Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

Wilt u aan ons Doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaand rekeningnummer:

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

o.v.v. donatie Visnuh-genootschapt.n.v. R.R. PurperhartDen Helder Nederland.

KvK: 56636814

Would you donate to us? that is possible.

Your donation or gift you can deposit on bankaccount number;

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

OR

Lloyds bank

NL40 BOFS 6000112378

BIC: BOFSNL21002

citting donation Vishnuh-Society to Den Helder The Netherlands

KvK: 56636814

Heb elkaar Lief en laat uw God hierbuiten

 

Wie goed om zich heen kijkt en de religieuze mensheid observeert zal herhaaldelijk ontdekken dat het merendeel van de menselijke wezens extreem slecht, hypocriet en stom is, vooral wanneer iemand hun godsdienst en mening niet deelt.

 

Wie gelooft dat iemand een goed mens is, terwijl deze op allerlei manieren het tegendeel heeft bewezen, is geestelijk gestoord en een sadomasochist (iem. die bewust of onbewust plezier heeft bij het ontvangen van pijn?)

… Sommige mensen blijven de pijn ontvangen, zogenaamd uit respect voor de ouder/ ouders/ familie, of om een andere idiote culturele reden.

 Anderen blijven gewoon hangen omdat ze geen andere uitweg weten of daarvan profijt hebben of bang zijn om alleen te zijn en nemen al de shit die over ze heen komt als lief.

 

Maar iemand, ongeacht wie dan ook, die de ander pijn en ellende bezorgt is bewust of onbewust een sadist en egoïst waarvoor er geen plaats mag zijn tussen de levenden.

 

Daarnaast wordt iemand bij leven nooit gecontroleerd door de ander. Ze verwaarlozen de persoon gedurende de tijd dat deze ze nodig heeft en doen alsof die nooit bestaat. Op verjaardagen wordt de ander niet gebeld om deze een gelukkige verjaardag toe te wensen en plaatst men geen foto’s op hun muur.

Maar zodra iemand sterft zoeken de meeste schijnheiligen naar de beste foto op sociale media, schrijven en posten persoonlijk hun R.I.P. condoleance.

 

… … De meeste mensen schrijven een ellenlange emotionele boodschap alsof ze de overledene ooit hebben gemist toen die nog leefde, terwijl ze de betreffende persoon bij leven hebben gehaat of verwaarloosd of vaak niet persoonlijk kennen.

 Sommigen van hen betonen hun deernis uit sensatie, om zogenaamd hun medeleven te betuigen en om anderen te laten zien hoe begaan en verbonden ze zijn met hun medemens en de mensheid. Denk hiertoe aan de z.g. stille tochten waarin zogenaamde meevoelende mensen hun verdriet en rouwbeklag uitdrukken.

 

Dit huichelachtig gedrag doet mij veelal treuren zoals de grote meerderheid van de mensheid op deze wereld zich religieus (hypocriet) gedraagt tegenover de ander.

 

Vooral de meest schijnheilige onder de mensen roept bij alles te pas en te onpas “dankzij God”, of “het is een geschenk uit de hemel”, of met godswil gaat alles goed” of “Gods wegen zijn wonderbaarlijk”, etc.

 En om hun godsdienstidioterie te staven geven ze voorbeelden aan van illusoire wonderen in hun leven die onbewezen of natuurlijk verklaarbaar zijn, maar die niets met wonderen te maken hebben. Wonderen en sprookjes zijn in het algemeen te vinden in de fictieve Bijbelverhalen en in alle andere godsdienstgeschriften die de religieuze mensheid in de loop der eeuwen heeft voortgebracht.

 

Zo kan ik duizenden godsdienstbullshit opsommen die gretig gebruikt worden door de zogenaamde vrome mensen. Dit soort mensen is feitelijk geestelijk ziek en wil niet begrijpen, dat ze achterlijk zijn gehouden door hun opvoeders.

 

… Ze kunnen maar niet bevatten dat ze godsdienst getraumatiseerd zijn door de omgeving waarin ze zijn grootgebracht waardoor ze als een kip zonder kop doorgaan met het overdragen van hun trauma op hun nageslachten waarvan sommigen hun godsdienst rubbish accepteren als wijsheid.

 

Maar kan de mens in het algemeen niet veranderen? Kunnen we niet van elkaar houden nu we nog in leven zijn zonder dat godsdienst een rol speelt? Kan men die persoon helpen die hulp nodig heeft, en kan men contact met hem/ haar houden nu hij/ zij nog leeft?

 

Moet het zo zijn dat pas wanneer de persoon sterft men dan laat zien hoe emotioneel men is dat hij/ zij dood is, en dat men van die persoon heeft gehouden? Inderdaad, de schijnheilige c.q. religieuze wereld zit hardvochtig in elkaar, net zo onbarmhartig, egoïstisch en harteloos als zichzelf. Jammer genoeg doen ook een aantal egoïstische ongelovigen hier vrolijk aan mee op basis eigenbaat volgens de stelling “als je iemand niet kan verslaan moet je met zijn gedachtengoed meegaan.”

 

Stop hier, help elkaar en laat uw religie hierbuiten! Elkaar lief hebben is een menselijke kwestie en niet van God, want God bestaat niet!

 

Als God bestaat, dan betreft deze de kwaadaardige en religieuze mensheid zelf. Kijk maar gerust om u heen naar het werk van de kwaadaardige en religieuze mens (god) en de ellende die deze dagelijks veroorzaakt ten opzichte van elkaar.

 

En 99% van alle mensenrechtenschendingen totnogtoe in welke vorm dan ook en in elke gradatie geschiedde in naam van God/ Allah (de kwaadaardige religieuze mensheid) en Nu NOG!

 

 

  Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus