Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

For more information about the Vishnuh_Society in the Philippines, please Email: miles_gabion12@yahoo.com

 

 

By Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

Ang Hinduismo ay pinagpala ng mga Blue Gods

VISHNUH-GENOOTSCHAP

 

© Copyright: Vishnuh-Society

Walang bahagi ng publikasyon na ito ang maaaring kopyahin at / o mailathala sa pamamagitan ng pag kopya, pag kopya ng larawan, mikrofilm, o anumang iba pang paraan, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng mga may hawak ng copyright. Ang salin ng Dutch at Java ng lontar ang Vishnuh-Society na itinatag sa s’Rijkssuccessie Leeuwarden sa Netherlands at nakarehistro sa Benelux Office for Trade Marks sa ilalim ng bilang 507 115, ang kahalili ng Vishnuh-Society, Gurubesar: Lancar Ida-Bagus <> R.R. Purperhart.

Nareserba ang lahat ng mga karapatan. Walang bahagi ng publication na ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o mailipat sa anumang anyo sa pamamagitan ng paraan, elektronik, mekanikal, pag kopya ng larawan, pag rekord o kung hindi man, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.

 

के लिए रहता है प्रकृति जीवन का सृजनकर्ता है, और बुरे लोगों ने भगवान का आविष्कार किया है

Ang Hinduismo ay pinagpala ng mga Blue Gods

Baliktad ang mundo ng relihiyon

SAMVADAM AKSARAT PRAKRTIM

Prasta anupasyati pu jaarhau ca avyayam dnanam yoga ca, eva ca dnanam asya Vishnu puru sotta mana purve prakrtim syat guna atitah ca paramah ca syat avadryah avapnoti.

ANG MENSAHE NG HINDI MALALAKING KALIKASAN

Ang taong tama at nirerespeto ang hindi masisira na karunungan at mistiko na kapangyarihan at nakikita ang kayamanan ng Vishnuh bilang pinakamataas na karangalan para sa kalikasan ay napakataas sa itaas ng mga materyal na moda at naabot ang pinakamataas na layunin ng buhay at naging walang kamatayan.

 

Ganito ang sinabi ng turo ni Vishnuh:

“Pinangako namin ang likas na ina ng talunin ang mga diyos, kung mayroon sila, at walang awa para sa kanila sapagkat nagdadala lamang sila ng pagdurusa at kaguluhan mula pa noong unang panahon para sa lahat ng buhay sa mundo.”

 

Ang sumusunod ngayon ay mahirap, ngunit totoo!

 1. Ang India ay ang lupain ng mga yogis at santo at pinagpala ng mga asul na diyos, kung saan lumitaw ang paglabag sa karapatang pantao at kahihiyan ng mga kababaihan sa pagkakaroon ng Hinduism.

a. … Una, dapat nating masuri ang epidemya ng panggagahasa at matukoy sa pamamagitan ng masusing pagmamasid ng mga sintomas sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga aspeto na sanhi sa India mula sa rape virus.

b. … Sinumang nakatira sa India ay nakakaintindi ng walang pag-aalinlangan ang paniniwala sa Diyos at ang kultura ng kanilang sariling mga tao na gumawa ng mga brutal na krimen na ito.

c. … Bilang bahagi ng kanilang paniniwala sa panggagahasa at insest na multi-theistic ay niluluwalhati sa Vedas at inilalarawan ng kanilang mga katangi-tanging asul na diyos.

2 … Ang pinaka-hindi matatawaran na katotohanan na nagpapakita na ang Hinduism ay kasalanan, ay na-calibrate sa Veda upang bigyang-katwiran ang mga karumal-dumal na krimen ng inses at panggagahasa bilang isang “banal na kilos”

a … Ito ay walang alinlangan na isang resulta ng mahigpit na kasanayan ng brahmacharya (walang asawa), nilikha at ginawang ligal ng masa ng mga nagugutom na sadness na psychopathic sa sekswal. Ang mga hangal na idiot na ito, ang tinaguriang Brahmins, at Sadhu, na nag-udyok at gumawa ng maging legal na incest at panggagahasa at Hinduismo sa loob ng mga daang siglo ay nagpatuloy sa tulong ng mga interesadong elite na klase ng panahong iyon. Sa gayon, ang napapanahong Hinduismo ay na kumpleto kasama ang lahat ng pagiging talikod at kasuklam-suklam na mga bagay…

3 … Sa katunayan, inirekomenda ng Vedas ang incest at panggagahasa bilang isang uri ng kasal. Sa Banal, Puranas, ginahasa ni Lord Brahma (kilala rin bilang Viraj) ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Sarasvati (kilala rin bilang Padma o Savitri o Satarupa).

4 … Ayon sa Hinduismo ay ang mga krimen ng pedophilia, panggagahasa, at pakikiapid sa kamag anak na batayan ng sansinukob, at maging ang mga hayop c.q. ang baka ay napasailalim sa teorya ng panggagahasa at pinabanal bilang ina ng sangkatauhan na ang mga sungay ay sumasagisag sa pahinga ang lugar ng daigdig.

 

a … Yep, kahit na ang mga hayop ay hindi makatakas sa sekswal na pagnanasa ng mga diyos at sa bukid ay napakalaking ginahasa ng mga asul na diyos. At kalaunan ay ikinasal si Brahma sa kanyang anak na si Saraswati at sila ay naninirahan ayon sa Veda nang magkasama 100 taon sa isang lotus …

 

5 … Sa madaling salita, si Sarasvati ay napilitang naabutan ng kanyang kamatayan sa panggagahasa ng kanyang ama. Mula sa kasal na ito ay nagmula ang isang anak na lalaki na si Swayambhumaru, na kalaunan ay may isang ama at anak na babae na relasyon sa sex, kung saan lumabas ang diyos na sunog na si Agni ayon sa Vedas. Kaya’t meron ka nito, “Ang natutunan sa duyan ay dinadala sa libingan.”

 

6 … Bukod dito, si Agni ay nagkaroon ng kasarian sa Holy Rig Veda kasama ang kanyang sariling kapatid na babae na si Prajapati at pagkatapos ay kinulit ang kanyang anak na si Ushas, at ikinasal si Rama sa kanyang kapatid na si Sita (Sitaram) noong siya ay 5 taong gulang lamang, habang siya ay nasa edad na 30.

 

7 … Si Lord Krishna ay nanirahan sa isang incestoous na relasyon sa kanyang nakababatang kapatid na si Subhadra na madalas niyang ibinahagi sa kanyang kapatid na si Balarama, na kapwa may edad na hindi bababa sa 17 hanggang 20 taon. Basahin ang tinaguriang mga banal na banal na kasulatan ng mga Hindu Veda sa sandaling mabuti, nakasulat ang lahat dito.

 

8 … Ang kanilang mga kwento ng love triangles at kasiyahan ay nakikita at mailalarawan sa Mahabarata pati na rin ang maraming mga templo ng Hindu tulad ng mga Khajuraho at Jagannath.

 

a. … Nang ang kapatid na babae ni Krishna, si Subhadra ay 20 taon, kinuha siya ni Lord Krishna na masyadong matanda para sa kanyang sarili at hinayaan siyang pakasalan ang kanyang 40 taong gulang na pinsan na si Arjuna, na kalaunan sa ilalim ng payo ng kanyang gurong, ang kanyang pamilya ay nag-akit sa isang pananambang kay Kurusethra at pinuksa ang mga ito upang mapanatili ang ganap na kapangyarihan para sa kanyang sarili.

 

9 … Sa Holy Rig Veda Pushan nakipagtalik sa kanyang kapatid na si Surya. Sa sagradong Rig Veda na ginawa, ang magkapatid na duo Savitar at Ushas ang mga diyos na si Ashwini Kumaras. Nang maglaon ay nagpakasal siya sa kanyang sariling kapatid na babae, Surya, at Savitr. Kinasal si Yama sa kanyang kapatid na si Yami. Si Manu, anak ni Vivasvat ay nagpakasal sa kanyang kapatid na si Sraddha.

10 … Si Sukra at ang kanyang mga kapatid na babae, Suka at Pivari. Si Satrâjita at ang kanyang sampung kapatid na babae. Nahusha at ang kanyang kapatid na si Viraja. Ang reyna ng Purukutsa na si Narmada ay natanggap pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa ng isang anak na lalaki sa pamamagitan ng panggagahasa ng kanyang sariling kapatid. Ikinasal si Draupada ng kanyang sariling kapatid na nagsilang sa kanya sina Dhrishtadymuna at Draupadi. Pinakasalan din ni Dasaratha ang kanyang asawa, ang kanyang kapatid na si Kausalya.

11 … Ang sagas ay nagpapatuloy sa walang katapusang orgies, sa walang katotohanan na necrophilia at bestiality, sa gayon ayon sa kasarian sa mga patay na katawan at kasarian sa mga hayop.

12 … Sa gayon ang mga alamat ng mga deformed at napakalaking diyos ay lumitaw bukod sa iba pa Ganesh, Hanuman, atbp. Para sa hangaring ito pumili ng mga hayop na lalaki at babae, bukod sa iba pang mga bagay, ang baka, unggoy, toro, asno, elepante, tupa, at kambing, napapailalim sa kanilang banal na awtoridad sa sekswal…

 

13 … Lahat ng ito ay isang malaking magkantot ng pamilya at mag-inses na panggahasa ng mga asul na fancier ng hayop na ito, na humantong sa Kamasutra (ang librong kasarian ng mga diyos na Hindu) Ang pinakatanyag na mga diyos na Hindu ay walang kinalaman sa sex na mga maniac, brutal na gumahasa, incestoous at primitive sa buto na ang mga krimen sa kasalukuyang panahon bilang isang halimbawa na ginamit ng kasalukuyang mga tagapagtaguyod ng Hindu.

 

14 … At ang mga biktima hanggang sa kanilang kamatayan ay naghihirap sa ilalim ng pamatok ng kanilang pamilya at ang mga kamag-anak na kamag-anak ay ang mga hindi sinasadyang bomba kalaunan sa kasaysayan sa mga diyosa ng Hindu. At ang mga krimen na ito na ginawa ng mga dating diyos na Hindu, ama, tiyuhin, kapatid, pinsan, at kamag-anak, ay pinatawad sa Veda at ginawang banal, na parang ang “panggagahasa, panggagahasa sa gang at pangkat na pangkat” ay ang normal na kalagayan ng mga gawain sa loob ng mga ranggo ng ang paniniwala ng Hindu at dapat gawin normal sa mga pamana ng Hindu sa buong mundo.

 

Sa panahon ng naturang “panggagahasa, panggagahasa sa gang o kasarian sa pangkat” ang sinuman ay nagmula sa kanya.

15 … Sa kasamaang palad, sa pamayanan ng Hindu sa Suriname, ang kaugaliang ito ay regular din sa kaso na isiniwalat ang krimen na ginawa ng isang miyembro ng pamilya, naging sapilitan para sa biktima na maranasan ang pang-aabusong ito bilang isang bawal at karma, kung hindi man, ang inaabuso na miyembro ng pamilya maaaring takot para sa kanyang buhay. Tiyak na ang Hinduismo ay talagang walang maipagmamalaki, ito ay, sa katunayan, isang malaking kahihiyan na maiuugnay ang kanilang sarili sa paniniwala sa Hindu.

 

16 … At ang kasuklam-suklam na polytheism na ito (Hinduism) ay sa kasamaang palad ay ginagawa hanggang ngayon at itinaguyod pa rin ng karamihan sa kasalukuyang henerasyon na pamahiin na mga adherent na makikita sa buong mundo.

 

a. … Ito ay tiyak na hindi isang paniniwala sa Diyos na maipagmamalaki! Sa pangkalahatan sila ay paatras, nauna na bobo, at na-trauma na mga tao na nagpalaganap ng pag-unlad ng polytheism na ito sapagkat sila ay kumbinsido ng kamangmangan at pagkamakasarili ng kawastuhan ng kanilang mga librong panrelihiyon at sa gayon ay hindi direktang nagkasala na nagdulot ng pagsasamantala at pagdurusa sa iba pa.

 

b. … Ang ilang mga Hindu na nagpatuloy sa paatras na politeismo na ito bilang kanilang pamana ng kultura ay madalas na may edukasyong mga tao at may kaalaman din tungkol sa katotohanan sa likod ng kanilang mga paniniwala sa relihiyon, ngunit sa pangkalahatan ay walang interes na sabihin sa sangkatauhan ang katotohanan at samakatuwid ay sinasadya ng sariling interes lumahok sa pagsumite at pangingibabaw ng kapwa tao. Ang mga ito ay natutunan, mayabang at sakim na mga tanga, na iniisip lamang ang kanilang sarili, at ang natitira ay dapat manatiling nababalot ng pagdurusa at kahirapan, lahat salamat sa kanilang mga diyos.

 

c. … Sa gayon, ang ganitong uri ng mga tao ay nananatili ang kanilang mga produksyon ng tao na permanenteng hangal at paulanan ng isang lumang sumpa at trauma bilang kanilang kultura ng ninuno at pangunahing pangunahing magpapatuloy na gawing mga biktima sa kanilang ranggo bilang isang namamanang sakit.

 

17 … Ito ay halos hindi kapani-paniwala ngunit totoo, hindi kataka-taka na ang mga pang-aabuso sa India at mga pamayanang Hindu sa buong mundo ay naipon araw-araw sa lahat ng kanilang tindi, sa halip na mabawasan ng husto, dahil sa pagkapahiya at mga epidemya ng panggagahasa ng kababaihan na mayroong kaayusan ng araw at magkaroon ng isang mahigpit na mahigpit na paghawak sa pang-araw-araw na buhay sa India at mga pamayanang Hindu sa buong mundo, at napatunayan na normal ng karamihan ng populasyon ng Hindu.

 

a. … Ngunit sa kabutihang palad para sa paatras na anyo ng polytheism na ito ay hindi maiwasang wakas sa paningin at walang paraan na maiiwasan ng mga Hindu Gods sa kanilang tinaguriang dakilang kapangyarihan, na aktwal na binubuo ng katawa-tawa na kabobohan ng Hinduismo.

Ganito ang sinabi ng turo ni Vishnuh:

 “Ang tanging kapangyarihan na mas malaki at mas malakas kaysa sa lahat ng mga diyos, ay ang kapangyarihan ng Kalikasan.”

18 … Syempre, hindi lahat ng Hindu ay sumasang-ayon sa mga nakaraang maling ginawa ang ginawa ng kanilang mga diyos tulad ng ipinakita sa Veda, ngunit sa kasamaang palad ay nasa tahimik na pagkukunwari pa rin. At sa labas ng mundo ang mga Hindu ay napaka-palakaibigan at mapagparaya, ngunit sa loob ng bahay ito ay isang tunay na funfair sa mga dambana na may pagsamba sa mga asul na diyos.

19 … Bagaman sa isang banda, ang mga imahe ng karamihan sa mga diyos na Hindu sa paningin ng mga ito ay kasuklam-suklam at masama, kung saan ang matuwid na tao ay nanginginig na tumatakbo sa likuran, at sa kabilang banda, ang mga guhit ng mga diyos na Hindu ay nasa mga mata ng mga mahilig sa katunayan maganda at nilagyan ng lahat ng karangyaan at pangyayari.

a. … Ngunit ang katotohanan ay nananatili, gayunpaman, na ang mga nakiki simpatya sa Hinduismo at tumawag sa kanilang sarili na isang mananampalataya na Hindu ay may malay o walang malay na nagkakasala at lubos na sumasang-ayon sa nakaraang maling gawain ng mga diyos na Hindu na naitala sa Vedas at iba pang tinaguriang mga banal na libro na katangian para sa Hinduism.

b. … Kahit na ang modernong Hindu ay hindi balak na kumilos alinsunod sa mga rekomendasyon ng kanilang mga asul na diyos, kahit na wala silang ginawang anumang mali, ngunit dahil mas gugustuhin nilang makasama ang mga lobo sa kagubatan inilalarawan nila ang katotohanang ” hindi mag-isip ng iba ”kaysa sa kanilang mga kapwa relihiyon, at sa gayon ay nagpapakita rin ng pagkakaisa at pakikiramay sa pilosopiya at ideolohiya ng Hindu. … At “Sino ang makakasama sa lobo ay matututong umungol.”

20 … Fait kasabwat ay ang kredito na ito ay isang katulad na nagpapakita ng pakikiramay para sa IS, na kasalukuyang nalalapat halos saan man sa mga parusa sa mundo at pagkabilanggo, at tiyak na nalalapat ito sa lahat ng mga pananampalataya sa mundo, na may isang inimbento ng Diyos na kanilang pinuno.

a. … Mabuti o masamang Hindus ay hindi umiiral, mabuti o masama ang pananampalataya ay hindi umiiral, tulad ng Adan at Eba hindi kailanman umiiral…

21 … Sa Hinduismo, karaniwang na papunta ito; na walang prinsipyo na dinaya ang kanyang sariling pamilya o kapitbahay, nilubog sila sa masamang relihiyon na kanilang tinitirhan o ginahasa o pinatay, at sa anumang paraan na maging sanhi ng pagdurusa ay pinabanal ng kanilang pananampalataya sa Diyos.

a. … Ang isang katulad na patakaran sa pagpapaubaya ay naroroon din sa lahat ng mga relihiyon sa daigdig kung saan ang teorya ng absolution ay makikita sa bawat naniniwala sa Diyos sa kanilang sariling pamamaraan.

 

b. … Ganito ang sinabi ng turo ni Vishnuh:

 “Ang mga nanakit sa kanilang kapwa tao nang may malay, na may bias na umani ng kapatawaran para sa kanilang mga krimen dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos ay talagang walang puso at masasamang tao na maaaring hindi mag-aplay ng kapatawaran sa ilalim ng anumang mga pangyayari at kung saan ganap na hindi dapat maging lugar sa mga buhay.”

 

22 … Kahit na ang katotohanang ito sa itaas ay walang katapusang tinanggihan ng mga napapanahon at modernong mga Hindu, na kung saan ang mga kwentong pantasya ng Vedas ay may mataktika na pinangasiwaan ng pagpapanatili ng mga halaga ng nakakainis at nakakababa ng mga pamantayan ng Hinduismo, maaari pa rin nilang tanggihan at itago ang totoong katotohanan. Ang mga bandidong ito (Pundits), ang mga Hindu radical, at ang sinasabing mga banal at mga pari ng Hindu sa kasalukuyang panahon ay responsable ngayon para sa lahat ng pagdurusa at pagdurusa ng tao na naglalarawan sa Hinduismo …

23 … Ito, sapagkat ang mga nabanggit na grupo ng mga tao ay nagtataguyod ng pagpapatuloy ng Hinduismo at walang katapusang nagpatuloy ng kanilang mga kathang-isip at iba pang kalokohan sa relihiyon na inilalarawan ng napakaganda upang maging totoo sa mapaniwala na populasyon ng Hindu.

a. … Nangangahulugan ito na ang mga karapatan ng mga bata, kapabayaan, at pang-aabuso sa bata kung saan ang mga bata ay pinipilit ng kanilang madaling maisip na mga magulang o pamilya na lumiko sa basura at humantong sa isang libog na pagkakaroon, at iba pang mga paglabag sa karapatang pantao, na-access sa pamamagitan ng mga kamay at paa.

b. … At lahat ito ay dahil sa sistemang kasta na nilikha ng dating elite na klase para sa pang-aapi ng kanilang kapwa tao, na sa isang salita ay may kasamang pinakamalaking “Bullshit” ng Hinduism.

Part 1 

Part 2   

Part 3   

Part 4   

 

24 … Ang lahat ng nabanggit na pang-aabuso ay kabilang sa iba pa sa kasalukuyang India at ang Nepal ay may bisa pa rin sa ilalim ng maipagmamalaki at may pribilehiyo ng populasyon ng Hindu.

a … Ang tinaguriang mga banal na lugar ng mga Hindu, Katoliko o Kristiyano, Hudyo, Muslim, Buddhist, at saka lahat ng mga naniniwala, ay talagang mga lugar ng kasamaan kung saan walang pagpapala ng kalikasan sa kapayapaan, dahil sa pagdurusa ng nananaig sa mga bansang iyon at ang hindi kasiyahan na na-calibrate sa relihiyosong sangkatauhan. Ito ba ang mga diyos na dapat ipagmalaki ng tao? Hindi!!!

25 … Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Si Vishnu (h) ay hindi tagapagtanggol ng kasamaan at kawalan ng makatao, ngunit si Vishnu (h) ay ang tagapagtanggol ng lahat ng mga inosenteng nabubuhay.”

26 … At ang politeismo na ito (Hinduismo), naligo sa dugo ng mga pag-aabuso sa karapatang pantao ng pinakamataas na antas, dahil ipinagmamalaki ng mga Hindu ang kanilang mapayapang kultura ng relihiyon, na talagang laban sa lahat ng hustisya ng kalikasan at sangkatauhan!

a … Ang Hindu na relihiyon ay hindi sa anumang paraan pagpapatuloy ngunit pagkawasak na nagkakahalaga ng pagwawaksi sa lahat ng kawalan ng katarungan at paghihirap ng tao sa kani-kanilang mga pamayanan. Ito ang kuwalat (natural na parusa) ng Krsna-murti.

27 … At ang mga diyos? Ang ilang mga Hindus ay inaangkin na ang Hinduismo ay may libu-libong mga diyos, ang iba ay nagsasalita tungkol sa milyun-milyong mga diyos na kung saan ang isang legion ay nakabalot sa iba’t ibang mga alias. Ngunit ang kanilang kahilingan na magbigay ng isang listahan ng mga pangalan ng lahat ng mga diyos at diyos sa kanila sa isang diksyunaryo pagkatapos ay agad itong tinukoy sa pangkalahatang kahulugan na “kabutihan lamang lahat ang nakakaalam nito.” Madali itong sabihin, lalo na kapag napagtanto ng isang tao na ang “kabutihan” ay wala na sa mga nabubuhay na, sa kasamaang palad, hindi natin mailalagay “siya” o “siya” sa katanungang ito.

28 … At pang-araw-araw na sneak ang lahat ng mga kamangha-manghang mga kwento na imbento ng mga Hindus doon upang bigyang-katwiran ang mga kalupitan na nangyayari sa Veda at upang pahintulutan, dahil din sa tinaguriang mga radikal na Hindu na isinasaalang-alang ang relihiyong Hindu sa konserbatismo bilang kanilang pamana sa kultura.

 

a … Ito, sabi ng doktrina ni Vishnuh:

 “Kung gaano maka-diyos ang isip mas malaki ang hayop. At kung gaano kadalas sila manalangin sa kanilang diyos, mas malaki ang pagdurusa ng malalagpasan nila. “

 

29 … Sino sa kabila ng lahat ng pagdurusa na dinala sa kanya ng Hinduismo at ipinapahayag pa rin na ang Hinduismo ay tiyak na nabalisa sa isipan at taga suporta ng sadomasochism, ito ay, masaya sa pagtanggap ng sakit.

a … Ang ganitong uri ng mga naninigas na mananampalataya ay dapat na makilala ang kawalan ng katarungan o pang-aabuso ng mga kapwa relihiyonista at pamilya, pagkatapos ay magreklamo sa mga asul na diyos na regular nilang sinasamba ng mira, sinabuyan ng mga bulaklak at pagdidilig ng oudeur, at hindi dapat umiyak sa kapwa tao.

30.… Lahat ng nabanggit ay mag katulad at nalalapat din sa mga tapat ng ibang mga relihiyon, na paulit-ulit na nakatanggap ng pagdurusa sa kanilang pananampalataya sa Diyos, at hanggang ngayon, ngunit nananatili pa rin tulad ng isang taong nabubuhay sa kalinga sa kanilang paniniwala sa Diyos.

a. … Sa kabila ng maraming pagsasakripisyo na kinuha ng mga Hindus mula pa noong pagsisimula ng kanilang relihiyon para sa kanilang mga asul na diyos at gayon pa man, hindi kailanman nagdala ng anumang pakinabang sa mga mananampalataya.

b. … Sa kabaligtaran, ang mga deboto ay nakatayo lamang na nabulusok sa pangmatagalang kahirapan, pagdurusa, pagkamakasarili, at kalupitan na nagpapatuloy hanggang ngayon at tulad ng dati ay magtatapos sa isang walang pag-asang pagkakaroon para sa kanilang lahat na mananatiling makitid ang pag-iisip.

c. … Ang mga relihiyon, sa pangkalahatan, ay makikinabang lamang sa mga tagabuo at kanilang mga pinuno, at ito mismo ang kaso sa natitirang matapat na sangkatauhan ng ibang mga relihiyon sa daigdig na hanggang ngayon ay kumapit sa kanilang mga makapangyarihang diyos na magdadala lamang sa kanila ng “pagkawasak o” impiyerno. 

Isang aral sa buhay mula sa aklat na “Diyajah Wijayanti” ng Vishnuh-Society

 

Ang doktrina ng pilosopiya ng digmaan. Batas 35. 7-12 & 6.

 

 a. – “Sino, sa pamamagitan ng isang third-get discriminated na bilang isang katotohanan na naghihintay para sa matinding mga paglabag sa sangkatauhan, kung gayon ang isa ay hindi dapat sumuko dito, ngunit sa halip ang kasalukuyang ikatlong partido ay agad na tatalikuran, sapagkat ang bawat buhay ng tao ay mahalaga, ang bawat isa ay tao .

b. – Sino ang isang pangkulturang, relihiyoso, o sinumang hindi kanais-nais at hindi kanais-nais, ay hindi dapat ibababa ang kanyang sarili upang magpatuloy sa dumi ng tao o pagpapa pahamak sa sarili, sapagkat walang sinuman ang higit o mas mababa kaysa sa iba.

c. – Sino ang nagpapababa ng kanyang sarili, napasailalim sa kanyang sarili, na pinapayagan ang sarili na gawin ito napahiya at self molestation ng iba, o ang relihiyon o kultura ng sarili nito para sa mga magulang o kapantay, nararapat na walang karapatang iba pa kaysa sa pagdurusa at isang miserable na pag-iral hanggang sa katapusan ng kanyang buhay, sapagkat ang mga tao na hinayaan silang magamit ng walang saplot bilang isang pot pot at manghiya ay walang respeto sa buhay at sa gayon ay hindi karapat-dapat sa buhay.

d. – Sino ang tumatanggap ng may kamalayan sa ibang tao na walang kakulangan sa pagpapahalaga sa sarili, pakiramdam ng karangalan at kahihiyan ay dapat agad na mapunta sa ilalim, sapagkat kung sino ang hindi pinahahalagahan ang kanilang sarili at ang buhay, iyon ay isang katotohanan ng kalikasan, ay walang karapatan sa buhay.

e. – Ang bawat tao ay nagmula at napapailalim sa kalikasan, na kung saan ay isang bahagi ng sansinukob, samakatuwid, ito ay ang tao, sa kakanyahan, magkatulad sa bawat isa. Walang sinuman ang maaaring at dapat na ang kanilang mga sarili magkasya mas mataas kaysa sa iba pa.

f. – Sino ang hindi nais malaman ang aralin ng buhay dahil dito ay hindi magtitiis sa matitinding katotohanan dahil ang mga kumapit sa pagtitiwala sa sarili at pagpapabagsak sa sarili ay awtomatikong naghahanap ng sakit na pagsamba, sadomasochism, at pagka wasak sa sarili.

g. – Sino ang nagpakita ng kanyang sarili na ipinagbabawal sa pabor ng masamang espiritu, ay maaaring tumawag sa kanyang sarili alinman sa tao o hayop, ngunit isang produktong ginawa ng sarili na kinunan mula sa kanyang sariling pag-iisip at pakiramdam.

h – Ang mga indibidwal at pamayanan na nakakatugon sa buong pagsuko sa sarili ay mayroon sa kanila ng kanilang karapatan magreklamo na nawala ang anumang nangyari sa kanila ng isa pa, at iyon, upang pumayag na pag-aralan ang kanilang sarili at kanilang sariling bahagi ng kung ano ang maglakas-loob na harapin.

I – Sino ang espiritwal at kung kinakailangan ay labanan ang pisikal sa pamamagitan ng sorpresa o pagmamalupit ng isa pa, nang hindi isinasaalang-alang na pakikipagsapalaran ang kanilang buhay o para sa mga kondisyon sa pamumuhay, sa kalaunan ay mananaig bilang isa na nanaig sa kahinaan at pag-underestimasyon ng isa pa.

j. – Ang mga limbs ng katawan ng tao ay hindi lamang sinadya upang kumuha ng isang bagay, maglakad at tumayo, ngunit din upang ipagtanggol ang katawan at maprotektahan laban sa panggagahasa ng iba, upang mapagtanto ang isang mapayapang pagkakaroon para sa kung saan ang dahilan ng tao ay kapareho ng poot.

k. – Sino ang hindi sumuko o nagnanais na mapamahalaan ng iba pa ay dapat ipagtanggol ang kanilang sarili upang ang kontrol, pang-aapi, at pagka-alipin ay hindi posible. Ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit ipaglaban ito upang ang buhay ay magpatuloy o mamatay bilang isang malayang tao sa dignidad habang mapapanatili ang pagkakakilanlan.

l. – Sino upang makaligtas ay namatay sa labanan upang maiwasan ang permanenteng panunupil ng iba pa, siniguro din sa kanyang sarili ang kawanggawa na kung saan ang mga kamag-anak ay hindi pumasok sa isang miserableng buhay kung saan ang isa ay. O manatiling buhay ngunit huminto ka gamit ang self-abasement at ang sapilitang paghawak na ipinataw sa iyo patungo sa iba pa. Makataong nagsasalita, ang isa ay may mga nabubuhay na buhay, na hindi pa rin darating na awtomatikong hayaan na maging bahagi ng sunud-sunuran na sitwasyon kung saan nakatira ang isang tao, kung tutuusin, ang mga inapo ay hindi humihiling na narito. “

 

Kalikasan

… Ang kalikasan ay lumikha ng sarili sa pamamagitan ng sarili nitong likas na kapangyarihan at bubuo para sa bawat pamumuhay ng isang tularan na may likas na hilig sa pangangalaga ng species.

… Hindi nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe, ngunit nilikha ng Kalikasan ang tao at nilikha ng tao ang Diyos sa kanyang larawan! Ang tao ay lumikha ng Diyos sa kanyang imahe ay nangangahulugang, “Ang Diyos ay ang tao mismo!

… Gayundin, ang langit, impiyerno, reinkarnasyon, mga demonyo, anghel, at lahat ng kalokohan sa relihiyon ay nilikha sa imahinasyon ng relihiyosong sangkatauhan. Ang buhay ay isang regalo ng kalikasan, nagmula mula sa tubig, na may hangaring maging mas mahusay ang buhay para sa lahat.

… Ang buhay ay usapin ng “pamumuhay sa kapayapaan at kalayaan” at hindi “umiiral” sa patuloy na pagyurak ng isa pa, sinamahan ng pagsasamantala, pang-aabuso, takot, karahasan, kahirapan, at sakit, upang wakasan sa wakas bilang isang hayop na hindi na kapaki-pakinabang at dapat pumatay, kaya kapaki-pakinabang lamang para sa suplay ng pagkain.

 

Ganito ang sinabi ng turo ng vishnuh:

 “Ang mga taong sumuko sa mga malupit nito ay mawawalan ng higit sa buhay at pag-aari. Pagkatapos ito ay namatay.”

 

 

Ganito ang sinabi ng turo ni Vishnuh:

“Mahusay na mamatay kaysa sa magpatuloy sa pamumuhay sa ilalim ng pamatok at pagiging arbitraryo ng namumuno dahil kapag ang kamatayan ay itinatag bilang resulta ng isang walang pag-asa na pag-iral, matalino na ang labis na tao ay ginagawang kapaki-pakinabang sa pamamagitan ng pagkamatay kasama ang isa o higit pa sa kanyang mga umaatake. “

Ang Quasi-matuwid sangkatauhan

31 … Ang mga Tamang Gradong Hindus na hindi paglalapat ng banal na pag-uugali ng pag-uugali, na nangyayari sa Vedas at hindi pagsunod sa pagsunod, ay ang mga namumuhay sa katotohanan at hindi nakapikit sa kanilang katotohanan.

a. … Ang ganitong uri ng matapat na mga Hindus ay karaniwang masaya at mapagmahal sa kanilang kasalukuyang pag-iral, ngunit gayunpaman sila ay “paungol kasama ng mga lobo” sa kagubatan at samakatuwid ay hindi dapat pagkatiwalaan.

b. … “Umangal kasama ang mga lobo” ay nangangahulugang ang isang taong nakikilahok sa iba pa, sapagkat binigyan siya nito ng pabor, sa kabila ng katotohanang ang taong pinag-uusapan ay talagang hindi sumasang-ayon …

32 … At para sa mga konserbatibong Hindus, na nahihirapan sa katotohanan ay tatayo, “na sinuot ng sapatos, isusuot ito”, nakatira sila sa nakaraan at napapaligiran ng kasalukuyan ng isang hindi masaya at walang pagmamahal na pag-iral. Ang ganitong uri ng mga relihiyosong Hindus ay hindi rin mapagkakatiwalaan, dahil sa kasamaang palad, hindi nila napagtanto na mayroon silang isang kink sa kanilang utak at sa ngayon ang pag-atras sa kanilang politeismo ay napansin bilang normal …

33.… Napakalaking iskandalo na ang Islam ngayon ay walang awa na binatikos ng mga namumuhi sa Islam at mga taga suporta ng iba pang mga relihiyon sa daigdig kung saan bukod sa iba pa ang mga paratang ng pedopilya, pang-aapi, atbp. Na nakatuon sa mga propeta, na tinutukoy ang kabastusan at lahat ng kasamaan ay napagpasyahan , habang ang lahat ng nasa itaas ay dapat na nakasulat na may paniniwala sa kredito ng Hinduismo at Kristiyanismo.

34.… Karamihan sa mga diyos na Hindu at Propeta sa Bibliya ay masigasig na nagsasanay ng pedophilia, incest, panggagahasa ng mga kalalakihan at hayop, pang-aapi ng kapwa tao at saka, ginawa nila ang lahat ng ipinagbabawal nila sa kanilang mga tagasunod at paksa…

a. … Ang lahat ng mga naunang pagbabawal, na ipinataw noon ng simbahan sa mga api na tao at inilaan lamang para sa mga tagaloob, ay sinira ng isang punto ng mga naghihikahos at dehadong mga tao at kinuha, upang ang sumpa sa relihiyon sa lipunan ngayon at halos sa buong mundo, ay uso pa rin.

b. … Ang isa sa mga dating pagbabawal na malinaw na pinag-uusapan sa paatras na populasyon ay nakararami ang Catholic Columbia, kung saan ang isa sa hindi mabilang na masamang hilig, na sa panahong iyon ay isinagawa lamang ng mga nasyonal ng kanilang mga pinuno, mga pari ng misyon, at mga misyonero, ngayon ng mga residente ng Colombia ay isinasaalang-alang bilang kanilang katutubong kaugalian na batas at kulturang popular.

c. … Ang nasasakupang ito at inabuso ng Katolisismo sa bansa ng Timog Amerika ay sa kasamaang palad ay bulok sa “Mga asno ng asno”, na sa kurso ng kasaysayan ang panggagahasa ng mga hayop at pang-aabuso sa hayop ay pinag dalubhasaan na dapat agad na ipagbawal ng batas. At ang form ng bestiality na ito sa kasalukuyan ay isinasaalang-alang bilang normal ng relihiyong na-trauma at ng spoon-Roman Roman Catholic populasyon doon.

d. … At ang mga mahihirap na hayop ay mahusay na nilagyan ng isang kalooban, ngunit wala silang pagpipilian sa mundo ng tao. Ang hayop ay at dapat ang tao ay handa sa lahat, at ang pag-uugali sa pag-uugali ay madalas na ginantimpalaan ng isang matatag na pagkatalo. Ang kasuklam-suklam na pag-uugaling ito ay muling pinagtibay ang katotohanan na ang mga mananampalataya sa pangkalahatan ay mapagkunwari na mga tao kung saan ang bawat isa ay nagpapahiwatig ng Banal na Kasulatan ayon sa kanilang sariling ideya habang ang pagkakanap ng mga hayop ay masidhi na kinondena sa kanilang Bibliya: Kita n’yo.

… Ni huwag kang tatambay sa alinmang hayop upang dungisan ang iyong sarili doon; ni sinumang babae ay tatayo sa harap ng isang hayop upang humiga doon; ito ay isang kabaligtaran (Levitico 18:23); At kung ang lalaki ay humiga sa hayop, siya ay papatayin; at papatayin ninyo ang hayop (Levitico 20:15); At kung ang isang babae ay lalapit sa sinumang hayop upang humiga doon, papatayin mo ang babae at ang hayop; sila ay tiyak na papatayin; ang kanilang dugo ay mapapasa kanila! (Levitico 20:16.)

e. … Nakakalungkot na may mga tao sa buong mundo na nagpapanatili ng isang nakakatawang anyo ng katutubong tradisyon na hindi maaaring magmula sa kanilang mga ninuno at na ang pinagmulan ay hindi masusundan pabalik sa unang tradisyon ng mga tribo. Marami sa mga katutubong ritwal, asal, at kaugalian, ay mga kontribusyon ng kolonyalista na pinaghalo ng pamamayani ng mga tao sa orihinal na katutubong kaugalian na batas na unti-unting ang makasaysayang pag-unlad ng mga inapo ng mga api na bansa ay naging kanilang pamana sa kultura.

f. … Kaya’t ang karamihan sa mga dating tao, tribo, at grupo, ay lumipat nang isang beses sa pamamagitan ng kamangmangan, ang karahasan na sapilitang natitira sa pangingibabaw ng mundo ng relihiyon, mula sa ama hanggang sa anak at hindi maisip na gagamitin at patuloy pa rin hanggang ngayon ang kanilang kultura ng ninuno. 

 Tingnan ang isang malinaw na halimbawa ng kung anong mga pag-aasawa ng bata ang humahantong sa pagka-alipin na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan sa pamamagitan ng tinatawag na tradisyonal na mga patakaran at kaugalian ng pamilya na may matinding kahihinatnan para sa mga nahantad sa pamimilit.

g. Sa madaling salita, ang karamihan sa mga kasuwayahang kasanayan na kasalukuyang nasa buong mundo ng iba’t ibang mga katutubong lahi ay ginagamit ng alamat, halos lahat mula sa mga dating dumakip. Ang mga ito ay ang kanilang kataas-taasang kapangyarihan at pagsisisi sa pagsisisi para sa pagnanakaw sa lupa at pinamumunuan ng mga tao na inilapat ang maraming mga hindi magandang elemento bilang pagkilos sa ibang mga tao laban sa kung saan ay dapat na paglaban sa buong mundo upang ang lahat ng mga banyagang masasamang bagay na hindi angkop sa kanilang kultura at kasaysayan ng ninuno ay naging bahagi ng ang nakaraan.

35.… Sa kabaligtaran, ang ilang mga bansa, at mga bansa ay sadyang lumalim at kilala sa mga kasuklam-suklam na teorya, tradisyon, pamumuhay, kaugalian at tradisyon ng kanilang mga ninuno na kung saan ang kaligtasan, pagkakaisa, kooperasyon, pagsulong, pag-ibig, pagkakaisa, at kapayapaan sa lahat ng mga tao ay hindi nabibilang sa mga posibilidad, ngunit nagpapalaganap lamang ng kabaligtaran ng lahat ng ito, kung saan ang pagkamakasarili, ugnayan ng kapangyarihan, at diskriminasyon ng lahi ay nagpasiya ng pagbagsak ng hinaharap. Direkta ito sa kaso ng populasyon ng Hindu, na sumunod sa mga yapak ng kanilang mga ninuno sa pamamagitan ng pagg aya sa mga halimbawa ng kanilang mga diyos ng Hindu, hanggang ngayon.

36 … Marahil ay balak na balak mula sa mga naunang may-akda ng nagkagulo sa orihinal na Veda at pagkatapos ay mula rito ay nilikha ang Bhagavad-Gita, bilang isang pangkalahatang libro ng Hinduismo at dahil doon ang ating ninuno na si Vishnuh ay nagbigay ng isang pangunahing lupon bilang paglikha ng ang kalawakan…

37 … Ngunit ang katotohanan ay ibang-iba dahil ang Vishnu (h) at ang kasunod na Vishnuïsm ay walang kinalaman sa Hinduismo.

a. … Ang Vishnuh-Society ay buong hiwalay sa Hinduismo at sa gayon ay hindi nais na maiuugnay, kahit na ang mga Hindu na “Vishnu (h)” ay ipinahayag bilang kanilang punong diyos at pinagkalooban siya ng lahat ng mga kamangha-manghang kapangyarihan.

38 … Tandaan; ang mga mortal ay hindi maaaring maghalo o lumikha ng mga himala na tulad nito ay maiuugnay sa Bhagavad-Gita sa mga asul na diyos, at ang ating ninuno na si Vishnu (h) ay walang kinalaman sa idiotic na pilosopiya ng buhay ni sa dating pamamaraang barbariko at mga hindi makataong gawi ng Mga diyos na Hindu. At nais din ng Vishnuh-Society na walang kinalaman dito …

39 … Kami ay si Vishnuïst (basahin ang Visnoewist) na nagsasabing Vishnuïsm, at ang Vishnuïsm ay isang pilosopiya o kilusang pilosopikal, na tinanggihan ang pagkakaroon at maaaring magkaroon ng mga diyos.

a. … Orihinal na ang Vishnuïsm ay nagmula sa salitang Sanskrit na Vishnu (h), nangangahulugang “ang sarili”, “kanilang sarili”, “solong”, naglalaman ng pangalan ng developer na Vishnu (h) ng Vishnuïsm…

b. … Ang orihinal na salita ay tumutukoy kung ano talaga ang ibig sabihin ng Vishnuïsm, na ang tao ay sentral. Ang Vishnuïsm ay isang aktibong pagtanggi sa anumang banal na katotohanan anu paman at mariin na sinasabi na ang Kalikasan ang lumikha ng buhay.

c. … Ipinapalagay ng mga Vishnuïs na mula sa simula pa lamang ng pag-iral ang Kalikasan ang sanhi ng lahat at samakatuwid ay tinatanggihan ang kuru-kuro ng isang banal na tagalikha ng sansinukob.

  

Ang pagkawasak ng banal na mundo ay nangyayari sa buong mundo at nagpapakita ng isang gawa.

40 … At sino ang pinarangalan ang mga teorya ni Lord Brahma, Manu, Shiva, Indra, Agni, Rudra, Yama, Ganesha, Rama, Hanuman en Krishna, sinasamba ng sinaunang pilosopiya ng mga panggagahasa, pagkakasala sa mga nagkakasala, at gumagawa ng masama, na lahat ay nagdala ng kapahamakan lamang para sa populasyon ng Hindu at nagdadala pa rin, pati na rin ng kahirapan, rasismo, pang-aapi, pagmamataas, pagkamakasarili, pag-atras, kawalan ng pagmamahal, kalupitan, kawalan ng tao, pag-backstab at mga paglabag sa karapatang pantao.

a. … At ang lahat ng nabanggit na mga banal na kasanayan ay itinataguyod pa rin sa mga panahong ito ng mga walang prinsipyo ng relihiyosong kapahamakan kasama ng iba pa, ang tinaguriang mga santo na Hindu na pagka saserdote ng India, ang magkatulad na kriminal na puting kwelyo at lahat na may interes dito, na pandaigdig.

b. … Sa katunayan, ang mga dating taga-kapangyarihan ng India na pakikipagtulungan sa mga manunulat ng Veda at ng Bhagavad-Gita ay naglalarawan ng kanilang sarili at sa ganyang paraan ang kanilang karakter, pamumuhay, at pilosopiya ng buhay na nakasulat sa kanilang supling, wala nang iba.

c. … Sa pamamagitan ng lahat ng karangyaan, kayamanan, at kaningningan kung saan ang mga babaeng diyos sa mga imahe ay napapaligiran ng relihiyong Hindu at ang mga libro ay ipinamalas ng mayabang sa mananampalataya, ito ang katotohanang nakatago sa sangkatauhan.

d. … Ngunit ang katotohanan ng lahat ng karangyaan, kadakilaan, at karangyaan kung saan napapalibutan ng mga diyosa tulad ng ipinanukala sa Vedas, para sa pagharap sa kabaligtaran, dahil ang tinaguriang mga Diyosa ng Hindu ay kinabibilangan ng Saraswati, Matangi, Lakshmi, Sita, Parvati, Durga, Si Kali, at iba pang mga babaeng personalidad na ang mga pangalan ay hindi naitala sa oras na iyon, sa katunayan ay biktima ng sistemang kasta ng India.

( Ang Vedas, nangangahulugang “kaalaman”, ay nagmula sa sinaunang kultura ng Indo-Aryan ng Subcontinent ang India at nagsimula bilang isang tradisyong oral na ipinasa sa mga henerasyon bago tuluyang naisulat sa Vedic Sanskrit sa pagitan ng 1500 at 500 BCE )

e. … Ang mga dating kababaihan ng India ay hindi pa nakatanggap ng karangalan, kaluwalhatian, o prestihiyo sa kasalukuyan na ipinakita sa mga librong panrelihiyon ng Hindu at binanggit ang kanilang mga kasanayan at kakayahan, ngunit naninirahan sa ilalim ng pamatok ng lalaking lipunan sa matinding pagdurusa sa pagsumite mula sa kanila kung saan sila ay obligadong isuko ang pisikal na pagiging random ayon sa paatras na politeismo ng Hindu.

f. … Malamang na sa India sa oras na iyon dahil sa pagkakasala kumpara sa pambabastos sa kababaihan at iba pang pang-aabuso laban sa sangkatauhan, pagkatapos ang mga lyrics ay inangkop sa Vedas, kung saan ang mga kababaihan ay labis na nilikha upang maiwasan ang muling pagbabalik sa paniniwala sa populasyon ng Hindu. Para kung hindi sino ang manganganak ng kanilang mga anak?

 

 Sa layuning ito, ang sinasabing mga asawa ng mga Hindu Gods ay na-immortalize sa mga diyosa. Ang ilan sa kanila ay, bilang mga lalaking diyos, nanalo ng maraming mga limbs upang bigyang-diin ang kanilang halaga at pampered sa banal na mga libro na may lahat ng mga uri ng hindi tuwirang anibersaryo at pagdiriwang na gumagawa ng kasamaan na nakatago sa Hinduismo ay papayag pa rin.

g. … Sa katunayan, ang kasalukuyang mga Hindu ay sumasamba sa tinaguriang mga diyosa, hindi man sa kanilang mga naimbento na mga ritwal at pagdiriwang, ngunit sila sa kasalukuyang oras ay pinapahiya muli. Kinikilala ng mga Hindu sa pamamagitan ng kanilang paggunita ng mga pagdiriwang na tiyak ang katotohanang ang sinasabing mga diyosa sa panahon ng kanilang buhay at oras ay ginagamit bilang mga layunin ng pagnanasa, pinahiya, sinalakay, ginahasa, at inabuso ng mga diyos na Hindu. Ito pa rin ang kaso ngayon sa India kung saan libu-libong mga batang babae at kababaihan ang ipinagbibili tulad ng mga baka at kambing para sa kasal at madalas na nahaharap sa pang-habambuhay na pang-aabuso at pag-agaw. At ito ay napatunayang normal sa pamamagitan ng karamihan ng populasyon ng Hindu.

h … Ganito ang sabi ng turo ni Vishnuh:

 “Ang pinakamakapangyarihang mga nilalang sa mundo ay mga kababaihan dahil ang babae ay maaaring lumikha ng buhay mula sa kanyang katawan.” Ang babaeng kasarian ay naroon muna, ngunit ang lalaki ay wala pa, at ang babae ay may isa pang likas na posibilidad sa oras na iyon sa maraming mga nabubuhay, tulad ng mga snail na maaaring maging panlalaki at pambabae sa parehong oras.

… Nang ang kasarian na lalaki ay wala pa, ginawa ng babae ang eksaktong inaasahan sa kanya ng kalikasan tungkol sa pagpaparami ng mga katotohanan sa dula ng kalikasan. Ang lalaki ay ipinanganak ng isang babae. Kaya’t ang kasarian ng lalaki ay hindi umiiral ng walang kasarian na babae. Ganun ito, ngunit hindi tulad ng mga relihiyon na pinapaniwala ang sangkatauhan. “

 

i. … Ang tinaguriang mga heroine na Hindu ay talagang hindi humiling na bombahin sa mga diyosa bilang isang gantimpala para sa kademonyohan at panggagahasa na kailangan nilang dumanas sa buhay ng kanilang mga kamag-anak (ito ang mga diyos ng Hindu.)

j. … Samakatuwid, mayroong isang kahila-hilakbot na sumpa sa Hinduismo, na magpapatuloy hanggang sa pagkasira ng karumal-dumal na kaugalian sa relihiyon na ito ay isang katotohanan kung gayon ang sumpa ay lilipas sa kapayapaan at pagkakaisa ng lahat ng mga Hindu. Ngunit hangga’t hindi pa ito nangyari, ang pagdurusa ay ang kalalabasan lamang ng kanilang pag-iral.

41.… Sa kasamaang palad, ang mga pagbabago sa sagradong Veda ay hindi nangangahulugang walang pag-unlad para sa mga kababaihang Hindu sa pangkalahatan at makikita hanggang ngayon na isang napakahirap ng aliw.

a. … Ito ay sapagkat ang Hinduismo ay nagngangalit pa rin sa populasyon ng Hindu, na unti-unting sinasadya ng mga pinuno ng relihiyon na pinagtagpi kasama ng kulturang India at ang pagpapatuloy nito ay nangyayari sa pamamagitan ng itaas na patong. Sapagkat dating sila ay isang lehiyon ng mga taong nagdadala ng parehong pangalan tulad ng mga diyos at diyosa na Hindu ay mahirap alamin kung aling Krishna, Rama Lakshmi, Saya, Siva, at Durga na eksaktong pupunta sa Vedas.

b. … Para sa mga ito ay ang mga pagbuo ng Hinduismo na responsable na ginamit sa oras na iyon ang mga karaniwang pangalan para sa kanilang relihiyosong imahinasyon at kung saan ang mga kilalang tao rin sa kasaysayan ng India ay nag-ambag, na magkakaugnay na patuloy na manirahan sa Hinduismo ng mga taong sa kasalukuyan ay kumukuha ng dating mga imbensyon ng relihiyon bilang katotohanan.

c. Dahil dito, ang kasamaan ay maaaring kumapit sa ranggo ng populasyon ng Hindu, na nagdudulot ng kahihiyan sa mga kababaihan at iba pang mga paglabag sa karapatang-tao sa pamamagitan ng paniniwala sa Hindu, ang nabago ay nakikita bilang perpektong normal na mga bagay na kabilang sa pamayanang Hindu at kultura ng relihiyoso.

42.… Tandaan na ang mga pabula at alamat (Ramayana) sa Vedas ay binibigyang kahulugan ang pag-uugali at paniniwala ng mga dating nangingibabaw na angkan na ang mga kwento ay nanatiling fragmentary ngunit unti-unti ang pag-unlad ng historyador ng India ay nakuha ng mga nag-aalala na angkan ng pamilya at pinalaki sa kanilang ideya.

a. … Pagkatapos, sa kurso ng kasaysayan, lahat ng mga nakolektang akda na naipon ng mga espiritwal na kinatawan at tanyag na pinuno ng pamahiin na mga tribo at mamamayan ng Hindu at isinama sa kanilang banal na aklat, na kalaunan ay kilala sa kasaysayan bilang Bhagavad-Gita.

b. … Eksakto din tulad ng isang beses sa Kristiyanismo na may Bibliya, Islam ang Koran at saka, ang lahat ng iba pang mga pananampalataya ay nagawa ng daang siglo sa kanilang banal na banal na kasulatan, na may sariling pagkakakilanlan at pagbaluktot ng nangingibabaw at pang-aapi sa kapwa tao. Kaya’t ang mga bansa sa India ay nasisipsip sa Hinduismo en kumalat sa buong mundo.

43. Kung lahat kayo ay nasa pangwakas na pagtatasa, kung gayon, sa pangkalahatan, lahat ng mga relihiyon ay pantay na tumutugma, walang sinuman at banal. Iyon ang dahilan kung bakit itinapon ko silang lahat sa malaking pusta. Samakatuwid ang layo sa lahat ng mga relihiyon nang walang pagbubukod kung ano man, lahat ng ito ay kabulukan, na lahat ay humahantong lamang sa pag-ibig at pagkasira ng mga likas na halaga ng sangkatauhan !! ..

44 … Ang Vishnuh-Society ay hindi relihiyoso, ngunit tapat sa mga bata at matanda at hindi makapag-dissemble sa isang tao.

a. … Ang Vishnuh-Society ay nirerespeto ang bawat matapat na tao basta igalang din ng ibang mga tao ang mga hindi sumasama. Ginagawa naming layunin namin, na patamahin ang buhay ng bawat isa, kaya’t wala sa aming hangarin na kausapin ang isang tao upang saktan o walang basehan ang pagkakasala.

b. … Bukod dito, ang Vishnuh-Society ay hindi gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng mga naniniwala at hindi naniniwala. Bilang isang paniniwala o hindi naniniwala na hindi magaling na pamumuhay, sinabi niya na walang habas.

c. … Ang bawat isa ay may karapatan sa kalayaan sa pagpapahayag, pagtatanggol sa sarili, at pag-iingat sa sarili, at dahil ang opinyon ng isang tao ay hindi umaayon sa sa iba, hindi ito nangangahulugang ang isang tao ay hindi isang matuwid na tao. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon tungkol sa wala sa iba.

 

45.… Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Ang isang mabuting tao ay mula sa kawanggawa at pagkamahabagin, anuman ang paniniwalang teistic at hindi paniniwala, gumawa ng mabuti at hindi nagpapanggap na mabuti.”

 

a. … Kaya mga tao, gumawa ng mabuti sa lahat anuman ang paniniwala o hindi paniniwala, lahi o kulay kung saan ito umaangkop sa loob ng iyong kakayahan at walang hangarin kapalit ng iyong nagawa ng kusang loob at batay sa pagmamahal ng mga tao sa iba.

b. … Ang mga taong napalaki nang walang mga halaga o hindi naaangkop o pagiging mapagmahal ay naitaas, na hindi laging matutukoy nang maaga, sa pangkalahatan ay hindi kapani-paniwala na hindi nagpapasalamat.

c. … Ang isa ay maaaring may malaking kahulugan para sa iba bilang isang tao sa buhay, ngunit ang ilang mga tao ay naaalala kalaunan lamang ang ilang mga ulok at madalas na walang gaanong bagay sa kanilang buhay na ang iba, sa kasamaang palad, ay hindi maaaring gawin para sa kanila at sa katunayan, walang kinatawan sa kumpara sa ginawa ng iba para sa kanila.

d. … At kapag ang pag-uugali ng isang tao ay negatibong nagbago laban sa iba, kung gayon ang tao ay karaniwang naiintindihan kaagad ito at nakikipagsapalaran na makaramdam ng pagkalungkot tungkol doon, ngunit ang kanyang maling pag-uugali ay sanhi ng pagsasalita ng isang tao na ang iba ay madalas na hindi nauunawaan sa kanyang pagkamakasarili.

e. … Huwag asahan ang anumang babalik para sa pagiging kapaki-pakinabang na iyong ginagamit para sa pakinabang ng iba, ngunit habang ang nangangailangan ay nagpapakita pa rin ng pasasalamat, nagbibigay ito ng labis na kasiyahan at napagtanto na ang mga halaga ay hindi nakatali sa lahi, ranggo, posisyon, pinagmulan, relihiyoso o paniniwala ng pampulitika.

Ganito ang sinabi ng turo ni Vishnuh:

“Kami ay mandirigma at mapayapa, ngunit kung hindi ito maaaring maging iba, lalaban tayo kung kinakailangan din sa tiyan ng hayop.”

 

Ang sumusunod ay isang tip lamang ng malaking yelo ng kung ano ang maaaring gawin ng Hinduismo sa buhay ng mga inosenteng tao

46.… Kaya alam ko ang totoong kwento ng isang babae mula sa pamayanan ng Surinamese Hindu, na bilang isang bata ng limang taon hanggang sa kanyang ika-9 ay inaabuso ng paulit-ulit sa sekswal o ginahasa ng kanyang tiyuhin, kaya nanganganib na kung may sasabihin siya sa labas mundo, papatayin.

a. … Inaprubahan ng mga magulang ng biktima ang pang-aabusong ito na marahil ay mabuti, ang pananaw na ito ng katotohanan na hindi nila tinangka upang abisuhan ang pang-aabuso sa kanilang anak na babae upang humingi ng remedyo sa miyembro ng pamilya na isang kapatid ng kanyang ama…

47.… Bukod sa rasismo, na pangkaraniwan sa populasyon ng Surinamese Hindu, ay nasa loob din ng mga kaso ng pang-aabuso sa pamilya sa pamayanan ng Hindu na binigyang-kahulugan bilang karma at ginawang tanggap, ngunit ang iba pang paraan ay nakakahiya para sa buong pamilya kapag ang pang-aabuso sa pamilya ay dapat na sa publiko o kapag ang isang Hindu ay may asawa o nakikipagtalik sa isang tao ng itim na lahi …

48 … At bilang kung ito ay karaniwan, ay ang mga kaso ng pang-aabuso na binibigyang kahulugan bilang isang lihim ng pamilya na maaaring hindi isiwalat sa sinuman, at magpakasal sa isang tao na may ibang lahi kaysa sa kanilang sariling mga tao, ay itinuturing na mataas na pagtataksil.

a … Ngayon ang maling maling katanggap-tanggap na tinanggap ng isang maliit na bukas na pag-iisip ng mga pamilyang Hindu, ngunit ang pang-araw-araw na buhay ay nakakalungkot na malungkot, at hanggang ngayon, na ang pagtanggap na ito sa paglaon o huli ay may mga epekto para sa lahat na sangkot na nagbunga ngayon, karamihan sa magkakalayo at personal na paghamak.

49 … Sa masusing pagtingin, ang biktima na nabanggit sa kuwentong ito ay napakaswerte, sapagkat upang maiwasan ang pagsisiwalat ng pang-aabuso ng isang miyembro ng pamilya, ang biktima ay karaniwang tatahimik, kabilang ang nalason, o sinira bilang isang sinungaling at cast, o pinatay ng pamilya o nag-udyok ng pagpapakamatay, at lahat ng ito upang masakop ang kahihiyan nito. Sa madaling salita, “magsara ang bibig, kung hindi man ay mahirap ka para rito!”

a. … Ang malubhang maling pag-uugali ng pamilyang Hindu alinsunod sa pahayag na, “Kung ang mga diyos ay kilala ang panggagahasa at inses at pinabanal sa Vedas upang makakuha ng kayamanan at kaligayahan, ito rin ay tinanggap at matutunan ng mga taga suporta ng mabait na politeismo na kung saan naglalaro ang pamahiin isang napakalaking papel.

b. … Dapat mayroong isang sakripisyo ng tao sa loob ng pamilya kapalit ng Tagumpay, kayamanan, at kaligayahan. “Kaya, bilang isang kondisyon upang maging mayaman at makapangyarihan, ang isang tao sa pamilya ay na bulilyaso.”

c. … Mabaho pa rin ito! Sa kasamaang palad, sa buong mundo, isang hindi mabilang na bilang ng mga biktima ng naunahan dito sa kurso ng oras na hindi maikuwento muli ang kanilang personal na kuwento !!!

50 …  basahin ang Veda, kung saan ang hindi pagkakapantay-pantay, rasismo, kawalang-makatao, kalupitan, paninibugho, pang-aabuso, pagkamakasarili, kasakiman, at kawalang-kilos ay bahagi ng kulturang relihiyosong Hindu.

a … Kaya’t hindi lamang ang Kristiyanismo at iba pang mga pangunahing relihiyon ng mundo na malaman ang madilim na bahagi ng mga pag-aabuso sa karapatang pantao at kasamaan, ngunit ang Hinduism ay sumasaklaw dito sa korona, na buong paligid ng hindi mabilang na nakakagulat na kathang-isip na ritwal at kaugalian na nagmula sa kanilang mga diyos, habang ang lahat sa kanila ay naimbento sa loob ng maraming siglo at pinagsama ng mga manggagawa ng masama, ito ang tinaguriang mga banal, ang mga kinatawan ng espiritu at ang mga may-akda ng Vedas at ang Bhagavad-Gita, kaya nilikha ng masamang tao at tampalasan.

51 … Ang ama ng biktima, na ngayon ay hindi na buhay, ay isang tahimik at mabait na tao. Ayon sa mga nakasaksi, minahal niya ang kanyang panganay na anak na sa loob ng maraming taon sa panggagahasa ng kanyang kapatid, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang ipinakita ng mga bola sa buhay nang sumigaw ng tulong ang kanyang minamahal na anak na babae.

 

52 … Posible rin na ang kanyang asawa, na alinsunod sa inaasahang mapagkukunan ay alam mula sa simula ng pang-aabuso at ang kanyang bayaw na lalaki ay hinihimok ang pakikipagtalik sa kanyang anak na babae, ang katotohanang ito ay masigasig na itinago mula sa kanyang asawa, upang ang ama ng ang biktima na hindi namamalayan ay pumasok sa kanyang libingan at sinunog, nang hindi binigyan ng pagkakataong makapag higanti sa nanggahasa mula sa kanyang anak na babae, na sa loob ng maraming taon ang kanyang eyeball sa kanyang kabataan ay hindi pinahiya ng pwersa sa ilalim ng mababantayan mata ng yaya ng pamilya…

 

53 … Sa kasamaang palad din ang lalaking ito habang siya ay nabubuhay ay nagdusa sa ilalim ng pamatok ng kanyang mapamahiing asawang babae. At ang ina ng biktima na nakaligtas sa kanyang asawa ay isang tao na pinamumuhian ang pagtingin sa iba, at kung ang okasyon ay dapat na lumitaw, kahit na nais na sumali sa panggagahasa ng kanyang anak na babae sa tsaa bilang isang pangkaraniwang bagay. Ito ay madalas na nangyari sa nakaraan, sapagkat siya lamang ang mabuti, at ang natitirang pamilya at mga hindi sumasama ay masama sa paningin niya.

 

54 … Bukod sa isang masamang ina ay makatwirang masasabing siya ay isang masamang lola na hindi dapat maging ina sa una at kahihiyan sa lahat ng mga ina sa ina para sa pangkalahatan.

 

a. … Bilang karagdagan, ang babaeng taong ito ay isang malaking ipokrito, higit sa lahat upang makamit ang kanyang hangarin at madapa sa buhay ng iba. Ang makasarili at nabalisa sa isip na babaeng Hindu na Surinamese na ito ay hindi mabanggit bilang isang lola dahil, mula sa mga kilalang mapagkukunan, sinukat niya ang dalawang laki kumpara sa kanyang mga apo. Ito ang ginagawa niya ng mga taon sa kanyang sariling dibdib, ang pinakamatanda sa kanino ay palaging hindi pinahahalagahan kumpara sa kanilang dalawa pang mga anak.

 

b. … At ang Ins ay ang mga nakikinabang ng mahuhulog sa kanya isang araw bilang isang ladrilyo at tunay na magiging isang kuko sa kabaong nito, sapagkat ang mga nakikipag-usap sa kanyang bibig ay hindi maka pagtago ng lihim at patuloy na sabihin sa tsismis kung sino ang makikinig, upang makawiwili, at may “tainga” ang mga tainga.

 

55 … Bagaman ang kanyang maling pag-uugali at kawalan ng katapatan sa loob ng pamilya ay isang pangkaraniwang kababalaghan, makukumpirma ko ang lahat ng ito sa aking sarili sa pamamagitan ng personal na pagmamasid at mula sa dalisay na karanasan sa taong ito at hindi naririnig ng mga third party.

 

a. … At sa lahat ng bagay na arbitraryo niyang ginamit ang mga salitang, “salamat sa Diyos” o “ito ay isang regalo mula sa langit.” Bukod dito, malalaman na siya ay nasa kanyang guro sa sariling bayan at personal na nakatanggap ng wastong pagsasanay.

 

b. … Sa kasamaang palad, natagpuan pa rin na nanatili pa rin siyang isang malaking boob. Karaniwan ang nawawala sa mga taong ito ay hindi kaalaman ngunit pag-unawa, sapagkat ang hindi pag-alam (kaalaman) ay ang punong-guro, ngunit ang pag-unawa (isip) nito.

 

56 … Ang tao sa tanong na eksaktong tumutugma sa pagtatalaga ng “natutunang ignoramus”, ang mga taong ito ay mga tanga na naniniwala sa mga himala.

 

a. … Nang tanungin siya ng kanyang apo kung paano nangyayari ang ulan, sinabi niya: “kung umulan, ang mga anghel ay nasa asar.” At ang bobo na taong ito ay tinawag ang kanyang sarili na maging “guro” sa kanyang sariling bayan, at sa kasamaang palad, sa lupain ng bulag, ang taong may isang mata ay hari. Bukod, siya ay tulad ng karamihan sa mga naniniwala na makasarili, mayabang, at madaya tulad ng salot, dahil maaari siyang magsinungaling bilang Bibliya! Hindi makapaniwala ngunit totoo !.

 

57 … Bukod dito, aasahan ng kahit isa na ang isang dating guro ay nakakaalam ng ilang kagandahang-asal, ngunit ang nasa itaas ay hindi pinag-uusapan dahil madalas na ginagawa niya sa kanyang sariling interes ang mga parunggit sa iba at maraming beses na natulak ang ginawa nitong pagsisinungaling at paggawa ng mga kahina-hinalang pahayag na agad sa isang tao iba pang sapatos upang protektahan ang sarili.

 

58 … At ang ganitong uri ng imbecile ay iniisip na ang iba ay mas paatras kaysa sa kanila. Ang kasuklam-suklam na maling pag-uugali na ito ay hindi lamang nagmula sa kanyang pinagmulan polytheistic, dahil bukod sa kanyang pag-aalaga na may pag-iisip na Hindu, naniwala rin siya sa mga kwentong engkanto ng Bibliya at Jesus, at saka, sa lahat ng nauugnay sa relihiyon at samakatuwid ay inaasahan na maging isang banal. Tao…

59 … Kaya’t isang nalilito, may sakit, at hindi nasisiyahan tao na may malalang kamatayan sa kanyang ulo, na naniniwala na ang pag-ibig at pagkakaibigan ay ipinagbibili ng pananampalataya.

 

a. … Sa ganitong paraan, sinikap ng mga taong relihiyoso na linisin ang kanilang pagkakasala at pagkukulang sa doktrina ng absolutism na ipinagkaloob ng kanilang relihiyon na maaari nilang sa anumang oras ay malinis ang kanyang sarili sa kanilang dating masamang pamamalakad na kanino niya nagawang  mali, na sa panahon ng ang pagdaan ng oras ay dumating upang gnaw sa kanilang budhi …

 

60 … Hindi lang alam ng ina ng biktima ang sikreto ng pamilya na ito (pang-aabuso sa pamilya), ngunit maraming miyembro ng pamilya ang may kamalayan, ngunit itinago ang kanilang mga sarili sa katahimikan at walang karangalan sa kanilang inabuso na miyembro ng pamilya. At tinawag ang mga ito sa kanilang sarili na may kaugnayan sa pamilya kung nababagay ito sa kanila. Ngunit panindigan ang iba pa, wala ito sa kanilang diksyunaryo ng pamilya, maliban kung sila mismo ang nasa peligro.

 

61 … Ang mga kamag-anak na walang alam sa kasamaan ng pamilyang ito ay hindi masisisi, ngunit nag-aalinlangan ako kung magkakaroon pa rin sila ng aksyon matapos na ipagbigay-alam at maghiganti sa kawalang-katarungang mangkukulam na kailangang idaan ng biktima sa kanyang maagang kabataan, kahit na ito ay sarili lamang karangalan Ngunit kahit na sa walang kaalam alam na pangkat ng mga kamag-anak na dugo, nakikita ko nang maaga walang pag-asa na rosas sapagkat kadalasan, ang mansanas ay hindi mahuhulog mula sa puno …

 

62 … Tandaan; Ang espiritwal na pinsala na dulot ng biktima at ang sakit sa isip na naiwan sa inosenteng bata sa pamamagitan ng pang-aabuso ng isang mapagkakatiwalaan at malapit na miyembro ng pamilya, magsuot siya nang matigas habang buhay dito, at hinding hindi matatanggal.

 

63.… Ganito ang sinabi ng turo ni Vishnuh:

 “Ang bawat isa ay kailangang manindigan para sa kanyang inaapi na kapwa tao dahil ang bawat isa ay bahagi ng kalikasan, ngunit na pinigilan din ang inosenteng kapwa sa anumang paraan ay isang kaaway ng kanyang sarili at mapabilis ang kanyang sariling pagkamatay.”

 

64 … Alam ang lahat ng ito, maaari kong hindi tanggihan ni Vishnuïst ang kawalang katarungan sa itaas, samakatuwid ay kinuha ko ito para sa biktima na iyon, na laban sa kanya ay paggalang ay ginawa ng kanyang tiyuhin sa pisikal at mental na karahasan.

 

a. … Ang isang tao ay dapat manindigan para sa iba, para sa hangarin ng kalikasan ay gawing mas madali ang buhay para sa bawat isa at kinakailangan upang protektahan ang bawat isa nang hindi binibigyang pansin ang panganib o pinapagaan ang mga pangyayari.

 

b. … Ang kalikasan ay hindi natutulog dahil sa mga biktima ng kwentong ito na kailanman ay pinahirapan sa pag-iisip at pisikal, labis na naghirap at ang ilan sa kanila ngayon ay nagdurusa na napapaligiran pa rin ng walang kabuluhan at hindi maligayang pag-iral. “Kung ano ang ayaw mong gawin sa sarili mo gawin din ang iba pang hindi.

 

Ganito ang sinabi ng turo ni Vishnuh:

 “Ang Hinduismo ay, tulad ng ibang mga relihiyon sa daigdig din ang lahat sa bahay bukod sa iba pa,” Banal na Dhivali “,” Banal na unggoy “,” Mga Banal na pari “,” Banal na baka “, ngunit” Banal na tae ng baka. “

Oh ano pa ang mga mananampalataya napakahusay pa rin, napaka maka diyos, napaka hinahon napaka talino, napaka tao, at napakabait!

 

65 … Ito ang pangkalahatang pamamaraan ng taong relihiyoso. Halimbawa, sa mga bansang Hindu, una, pinalayas nila ang kanilang mahalagang anak ng bahay upang matanggal ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa magulang, pagkatapos ay ibababa nila ang lahat ng mga templo sa seryosong debosyon na sumamba sa kanilang mga diyos na may walang katapusang ritwal upang mapangalagaan ang kanilang mga sarili mula sa kanilang hindi makatao at nakakahamak na pag-uugali sapagkat naniniwala silang mapapatawad ng seremonyang ito ng kanilang mga asul na diyos.

 

a. … Sa gayon ang mga nauugnay na makasalanan ay sumasayaw ng walang kahihiyan na ipinagkaloob ang pangunahing konsepto ng “karma” o “kapalaran” bilang isang pangkalahatang katanggap-tanggap na mahika salita ng kaligtasan at biyaya, upang maimpake ang kanilang masamang pag-uugali.

 

b. … Ang buhay ay nagpapatuloy, at ang mga diyos ay naaawa sa kanilang mga supling, na umiikot sa isang lugar tulad ng isang labag sa batas, na ganap na sa kanyang sarili at hinamak sa kalooban.

 

Dispatches: The Street Kids Of Mumbai (Documentary) –

 

c. … Siyempre, maraming mga kaso tulad ng kahirapan at talamak na karamdaman, kung saan ang mga magulang ay pinilit na makisali sa pagsasakripisyo sa sarili, at hindi makatingin ng maayos para sa kanilang mga anak, nangyayari ang pagkasira at ang magkabilang panig ay dahan-dahang lumayo at kumuha ng kanilang buhay pagmamay-ari Ngunit nasaan ang pamayanan na dapat tama sa ganitong pakikiramay sa isa’t isa? Ang mga diyos ba ay maliban sa pagkamakasarili at kawalang-makatao, ang mga mananampalataya ng ito ay hindi natutunan kung ano ang ipinahihiwatig ng mga konsepto ng pagbabahagi, pagkakaisa, pag-aalaga sa bawat isa at pakikiisa?

 

66 … Ngunit tingnan din ang tinaguriang mga bansang Kristiyano at Katoliko sa buong mundo, tulad ng Mexico, Brazil, Venezuela, Ethiopia, Nicaragua, Suriname, Jamaica, atbp., Hindi na banggitin ang mga bansang Muslim tulad ng Morocco, Ang Saudi-Arabia, Indonesia, Gambia, Tunisia, Bangladesh, atbp, kung saan hindi gaanong maswerte ang pamumuhay sa kahirapan, kung saan ang mga bata at matatanda ay na-trap sa isang siklo ng karahasan ng kanilang relihiyosong lipunan; Ang Diyos at si Allah ay malinaw na mayroong amo …

 

67.… Ang mga dating kolonista o mga Kanlurang bansa at Saudi Arabia ay ipinakilala ang mga masasamang relihiyon sa kasalukuyang mga bansa sa Third World na may kaakibat na pag-agaw at kawalang-makatao.

 

a. … Ngunit sa kanilang sariling bansa, kung saan doble ang pamantayan at ang agwat sa pagitan ng mayaman at mahirap ay malaki, ang may pribilehiyo ay mayroong lahat para sa kanilang sarili at kanilang mga anak na mahusay na kinokontrol sa nagresultang kita, makakabuo pa rin sila mula sa kaugnay sa mga bansang may kahirapan sa pamamagitan ng isang relihiyoso trauma na dinala doon ng kanilang mga ninuno …

 

68 … At mayroon pa ring mga bumangong simbahan, mga bahay panalanginan, at mga mosque tulad ng mga kabute sa labas ng lupa upang pagsamahin ang itinatag na relihiyon hanggang sa katapusan ng panahon.

 

a. … Dahil dito, ang mga mahihirap na mamamayan ay nananatiling bobo at nababagabag sa pananampalataya kung saan, higit sa lahat, ang walang pag-ibig, pagkamakasarili, at lahat ng uri ng mga paglabag sa karapatang-tao na ginamit ng naghaharing uri ng relihiyon sa loob at labas ng liham ng batas tungkol sa populasyon at gampanan ang isang mahalagang papel para sa pakinabang ng mga stakeholder sa lipunang relihiyoso na ito …

 

69 … Sa halos bawat bansa na dating isang kolonya, sa ilalim ng banner ng Katolisismo c.q. Ang Kristiyanismo at Islam, ang mga bakas ng panunupil ay maliwanag pa rin.

 

a. … Ang mga pang-aabuso tulad ng taggutom, pagsasamantala sa tao at kalikasan, hindi nakakabasa, nag-abuso sa bata, napapabayaan, paglabag sa mga karapatang pantao, kalupitan sa isa’t isa, panggagahasa, pagkasira ng babae, labis na populasyon, polusyon, at pagkalbo ng kagubatan ay lumitaw, sapagkat ang mga katutubo ay nagtagal ng walang katuturan at masikip sa latigo, kaya nakasalalay sila sa kanilang mga pinuno.

 

70 … Ng lumaya ang mga kolonya, ang karamihan sa mga bansa ay muling naharap sa isang diktatoryal, tiwali, at brutal na rehimen at malaking pagkakaiba-iba ng klase, kung saan ang isang maliit na pinakamayamang grupo ng relihiyon, karamihan sa mga inapo ng mga kolonyalista at pakikipagtulungan, ay naghari sa isang napakalaking pangkat ng mga tao na mahirap makamit ang pangunahing mga pangangailangan sa buhay.

 

a. … Ang kanilang mga pinuno ng gobyerno sa katunayan ay maingat na naitayo ng kanilang mga hinalinhan at lalo na minana ang masamang asal sa kanila…

71 … Ang mga tao at bansa (kasama ang Kanluran at Arabia) na gumagawa ng paghahati na ito at paghihikahos na lumitaw sa mga paatras na bansa ay kailangang mapagtanto nang isang beses na ang lahat ng karangyaan at ginhawa na tinatamasa nila, higit sa lahat nakuha sa pamamagitan ng pagsasamantala sa kalikasan, ng mga malalayong lupain at mga tao at makakuha pa rin.

 

a. … At, upang huwag makaramdam ng masyadong encumbered na alok sa itaas ng mga kapangyarihan sa ilalim ng mahigpit na kondisyon sa pag-unlad na tulong, na kung saan ay hindi higit sa isa sa aming sariling mga tabako..

 

72.… Ang form na ito ng tulong ng Kanluran at iba pa, ay masigasig din na susuportahan ng mga mapagkunwari na mga relihiyosong mamamayan, na ang karamihan ay nagkakaisa sa tinaguriang mga pundasyon pagkakawanggawa sa kanilang inaasahang maayos na proyekto ngunit binulag ng pagkakasala ng kanilang ang dating mga ninuno ay ginawa sa mga tao, hindi upang mapagtanto na mas maraming pinsala ang kanilang ginagawa kaysa magdala ng pag-unlad sa mga bansang iyon.

 

a. … Pinapanatili nito ang mga tao sa mga bansa sa pangatlong mundo na nakadikit upang makatulong mula sa nakakapinsalang West at alamin na hindi maging independiente upang makipagsapalaran para sa kanilang sarili at hindi rin nila nararamdaman ang pangangailangan na gumawa ng mga pagkukusa, ngunit maaaring tulad ng pagtigil ng mga zombie sa kanilang mga kamay, pagmamakaawa at manatiling walang ginagawa.

 

73.… Sa gayon ang mga mahihirap na bansa na hindi pinahihirapan ay tinutulungan ng walang awa ng mga ninuno ng kanilang dating pagsasamantala at nang-api, hanggang sa huling pagpapatong ng mga kamay, hinggil sa pag kumpleto ng pagkawasak ng kanilang mga halaga, kahit paano mananatili pa rin matapos ang lahat ng ito taon ng pang-aapi at pangingibabaw, at pagpapatuloy ng kanilang kawalan ng kakayahan sa ngalan ng Diyos / Hesus o Allah o sa pangalan ng demokrasya, o kung ano ang arbitraryong tumutukoy sa ibaba.

 

74 … Pinaghiwalay mula sa itaas, hindi bababa sa 90% ng tinaguriang mga organisasyon ng kawanggawa ang gumawa ng kakilakilabot na pang-aabuso sa kahirapan sa mga mahihirap na bansa, kung saan ang mga iskandalo ay ang kaayusan at tulad din ng rasismo ng gobyerno na pagyamanin ang kanilang sarili nang walang prinsipyo sa likod ng ang mahirap sa pamamagitan ng kasinungalingan at panloloko sa pag-unlad at pag-aampon kung saan ang huli ay nagkakahalaga ng trafficking sa bata.

 

a. … At ang natitirang 10% na gumagawa ng mabuti, hindi masyadong nakukuha ang kanilang pera, ito ang mga indibidwal na naghalo sa karamihan ng tao at kung saan ang madalas ay walang naririnig ..

 

75 … Maraming mga samahan ang tinaguriang “mabuti”, kusa nilang itinatakda ang walang mga hangganan sa moralidad, at nagtakda din ng anumang mga katanungang moral na kinuha ang kanilang “mabuting hangarin” na kanais-nais, upang magkaroon ng pangangailangan na panatilihing buksan ang daloy ng pera para sa subsidizing mga katawan at donasyon ng mga taong madaling masiyahan para sa kanilang samahan, at sa gayon ay malayang makapag patakbo at walang pakialam sa mga bansang iyon, habang pinoproseso ang panig kolonyalismo sa kanilang pagsisikap.

 

76 … At kung ang relihiyosong lipunan ay hinihimok ang kawalang-katarungan at kalupitan laban sa kapwa tao sa mga batas at regulasyon nito, bakit natin susundin ang mga patakaran at batas na ito, na kung saan ang estado ng relihiyon at mga mambabatas, batay sa mga halimbawa mula sa kanilang banal na banal na kasulatan, na kung minsan sa malayong nakaraan ng mga nanghahamak na tao at walang prinsipyo ng mga kriminal sa ilalim ng isang (mga) Diyos na walang Diyos ay naisip?

 

a. … At ang mga makabagong inapo ay kasalukuyang nasa yapak ng dating walang awa sa relihiyosong mga bandido na may lahat ng hindi kanais-nais na kahihinatnan. Tingnan ang Vatican:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/feb/26/crimes-catholic-church-not-our-names

https://ivarfjeld.com/2014/03/26/the-vatican-head-of-global-organized-crime/

Kevin Annett: Roman Cathoic Church is declared a Transnational Criminal Organization

… Ang mga lugar ng pagsamba at organisasyong panrelihiyon at lahat na nauugnay sa relihiyon ay mahalagang katulad na mga institusyon, nagtataguyod ng pagkamakasarili at pati na rin ng pagbagsak ng tao, pagbagsak, at pagbagsak ng sangkatauhan na kung saan, bukod dito, nananatili ang bobo at paatras ng sangkatauhan sa pamamagitan ng isang paglihis.

 

At ang proseso ng panrelihiyon na ito ay legal na ngayon, at mga nuanced form na isinagawa ng lahat ng mga tao na binibigyang kahulugan ang relihiyon bilang “paraan” ng isang mahusay, masaya, at mapayapang buhay na kasuwato ng lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa lupa, ngunit kung saan ang kabaligtaran lamang ng kanilang maganda naglalahad ng mga kwento sa relihiyon.

 

… Ang Diyos na Pananampalataya sa anumang anyo ay samakatuwid ay isang minana na mikrobyo na naghahatid ng pagtatapos ng buhay, at na ang matuwid na tao ay hindi kailanman aaminin.

 

… Ayon sa Bibliya, si Jesus ay nasa oras na iyon pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na mag-anak na isinama sa Langit. Ayon sa mga kopya ng Bibliya na si Jesus ay talagang lumutang na akit ng isang light beam.

 

… Nangyari ito, ayon sa Bibliya, apatnapung araw matapos siyang mapatay at mamatay sa wakas ay napako sa krus matapos matusok ng sibat ng isang sundalong Romano ang kanyang tiyan. At sa Langit, kung saan ayon sa Banal na Kasulatan ng Diyos ay nag-iisa ang kapayapaan, at kung saan ang digmaan, pagdurusa, kagutom, at lahat ng kasamaan sa mundo ay hindi dapat kabilang, dapat ba na ang pananampalataya sa mundo ay hindi dapat pigilan?

 

… Ito ay pinaka-mariin na hindi totoo at hindi makatao ng diyos, na ang mga taong relihiyoso lamang sa katandaan, o unang brutal ay dapat magtapos, o mapang-abuso upang mapinsala, o magdusa sa kasamaan ng mga demonyo upang makapag-kwalipikado para sa isang lugar sa paraiso doon sa itaas!

 

… Samakatuwid ay masidhi kong sinusuportahan na ang mga naniniwala sa halip ay pumasok sa Langit ng walang abala, upang ang mga inosenteng taga-lupa ay magpatuloy sa kanilang buhay sa kapayapaan at katahimikan sa lupa na naaayon sa lahat ng mga nabubuhay na bagay, hanggang sa angkinin ng kalikasan ang halaga nito?

Pagsubok sa mga magkatulad na batas ng kalikasan

… Ang Vishnuh-Society sa gayon ay walang kumpiyansa sa anumang sekular na sistemang legal o sa anumang relihiyon, ngunit sa sistema ng hustisya lamang ng kalikasan, sapagkat sinusunog ang kanyang puwitan upang umupo sa mga paltos.

… At kung sino ang ayaw subukang alinsunod sa natural na mga prinsipyo, dapat ay higit na naisip ang mga kahihinatnan ng kanyang (mga) kilos at, higit sa lahat, ay hindi dapat hawakan ang kanyang kapwa ng walang pahintulot sa kanya. Sa pangkalahatan, dapat gantihan ng kasamaan ang kasamaan at ang kabutihan ng kabutihan.

… Sa Bibliya, at gaganapin sa iba’t ibang sagradong mga sulatin ng mga relihiyon sa daigdig, “hindi magkakaroon ng kasamaan na gantihan ng kasamaan”.

… Sa kasamaang palad, ang matapat mula pa noong panahon ng Bibliya ay hindi kailanman tumugon sa kanilang katuruang panrelihiyon, ngunit laging nababalot ng kawalang katarungan, kalupitan, pagkamakasarili, at pagkukunwari.

… Hanapin ang hangaring ito sa dating pamamaraan ng sangkatauhan sa relihiyon at dinala ang kanyang napapanahong mundo, ginagawa ng tapat ang lahat na kabaligtaran ng kung ano ang ipinag-uutos sa kanila ng ilang utos sa mga sipi ng kanilang banal na banal na aksyon batay sa hustisya sa mga tao at kalikasan.

… Ang Vishnuh-Society ay isang hindi pang-relihiyosong kaayusan ng mga mamamayan sa daigdig, na ang posisyon nito ay nagmula sa natural na mga batas at regulasyon, samakatuwid walang sinuman ang dapat asahan mula sa kanya na nasiyahan siya sa sakit at pagdurusa na dulot ng isa pa at ito ay ang kanyang mga miyembro ay hindi pinarusahan mangyari.

… Ang tugon kumpara sa kawalang katarungan na ang isa o higit pang nangyayari sa mga kasapi nito ng mga third party ay hindi tugma sa mga aksyon na isinasagawa ng mga mananampalataya sa pag-atake, panggagahasa, pagpatay, o iba pang mga pinsala ng kapwa ng iba.

… Ang mga walang muwang na tao na ito ay hindi kinakailangan, hindi katulad ng aming pamamaraang paghihiganti na palaging tulad ng walang magawang mga tupa sa mga kalye upang magprotesta laban sa walang katuturang karahasan.

Bilang karagdagan, sumisigaw sila at sumigaw ng husto sa mga iligal na hakbang at hakbang na gagawin ng gobyerno at i-calibrate ang kanilang sarili bilang kanilang relihiyon sa kumpletong ilusyon.

… Naniniwala ang mga nagrereklamo na ang estado, na naghihikayat sa tamang kawalan ng katarungan, ay dapat maghanap ng solusyon sa kanilang mga problema o kailangang magpatuloy sa pag-uusig sa (mga) salarin upang maghiganti sa kanilang kalunos-lunos na kasama, ang biktima ng karahasan ng isa o higit pa sa kanilang sarili species ng pananampalataya.

… Karaniwan itong napupunta dito: “Ang mga kasabwat ng gang ng kriminal ay nagtanong sa kanilang boss, na siyang pangunahing kontrabida, na maghanap ng isang karaniwang imbakan para sa kanilang nadambong.”

… Sa kasamaang palad, ang kanilang mga sigaw na aksyon ng gobyerno ay bahagya o hindi sapat na sinusuportahan sa kanilang idiot na sigaw para sa hustisya at sa wakas ay kailangan kunin ang hinihiling sa kanila ng gobyerno.

… Siyempre, karapatan ng bawat isa na maging ayon sa nais nila at kumilos ayon sa kanilang sariling pag-iisip at pakiramdam.

… Kaya’t, karapatan nating maging katulad ng nais nating maging at magpapatuloy na kumilos laban sa sinumang walang salot na nag-iisip ng pisikal o itak na pinahihintulutan lumabag sa isa sa atin o hindi makatarungang tratuhin.

… Mayroon ding mga tao at pamahalaan na nag-uugnay sa kapayapaan sa paghihiganti at isinapubliko ang kanilang paghihiganti, ito ang proseso ng mga mapanirang naniniwala na pagkatapos ng pag-atake ng paghihiganti sa kapwa mananampalataya ay malinaw na pinatunayan kung gaano sila kasamaan at hindi nararapat na malupit sa katotohanan.

… Tandaan itong mabuti; ang mga mananampalataya ay karaniwang mapag paimbabaw na mga tao na naging gayon sa pamamagitan ng matagal na paghuhugas ng utak sa pamamagitan ng pananampalataya o kutsara ng kanilang agarang kapaligiran.

… Ang mga ayon sa pagkakabanggit ay relihiyoso at nais na manatili, o yaong mga naniwala sa isang paniniwala sa kabila ng katotohanan na nangyayari sa harap ng kanilang mga mata, hindi mas nakakaalam o hindi sinasadya na mas nakakaalam ng mabuti dahil sa kanilang kumikitang pag-uugali o sa bahagyang may kamalayan tungkol sa kalubhaan ng kink sa kanilang utak upang sila ay bumuo ng isang malaking panganib sa sangkatauhan.

… Karamihan sa mga naniniwala ay gumagawa ng iba pang kasamaan nang nakabukas ang mga mata. At kahit na gawin ng mga ito ang kanilang makakaya upang maging kaibig-ibig at mabait na natagpuan ng lipunan, gayunpaman ay hindi maaaring magtiwala ang isang tao sa mga taong ito, sapagkat, sa mga oras na hindi natin inaasahan ang mga ito, mas nagbabago ang mga ito kaysa sa isang dahon sa isang puno. “Tulad ng matandang manok na uwak, kaya’t tumilaok ang bata.”

Sa gayon, sinabi ng turo ni Vishnuh:

“Ang bawat matuwid na tao ay dapat na katamtaman lamang dahil sa mga pagpatay sa karangalan, sa lahat ng katahimikan, at pagkatapos ay laban lamang sa (mga) taong nagdulot ng pinsala sa kanyang kapwa.

… Ang matuwid na tao ay dapat palaging kumilos nang walang pagtatangi sa lahat ng pagka makatuwiran at pagka makatarungan para sa katotohanan at hustisya ayon sa natural na komposisyon, “Isang mata para sa isang ngipin ng mata para sa isang ngipin.”

… Sinuman ang hindi maghihiganti sa kawalan ng katarungan na nagawa sa kanya sa buhay na ito, sino ang gagawa para sa kanila para sa kasiyahan ng isip?

… Wala sa buhay o pagkamatay ng isang diyos sa kanyang kathang-isip na langit / paraiso o nirvana, sapagkat ang mga ito ay wala.

… At makakuha ng pagkukulang alinsunod sa mga lokal na batas at regulasyon na naimbento ng mga power monger para sa kanilang sariling benepisyo, hindi nagpa pataw ng grist sa galingan sa maraming paraan.

… Ang kasaysayan ng daigdig ay paulit-ulit na ipinakita na ang mga batas at patakaran ay ginawang masira ang arbitraryo ng mga mambabatas sapagkat normal na nalalapat ito “walang aksyon na gagawin hanggang sa lumala ang sitwasyon hanggang sa puntong krisis” habang ang nasabing sitwasyon ay dapat na lutasin ng matagal upang protektahan ang buhay .

… Sino ang hindi protektado muna ay walang kaluluwa sa kasiyahan, sapagkat ang mga manggagawa ng masama ay maaaring malayang gumawa ng kanilang inilaan na mga krimen kung saan ang biktima ay pinahirapan o pinarusahan ng isang pagkawala bilang isang resulta.

Sa gayon, sinabi ng turo ni Vishnuh:

 

 “Dapat laging protektahan ng tao ang kanilang sarili sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa makatotohanang-palakaibigan na mga taong may pag-iisip sa kalikasan, nagtatakda ng mga limitasyon at sa pamamagitan ng pagsunod sa likas na batas bilang isang gabay at proteksyon ng buhay laban sa mga masasamang kasama.”

 

… Ang pagkakaisa ay ang lakas, ang kalikasang iyon lamang ang may isang monopolyo, ngunit kung sino ang nagmamahal ng kanyang buhay, na isang regalong likas na katangian, ay makilala sa likas na katangian kung saan binigyan ng babala nang maaga at dapat ay galangin ng kalikasan. Ang pagkakaisa sa kalikasan ay dapat na layunin ng lahat. “

 

… Ang Vishnuh-Society ay may paggalang sa buhay, ngunit iniisip niya na ang sinumang hindi gumagalang sa buhay ng iba, ay maaaring tumanggap ng walang respeto, na nagbibigay ng iba pang sakit sa bisa ng kanyang pananampalataya sa Diyos at paniniwala ay makakakuha ng dalawang beses kung ano siya siya ay sanhi sa iba, at na itataas ang kanyang kamay laban sa sinuman na ito ay naka-selyo ang kanyang kapalaran ng tatlong beses.

 

… At makataong umaasa na ang gumagawa ng mali kahit papaano ay malapit nang makuha ang nararapat na parusa nang walang sinumang paunang gagawin ang anumang aksyon, tiyak na tatawagin bilang isang aktibong anyo ng pagiging pagkamasayahin.

 

… Ito ay talagang lohikal kapag ang nagkakamali sa angkop na kurso ng kanyang maling pag-uugali sa katunayan ay nakakaranas ng pitik na bahagi ng barya, sapagkat “ang pitsel ay napunta madalas sa balon na umuwi itong sirang huli.”

 

… Na ang isang taong walang aksyon ay parurusahan pa rin para sa hangaring ito ay tiyak na hindi alinsunod sa isang sumpa o sa pamamagitan ng isang Diyos o ni Satanas, sapagkat kung hihintayin nila ang paghihiganti ng Diyos at ni Satanas, magkakaroon ng ugat nang lokal.

 

… At dahil ang sumpa ay kapareho ng “pag-asa sa mga pangyayari” kung saan inilantad ang kriminal bilang resulta ng kanyang mga krimen, nahuli, nawasak, o pinatay, “samakatuwid ay walang katuturan na umiyak doon kung saan ipinagbabawal ang luha.”

 

… Ang mga sumpa ay negatibo ngunit walang laman na mga salita na nagpapahayag ng tadhana ng isang tao, ngunit ang mga ito ay walang halaga.

 

… At kung ang tao ay may sapat na pasensya at naghihintay ng sapat na haba ay masasaksihan nito ang pagkawasak ng kanyang kaaway sa pamamagitan ng lohikal na kinahinatnan ng kanyang indiscretions, nang walang sumpa na kinakailangang magsalita, kahit na kung makukuha nila ang pasensya na maghintay ng mahabang panahon hanggang sa may nangyari sa kapahamakan ng masamang tao.

… Ngunit maaari ring mangyari na ang isang salarin, pagkatapos ng mahabang paghintay, ay hindi nababagay sa isang hinihinalang resulta ng kanyang masamang gawain, sapagkat ang buhay para sa kapakinabangan ng taong nababahala ay kumuha ng isang masayang pagliko at dahil dito ay pinabayaan ang kanyang nararapat na parusa.

 

… Makatarungan at patas, ang mga manggagawa ng masama ay dapat, kung ano ang kanilang patuloy na laban laban sa kanilang kapwa tao upang tanggapin ang mga kahihinatnan at maging pare-pareho sapagkat ang kanilang pagkamatay ay hindi maiiwasan at hindi matubos sa Vishnuh-Society na may pera o pagsisisi sa pagbibigay ng katwiran.

 

… Ito ay isang paunang alam na katotohanan na ang mga tao sa kalikasan ay hindi kailanman bibigyan ang kanilang kaaway o masamang tao ng isang pangalawang pagkakataon, ayon sa tradisyon, sapagkat ang paraan ng gumagawa ng kasamaan ay hindi mababawi ang kanilang nararapat na pagmamalas, ito ay partikular na “Matkamayau.”( Ang Kamatayan)

 

… At kadalasan ang pagpapatawad ay isang katotohanan, pagkatapos lamang malibing ng sepultorero ang katawan ng salarin at palitan ang huling palayok sa itaas.

 

… Ito ay isang likas na kababalaghan ng arbitraryong hinuhusgahan ng mga tao sa kalikasan ang bawat nagkakamali at hindi naghihintay para sa paghatol ng ligal na sistema ng hustisya, sa kawalan ng katarungan na sanhi ng isa o higit pang mga kasapi nito ng isa pa.

 

… Ang Vishnuh-Society ay kabilang din sa pamayanan ng kalikasan na nais na manirahan sa lahat, ngunit gayunpaman, nais na panatilihin ang kanilang sarili at hindi ipagkatiwala ang kanilang buhay sa mga taga labas.

 

… At sa kabila ng pagsasama, sa labas ng mundo, wala itong ginawang mga pangako. Samakatuwid, hindi rin siya nag-aalala tungkol sa kung ano ang sinasabi ng iba tungkol sa kanyang mahigpit na diskarte.

 

… Ang Vishnuh-Society ay mayroon lamang sa mga miyembro nito na panatilihin ang isang pangako at hindi maibabalik na nakasalalay sa obligasyong ito bilang isang pakiramdam ng tungkulin na idinidikta ng kalikasan.

 

… At ang Diyos o si Allah, o ang alinmang ibang diyos ng relihiyosong sangkatauhan, ay makagambala sa parusa na nararapat na karapat-dapat sa kanilang kapatid na lalaki o kapatid na babae, ngunit sa kasiyahan na panoorin habang ang tabak ng paghihiganti ay nakakaapekto sa lumalabag sa karapatang pantao para sa katotohanan at hustisya.

 

… At kung nais mo, “ito ang kalooban ng Allah at ang pagnanasa ng kanilang Diyos. Ang Allah at Diyos ay “kasama” ng tapat at “pro” ng tapat, ngunit “laban” din sa mga mananampalataya, kung saan ang pananampalataya ay hindi wasto at hindi patas sa kanyang kapwa tao at kalikasan, at sa gayon ang matuwid na pag-iisip ay mayroong lisensya na ibinigay sa ” mata para sa ngipin ng mata para sa ngipin ”sa makasalanan (es), at kung saan hindi ito dapat asahan ng proteksyon ng kanyang Diyos, ni ang kanyang mga anghel at si satanis din.

Sa gayon, sinabi ng turo ni Vishnuh:

“Ang teorama ng kalikasan ay nagdidikta; isang buhay para sa isang buhay, isang kamay para sa isang kamay, naghihintay para sa isang paa, isang regalong para sa isang regalo. Ang bawat biktima ay may karapatang gawin ang hustisya sa kanilang sariling mga kamay.

… Ang bawat inosenteng tao na nakaranas ng pagdurusa sa pamamagitan ng iba pa ay maaaring maghiganti sa kanyang umaatake, ito ang isa sa mga hindi nakasulat na batas ng kalikasan.

… Dapat mong ibalik ang lahat sa kanya ng pabalik-balik, na nagbigay din ng masamang hangarin o mabait na layunin, sapagkat siya na naghahasik ng bagyo ay aani ng ipoipo, na naghahasik ng kapayapaan ay umani ng kapayapaan, sinumang maghahasik ng pagkawasak ay aani ng pagkawasak, sinumang maghahasik ng kabutihan ay aani ng kabutihan, na naghahasik ng pag-ibig ay aani ng pag-ibig at kung sino man ang maghahasik ng katapatan ay aani ng katapatan.

… Ang kalikasan ay nagbibigay at tumatagal, at pinoprotektahan din ang sarili mula sa oras-oras kung saan ito higit na kinakailangan at ninanais para sa kaligtasan nito. “

At ang Diyos ay hindi lalabas tulad ng dati, o hindi rin ng anuman mula sa kanya, sapagkat ang Diyos ay walang anuman kundi isang ilusyon, walang kabuluhan ng taong ignorante at masamang tao.

 

 

 

 

Alalahanin itong mabuti:

 

 

 

… Ang dalawang tao mula sa kanilang kabataan bilang mag-asawa ay mananatiling magkasama hanggang sa gawin silang bahagi ng kamatayan ay hindi palaging nangangahulugang nilalayon silang magkasama habang buhay at ang kanilang pagsasama ay dapat makita bilang isang uri ng walang pag-ibig na pagmamahal sa bawat isa.

 

… Ngunit mayroong isang bilang ng iba pang mga kadahilanan sa lipunan na may pangunahing papel sa buong buhay ng mga tao, na ang mga tao ay mananatili sa isang walang pag-ibig na pag-iral, kahit na ang aspektong ito ay hindi nakikita sa paningin ng iba, sapagkat ang pamumuhay, kultura, relihiyon, karangalan ng pamilya, mga anak, kahihiyan, at maraming iba pang mga kadahilanan ng kardinal ang mga sanhi nito, na ang mga tao ay mananatili sa isang walang pagmamahal o mapagmahal na pag-iral.

 

… Kadalasan, ang isang tao ay maaaring maging mapagmahal sa iba sa iba pa, ngunit biglang nagbago sa ikalabing-isang taon, ang mapagmahal na tao sa diyablo o babaeng demonyo, na laging nasa kanyang itinago.

 

… Sa pangkalahatan, alam ng isa ang isa kahit na hindi rin mahusay pagkatapos ng dalawampung taon, kahit na nabubuhay sila araw-araw kasama ang taong iyon dahil kahit na ang isang tao ay maaaring magbago nang malaki pagkatapos ng dalawampung taon sa kung ano ang aasahan mula sa taong iyon.

 

 

 

… Kaya, sabi ng doktrina ni Vishnuh:

 

 “Ang mga taong relihiyoso at mapamahiin ay kapwa mapanganib, sila sa pangkalahatan ay tila mapagparaya, maka-Diyos, at mapayapa na hindi mo dapat pagkatiwalaan…

 

… At ang mga taong naniniwala sa isang diyos at pamahiin din, ang pinaka panganib, at hindi mahalaga kung sino ito. Ito ay dahil ang mga taong naniniwala sa mga kwentong engkanto at mga bagay na lilitaw lamang sa kanilang baluktot na talino ay hindi dapat seryosohin ang mga ito sapagkat sila ay isang potensyal na panganib sa kanilang kapwa…

 

… Ang mga nakaligtas sa ganitong uri ng tao sa kasaysayan ay ang mga mas baliw at mas mapanganib kaysa sa kanila, dahil ang isang tao na maaaring mapanganib sa kanyang kapwa-tao na mabaliw, dapat makipaglaban sa kabaliwan. Tandaan; ang nag-iisang kondisyon lamang upang makaligtas sa ganitong uri ng mga tanga na na-brainwash ay upang maging mas baliw at mas mapanganib kaysa sa kanila. “

 

 

… Ang relihiyon sa anumang anyo, ay, sa katunayan, isang sabwatan na hinabi sa paligid ng takot at takot, at ang mga tapat na kaluluwa ay karaniwang lahat takot sa purgatoryo dahil ang tao sa pulpit ay nagsasabi sa kanila lingguhan, sila ay mapunta sa impiyerno o purgatoryo kung gagawin nila ito. huwag manginig sa kanilang Diyos / Allah / YHWH.

 

… Ito ang pinaka-bulgar na anyo ng pananakot.

 

 

… Ang mga Ulo ng Simbahan ay talagang hangal na kalalakihan na kumikita ng isang matabang na fish sandwich sa pamamagitan ng pagkalat ng takot sa kamatayan. Sa parehong oras, ang mga tao sa mga miscreants na iyon ay paulit-ulit na nag-gatas ng isang malaking bahagi ng kanilang kita.

 

 

 

… Ang takot ay gumagawa ng mga mananampalataya na kinakatakutan ng kanilang relihiyon, pinaka mapagbigay, ngunit hindi sila mapagbigay sa pangkalahatan, ngunit mas mapagbigay sa kanilang sariling mga mananampalataya at sa simbahan.

 

… Sa pangkalahatan, ang mga mananampalataya ay hindi maawain mula sa kabutihan ng kanilang mga puso, ngunit dahil lamang sa takot sila sa poot ng kanilang masasamang diyos na tila sila ay mabubuti at mapagbigay, sa gayong paraan ay naglalapat ng dobleng pamantayan at kumilos bilang isang pangkat ng mga hayop na ginagawa ang lahat sa protektahan ang kanilang teritoryo mula sa mga taga labas.

 

… Ang paniniwala ay kapangyarihan, at ang pera ay may mahalagang papel. Hanapin ang hangaring ito sa kung ano ang iba’t ibang mga relihiyosong club bawat linggo na nagdadala ng mga donasyon at kung paano nila haharapin ang nakuha na kapital.

 

… Halos lahat ay nakatira sa anino ng mga dakilang relihiyon na nagtatago ng maraming pagkakaiba-iba, at ang makatotohanang pagkabalisa ay malusog, ngunit ang interpretasyon ng takot sa impiyerno at mabuti mula sa kasamaan ng mga relihiyon, ay talagang nakakahiya, hindi maawa, hindi makatarungan, at walang konsensya, ang paggawa ng makatotohanang malusog na takot sa loob ng mga pangkat ng relihiyon ay maaaring walang tanong ngunit sa halip ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran.

 

… Maraming mga gawaing pilosopiya ng mga bantog na pilosopo na mayroong tunay na mga salitang naglalaman ng impormasyon na ang dating tao ngayon ay maaaring bumalik at walang mag papansin na maaaring makapasa, hal. “Ang mga mahihinang tao ay naghihiganti”, ang mga malalakas na tao ay nagpapatawad “” ang matalinong tao ay hindi pinapansin ang lahat “, atbp.

… Bagaman ang karamihan sa mga pananaw na pilosopiko na nakakabit ng higit na impluwensya ng panrelihiyon, ang lahat ng mga katotohanang pilosopikal na katotohanan na ito ay batay sa bahagi sa katotohanan na ang mga tao ay madalas na naakit sa kawalang-interes, ang ilan ay nagpasiya pa ring epigonism.

 

… Isa pa sa mga idiotic na teksto na hindi makatwiran sa katotohanan. “Ang sikreto na maging masaya lang ay tanggapin kung ano ang nangyayari sa iyo sa iyong buhay at nagawa pa ring sulitin ito.

 

… Ang huling ito ay isa pang katotohanang panrelihiyon ng saging na nakakapag paalala ng kalokohan sa Bibliya bilang “isang tao na ibaling ang kabilang pisngi,” “huwag ibalik kung ano ang ginawa sa iyo ng isa”, “ang kapatawaran ay ang pinakamahusay na manggagamot”, ito ay gawain ng Diyos ” , atbp.

 

… Ang ganitong uri ng nabanggit na mga teksto ng pilosopiko ay maaari lamang mabuo ng mga mananampalataya upang bigyang-katwiran ang kanilang mga maling ginawa sa ngalan ng relihiyon, na kinabibilangan ng isang lisensya para sa masamang relihiyosong sangkatauhan upang payagan na saktan ang kanilang kapwa tao na walang pinaparusahan kung saan ang mga biktima ay dapat tanggapin ang mga affronts na ito bilang kanyang kapalaran.

 

Samakatuwid ito ay lubos na lohikal na ang mga nabanggit na pagtanggap batay sa sangkatauhan ng likas na katangian ng mga tao na ganap na hindi matitiis, sa gayon ay hindi malulutas nang walang sukat. At dapat sa lihim ang lihim na ito, ang sensitibong aral na naghihintay para sa kanya, katulad ng “kung ano ang hindi mo nais na gawin sa iyong sarili, gawin ang isa pang hindi”, kahit na alam kung paano gawin ang pinakamahusay na ito at isaalang-alang ang nagresulta ng pagkatalo bilang ang kalooban ng Diyos o Allah.

 

 

 

… Kaya, sabi ng turo ni Vishnuh:

 

 “Siya na gumabay sa kanyang buhay sa lahat ng uri ng mga mabulaklak na ideya ng pilosopiko, na nauunawaan lamang ang kalahati nito at personal na gumawa ng anumang mga pagkukusa na nauugnay sa buhay, ay hindi makatiis sa pagsubok ng oras.”

 

 

… Ang Vishnuh-Society ay karaniwang mapagmahal sa kapayapaan, ngunit ang nagkamali na gumawa ng isa o higit pa sa mga kasapi nito sa pisikal o mental na mali ay tutugon ayon sa proporsyon ng kanyang mga aksyon. At ang kasong kriminal na ito ay nasa loob ng Vishnuh order ng isang personal na bagay sa pagitan ng salarin at (mga) biktima at walang negosyo ng iba.

 

… At pagdating sa mga katotohanan, naririnig ko ang ad na pagduwal ng mga hiyawan ng hindi mabilang na mabuting tao sa paligid ko, “Sinabi ito ni Confucius …, sinabi iyon ni Confucius … o sinabi ng bantog na pilosopo na si Plato … Sinabi ni Aristoteles…. o sinabi ni Freud na… o sinabi ni Gandhi…, sinabi ni Buddha… o sa Bibliya at kay Jesus… ang Koran… ang Torah… inilalarawan ng Vedas… sinabi ng Tripitaka… atbp. sa tinaguriang banal na aklat na itsura at ginamit ng mga sinaunang pilosopo, dapat itong ituring na direkta mula sa pangkalahatang populasyon ng unang panahon.

 

… Ang lahat ng mga orihinal na kasabihan noong unang panahon ay dating itinapon sa bagong tirahan ng mga taong ito at mga katawang mula nang sangkatauhan ay nag-uudyok ng pagpatay ng lahi, pagpatay, panunupil, at iba pang mga paglabag sa karapatang-tao.

 

… Sa gayon, ang mga inosenteng kapwa ay gumawa ng hindi mag-isip na karahasan sa pag-iisip at pisikal at pag-udyok sa kawalang-interes sa katotohanan ng buhay.

 

… Kaya, sinabi ng turo ni Vishnuh:

 “Sinumang gumawa ng sarili niyang Kalikasan at maunawaan na ang kalikasan ay ang mapagkukunan ng buhay, siniguro ang kanyang sarili ng respeto at proteksyon para sa kanyang buhay. Sa gayon, ang kalikasan ay hindi mapagtatalunang tagalikha ng buhay; karangalan kung saan nararapat ang karangalan. “

… Nang maglaon sa kasaysayan ay ang mga bagong pangkat na pilosopo ng Kanluranin at Silangan, mga organisasyong panrelihiyon, simbahan, pinuno ng kulto, at mga nakikiramay, ang mga naunang halimbawa ng ito ay kinuha at marami sa mga huli ay nagtapos sa epigonism.

 

… Sila rin, bilang kanilang kapansin-pansin na mga halimbawa ng nakaraan, na ang pag-aari ng mga tao ay madali at napakahusay sa pang-aapi ng kapwa tao at kalikasan, at hanggang ngayon.

 

… Ang mga taong pinangungunahan ng iba`t ibang mga bagay sa daigdig sa panahon ng kanilang buhay ay kadalasang hinihimok matapos na mailipat ng mortician (isang taong naghuhugas ng mga patay na katawan at embalm) ang kanilang bangkay sa libingan.

 

… Iyon ang dahilan kung bakit inilagay ng mga tao ang lahat ng magagandang teoryang relihiyoso ng tinaguriang mga banal at pilosopiko na paniniwala ng lahat ng sinasabing mga pantasista sa iskolar na ligtas na itinabi at hayaan kang hindi na gabayan ng mga third party o ng iyong buhay, ngunit pumunta at mamuhay nang payapa at pagkakasundo sa lahat!

 

Sa gayon, sinabi ng turo ni Vishnuh:

 “Mahusay na maniwala ang tao sa kanyang sariling lakas at hindi sa isang wala, hindi kilala, hindi nakikita, haka-haka na salamangkero!”

 

 

… Pinakamasamang lahat ay ang karamihan sa mga relihiyosong Pari, Rabi, mga Imam, atbp., Na binibigyang diin ang mga mayroon nang mga teksto at talata mula sa Banal na Banal na Kasulatan sa kanilang pagbasa sa paghuhusga nito na humawak sa kanilang madalas na hindi marunong bumasa at makulit na mga tagapakinig.

 

… Itinapon nila ang langis sa apoy sa pamamagitan ng pag-uudyok ng kanilang paningin kaysa sa paggawa ng mga talumpati sa kanilang mga ranggo batay sa kapayapaan at pagkakaisa sa lahat ng mga tao.

 

 

… Ang nakakaakit na pag-uugali na ito ay tipikal sa paraan ng Simbahang Romano Katoliko sa buong daang siglo, na nagpatuloy hanggang sa ang karaniwan na tao ay magbasa at sumulat ng kanilang mga sarili. Bilang panuntunan, ang mga matapat ay hindi laging nauunawaan kung ano ang nakasulat sa Qur’an, Bibliya, Torah, o Bhagavad-Gita, na binigyan ng paraan kung saan kumilos ang mga Kristiyano, Muslim, Hindu, at iba pa sa kanilang kapwa tao sa ang Trinity, lalo na, kapayapaan, pagkakaisa, at pagkakaroon ng buhay.

 

 

… Napakadaling makinig at basahin kung ano ang sinasabi ng iba o kung ano ang binabasa ng isa, ay nananatiling isang mapanganib na kababalaghan sa kamangha-manghang mundo ng pananampalataya.

 

 

… Halimbawa, ipinapahiwatig ng Koran sa hindi tiyak na mga termino ang layunin ng ‘Jihads’, pati na rin ang pagpatay sa kanilang pinaghihinalaang kaaway kung saan malinaw na tinalakay ang 72 birhen.

 

… Kaya, ang mga teroristang Muslim ay hindi lamang sumabog ang kanilang sarili. Hindi, nagmula sila ng mga lumang talata mula sa Quran na nagsasabi na inaasahan nila na higit sa 72 mga birhen pagkatapos ng isang kabayanihan, o pumasok sa Valhalla.

 

… Nota bene, ang pangalan ng kanilang paraiso ay naidugtong mula sa mitolohiyang Aleman na tumutukoy sa Langit ng mga Aleman.

 

Sa madaling salita, ang mga Muslim ay tuluyang magkamali sapagkat ang mga diyos na Aleman ay hindi bubuksan ang mga pintuan ng Valhalla para sa kanila.

 

… Kaya, ang pamayanang Islam ng mga kalalakihan sa mundo ay, sa katunayan, naghihintay para sa walang paraiso pagkatapos ng kamatayan kung saan ang mga batang dalaga ay lumitaw, ngunit isang mahusay na ilusyon lamang at walang alinlangan na sumangguni sa impiyerno.

 

… Ito ay sapagkat ang kanilang mga santo ay nabigo sa Koran upang makabuo ng langit na Muslim para sa mga tagasunod sa Allah, at sa Valhalla o “emperyo ng mga diyos na Aleman”, hindi pinapayagan ang kanilang pananatili.

 

… Ngunit kahit sa impiyerno, ang mga Muslim ay hindi malugod na tinatanggap ni Satanas sapagkat ang impyerno ay para lamang sa masamang mga Kristiyano.

… Samakatuwid, iminungkahi ko na ang mga namatay na Muslim ay lumipat sa isang malayong planeta, kung saan ang mga buhay ay hindi maaaring abalahin sila, at kung saan sila maaaring mabuhay ng payapa sa bawat isa, sapagkat maraming silid para sa maraming mga Muslim, at pagtatayo ng mga mosque doon pinayagan din.

 

… At ang mga kababaihang Muslim ay hindi nabigo, sapagkat nalalaman din nila nang maaga na pagkatapos ng kanilang kamatayan para sa kanila, walang lugar na nakalaan.

 

… Ang mga mananampalataya sa pangkalahatan ay hindi napagtanto na sila ay talagang umaasa sa mga malabo na kwento ng mas naunang panahon ng mga bansa at bansa, na ang lahat ay nilikha sa panahon na ang mga tao ay kumbinsido na “ang lupa ay patag bilang isang sentimo” at na “kailan ang isa ay maglayag ng sapat na malayo sa ibabaw ng tubig, ito ay makakabangga sa kailaliman at magtatapos sa larangan ng mga dragon.

 

… Ito rin ang oras kung kailan pinaniniwalaan na “mayroong isang leprechaun sa dulo ng bahaghari na naghihintay kasama ang isang malaking palayok na puno ng mga gintong barya.”

 

… Tao, tao pa rin…. Maglaan ng sandali sa realidad ng ngayon at maaari mong ituon na ang lahat ng banal na banal na kasulatan ay puno ng mga kwentong engkanto, pabula, at kwento mula sa lupain ng Utopia.

 

… Sa mga bansang relihiyoso, ang relihiyon ay itinuro sa mga paaralan upang turuan ang mga bata ng tinatawag na paggalang sa mga hindi sumasama, ngunit ang kabaligtaran nito ay totoo.

… Ang relihiyon ay nagdidirekta ng mga arrow sa kabataan, sa mga taong bata hangga’t maaari madaling kapitan ng kontrol sa relihiyon.

… Ang mga kabataan ay naharap nang maaga sa relihiyon, literal na pinipilit ito sa kanila.

 

… Ang mga maliliit na bata ay karaniwang tapat sa kanilang mga nagtuturo. Hindi nila alam ang mas mabuti at samakatuwid ay manipulahin dahil maaari nilang tularan ang kanilang mga halimbawa na walang kaguluhan.

… At maaari silang magsinungaling na para bang naimbento nila mismo ang nagsisinungaling na libro.

… Karaniwang ginagawa nila ito, dahil sa na kanilang kinalakihan at pinalaki ng mga may sapat na gulang na nagmamahal sa kanila o nasisira.

… Ang mga bata ay hindi kailanman nag-aalala ng mga naunang kwentong hindi totoo na ang isa pa ay maaaring masaktan o mahuhulog sa pagdurusa.

… Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng kabataan hanggang sa pagiging may sapat na gulang ay laging nagtatapos sa gulo sapagkat napalampas nila ang katapatan at wastong pang-unawa sa kanilang kabataan at ito ay mananatili sa kanilang mga kamalian na may epekto sa kahirapan sa lipunan, at “Ang bata ang ama ng lalaki.” Nangangahulugan ito, “tulad ng isang taong tulad ng isang bata ay dinala, eksakto sa paglaon din bilang isang lalaki o babae.”

… Ipinakita rin nang paulit-ulit na kapag ang mga batang ito sa pang-nasa wastong estado ay muling nakabalik ang kanilang isipan, kadalasan sa matanda na, karamihan sa kanila ay biglang magpahayag ng panghihinayang sa taong kanino nila sinasadyang masaktan sa kanilang inosente.

 

… Ngunit dahil ang kanilang dating mga biktima ay maaaring hindi mabuhay o walang pagnanais na patawarin ang kanilang dating pinahihirapan, na sa sarili nito ay lubos na nauunawaan, sapagkat karapatan ng lahat, dapat din itong tanggapin ng dating si Hudas.

 

… Nakakalungkot nito para sa bata, na hindi pa hiniling na manipulahin sa panahon ng kanyang pagkabata ng sinasabing mapagmahal na magulang o pamilyar na paligid.

… Sa kasamaang palad, ang biktima ay nagdusa ng malubha sa ilalim ng kanilang pagiging maayos, panliligalig, o pag sa sabwatan, na may karapatan din sa isang mabuting buhay, ngunit sa mahabang panahon ng pag-iisip, pinigil ito.

… Ngunit ang dating mapang-api ay sa kanyang kapanahunan na apektado rin, dahil ang mga may sapat na gulang ay gumawa ng napakalaking pang-aabuso sa kanyang mga unang taon ng kanyang parang inosenteng bata, upang asarin o masyadong mapagpakumbaba ang isa o higit pang mga kapwa.

… Ang mga bata ay may sapilitang edukasyon, ngunit hindi basta-basta malantad sa imperyalismong panrelihiyon, na walang respeto sa ibang institusyon.

… Ang Edukasyong Panrelihiyon ay isang aktibong anyo ng purong propaganda at indoctrination na ginagamit ng mga relihiyosong partido at mga awtoridad sa mga paaralan, bilang isang paraan upang maikalat ang kanilang katuruan pang-relihiyon.

 

… Ang paaralan ay hindi dapat maging walang kaligtasan sa kung saan ang mga bata ay hindi makakatakas sa mga organisasyong panrelihiyon, na tumagos saanman ng relihiyosong virus upang mailapit ang mga kabataan kay Jesus / Krishna / Allah.

 

… Ang pangunahing layunin ng mga nasabing samahan ay hindi ang interes ng kabataan, ngunit pangunahin upang ikalat ang kanilang relihiyon.

 

… At lalo na ang kabataan ng mga relihiyosong imperyalista na nakikita bilang biktima at dapat protektahan laban sa lahat ng paraan, sa halip na isuko sila sa kanila.

… Ang matuwid na sangkatauhan ay dapat maging alerto sa paraan kung saan sinusubukan ng mga organisasyong panrelihiyon na makontrol ang mga bata at matatanda, dahil tumatakbo ito sa maraming mga relihiyosong bansa na wala sa kontrol.

 

… Ang kabataan ay ang kinabukasan ng bukas ay hindi dapat sundin ang mga yapak ng kanilang mga nakakasira sa relihiyon na mga ninuno at sa pamamagitan ng relihiyon at sinisikmura ang mga magulang, ngunit upang maibigay ang tunay na kaluwagan sa lahat sa lipunan, upang ang pagkamakasarili, hindi pagkakasundo, hindi pagkakasundo, kawalang-galang, kawalang galang, diskriminasyon, at lahat ng bagay na laban sa sangkatauhan at kalikasan ay pagmamay-ari ng nakaraan at ipinagbabawal sa buong mundo.

 

… Panghuli; Anuman ang iyong paniniwala sa Diyos, huwag kalimutan ang lahat ng ito, na ang mga bata ay sagrado at sa anumang pagkakataon ay hindi malantad sa pang-aapi, paghuhugas ng utak, rasismo, sama ng loob, poot, at pagmamahal.

 

… Ang maliit na bata ay hindi nagtatangi sa prinsipyo. Kadalasan ay hindi nila nakikita ang pagkakaiba sa pagitan ng lahi, kulay, at hindi wastong pag-uugali, ngunit kadalasan ang mga magulang, paaralan at lipunan, na may mahalagang papel sa edukasyon ng kabataan at maaaring maging racist o di-makatwirang pag-uugali sa kapwa tao at lipunan.

 

… Ang mga maliliit na bata ay mga inosenteng nilalang na nangangailangan ng patas at patas na edukasyon upang malaman nila na ang bawat tao ay pantay sapagkat walang sinuman ang higit o mas mababa sa iba

 

… Ang mga ito ang henerasyon ng hinaharap na sa huli ay kailangang mabuhay na magkasama at gawing mas madali ang buhay para sa bawat isa. Ito ang hangarin ng buhay na “mabuhay at mabuhay.”

Ganito ang sabi ng turo ni Vishnuh:

Sino ang gumawa ng kanyang kamay sa isang kamao ay hindi maaaring humawak ng anumang bagay at ni sinuman ay maaaring maglagay ng anumang bagay sa kanyang kamay. Maging agresibo at alerto at tanggihan ang pagkawasak sa sarili, sapagkat walang sinumang may karapatang kontrolin at apihin ang kanyang kapwa tao. At kung sino ang nagbibigay ng isang maayos at malusog na buhay sa kanyang kapwa “may karapatan sa buhay, pagtatanggol sa sarili, at pangangalaga sa sarili.

 

 … Ang kalikasan ay nilikha ang lahat sa likas na katawang ito, ngunit sino ang hindi nais ng isang maayos at malusog na buhay para sa kanyang kapwa tao, na pinapantay ang sarili sa kalikasan habang likas na nagbabago ng sarili, wala itong karapatang mapanatili ang sarili o pagtatanggol sa sarili, at maaaring wala ring lugar sa mga nabubuhay. Ang tao ay pantay-pantay sa bawat isa, walang sinuman ang higit pa o mas mababa kaysa sa isa pa. “

 

… Inaasahan kong ang bawat pamumuhay ay ang pinakamahusay, at bibigyan ang bawat isa ng mabuting buhay at hindi magdusa sa panahon ng buhay, at higit pa, pabor ako na ang kontrabida na walang anumang pangyayari ay dapat makatakas sa parusa.

 

… Bukod dito, inaasahan kong ang bawat tao hangga’t maaari ay maranasan ang pinakamagandang buhay sa mabuting kalusugan, at higit sa lahat ang pinakamahusay para sa kanilang sarili ay nagmula dito, at hanggang maari, sa pangkalahatan ay pinaboran ang iba pa.

 

… Para sa mga may sakit, inaasahan kong makaligtas sila sa hindi magandang yugto na ito at higit pa, sa mabuting kalusugan, ilang masasayang taon na nakatali sa kanilang buhay.

 

… Karamihan sa mga mananampalataya ay pupunta pagkatapos ng kanilang may sakit na tiyak sa kanilang Diyos ayon sa mga interpretasyon banal na kasulatan sa lehiyon at kung sino ang nagkamali sa buhay ay kwalipikado para sa kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng ilang Pagbati kay Maria ng taong nababahala o ilang iba pang taong simbahan (ang kanilang huling banal na sakramento.)

 

… Ako mismo ay hindi makapaniwala, ngunit kung ako ay mananampalataya, hihilingin ko sa mga diyos ang pagmamahal sa kapayapaan, pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, katarungan, pagmamahal, at kaligayahan para sa lahat ng mga mamamayan ng mundo.

 

… Dagdag pa, idinadasal ko na ang mga pagpatay ay tumigil na may o walang mga pagpapatupad ng giyera sa mga inosenteng tao at bata.

 

… Gustung-gusto ko ang lahat ng likas na mayroon sa kanyang dibdib, at gagawin, samakatuwid, panatilihin ang lahat upang protektahan ang kalikasan at mga nilalaman nito, at ang tanging kinaiinisan ko doon mula sa ilalim ng masamang espiritu ay ang pagpatay sa mga tao.

 

… Ngunit hindi ako magdarasal para sa mga taong ang paniniwala sa Diyos ay pinapayagan ang lahat ng mga giyera na ito at pagpatay ng mga inosenteng nilalang na nagbigay-katwiran sa kawalan ng katarungan, pang-aapi, kahirapan, kasta, rasismo, pagdurusa, sakit, at iba pang mga pang-aabuso sa karapatang pantao, na pinapayagan ang maraming kasamaan na nabigyan ng lugar sa buhay na mula sa mga panahong Biblikal sa buong mundo ay nagsiwalat sa pagpatay, pagdurusa, at pagkawasak, tulad ng kasalukuyang kaso.

 

Ang mga mananampalataya ay karaniwang tulad ng digmaan na mga taong nakikipag kapayapaan at nagtutulungan na hindi kailanman mapabilang sa hinaharap, at hindi mahalaga kung aling relihiyon anu man, ang hindi maaasahan ay nasa kanilang dugo.

 

Ang lahat ng mga relihiyon ay nangangaral tungkol sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, at gumagamit sila ng mga term na nangyayari ring naroroon sa kanilang tinaguriang banal na mga banal na kasulatan

 

… At samantala, bilang isang lahi, ang mga relihiyon ay nagkakagulo sa bawat isa, o pinapatay ang bawat isa, para sa kung sino ang sumunod sa pinaka hinahamak at pinakamasakit na paniniwala sa Diyos.

 

… Sino ang hindi magnakaw at hindi magmamana ay gagana hanggang sa siya ay mamatay, ang pinagbabatayan ng pag-iisip ng kabanalan.

… Ang mga tao ay nakikipaglaban dahil ang isang tao ay may isang bagay na nais ng isa ngunit hindi makuha dahil ang paniniwalang teistik ng isang partido ay hindi sumusunod sa banal na pananampalataya ng iba, sapagkat ang isang Diyos ay nagsasalita ng ganap na katotohanan at ang diyos ng iba pa ay isang maruming sinungaling.

 

… Ngunit ang tunay na katotohanan ay na “tayong lahat ay kinakain, uminom, huminga, umihi, gumagawa ng paggalaw ng bituka at lahat ay may pulang dugo.

 

 … At kapag natapos na natin ang pagkakaroon ng lupa na ito, pagkatapos ay namatay tayo, nakakarating kami sa pagitan ng 6 na mga board sa ilalim ng lupa o sinusunog. Ang pabalik sa lupa ay hindi na magagawa, maging ang Diyos ay hindi matagumpay.

 

… Nais kong bigyang-diin na ang mga taong nagsasabi ng kanilang matapat na opinyon, ay hindi lahat ng mga rasista. Kinikilala ko na ang aking interpretasyon ng kontemporaryong sangkatauhan ng relihiyon na mga negatibong stereotype ay may papel, na hindi sinasadyang maipakita ang isang malinaw na larawan ng ilang kapwa kalalakihan. “

 

… Ipinagbabawal ng Vishnuh-Society ang sinuman sa kanyang relihiyon, ngunit gampanan nila ang papel sa pagpapadali ng isang magalang na diyalogo upang ang mga pagkukusa ay lumabas mula sa lipunan, para sa bawat isa na maging kanilang sarili, na tama ang lahat.

 

… Ang relihiyon ay isang tradisyon ng mga paglabag sa karapatang pantao, at upang maiwasan ang kasamaan na ito mula sa sinaunang panahon, dapat mayroong isang pampublikong debate at patakaran na ginawa upang ang kasamaan sa relihiyon ay mawala sa buhay ng tao.

 

… Ang Vishnuh-Society ay naghahanap ng pagkakapantay-pantay at pagkakaisa para sa lahat ng mga tao at samakatuwid ay nagtataguyod na harapin ng mga tao ang katotohanan na mas magkaroon ng kamalayan sa kapangyarihan ng kalikasan at lugar nito sa lahat ng nabubuhay.

 

 … Ganito ang sinabi ng turo ni Vishnuh:

 “Hindi nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis, ngunit nilikha ng Kalikasan ang tao, at nilikha ng tao ang Diyos sa kanyang wangis.

… Ibig sabihin nito; Ang “tao” ay “diyos” mismo sa personal, na walang ganap na karapatang magpasya sa buhay at kamatayan, ngunit ang kalikasan lamang ang may karapatang magpasya sa “maging” at “hindi dapat.”

… Ang buhay mismo ay nagpapatuloy na patuloy, ang kalikasan, na binubuo ng Uniberso, ay nagsimula rin ng buhay, na nagpapahiwatig ng simula at katapusan din ng buhay na ito.”

 

… Kami ay Vishnuïst, para sa amin, walang mga hangganan sa pagtatanggol ng isang inosenteng nilalang, bukas ang aming mga mata, laganap ang aming pananaw at lumalawak ang pag-iisip, hindi na mas maraming mga krusada, wala nang pagkapoot sa lahi at pagkakaiba ng lahi, itinuro ng relihiyosong tao sirain ang sarili, parang mayfly.

 

… Ang pagtatapos ng lahat ng mga relihiyon ay nasa peligro, sapagkat ang mga taong nagkakasala laban sa sariling mga bagay ng kalikasan at naglalaan ng kapangyarihan sa kapahamakan ng buhay ng ibang tao, na pumipigil sa buhay at inilagay ang kanilang sarili sa itaas ng iba, ay tinatakan na ang kanilang wakas.

 

… Tama na, ipinakita ng kalikasan ang kanyang singil, at ang mga diyos ay matagal nang wala. ”

 

Hindi ito ang kaso na ang isang taong may aral ay na-calibrate sa pangangatwiran. Hindi, ang pag-unawa at kaalaman ay dalawang magkakaibang konsepto. Ngunit ang pag-unawa ay nakukuha kapag natututo na gamitin ang kanyang talino hinggil sa paksa, ngunit ang kaalaman ay tungkol sa pangunahing pagrekord ng paksa.

 

… Halimbawa; Halos lahat ng mga relihiyosong pari ng lahat ng uri ng mga bagay ay alam na alam ang kanilang sagradong libro, ngunit gayunpaman sinabi nilang kaswal na si Maria ay buntis o nabuntis ng Diyos, ang banal na espiritu; na hindi makalakad si Jesus sa tubig at maiikot ang mga basket na puno ng tinapay at pritong isda mula sa isang tinapay; na siya ay hindi dinala sa langit pagkatapos ng apatnapung araw pagkatapos ng kanyang kamatayan, at higit pa.

… Paano natin maiisip ang lahat ng iyon? Lihim bang lumusot ang Diyos sa kwarto ni Maria sa gabi at nakikipagtalik sa kanya? Hindi ba yan panggagahasa?

 

… At si Jose ba ay isang bugaw, sapagkat tatlong kakaibang kapwa ang dumating upang makita ang kapanganakan ni Jesus na may mga regalo?

 

… Ang isa ba sa kanila ay ama ni Jesus? Hindi ba itinapon sa labas ng kanilang bahay sina Maria at Jose dahil wala nang trabaho si Joseph bilang karpintero at hindi na nila mabayaran ang renta?

 

… At maaaring ipakita ni Jesus ang iyong hocus pocus at mayroong tinapay at inihurnong isda para sa isang buong nayon?

 

… Pagkatapos ay lumakad si Jesus sa tubig, paano niya nilabanan ang batas ng gravity? At mayroon bang isang UFO na nag-ayos kay Jesus, o hinila ba si Jesus ng isang karwahe sa pamamagitan ng walong puting mga kabayo patungong Langit, tulad ng nakikita sa mga guhit na pang-relihiyon? O marahil ay si Jesus ay inagaw ng mga dayuhan noong panahong iyon! Sino ang magsasabi nito?

 

… Ang mga taong iyon ni Jesus at diyos ay hindi nagtataka kung paano ito ginagawa nang walang pansariling interes.

 

Sa madaling salita, ang mga mananampalataya sa relihiyon ng lahat ng uri ng alloj ay ang natutuhang mga bobo na ulo na sadyang kinuha ang lahat at ipinakita ito tulad nito. Sinasadya nilang panatilihing bobo ang matapat na tao at nag-retard upang kumita ng pera sa kanila.

 

.. Sa katunayan, ang mga pastor, pari, pandit, atbp. Ay hindi totoong hangal, ngunit sila ang mga lobo na may mahabang damit at mapanganib sa mga walang pagtatanggol, may pagka-mental, at ignorante na mga tao sa lipunan sapagkat kumikilos sila ng hangal upang mainit ang paatras na masa upang mapanatili ang kanilang mga trabaho.

… WAKAS …

 

… Ang interpretasyon ng katotohanan ay maaaring dumating sa sangkatauhan ng relihiyon sa buong mundo sapagkat ito ay katulad nito.

… Kapag ang isang tao ay dapat magsabi ng totoo at huwag manahimik upang mapanatili ang kapayapaan, habang walang kapayapaan sa mga tao.

 

… Balang araw kailangang sabihin ng isang tao ang dapat sabihin sapagkat ang malalaking pagkakaiba na naitaas ng relihiyosong sangkatauhan laban sa bawat isa batay sa purong pagkamakasarili ay pinaghiwalay ang sangkatauhan at nagkalat ito upang wala nang lugar para sa pagkakaisa.

 

Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko ito;

 

… “Hindi ko sinisisi ang sinumang hindi nakakaalam ng kasamaan, ngunit sinisisi ko ang taong nakakaalam ng kasamaan ngunit mapapabilis ang kasamaan na ito.

… At kung walang nagsabi ng anuman na ang isang bagay ay hindi tama, ang sangkatauhan ay mananatiling retarded din, slavish, at magpakailanman na tanga.

… Kung ang mga pantas na matanda mula sa kamangmangan ay hindi maaaring sabihin sa kanilang supling ng katotohanan, ngunit magkaroon ng pakiramdam ng pagiging totoo at naglakas-loob na harapin ang katotohanan, kung gayon sila ang mga paraan kung saan ang kanilang mga anak ay maaaring buong kapurihan na buuin ang kanilang hinaharap at nang hindi nahihiya sa nakaraan ng kanilang mga magulang na naranasan nila sa buhay.

… Ngunit ang mga matatanda na alang-alang sa katamaran at maling pagmamataas o para sa anumang kadahilanan na itago ang katotohanan para sa kanilang sarili at tulad ng kanilang mga ninuno na patuloy na ilipat ang kanilang nakaliligaw na kamangha-manghang mga kwento ng mga diyos sa kanilang mga ninuno at iwanan sila ng pilosopiko, walang pakundangan na bumubulong sa kalaliman upang ang kanilang pagkakasumpa, ang mga matandang ito ay hindi maiiwasan tumayo sa sulok ng kanilang mga walang prinsipyo ng mga ninuno na karapat-dapat sa predicate ng “bobo, masalimuot, pipi.”

Ganito ang sabi ng turo ni Vishnuh: 

“Ang tanging karapatan na mayroon pa rin ang sangkatauhan sa ngayon ay ang karapatan ng katahimikan, sa ngayon, at magpakailanman.”

 

By Adhipathi:  Lancar Ida-Bagus

 

Walang bahagi ng publikasyon na ito ang maaaring kopyahin at / o mailathala sa pamamagitan ng paglilimbag, pag kopya ng larawan, mikrofilm o anumang iba pang paraan, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng mga may hawak ng copyright. Ang salin ng Dutch at Java ng lontar ang Vishnuh-Society na itinatag sa s’Rijkssuccessie Leeuwarden sa Netherlands at nakarehistro sa Benelux Office for Trade Marks sa ilalim ng bilang 507 115, ang kahalili ng Vishnuh-Society, Gurubesar: Lancar Ida-Bagus <> R.R. Purperhart.

-Nareserba ang lahat ng mga karapatan. Walang bahagi ng publication na ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o mailipat sa anumang anyo sa pamamagitan ng paraan elektronik, mekanikal, pag kopya ng larawan, pag rekord o kung hindi man, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala