Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

 

 


 

Echt gebeurd

 De volgende foto’s zijn gemaakt op het moment van een echte actie en reactie. Zo werd eens in Dokkum tijdens een Pencak-Silat demonstratie door het Vishnuh-Genootschap Putuh R. de Frêtes brutaal aangevallen door een jongeling van een Pukulan groepering aldaar.

 

 Zoals u ziet op de foto, werd de tegenstander zonder omhaal gevloerd door een Putuh en kon geen kant meer op. Dit is het gevolg van geringschatting en hetze tegen het Vishnuh-Genootschap en haar leden door belanghebbende Indo’s en Indonesische sportmeesters, die vanwege hun diepgewortelde lafheid angstvallig op de achtergrond bleven, maar hun onnadenkende leerlingen op ons afstuurden, die hier ook heilig in trapten.

 

 De jongeman die op de foto in een ongelukkige houding op de grond ligt en geen vin meer kon verroeren zal zichzelf wel zeker herkennen wanneer hij deze foto’s terug ziet. En dit in het bijzijn van een hoop publiek dat zich deze dag nog als de dag van gisteren zal herinneren.

Aldus nogmaals, “Pencak-Silat is geen sport. Wij vermijden het liefste een confrontatie, maar we gaan voor niets en voor niemand een stap opzij.

 

De rechten van deze foto’s liggen bij het Vishnuh-Genootschap daar de jongeman die een pak-rammel kreeg een lid van ons aanviel binnen ons terrein. Deze jongeman viel ons aan geheel overtuigd van de leugens door zijn Indo-achterban.” De agitator had beter na kunnen denken en zich niet voor andermans karretje moeten laten spannen.

 

 

 *Officiële mededeling: aan een ieder die dit aangaat. 

Wie het Vishnuh-Genootschap en onze Gurubesar in de afgelopen tijd bewust heeft tegengewerkt zal aan zelfdestructie ten onder gaan.

 

 Het Vishnuh-Genootschap adviseert alle kwaadwillenden, die ten opzichte van haar lid of leden zich schuldig hebben gemaakt aan hetze en ander achterbaks gedrag, bij deze het volgende…”Ga Dood of  Bon voyage et long retour (Ga heen en kom nooit meer terug)!”

 

Voor wie deze boodschap niet begrijpt of niet wil begrijpen vergemakkelijkt zijn eigen teloorgang door “Nebiru”, die op alles te recht niets straffeloos voorbij zal laten gaan daar hem ook niets ontgaat, daar deze een geheugen heeft als een olifant. 

… Nebiru’s  vergeldingshandelingen betrachten altijd rechtvaardigheid, overeenkomstig de allesoverheersende Natuurwetten. 

 

Het is beneden alle peil en zeer laaghartig om medemensen op grond van egoïsme en nijd te bekladden, te bekonkelen of te ondermijnen in zijn doelen met gebruikmaking van geijkte voorkennis, wetende dat “Hij” Gurubesar Lancar Ida-Bagus zwijgt als het graf vanwege zijn gebondenheid aan zwijgplicht ten opzichte van onze gemeenschap. Derhalve is “Hij”, buiten zijn achterban verder aan niemand anders verantwoording schuldig.

 

Het is derhalve menselijkerwijs vrij normaal, dat bij wangedrag tegen één van ons represaille maatregelen zullen volgen, ieder krijgt zijn of haar deel, gebeurt het niet vandaag dan gebeurt dit morgen, de dag van gisteren is voor de overtreders nog lang niet voorbij.

 

Let op; in het algemeen doen mensen veel uit schuldgevoel, en het zijn meestal de grootste racisten die buitenlandse kids adopteren of zich volledig inzetten voor Afrika of voor andere zogenaamde goede doelen in derdewereldlanden of zogenaamd tolerant en lieflijk bezig zijn, om zodoende het argeloze publiek op een dwaalspoor te brengen, maar ondertussen worden de hulpbehoevenden een God en religie door de strot gedrukt. 

… Dit zijn vaak mensen en organisaties die permanent in de gaten moeten worden gehouden, niet iedereen is hier debet aan, maar het grootste deel wel!

 

Wie in voorgaande jaren welbewust of op instigatie van een belanghebbende organisatie of  daartoe aangewezen individu zich onacceptabel heeft gedragen tegen onze overste moet dan opdraaien voor de consequenties ervan en niet gaan zeuren zodra wedervergelding daar op zijn plaats is.

 

Lieden en overheidsinstanties, die zich op de een of andere manier te buiten zijn gegaan aan allerlei vormen van onrechtvaardigheden jegens medemensen dienen niet alleen te genieten van de profijten daarvan, maar moeten ook zo consequent zijn om de nasleep van hun misdragingen en misdadig leven tegenover de benadeelde zonder meer te accepteren. 

… Wie de schoen past trekke hem aan zonder aanzien des persoon, want “Koning(in)” “Keizer” “Admiraal” sterfelijk zijn ze allemaal.

 

Wij, leden van het Vishnuh-Genootschap wereldwijd, hebben op basis van het morele recht het natuurlijke recht om onze ongenoegen te doen blijken volgens recht naar waarheid en rechtvaardigheid. 

… Weet, dat zij die medemensen iets verkopen waar ze zelf zich totaal niet aan houden moeten niet verwachten door ons serieus te zullen worden genomen. Kwaadaardigheid zal met kwaadaardigheid worden vergolden welke zal geschieden overeenkomstig de Natuurwetten, te weten

het te ontvangen loon speciaal bedoeld voor hen die hebzuchtig en oneerlijk zijn van geest.

 

Onze vindicatiestelling luidt; “wie een ander het licht in de ogen niet gunt heeft ook geen recht meer van leven. God c.q. Allah bestaat niet en Satan evenmin!

 

 Namens het Vishnuh-Genootschap

 

 


 Behoud uw eigen manieren en laat mijn manieren aan mij, ieder mens heeft recht van zelfbeschikking en zelfbehoud.

  

EEN MENS

 Ik ben een mens gelijk als ieder ander;

Wie bent u dat u denkt mij te kunnen beoordelen;

Mijn lichaam kunt u teisteren en schenden, maar nooit zult u breken mijn geest;

Ik maak toch zeker zelf wel uit wat al dan niet goed voor mij is; als ik val .. oké dan val ik maar opstaan doe ik evenzo;

Ik heb het recht als mens zijnde te leven zoals ik dat wil, want als individu heb ik recht op zelfbeschikking en zelfbehoud;

Laat mij mijn zelfrespect dan laat ik u …..de Uwe, voor zover u die nog heeft;

Maar ik laat mijn vijanden niet zomaar meer weglopen, de tijd van toen is al geweest;

Ik laat ze nooit meer begaan noch onder geen beding zomaar ongestraft heengaan, na wat zij met hun vrienden mij allemaal hebben aangedaan.