Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

Wilt u aan ons Doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaand rekeningnummer:

 

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

 

o.v.v. donatie Visnuh-Genootschap t.n.v. R.R. Purperhart Den Helder Nederland.

KvK: 56636814

 

 

 
 
 

 

 

Would you donate to us? that is possible.

 

You can deposit your donation or gift on the following bankaccount number in the name of R.R.Purperhart Den Helder;

 

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

 

citting donation Vishnuh-Society Den Helder The Netherlands

KvK: 56636814

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced,
stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic,
mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written
permission of the publisher.


 

Echt gebeurd

De volgende foto’s zijn
gemaakt op het moment van een echte actie en reactie. Zo werd eens in Dokkum
tijdens een Pencak-Silat demonstratie door het Vishnuh-Genootschap Putuh R. de
Fretes brutaal aangevallen door een jongeling van een Pukulangroepering aldaar.

 

Zoals u ziet op de foto, werd de tegenstander zonder omhaal gevloerd door
een Putuh en kon geen kant meer op. Dit is het gevolg
van geringschatting en hetze tegen het Vishnuh-Genootschap en haar leden
door belanghebbende Indo’s en Indonesische sportmeesters, die vanwege hun
diepgewortelde lafheid angstvallig op de achtergrond bleven, maar hun
onnadenkende leerlingen op ons afstuurden, die hier ook heilig in trapten.

 

De jongeman die op de foto in een ongelukkige houding op de grond ligt en
geen vin meer kon verroeren zal zichzelf wel zeker herkennen wanneer hij deze
foto’s terug ziet. En dit in het bijzijn van een hoop publiek dat zich deze dag
nog als de dag van gisteren zal herinneren.

 

Aldus nogmaals, “Pencak-Silat is geen sport. Wij vermijden het liefste
een confrontatie, maar we gaan voor niets en voor niemand een stap opzij.

 

De rechten van deze foto’s liggen bij het Vishnuh-Genootschap daar de
jongeman die een pak-rammel kreeg een lid van ons aanviel binnen ons terrein.
Deze jongeman viel ons aan geheel overtuigd van de leugens door zijn
Indo-achterban.” De agitator had beter na kunnen denken en zich niet voor
andermans karretje moeten laten spannen.

 

 

*Officiële mededeling: aan een ieder die dit aangaat. 


 

Wie het Vishnuh-Genootschap en onze Gurubesar in de afgelopen tijd bewust
heeft tegengewerkt zal aan zelfdestructie ten onder gaan.

 

Het Vishnuh-Genootschap adviseert alle kwaadwillenden, die ten opzichte van
haar lid of leden zich schuldig hebben gemaakt aan hetze en ander achterbaks
gedrag, bij deze het volgende…”Ga Dood of  Bon voyage et long
retour (Ga heen en kom nooit meer terug)!”

 

Voor wie deze boodschap niet begrijpt of niet wil begrijpen
vergemakkelijkt zijn eigen teloorgang door “Nebiru”, die op alles te
recht niets straffeloos voorbij zal laten gaan daar hem ook niets ontgaat, daar
deze een geheugen heeft als een olifant. Nebiru’s
 vergeldingshandelingen betrachten altijd rechtvaardigheid, overeenkomstig
de allesoverheersende Natuurwetten. 


Het is beneden alle peil en zeer laaghartig om medemensen op grond van
egoïsme en nijd te bekladden, te bekonkelen of te ondermijnen in zijn doelen
met gebruikmaking van geijkte voorkennis, wetende dat “Hij” Gurubesar
Lancar Ida-Bagus zwijgt als het graf vanwege zijn gebondenheid aan zwijgplicht
ten opzichte van onze gemeenschap. Derhalve is “Hij”, buiten zijn
achterban verder aan niemand anders verantwoording schuldig.

 

Het is derhalve menselijkerwijs vrij normaal, dat bij wangedrag tegen één
van ons represaille maatregelen zullen volgen, ieder krijgt zijn of haar deel;
gebeurt het niet vandaag dan gebeurt dit morgen, de dag van gisteren is voor de
overtreders nog lang niet voorbij.


Let op; in het algemeen doen mensen veel uit schuldgevoel, en het zijn
meestal de grootste racisten die buitenlandse kids adopteren of zich volledig
inzetten voor Afrika of voor andere zogenaamde goede doelen in derdewereldlanden
of zogenaamd tolerant en lieflijk bezig zijn, om zodoende het argeloze publiek
op een dwaalspoor te brengen, maar ondertussen worden de hulpbehoevenden een
God en religie door de strot gedrukt. Dit zijn vaak mensen en organisaties die
permanent in de gaten moeten worden gehouden, niet iedereen is hier debet aan,
maar het grootste deel wel!


Wie in voorgaande jaren welbewust of op instigatie van een belanghebbende
organisatie of  daartoe aangewezen individu zich onacceptabel heeft
gedragen tegen onze overste moet dan opdraaien voor de consequenties ervan en
niet gaan zeuren zodra wedervergelding daar op zijn plaats is.

 

Lieden en overheidsinstanties, die zich op de een of andere manier te
buiten zijn gegaan aan allerlei vormen van onrechtvaardigheden jegens
medemensen dienen niet alleen te genieten van de profijten daarvan, maar moeten
ook zo consequent zijn om de nasleep van hun misdragingen en misdadig leven
tegenover de benadeelde zonder meer te accepteren. Wie de schoen past trekke
hem aan zonder aanzien des persoon, want “Koning(in)”
“Keizer” “Admiraal” sterfelijk zijn ze allemaal.


Wij, leden van het Vishnuh-Genootschap wereldwijd, hebben op basis van het
morele recht het natuurlijke recht om onze ongenoegen te doen blijken volgens
recht naar waarheid en rechtvaardigheid. Weet, dat zij die medemensen iets
verkopen waar ze zelf zich totaal niet aan houden moeten niet verwachten door
ons serieus te zullen worden genomen. Kwaadaardigheid zal met kwaadaardigheid
worden vergolden welke zal geschieden overeenkomstig de Natuurwetten, te weten
het te ontvangen loon speciaal bedoeld voor hen die hebzuchtig en oneerlijk
zijn van geest.


Onze vindicatiestelling luidt; “wie een ander het licht in de ogen
niet gunt heeft ook geen recht meer van leven. God c.q. Allah bestaat niet en
Satan evenmin!


Namens het Vishnuh-Genootschap

 Behoud uw eigen manieren en laat mijn manieren aan mij,

ieder mens heeft recht van zelfbeschikking en zelfbehoud.

 

 

EEN MENS

 

 

Ik ben een mens gelijk als ieder ander.


Wie bent u dat u denkt mij te kunnen beoordelen.

Mijn lichaam kunt u teisteren en schenden, maar nooit zult u breken mijn geest.

Ik maak toch zeker zelf wel uit wat al dan niet goed voor mij is; als ik val ..
oké dan val ik maar opstaan doe ik evenzo.

Ik heb het recht als menszijnde te leven zoals ik dat wil, want als individu
heb ik recht op zelfbeschikking en zelfbehoud.

Laat mij mijn zelfrespect dan laat ik u …..de Uwe, voor zover u die nog
heeft….

Maar ik laat mijn vijanden niet zomaar meer weglopen, de tijd van toen is al
geweest.

Ik laat ze nooit meer begaan noch onder geen beding zomaar ongestraft heengaan,
na wat zij met hun vrienden mij allemaal hebben aangedaan.