Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

Wilt u aan ons Doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaand rekeningnummer:

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

o.v.v. donatie Visnuh-genootschapt.n.v. R.R. PurperhartDen Helder Nederland.

KvK: 56636814

Would you donate to us? that is possible.

Your donation or gift you can deposit on bankaccount number;

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

OR

Lloyds bank

NL40 BOFS 6000112378

BIC: BOFSNL21002

citting donation Vishnuh-Society to Den Helder The Netherlands

KvK: 56636814

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.
Niet alle Kropaks en leerboeken zijn voor studie beschikbaar, dit op grond van de laatste wens van Overste Kiyai Ida-Bagus Siyang van het Vishnuh-Genootschap.

 

Zo zegt de leer van Vish­nuh:

 

“Geeste­lijk inzicht is een waar­borg voor een goed bestaan met alle Natuur wezens, want zonder geeste­lijk inzicht is simpel denken en ver­stand nut­te­loos.”


1.) “Alles te weten maakt niet geluk­kig, maar wie toch iets wil leren zal daar­van niet weer­hou­den worden, en gelukkig als men de waarheid weet;

2.) Niets moet, het mag. De deur van geestelijk inzicht staat open voor de rechtvaardi­ge mens en het ligt aan de mens/ het individu zelf of deze naar binnen gaat en de gees­te­lijke kennis besteedt ten voor­dele van ieder­een;

4.) Voor wie aanbelt zal de deur open gaan, maar verder moet men zelf naar binnen lopen.”