Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

Wilt u aan ons Doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaand rekeningnummer:

 

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

 

o.v.v. donatie Visnuh-Genootschap t.n.v. R.R. Purperhart Den Helder Nederland.

KvK: 56636814

 

 

 
 
 

 

 

Would you donate to us? that is possible.

 

You can deposit your donation or gift on the following bankaccount number in the name of R.R.Purperhart Den Helder;

 

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

 

citting donation Vishnuh-Society Den Helder The Netherlands

KvK: 56636814

Zwarte Piet wiede wiede wiet, ik hoor je wel maar ik zie je niet. Klop maar aan de deur bij mij, want dat vind ik reuzefijn.

 

 

**Ze houden van Nederland; zeggen ze. Maar ik heb een donkerzwart vermoeden dat de Kick-out-gasten zo schijnheilig zijn als de neten** https://www.dvhn.nl/extra/Kick-Out-Zwarte-Piet-‘We-houden-juist-van-Nederland’-23646752.html

Zwarte Piet en Sinterklaas zijn welkom bij mij. Ik heb geen moeite met zwarte Piet en heb er nooit last van gehad, want ik ben met zwarte Piet opgegroeid.

 Een gros zielige en bekrompen Nederlandse kleurlingen voelen zich de laatste jaren duidelijk ondersteund door de zogenaamd antiracistische blanke meelopers in hun gevecht tegen zwarte Piet terwijl een strijd tegen alle vormen van godsdienst alsook de achteruitstelling op de arbeidsmarkt, de onrecht en diefstal door de regering van de pensioengerechtigden en andere soortgelijke zaken die zeer de aandacht verdienen ten nutte zou zijn voor iedereen.

 

In het algemeen zie ik geen overeenkomsten tussen zwarte Piet en de zwarte dan wel gekleurde Nederlandse bevolking, noch qua kleur ook niet qua andere uiterlijkheden zoals rode lippen, grote oorringen en krullend- of kroeshaar. Dat de zwarte anti-zwarte Piet bevolking zichzelf daarmee vergelijkt, getuigt van een zelfbeeld van zeer laag allooi.

 

Het zal ook niet lang meer duren of er zullen extremistische groepen “witte” Nederlanders opstaan en een kort geding aanspannen tegen de zwarte anti-zwarte Piet beweging, omdat hun nationale feest en eeuwenoude blanke traditie door hun wordt bedreigd c.q. aangetast. Als de Nederlanders in Nederland, in Suriname en elders naar de rechter stappen om te eisen dat de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli moet worden verboden, omdat de blanke gemeenschap zich gediscrimineerd voelt door de zwarte bevolking en in een negatief daglicht wordt geplaatst als de afstammeling van slavendrijvers, dan zou Suriname en andere Afrikaanse landen voor de witte mensen te klein zijn.

 

… Als gevolg van dit anti-zwarte Piet geneuzel zal het mij echter niet verbazen wanneer een rechtspersoon in het leven wordt geroepen die zich gaat inzetten om de slavernijherdenking af te schaffen omdat de blanke meerderheid zich beledigd voelt en bij benadering fel wordt aangekeken op haar voorouderlijk slavernijverleden. Dit, omdat het slavernijverleden ook niet iets is van deze tijd en daarom hierin verandering moet komen, maar voornamelijk omdat de huidige blanke generatie daar niet voor verantwoordelijk is geweest en zich ook nooit aan slavernij heeft gewaagd. En als deze witte generatie met klem eist, dat het slavernijverleden en herdenkingen daartoe dan ook tot het verleden moeten gaan behoren, dan zal ik volkomen achter ze staan.

 

… Wanneer roetveeg-pieten en andere vernieuwingen aan het nationale kinderfeest zwarte Piet worden gehonoreerd dan wel afgeschaft door de zogenaamd meelevende Nederlandse regering dan moet afschaffing van andere waarden ook mogelijk zijn. Het is recht voor een recht voor allen, of niet soms?

 

En aan het eind van al het geroezemoes over zwarte Piet zien de kinderogen alleen maar scheldkanonnades, schermutselingen en puur haat, in plaats van een gezellig kinderfeest. Dat alles blijft levenslang in hun geheugen gegrift. Is dit het doel wat de anti-zwarte Piet grievenmakers beogen? Is dit het voorbeeld dat gesteld moet worden aan kinderen, dat het een doodnormale zaak is om tegenwoordig andermans traditionele en nationale waarden af te pakken? Mensen worden niet met haat geboren, je leert het ze aan en voedt het totdat het uitgroeit tot een ongeneeslijk kankergezwel.

 

… Wie tegen racisme is moet zijn/ haar religie die racisme faciliteert per omgaande laten varen en een kort geding aanspannen bij de rechterlijke macht om religie op alle scholen te gaan verbieden dan wel helemaal uit te bannen en om sluiting van alle bedehuizen te forceren. Maar men moet niet ageren tegen zwarte Piet, want hij is ongelovig, onschuldig en het geouwehoer aan zijn lijf verdient hij niet.

https://www.youtube.com/watch?v=LJeUye3zZnU

 

Voordat de wereldmassa overhaaste conclusies trekt dient zij eerst te kijken naar de werkelijke oorzaak van het racisme en discriminatie probleem. Al sinds mensenheugenis is elke vorm van religie dwingend. Kinderen, goedgelovigen en ongeletterden worden massaal door de religieuze machthebbers en de geschoolde eliteklasse uit eigen belang misbruikt onder het mom van het geloof. En wie iets anders wil geloven wordt stilzwijgend gediscrimineerd. Bijna niemand interpreteert het godsgeloof zoals het waarschijnlijk ooit voor bedoeld was, zodat er alleen maar narigheid ontstaat.

 

De groep Nederlandse querulanten die tegen zwarte Piet is gaat geheel voorbij aan het feit dat de kardinale veroorzaker van racisme en discriminatie de kerk is, religies en de religieuze eliteklasse, want in vroegere Bijbels werden slechte mensen zwart afgebeeld en de goede mensen waren wit met geel haar. Daarom juist moet religie wereldwijd per direct bij wet worden verboden en de brand in alle zogenaamde godsboeken die de arme wereldbevolking heeft gedompeld in misère met haar waanzinnige en lugubere Bijbelse vertellingen. http://www.debijbelzegt.nl/discrimi.htm

 

In deze tijd worden de godsdienstsprookjes angstvallig bedekt met een rookgordijn van mensenrechten- en goede doelen organisaties en andere op christelijke grondslag geschoeide hulporganisaties alwaar dubbelhartige gelovigen met een vinger in de pap te brokkelen hebben. In feite duwen de hiervoor genoemde instellingen via hun liefdadigheidsprojecten in derdewereldlanden behoeftige en arme medemensen een godsdienst door de strot, dat verboden zou moeten zijn. En dan zeggende, “kijk hoe wij christenen goed geïnspireerd zijn door onze lieveheer!”

 

…. Onthoudt; “als een gelovige zegt “ik hou van je”, dan mag de betrokkene t.z.t. het tegenovergestelde gaan verwachten. Wanneer dan? De tijd zal het leren en lees de Bijbel eens goed door.” http://www.debijbelzegt.nl/moraal1.htm

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie respect heeft voor zijn medemensen zal altijd de dingen zeggen zoals ze zijn, omdat het een onvergeeflijke misdaad is om medemensen achterlijk te houden en te misleiden.”

 

Gelukkig heeft de Zwarte Piet karikatuur zijn feitelijke doel niet bereikt die destijds door de blanke meerderheid werd gecreëerd met de intentie om een distantie tussen blank en zwart te bewerkstelligen en om discriminatie te consolideren, maar buiten verwachting om is de Zwarte Piet creatie later in de geschiedenis verworden tot een onschuldig kinderfeest. Helaas wordt de karikatuur “Zwarte Piet” heden ten dage geregeld door onwetende domoren, academische domkoppen, racisten, belanghebbenden en achterlijke mensen gebruikt om kleurlingen en blanken te treiteren vanwege het voorouderlijk slavernij verleden teneinde de onschuldige kindervriend Zwarte Piet in een kwaad daglicht te stellen.

 

… En juist deze onruststokers, wettelijk verenigd in rechtspersonen, moeten via rechtswege hardhandig worden aangepakt. Dit, omdat sommigen misbruik maken van het slavernij verleden om hun zin te krijgen en anderen om verhaal te halen. Zodoende maken beide partijen met boosaardige bijgedachten zwarte Piet op allerlei manieren zwart. Deze kwaadaardige groepen, de blanke zowel de gekleurde dan wel zwarte bevolking die zich schuldig maken aan treiterij, racisme en discriminatie, moeten onherroepelijk het gelag gaan betalen en strafrechtelijk worden vervolgd, zodat het duidelijk wordt dat zwarte Piet geen enkele blaam treft.

 

Men dient zich juist te buigen over de veroorzaker van discriminatie en racisme en deze te ontwortelen dan zich bezig te houden met futiliteiten en zich gaan plaatsen in een slachtofferrol. De zogenaamde heilige boeken die liefde en vrede moesten voorstaan en tot op heden door de gemengde wereldpopulatie worden aanvaard als de absolute kennis, zijn niet vredelievend noch menslievend en ook niet onschuldig zoals belanghebbenden beweren, maar ze wakkeren juist discriminatie, racisme en slechtheid aan tot wereldwijde mensenrechtenschendingen. http://www.debijbelzegt.nl/recht.htm

 

Zoekt u een treffend voorbeeld van discriminatie en racisme? Reis dan af naar de derdewereldlanden waar het kolonialisme in de voetsporen van de kerk eeuwenlang de boventoon heeft gevoerd met haar heers en verdeelpolitiek waar racisme tot een cultureel erfgoed en diepgaande trauma van de achtergestelde bevolking is geworden. Velen zullen het glashard ontkennen, want de waarheid is hard om aan te horen.

 

Reis eens af naar het land waar “Jerry Afriyie” de anti-zwarte Piet activist vandaan komt, ze discrimineren daar elkaar alsof het een lust is terwijl ze onderling zo zwart zijn als roet. En over slavernij gesproken. De voorman van de actiegroep K.O.Z.P. behoort tot het Ashanti volk, dat in het zuiden huist van de vroegere Britse kolonie Goudkust (het Ghana van nu.) In de 2de helft van 17de eeuw kwam de slavenhandel daar in volle bloei waaraan de dominante stammen van het Ashanti volk er ook ijverig aan deelnamen.

 

… Dit Afrikaanse volk heeft destijds leden van andere stammen met list en bedrog gevangengenomen en vaak met bruut geweld om ze te verkopen aan Europese slavenhandelaren of te ruilen voor vuurwapens om hun macht uit te breiden. De gevangen zwarte vrouwen, kinderen en mannen werden vanaf de West-Afrikaanse kust verscheept naar de Nieuwe Wereld.

https://www.youtube.com/watch?v=Di_O7Rwci4w

 

https://www.youtube.com/watch?v=_VWEjddFbYE

 

… En deze mensenhandel werd halverwege de 19de eeuw stopgezet, maar in de ogen van vele onwetenden gingen de Europeanen naar die Afrikaanse landen om Afrikanen te stelen om ze overzee te exploiteren. Dit, terwijl de slavenhandel en slavernij in belangrijke mate in de handen van de blanken werden gewerkt door de vroegere agressieve, dominante en gewetenloze Afrikaanse boevenstammen alwaar Jerry een afstammeling van is.

 

En in Suriname, het beloofde land van “Maya de Bij”, is discriminatie volksoverlevering nummer 1 waar het overgrote deel van de bevolking geloviger is dan de paus en hierdoor als voorouderlijke verraders kan worden beschouwd. Want wie gaat de godsdienstleer aanhangen van degenen die hun voorouders in slavernij hebben gedompeld, verkracht, gruwelijk mishandelt en structureel vermoord door de eeuwen heen? Het merendeel van de Javanen en Hindoestanen aldaar heeft een hekel aan de creolen en andersom ook, en de meeste stadscreolen, Hindoestanen en Javanen ziet de “boslandcreolen” en de “bosnegers” liever gaan dan komen. Dit, terwijl deze negerbevolking evenals de Cariben, Arowakken, de Surinen en de Soeroei’s het meeste recht hebben op het Surinaams grondgebied dan degenen en de blanken die veel later om het hoekje zijn komen kijken en daarbij de inheemse bevolking onderdrukt met breidelloos geweld en het land hebben leeggeplunderd. … Zie Vishnuh humor: https://vishnuh.nl/boeken-3/vishnuh-humor/

 

… Ook de inheemse volksgroepen aldaar, c.q. de indianen, worden finaal gediscrimineerd en achtergesteld. Daartoe worden de inheemsen geregeld zoet gehouden met voedselpakketten en velerlei loze beloftes die uiteindelijk resulteren tot landonteigening door de Surinaamse regering. En de Surinaamse regering bestaat grotendeels uit creolen en uit de afstammelingen van het vroegere onderdrukte slaven volk (de boslandcreolen), daarbij geflankeerd door een gering aantal nageslachten van de vroegere Indonesische en Indiase gastarbeiders. Deze mengelmoes dat het huidige Surinaamse volk vormt heeft dus het voorbeeld overgenomen van haar vroegere overheersers, de kolonialisten, die de voorouders van de zuid-Amerikaanse c.q Surinaamse indianenstammen ook macht en rijkdom beloofden en omkochten met kralen en spiegeltjes met het doel om hun goud te stelen en hun gronden te ontnemen, wat destijds ook aardig is gelukt.

 

Het staat vast, dat in de landen waaruit kolonialisten zijn voortgekomen o.a. Nederland, Engeland, America, Frankrijk, Portugal, Italië en andere zal racisme, rassenhaat en rassendiscriminatie nooit verdwijnen, maar als een vloek blijven rusten op de regering en bevolking zolang zij haar zogenaamde heilige boeken blijven beschouwen als hun culturele erfgoed.

 

En wie de theorieën van de hindoegoden o.a. Brahma, Manu, Shiva, Ghanesha, Rama, Hanuman en Krishna, enz. vereert, aanbidt de levensfilosofie van de vroegere slechtdoeners, verkrachters, pedofielen en incestplegers. Dit soort gedrochtelijk goddelijk gespuis heeft slechts onheil gebracht voor de Hindoe populatie. Dit onheil op de Indiase bevolking uit zich tot thans in ellende, racisme, onderdrukking, achterlijkheid, kastenstelsel, liefdeloosheid, onmenselijkheid en voorts in alles wat mensenrechtenschendingen inhoudt zoals een ware godsdienst betaamt. Zie naar de misdaden tegen de menselijkheid die aldaar aan de orde is van de dag welke relateren aan het voorbeeld van hun blauwe goden. https://vishnuh.nl/boeken-2/het-hindoeisme-gezegend-d/

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het Hindoeïsme heeft evenals andere wereldgodsdiensten ook van alles in huis o.a. “Heilige Dhivali”, “Heilige Apen”, “Heilige goden”, “Heilige geestelijken”, “Heilige koe”, en ook “Heilige koeienstront.”

 

Kinderen zijn in elke maatschappij ten opzichte van de volwassenen onschuldig als lammetjes en ik geef hier een voorbeeld van kinderlijke onschuld. Ik zei tegen mijn dochter van tien jaar “jij lijkt op zwarte Piet”, waarop zij enthousiast en met een verrukt gezicht antwoordde “jaaa dat wil ik zijn!” Aan mijn zoon van 13 jaar vroeg ik “als iemand tegen jou zegt dat jij zwarte Piet ben, wat zeg je dan of wat ga jij dan doen? Hij antwoordde “dat is dan dom als die persoon het meent. Ik doe hem niets zolang hij/ zij van mij afblijft.”

 

Van beide zijden geen woord over ras, kleur noch afkomst. Ik heb mijn kinderen van jong af aan geleerd dat ras en kleur niets ertoe doen om een mens eerlijk te kunnen beoordelen. Kinderen zijn onschuldig en zien menselijkerwijs geen kleur noch ras, maar het zijn de opvoeders, de familie en de omgeving waarin ze opgroeien die de jeugd gaandeweg verpesten met zwartgalligheid en onmenselijk gedrag.

 

Kinderen zijn in principe onschuldige wezens, maar het merendeel van de jeugd ondergaat niet alleen binnenshuis een godsdienst opvoeding, maar ook op scholen wordt de jeugd op jonge leeftijd zwaarbelast met vreemde en onbegrijpelijke verschillen waar ze op latere leeftijd alleen maar agressief van worden. Door religie leren ze te discrimineren en onderscheid te maken tussen rassen en volken, terwijl iedereen (gelovig of niet) hetzelfde is. Jonge kinderen zijn voor allerlei beïnvloedingen vatbaar en een zeer gemakkelijke prooi voor de wolven in schaapskleren en voor de mannen in lange jurken.

 

Om de toekomst voor de jeugd te behoeden tegen decadentie en normloosheid moet wereldwijd alle vormen van godsdienstonderwijs op alle scholen worden verboden. Dit, om de wereldvrede te bevorderen, want goed religieus geschoeid zijn is zeker geen voorwaarde om in vrede te kunnen leven met medemensen. Maar het besef dat het doel van de natuur is om het leven voor eenieder te veraangenamen in ons eenmalig bestaan op deze aarde, dat we liefde voor elkaar moeten hebben om elkaar te kunnen begrijpen en dat we één zijn met alles wat de natuur in zijn boezem heeft, betekent vrede en geluk voor iedereen.

 

Scholen en instanties die religieuze praktijken faciliteren binnen de educatieformule zijn ongetwijfeld de handlangers van de hoofdmisdadigers waar zeer dringend een stop op moet komen, zodat het latente kwaad geen voedingsbodem meer krijgt om zich voort te kunnen planten in het brein van de onschuldige mensheid.

 

De wereldgeschiedenis wijst uit, dat religieleiders en staatshoofden uit eigen belang een zeer belangrijk aandeel hebben geleverd met de bevordering van discriminatie onder het volk, zodat racisme tegenwoordig een vaste plaats heeft binnen elke samenleving.

 

En als de huidige wereldwijde criminele organisaties o.a. het Vaticaan en de regeringen wiens staatsleus totnogtoe luidt “Zo ware helpe mij God almachtig” en tot nu toe bestaansrecht vermogen, waarom moet dan “Zwarte Piet” van het toneel verdwijnen die in de verste verte geen crimineel verleden heeft?

 

… “Zo ware helpe mij God almachtig” was de vroegere populaire term van de koloniale staatslieden en koninkrijken die de belanghebbenden onder haar onderdanen en soortgenoten bewust hebben gestimuleerd tot wereldwijde mensenrechtenschendingen. Als de geijkte criminelen zoals hierboven bedoeld in vereniging met gelijkdenkenden in een legaal jasje hedendaags hun voorouderlijke religieuze boevenstreken mogen continueren onder het mom van menslievendheid, democratie en religiositeit, dan hoort Zwarte Piet die het toonbeeld is van onschuld en rechtvaardigheid helemaal thuis in deze maatschappij waarin hypocrisie vaak toonaangevend is.

 

Als Zwarte Piet tot het verleden moet gaan behoren, dan moet religie ook compleet van het toneel verdwijnen. Recht voor een Recht voor allen! Juist Zwarte Piet heeft in alle toonaarden het recht om te blijven bestaan, want wij horen hem wel en zien hem slechts een paar keer per jaar hoe hij wereldwijd kinderharten verblijdt, maar anders zien wij hem niet!

 

… Maar de religies daarentegen hebben met haar sympathisanten geen recht van bestaan, want wij horen ze dagelijks en zien ook elke dag weer hoe de gelovigen elkaar verzieken en stoïcijns doorgaan met wereldwijde schendingen tegen de menselijkheid en tegen de baarlijke natuur. Dit komt voornamelijk doordat de religieuze mensheid in het algemeen zo slecht is dat ze haar slechtheid als doodnormaal ervaart. Daarom moet deze erfelijke ziekte die godsdienst heet wereldwijd onherroepelijk uitgeroeid of verbannen worden, maar houdt je vingers af van Zwarte Piet die het symbool kenmerkt van menselijkheid en de tegenpool van religie.

 

Als de nageslachten van de volkeren wiens voorouders vroeger middels indoctrinatie en ongebreideld geweld werden gekerstend door de religieuze wereldheerschappij tot op heden het godsgeloof van de vroegere moordenaars van hun voorouders dweperig adoreren, maar anderszins zwarte Piet zien als racisme, dan moeten zij voorzeker ook afstand kunnen nemen van de hoofdveroorzaker en de uitvinder van racisme en discriminatie die een tantaluskwelling is in hun bestaan. Dus weg met alle godsdiensten, het zijn religieuze roversnesten, al blijkt dit niet uit haar zogenaamd liefdadig en medelevend gedrag!

 

Dus laat zwarte Piet zichzelf blijven zoals die was en nu als een positief residu is achtergebleven van de koloniale tijd. Zwarte Piet is onschuldig en is zich van geen enkel kwaad bewust. Zwarte Piet is slechts tot vermaak van de allerkleinsten en van de volwassen kinderen zoals ik. De roetveeg piet ken ik niet, maar wel de eeuwenoude kindervriend, en dat is zwarte Piet.

 

Voor wat betreft racisme en discriminatie, zoals wordt geïnterpreteerd door de zwarte anti-zwarte Piet beweging en haar epigonen, moet het ook voor iedereen duidelijk zijn dat de anti-zwarte Piet rechtspersonen alleen voor zichzelf spreken en dat haar narigheden niet toepasselijk zijn op de zwarten en kleurlingen die zwarte Piet en Sinterklaas ervaren als kindervrienden. Het is een lijnrechte leugen dat de meerderheid van de Surinamers en Antillianen zwarte piet als racisme ervaart.

https://www.youtube.com/watch?v=7dSYboRdmqU

 

Sint-Nicolaas en zwarte Piet hebben geen binding met racisme noch met discriminatie en ook niet met de slavernij. Maar de hiervoor genoemde begrippen mogen ongetwijfeld op het conto worden toegeschreven van de onfortuinlijke klagers die zwarte Piet en Sinterklaas de schuld geven van de traumatische en nare belevenissen die zij helaas hebben ondergaan door toedoen van blanke kwaadaardige en treiterige mensen met als gevolg, dat zij als slachtoffers zijn overgegaan tot het projecteren van dit onbehoorlijk gedrag op onschuldige medemensen.

 

… Dus zij die geleden hebben onder “Pontius Pilatus” projecteren exact wat hun ooit in het verleden is overkomen op onschuldige medemensen. Zij hebben niet van het verleden geleerd, maar helaas papegaaien geworden in mensengedaante. Zodoende maken deze zich direct schuldig aan diverse strafbare feiten wat inhoudt, dat ze onverwijld door “Grapperhaus” strafrechtelijk moeten worden vervolgd wegens smaad, racisme, discriminatie en geestelijke kindermishandeling. Als deze aantoonbare strafbare feiten door de rechtelijke macht niet ontvankelijk worden verklaard, dan meet Justitie duidelijk met twee maten, faciliteert rechtsongelijkheid en bedrijft klassenjustitie zoals gewoonlijk.

 

Het meest oneerlijke van dit alles is dat de vermeende slachtoffers (= de anti-zwarte-Piet figuren) aan het generaliseren zijn waardoor de meerderheid van het rechtgeaarde Nederlandse volk onder de minderheid van de slechte bevolking moet lijden. Het is derhalve de pro zwarte Piet aanhangers bij deze aan te raden om een aanklacht in te dienen tegen die rechtspersonen en comparanten wegens bovengenoemde feiten, zodat strafvervolging van dit handjevol misbaksels een feit wordt.

 

De kleurlingen die tijdens hun protestmarsen bij de intocht van Sinterklaas scandeerden met “no more black face” vragen duidelijk luidkeels om gedeporteerd te worden naar hun droomland. Kan de Nederlandse overheid wat dat betreft niet tegemoet komen aan hun wensen?

 

En de blanke epigonen, ook BN’ers en regeringsfunctionarissen die in de media zich als de geitenwollensokken figuren en als ophitsers fungeren van de anti-zwarte Piet vereniging, beschouw ik als de blanke avonturiers en slijmballen met een slecht geweten die hun voorouderlijk slavernijverleden willen goed maken door steun te geven aan het geblèr van het zwarte anti-zwarte Piet gepeupel om zichzelf vrij te pleiten.

 

Als de schijnheilige blanke anti-zwarte Piet sympathisanten iets goed willen maken wiens voorouders in de slaventijd waarschijnlijk een handelsrelatie hadden met de voorouders van de initiatiefnemer van de anti-zwarte Piet beweging die de zwarte slaven hebben geleverd, dan moeten ze gaan ijveren om op alle scholen het euvel, dat religie heet, af te schaffen die hun voorouders de stimuli verschafte tot slavernij, onderdrukking en genocide van medemensen tot mondiale schending van de menselijkheid. 

http://www.debijbelzegt.nl/slavernij.htm

 

https://www.youtube.com/watch?v=kRzOiYgRd2Q

 

https://www.youtube.com/watch?v=YSrqc1kNcgU

 

Voorts dienen de hypocriete blanke ijveraars afschaffing van het Nederlands koningshuis te gaan bepleiten wier voorouders zo verwaand waren door een vrijbrief af te geven aan haar belanghebbende onderdanen verenigd in het “VOC” en “WIC” om slavernij, onderdrukking en overheersing van verre landen en volken te gaan bewerkstelligen om er beter van te worden. Dat diezelfde organen de afschaffing van de slavernij hebben bevolen getuigt niet van haar goedheid, maar mag beschouwd worden als een sigaar uit eigen doos, want ze hebben destijds uit eigen belang zonder gewetenswroeging bewust medemisdadigers eeuwenlang geruggesteund tijdens hun gruweldaden tegen de menselijkheid onder instigatie van het heilige boek en namens God.

https://www.dbnl.org/tekst/kemp009gesc03_01/kemp009gesc03_01_0008.php

 

… Dat het leeuwendeel van de bovengenoemde misdrijven ten aanzien van de slavernij door Nederland in de Nederlandse boeken ontbreekt spreekt boekdelen. De voorgeschiedenis geeft apert aan dat het een zware straf was voor een negerslaaf om als slaaf te worden verkocht aan de in Suriname gevestigde Nederlandse planters die hun lijfeigenen zo slecht hebben behandeld, van zeer slecht voedsel en sobere kleding voorzag en gedwongen werden tot extreem zware arbeid. Daarbij moesten de slaven zich houden aan de wetten die alleen voor hen golden. Onder anderen ;

– Een slaaf was verplicht, nadat hij/ zij gegeseld is, om eerbiedig te gaan staan voor het aangezicht van zijn meester en hem publiekelijk te bedanken voor zijn foltering.

– Een slaaf mag geen scholing genieten noch op enigerlei andere wijze.

– Een slaaf (ongeacht leeftijd) werd bij betrapping op het lezen in een boek diens tong afgesneden.

– Een slaaf/ slavin was het bezit van de meester en moest alles wat deze van hen verlangde zich nolens volens laten welgevallen.

– Wanneer een slaaf een blanke onderweg tegenkomt moet hij/ zij voor deze neerbuigend uit de weg gaan dan wel voor hem/ haar uitwijken.

– Het was een slaaf verboden om te trouwen.

– Het was slaven verboden een gezin te stichten.

  • Een blanke die gemeenschap had met een slaaf/ slavin moest slechts een kleine boete betalen, maar de neger(in) die met de blanke vrijwillig seks heeft bedreven kreeg de doodstraf.

– Het ledigen van beertonnen was alleen voor slaven voorbehouden.

– Het was slaven verboden om samen te scholen.

– Gokken (met dobbelstenen) tussen blanken en slaven was ten strengste verboden.

– Negers en mulatten mochten geen kousen, schoenen noch opgetooide hoeden dragen. Wie deze wet overtrad werd afgestraft middels de Spaanse bok: hierbij werd men stevig vastgebonden en op de grond geworpen en waarna zweepslagen tegen de voetzolen volgde. Deze marteling die vaak uren duurde resulteerde in het feit dat de betreffende slaaf/ slavin een zeer lange tijd niet normaal kon lopen en vaak moest kruipen om vooruit te komen. Desondanks moest deze zich gedurende zijn lijdensperiode aan zijn dagelijkse taken kwijten anders kreeg de arme stakker nog meer pakslaag.

– Een neger/mulat mocht niet trouwen met een blanke vrouw.

– Een slaaf heeft geen recht op klagen, en wie klaagt werd gemarteld.

– Slaven mochten niet met voorwerpen rondlopen die op een wapen kunnen duiden (z.a. stokken, knuppels, (kap)messen, zwaarden en andere snij en steekvoorwerpen.)

– Een slaaf mocht niet een half uur vóór zonsopgang en een half uur ná zonsondergang zich op straat begeven, behalve als deze fiat had van zijn meester/ eigenaar. – In 1760 werd een wet uitgevaardigd die bepaalde dat een slaaf die ‘s avonds met toestemming van zijn eigenaar op straat verscheen op zichtbare wijze een brandende lantaarn bij zich moest dragen.

– Slaven mochten geen sieraden noch juwelen dragen.

– Het was voor slaven verboden om handel te drijven en te prostitueren.

– Het was destijds ook een ieder verboden, ook winkeliers om wapens , kruit, lood en ijzeren messen en andere steekvoorwerpen aan slaven te verkopen.

– Slaven mochten geen danspartijen houden noch begrafenissen bijwonen.

– Een slaaf mocht geen, boot, kano’s (korjaal) bezitten, maar een slaaf mocht slechts met schriftelijke toestemming van zijn meester op de rivier gaan varen.

– Een slaaf mocht geen gemeenschap hebben met een slavin, alleen als zijn meester nieuwe slaven nodig had werd de slaaf gebruikt als dekhengst.

Diverse geschreven bronnen uit die tijd die de wereldwijde slavenhandel in de gaten heeft gehouden vermelden, “dat de Surinaamse slaven onder de Nederlandse heerschappij qua behandeling het slechtste voorstond dan de slaven die elders ter wereld te werk werden gesteld door andere mogendheden. In Suriname was het doden van slaven toegestaan.

Voorts was elke slavendrijver geoorloofd om zijn slaven naar believen te slaan of te verwonden volgens de religieuze stelling “spaart den roede niet. Mannelijke slaven van zeer jong tot 15 jaar werden gebruikt als schandknapen om de behoefte van de blanke homogemeenschap en pedofielen te voorzien.”

Het martelen van slaven werd destijds door de blanke populatie beschouwd als een welkome afwisseling en ontspanning. Stelt u zich dit eens voor, ‘’lekker een slaafje vastbinden aan een paal of boom waarop iedere gerechtigde zijn/ haar arsenaal aan sadistische bedenksels ongestraft mag toepassen.”

 

Een slaaf die ongehoorzaam was aan zijn meester werd normaliter aan een paal of boom vastgebonden en gegeseld. En een slavin die weigerde haar meester seksueel te behagen onderging hetzelfde lot nadat ze eerst wreed werd verkracht. De kinderen die deze verkrachte slavinnen baarden werden creolen genoemd.

 

…. Het woord creool is de aanduiding voor de lichtgetinte Surinamer van negroïde afkomst. Het is derhalve begrijpelijk dat de creoolse gemeenschap in enigermate blank bloed in zich heeft stromen wat genetisch gezien heel veel verklaard in vergelijking met het oer-Hollands gedrag, dat tot op heden duidelijk opvalt bij de creolen. Als voorbeeld hiervoor noem ik de “haat-liefde verhouding”:

1- creolen neigen sterk naar de blanke samenleving en kunnen zich in no-time aanpassen aan de blanke cultuur, ook qua gewoonte, en ze zijn bovendien koket in hun gedrag. Het zit ze ingebakken.

 

2- Het overgrote deel van de creoolse samenleving heeft in Suriname grotendeels het heft in handen en maakt nog steeds gebruik van Neerlandse standaarden o.a. Wetboeken, infrastructuur, wetmatigheden en regels en al wat dies zijt. Daarbij houdt ze bijna alles in stand van wat zich aan haar koloniale vader herinnert, en in het algemeen is de Surinamer geloviger dan de vroomste Nederlander en ook geloviger dan de Paus.

 

https://www.waterkant.net/suriname/2015/07/05/nog-steeds-koloniale-elementen-in-nieuw-wapen-op-paleis/

 

3- De keerzijde van de medaille in deze en waar de meeste creolen niet openlijk voor uitkomen is, dat ze diep in hun hart de blanke liever zien gaan dan komen, andersom is dit ook het geval, ook al komt het leeuwendeel van de blanke gemeenschap hier niet voor uit, bang om uitgemaakt te worden voor racist enzovoort.

 

Vermeldenswaardig is ook, dat de emancipatie van de slavernij niet in 1863 is afgeschaft, maar de slaven konden pas na 10 jaar staatstoezicht hun positie van slaaf van zich afdoen. Dus de slavernij is in 1873 afgeschaft. Ver daarvoor heeft het langer dan 100 jaar geduurd voordat de oorlog tussen Nederland en het inheemse volk o.a. Vishnuïsten en een deel van de Marrons in het binnenland van Suriname in het nadeel van Nederland werd beslecht met een verzoening die op 11 oktober 1760 geschiedde, terwijl de oorlog met de groep van de strijdlustige Boni doorging tot laat 1790. Nederland schaarde het inheemse volk met wie zij toentertijd strijd voerde onder één noemer “de inlandse wilden.”

 

… Dus de tachtigjarige oorlog van Holland tegen de Spanjaarden en zoals deze in de Nederlandse geschiedenisboeken staat opgetekend als de langste oorlog die Nederland heeft gevoerd berust niet op waarheid?

 

https://www.youtube.com/watch?v=9KN8PvEMx2c

https://www.youtube.com/watch?v=LHPt8y7xOqE

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9SYcYDD-2tc

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FH2vCQUvPk

 

https://www.youtube.com/watch?v=wW9F_eUqCmw

 

Dus de kwaadaardige Nederlandse en andere Europese voorouders zijn vroeger als beesten tekeer gegaan in Suriname en elders op de wereld om zichzelf te verrijken en om hun nageslachten te verzekeren van een rijke toekomst. Om een trotse Nederlander te zijn moet deze ongeschoold zijn, omdat een geschoolde Nederlander zou weten dat er niets is in de Nederlandse geschiedenis om trots op te zijn. En dit geldt voor heel Europa en voor de naties die zich van alles hebben gepermitteerd tot wereldwijde mensenrechtenschendingen in naam van hun verzonnen God. https://youtu.be/Yos4oA8BfF0

 

Door de karikatuur zwarte Piet bij het Sinterklaasfeest te betrekken erkend Nederland via via haar eigen nederlaag en de grote zege van haar vroegere geknechte negerslaven die in vrijheid met succes tegen Nederland hebben gestreden tijdens de koloniale tijd. In feite heeft Nederland duidelijk een koloniale trauma aan die oorlog overgehouden.

 

… Zwarte Piet is aldus niet alleen een zaak van de blanke Nederlandse populatie, maar is een zaak van elke kleurling die positief is ten opzichte van Sinterklaas en zwarte Piet. Maar de zwarte anti-Piet beweging heeft duidelijk de boot gemist en heeft feitelijk geen recht van spreken, met dien verstande, dat elke afstammeling als afkomstig van de vroegere onderdrukte massa die het godsgeloof aanhangt van de moordenaars van zijn voorouders, is ook een geijkte voorouderlijke verrader die hierdoor zijn recht van spreken over de slavernij en zwarte Piet heeft verspeeld en aldus nu slechts twee rechten vermag namelijk het “aanrecht” en het “zwijgrecht.” Meer niet!

 

En de zielige kleurlingen o.a. de Surinaamse-, Antilliaanse- en Afrikaanse klagers in het algemeen beseffen niet dat ze zelf debet zijn aan racisme, discriminatie en zelfvernedering door een godsdienst aan te hangen die de oorzaak is van hun misère en als een vloek op ze rust. Ze blameren als een eend zonder kop de onschuldige zwarte Piet die met hun achtergestelde situatie niets van doen heeft. Steek de hand in eigen boezem. Wie een hond wil slaan, vindt altijd wel een stok.

 

Zwarte Piet wil zwarte Piet blijven zoals die ook van oudsher is geweest!

Dictum sapienti sat est.

 

Ten aanzien van zwarte Piet en humor wil ik hier kwijt, dat mijn gezin uit kleurlingen bestaat. Maar buiten mijn gezin om is mijn overige familie vrij groot (Vishnuïsten) met een variatie aan huidskleur van blank tot roetzwart waarvan deze laatste de binnenkant van hun handpalmen en de onderzijde van de voeten blank zijn en waar wij ook grappende wijs tegen zeggen, dat het komt doordat ze vaak op handen en voeten lopen als apen. Niemand van ons voelt zich beledigt noch vernederd erdoor, maar wij lachen er allemaal hartelijk om, het is humor en lachen is gezond. Wij zien alleen de mens achter de kleur. En wie van welk ras of afkomst is, is bij ons niet aan de orde, want wij zijn evenals apen en andere op deze aarde levende wezens allemaal aardbewoners, en alleen dit telt.

 

Maar in Europa en elders leidt humor een dubbelleven die de bijnaam satire draagt en die kwaadwillende mensen een dekmantel verstrekt om anderen straffeloos te mogen beledigen. En de getroffenen van deze satire moeten vervolgens de beledigingen gelaten aanhoren, want het is immers schuine humor gebaseerd op kritiek via parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. Het is lachwekkend en niet echt. Maar als de satire c.q. humor uitmondt op geweld en wordt weerkaatst op de initiators, dan breekt de hel los op aarde. Neem hiertoe een voorbeeld aan “Je suis Charlie.” https://www.bookspot.be/boeken/de-verlossing-van-de-erfzonde-lancar-ida-bagus-9789462543713

 

En vaak als ik om mij heen kijk dan zie ik heel duidelijk dat het erop lijkt alsof iedere bevolkingsgroep en ras elk van een andere planeet afkomstig is, want ze kunnen en willen meestal niet met elkaar omgaan gehinderd door persoonlijke dan wel culturele redenen. Ze hebben het over menselijkheid, saamhorigheid en al wat dies zijt en hebben als leidraad allerlei heilige boeken, rechtmatige wetten en regels waaruit ze een voorbeeld zouden moeten putten. Ze bezitten een Bijbel, een Thora, een Koran, een Bhagavad-Gita, enz., maar al haar boeken bij elkaar behoren thuis in de prullenbak daar ze geen leidraad vormen om de vrede en harmonie tussen mensen onderling te kunnen bewaren.

 

… En zo leven aardmensen oftewel buitenaardse wezens samen op deze aardkluit als afkomstig van verre bewoonbare planeten in het heelal, maar tegenwoordig bij elkaar wonen en zijn ongelijkmatig verdeeld op een groot aardoppervlakte volgens de stelling “elk voor zich en God (=egoïsme) voor ons allen?

 

Met andere woorden, de aliens waar de slimme wetenschappers en velen hopen te zien en die vanuit het heelal worden verwacht bevinden zich reeds op de planeet aarde zonder dat dit gebeuren de vermeende wetenschappers is opgevallen.

 

Wij zijn Vishnuïsten en hebben geen God noch heilige boeken die ons de weg kunnen wijzen naar de waarheid die tot eeuwig leven leidt. Kortom, wij zijn niet godsdienstig en zien keer op keer hoe huichelachtig onze religieuze medemensen zijn. Niet allemaal, maar de meeste wel. Ze lachen met ons en stellen zich meestal vriendelijk en gematigd op, maar wij maken ons geen illusies, want de gelovige mensheid is veranderlijker dan de bladeren der bomen. Voorts zijn wij recht door zee, menslievend en saamhorig onderling. In tegenstelling hiervan vraag ik mij vaker met verbazing af waarom de religieuze mens in het algemeen gewapend met heilige boeken en zogenaamd beschermd door hun lieve en almachtige heer daarboven ondanks al die voordelen niet zoals ons met elkaar kunnen samenleven onder een hemeldak?

 

… Het antwoord daarop is, dat de gelovigen pas na hun dood in de hemel gelukkig zullen zijn ongeacht wat ze bij leven op aarde hebben misdaan tegen medemensen en tegen elkaar en de ongelovigen zullen gelukkig zijn op aarde en deze beërven.”

 

Het is feitelijk schrale troost voor de gelovigen die gedurende hun leven op aarde van hun kerk geen kaart over de hemel hebben meegekregen. Dit komt mede omdat de kerk tot nu toe nog geen plattegrond van God heeft ontvangen over de plaats in de ruimte waar hij daadwerkelijk is gedomicilieerd.

 

Ik hoop van ganse harte, dat de religieuzen die ter ziele zijn gegaan wel weten waar de hemel zich bevindt, of dat God, de engelen en Petrus ze onderweg opvangt, zodat ze niet verdwaald raken in het immense heelal en de hemel voorbij zweven en voorgoed verdwijnen in het niets.

 

Ten aanzien van de Sinterklaas intocht op 17 november 2018 inzake de landelijke onlusten ben ik van mening, dat het verre van netjes en verstandeloos is wanneer iemand klaar geweld gebruikt tegen zijn geweldloze medemens om zijn eigen standpunten te verduidelijken.

 

… Daarnaast is het evenzo onfatsoenlijk en inhumaan dat de burgemeesters hebben toegelaten dat de zwarte anti-zwarte Piet beweging met haar geblèr over racisme jonge kinderen mocht treiteren dan wel ontstemmen op hun kinderfeest en dit in het honderd hebben doen lopen. Dit is extreem onverantwoord!

 

Ik kan me dan heel goed indenken dat op zo’n moment de stoppen bij rechtgeaarde mensen doorslaan om die laffe zwarte Piet haters het zwijgen op te leggen, want de kleine kinderen konden op dat kritieke moment zich niet verdedigen tegen die leeghoofdige KOZP-racisten, allemaal volwassenen die een kinderfeest verpesten uit eigen belang.

 

… Er is immers ruimte genoeg om zich op een andere dag te manifesteren en hun meningen kenbaar te maken, maar niet tijdens een feest waar kinderen bij betrokken zijn? De Zwarte Piet haters werden te recht met luid gejoel verjaagd en kregen daartoe toepasselijk de roede omdat ze stout waren.

 

Ik ben principieel tegen alle vormen van geweld, maar op zo’n moment van geestelijke kindermishandeling zou ik ook met veel plezier ongebreideld geweld gebruiken om die stouteriken tot stilzwijgen te dwingen ter rechtvaardiging van het kinderfeest.

 

… En Hooligans of niet, het doel heiligt de middelen. Maar de degenen die hoofdverantwoordelijk moeten worden gehouden van de onlusten en de gewelddadigheden op die dag, zijn de burgemeesters en de Nederlandse regering.

 

Blijf af van zwarte Piet, want geloof het of niet, dit is een compilatie van Zwarte Piet.

 

 

Het volk dat toegeeft aan de willekeuren van den vreemde, zal meer dan cultuur verliezen, dan sterft het uit. De werkelijkheid is hard, de hele wereld is hard.


https://www.gofundme.com/f/steun-het-vishnuhgenootschap

 

  

r Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

https://www.gofundme.com/f/steun-het-vishnuhgenootschap
  
Door Gurubesar Lancar Ida-Bagus