Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

Ter bescherming van de originele uitgave zijn alle op deze site geplaatste boeken van het Vishnuh-Genootschap gecodeerd weergegeven en ingekort-.

 

HET DOEL DER LEREN VAN HET

VISHNUH-GENOOTSCHAP

 

Goedemiddag dames en heren, jongens en meisjes. 

 

Het is voor ons een groot genoegen u uitleg te geven over de leren van het Vishnuh-Genootschap, wat de geschiedenis is van het Vishnuh-Genootschap en wat onze

levensbeschouwing is en ook waarom. 

 

Hopelijk zijn er onder U enige personen die zich aangetrokken voelen tot ons genootschap en geïnteresseerd in de beoefening van spiritualistische wetenschappen.

 

Maar misschien zijn er onder U ook sommigen die zich door onze verhalen gedesillusioneerd en beledigd voelen.

 Laat mij U geruststellen, die gevoelens zijn misplaatst. Het Vishnuh-Genootschap respecteert ieder oprecht mens, zolang deze andersdenkenden ook respecteert.

 Wij stellen ons ten doel, het leven van een ieder te veraangenamen, het ligt dus geheel niet in onze bedoeling om iemand ongegrond te kwetsen, of een schuldgevoel aan te praten.

 

Maar U zult zich waarschijnlijk afvragen, waarom het dan noodzakelijk is, om al die pijnlijke gebeurtenissen uit het verleden weer op te rakelen. Wat gebeurd is, is gebeurd.

 Wij hoeven ons toch niet te schamen voor de wreedheden, die vroegere generaties hebben begaan? Kunnen we het niet gewoon vergeten en alleen nog maar vooruitkijken, of bidden en er op vertrouwen, dat alles ooit nog goed komt?

 

 

Neen….
Veel van de huidige maatschappelijke problemen zijn ontstaan uit de vergissingen die de Europese voorouders gemaakt hebben.

 Door het verleden te bestuderen zullen hun nageslachten de ontstaansgeschiedenis van de problemen in hun samenleving beter kunnen begrijpen.

 

Dit historisch besef zal hen in staat stellen om die problemen te beheersen en gerichter naar oplossingen te zoeken.

 

Zij kunnen dan bijvoorbeeld voorkomen, dat zij in herhaling vervallen en kunnen de uit het verleden afkomstige negatieve en destructieve ideeën een positieve wending geven en omzetten in constructieve plannen.

 Zij moeten niet afwachten, maar zelf werken aan een gezelliger en rechtvaardiger samenleving, liefst nog in dit leven en op deze planeet.

 

Om dit te illustreren, hoe je negatieve krachten kan omzetten in positieve krachten, kan men gebruik maken van het door ons genootschap ontwikkelde bevrijdingsspel Amansio.

 Dit spel is een miniatuur uitvoering van de wijze waarop in de koloniale Tijd slaven aan elkaar vastgeketend waren. Stelt U zich eens voor: mannen, (zwangere) vrouwen en zelfs kinderen kregen van hun wreedaardige meesters een metalen ring om de voet, of om de nek.

 

Deze ring werd vastgeklonken aan een lange ketting. Aan het andere uiteinde van deze ketting zat een grotere ring, die op een speciale wijze bevestigd was aan een ongeveer twee meter lange dikke ijzeren beugel.

 

De slaven moesten deze beugel overal heen sjouwen; de beugel mocht alleen verplaatst worden, als de slavendrijvers hiertoe opdracht gaven. 

 Mannen en vrouwen werden van elkaar gescheiden en mochten onderling geen gemeenschap hebben, behalve als de meester nieuwe slaven nodig had; de sterkste mannen werden dan gebruikt als dekhengsten.

 

Als een slaaf van honger, dorst en uitputting stierf, dan werd de voet of het hoofd gewoonweg afgehakt, zodat er aan de beugel plaats vrij kwam voor een andere slaaf.

  

 

 

AMANSIO

 

…Toen de priesters van het Vishnuh-Genootschap deze mensonterende praktijken eerst in Afrika en later ook in Zuid-Amerika gade sloegen, voelden zij zich verplicht om de tot slavernij gedwongen Afrikanen en Indianen (inheemse volkeren) te bevrijden van hun wrede meesters en van hun zware ketens. Het genootschap had het systeem ontdekt, waarmee de kettingen los gemaakt konden worden van de zware beugel, zodat de slaven zonder deze belemmering in staat waren om harder te rennen.

 

….Dit ketensysteem was oorspronkelijk dus een mensonterend en destructief instrument, maar het Vishnuh-Genootschap heeft er een positieve draai aan gegeven door het om te zetten in de vorm van een nuttig doch vermakelijk spel.

 

Dit spel kan gebruikt worden als warming-up voor de hersenen, ter voorbereiding van geestelijk intensieve arbeid; het spel bevordert de bloedsomloop en de coördinatie tussen de ogen en de handen.

 

De slaven werden voornamelijk ‘s nachts bevrijd en omdat er in de slavenstallen geen licht aanwezig was moest de ontketening op de tast geschieden; het spel is dus ook geschikt voor blinden.

 

Maar bovenal is Amansio een geheugenspel, enerzijds omdat je steeds weer moet terugdenken welke ring je van de beugel moet afhalen, anderzijds omdat het ons herinnert aan die verschrikkelijke tijd van de Europese wereldheerschappij.

 

…Hoewel slavernij en Apartheid bijna overal zijn afgeschaft, is de wereld nog lang niet genezen van de ziekte die Kolonialistisch Imperialisme heet. 

… Meer dan vier honderd jaren lang heeft het zich verspreid over alle werelddelen en het zal zeker nog vele generaties duren voordat de in het verleden onderdrukte volkeren geheel hersteld zijn van het trauma dat zij in al die eeuwen hebben opgelopen.

 

In bijna ieder land dat vroeger een kolonie is geweest zijn de sporen van de onderdrukking nog duidelijk aanwezig. 

… Misstanden zoals hongersnood, analfabetisme, overbevolking, vervuiling en ontbossing zijn ontstaan, omdat de inheemse volkeren eeuwenlang dom zijn gehouden zodat zij afhankelijk waren van hun overheersers.

 

Toen de koloniën onafhankelijk werden kregen de meeste wederom te kampen met een dictatoriaal en corrupt bewind en grote klassenverschillen, waar een kleine groep zeer welgestelde heerst over een zeer grote groep mensen die nauwelijks in de primaire levensbehoeften kan voorzien. 

… Hun regeringsleiders hebben namelijk afgekeken van de kolonialisten en vooral ook de slechte manieren van hen overgenomen.

 

… De Europeanen moeten eens goed beseffen dat ze alle luxe en comfort die zij hier in het Westen genieten, voornamelijk door de uitbuiting van verre landen en volkeren hebben verkregen en ook nu nog steeds verkrijgen.

 

…Ik zal dit illustreren met drie voorbeelden:

 

1.   Zij betalen de arme mensen daar een stuiver voor een handgemaakte overhemd dat zij hier verkopen voor vijftig euro.

2.   Zij
verlenen ontwikkelingshulp aan landen waar de bevolking nog net niet omkomt van de honger, maar ze verlangen wel dat zij een gedeelte van hun
oogst voor een lage prijs kunnen opkopen, zodat zij het weer kunnen verwerken in het voer van hun vee.

3.   Vooral
in Nederland investeert men in de ontwikkeling van milieuvriendelijke productiemethoden, maar de oude vervuilende machines worden verkocht of met bijbedoelingen geschonken aan ontwikkelingslanden.

 

….In feite profiteren de westerse landen nu nog steeds van hun vroegere koloniën, alleen laten ze nu het vuile werk door anderen opknappen; de taak van onderdrukker is uitbesteed aan leden van het inheemse volk.

 

En om zich niet al te bezwaard te voelen biedt het Westen onder strikte voorwaarden ontwikkelingshulp aan, maar die voorwaardelijke hulp is niet veel meer dan een sigaar uit eigen doos.

 

.…In de geschiedenislessen op de Europese scholen wordt de Koloniale Tijd eigenlijk niet of nauwelijks behandeld. 

De keren dat het wel ter sprake komt, wordt er met bewondering gesproken over de dappere zeeman die aan het begin van die “Gouden” zeventiende eeuw de eerste Nederlandse kolonie in de Oost stichtte, er wordt echter niet bij verteld dat hij daartoe eerst een hele stad had platgebrand.

 

…Maar als zij zouden ophouden met deze idealisering van het kolonialisme, als zij de door hun Europese voorouders begane misdaden niet langer zouden bagatelliseren en als zij de nu nog steeds voortdurende onrechtvaardigheid onder ogen durven zien, dan zullen zij en de generaties na ons een beter inzicht hebben in de oorzaken van de grote wereld problemen en een grotere kans hebben om geschikte oplossingen te vinden.

 

…Het Vishnuh-Genootschap ijvert ervoor om de nageslachten van de vroegere onderdrukte volkeren te helpen hun eigenwaarde te hervinden en te herstellen van de ziekte genaamd “Koloniaal Imperialisme”, door het verhaal van hun voorouders te vertellen, dat hebben hun voorouders zelf immers nooit kunnen doen.

 

Hopelijk hebben onze lezingen Uw bewustzijn enigszins verruimd en U stof tot nadenken gegeven. Misschien bent U een beetje overweldigd door de stortvloed aan informatie en heeft U geen idee meer wat er allemaal ook alweer is verteld.

 

….Als u denkt dat de leer van Vishnuh U iets te bieden heeft, of als U denkt het Vishnuh-Genootschap op welke manier dan ook zou kunnen helpen haar doelstellingen te realiseren, dan bent U bij ons van harte welkom, waar wij met alle liefde Uw vragen zullen beantwoorden.

 

Mocht u echter aan dit alles geen behoefte hebben, dan hoop ik dat U toch met een positief gevoel verder leeft en dat onze liefdevolle boodschap U toch heeft bereikt.

 

Namens het Vishnuh-Genootschap dank ik u heel hartelijk voor Uw aandacht en wens ik u een gezellige dag toe.

 

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus