Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

Zwarte Piet wiede wiede wiet, ik hoor je wel maar ik zie je niet. Klop maar aan de deur bij mij, want dat vind ik reuzefijn.

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 **Ze houden van Nederland; zeggen ze. Maar ik heb een donkerzwart vermoeden dat de Kick-out-gasten zo schijnheilig zijn als de neten**

https://www.dvhn.nl/extra/Kick-Out-Zwarte-Piet-‘We-houden-juist-van-Nederland’-23646752.html

 

Zwarte Piet en Sinterklaas zijn welkom bij mij. Ik heb geen moeite met zwarte Piet en heb er nooit last van gehad, want ik ben met zwarte Piet opgegroeid.

 Een gros zielige en bekrompen Nederlandse kleurlingen voelen zich de laatste jaren duidelijk ondersteund door de zogenaamd antiracistische blanke meelopers in hun gevecht tegen zwarte Piet terwijl een strijd tegen alle vormen van godsdienst alsook de achteruitstelling op de arbeidsmarkt, de onrecht en diefstal door de regering van de pensioengerechtigden, de afschaffing van het Nederlandse koningshuis en andere soortgelijke zaken die zeer de aandacht verdienen ten nutte zou zijn voor iedereen.

In het algemeen zie ik geen overeenkomsten tussen zwarte Piet en de zwarte dan wel gekleurde Nederlandse bevolking, noch qua kleur ook niet qua andere uiterlijkheden zoals rode lippen, grote oorringen en krullend- of kroeshaar. Dat de zwarte anti-zwarte Piet bevolking zichzelf daarmee vergelijkt, getuigt van een zelfbeeld van zeer laag allooi.

 Het zal ook niet lang meer duren of er zullen extremistische groepen “witte” Nederlanders opstaan en een kort geding aanspannen tegen de zwarte anti-zwarte Piet beweging, omdat hun nationale feest en eeuwenoude blanke traditie door de anti-zwarte Piet racisten wordt bedreigd c.q. aangetast. 

 … Als de Nederlanders in Nederland, in Suriname en elders naar de rechter stappen om te eisen dat de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli moet worden verboden, omdat de meerderheid van de Nederlandse/ Europese gemeenschap zich gediscrimineerd voelt door de zwarte bevolking wereldwijd en in een negatief daglicht wordt geplaatst als de afstammeling van slavendrijvers, dan zou Suriname en andere Afrikaanse landen voor de witte mensen te klein zijn.

 Als gevolg van dit anti-zwarte Piet geneuzel zal het mij echter niet verbazen wanneer een rechtspersoon in het leven wordt geroepen die zich inzet om de slavernijherdenking af te schaffen. Dit, omdat de meerderheid van de huidige Nederlanders zich diep beledigd voelt en de Europeanen bij benadering fel worden aangekeken op hun voorouderlijk slavernijverleden, terwijl de huidige Nederlandse/ Europese generatie in werkelijkheid er niets mee te maken heeft.

… Buitendien is het slavernijverleden ook niet iets van deze tijd en daarom moet hierin verandering komen, maar voornamelijk omdat de huidige Nederlandse/ Europese generatie daar niet voor verantwoordelijk is geweest en zich ook nooit aan slavernij heeft gewaagd. En als deze witte generatie met klem eist, dat het slavernijverleden en herdenkingen daartoe dan ook tot het verleden moeten gaan behoren, dan zal ik volkomen achter ze staan.

  Wanneer roetveeg-pieten en andere vernieuwingen aan het nationale kinderfeest zwarte Piet worden gehonoreerd dan wel afgeschaft door de zogenaamd meelevende Nederlandse regering dan moet afschaffing van andere waarden ook mogelijk zijn.

… Het is recht voor een recht voor allen, of niet soms?

 En aan het eind van al het geroezemoes over zwarte Piet zien de kinderogen alleen maar scheldkanonnades, schermutselingen en puur haat, in plaats van een gezellig kinderfeest. Dat alles blijft levenslang in hun geheugen gegrift.

… Is dit het doel wat de anti-zwarte Piet grievenmakers beogen? Is dit het voorbeeld dat gesteld moet worden aan kinderen, dat het een doodnormale zaak is om tegenwoordig andermans traditionele en nationale waarden af te pakken? Mensen worden niet met haat geboren, je leert het ze aan en voedt het totdat het uitgroeit tot een ongeneeslijk kankergezwel.

 Wie tegen racisme is moet zijn/ haar religie die racisme faciliteert per omgaande laten varen en een kort geding aanspannen bij de rechterlijke macht om religie op alle scholen te gaan verbieden dan wel helemaal uit te bannen en om sluiting van alle bedehuizen te forceren. Maar men moet niet ageren tegen zwarte Piet, want hij is ongelovig, onschuldig en het geouwehoer aan zijn lijf verdient hij niet.

 Voordat de wereldmassa overhaaste conclusies trekt dient zij eerst te kijken naar de werkelijke oorzaak van het racisme en discriminatie probleem. Al sinds mensenheugenis is elke vorm van religie dwingend. Kinderen, goedgelovigen en ongeletterden worden massaal door de religieuze machthebbers en de geschoolde eliteklasse uit eigen belang misbruikt onder het mom van het geloof.

… En wie iets anders wil geloven wordt stilzwijgend gediscrimineerd. Bijna niemand interpreteert het godsgeloof zoals het waarschijnlijk ooit voor bedoeld was, zodat er alleen maar narigheid ontstaat.

 

 

De groep Nederlandse querulanten die tegen zwarte Piet is gaat geheel voorbij aan het feit dat de kardinale veroorzaker van racisme en discriminatie de kerk is, religies en de religieuze eliteklasse, want in vroegere Bijbels werden slechte mensen zwart afgebeeld en de goede mensen waren wit met geel haar.

… Daarom juist moet religie wereldwijd per direct bij wet worden verboden en de brand in alle zogenaamde godsboeken die de arme wereldbevolking heeft gedompeld in misère met haar waanzinnige en lugubere Bijbelse vertellingen. 

http://www.debijbelzegt.nl/discrimi.htm

 

 In deze tijd worden de godsdienstsprookjes angstvallig bedekt met een rookgordijn van mensenrechten- en goede doelen organisaties en andere op christelijke grondslag geschoeide hulporganisaties alwaar dubbelhartige gelovigen met een vinger in de pap te brokkelen hebben. 

… In feite duwen de hiervoor genoemde instellingen via hun liefdadigheidsprojecten in derdewereldlanden behoeftige en arme medemensen een godsdienst door de strot, dat verboden zou moeten zijn. En dan zeggende, “kijk hoe wij christenen goed geïnspireerd zijn door onze lieveheer!”

…. Onthoudt; “als een gelovige zegt “ik hou van je”, dan mag de betrokkene t.z.t. het tegenovergestelde gaan verwachten. Wanneer dan? De tijd zal het leren en lees de Bijbel eens goed door.” http://www.debijbelzegt.nl/moraal1.htm

En wie is tot nog toe in zonde gehuld en misdadig bezig? Dat zijn zij die een godsdienst belijden, want heden ten dage gaat de kerk gestaag door met medemensen misleiden en doet haar opperbest om  de mensheid achterlijk te houden met haar achterlijke religieuze sprookjes.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie respect heeft voor zijn medemensen zal altijd de dingen zeggen zoals ze zijn, omdat het een onvergeeflijke misdaad is om medemensen achterlijk te houden en te misleiden.”

 

 Gelukkig heeft de Zwarte Piet karikatuur zijn feitelijke doel niet bereikt die destijds door de blanke meerderheid werd gecreëerd met de intentie om een distantie tussen blank en zwart te bewerkstelligen en om discriminatie te consolideren, maar buiten verwachting om is de Zwarte Piet creatie later in de geschiedenis verworden tot een onschuldig kinderfeest.

Helaas wordt de karikatuur “Zwarte Piet” heden ten dage geregeld door onwetende domoren, academische domkoppen, racisten, belanghebbenden en achterlijke mensen gebruikt om kleurlingen en blanken te treiteren vanwege het voorouderlijk slavernij verleden teneinde de onschuldige kindervriend Zwarte Piet in een kwaad daglicht te stellen.

… En juist deze onruststokers, wettelijk verenigd in een rechtspersoon, moeten via rechtswege hardhandig worden aangepakt. Dit, omdat sommigen misbruik maken van het slavernij verleden om hun zin te krijgen en anderen om verhaal te halen. Zodoende maken zij met boosaardige bijgedachten zwarte Piet op allerlei manieren zwart.

… Deze kwaadaardige groepen, de blanke zowel de gekleurde dan wel zwarte bevolking die zich schuldig maken aan treiterij, racisme en discriminatie, moeten onherroepelijk het gelag gaan betalen en strafrechtelijk worden vervolgd, zodat het duidelijk wordt dat zwarte Piet geen enkele blaam treft.

 Men dient zich juist te buigen over de veroorzaker van discriminatie en racisme en deze te ontwortelen dan zich bezig te houden met futiliteiten en zich gaan plaatsen in een slachtofferrol. De zogenaamde heilige boeken die liefde en vrede moesten voorstaan en tot op heden door de gemengde wereldpopulatie worden aanvaard als de absolute kennis, zijn niet vredelievend noch menslievend en ook niet onschuldig zoals belanghebbenden beweren, maar ze wakkeren juist discriminatie, racisme en slechtheid aan tot wereldwijde mensenrechtenschendingen. http://www.debijbelzegt.nl/recht.htm

 

Zoekt u een treffend voorbeeld van discriminatie en racisme? Reis dan af naar de derdewereldlanden waar het kolonialisme in de voetsporen van de kerk eeuwenlang de boventoon heeft gevoerd met haar heers en verdeelpolitiek waar racisme tot een cultureel erfgoed en diepgaande trauma van de achtergestelde bevolking is geworden. Velen zullen het glashard ontkennen, want de waarheid is hard om aan te horen.

 Reis eens af naar het land waar “Jerry Afriyie” de anti-zwarte Piet activist vandaan komt, ze discrimineren daar elkaar alsof het een lust is terwijl ze onderling zo zwart zijn als roet.

 

En over slavernij gesproken….

… De voorman van de actiegroep K.O.Z.P. behoort tot het Ashanti volk, dat in het zuiden huist van de vroegere Britse kolonie Goudkust (het Ghana van nu.) In de 2de helft van de 17de eeuw kwam de slavenhandel daar in volle bloei waaraan de dominante stammen van het Ashanti volk er ook ijverig aan deelnamen. Ze waren daarin als de kippen bij!

 … Dit Afrikaanse volk heeft destijds leden van andere stammen met list en bedrog gevangengenomen en vaak met bruut geweld om ze te verkopen aan Europese slavenhandelaren of te ruilen voor vuurwapens om hun macht uit te breiden. De gevangen zwarte vrouwen, kinderen en mannen werden vanaf de West-Afrikaanse kust verscheept naar de Nieuwe Wereld.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Di_O7Rwci4w

 

 

… En deze mensenhandel werd halverwege de 19de eeuw stopgezet, maar in de ogen van vele onwetenden gingen de Europeanen naar die Afrikaanse landen om Afrikanen te stelen om ze overzee te exploiteren.  Dit, terwijl de slavenhandel en slavernij in belangrijke mate in de handen van de blanken werden gewerkt door de vroegere agressieve, dominante en gewetenloze Afrikaanse boevenstammen alwaar Jerry een afstammeling van is.

 

Discriminatie op Suriname

 In Suriname, het beloofde land van “Maya de Bij” is discriminatie volksoverlevering nummer 1 alwaar het overgrote deel van de bevolking geloviger is dan de paus en hierdoor als voorouderlijke verraders kan worden beschouwd. Want wie gaat de godsdienstleer aanhangen van degenen die hun voorouders in slavernij hebben gedompeld, verkracht, gruwelijk mishandelt en structureel vermoord door de eeuwen heen?

… Daarnaast heeft het merendeel van de Surinaamse Javanen en Hindoestanen aldaar een hekel aan elkaar. De meeste stadscreolen en de de contractarbeiders zagen de “boslandcreolen” en de “bosnegers” liever gaan dan komen, en zelfs nu nog. Dit, terwijl op de eerste plaats de afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners van Suriname o.a. de Cariben, Arowakken, de Surinen en de Soeroei’s die bekend staan als de Surinaamse “Indianen” het meeste recht hebben op het Surinaams grondgebied. Op de tweede plaats komt de huidige marronbevolking, wegens de bijdrage die hun voorouders tijdens de slavernij hebben volbracht, inzake het zware arbeid wat zij onder zweepslagen en veel geweld hebben  moeten verrichten op Suriname onder mensonterende omstandigheden.

… Maar Suriname behoort zeker niet aan degenen en de blanke kolonialisten c.q. de landdieven die om het hoekje zijn komen kijken en daarbij de inheemse bevolking fysiek en materieel hebben uitgebuit en gedompeld in slavernij en bewust uitgeroeid. Later kwamen de Afrikaanse slavenbevolking aan bod die gewetenloos en met breidelloos geweld werd onderdrukt. Ook de Surinaamse natuurbronnen werden finaal leeggeplunderd in naam der Nederlanden en andere.

 

 

ER WAS VREDE

Luister eens volk van het gebied dat Suriname word genoemd en met name de inheemsen die tegenwoordig met trots rondbazuinen de oorspronkelijke bewoners van Suriname te zijn.

… Er heerste eerst rust in het Amazonegebied, maar toen kwamen de Engelsen, de Portugezen, Fransen en Hollanders de rust verstoren in gezelschap van hun hebzucht, God en de Bijbel.

De oorspronkelijke bewoners van Suriname met name de “Surinen”, leven al eeuwenlang niet meer. Deze slachtpartij door de kolonialisten op de inheemse volken strekte zich uit tot de kuststammen, de Soeroeis, de Cariben, de Wajanas, de Arowakken en andere alwaar de blanken met verve en succesvol tweedracht hebben gezaaid.

… Wat heden ten dage is aangemerkt als de oorspronkelijke bewoners van Suriname betreft slechts het restant c.q. de vermeende nageslachten van de gekerstende 4de generatie inheemse stammen.

… De huidige gekerstende Surinaams Indiaanse oerwoud- en stadsbewoners die met trots zich hebben verenigd met het katholicisme, mogen feitelijk vandaag de dag bij lange na zich niet meer de afstammelingen noemen van de 1ste, 2d noch van de 3de generatie oorspronkelijke Surinaamse inwoners. De drie vorige generaties waren niet godsdienstig, ze werden juist onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld op de plantages en met ontiegelijk veel geweld en middels het godsgeloof van de blanke indringers uitgebuit en tenslotte meedogenloos afgeslacht.

… Wel kunnen de huidige afstammelingen met recht zichzelf alleen als afkomstig van de gekerstende 4de generatie beschouwen, en niets meer. Met veel bombarie zeggen deze inlandse restanten parmantig, dat de drie koloniale waarden die op het Surinaamse logo zijn afgebeeld, met name Justitia, Pietas en Fides” door afkomst hun zijn toebedeeld, terwijl dit logo tot stand is gekomen door schuldgevoel van de blanke kolonialisten zonder toestemming van de betrokkenen (1ste tot de 3de generatie.)

De zogenaamde Indiaanse volksgroepen die tegenwoordig zich willekeurig de afstammelingen van de oorspronkelijke Surinaamse bewoners noemen moeten zich feitelijk doodschamen. Dit, doordat ze beweren zich verbonden te voelen met de leer van de kolonialisten die de afslachting en onderdrukking van hun oorspronkelijke voorouders op hun geweten hebben.

… Het is voorts ongehoord dat deze inheemsen trots zijn op het betreffende onderdrukkingslogo, dat ooit in het verleden door de beulen van hun voorouders is samengesteld om hun wreedaardig schuldgevoel ten opzichte van hun slachtoffers te verbloemen en zodoende denken het goed te hebben gemaakt van wat zij ooit die oorspronkelijke bewoners van Suriname lijfelijk en geestelijk hebben aangedaan namens God en het Katholicisme.

… En wanneer mensen van het inheemse volk tegenwoordig de vroegere genocide van hun voorouders door kolonialisten ontkennen en dit koloniale kwaad afwimpelen met de slogans o.a. het was vroeger en nu is nu”, of “het was godswil” of “laat het verleden maar rusten”, dan zijn deze met zekerheid de afstammelingen van de inheemse verraders die destijds hun koloniale bazen van dienst zijn geweest door soortgenoten te verraden om er zelf beter van te worden. Het verraad zit deze afstammelingen nog diep in het bloed.

… Waar zijn dan de eigen waarden en normen gebleven van de oorspronkelijke Surinaamse bewoners die de zogenaamde afstammelingen voorstaan? Zeker in het boek van Richters, verscholen onder een kalebas vol met kasiri (Cassave bier.) En de klederdracht waarin  de inheemsen zich tegenwoordig presenteren beelden in feite een zielig hoopje fleurige ellende uit. 

… In werkelijkheid zijn de waarden en normen zoals door de oorspronkelijke inwoners van Suriname werden gehanteerd niet meer origineel zoals deze huidig worden voorgesteld door de hedendaagse inheemsen. Zij hebben in de loop der eeuwen volgens eigen idee de originaliteit verbasterd voor eigen belang. Deze inlanders die tegenwoordig ijveren voor vrijheid en grondtoewijzing kunnen gerust in de rij gaan staan bij de profiteurs. Los daarvan trek ik hierbij te recht mijn conclusie, dat vriendschap, eenheid en vrijheid in Suriname slechts illusies zijn, want de inheemse volken geloven behalve in de blanke god, die de ondergang van hun voorouders heeft bewerkstelligd, maar ook in de gekste dingen die “godsonmogelijk zijn.

Er rust een vloek op alle godsdiensten en automatisch op allen die godsdienst hebben ingelijfd als hun culturele erfgoed. Dus wat voor trots symboliseren die idiote woorden “Justitia, Pietas en Fides” op het Surinaamse logo? Deze Latijnse woorden hebben nooit datgene voorgestaan waarvoor ze gebruikt zouden moeten worden. Hielenlikkerij, egoïsme, collaboratie en verraad van hun voorouders, is alles wat de Surinaamse inheemse volken nu betrachten en bezighouden, meer niet!!

De hiervoorgenoemde woorden “Justitia, Pietas en Fides” behelzen de vloek van de voorouders op hun nageslachten, dit omdat het “restant” van hun nakomelingen (dus de huidige indianen van Suriname) in de voetsporen is getreden van hun vroegere moordenaars in vereniging met de theorieën van deze.

… Wat de religieuze kolonialisten hebben gedaan was slechts moedwillige uitroeiing van het inheemse volk in naam van God en voor eigen en meerdere glorie. Het is voornamelijk de schuld van deze vroegere koloniale despoten, dat de inheemsen geen rechten worden toegekend in de door henzelf indertijd ontwikkelde en opgetekende wetboeken, die thans navolging vinden in de Surinaamse maatschappij. En de huidige Surinamers hebben klakkeloos alle sores van hun gewezen onderdrukkers overgenomen waarvan de meeste, zoals de kolonialisten ook vroeger deden, de inheemse bevolking beschouwen  als achterlijke wilden en als oud bosvuil.

De enige band die Nederland nu nog met de inheemsen heeft is verenigd in “moord, folteringen, doodslag en achteruitstelling van ras en volk.” Dit alles is in het verleden door deze en andere kolonialisten in Suriname gepraktiseerd op basis van landjepik, mensenhandel en ruilhandel met hun kameraden kolonialisten o.a. Engeland en andere belanghebbenden. Jammer genoeg kunnen de ooggetuigen evenals de slachtoffers noch hun afstammelingen, die de ondergang en wreedheden door kolonialisten op de oorspronkelijke bewoners van Suriname hebben meegemaakt, hun getuigenis niet navertellen.

Het zal erg verstandig zijn wanneer Surinamers zich gaan toewijden op landtoewijzing voor alle Surinaamse ingezetenen ongeacht ras, rang, stand, afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of politieke overtuiging. Maar klaarblijkelijk is apartheid in Suriname nog lang niet afgeschaft, blijkens onder meer de wedijver van diverse Surinaamse bevolkingsgroepen naar de buitenwereld toe voor eigen gewin en zieligdoenerij. M.a.w. “elk voor zich en God voor ons allen.” 

… Dus discriminatie ten opzichte van elkaar is in Suriname blijven roesten die als een vermaledijde erfenis van de vroegere onderdrukkers kan worden beschouwd en die zijn voortbestaan heeft gevonden in de gelederen van de Surinaamse populatie.

Het ligt niet in mijn bedoeling om de inheemse Surinaamse bevolking van deze tijd ongegrond te kwetsen of om zich schuldig te laten voelen. Maar omdat de meeste inheemse volken tegenwoordig zo egoïstisch zijn in hun leefgedrag en in de omgang met medelandgenoten, is het daarom ook van belang dat een neutraal persoon de waarheid onthult over de oorspronkelijke bewoners van Suriname.

… M.a.w., de oorspronkelijke bewoners van de 1ste, 2de en de 3de generatie hebben tijdens de kolonialisatie niemand gevraagd om van hun leefgebied als slaaf te worden afgevoerd of om te worden gekidnapt door vreemde overheersers teneinde gedwongen tewerk te worden gesteld op de blanke plantages en om vervolgens als afgeslachte schapen te eindigden onder de brandende zon met meerdere in een massagraf.

 

De kerkvoogden

 En de vrome hoofden van de Katholieke kerk stonden tijdens alle gruwelijkheden daar rustig bij en keken ernaar zonder een vinger te hebben uitgestoken om de arme indianen te helpen die door het koloniaal systeem gedoemd waren om te lijden en gruwelijk aan hun einde te komen. De kerk heeft in dat alles haar voordeel mee gedaan, want het schijnvrome kerkvolk trok destijds met behulp van de regerende kolonialisten gretig op uit om de inlandse heidenen te kerstenen en te beroven.

… Daarbij hebben zij de inheemse vrouwen naar willekeur verkracht en hun kinderen naar hartenlust misbruikt. Ook werd hierbij de roede niet gespaard ten opzichte van de halsstarrige inheemsen die tegenstribbelden en niet bekeerd wenste te worden. Deze werden daarom door de gelovigen zonder erbarmen afgeranseld en velen op wrede wijze vermoord in de naam van Jezus Christus. AMEN!!

Het stoort mij dermate heel erg, dat vier generaties later na de massamoord op de oorspronkelijke bewoners van Suriname door de kolonialisten, de vermeende nageslachten onterecht gaan pronken met het gruwelijk verleden van hun oorspronkelijke voorouders waarbij menen ze rechten te kunnen ontlenen op basis van dat gruwelijk koloniaal verleden.

… De religiositeit van de vermeende nageslachten bewijst breedvoerig dat ze niet diep genoeg gegraven hebben in de koloniale geschiedenis. Hun verre voorouders waren de slachtoffers van het vroegere rechtssysteem en godsgeloof. Tegenwoordig zijn de hiervoorgenoemde koloniale waarden wederom van kracht op Suriname en worden in een nieuwe jas door de Neo-kolonialisten (d.i. de Surinaamse regering) dweperig hergebruikt en toegepast op de achterlijke inheemse populatie. Deze inheemsen adoreren met lofzangen de hiervoorgenoemde onderdrukkingssystemen als hun culturele erfenis. Dit is puur hoogverraad en hooglijk schandalig!

… Derhalve kwalificeer ik hun tegenwoordig inlands gejank over grondroof en achteruitstelling door de regering als krokodillentranen. Daarnaast toont het inheemse volk het toppunt van oneerbiedigheid jegens de voorouders mede door het duidelijk vertoon en voortzetting van kolonialistisch gedrag. Daarom zeg ik, op basis van deze oneerbiedigheid tegen de volwassenen van dit volk volgens de stelling “oog om oog tand om tand”, … rot toch op zogenaamde afstammelingen!

Ondanks alles verdient ieder mens een tweede kans en daarom praat ik nu in het algemeen tegen allen die zich graag Surinamer noemen: stop nu met blèren, herstel uw eigen waarden … en claim op grond van menselijkheid een plek voor iedereen, want “Ieder is mens en de wereld is van- en voor iedereen!” Een ieder in Suriname heeft recht op grondtoewijzing en een vaste plek gelet op het verleden en de tijd van NU.

… God wikt, maar de natuur beschikt over alles. M.a.w. De mens (God) maakt allerlei plannen, maar het is de Natuur waaraan alles ten grondslag ligt en alles doet verlopen volgens de natuurlijke weg, want de natuur is de schepper des levens, “ere wie ere toekomt.”

 

 ]

 

HONDERDEN JAREN TERUG….

400 jaar geleden werd de West-Indische compagnie opgericht. Destijds gingen schepen af en aan vanaf de Goudkust naar Suriname vol met slaven. Omdat de kamer van Stad en Lande voor 1/9de aandeelhouder was van de West-Indische Compagnie mochten Groningers ieder negende schip dat naar zee ging voor de compagnie uitrusten. Rond 1700 had de kamer Groningen geen eigen schepen meer. Daarom huurde ze voor die gelegenheid een schip, De Leusden die in mei 1736 ook al een reis had gemaakt voor de Kamer van Stad en Lande waarvan 280 van de 687 slaven de tocht overleefden. 407 slaven kwamen daarbij om van honger, ziekte en ontbering.

 

 

 

 

… Vanaf de rede van Texel vertrok De Leusden op 10 maart 1737 naar Elmina aan de Goudkust, het huidige Ghana. Daar lag het zes maanden op de rede voordat er genoeg slaven waren ingekocht van lokale mensenhandelaren om de overtocht naar het Caribisch gebied te maken.

De Leusden, van de Kamer van Stad en Lande van de West Indische Compagnie, vertrok vanaf de Zuidkust van Afrika en na 44 dagen op 1 januari 1738 verging het voor de kust van Suriname met 664 slaven aan boord. Onderweg naar Suriname stierven 20 slaven door ontbering evenals de baas van het zeilschip, kapitein Lodewijks. Zodoende kwam de verantwoordelijkheid voor de navigatie in handen van de onervaren kapitein, Joachim Outjes.

Toen land in zicht kwam kregen ze opeens slecht weer met weinig zicht. De kapitein vergiste zich in de rivier, hij dacht te varen op de Surinamerivier bij Paramaribo, maar zag te laat in dat hij de onbevaarbare Marowijne rivier op was gegaan. Even later liep het schip vast op een zandbank, raakte lek en begon te zinken. In de sloepen was maar plek voor zo’n 80 mensen. Als ze de slaven zouden bevrijden, zou de bemanning het bezuren. Gauw spijkerden ze de luiken van het ruim dicht en klommen aan boord van de sloepen.

De Leusden kapseisde langzaam en zonk. Zo’n 664 mensen in het ruim gingen een verschrikkelijke verdrinkingsdood tegemoet. 16 slaven waren aan dek gehouden toen het ruim werd dicht gespijkerd. Deze volwassen slaven, waaronder 2 jonge jongens, werden in de sloepen meegenomen naar Paramaribo en daar verkocht.

Dit is hooglijk schandalig en daar heeft de Nederlandse overheid schuld aan moord, mishandeling en doodslag evenals de overige dertigduizend Afrikanen die de Kamer van Stad en Lande vanuit Afrika verscheepte om als slaaf te verkopen. Dit is slechts een kleine greep uit van wat er in de slavenperiode is voorgevallen. En niet alleen Suriname, ook het huidige Indonesia, de bovenwindse en benedenwindse eilanden en andere Zuid-Amerikaanse landen hebben heel wat te vertellen over het slavernijverleden. 

 

… Nogmaals…!!!…. “Om een trotse Nederlander te zijn moet men ongeschoold zijn, want een geschoolde Nederlander zou weten dat er niets is in de Nederlandse geschiedenis om trots op te zijn.”

 

… Neem nu even een adempauze en leest nu Vishnuh humor. Lachen is gezond: https://vishnuh.nl/boeken-3/vishnuh-humor/

 

 De Surinaamse Creolen, Boslandcreolen en Bosnegers

 Let wel, de huidige nakomelingen van de creoolse gemeenschap en de nakomelingen van de latere Javaanse en Hindoestaanse immigranten hebben feitelijk weinig of geen recht van spreken. Dit, omdat de meeste creoolse voorouders met de vroegere Javaanse en Hindoestaanse immigranten contractarbeiders om egoïstische motieven hebben samen geheuld met de kolonialisten en medeverantwoordelijk moeten worden gehouden voor de discriminatie en de sociale achteruitstelling die er nu heerst onder de Surinaamse bevolking.

… Die onderhavige groepen mensen hebben gretig geprofiteerd van de geboden situatie en van het trauma van de slavenbevolking om er zelf beter van te worden. Deze bevoordeelde bevolkingsgroepen hebben gaandeweg hun voorouderlijke positie geconsolideerd in woord en in geschrift ten voordele van zichzelf waardoor er op Suriname enorme ongelijkheid en grote verdeeldheid heerst tussen arm en rijk. De ene bevolkingsgroep bezit meer dan de ander en de een heeft meer kennis en scholing mogen genieten van de kolonialisten dan een ander. Deze bevoordeelde afstammelingen, de nieuwerwetse kolonialisten, zwaaien momenteel gezamenlijk in Suriname de scepter op elk gebied, zodat er nu bijna niets is overgebleven voor de rest van het arme Surinaamse volk in haar geheel.

… Ook de inheemse volksgroepen c.q. de Surinaamse indianen en bosnegers worden finaal gediscrimineerd en achtergesteld. Daartoe worden de inheemsen door de Surinaamse regering geregeld zoet gehouden met voedselpakketten en velerlei loze beloftes die uiteindelijk resulteren tot landonteigening door dezelfde regering. Bij wijze van spreken; “terwijl een delegatie van de Surinaamse regering bij de voordeur de voedselpakketten uitdeelt, sluipt een uitgelezen groep functionarissen van de regering naar de achterdeur om hun bezittingen te confisqueren en te beroven.”

  De Surinaamse regering bestaat uit creolen, boslandcreolen geflankeerd door de nageslachten van de vroegere Indonesische en Indiase gastarbeiders. Deze mengelmoes die het huidige Surinaamse volk vertegenwoordigd heeft dus het voorbeeld overgenomen van haar vroegere overheersers en werkgevers. De blanke kolonialisten die de voorouders van de Zuid-Amerikaanse inheemsen c.q Surinaamse indianenstammen aanvankelijk macht en rijkdom beloofde kochten de inlanders om met kralen en spiegeltjes met het doel om hun goud te stelen en hun gronden te ontnemen, wat destijds ook aardig is gelukt. En dit gedrag heeft de huidige regering zich eigen gemaakt.

 Het staat vast, dat in de landen waaruit kolonialisten zijn voortgekomen o.a. Nederland, Engeland, America, Frankrijk, Portugal, Italië en andere zal racisme, rassenhaat en rassendiscriminatie nooit verdwijnen, maar zal als een vloek blijven rusten op de religieuze regering en haar sympathiserende bevolking zolang zij haar zogenaamde heilige boeken blijven beschouwen als hun culturele erfgoed. Aldus is bestrijding van discriminatie in die onderhavige landen vergelijkbaar als het dragen van water naar zee.

 

Kinderen zijn onschuldig

 totdat ze de leeftijd hebben bereikt

 waarop  ze onderscheid kunnen maken

 tussen schuld en  onschuld, goed en kwaad.

 Kinderen zijn in elke maatschappij ten opzichte van de volwassenen onschuldig als lammetjes. Ik geef nu hier een voorbeeld van kinderlijke onschuld. 

… Ik zei op een keer tegen mijn dochter van tien jaar “jij lijkt op zwarte Piet”, waarop zij enthousiast en met een verrukt gezicht antwoordde “jaaa dat wil ik zijn!”

… Aan mijn zoon van 13 jaar vroeg ik “als iemand tegen jou zegt dat jij zwarte Piet ben, wat zeg je dan of wat ga jij dan doen?” Hij antwoordde “dat is dan dom als die persoon het meent. Ik doe hem niets zolang hij/ zij van mij afblijft.”

Van beide zijden geen woord over ras, kleur noch afkomst. Ik heb mijn kinderen van jong af aan geleerd dat ras en kleur niets ertoe doen om een mens eerlijk te kunnen beoordelen. Kinderen zijn onschuldig en zien menselijkerwijs geen kleur noch ras, maar het zijn de opvoeders, de familie en de omgeving waarin ze opgroeien die de jeugd gaandeweg verpesten met zwartgalligheid en onmenselijk gedrag.

Kinderen zijn dus in principe onschuldige wezens, maar 40% van de jeugd ondergaat niet alleen binnenshuis een godsdienst opvoeding, maar ook op scholen wordt de jeugd op jonge leeftijd zwaarbelast met vreemde en onbegrijpelijke verschillen waar ze op latere leeftijd alleen maar agressief van worden. Door religie leren ze te discrimineren en onderscheid te maken tussen rassen en volken, terwijl iedereen (gelovig of niet) hetzelfde is.

 … Jonge kinderen zijn voor allerlei beïnvloedingen vatbaar en een zeer gemakkelijke prooi voor de wolven in schaapskleren en voor de mannen in lange jurken. Om de toekomst voor de jeugd te behoeden tegen decadentie en normloosheid moet wereldwijd alle vormen van godsdienstonderwijs op alle scholen worden verboden. Dit, om de wereldvrede te bevorderen, want goed religieus geschoeid zijn is zeker geen voorwaarde om in vrede te kunnen leven met medemensen.

… Juist het besef dat het doel van de natuur is om het leven voor eenieder te veraangenamen in ons eenmalig bestaan op deze aarde, dat we liefde voor elkaar moeten hebben om elkaar te kunnen begrijpen en dat we één zijn met alles wat de natuur in zijn boezem heeft, betekent vrede en geluk voor iedereen.

 Scholen en instanties die religieuze praktijken faciliteren binnen de educatieformule zijn ongetwijfeld de handlangers van de hoofdmisdadigers waar zeer dringend een stop op moet komen, zodat het latente kwaad geen voedingsbodem meer krijgt om zich voort te kunnen planten in het brein van de onschuldige mensheid.

 

De Leiders

 De wereldgeschiedenis wijst uit, dat religieleiders en staatshoofden uit eigen belang een zeer belangrijk aandeel hebben geleverd inzake de bevordering van discriminatie onder het volk, zodat racisme tegenwoordig een vaste plaats heeft binnen elke samenleving.

En als de huidige wereldwijde criminele organisaties o.a. het Vaticaan en de regeringen wiens staatsleus totnogtoe luidt “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” tot nu toe bestaansrecht vermogen, waarom moet “Zwarte Piet” van het toneel verdwijnen die in de verste verte geen crimineel verleden heeft?

 … ***“Zo waarlijk helpe mij God almachtig” was de vroegere populaire term van de koloniale staatslieden en koninkrijken die de belanghebbenden onder haar onderdanen en soortgenoten bewust hebben gestimuleerd tot wereldwijde mensenrechtenschendingen.

… Als de geijkte ***criminelen zoals hierboven bedoeld, in vereniging met gelijk denkenden in een legaal jasje hedendaags hun voorouderlijke religieuze boevenstreken mogen continueren onder het mom van menslievendheid, democratie en religiositeit, dan maakt Zwarte Piet een markant verschil die het toonbeeld is van onschuld en rechtvaardigheid. Zwarte Piet hoort hier helemaal thuis om medemensen wakker te schudden in deze maatschappij waarin hypocrisie vaak toonaangevend is .

 Als Zwarte Piet tot het verleden moet gaan behoren, dan moet religie evenals de koninkrijken en de regeringen die tegenwoordig in een  legaal democratisch jasje opereren  en wiens voorouders  wereldwijd slavernij en allerlei mensenrechtenschendingen hebben gefaciliteerd ook compleet van het toneel verdwijnen. Recht voor een Recht voor allen!

… Juist Zwarte Piet heeft in alle toonaarden het recht om te blijven bestaan, want wij horen hem wel en zien hem slechts een paar keer per jaar hoe hij wereldwijd kinderharten verblijdt, maar anders zien wij hem niet!

… Maar de religies daarentegen hebben met haar sympathisanten geen recht van bestaan, want wij horen ze dagelijks en zien ook elke dag weer hoe de gelovigen elkaar verzieken en stoïcijns doorgaan met wereldwijde schendingen tegen de menselijkheid en tegen de baarlijke natuur. Dit komt voornamelijk doordat de religieuze mensheid in het algemeen zo slecht is dat ze haar slechtheid als doodnormaal ervaart. 

… Daarom moet deze erfelijke ziekte, die godsdienst heet onherroepelijk wereldwijd  uitgeroeid of verbannen worden, maar houdt je vingers af van Zwarte Piet die het symbool kenmerkt van menselijkheid en de tegenpool van religie.

 

 

Als de nageslachten van de volkeren wiens voorouders vroeger middels indoctrinatie en ongebreideld geweld werden gekerstend door de religieuze wereldheerschappij tot op heden het godsgeloof van de vroegere moordenaars van hun voorouders dweperig adoreren, maar anderszins zwarte Piet zien als racisme, dan moeten zij voorzeker ook afstand kunnen nemen van de hoofdveroorzaker en de uitvinder van racisme en discriminatie die een tantaluskwelling is in hun bestaan.

… Dus weg met alle godsdiensten, het zijn schijnheilige religieuze roversnesten, al blijkt dit niet uit haar zogenaamd liefdadig en medelevend gedrag! Dus laat zwarte Piet zichzelf blijven zoals die was en nu als een positief residu is achtergebleven van de koloniale tijd.

 Zwarte Piet is onschuldig en is zich van geen enkel kwaad bewust. Zwarte Piet is slechts tot vermaak van de allerkleinsten en van de volwassen kinderen zoals ik. De roetveeg piet ken ik niet, maar wel de eeuwenoude kindervriend, en dat is zwarte Piet.

 Voor wat betreft racisme en discriminatie, zoals wordt geïnterpreteerd door de zwarte anti-zwarte Piet beweging en haar epigonen, moet het ook voor iedereen duidelijk zijn dat de anti-zwarte Piet rechtspersonen alleen voor zichzelf spreken en dat haar slechte ervaringen met de racistische blanke mensen niet toepasselijk zijn op de zwarten en kleurlingen die zwarte Piet en Sinterklaas ervaren als kindervrienden.

… Het is een lijnrechte leugen dat de meerderheid van de Surinamers en Antillianen zwarte piet als racisme ervaart. Sint-Nicolaas en zwarte Piet hebben geen binding met racisme noch met discriminatie en ook niet met de slavernij. Maar de hiervoor genoemde begrippen mogen ongetwijfeld op het conto worden toegeschreven van de onfortuinlijke klagers die zwarte Piet en Sinterklaas de schuld geven van de traumatische en nare belevenissen die zij helaas hebben ondergaan door toedoen van kwaadaardige blanke en zwarte mensen  en andere treiterige figuren met als gevolg, dat de betrokkenen als slachtoffers zijn overgegaan tot het projecteren van wat hun, op basis van discriminatie ooit is overkomen, op onschuldige medemensen.

… “Dus zij die geleden hebben onder “Pontius Pilatus” doen exact datgene terug wat hun ooit in het verleden is overkomen, maar dan helaas op onschuldige medemensen.” Zij hebben duidelijk niet van het verleden geleerd, maar ze zijn jammer genoeg papegaaien en na-apers geworden in mensengedaante.

… Zodoende maken velen van hen zich direct schuldig aan diverse strafbare feiten wat inhoudt, dat ze onverwijld door “Grapperhaus” strafrechtelijk moeten worden vervolgd wegens smaad, racisme, discriminatie en geestelijke kindermishandeling. Als al deze aantoonbare strafbare feiten door de rechtelijke macht niet ontvankelijk worden verklaard, dan meet Justitie duidelijk met twee maten, faciliteert rechtsongelijkheid en bedrijft klassenjustitie zoals gewoonlijk.

 Het meest oneerlijke van dit alles is dat de vermeende slachtoffers (= de anti-zwarte-Piet figuren) aan het generaliseren zijn waardoor de meerderheid van het rechtgeaarde Nederlandse volk onder de minderheid van de slechte bevolking moet lijden die ten opzichte van de anti-Zwarte Piet figuren discriminatie en treiterij heeft betracht.

… Het is derhalve de pro zwarte Piet aanhangers bij deze aan te raden om een aanklacht in te dienen tegen die rechtspersonen en comparanten wegens bovengenoemde feiten, zodat strafvervolging van dit handjevol misbaksels een feit wordt.

 De kleurlingen die tijdens hun protestmarsen bij de intocht van Sinterklaas scandeerden met “no more black face” vragen duidelijk luidkeels om gedeporteerd te worden naar hun droomland. Kan de Nederlandse overheid wat dat betreft niet tegemoet komen aan hun wensen, door dat gajes te deporteren naar de grote woestijn zodat het daar 40-jaren kan ronddwalen zoals Mozes ooit heeft gedaan met zijn volk, volgens Bijbelse interpretaties?

En de blanke epigonen, voornamelijk de BN’ers en de zogenaamd meelevende regeringsfunctionarissen die in de media zich als de geitenwollensokken figuren en als ophitsers fungeren van de anti-zwarte Piet vereniging, beschouw ik als de blanke avonturiers en slijmballen met een slecht geweten die hun voorouderlijk slavernijverleden willen goed maken door steun te geven aan het geblèr van het zwarte anti-zwarte Piet gepeupel om zichzelf en haar voorouderlijke dwaling vrij te pleiten.

 Als de schijnheilige blanke anti-zwarte Piet sympathisanten iets goed willen maken wiens voorouders in de slaventijd zeer waarschijnlijk een handelsrelatie hadden met de voorouders van de initiatiefnemer van de anti-zwarte Piet beweging die de zwarte slaven hebben geleverd, dan moeten ze ook gaan ijveren om op alle scholen het euvel, dat religie heet, af te schaffen die hun voorouders de stimuli verschafte tot slavernij, onderdrukking, racisme en genocide van medemensen tot mondiale schending van de menselijkheid. 

http://www.debijbelzegt.nl/slavernij.htm

 

 

De Hypocrieten

Voorts dienen de hypocriete blanke ijveraars afschaffing van het Nederlands koningshuis te gaan bepleiten wier voorouders zo verwaand waren door een vrijbrief af te geven aan haar belanghebbende onderdanen verenigd in het “VOC” en “WIC” om slavernij, onderdrukking en overheersing van verre landen en volken te gaan bewerkstelligen om er beter van te worden.

… Dat diezelfde organen de afschaffing van de slavernij hebben bevolen getuigt niet van haar goedheid, maar hun actie moet beschouwd worden als een sigaar uit eigen doos. Immers, ze hebben destijds in de koloniale tijd en ver daarvoor uit eigen belang zonder gewetenswroeging bewust medemisdadigers eeuwenlang geruggesteund tijdens hun gruweldaden tegen de menselijkheid onder instigatie van het heilige boek dat slavernij goedpraat en namens God.

… En als je kijk in deze tijd dan ziet men dat de oude bijna stervende Nederlandse/ Europese generatie het meest racistisch is die alsnog onder allerlei valse voorwendselen de racisme ideologie probeert over te dragen op hun nageslachten, wat grotendeels is mislukt.

… Dat de hiervoor genoemde oude generatie slavernij faciliteert en onderdrukking van zwarte mensen toejuicht is ze niet veel kwalijk te nemen doordat de vroegere regering der Nederlanden in haar educatieformule daarin de overhand heeft gehad, zodat de racisme ideologie als een trauma is achtergebleven bij die onderhavige generatie.

… Voorbeeld deed volgen!

 

Jantje ditte, Jantje datte, Jantje was een slavendrijver;

 Jantje sloeg ferm in op de roodlippige stoute nikker;

Jantje gaf die stoute nikker heel hard op zijn flikker;

 En die zwarte krullenbol gilde het uit van de pijn;

 Jantje vond dat reuzefijn, hij deed het zwartje pijn;

 Jantje bleef maar keihard slaan op de dikke kop,

en ook op de krent van die diklippige gappende roetmop.

 

Tijdens de slavernij was de negerbevolking

 danig onderhevig aan onderdrukking en onmenselijkheid.

… Ik beoog met dit verhaal om wereldwijd de afstammelingen van de slaven en de onderdrukten eraan te herinneren dat hun voorouders en velen na deze eeuwen geleden en recentelijk werden gebruikt als kerstcadeaus door hetzelfde kwaadaardig systeem onder instigatie van het christendom, waar de meeste zwarte en derdewereldlanden nu erg dol op is.

… Het is dan ook geen wonder dat die achtergestelde volken en landen  die slavernij en onderdrukking hebben gekend o.a. Surinamers en andere Zuid-Amerikanen o.a. Antillianen, Bolivianen, Columbianen, etc., en verder Afrikanen, Filipijnen, etc. tot op heden achterlijk zijn gebleven en alsnog de godsdienstleer dweperig aanhangen van de moordenaars/ slavendrijvers/ overheersers van hun voorouders.

… Het onderdrukkingstrauma zit die volken en naties nog letterlijk en figuurlijk diep ingebakken, zonder dat ze het zelf beseffen. En zij die daarvan bewust zijn en toch daarin verdergaan zijn de gewetenloze collaborateurs en nietsontziende profiteurs in hun eigen gelederen.  Heel triest is dat.

… Ze aanbidden de blanke God en faciliteren tevens de godsdienst die de ondergang van hun voorouders heeft betekend waardoor ze nu nog ver onderaan de maatschappelijke ladder staan van allerlei disciplines en daarbij slechts ellende, achterstand  en discriminatie ervaren in hun dagelijks leven. De religieuze boeken werden allemaal geschreven door imperialistische onderdrukkers en machtswellustelingen met een verkeerde verbeeldingskracht om de massa te hersenspoelen.

… De Europese slavenmeesters o.a  Nederlanders, Belgen, de pioniers die Amerika, Afrika en andere landen hebben bevolkt wier nageslachten thans in veel van die onderontwikkelde landen de dans uitmaken, etc. gebruikten Bijbelse verzen om Slavernij en overheersing in vreemde overzeese  volken en landen te rechtvaardigen.

 Zie Efeziërs 6: 4-6: Vaders, maak uw kinderen niet boos; breng ze in plaats daarvan naar voren in de training en instructie van de Heer. Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters met respect en angst, en met oprechtheid van hart, net zoals u Christus zou gehoorzamen. Gehoorzaam hen niet alleen om hun gunst te winnen wanneer hun oog op u gericht is, maar als slaven van Christus, die de wil van God doen vanuit uw hart.

 Efeziërs 6: 5: Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters met respect en angst, en met oprechtheid van hart, net zoals u Christus zou gehoorzamen.”

 Colossensen 3: 22: Slaven, gehoorzaam uw aardse meesters in alles; en doe het, niet alleen wanneer hun oog op u is en om hun gunst te winnen, maar met oprechtheid van hart en eerbied voor de Heer.

 Titus 2: 9: Leer slaven om in alles onderworpen te zijn aan hun meesters, om te proberen hen te behagen, niet om met hen terug te praten,

 1 Peter 2: 18: Slaven, onderwerpt u met alle respect aan uw meesters, niet alleen aan hen die goed en attent zijn, maar ook aan hen die hard zijn.”

 Het merendeel van de Slavenhouders lazen deze verzen aan slaven voor als onderdeel van de erediensten die zij toestonden en beheersten en als middel om de juiste houding onder hun slaven aan te moedigen in hun voordeel.

… Op basis van deze geïsoleerde verzen beweerden slavenhouders dat de Bijbel slavernij ondersteunde en slaven leerde om gehoorzaam en onderdanig te zijn aan hun meesters. De meeste kolonialistische landen o.a. Nederland liet zich vroeger gaarne inspireren door bevriende leiders van andere landen waarna ze er ook gretig op uit trokken vreemde volken in vreemde landen te molesteren, te vermoorden en te overheersen.

  

 

 … Lees hier een resumé van de aanbevelingen van een van de meest kwaadaardige Belgische Hitler koning, Leopold II.

… Tussen 1880 en 1910 kwamen in de voormalige “Belgische” Congo ongeveer 10 miljoen Afrikanen om het leven als gevolg van de onderdrukking en uitbuiting door het Belgisch kolonialisme.

… Lees hier wat de Europese crimineel Leopold opdroeg aan missionarissen in de tijd van de slavernij, en die toentertijd door belanghebbenden strikt werden nageleefd die aan miljoenen mensen de dood bracht.

Eerwaarde, vader en lieve landgenoten:

De taak die u wordt gegeven om te vervullen is heel delicaat en vereist veel tact.

… U zult zeker gaan evangeliseren, maar je evangelisatie moet vooral Belgische belangen inspireren.

… Uw hoofddoel is onze missie in Congo om nooit les te geven aan de negers om God te kennen.

… Ze doen aan afgoderij, ze doden hun vijanden, ze slapen met andermans vrouw, ze liegen en bedriegen.

… Ze zijn slecht, ze hoeven God niet te kennen.

… Uw essentiële rol is het vergemakkelijken van de taak van beheerders en industriële bedrijven, zodat ze daar ongestoord gedijen.

… Dat betekent dat u het evangelie gaat interpreteren op de manier waarop het uw belangen het beste beschermt dat een deel van de wereld is.

… Wees waakzaam in het land van de wilden waar de rijkdom overvloedig is in hun ondergrondse.

… U moet voorkomen, dat ze zelf erin geïnteresseerd raken in die belangen, opdat ze op een dag u niet omver werpen.

Uw kennis van het evangelie zal u toelaten om teksten te ordenen en aan te moedigen zodat de volgelingen in armoede blijven en geen kans krijgen tot ontplooiing.

… Indoctrineer ze, inzake “Gelukkiger zijn de armen omdat ze de hemel zullen beërven.”

… Maak ze wijs, dat het heel moeilijk is om het koninkrijk van God binnen te gaan wanneer men rijk is.

… Ze moeten zich van alle aardse bezittingen losmaken en aan ons doneren.

… Ze moeten ons respecteren, ze zijn de laagste wezens ons door God gegeven.

… Zij die hun goden niet willen opgeven moeten sterven, en u moet er alles aan doen om hun goden te laten verdwijnen.

Jullie actie zal hoofdzakelijk gericht zijn op de jongere, want zij zullen niet in opstand komen wanneer de aanbeveling van onze priester in tegenspraak is met de leer van hun ouders.

… De kinderen moeten leren te gehoorzamen aan wat de zendeling aanbeveelt, hij is de vader van hun ziel.

 U moet er enkel op staan op hun totale onderwerping en gehoorzaamheid en deze ontwikkeling van de geest op de scholen promoten.

… Leer de studenten dat ook te lezen en dat redeneren niet is toegestaan en bij herhaling zal worden gestraft.

… Beste patriotten, deze zijn enkele van de principes die u moet toepassen. Die inboorlingen zijn geboren domoren en moeten dom blijven.

… Gij moet geen paarlen voor de zwijnen werpen.

… Evangeliseer de negers zodat ze voor altijd onderworpen blijven aan de blanke kolonialisten en opdat ze nooit in opstand komen tegen de beperkingen die ze ondergaan.

… Reciteer elke dag – ‘Gelukkig zijn zij die huilen omdat het koninkrijk van God voor hen is. (En deze tekst verschafte de slavenhouders een vrijbrief om slaven te misbruiken, te folteren en te vermoorden naar willekeur.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dMUg6MzG6Yo

 

 Dat het leeuwendeel van de bovengenoemde misdrijven ten aanzien van de slavernij door Nederland en andere in de Nederlandse boeken ontbreekt spreekt boekdelen.

… De voorgeschiedenis geeft apert aan dat het een zware straf was voor een negerslaaf om als slaaf te worden verkocht aan de in Suriname gevestigde Nederlandse planters die hun lijfeigenen zo slecht hebben behandeld, van zeer slecht voedsel en sobere kleding voorzag en gedwongen werden tot extreem zware arbeid.

… Daarbij moesten de slaven zich houden aan de wetten die alleen voor hen golden.

… Onder anderen ;

Een slaaf was verplicht, nadat hij/ zij gegeseld is, om eerbiedig te gaan staan voor het aangezicht van zijn meester en hem publiekelijk te bedanken voor zijn foltering.

– Een slaaf mag geen scholing genieten noch op enigerlei andere wijze.

– Een slaaf (ongeacht leeftijd) werd bij betrapping op het lezen in een boek diens tong afgesneden.

– Een slaaf/ slavin was het bezit van de meester en moest alles wat deze van hen verlangde zich nolens volens laten welgevallen.

– Wanneer een slaaf een blanke onderweg tegenkomt moet hij/ zij voor deze neerbuigend uit de weg gaan dan wel voor hem/ haar uitwijken.

– Het was een slaaf verboden om te trouwen.

– Het was slaven verboden een gezin te stichten.

  • Een blanke die gemeenschap had met een slaaf/ slavin moest slechts een kleine boete betalen, maar de neger(in) die met de blanke vrijwillig seks heeft bedreven kreeg de doodstraf.

– Het ledigen van beertonnen was alleen voor slaven voorbehouden.

– Het was slaven verboden om samen te scholen.

– Gokken (met dobbelstenen) tussen blanken en slaven was ten strengste verboden.

– Negers en mulatten mochten geen kousen, schoenen noch opgetooide hoeden dragen.

… Wie deze wet overtrad werd afgestraft middels de Spaanse bok: hierbij werd men stevig vastgebonden en op de grond geworpen waarna zweepslagen tegen de voetzolen volgde.

… Deze marteling die vaak uren duurde resulteerde in het feit dat de betreffende slaaf/ slavin een zeer lange tijd niet normaal kon lopen en vaak moest kruipen om vooruit te komen.

… Desondanks moest deze zich gedurende zijn lijdensperiode aan zijn dagelijkse taken kwijten anders kreeg de arme stakker nog meer pakslaag.

– Een neger/mulat mocht niet trouwen met een blanke vrouw.

– Een slaaf heeft geen recht op klagen, en wie klaagt werd gemarteld.

– Slaven mochten niet met voorwerpen rondlopen die op een wapen kunnen duiden (z.a. stokken, knuppels, (kap)messen, zwaarden en andere snij en steekvoorwerpen.)

– Een slaaf mocht niet een half uur vóór zonsopgang en een half uur ná zonsondergang zich op straat begeven, behalve als deze fiat had van zijn meester/ eigenaar.

.. – In 1760 werd een wet uitgevaardigd die bepaalde dat een slaaf die ‘s avonds met toestemming van zijn eigenaar op straat verscheen op zichtbare wijze een brandende lantaarn bij zich moest dragen.

– Slaven mochten geen sieraden noch juwelen dragen.

– Het was voor slaven verboden om handel te drijven en te prostitueren.

– Het was destijds ook een ieder verboden, ook winkeliers om wapens , kruit, lood en ijzeren messen en andere steekvoorwerpen aan slaven te verkopen.

– Slaven mochten geen danspartijen houden noch begrafenissen bijwonen.

– Een slaaf mocht geen, boot, kano’s (korjaal) bezitten, maar een slaaf mocht slechts met schriftelijke toestemming van zijn meester op de rivier gaan varen.

– Een slaaf mocht geen gemeenschap hebben met een slavin, alleen als zijn meester nieuwe slaven nodig had werd de slaaf gebruikt als dekhengst.

… Diverse geschreven bronnen uit die tijd die de wereldwijde slavenhandel in de gaten heeft gehouden vermelden, “dat de Surinaamse slaven onder de Nederlandse heerschappij qua behandeling het slechtste voorstond dan de slaven die elders ter wereld te werk werden gesteld door andere mogendheden.

– In Suriname was het doden van slaven toegestaan.

 

 

– Voorts was elke slavendrijver geoorloofd om zijn slaven naar believen te slaan of te verwonden volgens de religieuze stelling “spaart den roede niet.

– Mannelijke slaven en slavinnen van zeer jong tot 15 jaar werden gaarne gebruikt als schandknapen om de behoefte van de blanke homogemeenschap en pedofielen te voorzien.”

– Het martelen van slaven werd destijds door de blanke populatie beschouwd als een welkome afwisseling en ontspanning.

– Stelt u zich dit eens voor, ‘’lekker een slaafje vastbinden aan een paal of boom waarop iedere gerechtigde zijn/ haar arsenaal aan sadistische bedenksels ongestraft mag toepassen.”

– Een slaaf die ongehoorzaam was aan zijn meester werd normaliter aan een paal of boom vastgebonden en gegeseld.

– Een slavin die weigerde haar meester vrijwillig seksueel te behagen onderging hetzelfde lot nadat ze eerst door haar baas wreed werd verkracht in het bijzijn van andere slaven.

– De kinderen die deze verkrachte slavinnen baarden werden creolen genoemd. Het woord creool is de aanduiding voor de licht getinte Surinamer van een blanke vader met een zwarte moeder van negroïde afkomst.

– Het is derhalve begrijpelijk dat de Surinaamse creoolse gemeenschap in enigermate blank bloed in zich heeft stromen wat genetisch gezien heel veel verklaard in vergelijking met het oer-Hollands c.q. blank gedrag, dat tot op heden duidelijk opvalt bij de creolen.

… Als voorbeeld hiervoor noem ik de “haat-liefde verhouding”:

1- creolen neigen sterk naar de blanke samenleving en kunnen zich in no-time aanpassen aan de blanke cultuur, ook qua gewoonte, en ze zijn bovendien koket in hun gedrag. Het zit ze gewoon ingebakken.

2- Het overgrote deel van de creoolse samenleving heeft in Suriname grotendeels het heft in handen en maakt nog steeds gebruik van Neerlandse standaarden o.a. Wetboeken, infrastructuur, wetmatigheden en regels en al wat dies zijt.

… Daarbij houdt ze bijna alles in stand van wat zich aan haar koloniale vader herinnert, en in het algemeen is de Surinamer geloviger dan de vroomste Nederlander en ook geloviger dan de Paus. Dit houdt ook concreet in, dat de afstammelingen van de vroegere onderdrukte en afgeslachte slaven thans voorouderlijke verraders zijn geworden, omdat zij zijn opgegaan in de godsdienstleer van de moordenaars van hun voorouders.

… Deze religieuze nakomelingen hebben geen greintje zelfrespect laat staan dat ze respect hebben voor hun voorouders en de voorouderlijke geschiedenis. Dit zijn de egoïsten van het ergste soort en hebben totaal  geen recht van spreken over het slavernijverleden en ook niet over Zwarte Piet.

  Niet alleen de Surinamer/ Antilliaan is godsdienst getraumatiseerd, maar kijk rustig in de wereld om u heen, dan ziet u dat alle christelijke volken en landen die slavernij hebben gekend onder het juk van het christendom geloviger is dan “King David” die het christendom heeft bijeengesprokkeld.

… En alles hetgeen hierboven staat beschreven is evenzo van toepassing op alle volken en landen die onder het juk van de kolonialisatie en slavernij door de Islam erbarmelijk hebben geleden en nu nog.

 https://www.waterkant.net/suriname/2015/07/05/nog-steeds-koloniale-elementen-in-nieuw-wapen-op-paleis/

 3– De keerzijde van de medaille in deze en waar de meeste creolen niet openlijk voor uitkomen is, dat ze diep in hun hart de blanke liever zien gaan dan komen, andersom is dit ook het geval, ook al komt het leeuwendeel van de blanke gemeenschap hier niet voor uit, bang om uitgemaakt te worden voor racist enzovoort.

 Vermeldenswaardig is ook, dat de emancipatie van de slavernij niet in 1863 is afgeschaft, maar de slaven konden pas na 10 jaar staatstoezicht hun positie van slaaf van zich afdoen. Dus de slavernij is in 1873 afgeschaft.

… Ver daarvoor heeft het langer dan 100 jaar geduurd voordat de oorlog tussen Nederland en het inheemse volk o.a. Vishnuïsten en een deel van de Marrons in het binnenland van Suriname in het nadeel van Nederland werd beslecht met een verzoening die op 11 oktober 1760 geschiedde, terwijl de oorlog met de groep van de strijdlustige Boni doorging tot laat 1790.

… Nederland schaarde het inheemse volk met wie zij toentertijd strijd voerde onder één noemer “de inlandse wilden.” Dus de tachtigjarige oorlog van Holland tegen de Spanjaarden en zoals deze in de Nederlandse geschiedenisboeken staat opgetekend als de langste oorlog die Nederland heeft gevoerd berust niet op waarheid. 

… Maar de langste oorlog die Nederland heeft gevoerd was tegen de inlanders, de weggelopen slaven, de marrons en andere inheemse stammen in het binnenland van Suriname

 

https://www.youtube.com/watch?v=9SYcYDD-2tc

 

https://www.youtube.com/watch?v=wW9F_eUqCmw

  

 

 Dus de kwaadaardige Nederlandse en andere Europese voorouders zijn vroeger als beesten tekeer gegaan in Suriname en elders op de wereld om zichzelf te verrijken en om hun nageslachten te verzekeren van een rijke toekomst.

 Om een trotse Nederlander/ Europeaan te zijn moet deze ongeschoold zijn, omdat een geschoolde Nederlander/ Europeaan zou weten dat er niets is in de Nederlandse/ Europese geschiedenis om trots op te zijn.” Dit gegeven geldt niet alleen voor Europa, maar ook voor de naties die zich van alles hebben gepermitteerd om er beter van te worden tot wereldwijde mensenrechtenschendingen in naam van hun zelfverzonnen God.

 

https://youtu.be/Yos4oA8BfF0

 

 Door de karikatuur zwarte Piet bij het Sinterklaasfeest te betrekken erkend Nederland via via haar eigen nederlaag en de grote zege van haar vroegere geknechte negerslaven die in vrijheid met succes tegen Nederland hebben gestreden tijdens de koloniale tijd. In feite heeft Nederland duidelijk een koloniale trauma aan die oorlog overgehouden.

 … Zwarte Piet is aldus niet alleen een zaak van de blanke Nederlandse populatie, maar is een zaak van elke kleurling die positief is ten opzichte van Sinterklaas en zwarte Piet. De zwarte anti zwarte Piet beweging heeft duidelijk de boot gemist en heeft feitelijk geen recht van spreken, met dien verstande, dat elke afstammeling als afkomstig van de vroegere onderdrukte massa, die het godsgeloof aanhangt van de moordenaars van hun voorouders in principe een geijkte voorouderlijke verrader is die hierdoor zijn recht van spreken over de slavernij en zwarte Piet al lang heeft verspeeld en aldus nu slechts twee rechten vermag namelijk het “aanrecht” en het “zwijgrecht.” Meer niet!

 En de zielige kleurlingen o.a. de Surinaamse-, Antilliaanse- en Afrikaanse klagers in het algemeen beseffen niet dat ze zelf debet zijn aan racisme, discriminatie en zelfvernedering door een godsdienst aan te hangen die de oorzaak is van hun misère en als een vloek op ze rust. Ze blameren als een eend zonder kop de onschuldige zwarte Piet die met hun achtergestelde situatie niets van doen heeft.

… Wie discrimineert om welke reden dan ook dient zijn hand in eigen boezem te steken. Wie een hond wil slaan vindt licht een stok. 

 

Zwarte Piet wil zwarte Piet blijven

 zoals die ook van oudsher is geweest!

Dictum sapienti sat est.

 

De vrouwelijke slavendrijvers!

Niet alleen de slavendrijvers. Wat wij ook nooit moeten vergeten is, dat de blanke minnaressen en de echtgenoten van de slavendrijvers niet onschuldig waren als lammetjes. Niet alleen het aanrecht was hun enige recht, want ze hadden ten opzichte van hun echtgenoten (de slavendrijvers) in wreedheid niet onder gedaan. De blanke Europese vrouwen waren vaak veel erger. Het zou niet eerlijk zijn wanneer de geschiedenis alleen staat te kakken op de mannelijke slavendrijvers.

… De blanke vrouwelijke slavendrijvers waren vaak veel wreder dan de mannen als het ging om lijfstraffen en manipulatieve eigenschappen om mannelijke en vrouwelijke slaven te straffen teneinde hun zin te krijgen of om hun wil door te drijven, met enkele uitzonderingen daargelaten.

 Tijdens de slavernij werden zwarte moeders gedwongen om witte baby’s borstvoeding te geven na de bevalling. Dus het pasgeboren blanke kind werd de moedermelk geweigerd door de eigen moeder en werd een slavenmoeder gedwongen om haar moedermelk, die voor haar eigen kind bedoeld is, te gebruiken om het kind van de blanke vrouw te voeden. Dit was de situatie waarin veel Afrikaanse slavinnen in Suriname en elders ter wereld zich bevonden tijdens de slavernij en die heeft geleid tot de dood van duizenden slavenbaby’s.

 Aan het begin van de slavernij werkten de Afrikaanse vrouwen op de plantages en bleven in hun hutten. Maar naarmate de slavernij voortduurde, bleken ze erg ijverig en sterk te zijn. Toen kregen ze taken om in de woonvertrekken van de slaveneigenaars te werken, zoals koken en schoonmaken voor hun minnaressen. Velen werden verkracht door hun meesters en vaak met goedkeuring van hun blanke minnaressen.

 Als een blanke minnares kinderen had werden de Afrikaanse slavinnen gedwongen om te helpen bij de zorg voor de kinderen. Er was destijds een algemeen geloof dat borstvoeding veel energie vergde, zodat witte moeders vorm en figuur zouden verliezen. Ze wilden er aantrekkelijk uitzien voor hun echtgenoten en niet gestrest zijn. Dus weigerden ze hun eigen baby’s borstvoeding te geven en dwongen vervolgens Afrikaanse slavenmoeders om hun rol op zich te nemen.

Het kon de blanke vrouwen echter niet schelen of de baby’s van de Afrikaanse slavinnen stierven door ondervoeding. De aanvankelijke weigering van blanke moeders om hun baby’s borstvoeding te geven resulteerde in de dood van een heleboel blanke kinderen. Toen de blanke vrouwen zagen dat de baby’s van de verkrachte Afrikaanse slavinnen gezond waren en de eerste maanden overleefden van hun kindertijd en hoe hun baby’s tot bloei kwamen werden de minnaressen van de slavendrijvers jaloers op de Afrikaanse slavenmoeders.

 Er moest iets worden gedaan om de slavenmoeders pijn te doen en hun vreugde te onderdrukken. De enige manier was door hun zwarte baby’s te laten sterven aan ondervoeding, zodat de slavenmoeders zich toewijden aan de witte baby’s. Ook werd een slavenmoeder, zodra ze een kind kreeg, haastig toegewezen aan een blanke minnares en gedwongen om haar witte baby borstvoeding te geven in plaats van haar eigen zwarte baby.

  Tegen de 17e eeuw was de natte verpleging (zo werd deze barbaarsheid genoemd) door Afrikaanse slavinnen erg populair in de blanke vaderlanden o.a. Amerika, Engeland en andere overzeese landen. Ver voordat deze natte- verpleging praktijk werd, hadden blanke artsen ontdekt, dat het continu zuigen aan de borst van een seksueel actieve vrouw tot borstvoeding zou leiden. Om hun smerige kolonialistische praktijk volledig te handhaven, hebben slavenhandelaren en slaveneigenaren vaak pasgeboren baby’s van hun slavenmoeders ontvoerd. En aangezien de moeder geen zuigeling meer had kreeg ze pijn in de borsten zodat ze geen andere keuze had dan de baby’s van de blanke minnaressen borstvoeding te geven.

… Deze Afrikaanse slavinnen werden geslagen en gemolken als koeien als ze niet graag de baby’s van de slaveneigenaar te eten gaven. In sommige gevallen zouden het kind van de tot slaaf gemaakte moeder en het blanke kind samen opgroeien in hun jongere jaren. Vaak werden beide baby’s in dezelfde periode verwekt door dezelfde man, de slavenmoeder werd daartoe verkracht door de slaveneigenaar.

… De uit verkrachting voortgekomen kinderen, werden kinderen van de plantage genoemd oftewel “creolen”, afgeleid van krioelen, want het krioelde er op de plantages van de licht getinte bastaardkinderen. 

 Blanke kinderen werden veelal bij de tot slaaf gemaakte vrouwen gehouden totdat de familie van de kinderen besliste dat het tijd was om hun kind (eren) terug te nemen. Maar door de ongunstige en ongezonde leefomstandigheden stierven veel van de blanke baby’s in de handen van de slavenmoeders. Hierdoor dachten de slaveneigenaars, dat de tot slaaf gemaakte vrouwen hen met opzet hebben gedood uit wraak voor de verkrachting en voor hun verlaten en stervende kinderen.

… De slavenmoeders moesten dan in de rouwperiode in het huis van de blanke eigenaar intrekken en waarop ze met minachting werden bekeken, structureel zwaar mishandeld en tenslotte vermoord. Sommige blanke vrouwen werden na de dood van hun eigen kinderen door hun echtgenoten afgewezen waardoor de slavenvrouwen door de blanke vrouwen enorm werden gehaat. En deze haat voor de slavenmoeders werd voornamelijk veroorzaakt door de kwaadaardige manipulaties van de slavenmeesters. Want de regering was manipulatief en voorbeeld doet volgen.

 Dit zijn allemaal praktijken die gedurende het tijdperk van de slavernij plaatsvonden tot ver na de afschaffing van de slavernij. Een heleboel zwarte mensen o.a. Surinamers hebben mij gevraagd om niet over deze dingen te schrijven. Ze vinden dat het in het verleden is gebeurd, en dat de menselijke beesten die vroeger deze gruwelijke misdaden hebben begaan samen met hun slachtoffers al lang dood zijn.

… Maar ik weiger dit verhaal geheim te houden, omdat de generatie van creolen, weinig of niets weet over haar voorouderlijk verleden en geschiedenis. De meeste slavenafstammelingen lopen apetrots rond met een kruis aan een ketting om hun nek, niets vermoedend dat het kruis de ondergang en lijden heeft betekend van hun zwarte voorouders. Ze beseffen niet dat het kruis het symbool is van onderdrukking, slavernij, verkrachting, genocide en mensenrechtenschendingen, die door kwaadaardige mensen werd gedragen op instigatie van de Bijbel en in naam van een niet bestaande God. En zelfs nu nog!!

 Slavernij maakt deel uit van de Surinaamse geschiedenis en van de reis van de negroïde voorouders. Veel van de onderwerpen waar Surinamers en Afrikanen en andere gediscrimineerde mensen over de hele wereld mee te maken hebben, zijn bijproducten van de psychologie van de slavenmeesters. Ze gaven toentertijd deze onderwerpingsvorm en kwaadaardig idee door aan hun kinderen en deze gaven het verder door aan de generaties na hen.

Het racisme en minachting dat de Surinaamse/ Afrikaanse diaspora in het buitenland ervaart, is niet nieuw. Ze zijn een uiting van de haat in de genen van de kolonisator. Hoewel niet elke blanke racistisch is, is het systeem inherent ingericht om zwarte mensen in Diaspora slecht te behandelen.

Conclusie is dat de slavenmeesters/ meesteressen met hun extreme slechtheid erop uit waren om de negerbevolking levenslang tot slaaf te maken en achterlijk te houden.

 … Alle ellende die het tot slavernij gedoemde volk eeuwenlang heeft ondergaan, is in principe grotendeels veroorzaakt door de verraderlijke, hebberige en gewetenloze Afrikaanse stammen die de voorouders van de Surinaamse negerbevolking hebben ontvoerd uit hun dorpen en hebben doorverkocht aan de blanken, uit hebberigheid en uit puur winstbejag.

En deze Afrikaanse stammen die vroeger slavernij van soortgenoten hebben mogelijk gemaakt waren de voorouders van die Ghanees, de zogenaamde Anti-zwarte Piet activist. Deze figuur zou zich feitelijk zeer diep moeten schamen om, in een land waar het idee van kolonialisme tot bloei is gekomen, zich gediscrimineerd en beledigd te voelen.

… Hij zal nimmer goed kunnen maken van wat zijn voorouders vroeger tegen zijn landgenoten hebben geflikt, zodat zwijgen voor hem het beste is en een zeer verstandige keus. En de witten die in het kielzog van de Anti zwarte Piet beweging mee blèren om interessant te doen, kunnen liever hun mond dichthouden, want in alle toonaarden hebben zij helemaal geen recht van spreken.

 

 

 HUMOR

Ten aanzien van zwarte Piet en humor wil ik hier kwijt, dat mijn gezin uit kleurlingen bestaat.

… Maar buiten mijn gezin om is mijn overige familie vrij groot (Vishnuïsten) met een variatie aan huidskleur van blank tot roetzwart waarvan deze laatste de binnenkant van hun handpalmen en de onderzijde van de voeten blank zijn en waar wij ook grappende wijs tegen zeggen, dat het komt doordat ze vaak op handen en voeten lopen als apen. En door het teveel aan pigment dat ze hebben geven ze ook af en niemand van ons voelt zich beledigt en evenmin vernederd erdoor, maar wij lachen er allemaal hartelijk om, het is humor en lachen is gezond. Wij lachen de ander niet uit, maar wij lachen een ander toe. Wij zien alleen de mens achter de kleur. En wie van welk ras of afkomst is, is bij ons niet aan de orde, want wij zijn evenals apen en andere op deze aarde levende wezens allemaal aardbewoners, en alleen dit telt.

  Maar in Europa en elders ter wereld leidt humor een dubbelleven die de bijnaam satire draagt en die kwaadwillende mensen een dekmantel verstrekt om anderen straffeloos te mogen beledigen. De getroffenen van deze satire moeten vervolgens de beledigingen gelaten aanhoren, niets terugzeggen en niets terugdoen. Het is immers schuine humor gebaseerd op kritiek via parodie, ironie, sarcasme, pastiche en karikatuur. Het is lachwekkend en niet echt.

… Maar als de satire c.q. humor uitmondt op geweld en wordt weerkaatst op de initiators, dan breekt de hel los op aarde.

… Neem hiertoe een voorbeeld aan “Je suis Charlie.”

https://www.bookspot.be/boeken/de-verlossing-van-de-erfzonde-lancar-ida-bagus-9789462543713

 En vaak, als ik om mij heen kijk, dan zie ik heel duidelijk dat het erop lijkt alsof iedere bevolkingsgroep en ras op aarde elk van een andere planeet afkomstig is, want ze kunnen en willen meestal niet met elkaar omgaan gehinderd door persoonlijke, religieuze dan wel culturele redenen.

… De gelovigen hebben het over menselijkheid, saamhorigheid en al wat dies zijt. Ze hebben als leidraad allerlei heilige boeken, rechtmatige wetten en regels waaruit ze een voorbeeld zouden moeten putten. Ze bezitten dus een Bijbel, een Thora, een Koran, een Bhagavad-Gita, enz., maar al haar heilige boeken bij elkaar behoren thuis in de prullenbak daar ze geen leidraad vormen om de vrede en harmonie tussen mensen onderling te kunnen bewaren.

 … En zo leven aardmensen (in feite buitenaardse wezens) samen op deze aardkluit, als afkomstig van verre bewoonbare planeten in het heelal,  tegenwoordig bij elkaar en ongelijkmatig verdeeld op een groot aardoppervlakte volgens de stelling “elk voor zich en God (=egoïsme) voor ons allen?

 Met andere woorden, de aliens waar de slimme wetenschappers en velen hopen te zien die vanuit het heelal worden verwacht, bevinden zich reeds op de planeet aarde zonder dat dit gebeuren de vermeende wetenschappers is opgevallen. Raar toch?

 Wij zijn Vishnuïsten en hebben geen God noch heilige boeken die ons de weg kunnen wijzen naar de waarheid die tot eeuwig leven leidt. Kortom, wij zijn niet godsdienstig, maar we zien keer op keer hoe huichelachtig onze religieuze medemensen zijn. Niet allemaal, maar de meeste wel. Ze lachen met ons en stellen zich meestal vriendelijk en gematigd op, maar wij maken ons geen illusies, want de gelovige mensheid is veranderlijker dan de bladeren der bomen.

… Voorts zijn wij recht door zee, menslievend en saamhorig onderling. In tegenstelling hiervan vraag ik mij vaker met verbazing af waarom de religieuze mens in het algemeen gewapend met heilige boeken en zogenaamd beschermd door hun lieve en almachtige heer daarboven ondanks al die voordelen niet zoals ons met elkaar kunnen samenleven onder een hemeldak? Het antwoord hierop is, dat de gelovigen pas na hun dood in de hemel gelukkig zullen zijn ongeacht wat ze bij leven op aarde hebben uitgespookt tegen medemensen en tegen elkaar, maar de ongelovigen zijn gelukkig op aarde en zullen deze beërven.”

 Het is feitelijk schrale troost voor de gelovigen die gedurende hun leven op aarde van hun kerk geen kaart over de hemel hebben meegekregen. Dit komt mede omdat de kerk tot nu toe nog geen plattegrond van God heeft ontvangen over de plaats in het uitspansel waar hij daadwerkelijk is gedomicilieerd.

 Ik hoop van ganse harte, dat de religieuzen die ter ziele zijn gegaan wel weten waar de hemel zich bevindt, of dat God, de engelen en Petrus ze onderweg opvangt, zodat ze niet verdwaald raken in het immense heelal en de hemel voorbij zweven en voorgoed verdwijnen in het niets.

 Ten aanzien van de Sinterklaas intocht op 17 november 2018 inzake de landelijke onlusten ben ik van mening, dat het verre van netjes is en zeker verstandeloos wanneer iemand klaar geweld gebruikt tegen zijn geweldloze medemens teneinde zijn eigen standpunten te verduidelijken.

 … Daarnaast is het evenzo onfatsoenlijk en inhumaan dat de burgemeesters hebben toegelaten dat de zwarte anti-zwarte Piet beweging met haar geblèr over racisme jonge kinderen mocht treiteren dan wel ontstemmen op hun kinderfeest en dit in het honderd hebben doen lopen. Dit is extreem onverantwoord!

 Ik kan me dan heel goed indenken dat op zo’n moment de stoppen bij rechtgeaarde mensen doorslaan om die laffe zwarte Piet haters het zwijgen op te leggen, want de kleine kinderen konden op dat kritieke moment zich niet verdedigen tegen die leeghoofdige KOZP-racisten, allemaal volwassenen die een kinderfeest verpesten uit eigen belang.

 … Er is immers ruimte genoeg om op een andere dag te manifesteren en een mening kenbaar te maken, maar niet tijdens een feest waar kinderen bij betrokken zijn? Dat is toch de ultieme lafheid? De Zwarte Piet haters werden derhalve te recht met luid gejoel verjaagd en kregen daartoe, omdat ze stout waren, toepasselijk de roede van de Pro-Zwarte Piet aanhangers.

 Ik ben principieel tegen alle vormen van geweld, maar op zo’n moment van geestelijke kindermishandeling zou ik ook met veel plezier ongebreideld geweld gebruiken om die stouteriken tot stilzwijgen te dwingen ter rechtvaardiging van het kinderfeest.

 … En Hooligans of niet, het doel heiligt de middelen. Maar de degenen die daadwerkelijk verantwoordelijk moeten worden gehouden van de gewelddadigheden op die dag zijn de burgemeesters en de Nederlandse regering. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk en de hoofdschuldige van geestelijke kindermishandeling, kinderterrorisme en van de onlusten daaromtrent en moeten onverwijld strafrechtelijk worden vervolgd door Justitie.

… Dus de bak in met die gasten! Het moet eens gedaan zijn met de immuniteit van regeringsfunctionarissen. Hiertoe moet het staatsbestel en de grondwet onmiddellijk worden aangepast. Het moet mogelijk zijn om ze bij grove fouten die ze gemaakt hebben in de petoet te laten belanden waar ze in alle rust kunnen nadenken over hun fouten zoals elke andere burger ook ondergaat die een of meerdere fouten heeft begaan..

 En .. blijf af van zwarte Piet, want geloof het of niet, dit is een compilatie van Zwarte Piet.

 Houdt dit in gedachten: 

Het volk dat toegeeft aan de willekeuren van den vreemde, zal meer dan cultuur verliezen, dan sterft het uit. De werkelijkheid is hard, de hele wereld is hard.

 

  Gurubesar: Lancar Ida-Bagus