Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

Wilt u aan ons Doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaand rekeningnummer:

 

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

 

o.v.v. donatie Visnuh-Genootschap t.n.v. R.R. Purperhart Den Helder Nederland.

KvK: 56636814

 

 

 
 
 

 

 

Would you donate to us? that is possible.

 

You can deposit your donation or gift on the following bankaccount number in the name of R.R.Purperhart Den Helder;

 

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

 

citting donation Vishnuh-Society Den Helder The Netherlands

KvK: 56636814

 

 

© Copyright: Vishnuh-Genootschap

 

 

HEB ELKAAR LIEF EN HOUDT GOD HIERBUITEN

 

Wie goed om zich heen kijkt en de religieuze mensheid observeert zal herhaaldelijk ontdekken dat het merendeel van de menselijke wezens extreem slecht, hypocriet en stom is, vooral wanneer iemand hun godsdienst en mening niet deelt.

 

Wie gelooft dat iemand een goed mens is, terwijl deze op allerlei manieren het tegendeel heeft bewezen, is geestelijk gestoord en een sadomasochist (iem. die bewust of onbewust plezier heeft bij het ontvangen van pijn?)

… Sommige mensen blijven de pijn ontvangen, zogenaamd uit respect voor de ouder/ ouders/ familie, of om een andere idiote culturele reden.

 

 Anderen blijven gewoon hangen omdat ze geen andere uitweg weten of daarvan profijt hebben of bang zijn om alleen te zijn en nemen al de shit die over ze heen komt als lief.

 

De Tijd Staat voor Niemand Stil

 

Maar iemand, ongeacht wie dan ook, die een ander al dan niet met opzet pijn en ellende bezorgt is bewust of onbewust een sadist en egoïst waarvoor er geen plaats mag zijn tussen de levenden.

 

Daarnaast wordt iemand bij leven nooit gecontroleerd op eenzaamheid door een ander. Men verwaarloosd de betreffende persoon gedurende de tijd waarin deze iemand nodig heeft en men doet veelal alsof die ander nooit bestaat.

Op verjaardagen wordt de ander niet gebeld om deze een gelukkige verjaardag toe te wensen en men plaatst ook geen foto van die ander op hun muur.

 

Maar zodra de persoon sterft zoeken de meeste schijnheiligen naar de beste foto uit hun fotoalbum of zoeken deze op op sociale media en ze schrijven en posten persoonlijk hun R.I.P.-condoleance.

 

… De meeste mensen schrijven een ellenlange emotionele boodschap alsof ze de overledene ooit hebben gemist toen die nog leefde, terwijl ze de betreffende persoon bij leven hebben gehaat of verwaarloosd of vaak niet persoonlijk kennen.

 

 Sommigen van hen betonen hun deernis uit sensatie, om zogenaamd hun medeleven te betuigen en om anderen te laten zien hoe begaan en verbonden ze zijn met hun medemens en de mensheid. Denk hiertoe aan de z.g. stille tochten waarin zogenaamde meevoelende mensen hun verdriet en rouwbeklag uitdrukken.

 

Dit huichelachtig gedrag doet mij veelal treuren zoals de grote meerderheid van de mensheid op deze wereld zich religieus (hypocriet) gedraagt tegenover de ander.

 

Vooral de meest schijnheilige onder de mensen roept bij alles te pas en te onpas “dankzij God”, of “het is een geschenk uit de hemel”, of met godswil gaat alles goed” of “Gods wegen zijn wonderbaarlijk”, etc.

 

 En om hun godsdienstidioterie te staven geven ze voorbeelden aan van illusoire wonderen in hun leven die onbewezen of natuurlijk verklaarbaar zijn, maar die niets met wonderen te maken hebben. Wonderen en sprookjes zijn in het algemeen te vinden in de fictieve Bijbelverhalen en in alle andere godsdienstgeschriften die de religieuze mensheid in de loop der eeuwen heeft voortgebracht.

 

Zo kan ik duizenden godsdienstbullshit opsommen die gretig gebruikt worden door de zogenaamde vrome mensen. Dit soort mensen is feitelijk geestelijk ziek en wil niet begrijpen, dat ze achterlijk zijn gehouden door hun opvoeders.

 

… Ze kunnen maar niet bevatten dat ze godsdienst getraumatiseerd zijn door de omgeving waarin ze zijn grootgebracht waardoor ze als hersenloze mensen doorgaan met het overdragen van hun trauma op hun nageslachten waardoor sommige van hun nakomelingen de godsdienstrubbish accepteren als wijsheid.

 

Kan de mens in het algemeen niet veranderen? Kan men niet van elkaar houden nu men nog in leven is zonder dat godsdienst een rol speelt? Kan men een ander helpen die hulp nodig heeft, en contact met hem/ haar houden nu hij/ zij nog leeft?

 

Moet het zo zijn dat pas wanneer de persoon sterft men dan laat zien hoe emotioneel men is dat hij/ zij dood is, en dat men van die persoon heeft gehouden? 

Inderdaad, de schijnheilige c.q. religieuze wereld zit hardvochtig in elkaar, net zo onbarmhartig, egoïstisch en harteloos als hun heilige boek in naam van hun God. 

 

Jammer genoeg doen ook een aantal egoïstische ongelovigen hier vrolijk aan mee op basis eigenbaat volgens de stelling “als men iemand niet kan verslaan moet men met zijn gedachtengoed meegaan om behouden te blijven.”

 

Stop hier, help elkaar en laat uw religie hierbuiten! Elkaar lief hebben is een menselijke kwestie en niet van God, want God bestaat niet!

 

Daarom, als er een God bestaat, dan betreft deze de kwaadaardige en religieuze mensheid zelve. 

Kijk hiertoe maar gerust om u heen en zie het werk van de kwaadaardige en religieuze mens (God/ Allah) en de ellende die deze dagelijks veroorzaakt ten opzichte van elkaar en jegens het leven in haar totaliteit.

 

Zodoende geschiedde 99% van alle mensenrechtenschendingen in welke vorm dan ook en in elke gradatie in naam van God/ Allah/ JHWH die de kwaadaardige mensheid eigen is.

… Helaas geschiedt de hiervoor genoemde schendingen tegen de menselijkheid Nu NOG steeds welke wereldwijd geijkt zijn als de werken van hun kwaadaardige God, maar die in werkelijkheid de onderdrukkingsacties en het masterplan van de religieuze mensheid vertolken en waaraan ze uit zelfbescherming de naam God/ Allah/ JHWH hebben gekoppeld!

 

  Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus