Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

Wilt u aan ons Doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaand rekeningnummer:

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

o.v.v. donatie Visnuh-genootschapt.n.v. R.R. PurperhartDen Helder Nederland.

KvK: 56636814

Would you donate to us? that is possible.

Your donation or gift you can deposit on bankaccount number;

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

OR

Lloyds bank

NL40 BOFS 6000112378

BIC: BOFSNL21002

citting donation Vishnuh-Society to Den Helder The Netherlands

KvK: 56636814

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.


TOELATINGSEISEN


Het oud-Javaanse woord “Putuh” (..lees Poetoeh) is de aanduiding voor instructeur(trice) en toegewijde volgeling van het Vishnuh-Genootschap (Zie huishoudelijk reglement voor Vishnuïsten.)

De kandidaat-Putuh (lid) moet iemand zijn die:

1. – menslievend,
2. – vredelievend,
3. – eerlijk,
4. – trouwelijk en betrouwbaar is;
5. – niet egoïstisch,
6. – niet hebberig,
7. – niet racistisch en niet hoogmoedig is,
8. – verantwoordelijkheidsgevoel heeft voor zijn medemensen.

 

 

 

LIDMAATSCHAP


1) Het lidmaatschap.

 
Wie aangeeft Putuh of lid te willen worden, wordt dan aan deze een inschrijfformulier en het huishoudelijk reglement van het Vishnuh-Genootschap verstrekt.

2) Wanneer het inschrijfformulier volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van de betrokkene zelf door het Vishnuh-Genootschap wordt terug ontvangen, acht het genootschap dan bevestigt, dat de aankomeling akkoord gaat met de inhoud van het huishoudelijk reglement. Het nieuwe Lid (aspirant Putuh) krijgt dan binnen 30 dagen een toelatingsbericht en een invitatie voor een eerste kennismaking.

3) De opleiding tot Putuh in de Pencak-Silat, Ademhaling en-of Bewegingsleer geschiedt stapsgewijs. Vooruitgang in de leer is persoonsafhankelijk, want ieder lid bepaalt haar eigen leertempo. Daarnaast vindt de training in lichamelijke- en geestelijke vorming niet alleen plaats in een gym.zaal, maar ook buiten in de openlucht (z.a. het park, parkeerplaats, bossage, etc.)

4)Alle hiervoorgenoemde bepalingen zijn ook van kracht op leden die uitsluitend privéles prefereren dan samen te trainen met anderen.

 

 

DE LEERMETHODE
 

 

De Theorie : – wordt gegeven in de vorm van colleges zowel individueel als in groepsverband. Wie privé-les wil of afzonderlijk wil trainen kan deze ook verkrijgen.


Praktijk:

 

De Putuh leert zich de fysieke Pencak-Silat vechtvaardigheden eigen te maken. Men leert hier niet alleen om individueel te trainen, maar er wordt vanaf het beginstadium ook met elkaar (dus in groepsverband) geoefend.

Het Schrift : – de Putuh leert hier de Lontar-, en Sanskriettekens te (her)kennen,

– vertrouwd te zijn met het Javaans in woord en schrift,

– de Kawi- en Sanskriet uitdrukkingen te kennen.

De Lesduur : – een “lesdag” duurt 3 uur en een lesweekend (Zaterdag en Zondag) impliceert minstens 1 nachttraining in de openlucht.

Studie-boeken: -In het door het Vishnuh-Genootschap ontwikkelde lesmateriaal zijn alle stoffen verwerkt die voor uw studie van belang zijn, u heeft dus geen aparte studieboeken nodig.

 

 

 

BETREFFENDE HET ONDERRICHT


U zorgt wel zelf voor uw eigen:

– a- schrijfbenodigdheden; 1-zwarte 23-ringsmap en papier,
– b- zwarte joggingpak hetzij zwarte wijd zittende kledij.

* Het Genootschappelijk Adres * Colleges worden gegeven op diverse genootschappelijke adressen in Nederland die ook fungeren als sociale ruimte. Overnachting is mogelijk voor wie van verweg komt (o.a. leden uit het buitenland.) Voorts is het genootschappelijk adres dagelijks toegankelijk voor leden die:

1 – extra meditatie, individuele training / onderwijs verlangen,

2 – in geestelijke en-of in sociale nood verkeren,

3 – geestelijk tot rust willen komen (=mentaal ontspannen),

4 – zich voor een periode willen afzonderen van de buitenwereld. 

5 – gewoon op visite willen komen.

Al de hiervoor genoemde faciliteiten zijn in overeenstemming met de levensbeschouwelijke instelling van het Vishnuh-Genootschap, dat zij altijd beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor leden. Dat houdt concreet in: wie behoefte heeft aan; kennis, advies, liefde, medelevendheid, bescherming, onderdak en hulp (voorzover dit binnen het vermogen van het Vishnuh-Genootschap mogelijk is) dit ook zal verkrijgen.

 

 


MURIT


1. Het oud-Javaanse woord Murit kan voor beide sekse worden aangewend en betekent “leerling” in de leer en wordt alleen in verband met de vereniging gebruikt waarvan men lid is.
 
2. Een moerit wordt alleen de Pencak-Silatleer bijgebracht in verenigingsverband en kent geen verplichtingen ten opzichte van het Vishnuh-Genootschap, maar wel als lid van de vereniging waar hij of zij ingeschreven staat volgens de Nederlandse wet.

3. Een Murit (lees Moerit= leerling of volgelin­g) leert in verenigingsverband de Pencak-Silat technieken te beheersen en andere relevante bijbehorende disciplines.

4. Het is een Murit ook toegestaan om lid te worden van het Vishnuh-Genootschap, met dien verstande dat hij of zij vanaf het moment van intreding binnen de Vishnuh-Orde geen lid meer is van de Pencak-Silat vereniging van waar hij of zij oorspronkelijk lid van was. Of men is lid van een vereniging onder auspiciën van het Vishnuh-Genootschap (murit van de vereniging), of men is lid van het Vishnuh-Genootschap (Putuh-Agheng / Putuh), dit om belangenverstrengeling te voorkomen.