Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

 

De natuur heeft de mens geschapen, en de mens heeft God geschapen naar zijn evenbeeld.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Er staat van alles geschreven in de Bijbel, Koran, Talmoed/ Torah, Bhagavad-Gita, etc., maar nergens staat er de tekst:

“Dit boek is een door mensen geschreven verdraaide samenvatting van de vroegere volksgeschiedenissen en omvat de werkwijze, filosofie en ficties van vroegere heerszuchtige, kwaadaardige en krankzinnige mensen.”

 

De Bijbel en alle andere godsdienstboeken omvat de fantasie van de kwaadaardige mensheid.

 

… Dit betekent ook, dat de Koran en overige, een extreem aftreksel is van de Bijbel en de Torah, gebaseerd op deze twee fantasieën en aangevuld met vergelijkingen van de schrijvers.

 

Het enige verschil is dat het is opgesteld in het Arabisch en andere talen met hun volkstintje op ideologie, filosofie en inscripties van de plagiators.

 

… En deze geweldsspiraal van gruwel en onmenselijkheid door de Goden zoals geschetst in hun heilige boeken, wordt tot op heden beoefend door de religieuze mensheid.

 

… De studenten overtreffen hun meester omdat de religieuze mensheid nu met nadruk de vroegere gruwelen en geweld door hun God overtreft.

 

Dus Satan, God en Allah, zijn een en dezelfde.

 

… Het maakt verder niet uit welke God achter de tralies beland, want deze compilatie geldt ook voor alle andere wereldse goden die de mensheid heeft verzonnen in de afgelopen eeuwen.

 

… Weg met alle godsdiensten, het zijn religieuze roversnesten! Dit is de verplichte hersenspoeling.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

“Alleen de natuur leeft eeuwig, die de bron is van alles wat leeft en wat men kan zien en niet kan zien. De Natuur is de schepper des levens. Ere wie Ere toekomt.”

 

God hoort in de gevangenis thuis.

 

“Ik zocht naar God en zag hem opeens staan met een staf in zijn hand. Ik griste de staf van hem af en duwde hem met mijn stok de nor in.

… God is verslagen door de kracht van de natuur, daartegen kan hij niet vechten, want de natuur is sterker en machtiger dan alle goden bij elkaar.

… Zo, dit is de symbolische eeuwige straf die ik in gedachten heb voor de fictieve ideële God van de kwaadaardige religieuze mensheid.

God is in werkelijkheid de kwaadaardige religieuze mensheid, daarom komt deze symbolische straf direct toe aan de aardse volgelingen die hun kwaadaardige ideeën op schrift hebben vastgelegd en die al eeuwenlang Bijbel/ Koran/ Thora/ Talmoed, Bhagavad-Gita wordt genoemd en deze kwalijke geschriften beschouwen als hun leidraad. 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het beest zit in de mens en de mens is het beest.”

 

 

 

 God is nuwaar hij thuishoort, achter de tralies, in de gevangenis van de eeuwigheid

 

De Bijbel, Qoran, Bhagavad-Gita, de Mishna en Talmud zijn verenigd in de Thora, en alle andere godsdienstige geschriften, zijn de boeken der verdoemenis!

… Maar Wijsheid is in die betreffende boeken ver te zoeken.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Er is niets daarboven, maar als er een weldadige macht is of iets daarboven, kan de mens daar toch niets van weten.

… Niemand is toevallig wijs geworden, want wijsheid komt niet uit het Oosten, Westen, Zuiden of het Noorden.

… En de mens kan evenmin wijsheid leren uit zogenaamde heilige boeken, maar wijsheid wordt geboren uit degene die eerlijk is tegen zichzelf en jegens zijn medemens.

… Alleen de leugen kent diverse versies, vandaar de verschillende godsdiensten en schrifturen.”

 

Lees en Huiver mee.

 

http://www.debijbelzegt.nl/recht.htm

 

http://www.debijbelzegt.nl/geweld.htm

 

http://www.debijbelzegt.nl/homofilie.htm

 

http://www.debijbelzegt.nl/vrouw.htm

 

http://www.debijbelzegt.nl/sex.htm

 

http://westerse-beschaving.org/wie-is-allah-y/

 

http://westerse-beschaving.org/het-criminele-meesterbrein-van-arabie-met-uitvinding-allah-als-assistent-n/

 

http://westerse-beschaving.org/profeet-mohammed-leidde-de-eerste-islamitische-terreurorganisatie/

 

 … Mensen die sympathiseren met Arabië, haar gewoontes en de Islam, zijn in feite mede barbaren, want wie met pek omgaat wordt ermee besmet.

 

Iedereen is vrij in wat hij/ zij wil geloven, maar houdt die religieuze onzin voor uzelf en ga deze niet opdringen aan anderen.

 

Er zijn predikers die zogenaamd gematigde Islam verkondigen en allerlei nonsens vertellen om hun Islam goed te praten.

… Maar laat u zich nooit misleiden door dit soort Imams en Mullahs, ook niet door uw zogenaamd vrome familie, vader, moeder, broer, zus, oom, opa of oma.

… Deze zijn allemaal papegaaien in mensengedaante en fungeren alleen maar als doorgeefluik van de Islam, want gematigde Islam bestaat niet.

 

… Er is één Koran, er is één Islam, die het kwaad is in naam van Allah. Ditzelfde geldt ook voor de Bijbel, Bhagavad-Gita, Torah, enz.

 

Het Jodendom

 

De Talmoed is een van de belangrijkste van alle boeken in het Jodendom na de Thora.

 

… De Talmud behandelt elk aspect van het joodse leven. Alles van wat Joden dragen en zeggen, tot hoe ze naar anderen handelen en ze behandelen.

 

In de Talmoed staat, dat niet-Joden behandelt moeten worden als beesten.

 

… Bij de Talmoed, wie geen Jood is, is geen mens! En wie geen mens is, is gelijk aan een dier.

 

… Voor het Jodendom zijn andersgelovigen o.a. christenen, moslims, mormonen, boeddhisten etc. ook niet-joden, ongelovigen, die voor uitroeiing genomineerd staan.

 

… Dus ongeacht wie dan ook, een niet-jood is minder dan een dier in hun ogen waarmee ze mogen doen wat ze maar willen volgens hun heilige boeken. Dit is het slechtste volk, gevolgd door de moslims en de christenen.

 

De Talmud is een met haat gevuld boek

 

Coschen hamischpat 405. “Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier.”

 

Sanhedrin 57a. Een Jood hoeft geen Ongelovige te betalen voor het loon dat hij hem voor werk schuldig is.

 

Ereget Raschi Erod. 22 30. “De Akum (niet-Jood) is als een hond. De geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-Jood.”

 

Schene luchoth haberith, p. 250 b. “Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens.”

 

Sepher ikkarim III c 25. “Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen.”

 

Baba Mezia 24a & Baba Kamma 113b. Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een Ongelovige (“heiden”) hoeft hij deze niet terug te geven.

 

Sanhedrin 55b. Een Jood mag een driejarig meisje trouwen (specifiek, drie jaar “en een dag” oud).

 

Sanhedrin 54b. Een Jood mag seks hebben met een kind, als het kind jonger is dan negen jaar oud.

 

*Dus niet alleen de christenen, moslims, hindoes, mormonen en andere godsdiensten promoten hun Satan, maar ook het Jodendom, mag in deze religieus traditionele lijn van gruwel en onmenselijkheid aanschuiven!*

 

Lees nog meer gruwelijkheden hier: http://israelieten.nl/talmoed/

 

Alle regeringsleiders, regeringen en maatschappelijke organisaties die het Jodendom promoten of verdedigen of ze gunstig gezind zijn, doen dat met een kwaadaardige oogmerk.

 

… Ze zijn niet voor de burgerij en het algemeen belang zoals ze gewoonlijk promoten, maar ze zijn op eigen voordeel uit over de lijken van hun burgers en medemensen.

 

… Ze blussen een brand die onblusbaar is wat gelijk staat als water naar zee dragen. Let goed op en kijk in de wereld om u heen.

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus