenwoordig in geloven en ook dezelfde leugen waarop de Egyptenaren stierven terwijl ze op die wonder aan het wachtten waren.

… Religie is een grove leugen die een groot deel van de bevolking verblindt door oordeelsvorming, moraal, politiek, overheid en geld. Religie vertelt mensen hoe ze moeten leven, hoe ze moeten denken, hoe ze seks moeten hebben, hoe ze moeten spreken en ook geen vloekwoorden mogen uiten. Religie is in de regering geklommen om hun onderdrukking door middel van wetten af te dwingen. Daarom moeten de religieuze leugens verdwijnen en plaatsmaken voor het tijdperk van de rede. Daarom, weg met alle godsdiensten!! Het zijn religieuze roversnesten!!

 

 

 

 RELIGIE IS ONDERDRUKKING

 

Religie is het onderdrukken van natuurlijke menselijke emoties en neemt het plezier weg dat we zouden kunnen hebben van een samenleving waar iedereen in vrede met elkaar zouden kunnen leven.

… Wie volledig in een leugen gelooft, zorgt ervoor dat men gemakkelijk in andere leugens gelooft en de waarheid zonder meer ontkent. Religie nodigt uit tot oplichting en maakt iemand goedgelovig. Om nog maar te zwijgen van religie in de regering. Godsdienst weerhoudt de mens ervan andere grotere waarheden te ontdekken, die de mensheid meer dan ooit zullen bevrijden, waarvan de religieuzen niet willen dat de mensheid ze weten. Religie is een leugen die de mensheid al meer dan 6000 jaar heeft verdoemd.

   Het zaaien van oorlog en angst is een religieus ding ontsproten uit niet intelligent menselijke wezens. Ik begrijp volledig dat religieuze mensen goede en hardwerkende mensen zijn maar het is de religieuze leugen die hen onverdraagzaam en racistisch maakt. Het feit dat de kerken nog steeds het meest gesegregeerde bedrijf ter wereld zijn, bewijst dat religie scheiding van mensen veroorzaakt.

 … Als de christenen gaan beseffen dat er nooit een Jezus is geweest zoals in de Bijbel word aangegeven, maar dat het een verzinsel was van de schrijvers van de Bijbel, en dat de joden een barmhartige crimineel genaamd Jezus hebben vermoord, dan zal er veel spanning tussen mensen verdwijnen.

… De Jezus die daadwerkelijk heeft bestaan was in werkelijkheid een heiden en een soort Robin-Hood figuur die opkwam voor de armen die verbannen waren in Helios (Grieks voor “dorre woestijnachtig rotsgebied” in het oude Griekenland) ten tijde van de romeinse wereldheerschappij. Maar de christenen hebben 200 jaar nadat hij vermoord werd door de Joodse gemeenschap, verenigd in het Sanhedrin, het vermeende leven van Jezus de Nazarener naar hun eigen straatje geromantiseerd en samengevoegd met de filosofie van de notabele uit de Indiase adel Jesu bin Pandera, die ver voor de geboorte van Jezus in Judea was om daar zijn levensfilosofieën te verkondigen.

… Als al deze verschillen in alle religies duidelijk worden vervat, dan zullen de religieuzen eens beseffen dat ze hebben gevochten om een of ander oud verzonnen verhaal en dat het tijd is om dit helemaal los te laten en vrede te hebben en om alles voor iedereen beter te maken.

 De basis van religie is niet het geloof maar het is de angst die de gelovige mensheid beheerst. Religie gedijt op angst en onwetendheid. Hoe meer onbeschaafd de mensen zijn des te religieuzer ze zijn. Religieuze mensen zijn allemaal gehersenspoeld. Christenen worden geleerd dat ze arm moeten zijn om naar de hemel te kunnen gaan wanneer ze sterven. En de moslims worden geleerd door Allah te zullen worden beloond met maagden wanneer ze zoveel mogelijk niet-moslims dood maken. Dit maakt dat mensen gehersenspoeld worden om zelfmoordterroristen te worden, en de partijen achter de schermen creëren ongestraft chaos voor anderen.

 

 

4000 v.Chr.

De Sumeriërs die zich op de plaats waar Irak nu bevindt waren de eersten die met een scheppingsverhaal kwamen en precies op de plek huisden waar de 2 rivieren, de Tigris en de Eufrates samenkomen.

 De eerste man was ook gedeeltelijk god zoals Hercules maar heette Gilgamesj. De Sumeriërs waren de eersten die het boogverhaal beschreven.

 Het verhaal van Mozes die later in een rieten mand over een rivier werd gedreven om te worden opgepikt en grootgebracht door de Egyptische royalty was eerst een Sumerisch verhaal. De Sumerische heerschappij als de eerste en enige religie duurde 900 jaar, waar net buiten hun bereik de Egyptische religie ontstond met Autumn de zonnegod en het vroege stadium van Horus waar zijn oorspronkelijke moeder een koe was.

… Van hieruit hebben despotische hindoes hun inspiratie verkregen en het hindoeïsme doen ontstaan. Gaandeweg kwamen er steeds meer wonderbaarlijke verhalen erbij en de ontelbare lugubere goden en vertelsels werden verweven met de Hindoe cultuur en taal. Dus, de verzonnen hindu-figuren zoals Rama, Krishna, Lakshmi, Shiva, etc. hebben nooit bestaan.

… Alleen van Vishnu(h) is bekend dat hij heeft bestaan. Vishnuh was een man van vlees en bloed en de leider van een stam. Hij leefde met zijn volk dichtbij een berg dat de adelaar beschouwde als haar familiewapen. Verder was de persoon Vishnuh een vrijdenker, een heiden en had niets met het hindoegeloof van doen. Toch werd Vishnu later in de geschiedenis door de schrijvers van de hindoe godsdienst gebombardeerd als een van hun miljoenen goden.

… Hathor en Horus Isis Osiris Seth waren allemaal broeders en zussen. De herfst werd de zon aan de hemel later Ra en toen Amon en op sommige punten werd Horus en de moeder van Horus veranderd in Isis met een broer en zus relatie om Horus te baren. Meer dan 2000 jaar veranderde elke farao de religie om zich aan te sluiten bij de opvattingen van hun geboortestad, waardoor de Egyptische religie tien keer langer was dan de Bijbel en het zo gemakkelijk was om de waarheid te verbergen. De paus wijst in het verleden alleen op de delen die niet overeenkomen met de Bijbel.

 De echte waarheid is dat Egypte, de bakermat is, waar het grootste deel van de Bijbel en andere religieuze schrifturen vandaan komen, want alle zogenaamde godsboeken en de verhalen daarin zijn eindeloze  kopieën van elkaar, enzovoorts. Dus ook de Joodse godsdienstboeken o.a.. de Thora, Talmud, Misna werden geplagieerd uit de Egyptische religie die op haar beurt is geplagieerd van de religie die voor hen was namelijk de Sumerische religie die alle op fantasie berustte van de Sumeriërs.

… Dus de huidige godsdienstboeken zijn het bewijs van diefstal door de grootste dievenbende ter wereld, namelijk de schrijvers van de religieuze boeken en hun navolgers, de meelopende filosofen, het Vaticaan, het Jodendom, de Islam, enzovoorts die deze boeken hebben aangedikt met hun fantastische verzinsels en lugubere sprookjes. Adam, Eva, Abraham, Mozes en vele andere figuren in de godsdienstboeken hebben nooit bestaan. Het is een grote fictie. De verhalen in al die zogenaamde heilige boeken vertegenwoordigen alleen de bullshit van oude mannen die ervan overtuigd waren dat stieren eieren kunnen leggen en als het regent de engelen achter de wolken aan het pissen zijn.

 

 

… Voor alle duidelijkheid, Horus werd later Jezus, Isis werd de moeder Maria, Seth werd Satan en Osiris vermengd met Lord Ptah werd God. Eeuwen later interpreteerde de kerk dat Jezus zowel God is in het vlees als in de geest … het is allemaal onzin, hoe je het ook bekijkt.

 De Egyptenaren zeiden in 3200 v.Chr. dat de mens van klei was gemaakt op een aardewerkschijf. Zoals eerder aangehaald, de Egyptenaren waren de eersten die de tien geboden uitvonden. Mises was degene die de Tien Geboden naar beneden bracht van de berg Cyanide die in de buurt van Egypte ligt, niet ver van het eiland Isis. Later kreeg Mozes hiervan de eer in de Bijbel.

 De Egyptenaren hadden eerst het vagevuur. Nadat iemand stierf ging die naar een wachtplaats genaamd de onderwereld waar men de Tien Geboden keer op keer moest opzeggen o.a. “ik heb niet gestolen, ik heb niet gedood, enzovoort. Het werd later in de Bijbel veranderd in gij zult niet stelen, enzovoort.

 De dode zou Thoth vinden die de ladder vasthoudt die tegelijkertijd de weg is naar de onderwereld en die ook omhooggaat naar de hemel. Dus Thoth wachtte onderaan de ladder op de dode alsook bovenaan de ladder en oordeelt wanneer de overledene de poorten van de hemel mag bereiken. De Egyptische gouden poorten zijn de vier gouden bogen waar je doorheen loopt. De Bijbel heeft deze gouden poorten afgekeken van de hemel uit de Sumerische onderwereld.

… Volgens de Bijbel waren de parelpoorten gemaakt van oesters ter grootte van een landhuis. Over sprookjes gesproken. Tegenwoordig vermelden religieuze boeken over de gouden poorten van de hemel zoals de Egyptenaren en Sumeriërs dat in het verleden deden.

 Eenmaal bij de poorten van de hemel aangekomen oordeelde Thoth met de weegschaal van gerechtigheid. De term rechtvaardigheidsschaal wordt heden ten dage door talloze regeringen gebruikt. Zie eens “Vrouwe Justitia” staat te pronken met andermans veren.

… De Egyptische weegschaal bij de poorten had het hart aan de ene kant verzwaard door de zonde, de andere kant had een veer. Dat betekent dat de dode zuiver moet zijn, anders gaat die niet naar de hemel, tenzij deze rijk was.

… Wie rijk was kon terwijl hij/ zij nog leeft kleine beeldjes kopen om hun hart lichter te maken ten tijde van het oordeel, om zodoende hun verkeerde daden goed te maken.

… Dit was echter een slinkse manier van de priesters om meer geld te verdienen aan de rijken die bij leven beeldjes kochten om zich alvast te verzekeren van een succesvolle intrede in de hemel na hun dood. 

… N.b. “Religieuze priesters waren van oudsher volksbedriegers en pathologische leugenaars, en nu nog steeds.” En de rijken wilden zich destijds verzekeren van een succesvolle intrede in de hemel na hun dood.

… Eenmaal in de hemel kreeg de overledene een eigen stuk land met een veld van Reeds waar de dode voor altijd met zijn gezin in het hiernamaals kan leven.

*** The Field of Reeds is het Egyptische hiernamaals (ook wel The Field of Offerings genoemd), bij de Egyptenaren bekend als A’aru, was een spiegelbeeld van iemands leven op aarde. Het doel van elke oude Egyptenaar was om dat leven de moeite waard te maken om eeuwig te leven. De Egyptenaren deden bij leven hun uiterste best om het hiernamaals te bereiken, wat helaas een sprookje is waar zij in geloofden.***

… De Egyptenaren geloofden dit allemaal rond 2700 jaar voordat de Bijbel werd geschreven. Ze geloofden heilig in de leugens van hun religie.

Ten overvloede merk ik hierbij op, dat de hemel het verhaal is wat de religieuze mens wil horen. Het klinkt geweldig om voor altijd bij je dierbaren te leven en de leugen kan je pijn verzachten als ze sterven, maar het is nog steeds een leugen.

 

 

… De kerk vertegenwoordigt een oplichtersbende die altijd alles te mooi maakt om waar te zijn, maar het religieuze slachtoffer negeert de slechte dingen die de kerk doet om te krijgen wat die wil, zoals leven met geliefden in een verzonnen hemel wat het vergoelijken van de leugens van de kerk feitelijk hun karakter duister maakt.

… Dit maakt dat dit soort goedgelovige figuren ook voor andere leugens vallen waardoor oplichters over ze heen lopen, ze afzet en religie gebruiken om hun verkeerde daden te rechtvaardigen alsof het de wil van god is om hun  religieuze broeders en zusters ongewild te helpen.

 Religie is slecht en verkracht letterlijk kinderen, liegt tegen medemensen, pakt hun geld af, bedriegt gelovigen zodat men zijn leven verspilt en overhaalt om hun geld voor vreugde aan de kerk te geven en al hun plezier op te kroppen in het wachten op het hiernamaals dat er niet is. Veel religieuze mensen die dit allemaal lezen betalen nog steeds 10% van hun inkomen aan kerken zodat ze naar de hemel kunnen gaan als ze sterven? Dit soort mensen is begiftigd met een ongeneeslijke domheid.

Dat is ook de reden waarom de politiek het geldsysteem van de religieuze orde heden ten dage heeft gecombineerd. Vandaar dat priesters evenals politici mensen vertellen wat ze graag willen horen. Vervolgens luisteren ze naar de problemen van mensen zodat ze hun zwendel kunnen aanpassen en hen dan vertellen wat ze willen horen wat voor meer geld zorgt in een boze cirkel.

… De meeste hindoeïstische priesters zijn priesters geworden om geld te verdienen en niet omdat ze veel liefde koesteren voor hun religie of zelfs bezorgd zijn over het onderwijzen van religie aan hindoes. Niet alleen hindoeïstische priesters, maar in elke religie is priester / mullah/ pastoor worden gemakkelijk geld verdienen. Ik ken genoeg medestudenten uit mijn studietijd die christelijke predikers werden nadat ze niet blij waren met hun eerst gekozen beroep. Nu leiden ze een gelukkig luxueus leven en krijgen ze een salaris waar de meeste leidinggevende beroepen daar niet tegenop kan.

 Evenals de Sumeriërs, geloofden de Egyptenaren ook in de eindtijd en het laatste gevecht. In tegenstelling tot de bijbel noemen ze de eerdere veldslagen toen de prins van de duisternis onderging als de nacht. 

… Horus was de zoon van Ra de zon, maar ook bedoeld om de zon te worden in Ra’s plaats wanneer Ra met pensioen gaat, het is gecompliceerd zoals het altijd is. Horus nam de vorm aan van een gigantische man, volgens de Egyptenaren de mooiste man ooit gloeiend van goud met een gigantische gouden speer. Horus gooit de speer naar Seth tussen de ogen en seth verliest opnieuw.

 Later verveelt de menselijke vorm van Horus zich met de mens en gaat naar de hemel, maar kan niet binnengaan omdat hij werd geblokkeerd door seth die ook naar binnen wil, maar dat ook niet kan, totdat Horus en Seth samen besloten wie in Ra’s plaats de zon zou moeten regeren.

 Dus de Egyptenaren geloofden dat Horus en Seth vandaag nog steeds zielen verzamelen voor de laatste strijd tussen goed en kwaad waar Horus wordt geprojecteerd om Seth te verslaan om al het kwaad te stoppen. Wanneer dit is gebeurd zal Osiris opstaan uit de onderwereld en de hemel op aarde brengen en alle trouwe volgelingen van Osiris weer tot leven brengen om met hun familie lang en gelukkig te leven.

… Dit is precies wat de goedgelovigen graag wilden horen zoals de christenen met het verhaal van Jezus en de wederopstanding, allemaal onwaarheden die de religieuze mensheid alleen maar valse hoop geeft.

 Het is duidelijk dat de hemel in bijna alle godsdiensten werd geplagieerd van  de Egyptische religie. De Egyptenaren stierven allemaal in afwachting van de eindtijd en dachten dat het in hun leven zou gebeuren.

… Ze dachten allemaal dat Horus terug zou willen komen om hen persoonlijk te ontmoeten in hun leven. Alle verhalen van de Egyptenaren opgeteld zouden hun boeken tien keer groter zijn dan alle geschreven religieuze boeken en verhalen waar de schrijvers van de Bijbel uit moesten kiezen.

 Horus hing ook aan het kruis, had de driedaagse dood en werd opgewekt. Horus was altijd bij de 12 discipelen, want hij was de zon aan de hemel. Wat velen niet weten, staat elk jaar recht voor hen.

 

 

… Elk jaar als we richting de winter gaan, sterven de planten en de dagen worden korter. Het wordt koud als de zon Horus aan het sterven was.

… 21 december, zoals velen weten, is de winterzonnewende de kortste dag van het jaar. De dag dat de zon sterft en we die dag een minuut verliezen, maar wat de meesten niet weten, zijn de volgende drie dagen op 22, 23 en 24 december dat we op die dagen geen tijd verliezen of winnen.

… Dit is de driedaagse dood van de zon aan de hemel. Ook elke ochtend op die drie ochtenden als de zon opkomt, is het vlak bij het kruisbeeld. Nog steeds de crux-constellatie genoemd, ziet eruit als een kruis en betekende voor de ouden de driedaagse dood van de zon. Waar Horus de zon drie dagen aan het kruisbeeld hing. Dan krijgen we op 25 december een minuut voor die dag. Dit betekent de geboorte van de zon aan de hemel later Horus, later werd het Jezus in de Bijbel.

 De druïden merkten ook de bewegingen van de zon op die ze elk jaar vierden van de 21e tot de 25e en de druïden leerden alles wat ze wisten van de Egyptenaren. Ze weten dat ze hun religie en bouwtechnieken van de Egyptenaren hebben gestolen.

… De Egyptenaren vierden de driedaagse dood pas op de equinox omdat voor hen de zon op 25 december werd geboren. Egyptenaren brachten zelfs een palmboomvaren binnen en zetten die op zoals wij de boom op 25 december doen. Ook al wordt de zon op de 25e geboren, ze is niet sterk genoeg om de nacht af te weren en de aarde op te warmen. Totdat de duur van de dag een minuut langer wordt dan de duur van de nacht die de equinox markeert en de dag zou moeten zijn dat Pasen wordt gevierd, maar de kerk heeft deze boodschap verknoeid en ingelijfd.

… Alle pausen hebben door de jaren heen zoveel veranderingen doorgevoerd. Desondanks is de boodschap van de Egyptenaren verrassend zuiver gebleven. Dus, U ziet dat Horus nooit heeft bestaan, alleen maar verhalen van de Egyptenaren over de zon aan de hemel die werd meegesleept. De 12 discipelen zijn niets meer dan de 12 sterrenbeelden en daarom reisden ze altijd met de zon mee.

Er is veel meer. Net als heer Ptah 3000 voor Christus van Memphis is Egypte de oudste nog levende stad van Egypte. Heer Ptah was de eerste die Heer werd genoemd. Hij was een god die al uw gebeden kon horen en uw gebeden zou beantwoorden als u goed genoeg bent. Om het duidelijk te maken combineerde de Bijbel Osiris en Heer Ptah om God te maken.

… Het is duidelijk dat de Bijbelse bonzen aan het eind van elk gebed “Amon” zeggen, de voorloper van “Amen.” Het toonde aan dat de naam “Amon”  wordt aangekondigd en niet dat “Amen -het zij zo” betekent.” En deze onwetendheid noemden de dwazen in de Bijbelgordel hun zaligheid, Amen.

… Dit Amen zeggen na elk gebed, is een eeuwenoude poging van de kerk en haar na-apers om te verhullen dat ze elke keer dat ze Amen zeggen tot een Egyptische god bidden. De Sumeriërs maakte als eerste religie er een punt van om mensen te helpen, een barmhartige Samaritaan. Dit begrip wordt tegenwoordig ook in de Bijbel gebruikt.

… De Bijbelse verhalen wijzen feitelijk op hoe het oorspronkelijke Oude Testament werd uitgevonden over verhalen die zich afspeelde op de grens van Egypte die het dichtst bij het land Israël ligt en geschreven in het Egyptisch, waarbij God Jahweh een vrouw had zoals alle goden in Egypte.

… In de Bijbel staat de naam van Jahweh-vrouw, Kaddish. De Egyptische verhalen vertellen om de beelden van hun vijanden, hun heiligdommen te vernietigen en hun Kaddish te verbranden. Immers, de Bijbel vertelt mensen om de religie van andere mensen te vernietigen.

 

Zie hiertoe Deuteronium 13:1-18

1 Wanneer een profeet, of dromen-dromer, in het midden van u zal opstaan, en u geven een teken of wonder;

 2 En dat teken of dat wonder komt, dat hij tot u gesproken had, zeggende: Laat ons andere goden, die gij niet gekend hebt, navolgen en hen dienen;

 3 Gij zult naar de woorden van dien profeet, of naar dien dromen-dromer niet horen; want de HEERE, uw God, verzoekt ulieden, om te weten, of gij den HEERE, uw God, liefhebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel.

 4 Den HEERE, uw God, zult gij navolgen, en Hem vrezen, en Zijn geboden zult gij houden, en Zijn stem gehoorzaam zijn, en Hem dienen, en Hem aanhangen.

 5 En diezelve profeet, of dromen-dromer, zal gedood worden; want hij heeft tot een afval gesproken tegen den HEERE, uw God, Die ulieden uit Egypteland heeft uitgevoerd, en u uit het diensthuis verlost; om u af te drijven van den weg, dien u de HEERE, uw God, geboden heeft, om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

 6 Wanneer uw broeder, de zoon uwer moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt, gij noch uw vaderen;

 7 Van de goden der volken, die rondom u zijn, nabij u, of verre van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde;

 8 Zo zult gij hem niet ter wille zijn, en naar hem niet horen; ook zal uw oog hem niet verschonen, en gij zult u niet ontfermen, noch hem verbergen;

 9 Maar gij zult hem zekerlijk doodslaan; uw hand zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks.

 10 En gij zult hem met stenen stenigen, dat hij sterve; want hij heeft u gezocht af te drijven van den HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgevoerd heeft.

 11 Opdat gans Israël het hore en vreze, en niet voortvare te doen naar dit boze stuk in het midden van u.

 12 Wanneer gij van een uwer steden, die de HEERE, uw God, u geeft, om aldaar te wonen, zult horen zeggen:

 13 Er zijn mannen, Belials-kinderen, uit het midden van u uitgegaan, en hebben de inwoners hunner stad aangedreven, zeggende: Laat ons gaan, en dienen andere goden, die gij niet gekend hebt;

 14 Zo zult gij onderzoeken, en naspeuren, en wel navragen; en ziet, het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan;

 15 Zo zult gij de inwoners derzelver stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, verbannende haar, en alles, wat daarin is, ook haar beesten, met de scherpte des zwaards.

 16 En al haar roof zult gij verzamelen in het midden van haar straat, en den HEERE, uw God, die stad en al haar roof ganselijk met vuur verbranden; en zij zal een hoop zijn eeuwiglijk, zij zal niet weder gebouwd worden.

 17 Ook zal er niets van het verbannene aan uw hand kleven, opdat de HEERE Zich wende van de hitte Zijns toorns, en u geve barmhartigheid, en Zich uwer erbarme, en u vermenigvuldige, gelijk als Hij uw vaderen gezworen heeft;

 18 Wanneer gij de stem des HEEREN, uws Gods, zult gehoorzaam zijn, om te houden al Zijn geboden, die ik u heden gebiede, om te doen wat recht is in de ogen des HEEREN, uws Gods.

 

Zie ook Deuteronium 17:1-7

1 Gij zult den HEERE, uw God, geen os of klein vee offeren, waaraan een gebrek zij of enig kwaad; want dat is den HEERE, uw God, een gruwel.

2 Wanneer in het midden van u, in een uwer poorten, die de HEERE, uw God, u geeft, een man of vrouw gevonden zal worden, die doen zal, dat kwaad is in de ogen des HEEREN, uws Gods, overtredende Zijn verbond;

3 Dat hij heengaat, en dient andere goden, en buigt zich voor die, of voor de zon, of voor de maan, of voor het ganse heir des hemels, hetwelk ik niet geboden heb;

4 En het wordt u aangezegd, en gij hoort het; zo zult gij het wel onderzoeken; en ziet, het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in Israël gedaan;

5 Zo zult gij dien man of die vrouw, die ditzelve boze stuk gedaan hebben, tot uw poorten uitbrengen, dien man zeg ik, of die vrouw; en gij zult hen met stenen stenigen, dat zij sterven.

6 Op den mond van twee getuigen, of drie getuigen, zal hij gedood worden, die sterven zal; op den mond van een enigen getuige zal hij niet gedood worden.

7 De hand der getuigen zal eerst tegen hem zijn, om hem te doden, en daarna de hand des gansen volks; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.

 

 … Daarom zijn de christenen en de religieuzen in het algemeen de grootste hypocrieten die tegenwoordig andere Religieuze groepen terroristische groepering noemen terwijl ze hetzelfde doen als hun voorlopers in het verleden en dat is het vernietigen van religieuze relikwieën of artefacten die niet van hun eigen religie afkomstig zijn.

Dat de Islam een copycat is van de Bijbel en aan geweld niet onder doet voor de christenen is in deze tijd duidelijk zichtbaar, want de Islam is zoals van oudsher wederom volop in opmars. Dit blijkt uit de evidente signalen waarbij diverse huidige Islamitische leiders een bewuste islamiseringsstrategie uitvoeren in samenspel met salafistische en soms jihadistische organisaties die invloed hebben op Islam gerelateerde instellingen in  westerse landen.

… Het Salafisme is een oorspronkelijk uit Saoedi-Arabië afkomstige stroming van de islam, die invoering van de islamitische wetgeving, de sharia, nastreeft. Een groot deel van de moslim gemeenschappen in de westerse landen is “kwetsbaar voor beïnvloeding vanuit de Moslimlanden, mede omdat sommige moslimleiders de ambitie hebben om zich op te werpen als wereldwijde leider van soennitische moslims.

… Het leeuwendeel van de Moslims in de westerse landen is pro-Turkije, pro-Saoedi-Arabië en voelen zich daarbij nauw betrokken en zijn verbonden aan stichtingen die in contact staan met de Turkse en Saoedische overheid. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de “sociale en politieke stabiliteit in de Westerse landen. Er is een mogelijk verband tussen de “antiwesterse” reactie van diverse moslimleiders voor de aanslagen op moslims door extreemrechtse terroristen en op de terroristische aanslagen van de afgelopen jaren waarbij verschillende doden en gewonden vielen.

 

 

Toen het oude testament nog in de kinderschoenen stond was Eva niet Adams eerste vrouw en volgens de eerste vertellingen van Genesis maakte God Adam en zijn eerste vrouw uit klei. Later werd het scheppingsverhaal naar alle kanten verdraaid en week af van de oorspronkelijke vertellingen. Dus die eerste vrouw was deels mens, de bovenste helft. Deze vrouw was volgens de Bijbel ongehoorzaam, daarom liet Adam later zijn eerste vrouw door God uit Eden verwijderen, waarvan de naam Eden, de hof waar de mens begon, werd overgenomen van de Sumeriërs die hadden het eerst duizenden jaren geleden.

… Toen nam god Adams rib en maakte Eva tot zijn gehoorzame vrouw. Het was de eerste vrouw van Adam die Eva heeft overgehaald om de appelachtige fruit te eten, niet Satan. De pratende slang, de eerste vrouw van Adam was half-vrouw en half-slang.

… Dat hele verhaal kwam van de Egyptenaren. Ze hadden een halve slang, half vrouw in een appelboom die appelsap uit de boom naar een man goot en de oude tekening spreekt boekdelen. Het feit dat de Bijbel zichzelf van dat eerdere verhaal in een pratende slang heeft veranderd zodat het bij de priester past, laat zien hoe nep de Bijbel is.

… De hersenspoeling van de Bijbel zorgde ervoor dat eerdere katholieken zelfmoord pleegden om sneller in de hemel te geraken. Daarom moest de paus destijds een tekst in de Bijbel veranderen naar het tegenovergestelde “wie zelfmoord pleegt, komt niet in de hemel.” … En dat wordt nog steeds gezegd. Dit is erg jammer, want anders zou de wereld nu verlost zijn van de meeste kwaadaardige mensen.

 Precies zoals de Egyptenaren hun verhaal veranderden met elke nieuwe farao, hebben de katholieken hetzelfde gedaan met elke nieuwe paus. Later werd de Bijbel samengesmolten met de christelijke versie van King James.

 Uiteindelijk raakten de Mormonen bij de zwendel betrokken en speelden de Bijbelse leugens uit die traceerbaar waren. Hieruit blijkt wat voor een zwendel het christendom feitelijk is. Joseph Smith die nog steeds in hun archieven is vermeld als de oprichter, werd gearresteerd en veroordeeld omdat hij mensen op slinkse wijze van hun geld beroofde.

…. Het is duidelijk dat de manipulator slim genoeg was om te zien dat religie een leugen was en zich daarom schuldig maakte aan de geldzwendel. Hij gaf vorm aan zijn eigen religie die zich uitstrekte van de christelijke religie zoals alle religies dat eerder deden en net als alle andere oplichters vóór hem.

… Joseph besloot ook om meerdere vrouwen te nemen, die weer de lust van de man in de religie toonde. Zelfs in het Boek van Mormoon staat hoe hij mensen misleidde om het boek te schrijven, en zijn volgelingen lazen het en keurden het goed. De gouden platen waar de mormonen het over hebben zijn nog nooit gezien, samen met hun overtuiging dat de Indianen zullen opstaan en zullen winnen in de eindtijdstrijd terwijl de Indianen bijna zijn uitgestorven.

… Vervolgens dragen mormonen pyjama’s die ze magisch ondergoed noemen die hen in hun slaap beschermen zou tegen een lange lijst van dingen die nooit zullen plaatsvinden. Ze geloven dat wanneer ze sterven ze een god worden. Om dat te bereiken moeten ze ervoor zorgen dat hun lichaam een tempel wordt door zichzelf beperkingen op te leggen o.a. gezond eten, niet roken, geen sterke drank, het lichaam niet tatoeëren, etc. 

 

 

… “Alle religies waren in het verleden even erg.”

 De katholieken proberen ons terug te brengen naar de Amis-tijd. Als ze nu een sterke regering in de VS zouden kunnen maken om hun zin te krijgen dan was het nu wel gedaan met de wereld.

… Alle religies zien verkrachting door de vingers welke wordt aangeraden door hun zogenaamde heilige boek. Tegenwoordig wordt verkrachting door diverse religieuze groeperingen als heel normaal beschouwd. Zoals de Bijbel verhaalt over de bezoekers van Lot waarna de stadsmensen de bezoekers wilden verkrachten, maar in plaats van de bezoekers op te geven, gaf Lot zijn eigen dochters aan hen om verkracht te worden. En hij was de enige morele man in de stad? Dit is toch van de zotte?

… In zekere zin vergoelijkt de Bijbel verkrachting, en de zieke klootzakken die in de Bijbel geloven vatten dit op als een groen licht van God om vrouwen te verkrachten. Hetzelfde geldt hier voor de Koran die vermeldt dat Mohamed zijn eigen dochter verkrachtte en niet vermeldt dat het slecht is. Ook de moslimfanaten beschouwen het als een groen licht van God/ Allah om vrouwen te verkrachten.

 De Islam is gebaseerd op delen van de katholieke religie, net zoals de katholieken een afsplitsing is van de joodse religie die ook een afsplitsing is van de Egyptische godsdienstleer die op haar beurt een afsplitsing is van de Sumerische religie, waarbij de ene uit de andere voortkwam.

… De moslims stellen dat Abraham seks heeft gehad met een slavin die later het leven schonk aan Mohamed die volgens de Koran weg vliegt op een wit gevleugeld paard. Dat is eigenlijk een herhaald verhaal gestolen uit de Griekse mythologie, de witte Pegasus.

 Boeddhisten beweren dat ze geen religie zijn, alleen een filosofie, maar veel mensen die de Bijbel volgen, zeggen dat de Bijbel ook gewoon een filosofie is en dat het boeddhisme een religie is. Dus, de pot verwijt de ketel dat die zwart ziet.

… Het boeddhisme verklaart dat de witte olifant een maagdelijke moeder bezwangerde in een droom, toen beviel de dame van Boeddha, maar normaal gesproken had hij een menselijke vader.

 Het andere probleem is de afbeelding van de Boeddha-tempel. Het was allemaal van goud, de muren, de pilaren, het dak, het standbeeld van Boeddha, alles. Het was meer goud dan menig andere. Dit betekent dat miljoenen donaties binnenkwamen voor het geloof van een man die niet in de buurt komt van een god-achtig achtergrondverhaal.

 Het klinkt nog steeds hyper-idioot als religies beweren dat het in een droom tot hen kwam: de Maya-zonnegod waar mensen dagelijks moesten worden gedood voordat de zon opkwam. Dit is ook het geval met het verhaal in de Bijbel inzake Maria. God kwam tot haar in een droom, want Maria, de moeder van Jezus werd (bevangen) bezwangerd door de heilige geest/ God. Veel theïsten beweren dat Jezus de vlees geworden god is. En als Jezus God is dan heeft Hij Maria bezwangerd. Dus, God oftewel Jezus had seks met zijn moeder en heeft zichzelf gebaard. Dit is de feitelijke boodschap wat gelovigen leren aan hun kinderen. 

… Dat incest door het christendom wordt gepromoot is in de Bijbel overduidelijk aan de orde.

… Zo zijn er meerdere verhalen in de Bijbel die incest onderschrijven, zoals het verhaal van Lot die in een grot woonde nabij het stadje Zoar samen met zijn twee dochters (wier namen evenmin worden genoemd in de Bijbel). De dochters waren kinderloos en hadden geen man. Daarom besloten zij hun vader dronken te voeren en hem te gebruiken als zaaddonor; dit was dus incest. Beiden werden hierop zwanger en baarden een zoon.  Zie genesis 19:30-38.

… … De hierna volgende voorstelling uit de Bijbel is gruwelijk voor woorden …

Zie Mattheüs 21: 7 ESV

“Ze brachten de ezel en het veulen en deden hun mantels aan, en hij ging erop zitten.”

Het is duidelijk dat het veulen op de ezel werd gezet waarop Jezus daar bovenop ging zitten. Dit is het toppunt van dierenmishandeling die zoals vele andere door christenen beschreven en begane wreedheden normaal schijnt te zijn in het christendom.

 

 

Kort samengevat; het hindoeïsme, boeddhisme en de Egyptische religie zijn sekten, ze hebben immers hun godsdienstleer afgeleid van de Sumerische religie. Dit is ook het geval met het katholicisme, het christendom,  de Islam en alle religiën daarna. Ze zijn stuk voor stuk afgeleid uit vorige bronnen, betreffende een aftreksel van alle religiën bij elkaar; aldus zijn het allemaal sekten, en Mozes, Boeddha, Mohammed, etc. waren dan fictieve sekteleiders..

… En een sekte is een groep personen verenigd rond een religieus idee of een religieuze leidersfiguur, meestal afgeleid of als afscheiding van een eerdere of grotere godsdienstige stroming. 

Zoals eerder vermeld; “Alle religies zijn een kopie van een kopie van een kopie, etc., een ratjetoe van alles bij elkaar. Dat is een religie. 

… Daarom doet de mensheid er goed aan om geen geld meer te doneren aan religies wereldwijd, zodat het geld anders wordt besteedt en geluk kan brengen aan mensen door de dingen te doen die mensen echt willen doen en niet door achter een geld zuigende fantasie aan te gaan.

 Ook wijwater is ontstaan met Zeus, het werd gebruikt bij rituelen in de tempels van Zeus. De priesters van Zeus gebruikten goocheltrucs en bedrog om het te laten lijken alsof een god het heilige water maakte om mensen naar hun tempels te krijgen, later deden de vroege christenen hetzelfde om mensen in de christelijke kerk te krijgen waarvan het gebruik van wijwater terug te vinden is in de Katholieke kerk. Ook de Grieken waren niet vies van goocheltrucs.

De christelijke religie is een regelrechte parodie op de aanbidding van de zon, waarin ze een man genaamd Christus in plaats van de zon plaatsten en hem aanbaden die oorspronkelijk aan de zon werd gegeven.

… Verder heeft de Bijbel een recept om vlees te koken met menselijke uitwerpselen. Hopelijk waren sommige diehard christenen destijds onwetend genoeg om dat recept te volgen en aldus verdienden wat stront in hun mond te krijgen.

Voorts staan er in de Bijbel een heleboel tegenstrijdigheden, onsamenhangende hoofdstukken en delen van het boek op de verkeerde plaats die niet standhouden als het woord van God. Het zijn allemaal klinkklare leugens die door godsdienstoplichters zijn gemaakt en gedurende duizenden jaren door andere religieuze oplichters zijn opgewaardeerd.

 

 

 

 

Religie is ronduit een grove leugen, erin geloven staat gelijk aan geloven in de kerstman. Door het hele leven in een leugen te geloven, valt men voor de leugens van de republikeinse regering, de leugens van de rijken, de leugens van de politicus en van de kerkelijke macht. Religieuze mensen hebben het veel moeilijker om mythen uit de werkelijkheid te vertellen dan een niet-religieus persoon.

… Wanneer een persoon in duizenden leugens als feit en waarheid gelooft, maakt het iemand ernstig in de war met alles. Dit is de reden waarom diepreligieuze mensen overkomen als snobistisch, bazig, zelfvoldaan kontgaatjes en dan vragen ze zich af waarom we ze haten nadat ze al het leuke hebben verpest. En dat wat ze als leuk beschouwen is ronduit waardeloos.

Religie maakt het diepreligieuze werk moeilijker door zichzelf te vertellen dat ze voor Jezus werken en maakt hun hoofd leeg van de meeste gedachten, zodat ze niets beters te doen hebben dan overdreven betrokken te raken bij het werk.

… Voor een heleboel hersenloze religieuze mensen is het werk en hun vrienden alles wat ze hebben. Ze zijn zielig en kunnen geen leven vinden zonder dat werk. Religie maakt de religieuze mens tot slaaf en misleiding zodat men van minder gaat leven en voor meer gaat werken, zodat het slachtoffer alles geeft wat het kan aan de oplichters die hun slachtoffer zien als een geldautomaat in de kerk.

 Het is duidelijk dat de rijken vanaf het begin religie hebben gebruikt om mensen te beheersen. Rijke mensen hebben het vanaf het begin religie gesteund met de Sumeriërs als eerste stad. Sumeriërs hadden politiek en religie samen alsof ze samen waren geboren en dat politici in het verleden de priesters waren en dezelfde oplichters zijn als de huidige politici en priesters die in het begin en nog steeds de religie runden.

 Tegenwoordig zijn de oplichters niet te tellen. Iedereen die een ander vertelt wat die wil horen voor financieel gewin is een vuige oplichter.

… Religie is de grootste oplichter ooit en wint nog steeds aan kracht doordat Rijke mensen religie nog steeds gebruiken om de niet-rijken te controleren en om wat ze nog over hebben alsnog af te pakken. En geld voedt dit allemaal en laat de onschuldige en naïeve mens alles maar geloven wat de rijken beweren.

… Wie van kinds af aan gebrainwashed en geïndoctrineerd is in een godsgeloof zal moeilijk van die ideeën afkomen, ook al heeft men een goede scholing genoten. Een goede scholing is geen voorwaarde van verstandig zijn, want kennis en verstand zijn twee verschillende begrippen.

In deze tijd is het aantal kerkbezoek, religieuze overtuiging, geloof in God, gebed en Bijbellezen al decennialang dalende. De opvattingen van Amerikanen en Europeanen worden postchristelijker en tegelijkertijd verandert de religieuze identiteit naar het atheïsme.

… Sommige mensen zeggen dat ze wel in God geloven maar dat ze niet religieus zijn. Dit soort mensen is de grootste hypocriet ooit en de grootste verraders van het menselijk halfrond. Vertrouw zulke mensen nooit of te nimmer, want het geloof in een niet-bestaand wezen is hetzelfde als het belijden van een religie omdat men in god gelooft, anders zou men niet in god moeten geloven wanneer men beweert niet religieus te zijn..

… Dat zwarte mensen in dezelfde god geloven die hen in staat stelt tot slaaf te worden gemaakt, toont hun niveau van intelligentie aan. Waarom zijn ze nog steeds gelovig? Het slaat toch nergens op? In het algemeen is het gemakkelijker om mensen voor de gek te houden dan hen ervan te overtuigen dat ze voor de gek zijn gehouden en dat hun standvastigheid daarin een traumatisch effect is door het geïndoctrineerde.

… De blanken hebben de zwarten het christendom gegeven omdat het hen betere slaven maakt. Zwarten die het christendom aanvaarden was het beste dat blanke slavenhandelaren ooit is overkomen. De angst voor de hel en de belofte van eeuwig leven was wat veel slaven er uiteindelijk van weerhield te rebelleren en te vluchten.

… In deze tijd prijzen Surinamers, afrikanen, de Zuid-Amerikaanse bevolking, de Filipijnen, etc. als een kip zonder kop nog steeds de zeer denkbeeldige blanke god die hun voorouders in de eerste plaats tot slaaf heeft gemaakt en namens God door de eeuwen heeft uitgebuit, mishandelt en tenslotte gemassacreerd.

… De zwartjes schreeuwen en dansen tot hun pruiken eraf vallen in de kerk waarbij ze ter plekke worden opgelicht door hun zwarte of witte pastoor. Veel zwarte mensen zien het dragen van het christelijke kruis als een symbool van het zijn onder de gezegende.

Maar het kruis is echter in feite een bewijs dat ze tot degenen behoren die nog steeds geestelijk de slaven zijn van de Europeanen waarbij ze als voetveeg fungeren en niets meer. Bovendien zijn zij onherroepelijk de verraders van hun eigen voorouders.

 We moeten allemaal toegeven dat een groot deel van de huidige vooraanstaande Afrikaanse en Surinaamse mannen verraders zijn zoals hun voorouders waren die vroeger hebben samen geheuld met de godsdienstbrengers en overheersers om er zelf beter van te worden. Dit geldt ook voor de meeste mannen in de door godsdienst onderworpen landen.

… Deze zijn de voorouderlijke verraders die deze verraderlijkheid hebben overgedragen op hun nageslachten en die vandaag de dag het op alle fronten beter hebben dan een ander van hun eigen soort.  Deze mannenmaatschappij is ook de oorzaak ervan dat hun vrouwen ongewild voorouderlijke verraders zijn geworden.

… Immers, ook de vrouwen dragen als de mannen evenveel bij dat hun kinderen het godsdienst trauma wordt ingebracht vanaf het moment dat hun kinderen kunnen lopen en soms ook ver daarvoor. Ze brengen hun baby’s naar de kerk voor de doop omdat ze willen dat hun kind een christen wordt, omdat hun leven is geplaveid op de christelijke kwaadaardige wijze.

… Anderen kiezen voor de Islam die eveneens behept is met een gruwelijk godsdienstige achtergrond.

… Die religieuze vrouwen beseffen niet dat ze evenals de mannen sadomasochistisch zijn. Ze adoreren met verve de zweep van de blanke mensheid die hun voorouders een zware onmenselijke tijd heeft doen ondergaan gedurende de koloniale tijd en tijdens de slavernij. Zij beseffen niet dat ze nu op hun beurt in werkelijkheid de hielen likt van de religieuze blanke mensheid.

… In feite propageert het merendeel van de religieuze vrouwen en mannen de religie van hun voorouderlijke kwellers om de wereld te vertellen dat ze tot een groep behoren van voorouderlijke verraders die in de blanke God geloven of in de fantasie van Mohammed die de Bijbel heeft gekopieerd en daarin zijn verzinsels heeft ingekleed naar eigen idee.

… Al die mensen die in godsdienstsprookjes geloven brengen in werkelijkheid volledig in praktijk wat hun religie hen leert, namelijk de bevordering van achterlijkheid onder hun eigen gelederen, wreedheid jegens alles wat leeft, onderdrukking van medemensen en de aanzet tot wereldwijde mensenrechtenschendingen namens hun kwaadaardige blanke god of namens Allah die evenals de blanke god niet bestaat.

… In het algemeen is het oneerlijk wanneer de religieuze vrouwen alleen de schuld dragen van hun verradersdrang aangezien zij in een omgeving opgroeien die niet tolerant is jegens andere godsdiensten waardoor deze vrouwelijke schepsels die onder erbarmelijke omstandigheden in onderdrukking leven feitelijk de slachtoffers zijn van hun eigen achterlijk cultureel systeem. Dat is het godsdiensttrauma waar vrouwen, ongeletterden en kinderen aan onderhevig zijn en nog vele anderen, maar zich er niet van kunnen onttrekken.

… Zodoende zit het kwaad dat religie heet ze diep ingebakken dat ze niet meer te redden zijn, maar gedoemd om het leven te leiden van misère en onderdrukking tot de dood erop volgt. En deze vicieuze cirkel zal zich steeds herhalen zolang hun nageslachten in hun voetsporen treedt en het godsdienstig sadomasochistisch gedrag, van het toebrengen en veroorzaken van pijn en ellende op zichzelf en op medemensen, zich eigen maakt.

 

 

Toen de vroegere blanke christenen naar Afrika gingen om er land te stelen en om het volk daar te onderwerpen en onder te dompelen in slavernij, probeerden ze niet de zielen van die mensen te redden toen ze hen de christelijke religie leerden.

… Ze meenden toentertijd dat zwarte mensen/ inheemsen geen ziel hadden, aldus werd de bijbel daar voornamelijk gebruikt als hulpmiddel voor hersenspoeling. Het stelde de vroegere blanke christenen in staat een blanke god in zwarte hoofden te injecteren. De psychologische oorlogsvoering was een belangrijke factor bij de verovering van Afrika en andere landen.

Vervolgens trok een deel van die vroegere blanke christenen naar het werelddeel Zuid-Amerika o.a. Suriname, de bovenwindse en benedenwindse eilanden en naar andere streken van de wereld om er ook land te stelen en om de meegenomen zwarte mensen en het inlandse volk dat ze daar aantroffen te onderwerpen aan hun gezag. Vervolgens hebben die slavendrijvers de zwarten en de inheemse mensen voor ze laten werken onder erbarmelijke omstandigheden namens hun God.

… Immers, zwarte mensen en de inboorlingen waren beesten bij wie een ziel ontbrak. Ook hier werd de bijbel hoofdzakelijk gebruikt als handvat voor hersenspoeling, foltering, genocide, moord en doodslag. Weet dat de christenen de meeste moorden hebben gepleegd door de eeuwen heen. En omdat de christenen de meeste mensen hebben gedood zijn automatisch alle christenen daar medeplichtig aan, anders zou men niet zo’n moorddadige godsdienst dienen wat hun karakter duister maakt. Dit geldt ook voor de moslims en hun kopie van de bijbel, de Qoran, en voorts alle godsdiensten die zich aan mensenrechtenschendingen hebben gewaagd.

 De enige blanken die in de koloniale tijd het christendom geloofden waren de afstammelingen van arme blanken uit ver daarvoor. De rijke blanken geloofden niet in die rotzooi omdat ze wisten waarvoor het werd gebruikt namelijk, controle over de slaven en de door hen onderworpen volken.

… De rijken wisten dondersgoed dat hun religieuze nonsens kant noch wal raakte en dat bidden nergens toe leidde. Daarom voerden zij op basis van hun godsdienstverzinsels hun gruwelijke plan uit. Ze stalen land, eigenden zich de bezittingen van hun slachtoffers toe waarna ze hen daarna vermoordden. Vervolgens begonnen ze met een schone lei en vroegen God om vergiffenis. En God vergaf al hun zondedaden zonder blikken of blozen. Precies volgens het heilig boekje.

… En het getraumatiseerde religieuze volk geloofde in hun onschuld en in hun zogenaamde zaligspreking. Het was immers de wil van God, het voorbeeld volgend van de Bijbel. Deze tactiek van zelfverrijking word hedendaags volop gebruikt door de overheid en door de kwaadaardige religieuze massa.

Dit was de manier om destijds alles voor elkaar te krijgen, want de God zoals die middels de Bijbel aan de mensheid wordt geopenbaard is onrechtvaardig, roeit complete volkeren uit, laat onschuldige vrouwen, kinderen en ouden van dagen vermoorden, straft velen voor de zonden van één, straft kinderen voor de zonde van de ouders, keurt slavernij goed en zet aan tot mensenoffers en nog veel meer.

… Slavernij is geen probleem zolang de slaven maar uit het buitenland komen.

(Leviticus 25:44)  Aangaande uw slaaf of uw slavin, die gij zult hebben, die zullen van de volken zijn, die rondom u zijn; van die zult gij een slaaf of een slavin kopen.”

De bijbelse God had in Zijn voorzienigheid het volk heel gemakkelijk kunnen bevoordelen, door een onbewoond stuk woestijn vruchtbaar te maken voor agrarische doeleinden en veeteelt voor zijn volk  in plaats van haar 40 jaar rondjes in de woestijn Sinai te laten lopen of Hij had ze ook naar een minder bevolkt stukje van de wereld kunnen dirigeren om er te wonen en een nieuw leven op te bouwen. Maar in plaats daarvan belooft Hij aan Abraham een stuk land dat al bewoond was door andere volkeren en geeft instructies die volkeren finaal uit te moorden.

(Genesis 15:18) Ten zelfden dage maakte de HEERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw zaad heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan die grote rivier, de rivier Frath:  Den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet, En den Hethiet, en den Fereziet, en de Refaieten, En den Amoriet, en den Kanaäniet, en den Girgaziet, en den Jebusiet.”

In tegenspraak met zijn eigen gebod “Gij zult niet stelen” stuurt God een volk op roverspad en belooft ook alle bezittingen van de inwoners van het beloofde land aan het nageslacht van Abraham.

(Deuteronomium 6:10-11)  Als het dan zal geschied zijn, dat de HEERE, uw God, u zal hebben ingebracht in dat land, dat Hij uw vaderen, Abraham, Izaak en Jakob, gezworen heeft, u te zullen geven; grote en goede steden, die gij niet gebouwd hebt, En huizen, vol van alle goeds, die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bronputten, die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden, die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt;

(Deuteronomium 20:14)  Behalve de vrouwen, en de kinderkens, en de beesten, en al wat in de stad zijn zal, al haar buit zult gij voor u roven; en gij zult eten den buit uwer vijanden, dien u de HEERE, uw God, gegeven heeft.

Naast de schraapzucht van de Israeliers weet de bijbelse God met Zijn beloftes ook de seksuele driften van de mannen te prikkelen.

(Deuteronomium 21:10-11) Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden; en de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben in uw hand, dat gij hun gevangenen gevankelijk wegvoert; En gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij ze u ter vrouwe neemt;

Om Zijn absurde beloftes waar te kunnen maken kiest de hemelse Vader voor het middel van de planmatige genocide. In tegenspraak met zijn eigen gebod “Gij zult niet doden” geeft Hij gewoon instructies om hele steden en volkeren uit te moorden.

Dit zijn niet de gruwelijke oorlogsmisdaden van een ontspoord volk maar regelrechte opdrachten van God voor het organiseren van een holocaust en van allerlei verregaande mensenrechtenschendingen. Het is dan ook geen wonder dat de Holocaust op de joden in WO 2 door het merendeel van de gelovige wereldbevolking met een wassen neus wordt afgedaan, want God heeft zelf het voorbeeld gegeven. 

(Deuteronomium 20:16-17)  Maar uit de steden van déze volken die de Here, uw God, u ten erfdeel zal geven, zult gij niets wat adem heeft, in leven laten; Maar gij zult ze ganselijk verbannen: de Hethieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, de Hevieten, en de Jebusieten, gelijk als u de HEERE, uw God, geboden heeft;

(Deuteronomium 20:13) En de HEERE, uw God, zal haar in uw hand geven; en gij zult alles, wat mannelijk daarin is, slaan met de scherpte des zwaards;

(Deuteronomium 20:14) Alleen de vrouwen, de kinderen, het vee en alles wat zich in de stad bevindt, de gehele buit, moogt gij voor u zelf roven, en deze op uw vijanden behaalde buit, die de Here, uw God, u geeft, moogt gij u ten nutte maken.

(Deuteronomium 20:15) Zo zult gij doen met alle steden, die op zeer verre afstand van u liggen, die niet behoren tot de steden van deze volken.

(Deuteronomium 13:15)  Zo zult gij de inwoners derzelver stad ganselijk slaan met de scherpte des zwaards, verbannende haar, en alles, wat daarin is, ook haar beesten, met de scherpte des zwaards.

 (Deuteronomium 7:16) Gij zult dan al die volken verteren, die de HEERE, uw God, u geven zal; uw oog zal hen niet verschonen, en gij zult hun goden niet dienen; want dat zoude u een strik zijn.

 (Deuteronomium 7:22-23) En de HEERE, uw God, zal deze volken voor uw aangezicht allengskens uitwerpen; haastelijk zult gij hen niet mogen te niet doen, opdat het wild des velds niet tegen u vermenigvuldige. En de HEERE zal hen geven voor uw aangezicht, en Hij zal hen verschrikken met grote verschrikking, totdat zij verdelgd worden.

(Numerie 21:34-35)  De HEERE nu zeide tot Mozes: Vrees hem niet; want Ik heb hem in uw hand gegeven, en al zijn volk, ook zijn land; en gij zult hem doen, gelijk als gij Sihon, den koning der Amorieten, die te Hesbon woonde, gedaan hebt. En zij sloegen hem, en zijn zonen, en al zijn volk, alzo dat hem niemand overbleef; en zij namen zijn land in erfelijke bezitting.

(Numerie. 25:17)  Handel vijandelijk met de Midianieten, en versla hen;

(Numerie 31:7)  En zij streden tegen de Midianieten, gelijk als de HEERE Mozes geboden had, en zij doodden al wat mannelijk was.

(Jozua 8:24)  En het geschiedde, toen de Israelieten een einde gemaakt hadden van al de inwoners van Ai te doden, op het veld, in de woestijn, in dewelke zij hen nagejaagd hadden, en dat zij allen door de scherpte des zwaards gevallen waren, totdat zij allen vernield waren; zo keerde zich gans Israel naar Ai, en zij sloegen ze met de scherpte des zwaards.

 (Jozua 10:40)  Alzo sloeg Jozua het ganse land, het gebergte, en het zuiden, en de laagte, en de aflopingen der wateren, en al hun koningen; hij liet geen overigen overblijven; ja, hij verbande alles, wat adem had, gelijk als de HEERE, de God Israels, geboden had.

 (Jozua 11:14)  En al den roof dezer steden, en het vee, roofden de kinderen Israels voor zich; alleenlijk sloegen zij al de mensen met de scherpte des zwaards, totdat zij hen verdelgden; zij lieten niet overblijven wat adem had.

 De bijbelse God is ook niet te beroerd om zelf een handje mee te helpen als er gemoord moet worden.

(Exodus 23:23) Want Mijn Engel zal voor uw aangezicht gaan, en Hij zal u inbrengen tot de Amorieten, en Hethieten, en Ferezieten, en Kanaänieten, Hevieten, en Jebusieten; en Ik zal hen verdelgen.

(Jozua 10:11) Het geschiedde nu, toen zij voor het aangezicht van Israel vluchtten, zijnde in den afgang van Beth-horon, zo wierp de HEERE grote stenen op hen van den hemel, tot Azeka toe, dat zij stierven; daar waren er meer, die van de hagelstenen stierven, dan die de kinderen Israels met het zwaard doodden.

(2 Koningen 19:35) Het geschiedde dan in dienzelven nacht, dat de Engel des HEEREN uitvoer, en sloeg in het leger van Assyrie honderd vijf en tachtig duizend. En toen zij zich des morgens vroeg opmaakten, ziet, die allen waren dode lichamen.

(Exodus 12:29) En het geschiedde ter middernacht, dat de HEERE al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.

Ook nadat het beloofde land is ingenomen geeft God telkens opdracht om hele steden en volkeren tot op de laatste man uit te roeien. Voor de zachtmoedigen geeft God de Heere nog speciale instructies om vrouwen, kinderen en ouderen pertinent niet te sparen. Ze moeten allemaal dood.

(1 Samuel 15:18)  En de HEERE heeft u op den weg gezonden, en gezegd: Ga heen en verban de zondaars, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat gij dezelve te niet doet.

(Jeremia 50:21)  Tegen het land Merathaim, trek tegen hetzelve op, en tegen de inwoners van Pekod; verwoest en verban achter hen, spreekt de HEERE, en doe naar alles, wat Ik u geboden heb.

(1 Samuel 15:3)  Ga nu heen, en sla Amalek, en verban alles, wat hij heeft, en verschoon hem niet; maar dood van den man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kamelen tot de ezelen toe.

(1 Samuel 5:9)  En het geschiedde, nadat zij die hadden rondom gedragen, zo was de hand des HEEREN tegen die stad met een zeer grote kwelling; want Hij sloeg de lieden dier stad van den kleine tot den grote. 

(Jeremia 13:14)  En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen tezamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.

(Ezechiël 9:5-6)  Maar tot die anderen zeide Hij voor mijn oren: Gaat door, door de stad achter hem, en slaat, ulieder oog verschone niet, en spaart niet! Doodt ouden, jongelingen en maagden, en kinderkens en vrouwen, tot verdervens toe;

Aldus is de Bijbelse God een genadeloze bruut die complete volkeren inclusief onschuldige kinderen laat opruimen omdat ze toevallig in de weg zitten of omdat ze “gruwelen” zouden hebben begaan. Klaarblijkelijk is de Heere wel fijnbesnaard voor gruwelen die anderen plegen maar zelf is Hij stekeblind voor de gruwelijkheden die Hijzelf pleegt.

“God ziet wel de splinter in de ogen van een ander, maar de balk in Zijn eigen ogen ziet Hij niet!”

 

 

… De religieuze mensheid propageert dat God liefde is en dat Hij van alle mensen houd. Hitler, Stalin en vele andere tirannen in de geschiedenis hebben samen miljoenen mensen vermoord, maar Noach en God spannen de kroon. Noach stond niemand toe in de ark en is daarmee de grootste moordenaar aller tijden die de instructies van zijn boosaardige, moorddadige en sadistische God opvolgde.

… Dus, het vermoorden van gelovige mensen zal God absoluut goed vinden, want genocide is okiedokie in de ogen van God.  Mensen afslachten is legaal! Het doden van gelovigen getuigt dan ook van onvoorwaardelijke liefde voor hen die vermoord zijn. Dat is toch de liefde waar de Bijbel het over heeft? Of niet soms?? 

… Heden ten dage wordt het financieel godsconcept nog steeds gebruikt door de rijken en de middenstand om de mensheid in het algemeen te lokken en financieel uit te buiten. Zie kerstfeest, Pasen, Ramadan, Holi Divali, etc.

Kijk naar Suriname en de arme landen van de wereld en kijk naar hun inwoners die de religieuze feesten vieren. Die volkeren ontberen aan zelfrespect en hebben geen eigenwaarde. Suriname was vroeger een kolonie van Nederland. De Surinamers hebben in werkelijkheid niets van zichzelf, alles is van en door een ander die nooit aan het Surinaamse volk zal toebehoren. Alles is al voor ze bedacht en voorgekauwd door hun vroegere koloniale overheersers. Het merendeel van dit religieuze Surinaamse volk is zich niet van bewust dat ze lijdt aan een godsdiensttrauma en de feitelijke verachtelijke verrader is van haar voorouders.

… Een groot deel van dit volk is zo lam geslagen dat ze aan inzicht ontbreekt en voorts onzinnig, onnadenkend en sadomasochistisch ingesteld. De massa roept geregeld luidop om vooruitgang, maar met het godsgeloof in haar kielzog en de heers en verdeel politiek die ze omhelst van haar vroegere blanke onderdrukkers zal ze nooit verder komen dan de kerkbanken. Dit komt, doordat haar culturele leven geplaveid is op onwetendheid en op beleving van plezier bij het ontvangen van pijn en ellende.

… Voorts gelooft het merendeel van de bevolking in de gekste dingen die godsonmogelijk zijn. Ze zien in bijna alles een winti/ geest en als die geest nog geen titel heeft, dan bedenken ze daar ter plekke een mooie naam voor. De meeste is hyper vroom, en hoe vromer de geest des te groter het beest. Dit volk zit, zoals alle religieuze volkeren, ook muurvast in een leugenachtig vicieuze cirkel en zal daar blijven ronddolen. Ze is helaas gedoemd tot de bodemloze put!

In het algemeen kan men moeilijk communiceren met ongeschoolde- of laaggeschoolde mensen omdat ze zich gauw beledigd en aangesproken voelen wanneer iets ze niet zint of iets niet willen begrijpen. Dit soort mensen gaat vaak in de verdediging, dan behoren onzinnig schreeuwen, beledigen, slaan en schelden tot de mogelijkheden. Dit gedrag is typisch slaven eigen, meestal een uit haar kinderjaren opgelopen trauma door de onnadenkende, bazige, bezitterige en schreeuwerige omgeving waarin ze zijn opgegroeid.

“De meeste Nederlanders met een academische achtergrond die ik tot nu toe heb gesproken kunnen maar niet begrijpen dat het Surinaamse volk zo oliedom is gebleven en nog steeds gelooft in wat hun Nederlandse koloniale voorouders de Surinaamse slaven met de zweep hebben ingebracht. Meewarig schudden ze dan met hun hoofd, en uit hun stem hoor ik de minachting waarop ze hun mening zeggen over de huidige afstammelingen van de vroegere slaven, dat ze geen moer zijn opgeschoten in verstandelijke ontwikkeling.

… Klaas zegt: “Het is immers niet eens het godsgeloof van de Surinamers wat ze zo dweperig adoreren. Ze zijn schaamteloos bezig en jatten andermans geloof omdat ze niets van zichzelf hebben. Ze hebben scholen in Suriname en kennis, maar verstand hebben ze niet. Kennis is geen verstand. Kennis kan men aanleren en verstand verkrijgt men door de hersencellen te laten werken en te begrijpen dat wat niet goed is onmiddellijk moet worden verbannen om het algemeen geestelijk welzijn van het volk te bevorderen en te waarborgen.

… Dat volk leeft met de verworven kennis in het heden, maar haar verstand zit muurvast in de middeleeuwen. Kunnen ze niets dan ook helemaal niets voor zichzelf bedenken dan alleen maar anderen imiteren?”

… Wilma zegt: Zelfs hun winti religie is gestoeld op het christendom. En hun zogenaamde Sranan-Tongo (Surinaamse taal) is een grove voorgekauwde versie van de bevelen die de vroegere slavendrijvers gebruikten om hun voorouders (slaven) te dirigeren. Dit onmenselijk grof taalgebruik door vroegere slavenhandelaren en door  de slavenmeesters die op de plantages de lakens uitdeelde aan de slaven op het veld, is door de Surinamers aan elkaar geregen als zijnde de Surinaamse taal. Dit is belachelijk en diep triest, de Surinamers zullen dom blijven zolang ze zo doorgaan met het ophemelen van de inbreng van hun voormalige kolonisator en voorouderlijke moordenaars.”

 

… Niet alleen Suriname hoor, maar kijk ook naar het volk van de Nederlandse Antillen en de andere Nederlandse kolonies, ze zijn allemaal ziekelijk gestoord in het christendom, met enkele uitzonderingen daargelaten.

… Wim: “Ons koningshuis heeft samen met onze koloniale voorouders verenigd in het V.O.C. en het V.I.C. de Surinaamse bevolking van bijna alle rijkdommen beroofd, zelfs van het leven van hun voorouders. En de contractarbeiders hebben in wezen er niets te vertellen, want ze kwamen pas veel later en hebben samen gewerkt met onze voorouders om het destijds bevrijde slavenvolk te onderdrukken en achter te stellen. Dat gedrag van onderdrukking en discriminatie hebben de eerste generatie gastarbeiders overgebracht op de genen van hun nageslachten.”

 

…“Het Surinaamse volk is geestelijk verscheurd en de zon maakt die ellende draagbaar, maar de geestelijke pijn waarmee het merendeel van het volk behept is zal blijven bestaan als een ziektekiem die telkens weer zijn tol zal eisen. Het christendom beweert dat God van alle mensen houdt, maar draai liever de woorden om want het christendom is een fantasie van kwaadaardige mensen om medemensen te onderdrukken en dom te houden. God bestaat niet en Satan, hemel en hel evenmin.

Ondanks het feit dat het bestaan van God niet objectief kan worden bewezen noch weerlegd, blijft het een mogelijkheid. Voor de gelovige mens is de mogelijkheid significant genoeg. Maar als het een mogelijkheid is dan bestaat ook de mogelijkheid dat de aarde vleugels kan krijgen en dat men de maan in zijn broekzak kan stoppen. De werkelijkheid bewijst overduidelijk dat de mogelijkheid van het bestaan van God/ Goden te klein is om zelfs maar in overweging te nemen.

… Religieuze mensen zullen altijd een manier vinden om de werkelijkheid te verdraaien teneinde hun eigen verwrongen ideeën te ondersteunen. Er is geen religie die hoger is dan de waarheid en iedereen die een godsboek beschouwd als zijn leidraad is verstoken van de waarheid.

Als de personage Satan of Lucifer zou bestaan dan zou die machtiger zijn dan God, want volgens de Bijbel heeft God de duivel geschapen, maar meer dan 1 biljoen kerken, 4 biljoen leden, 4220 religies, die meer dan 6000 jaar één Satan bevechten en hij gaat nog rustig zijn gang en is doodleuk onverslaanbaar? Niemand hoeft bang te zijn voor Satan, maar de religieuze priesters en mensen die de karikatuur Satan haten moeten bang voor hem zijn omdat ze te pas en te onpas dagelijks en op elke zondag stront over hem spraken. Dat geeft toch te denken?

… Het is overduidelijk dat Satan machtiger is dan alle Goden, machtiger dan alle gelovigen en gebedshuizen ……. maar het Universum is overweldigend machtiger dan alle Satans en machtiger dan alle goden inclusief kerken en gelovigen.

Christenen geloven niet in de islam, ook niet in het hindoeïsme, noch in het boeddhisme of in welke andere religie dan ook. Moslims geloven niet in het christendom, ook niet in het hindoeïsme, evenmin in het boeddhisme noch in welke andere religie dan ook. Kortom, al deze gelovigen denken dat hun persoonlijke religie de enige ware religie is. Welnu, al deze religieuzen hebben allemaal ongelijk. Wat ze wel nodig hebben is een open geest.

Religieuzen zijn kuddedieren. Het is gewoon zielig zo’n kudde schapen die het leiden van hun leven liever aan anderen overlaten. Het lijkt een beetje op oude kinderen die ouders zoeken. En aan het eind komen ze allemaal bedrogen uit door de geldwolf die zich hun leider noemt. Maar bij betrapping verzinnen deze gehaaide kerkleiders daar wel weer een excuus voor zodat hun volgelingen in ze blijft geloven. Veel mensen zijn gewoon niet volwassen. Die zoeken nog altijd hun mammie om hen te helpen met beslissingen nemen.  Dat gebeurd ook bij dieet goeroes. “Vertel me wat ik kan doen.” En als het dan allemaal niet lukt is het in ieder geval ook iemand anders zijn of haar schuld.

… De kerk is een plaats waar je dronkaards, vrouwen-verkrachters, dieven, ritualisten, hoereerders, overspelers en kinderen van God in hetzelfde gebouw zult vinden die beweren God te aanbidden, een God die velen van hen niet kennen. We hebben het recht om te geloven wat we willen, maar niet alles wat we geloven is juist.”

 

 

… Het christendom en de Islam zijn de matrices van kolonisatie van Afrika tevens de religieuze systemen die de leidende basis waren voor de vernietiging van Afrikaanse culturen en symbolische representaties van Afrikaanse overtuigingen. Tot op de dag van vandaag is religie de motiverende basis van schande die Afrikaanse samenlevingen teistert. Religie is een cultuur en de vormgever van de sociale en politieke perceptie die indringers hebben om de samenleving en de wereld waarin ze zijn binnengevallen te reorganiseren.

  Toen de religieuze Europeanen en Arabieren Afrika binnenkwamen hadden ze christelijke/ islamitische voorschriften in gedachten, en de degeneratie van Afrikaanse overtuigingen was het christelijk/ islamitisch fundamentalisme wat de Europeanen en de Arabieren in hun hoofd hadden. De mening van de mensen die Jezus Christus niet als verlosser wilden aanbidden noch Mohammed als hun profeet wilden beschouwen waren, in de ogen van de religieuze indringers afgodendienaars die verschillende goden of de duivel aanbaden,  de vijand van de christelijke/ islamitische God. Dat is het fundament van de christelijke/ islamitische moraal en rechtvaardiging voor de meest barbaarse en macabere daden die ooit in deze wereld hebben plaatsgevonden door hun hand.

… De blanken hebben altijd hun religie gebruikt om de door hen onderworpen volkeren te onderdrukken en ze het gevoel te geven dat ze hun redders zijn. Precies zoals Arabieren medemensen hersenspoelen ‘dat’ ze de meest geliefde mensen van God zijn. Niemand is bang voor God, maar men dient juist degenen die in God geloven nauwlettend in de gaten te houden omdat ze gevaarlijk zijn. Fundamentalisten van alle religies zijn de aller domste en tevens de gevaarlijkste mensen ter wereld.

 … Het vernietigen van de perceptie van een volk is het introduceren van een nieuw religieus schema, zodat de onderdrukte massa zich oriënteert op de spirituele richtlijnen van een andere religie die niet de hare is en die diende als basis voor de nieuwe sociale organisatie van die samenleving. Zo wordt binnen de religieuze en politieke visie van de indringers een reeds gevestigde religie vernietigd, omdat religie alle aspecten van het leven van mensen modelleert, vooral wat deze mensen over zichzelf denken en over de voorouderlijke schepper waarin ze geloven.

… Het is daarom ook geen wonder dat Afrikanen zichzelf tegenwoordig beschouwen als afstammelingen van Adam en Eva en behoren tot de stam Juda en hun grootouders zijn Abraham, Jacob en Isaac. Verder geven ze Bijbelse- en namen uit de Qoran aan hun kinderen en volgen academies van Arabische/ christelijke westerse denkers en organisatoren van de Europese en Arabische beschaving. De zwendel is uniek. Religie is de basis van alles en modelleert alle segmenten. Afrikaanse politici zijn ook christenen/ moslims en volgen de dogmatische voorschriften van het christelijke en islamitische religieus systeem zodat ze de christelijke/ islamitische niet-Afrikaanse koloniale structuren behouden. “

 Als Afrikanen tot nu toe niet gekoloniseerd waren door de christelijke en islamitische religie, zouden ze voor Afrika vechten en hun eigen symbolische voorstellingen verheffen en al het vreemde verwerpen.

… De Islam zowel de christelijke religie kwamen in Afrika en waren gebaseerd op wie de grootste en meeste wapens had. Dat Afrikaanse naties en hun stammen uiteindelijk zouden worden geïndoctrineerd door hun overweldigers met de meeste macht was voor de hand liggend. Het christendom en de Islam werden gehanteerd als een instrument om harten te stelen, om land in te nemen en om bestaande culturen te vernietigen.

… De zogenaamde weldoeners kwamen binnen als missionarissen en als Arabische handelaren en propageerden Bijbelse/ Islamitische ideeën om de ingezetenen te ontwapenen om hun agenda’s te kunnen verwezenlijken.

Maar nu leven we in het tijdperk van informatie. Helaas dragen een heleboel mensen de last van onwetendheid in een tijd dat er zoveel intelligente kennis beschikbaar is. Het is tijd om de last van onwetendheid te verbannen en de intelligentie van waarheden te op zoeken … Sta op!

Met allerlei filosofieën probeert de huidige christelijke en islamitische mensheid de voorouderlijke slachting en verzonnen onzin te rechtvaardigen in academische taal. Zelfs dwazen spreken woorden die verstandig klinken, maar die nietig en van nul en generlei waarde zijn. In een veelvoud van wijze klinkende woorden ontbreken hun onzinnigheden en hun misdaden niet.

… En de bekeerde leeghoofdige hielenlikkers staan heel gehoorzaam in de rij om de hielen te likken van de nakomelingen van hun voorouderlijke moordenaars. Dit soort hielenlikkers ontberen aan zelfrespect, hebben geen eigenwaarde en zijn niet te vertrouwen. Ze beantwoorden geheel aan de filosofie van de kwaadaardige mensheid dat “de beste manier om een neger te doden, is door een neger zelf.” 

Nadat ik de bijbel had gelezen kwam ik tot de conclusie dat Satan onschuldig is. Satan is de goede man in de bijbel, maar God is het kwaad. Alhoewel ze allemaal vergelijkbare kenmerken hebben, zoals Anubis, Hades en Lucifer, waarom hebben de verschillende godsdiensten dan maar één satan? Omdat hij de gemene dominant is in deze waanzin en het gewone karakter in Bijbelse komedie? Tevens is Satan de enige loyale en meest vertrouwde vriend waar de religieuzen niet zonder kunnen.

… Ondanks dat God de grootste moordenaar is aller tijden krijgt alleen Satan altijd de schuld als mensen fouten maken. Satan is in feite een zeer onschuldige buitenbeentje die eenvoudigweg nooit kan worden genegeerd. Satan is een universele bondgenoot. Hij is dezelfde in de joods-christelijke mythologie, maar de reden is duidelijk. Zonder Satan is er geen religie. Zodoende hebben de gelovigen hier op aarde de hel voor hem geschapen, omdat ze niet zonder hem kunnen. De meeste traditionele religie van de vroegere door de kerk onderdrukte volkeren maakt geen melding van een duivel, maar de satan, Lucifer, Djin, etc. is hun opgedrongen door de kwaadaardige religieuze mensheid

Wanneer een onderdrukker zwarte mensen racistisch noemt, moeten we het begrijpen als een modern onderdrukkingsinstrument, want racisme door zwarten is simpelweg niet mogelijk, aangezien de zwarten in feite wereldwijd het slachtoffer zijn van onderdrukking sinds de slavernij.

… Men zal ook blanke suprematie vinden die een nieuwe slogan gebruikt die de zwarten ervan beschuldigt van hun misère en dat de zwarte mensheid verantwoordelijk moet worden gehouden voor wat er in het verleden is gebeurd. Dit is deels waar, maar voor het grootste deel hebben de blanken zich schuldig gemaakt aan het begaan van de grootste misdaad tegen de menselijkheid in de geschiedenis tegen de zwarte en andere door hen onderdrukte volkeren wereldwijd.

… En volgens het internationaal recht is er geen verjaringstermijn voor genocide. Dit houdt zonder meer in dat de blanke mensheid gestraft dient te worden door alles weer op te bouwen in die door haar voorouders onderdrukte landen en volken.

… Bovendien weigert de blanke mensheid nog steeds herstelbetalingen te doen, terwijl ze vanaf die tijd profiteren van de hulpbronnen van het land dat ze tot op de dag van vandaag in heel Afrika en elders ter wereld bezitten of controleren. Alleen de slavenhouders kregen destijds herstelbetalingen voor het vrijlaten van hun slaven. Het is de omgekeerde wereld.

… De slogan van de blanke suprematie geeft ook Afrikanen de schuld van slavernij en dit klopt grotendeels wel, want de hebberige Afrikanen hebben immers toentertijd hun soortgenoten aan de blanken verkocht voor verdere uitbuiting door de blanken. Alhoewel er geen enkel document of bewijs hiervan is, was het logisch omdat Afrikanen slavernij beoefenden lang voordat de blanken hun land overnamen. Veel later deden de blanken zelf een graai in de pot door op diverse delen van Afrika zwarte mensen te ontvoeren voor de slavenhandel.

En de blanken hebben daarvan gretig geprofiteerd. En wie niet in die tijd? Daartoe bouwden de slavendrijvers in Ghana een reeks forten die werden gebruikt om slaven te beveiligen. In andere delen van Afrika gebruikten de slavenhandelaren het riviersysteem dat vaak door blanke missionarissen in kaart was gebracht.

… De kerk was zeer nauw betrokken bij deze verachtelijke onderneming van slavenhandel en uitbuiting. Daarom is het afwijzen van de Europese religies, de Arabische religies en de Abrahamitische overtuigingen, het Jodendom, Christendom en Islam de grootste en belangrijkste stap die de huidige afstammelingen van de vroegere onderdrukte volkeren moeten nemen om kolonialisme en onderdrukking af te werpen die als een ziektekiem onder hun gelederen bevinden die het land en volk ziek maken en achteruitgang, armoede en ellende brengen.

Wie goed om zich heen kijkt zal zien dat, wanneer de blanken een racistische slogan gebruiken, leggen ze altijd specifiek uit hoe dit te begrijpen die ze dan gebruiken als een onderdrukkingsinstrument om de huidige mensheid niet alleen het zwijgen op te leggen, maar ook om ze te vertellen wat ze moet denken, wat ze moet zeggen en hoe ze zich ten opzichte daarvan moet gedragen.

… Het christendom is een instrument dat werd gebruikt om medemensen en ongelovigen tot slaaf te maken en om ze de baas te zijn in alles. Om de blanke suprematie te onderschrijven werd een leidraad (boek) gepubliceerd om het kerkelijk succes mogelijk te maken. Later werden de instructies van dat boek door christelijke belanghebbende gebruikt om wereldwijd volkeren en rassen te onderwerpen aan hun gezag en om ze ongestoord te bekeren.

… Daarom behoren de afrikanen en alle vroegere door het kolonialisme onderworpen volken en landen tot de meest vrome mensen op aarde. Kwaadaardigheid is in die volken geïncarneerd. De echte hersenspoeling op zijn best, terwijl de witte landen, wiens voorouders de hersenspoeling bijna over de gehele wereld hebben gepleegd in die onderworpen landen,  zich grotendeels distantiëren en hun handen rigoureus aftrekken van het kwaad waarvan hun voorouders  aan schuldig worden geacht.

 

 

 

En dit boek is ook door de Britse en Nederlandse missionarissen gebruikt om de Surinaamse slaven te bekeren zodat zij hun meester die hen gruwelijk mishandelde vergaven en niet rebelleerden tegen de blanke heerschappij aldaar. Om het evangelie te bekrachtigen gebruikten de slavendrijvers lijfeigenen die al bekeerd waren tot het geloof, want de beste manier om een slaaf te bekeren is door een slaaf zelf.

Het christendom is een grote grap, maar er zijn geen andere blanken in de Bijbel dan de Edomieten, en ze waren volgens de Bijbel de vijanden van God. Iedereen was ZWART. De oude Aziaten waren zwart, Hebreeuwse mensen waren zwart.

Archeologen hebben een zeldzame begrafenis ontdekt met een 4000 jaar oude kist met een onvolledig ongerepte mummie erin. De kist was bedekt met hiëroglifische markeringen die de archeologen onmiddellijk essentiële informatie gaven over wie de mummie was.

Ze kwamen erachter dat de persoon binnenin een man was die Shemay heette, een hogepriester-lid van de Elite Familie die de steden in die regio van Kemet stichtte. De markeringen op de kist identificeerden ook zijn vader als de machtige gouverneur van Kemay van de regio Boven-Kemet. Zijn moeder was Satethotep, dochter van de stichter van die regio van Boven-Kemet, Sarenput I, die in die periode bekend stond als de rechterarm van de farao van Kemet, Senusret I.

 Dit alles geschiedde meer dan een millennia voor de zogenaamde invasie van de “zwarte farao’s” van de 25e, zogenaamd de enige zwarte heersers van Kemet.

Dit is voor ons niet vreemd omdat we al weten dat de mensen van Kemet zwarte Afrikanen waren, vooral de Elite. De grondleggers, de inboorlingen, zijn de Afrikanen die uit het zuiden kwamen. Narmer/ Menes is de eerste heerser van Kemet en al zijn afbeeldingen laten duidelijk zijn zwarte Afrikaanse origine zien.

Als de blanke mensheid toegeeft dat de afrikanen in de nabijheid van Nubië hun zwartheid normaal maakt, waarom geeft men nog steeds moeilijk toe dat de farao’s zwarten waren die tot op heden uit precies dezelfde regio kwamen en gevuld met zwarte mensen?

De blanken proberen nog steeds een verschil te maken tussen de Kemieten en hun zuiderburen. Een blanke mediterrane bevolking versus een grens met zwarte mensen, wat een complete leugen is.

De Kemieten leken op hun zuiderburen die evenals zwart waren. Toch probeert de blanke mensheid de rest van de wereld nog steeds die mediterrane fantasie van een witte/ mediterrane Kemet te verkopen alsof Mediterrane een ras is.

Er zijn migraties naar Kemet geweest, maar de macht bleef in handen van de zuidelijke families die zwart waren tot de late periode totdat Kemet viel. De laatste grote farao van Kemet wordt verondersteld Ramses III te zijn, ook zijn DNA bewees dat hij tot dezelfde haplogroep behoorde als West-, Centraal-, Oost- en Zuid-Afrikanen.

Kemet heeft geen wortels in het Middellandse Zeegebied, dat gebied is een late uitbreiding van het land dat is begonnen in de diepten van Afrika. Het is een kwestie van tijd dat de blanke mensheid dit gegeven toegeeft, maar nu is dat nog niet zover, omdat de Witte God het haat om zwarte genius aan het werk te zien.

Elke blanke man is Jezus. Volgens de Bijbel was Jezus christus een blanke man, maar geen enkele van zijn discipelen was zwart.  Er staat ook nergens in de bijbel dat hij een zwarte mens heeft genezen. Jezus is gestorven zonder maar een voet te hebben gezet op Suriname, ook niet op Afrika noch op enig ander zogenaamd christelijk land.

… Als Jezus is gestorven voor de zwarten in Suriname, Filipijnen, Afrika, etc., waarom ondergaan die volkeren ellende, hongersnood en pijn en daarnaast nog steeds werken voor de blanken om te overleven en de godsdienst van de witte mensen gebruiken en beschouwen als hun culturele erfgoed? Dit sadomasochistisch religieus gedrag van de onderworpen volken heeft wereldwijd de samenleving zo gedecimeerd waardoor ze tot nu toe niet eens iets voor zichzelf kunnen doen.

… De blanke Jezus en alle andere figuren uit de Bijbel zijn een product van blank imperialisme. De religieuze leiders gebruiken de “witte Jezus” om naïeve medemensen te beïnvloeden terwijl de Bijbel duidelijk zegt dat Jezus zwart was en bovendien een heiden van destijds.

… Volgens de Bijbel heeft David een man gedood, vervolgens nam hij de vrouw van de man die hij heeft vermoord tot zijn vrouw en vroeg daarna God om vergeving, en God vergaf hem. Als god zonden kan vergeven, waarom moest Jezus dan sterven?

… Ook de moeder van Jezus Maria was maagd, maar Jezus had oudere broers. M.a.w., Maria had meerdere kinderen voor dezelfde man Jozef gebaard die ouder waren dan Jezus, terwijl Jezus de eerstgeborene was want hij is immers geboren uit de maagd Maria. Hoe kan dat in Helsnaam?

…. Het is keer op keer overduidelijk bewezen dat de Bijbel is geschreven door kwaadaardige blanke mensen die allerlei formules hebben bedacht om medemensen te strikken en te onderwerpen aan hun lugubere ideeën en aan hun mensonterend gezag.

… Religie komt neer op gestolen erfenis, oude piraterij, hersenspoelingeducatie om de mensheid voor de gek te houden. En de onnozele, goedgelovige en onwetende medemensen trapten heilig in alle religieuze onzin die ooit door de religieuze mensheid is verzonnen en grotendeels door de eeuwen heen gejat van andere volken, en zelfs nu nog.

De ironie is dat de kolonialistische landen zoals Amerika en de Europese landen het godsgeloof die hun voorouders hebben verzonnen zien als nostalgie die ter onderdrukking van medemensen werd gebruikt zodat ze nu rijk zijn, maar de derde en vierde wereldlanden o.a. de Filipijnen Afrika, Suriname, enz. leven nog in de middeleeuwen met het geloof van een ander en lijden feitelijk aan een godsdienst trauma.

… Religie is uitstekend materiaal om gewone mensen stil te houden en om de armen te weerhouden om rijke mensen te bestelen en te vermoorden. Religie werd geïntroduceerd met onderdrukking. Bijna alle religie werd opgelegd door overwinnaars en gebruikt als infrastructuur om de geest van de onderworpelingen te beheersen.

 

 

 

De Bijbel is evenals de Koran en alle andere godsdienstgeschriften een groot leugenboek oftewel de duivelse verzen van de religieuze mensheid. Mensen die dit leugenboek altijd hebben gesteund waren/ zijn ook medeplichtig aan de leugens en misdaden van de Kerk en van een niet-bestaande God.

… Deze ouders hebben moedwillig het kwaad gediend en alleen maar leugens verteld om hun kinderen te imponeren. Deze ouders hebben op hun beurt hun voorouderlijke religie en het kwaad onder hun nageslachten verspreidt en zelfs nu nog.

… De religieuze wereldbevolking moet nu beseffen dat religie puur onzin is en dat zij in feite door de eeuwen heen geestelijk en fysiek is mishandeld door de zogenaamd getrouwe mensheid. Er zullen in de komende tijd meer gelijkenissen van God/ Allah/ JHWH en van Jezus aan het licht komen, aangezien de tijd van afrekening nadert die de vernietiging van alle religies inhoudt.

Niemand heeft ooit het universum gevraagd om te bestaan noch gevraagd om geboren te worden, dus hoe is men God iets verschuldigd? Religieuzen zullen zeggen dat het leven een geschenk van God is. Het is een geschenk, waarom wordt in ruil daarvoor het aanbidden van God verwacht? Het is alsof men in rekening wordt gebracht voor dingen die men nooit heeft besteld.

JEZUS WERD VERZONNEN DOOR DE RAAD VAN NICEA IN 325 n.Chr.

De wereldgeschiedenis heeft bewezen dat “Jezus Christus van de Bijbel” nooit heeft bestaan, maar Hij werd geschapen door Keizer Constantijn.

Dat ging als volgt:

 DE RAAD VAN NICEA – (Dit is de Raad die het karakter van Jezus Christus heeft gecreëerd.)

… Ptolemaeus 1 Meryamun Setepenre leefde nagenoeg 367-283 voor de jaartelling. Hij was ook bekend als Soter, dat redder betekent en werd de eerste Europese (blanke) farao van Egypte door middel van militair geweld onder leiding van Alexander de Griek, ook bekend als Alexander de Grote. Toen Ptolemaeus farao van Egypte werd, wilde hij dat de zwarte mensen (de Egyptenaren) hem als een god aanbaden. Hij wilde een god genoemd worden, want dat was de titel die vroeger aan alle farao’s van Egypte werd toegekend door het Egyptische volk. De Egyptenaren weigerden hem echter een god te noemen omdat hij niet volgens de gebruikelijke manier, maar gewelddadig aan de macht was gekomen. Om die volksweigering gaf Ptolemaeus zichzelf in “305 v.Chr.” de titel van farao en nam de Egyptische naam Meryamun Setepenre aan, oftewel “Geliefde van Amon.”

… En Amon betekent God, gekozen uit Ra dat ook God betekent.” Omdat de oude zwarte Egyptenaren weigerden om Ptolemaeus als een God te erkennen begon hij het zwarte volk van Egypte te vermoorden. Dit zorgde ervoor dat de zwarte Egyptische priesters in Memphis, om hun eigen hachje te redden, zijn verzoek goedkeurden en werd hij alsnog als een God aanbeden.

De opmerkelijke sleutelwoorden in de bovenstaande passage zijn: Meryamun, Setepenre, Soter, omdat deze woorden precies de woorden zijn die gebruikt werden om het fictieve karakter van JEZUS CHRISTUS te creëren door de wrede blanke Romeinse keizer Constantijn in 325 Ano Domino (AD). De eerste afbeeldingen van Ptolemaeus die vandaag als “Jezus” worden afgebeeld werden aan de Afrikanen opgedrongen. Zo kregen de onderdrukte volkeren sindsdien van Rome de opdracht om Jezus te aanbidden.

… Maar de heerschappij van Ptolemaeus wilde toentertijd een godheid creëren die aanbeden zou worden door zowel de zwarte Egyptenaren als de blanke Grieken. Vervolgens creëerde hij “Serapis” – de verzonnen Grieks-Egyptische god die werd uitgevonden in de 3e eeuw voor Christus en werd afgebeeld met een Grieks uiterlijk, maar werd met Egyptische accessoires gebruikt in de betekenis van rijkdom en opstanding. De aanbidders van Serapis werden christenen genoemd en degenen die toegewijd waren aan de god Serapis noemden zichzelf “bisschoppen van Christus.”

Constantijn de Griekse (ook bekend als Constantijn de Grote.) Deze Romeinse keizer leefde van 306 tot 337 na Christus en staat bekend als de eerste Romeinse keizer die zich bekeerde tot het christendom.

200 jaar later werd na Ptolemaeus 1, Arius van Libië rond 256-356 na Christus geboren. Hij was van Afrikaanse afkomst en had een probleem met het Romeinse rijk dat de Afrikanen en de mensen van Rome leerde een standbeeld te aanbidden en de dood te vieren. Hij werd beschouwd als een ketter, en omdat hij zoveel volgelingen begon aan te trekken vanwege zijn leerstellingen die in strijd waren met de Romeinse leer, riep Constantijn het concilie van Nicea bijeen door alle bisschoppen bijeen te roepen om Arius van Libië in diskrediet te brengen.

… In de tijd dat deze kerkelijke bijeenkomst werd gehouden was er helemaal geen sprake van Jezus Christus. En een belangrijk feit is dat dit allemaal plaatsvond Anno Domino, wat volgens christenen betekent “na de dood van Christus”, maar in het Latijn betekent ‘in het jaar van de heer’. Naar welke Heer ze verwijzen weet Joost alleen? Koningen werden destijds altijd Lords of goden genoemd. Dus de naam Jezus Christus bestond niet voordat de bijeenkomst werd belegd. Pas na de concilie presenteerden ze  de naam Jezus Christus aan de mensheid.

… De mensen van tegenwoordig aanbidden dus Serapis Christus? De geloofsbelijdenis van Nice werd de verklaring van het christelijk geloof en werd geschreven en geheiligd door 318 rooms-katholieke bisschoppen op het concilie in 325 n.Chr. Anderen beweren dat deze transformatie plaatsvond bij de “Concilie van Chalcedon” 451 n.Chr. Misschien wel waar, omdat de geschiedenis telkens weer werd herschreven door- of in opdracht van kwaadaardige mensen die iets te verbergen hadden.

De Concilie van Nicea hield in : “Wij geloven in één God de Vader, almachtig van alle dingen, zowel gezien als onzichtbaar, de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, de enig geborene uit de vader.”

Dat wil zeggen uit het wezen van de vader, god uit god, licht uit licht, ware god van ware god, verwekt en niet gemaakt, consubstantieel met de vader, door wie alle dingen zijn geworden, zowel die in de hemel als die op aarde, voor ons mensen, voor onze redding kwam hij neer en werd geïncarneerd, werd mens, heeft geleden en stond op de derde dag uit de dood, ging op naar de hemel en komt terug op aarde om te oordelen over de levenden en de doden in de heilige geest. En hier komt de oorsprong van de Drie-eenheid vandaan. Vader, zoon en de heilige geest. AMEN (afgeleid van de God AMON.)

Vervolgens sloten de autoriteiten Arius af van alle deelname en bedreigden hem met de dood als hij zijn mond niet hield. Ze plaatsten het credo in de tijd dat mensen zich bewust werden van de leugens en misleiding. Derhalve gaven ze opdracht om alle boeken te verbranden, om alle oude geschriften te vernietigen. “Geen bewijs, geen argument”, en het resultaat was de transformatie van Serapis Christus wat “Christus de Verlosser” betekent door het edict van keizer Constantijn in 325 n.Chr.

Er liep destijds wel een flierefluiter rond onder de naam Jezus in het land dat bekend staat als Nazareth die probeerde de mensen terug te leiden naar gerechtigheid, maar deze zwerver was niet de Jezus christus die ze bedoelden. Er waren vele mannen die Jezus (Jesu) heette in Nazareth, maar er was geen een die deel uitmaakte van de bijeenkomst in Rome noch was er sprake van een vrouw genaamd Maria (de maagd) die het leven schenkt aan kindje Jezus.

Dit verklaart waarom er zoveel nadruk wordt gelegd op JEZUS CHRISTUS in de bijbel, wat verder verklaart waarom God opeens een ‘zoon’ moest hebben. De zon God, werd door Europeanen tot de zoon van God bekeerd, daarom ziet men ook bij elke afbeelding van Jezus de zon achter zijn hoofd (Sun Ra, Sun of Ra God.)

 

Het uur van de waarheid is aangebroken.

… De tijd is gekomen dat de religieuze wereldbevolking zich massaal afkeert van de kerk en de Bijbel/ Koran en van alle andere godsdiensten ter wille van een vreedzaam bestaan en solidariteit met alle mensen en in eenheid met de natuur, die de schepper is van het leven.

“Nu is het tijd voor reflectie en vernieuwing. Daarom wens ik dat de vromen van de aarde die feitelijk vastzitten in hun eigen ideologische gevangenis eindelijk inzien dat ze vanuit hun beperkte levensvisie en bekrompenheid bewust of onbewust onschuldige medemensen hebben beschadigd en nu nog steeds, maar dat ze voortaan zonder angst of schaamte de realiteit van het echte leven onder ogen durft te zien en automatisch wordt aangemoedigd door dit inzicht om zijn medemens niet langer dom te houden met religieuze sprookjes of zich te voeden met illusies die behoren tot het verleden en waarvoor in het heden geen plaats is.

“In de naam van de Almachtige God” en “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” waren vanuit een mondiaal oogpunt de voorheen populaire termen van de koloniale staatslieden en koninkrijken die de belanghebbenden onder hun onderdanen hebben gestimuleerd tot wereldwijde schendingen van de mensenrechten namens hun God.

  

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Iedereen die voorgoed in vrijheid weggaat, is niet dood, want hij/ zij die vrij is, sterft nooit. De natuur is de schepper van het leven, ere die de eer verdient.”

 

Het verschil tussen religieuze doctrines, geloof en spiritualiteit.

Spiritualiteit (Latijn spiritus) heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest betreffen. Het begrip spiritualiteit wordt op een legio manieren gehanteerd en kan te maken hebben met godsdienst of paranormale krachten, maar de nadruk ligt veelal op de persoonlijke innerlijke ervaring.

… Spiritualiteit staat voor een leven geleid door de Geest, in tegenstelling tot een leven dat zich verzet tegen deze invloed van de Geest.

… De betekenissen van “religie” en “spiritualiteit” liggen dikwijls heel dicht bij elkaar. In een strikte betekenis wordt er het bewustzijn mee aangeduid, de menselijke ziel of het menselijke innerlijk, dat zijn oorsprong heeft in een boven en buiten het zintuiglijk waarneembare wezen, of in relatie staat tot een hogere werkelijkheid.

… Spiritualiteit is een bijzondere levenshouding van een mens, die zich op het bovenzinnelijke of hoogste werkelijkheid concentreert. De zogenaamde confessionele spiritualiteit, dus dat wat al in elk levend wezen aanwezig is.

Sommige aanhangers van orthodoxe religies beschouwen spiritualiteit als een deel van hun religieuze ervaring

Zij zijn meer geneigd spiritualiteit af te tekenen met de aardse, dan met de rituele expressies van hun religie. Spiritualiteit is dan veeleer een bezinning op een element uit de religie waartoe zij behoren.

Spiritueel maar niet religieus.

Daarnaast wordt Spiritualiteit doorgaans afgezet tegen de georganiseerde religie en ligt de betekenis van de spiritualiteit in de actieve en vitale verbinding met de kracht of het wezen van het diepere zelf en de Bron van leven en bewustzijn.

Er zijn bijgeloof overtuigingen in spiritualiteit, maar dat ligt geheel aan de persoon die spiritueel bevangen is en wat die persoonlijk ervan maakt.

Religieuze doctrines leren dat god een spook in de lucht is waarmee men contact kan maken teneinde het goede uit het leven te halen. Spiritualiteit leert dat de mens de enige levende god is, en om het goede uit het leven te halen dient men verbinding te maken met zijn innerlijke ik die vertrouwen, harmonie, gerechtigheid, rechtvaardigheid en wederkerigheid zal brengen.

… Spiritualiteit is verlichting over zichzelf wanneer men erkent dat er een spirituele kracht is die wordt aangetroffen in alles wat leeft. Door die spirituele kracht te volgen, weet men dat men ook deel uitmaakt van die totaliteit.

… Dus, religies zijn door mensen gemaakt en spiritualiteit komt van binnenuit, je innerlijke God/ Godin in het beoefenen van creaties van een eventuele Schepper. Religie is wanneer men in iemands hallucinaties gelooft gekoppeld aan een geloof- en levenssysteem op een godheid met een reeks zelfzuchtige regels.

Kortom: Religieuze overtuigingen zijn gebaseerd op de sprookjesachtige denkbeeldige blanke man die de blanken gebruikten om van de door hen onderworpen landen en volken te stelen.

 

 

De Hulp

De religieuze mens kan miljoenen calls doen naar de blauwe goden van de pandit die feitelijk een grote bandiet is, en men mag zoveel mogelijk bidden tot een niet bestaande witte god, maar de blauwe hindoegoden evenals de blanke god zullen niet helpen want die bestaan alleen in het brein van kwaadaardige, naïeve en ongeschoolde mensen. Degenen die zogenaamd gelovig zijn willen niets doen voor een ander als men geen geld heeft.

… Dat zijn vrome mensen, zo schijnheilig als de neten. De meeste vrome mensen ziet liever dat een ander crepeert, immers, ze beschouwen de ellende die iemand ondergaat als de wil van hun wreedaardige god, maar sommige mensen zullen een hulpbehoevende voor een lange tijd helpen alleen maar om een ander de loef af te steken en om hun zogenaamde christelijkheid te benadrukken, maar ten langen leste zal dit uitlopen op slavernij en is men op den lange duur alweer de sigaar, want hypocrisie is de religieuze mens eigen. Dan wordt men verwezen naar “ieder voor zich en God/ Bhagwan voor ons allen.” Dit komt neer op “ikke, ikke, ikke, en de rest mag gewoon stikken.”

En van mij zal een gelovige ook geen hulp krijgen, omdat ik simpelweg geen gelovige mensen help die als gewoonte hebben om, in plaats van alleen aan hun weldoener dank te zeggen, maar ook hun God hierin betrekken als zou god in de hulp de helpende hand zijn geweest terwijl God geen ene moer voor ze heeft gedaan.

 Zolang de in ellende verkerende zielige mensen zich focussen op de hulp van een fantasie god zal het ze altijd slecht blijven gaan. Daarom stop met de adoratie van iets dat er niet is en stop met blèren maar ga aan de slag zo goed en zo kwaad als het kan. U kunt beter onder een brug slapen en voedsel van de grond eten dan in handen te vallen van de hebberige religieuze massa. 

… Onthoudt; al het kwaad dat ooit is voorgevallen op deze aarde is alleen afkomstig van- en door mensen die hun onmenselijkheden hebben afgeschoven, en nu nog steeds afschuiven naar de wil van hun fantasie God om hun kwaadaardigheden vrij te pleiten. Religieuze mensen zijn behalve geldwolven en roofdieren in mensengedaante die op deze aarde rondlopen, maar ook de grootste schijnheiligen die het voorbeeld van de kerk hebben overgenomen. Daarom is de kerk een wereldwijde criminele organisatie die per direct overal ter wereld moet worden verboden.

 

 

In het begin schiep de mens goden. Toch geloven dwaze mensen in het verhaal over een man die gemaakt is van aarde en een vrouw die gemaakt is uit de rib van een man. De domste mensen geloven dat hun geweldige voorouders apen waren. Dwaze mensen denken dat ze in de problemen zitten omdat ze hier op aarde leven, maar ze willen niet dood om naar hun hemelse paradijs over te gaan.

… De waanzin die religie heet moet direct worden gestopt, want dwaasheid is een deugd op zich die door dwaze mensen wordt gekoesterd. Een legio mensen willen hun hersens niet echt gebruiken, want hoe kan iemand die onderdrukt is later het onderdrukkingsprogramma zich eigen maken en adoreren van hen die hun heeft onderdrukt?

… Als er macht was in Jezus naam zouden Europeanen de Afrikanen nooit de bijbel hebben opgedrongen, maar de Bijbel is ze ingeprent om het gedrag van de Afrikaanse slaven te beheersen. Dit geldt ook voor de Qoran. De blanken en de Arabieren wisten dondersgoed dat zwarten destijds analfabeten waren en lazen hen alleen die passages voor waarin de Afrikanen uiteindelijk om geld worden gevraagd. Zij die wel konden lezen lieten het zich graag voorlezen uit gemakzucht. Dit waren de voorouderlijke verraders, de bounties, die profiteerden van het geloof.

… En kijk naar het Hindoeïsme dat zich evenals alle andere godsdiensten  belachelijk is tot op de letter inzake o.a. vrouwenvernedering. Zie Shiva Purana 2.3-54: “Als een vrouw heilig water wil, zal ze hetzelfde drinken waarmee de voeten van haar man zijn gewassen.”

In de prostitutiecentra van Kolkata trouwen de prostituees met het idool Kumar Kartik en noemen zichzelf zijn vrouw. Christelijke nonnen trouwen met Jezus en dienen hetzelfde doel als hierboven voor christelijke geestelijken, zoals gezien in incidenten die openbaar werden. Waarom is prostitutie illegaal terwijl nonnen wel prostitutie mogen bedrijven? Beiden doen immers hetzelfde.

  Religie was een methode om de onderdrukten onder controle te houden en het werkt nu nog steeds. Zwarte mensen zijn de eersten die rondbazuinen dat ze niets hoeven te doen, want het is allemaal aan God of Jezus. Daarom slenteren de meeste Afrikanen liever rond, bedelen, roven, maken overal kinderen en willen niet werken omdat God voor ze zal zorgen. Dit gedrag is ook eigen aan de mannen van de door godsdienst onderdrukte landen zoals Suriname, de Antillen, colombia, Brazilië, Filipijnen, etc.

… Eeuwig zie je beelden in die achtergestelde derde en vierde wereldlanden van zielig wenende alleenstaande vrouwen met een tig-aantal kinderen die godvergeten en verlaten zijn door hun man, omdat de man ergens anders zijn heil is gaan zoeken en zich onttrekt van zijn vaderlijke verantwoordelijkheden en plichten. Daarnaast  praten ze ook graag over vergeving, omdat ze geleerd is dat God zal zorgen voor hun kinderen en voor de gevolgen van degenen die hun in die ellende hebben gestort.

” In feite komt het hier op neer … God zal zichzelf straffen en ook zijn boodschappers die hun achterlijk, dom, slecht en gelovig hebben gemaakt waardoor zij zijn overgegaan tot overspel, verwaarlozing van hun kinderen en het plegen van allerlei misdrijven, zoals god en zijn volgelingen volgens de Bijbel ook hebben gedaan. Dus, God en zijn kornuiten hier op aarde zijn verantwoordelijk voor al hun fouten en misdaden. Dit is zeker terecht, lees de Bijbel maar waarin al het kwaad wat God met zijn aardse manschappen de mensheid eeuwenlang heeft aangedaan uitvoerig staat beschreven. En  logisch, voorbeeld doet volgen!”

… En de alleenstaande vrouwen op hun beurt met kinderen? De meeste is dommer dan dom, omdat velen van hen geen scholing hebben genoten en in de ellende waarin ze zitten alsnog god vragen om hulp maar die nooit zullen krijgen. Deze vrouwen hebben totaal geen waarheidsbesef dat diezelfde denkbeeldige god en de godsdienstleer die ze fanatiek aanbidden hun in de ellende hebben gedompeld.

 In India worden de dalits die zich tot het christendom hebben bekeerd, christelijke Dalits genoemd. Dit is wat de Afrikanen en andere vroegere onderdrukte volkeren ook doen. Dat is simpelweg oude wijn in een nieuwe fles. Men kan zijn religie, nationaliteit, gelaat, etc. veranderen, maar men kan zijn ras en genetica niet veranderen.

…  8% van de blanken in Zuid-Afrika gaf 90% van de zwarte mensen een geloofssysteem. Die blanken beheersen zelfs 70% van het land. Ze geven alleen wat nutteloos is aan de zwarten als het wordt geërfd en houden datgene wat nuttig is voor zichzelf wanneer het word geërfd . Er is nagenoeg 10% Afrikanen die beweren geen religie te hebben. Deze 10% worden als atheïsten beschouwd.

 De blanke, conservatieve kerk is zeer prominent in het beïnvloeden van veel van de boodschap die uiteindelijk de algemene boodschap over de hele linie wordt. En er is een gevoel in de organisatie van leiderschap dat degenen die de leiding hebben, deze mensen van hogere orde zijn met een niveau van verlichting dat degenen in de gemeente overtreft.

 En dan hoor je natuurlijk over deze superkerk-predikanten die verstrikt raken in diverse seksuele schandalen. Maar de kern van de boodschap is in bijna elke protestantse kerk hetzelfde: Jezus is Heer. God is alwetend, almachtig en alomtegenwoordig. Hij is overal en heeft een perfect plan voor het universum, ook voor zijn medewerkers. En de voorgangers, het leiderschap van de kerk, en zelfs de hogere orden, beschouwen in sommige gevallen (Lutheranen, Jehovah’s Getuigen, de Katholieke Kerk natuurlijk, Southern Baptist) allemaal hun hoogste leiderschap als door God gekozen leiders.

 … In de meeste gevallen zijn die leiders blanke mannen en vaak ouder en veel conservatiever. Ze neigen er altijd naar neer te kijken, niet alleen op hun parochianen, maar ook op andere gekleurde kerken of een andere denominatie.

… De mormoonse kerk zei altijd openlijk dat ze geloofden dat zwarte mensen door de duivel waren vervloekt en dat hun huid daarom zwart was.

… Jehovah Getuige stond vroeger alleen blanke leden toe. En de katholieke kerk heeft natuurlijk al eeuwen geen niet-blanke paus gehad.

Racisme wordt wereldwijd meer gevoed door religie dan enig ander paradigma. Religie is niets meer dan een massa-waanvoorstelling die resulteert in zijn eigen vorm van zeer giftige geestesziekte waarin moordenaars, verkrachters, kindermisbruikers, enz. worden aangemoedigd om berouw te tonen, en ze zijn in de club.

Wie nadenkt over deze zieke leer ziet in dat religie een methode is van de opschorting van gerechtigheid. Dat is precies wat bekering is. Allerlei criminelen hoeven zich alleen maar te bekeren en ze worden vergeven.

… Iedereen die kwaad pleegt, een paar woorden van berouw zegt en vervolgens een gevoel heeft van opschorting van gerechtigheid, is een religieus persoon. Dat is de aard van religieuze mensen, vooral christenen. Als de hemel zou bestaan zou hetzelfde kind dat  verkracht, mishandeld en vermoord werd door een kinderverkrachter met hem willen samenleven in de hemel?

… Nogmaals; Een god die slavernij, misbruik van vrouwen, genocides, verkrachtingswetten en de hel toestaat en aanmoedigt is fictie.  Het is de kwaadaardige mens die bestaat en alle Bijbelse onzin heeft bedacht. Wie de Bijbel leest vanuit een neutraal perspectief, zal begrijpen dat het een door mensen geschreven onzinverhaal omvat en gebaseerd is op blind geloof. De Bijbelse vertellingen en al wat dies zijt zijn totaal in tegenspraak met de werkelijkheid.

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De mens is erger dan een dier wanneer de mens een dier is.”

 

Niets anders irriteert mij heel erg dan wanneer christenen zeggen dat het einde der wereld nabij is en dat Jezus in aankomst is.” Had hij er niet allang moeten zijn toen slavernij, Holocaust, de Rwanda genocide, en allerlei mensenrechtenschendingen, etc. plaatsvonden op deze aarde?Waar blijven zijn wonderen? Het feit dat Jezus op water liep, volgens de Bijbel, is geen bewijs van een wonder, maar het is het bewijs van een leugen.

 Iedereen verdient iemand om vooruit te kijken in de toekomst, maar niet iemand die alleen in verbeeldingen bestaat. Het kwaad zit in elk mens verborgen. Houdt het kwaad binnen de perken door altijd uw verstand en uw spirituele inzicht te gebruiken zodat het kwaad geen overhand krijgt op uw verstand.

… Houdt vooral de boot af in de omgang met godsdienstige mensen, want hun religieuze leer wakkert bewust hun kwaadaardigheid aan tot tomeloze kwaadaardigheden tegen de onschuldige mensheid. De religieuze mensheid is onverbeterlijk  en zal telkens in herhaling vallen. Er is alleen maar ellende van deze vicieuze cirkel te verwachten. De katholieken hebben een prestigieuze staat van dienst van moord, verkrachting, marteling, gedwongen bekering, enz.

… De zwarte dood doodde bijna 300 miljoen mensen, de Spaanse griep na WO 1 ook miljoenen, daarna kwam WO II en God leunde gemakkelijk achterover en keek toe hoe Joden werden afgeslacht en deed geen enkele poging om vrede te sluiten.

… En Jezus, de vlees geworden god,  was nergens te bekennen. Ja, er kwamen wel mensen helpen, maar deze waren de haaien in mensengedaante met hun religie die van de menselijke ellende gretig gebruik hebben gemaakt en van alles hebben bijeen geroofd om er zelf beter van te worden. En dat is voor de religieuzen het mooie van religie en de bijbel. Als het in eerste instantie niet lukt, probeer het dan opnieuw.

… Religie en bijbel staan zo wijd open voor interpretatie, dat je alles erin kunt veranderen, upgraden of downgraden. Dit is vooral te merken wanneer men de laatste eer bewijst aan een overleden familielid, vriend of kennis. Het houden van een rouwdienst met een preek voor de dode is in werkelijkheid totaal respectloos.

… De hele poppenkast is werkelijk niet bedoeld voor de dode die niets meer hoort, maar voornamelijk voor de rouwende vrienden, familieleden en vijanden. De hele show behelst in feite een zelfzuchtige manier om de aanwezigen zich beter te laten voelen over hoe vaak ze de arme ziel die in de kist ligt bij leven te hebben bedrogen, belazerd, genegeerd en veroordeeld. En dat is het summum van schijnheiligheid.

 De meeste religieuze snoeshanen beweren niet bang te zijn voor de dood, maar het is interessant te weten dat de meesten van degenen die in een leven na de dood geloven, ook degenen zijn die de dood het meest vrezen.

… Wij Vishnuïsten zijn doodsbang om te sterven, daarom beëindigen wij met plezier het leven van iedereen die een of meerdere van ons wil vermoorden. Daarnaast hebben wij geen enkele fictieve entiteit nodig om bij ons te zijn als een van ons sterft. Omdat er geen leven na de dood is dient de mensheid dit leven het meest te koesteren.

 Religieuze mensen zijn allemaal psychopaten. Hun heilige onzinboek vertelt hun dat de duivel de koning is van de duisternis, een zwarte man met een donkere huid voorzien van horens met bokkenpoten, is het toppunt van Witte suprematie. Dat is waarom ze bang zijn voor het donker, omdat de duisternis wordt geclassificeerd als slecht op basis van hun idiote beweringen. Ik vraag me hierbij af hoe Lucifer het hoofd van de aartsengelen zwart is, maar Michael en de andere engelen blank. Misschien omdat Lucifer voor zijn ongehoorzaamheid door God zwart is gemaakt?

De wortel van het probleem van de religieuze en bijgelovige mensen in de onderontwikkelde religieuze landen is dat ze hun verantwoordelijkheid ontkennen. En verantwoordelijkheid vermijden is de grootste vijand van vooruitgang.  Bijvoorbeeld, waarom kweken ze die gewassen voor Europeanen in plaats van voedselgranen voor zichzelf en het volk?

… De blanken gaven de Zuid-Amerikanen, Afrikanen en de volken van alle onderontwikkelde landen het christendom om hen te verzwakken zodat ze niet terugvechten tegen kolonisatie (kolonisators.) Als voorbeeld “houd van uw vijanden en bidt voor degenen die u slecht behandelen (uw slavenmeesters.) Als iemand u slaat keer deze dan ook uw andere wang toe.”

In West-Afrika bijvoorbeeld concentreren de Afrikanen zich meer op het verbouwen van cacao voor de productie van chocolade in plaats van op producten die van groot belang zijn voor het Afrikaanse volk en land. Sommige landen spitsen zich alleen maar toe op het telen van cocabladeren of tot een bepaalde aanwas voor de Europese wereld in plaats van rijst te planten en gewassen die hun tot voordeel zijn. Maar neen, ze willen liever verhongeren en slaaf zijn van de welgestelde landen en andermans gatlikken.

… Verdeel en heers is gebruikt door het kolonialisme, het fascisme, het kapitalisme en nu is de zakenreligie van het imperialisme agenten van die systemen. Dat is de filosofie en de overtuigingen van religieuzen die mensen Nirvana, hemel, eeuwigheid en paradijs beloven terwijl ze op aarde zijn. Dit heet Ethisch bedrog.

 

 

De mensheid heeft geen god nodig die vandaag geen hongerig kind voedt, maar ze morgen een hemel belooft. Het is zoals ze zeggen: iedereen wil naar de hemel, maar niemand wil dood.

 Onthoudt dat we allemaal van hetzelfde sterrenstof zijn, toch worden degenen die niet religieus zijn door de religieuze mensheid beschouwd als terroristen en als uitschot, maar de waarheid is juist dat de religieuze mensheid haar eigen gedrag en zichzelf projecteert.

… Informatieverstrekking, saamhorigheid, elkaar liefhebben als mens, elkaar ondersteunen, in vrede samenleven in gelijkheid en blijheid. Dit is de enige manier waarop de mensheid kan genezen van de religieuze kanker en de onwetendheid van racisme en religie.

Het leven is een geschenk van de natuur daarom dient men er zuinig op te zijn door er voorzichtig mee om te gaan en door het verstand te gebruiken. Het leven is geen geschenk van de ouders, maar van de natuur. De natuur is in elk mens geïncarneerd, er is geen godheid bij betrokken. 

… De natuur heeft leven geschapen door haar eigen natuurlijke kracht in samenhang met haar natuurlijke gegevenheden. Er is geen greintje bewijs voor het loutere bestaan van een god, laat staan voor wat dit ding zogenaamd deed of zijn vermeende gevoel van goed en kwaad. Elke dag dat we leven worden we geconfronteerd met een miljoen manieren om te sterven. Zelfs een stomp potlood kan iemand doden.

… Als het leven een geschenk van God is, dan liet God Hitler lang genoeg leven om toezicht te houden op de Holocaust om andersdenkende mensen uit te roeien. God gaf dan ook lang genoeg leven aan ISIS-leden en Boko Haram-leden om hele christelijke gemeenschappen uit te roeien, en nu nog, etc. Wat voor soort God is dat? Dat is een oer misbaksel en gewetenloze psychopaat, de gelijkenis van een vroom mens.

De Bijbel is een compilatie van historische leugens van dwepers om mensen te onderwerpen, koloniseren en te controleren. Dus, God en religie hebben wereldwijd hun aanhangers aangespoord om onschuldige mensen te vermoorden, te verkrachten, te martelen, te misbruiken, mensen gedwongen, andermans land te plunderen en onschuldige mensen vervolgd, geofferd, lastiggevallen, geteisterd, geterroriseerd, opgelicht, uitgebuit, bedreigd, andermans cultuur gecorrumpeerd, wereldwijd genocide gepleegd en hun leugenachtige boodschap over de hele wereld verspreid met breidelloos geweld, en toch beweren de religieuze moordenaars bij tijd en wijle dat de heidenen naar de hel gaan omdat ze niet in hun Bijbelse onzin geloven? Dat is toch te zot voor woorden???

… En dan te bedenken dat deze oude roman vol moord, corruptie, homofobie, bestialiteit, pedofilie, vrouwenhaat, genocide, verkrachting, incest en wreedheid vaak op zondag aan kinderen wordt voorgelezen.

 Homoseksualiteit gaat tegen het natuurlijke in zegt het boek waar incest wordt promoot waarbij twee zussen hun vader dronken voeren, vervolgens seks met hem hebben zodat hele naties worden weggezet als afstammelingen van incest, waar mensen werden gevormd uit klei, waar hele naties worden beroofd en afgeslacht in opdracht van een narcist die ze noemen god, waar deze zelfde idiote god zijn moeder neukt en bezwangerd en zichzelf baart, waar dochters aan vreemden worden gegeven om door hen te worden verkracht.

… Dit kan toch niet serieus worden genomen? Alle religies verwerpen elkaar. Maar ze werken samen om gendergelijkheid, vrouwen- en LGBT-rechten en seksuele voorlichting te bestrijden. De bewering dat religie noodzakelijk is voor mensen om hen moraliteit te leren, is een christelijke aangelegenheid en komt van het christendom.

… Desalniettemin moeten we in alle redelijkheid en billijkheid niet alles naar de religieuze orde verschuiven. Omdat vaak de motivatie voor discriminatie en vijandigheid jegens LGBT-ers in het algemeen als exclusief religieus wordt beschouwd, terwijl dit niet de ultieme waarheid is. Het is niet expliciet het geval dat als een persoon een atheïst is, verwacht mag worden dat hij niet in staat is om een motivatie te hebben om de LGBT-gemeenschap af te wijzen en dus niet vatbaar zou zijn voor dergelijke discriminatie en vijandigheid, maar juist om homoseksualiteit in hun gemeenschap te tolereren. ?

  … Helaas zijn er wereldwijd veel atheïstische homofoben die vrijelijk hun spiritueel verwrongen opvattingen uiten tegen de LBGT-gemeenschap en denken dat ze uitverkoren zijn en de wijsheid in pacht hebben. Het is overduidelijk dat de aanvankelijke veronderstelling over de homofobie-religie connectie in Afrika en in alle religieus besmette landen niet altijd correct is.

 … Veel mensen wereldwijd discrimineren seksuele en genderminderheden, ongeacht de overtuigingen van degenen die discrimineren. Dit komt omdat ze achterlijk, educatief misvormd zijn en een verwrongen kronkel hebben in hun hersenpan. Dit soort figuren heeft niet het recht om over het leven van een ander te beslissen noch te veroordelen, omdat ze zelf zijn ontstaan door de toespeling van de natuur. Daarom mag er voor dit soort zelfzuchtige figuren geen plaats zijn onder de levenden die denken superieur te zijn aan een ander. Dit soort gestoorde mensen hebben het exclusieve recht om onmiddellijk te vergaan, want wie de natuur niet liefheeft, houdt niet van zichzelf en moet daarom weer in stof veranderen.

Er is niets mis met homoseksualiteit, het heeft in elke beschaving bestaan. Homofobie is echter op zoveel niveaus verkeerd. Waarom zou je twee consensuele individuen hun geluk willen beroven als ze niemand pijn doen? Ze hebben er echter niet voor gekozen om op die manier geboren te worden. Wie denkt dat homoseksualiteit verkeerd is geen goed persoon en geeft mensen een reden om homoseksuelen te martelen en te vermoorden. Als het geluk van bepaalde mensen een ander zo erg stoort dat men denkt dat ze het recht niet verdienen om te leven zoals ze willen, dan is die ander een slecht persoon.

 … En homoseksualiteit dient men niet te vergelijken met pedofilie. Met pedofilie doe je iemand pijn omdat het geen consensus is. Een kind kan geen toestemming geven omdat de volwassene altijd in een machtspositie verkeert en het kind gemakkelijk kan manipuleren. Er zijn tal van voorbeelden waarom pedofilie niet kan worden getolereerd.

… Is er wel een enkel voorbeeld van waarom homoseksualiteit verkeerd is? Neen, het zijn gewoon onze zaken niet wat er gebeurt achter gesloten slaapkamerdeuren tussen instemmende volwassenen. Waarom zou een niet-homoseksueel er iets tegen hebben? Het raakt zijn leven helemaal niet.

 … Homofobie is een uitvinding van het kolonialisme en de Abrahamitische religies. Het is slechts een van de dingen waar inheemse mensen over de hele wereld door de meest kwaadaardige mensen op aarde zich in hebben laten hersenspoelen. Het was geen taboe in de meeste gemeenschappen wereldwijd, totdat de Islam en het christendom kwamen en de inheemse volken en culturen met gebruik van geweld misvormden naar hun straatje.

Drugsdealers, regeringsleiders, religieuze predikers, slijterijen en Bars verkopen de mens hetzelfde product, “zoiets dat blijdschap, comfort en kracht geeft.” Alle producten hebben bijwerkingen, maar de drugsdealer, bar-eigenaren en slijterijen zijn eerlijk genoeg om toe te geven en te accepteren dat ze het voor het geld doen.

… Een staat wier democratie gestoeld is op godsgeloof zal nimmer onderlinge vrede en harmonie brengen, omdat regeringsleiders die de Islam, het Hindoeïsme, het christendom of welk ander godsgeloof dan ook belijden, in werkelijkheid een bedrijf leiden dat erop gericht is om haar burgerij te misleiden, uit te buiten en geestelijk te verlammen, zodat het volk de kracht ontbreekt zich af te zetten tegen de willekeuren van de machtswellustelingen die pretenderen democratisch te handelen en het goede voor het volk te willen genereren.

 Sinds vroegere tijden beschouwden christenen zichzelf als een bedreigde diersoort. Daarom trokken ze op uit om alle niet-christenen te vermoorden c.q. uit te roeien van deze aarde om te voorkomen dat de naakte waarheid over hun godsdienst aan het licht komt.

… Tegenwoordig gedragen christenen zich zoals van oudsher maar dan in een ander nuance, ze gaan meteen verbaal in de aanval wanneer ze de waarheid horen over hun leugenachtige en kwaadaardige religie en moorddadige nep god/ allah of zoeken een sociale manier om hun tegenstander tegen te werken door treiterij te betrachten.

… Bijvoorbeeld; ze bellen anoniem naar de politie dat hun opposant een wietplantage op zolder heeft terwijl dat niet zo is, maar vertellen wijselijk niet dat ze zelf harddrugs verkopen aan schoolkinderen, of ze klikken bij de belastingdienst dat iemand zwart geld verdient terwijl hij/ zij zelf zwart geld verdient met allerlei louche zaakjes die het daglicht niet kan verdragen, of ze hitsen zomaar mensen op zodat die toehoorders hun vermeende vijand leren te haten, of ze vertellen leugens en lanceren roddelarij om iemand te kwetsen die bij hun in ongenade is gevallen, etc.

… Wie wil weten hoe onzinnig religie is moet het scheppingsverhaal van de blanken gaan lezen. Het heeft geen verklaring voor het bestaan van dinosauriërs. Er is een kloof van 2 miljoen jaar tussen het uitsterven van dinosauriërs en de opkomst van de mens. Zelfs toen primaten tevoorschijn kwamen, waren wij, homo sapiens, niet de eersten of enigen die op aarde leefden.

Homo Erectus, Homo Habilis, Homo Neanderthalers, Homo Heidelbergs, enz., Het waren allemaal primaten die vóór ons bestonden. We maken allemaal deel uit van een generieke familie van apen, zoals leeuwen, tijgers, luipaarden, jaguars, cheeta’s en poema’s in de kattenfamilie.

Apen is een genetische term voor primaten. Wij Homo sapiens zijn een soort aap, net zoals leeuwen een soort katten zijn. Mensen hebben een gemeenschappelijke voorouder met apen, maar we kunnen niet paren omdat we van een andere soort zijn. Dus de natuur heeft van elk levend wezen een prototype ontwikkeld met de instinctieve neiging tot instandhouding van de soort. Mensen delen 60% DNA met bananen, toch ziet men nergens een halfaap half mens rondlopen.

… Leeuwen kunnen ook niet paren met luipaarden, omdat ze van een ander soort zijn. Geen enkel dier mist relaties.

(1) Paarden, zebra’s, ezels

(2) Leeuwen, tijgers, cheeta’s, luipaarden, poema’s, jaguars

(3) Honden, wolven, vossen, jakhalzen

(4) Gorilla’s, orang-oetang, chimpansees

(5) Olifanten, neushoorns, nijlpaarden

(6) Krokodillen, alligators, Komodovaranen, agama-hagedissen.

… Er zijn miljoenen apen. Er zijn miljoenen mensen. Maar er zijn geen semi-geëvolueerde apen en mensen in de wereld. Ik ben nog steeds op zoek naar een recente aap die in een mens is veranderd. We zien ze niet. Dit feit alleen al bewijst duidelijk dat Darwins evolutietheorie onjuist is.

Daarom is de huidige wetenschappelijke-Evolutie de verklaring voor het ontstaan van het leven in de loop van de tijd en de biodiversiteit op deze planeet. Dit is de beste wetenschappelijke theorie en wordt gestaafd door het overweldigende overwicht van overeenkomstig bewijs uit talloze wetenschappelijke onderzoeken. Niets in de biologie is logisch behalve in het licht van de wetenschappelijk onderbouwde verklaring van de evolutie in haar geheel. 100% van de creationisten is onwetend of oneerlijk of beide.

… Anti-evolutie is een strijd waarin theïsten beamen niet bereid te zijn een nederlaag toe te geven, zelfs als het bewijs dat de wetenschappelijke evolutie ondersteunt, ruim en overduidelijk is. Toegeven dat de wetenschappelijke-evolutie op waarheid berust welke de vernietiging van het laatste bolwerk van het theïsme behelst van – “God schiep de mens.” Dit is het einde van alle menselijke ellende op aarde.

 

 

Het probleem met gelovigen is dat ze beweren de schepper en het scheppingsproces te kennen en als iemand er anders over denkt, beginnen ze diegene te labelen en het te laten lijken alsof die persoon een kanker is voor de samenleving, terwijl de theïsten zelf die kanker vertegenwoordigen in de maatschappij.

Mensen maken deel uit van de primatenfamilie van humanoïden op twee benen. Geen van deze verschillende soorten kan paren en kan dus geen gemeenschappelijke voorouder hebben. Volgens de Bijbel waren Adam en Eva onze voorouders.

… Adam werd door God uit klei geboetseerd waarna hij erin blies en Adam was geboren. Vervolgens nam God een Rib van Adam en creëerde Eva. Wat een belachelijk zootje oelewappers waren de schrijvers van de Bijbel toch die waarschijnlijk bij het schrijven van hun leugenboek de grootste lol hebben gehad toen ze de fantastische Bijbelse verhalen uit hun duim zogen.

… Evenals het verhaal dat ieder voor zijn geboorte een zondaar is omdat een vrouwmens ergens in het heel verre verleden in de sprookjesachtige tuin van Eden werd misleidt door een magisch sprekende slang om een appel te eten. Er waren 6000 jaar geleden geen “appels” in het Midden-Oosten.

… Ik denk dat als Adam zou hebben bestaan dat hij een ander soort fruit  zou hebben gegeten dan een appel zoals wij die nu kennen.

… En de schrijvers van de Koran die een aftreksel is van de Bijbel hebben de idioterieën van de Bijbelse schrijvers klakkeloos overgenomen al dan niet doorspekt met eigen ideeën en maaksels. Hoe dom en voorspelbaar kunnen mensen nog meer zijn? 

Wie de godsdienstboeken aandachtig leest, zal beseffen dat alle verhalen leugens zijn. Maar wie ze niet leest zal de interpretaties van de voorgangers voor lief nemen en een trouwe dienaar zijn van een denkbeeldige hemelpapa. Deze apathie, welke argeloze mensen kenmerkt en zij die zelfinteresse ontberen, bewijst zonder enige twijfel   dat ze een religie blindelings volgen zonder zelfs de bijbel te lezen anders zouden ze niet gelovig zijn.

… Gelukkig zijn er mensen die zich om hun medemensen bekommeren die intelligent genoeg zijn om de bijbel te lezen en zich tot taak hebben gesteld om naïeve mensen uit te leggen dat religie onzin is bedoeld om ze te onderdrukken en achterlijk te houden.

… Ja, ik lees graag religieuze boeken, omdat ik van sprookjes geniet en sommige verhalen zijn zo onwijs grappig. De zogenaamde heilige schriften zijn meer als een komedieboek voor mij. Het christendom en welke religie dan ook draagt de naam religie, maar is in feite een verdomde industrie.

Vishnuïsten, atheïsten en de rest van de ongelovige mensheid “geloven” niet in wetenschap, ze beoefenen het. Wetenschap is, in tegenstelling tot religie, niet samengesteld uit een vaste reeks overtuigingen, maar verandert voortdurend en past zich aan naarmate de kennis zich uitbreidt. Religie daarentegen vereist geloof in restricties die meer dan 2000 jaar geleden zijn vastgesteld door onwetende kwaadaardige mensen en volkomen ongepast zijn voor de realiteit van de 21e eeuw.

Alle zogenaamde heilige boeken zijn volgeboekt met tegenstrijdige leugens dan heiligheid. Een slang sprak; volgens de biologie kan een slang niet praten. God houdt onvoorwaardelijk van zijn kinderen maar stuurt je naar de hel als je hem afwijst’ hoe zit die onvoorwaardelijke liefde in elkaar?

 De Bijbel is evenals alle andere religieuze boeken een boek boordevol leugens en kwaadaardigheid. En alles wat de Bijbel en andere zogenaamde heilige boeken beweren zeggen leggen geen zoden aan de dijk. Alle Bijbelse en andere schriftelijke “profetieën” werden geschreven nadat de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en zijn zo vaag geschreven dat je ze mentaal kunt masturberen om elk verhaal in te passen dat je maar wilt.

 Constantijn vervulde alles in het boek Openbaring, maar dat boek Openbaring is een werk van fictie.

… Het boek Openbaring gaat verder om een feitelijke misvatting te maken dat de aarde plat is. Dus Leugens. Geen enkele profetie is ooit vervuld. Sommige zogenaamde profetieën zijn eigenlijk gemodelleerd naar gebeurtenissen die hadden plaatsgevonden, en werden honderden jaren later geschreven en opgenomen in de mythologie om haar legitimiteit te geven.

… Denk er zo hierover na, als ik dit opschrijf “Er zal een grote aardbeving plaatsvinden in Nederland in de provincie Groningen”, en mensen zullen mij als een profeet beschouwen. De kans dat er in de komende 1000 jaar een enorme aardbeving zal zijn in de provincie Groningen is behoorlijk groot. Dit kan ik gemakkelijk zeggen vanwege de wetenschap dat er al vaker aardbevingen zijn geweest.

Dus ben ik echt profetisch of deed ik een goede gok over iets dat waarschijnlijk zal uitkomen?

… Bijbelse profetie zoals de dood gebeurt elke dag. Binnenkort bent u aan de beurt. In de bijbel staat dat er geruchten over oorlog zullen zijn. Ze zegt niet precies wanneer het zal gebeuren. Daarom zijn beweringen van gelovigen dat de Bijbel/ Qoran, etc. de waarheid is grote bullshit? We hadden wereldoorlog 1 en 2. Vervulde WW1 de profetie of vervulde WW2 de profetie of zal WW3 die profetie vervullen?

… Wordt alstublieft wakker gelovigen en zie de zwendel die je word opgedrongen door jou pastoor/ voorganger/ imam over het grote religieuze sprookjesboek.

Profetieën die geen exacte tijd en datum bevatten, zijn geen profetieën. Het zijn mensen die dingen zeggen om medemensen op te lichten. De vroegere onderworpen volken en landen die het christendom of de islam accepteren, is als de man accepteren die hun moeder heeft verkracht en hun vader heeft vermoord.

Tegenwoordig zie je overal ter wereld en voornamelijk in de vroegere onderworpen landen zoals Afrika, Suriname en in landen waar bruine dan wel zwarte mensen wonen vrouwen en mannen die hun huid bleken met een giftige vloeistof in een badkuip? Dit zijn symbolen van een ongezonde geest.

… De Islam en het christendom hebben hun vrouwen verkracht in het bijzijn van hun man en kinderen. Ze hebben hun jongens, vaders en echtgenoten meegenomen om ze als slaven te gebruiken elders ter wereld. Ze hebben die onderworpen volkeren gekoloniseerd en ze behandeld als beesten in hun eigen land. Ze hebben al hun wijsheid, opleiding en natuurlijke levensbeschouwing weggevaagd zodat hun identiteit verloren zou gaan.

… Maar vandaag vertelt de Afrikaan, de Surinamer en andere door godsdienst onderdrukte volkeren hun kinderen dat een Europese man met de naam Jezus Christus voor hun zonden is gestorven. Zijn de Afrikanen, Surinamers en andere gek in hun hoofd? Wat voor zonde hebben zij begaan terwijl zij degene waren tegen wie de Europeanen hebben gezondigd?

… Werd het Afrikaanse-, Surinaamse volk en andere dan niet verkracht, gekoloniseerd en tot slaaf gemaakt? Van alle behandelingen die het Afrikaanse-, Surinaamse volk en andere van Europeanen hebben gekregen, denkt men dan daar nog dat een van de Europeanen voor hun zonden is gestorven? Ga alstublieft terug naar je eigen wortels. Het Christendom en de Islam is een geld makend bedrog.

… De missie van het Vishnuh-Genootschap is om te genezen en om al het valse, destructieve verhaal te deconstrueren, dat Afrikaanse en andere vroegere onderworpen volkeren hebben meegemaakt en nog steeds ervaren van het verhaal dat voortkwam uit slavernij, onderdrukking, discriminatie, racisme, haat en het verhaal dat zaden van zelfhaat in hun is geplant. De onderworpen mensheid draagt een last met zich mee die haar dagelijks leven beïnvloedt. Deze last dient te worden vervangen door eigenliefde en het begrip dat de mensheid het waard is. De mens verdient het beste van wat het leven te bieden heeft en de tijd om te genezen is nu.

… Hoewel de meerderheid van de gelovigen goed en oprecht is in hun geloof, zijn de machtige, rijke religieuze instellingen stevig verankerd bij de heersende elites in elk religieus land. De mensheid zal veel beter gediend zijn als de meerderheid accepteert dat de Bijbel gebaseerd is op een fictieve 6000 jaar oud verhaal.

… Religie jaagt de mensheid met onnodige verdeeldheid tot haat, oorlogszucht en oorlogen. Bovendien jaagt religie de gelovigen ook onnodige angst aan, zet ze aan tot onnodige schuld en schaamte op basis van het religieuze concept ‘zonde’. Het is als een kwakzalver die zijn klant overtuigt dat deze een ziekte heeft die alleen hij kan genezen.

Helaas gedijt religie nog steeds vanwege zijn zeer reële eigenschappen voor zijn vele machtige, rijke gevestigde belangen, d.w.z. de mega geldkoe is een krachtig instrument in combinatie met politieke controle. Dit gebeurt allemaal omdat er voor gelovigen geen bewijs nodig is om religieuze beweringen te ondersteunen. Tragisch voor de waarheid, voor de  feiten, voor gerechtigheid, voor de vrede enz., aldus tragisch voor de mensheid.

… In principe heeft de niet-bestaande God niemand vermoord! Het zijn de schrijvers van de religieuze boeken die hem tot een fictieve seriemoordenaar hebben gemaakt. Christenen zullen zeggen dat hun religie over liefde gaat en vervolgens verdommen ze je in dezelfde zin naar de hel. Het komt in feite neer op “Ik hou onvoorwaardelijk van je, maar aanbid me zodat ik je kan redden van wat ik je zal aandoen als je me niet aanbidt.”

** En het merkwaardige van alles is dat niemand in de Bijbel een Bijbel bezat en niemand in de Koran had een Koran. Toch kan ik in alle eerlijkheid en billijkheid niet beweren dat alles in de Bijbel, in de Koran en in andere religieuze boeken slecht is. Alleen de paginanummering is correct en het gebruikte papier is van goede kwaliteit. Niets meer! **

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Wie de wijsheid van zijn gedachten doorgeeft in positieve woorden, dan zal deze positiviteit verder leven in de gedachten van anderen. We behoren tot de natuur en tot de natuur zullen we terugkeren. Tot de natuur keert alles terug.”