Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

 Ang-realidad-sa-oras na ito

(The-Reality-In-This-Time)

 Nakalaan ang lahat ng mga karapatan. Walang bahagi ng publikasyon na ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o mailipat sa anumang anyo sa pamamagitan ng paraan, elektronik,mekanikal, pag kopya ng larawan, pag rekord, o kung hindi man, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.

 

 By Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

  

 

*** SA TUNAY NA BUHAY NG TAO, ANG TAO AY DAPAT MAGING MATAPAT SA BAWAT ISA. ANG LAHAT AY MAY SARILING PAGTINGNAN SA ANONG WALA ANG IBA. ***

 

A. Ang Vishnuh-Society ay walang respeto sa anumang relihiyon, paano nito igagalang ang mga relihiyon na lumilikha ng pagkukunwari, kawalan ng pag-ibig, pagpatay ng lahi, diskriminasyon, pang-aapi, at pagkamakasarili?

 B. Bilang karagdagan, ang Vishnuh-Society ay walang respeto sa mga institusyong pinagsama-sama at nagkakalat ng relihiyon.

 … Hindi rin maaring igalang ng Lipunan Vishnuh, para sa mga makataong dahilan, ang mga institusyong panrelihiyon na nagpalaganap ng pag sumite, nangingibabaw, kawalang-prinsipyo, at pag hati mula pa noong una, at nagdala ng pagdurusa at pagtatalo sa sangkatauhan, pati na rin ang mga sanhi ng at kahit ngayon ay mga giyera, popular na pagkamuhi at pagpatay ng lahi, at lahat ng uri ng mga paglabag sa karapatang-tao sa buong mundo sa ngalan ng kanilang Diyos.

 

C. Bukod dito, ang Vishnuh-Society ay walang respeto sa mga taong itinuturing ang kanilang relihiyon bilang kanilang pamana sa kultura, sapagkat ang ganitong uri ng mga tao ay sinasadya o hindi namamalayan na sumusuporta sa pagdurusa, kalupitan, giyera, sistema ng kasta, kahirapan, at pang-aapi.

… Samakatuwid, para sa halatang mga kadahilanan, ang mga kasapi ng Vishnuh-Society ay hindi maaaring mahalin ang mga tao na sinasadya / o walang malay na panatilihin ang kanilang mga anak na hangal upang takpan ang kanilang pagka atrasado sa isang ulap ng kabanalan at tradisyon ng mga ninuno na walang alinlangan na lumala sa pagdurusa para sa kanilang mga inapo at para sa kapwa tao.

 … Bukod dito, ang Vishnuh-Society ng ilalim ng A, B & C ay hindi maaaring sabihin kahit ano tungkol sa “pagpapaalam sa kanila sa kanilang halaga”, dahil magkakaroon ng maling halaga. At ang anumang salungat sa sangkatauhan ay walang halaga.

 … Ngunit ang Vishnuh-Society ay may malaking paggalang sa lahat ng mga nabubuhay bilang bahagi ng ligaw na kalikasan at ginusto na sabihin ang lahat ng matapat at taos-puso at hindi maaaring ipokrito sa kapwa tao.

 

 Papunta na sa planetang Mars ang naniniwala na mundo.

 

Kaya, sabi ng turo ni Vishnu:

“Para sa sinumang gumagalang sa kanyang kapwa tao ay laging sinasabi ang mga bagay na sila sapagkat isang malaking krimen na panatilihin at linlangin ang mga kapwa.”

 

Bukod dito, ang Vishnuh-Society ay hindi kailanman aalala ang sarili nito sa mundo ng relihiyon sa kadahilanang maaari nilang respetuhin ang Vishnuh-Society. Ito, dahil ang Vishnuh-Society ay hindi nagbigay pansin sa paraan kung paano nakikipag-usap ang relihiyon sa mga hindi sumasama dahil ang mga organisasyon / institusyon / simbahan na may kaugnayan sa relihiyon ay ipinakita sa buong mundo na hindi nila nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng respeto. 

… Kaya’t ang mga institusyong ito ay hindi kailanman nagkaroon ng respeto. Sa batayan na iyon, ang mundo ng relihiyon ay hindi maaaring pag respeto sa bawat isa. Ito, dahil sa “relihiyosong sumpa” o “orihinal na kasalanan” na nagpapatuloy at nagkatawang-tao sa kanilang mga ranggo. Tingnan ito para sa pagdurusa sa relihiyon ng nakaraan at pag lipat nito sa kasalukuyan. Ang kasaysayan ay nagpakita ng paulit-ulit na kapag ang paggalang ay ipinahayag noong nakaraan ng Simbahan at ng mga mapagkunwari na relihiyosong tao, naging maling paggalang ito.

 … Ito, sapagkat ang mga nagpasimula ng giyera at linlangin ang kapwa tao sa ngalan ng kanilang kathang-isip, pinahamak o pinaslang sa kapwa tao upang maging pangunahin sa hinaharap, ay hindi maaasahan, at hindi mapagkakatiwalaan sa lahat ng oras.

Ang mga ganitong uri ng masasamang tao at institusyon ay uulitin ang kanilang masamang plano sa maraming paraan. Ngayon, marami ang nagpapakita ng kanilang mga sarili sa lahat ng mga uri ng mga mukha ng kawanggawa na may kanilang mukhang payapang intensyon at sa gayon ang kanilang masamang hangarin ay napapalibutan ng isang ilusyon na optikal, upang ang mga kapwa tao ay hindi na makilala sa pagitan ng mabuti at masama.

 … At ipinakita nila ang kanilang tinaguriang makataong pag-uugali na tiyak sa mga malayong-maunlad na mga bansa kung saan ang kanilang mga ninuno ay dating kilabot na galit laban sa api na mahirap na populasyon.

 … Samakatuwid, ang mga bansang pinag-uusapan na ito ay muling kinolekta ng mga inapo ng mga dating mamamatay-tao at mapang-api sa ilalim ng pagkilala ng kapayapaan at sangkatauhan. Nangangahulugan ito, ang sangkatauhan ngayon sa relihiyon ay naglagay ng lahat ng mga taktika sa lipunan upang i-convert ang mga mahihirap na tao at inosenteng sangkatauhan sa paniniwala nito sa Diyos.


Sa gayon ang aral ni Vishnuh ay nagsasabi:

“Ang kamatayan ay naglalapit sa bawat buhay na bagay sa Diyos,sapagkat siya na namatay ay wala din.”

 

Ang Diyos ay naninirahan dito ngayon, sa likod ng mga rehas.


… Ang pera ay maaari ring maniwala sa mga tao sa masamang bagay. Dahil dito, ang dalawang sukdulang ito, “mabuti” at “kasamaan,” ay naging elemento ng pagsusugal para sa desperado at ignoranteng sangkatauhan. Kung ang isang tao ay nagbibigay ng isa pang pera o kalakal dahil sa kawanggawa, ang kanyang pagka mapagbigay ay hindi pa nakikiusap para sa kanyang kabutihan. Kadalasan, binibigyan ito ng isang tiyak na layunin tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga institusyong nauugnay sa relihiyon, binibigyan nila ng mata ang mga tatanggap na mag-convert sa kanilang pananampalataya dahil sinabi nilang “Si Jesus / God loves all people.”

… Sa gayon ang walang muwang na tao ay taktikal na itinatago at itinuro sa isang diwata ng relihiyon ng mga inapo ng mga mamamatay-tao ng kanilang mga ninuno at ang mga supling ng mga taong nakikipagtulungan sa loob ng kanilang sariling mga ranggo. Ngunit ang tunay na paggalang at pag-aalok ng tulong sa kanyang kapwa-tao ay nagsasangkot ng “ganap na pagkawasak at pagsunog sa lahat ng mga libro sa relihiyon at sa buong mundo pagtapon ng relihiyon” upang ang lahat ng mga kasamaang na nilikha ng mga masasamang tao na gumagamit ng kanilang kriminal na katha na Bibliya, Quran, Torah, Bhagavad-Gita, Tripitaka, mga nilikha ng Sektarian, atbp., Lahat ay naging mga bagay ng nakaraan.

 

Huwag din maliitin ang espiritwal na pagpatay ng relihiyong iyon sa kanyang sariling mga mananampalataya, at lalo na kung paano nila ito haharapin sa paglaon. Ang mga ito ay sinungaling, hipokrito, at lobo ng pera. Ang kanilang wala sa Diyos ay nasa tabi pa rin nila matapos ang lahat ng daang ito ng takot. Anong uri ng isang kakilakilabot na Diyos iyon?

 … Tulad ng sangkatauhan ay nakakuha ng higit na kaalaman sa buhay at pinag dalubhasaan ang kalikasan, mas pumupukaw nito ang pag unawa na ang relihiyon ay dapat mawala magpakailanman sa buong mundo. Ito ay hindi kapani-paniwala ngunit totoo na ang mga tao ay nagpupunta pa rin sa simbahan at mosque na iyon, mga taong lahat ay nag-aral at natutong mag-isip ng nakapag-iisa.

 

… Malinaw na ipinakita ng kasaysayan ng daigdig na si Jesucristo ay hindi isang mananampalataya. Siya ay isang Hentil na tumayo para sa mga destiyero at para sa mga mahihirap na tao noon na kailangan humingi ng kaligtasan sa Helios. Kung nabuhay pa ang Jesus na iyan, walang alinlangan na pinahid niya ang buong kalinisan ng Vatican. Naibenta rin niya kaagad ang lahat ng mahalagang mga kayamanan ng sining na naroroon at lahat ng mga gusali at ipinamahagi ang lahat ng mga bilyon-bilyong nakolekta kasama ang lahat ng kanilang minana na yaman sa mga nagugutom na Kristiyano sa buong mundo.

 … Ang labis na karangyaan sa Roma ay isang modelo para sa pagkabulok ng natatago at nakubkob sa talino ng lahat ng mga preladong iyon na sa katotohanan ay dapat na kanilang “relihiyosong” motibo at ipakita ang yaman ng iba, kung gayon, upang makapag lingkod kanilang Diyos ng totoong pag-ibig. Sila (ang Vatican at mga kasama) ay mas nakakaalam kaysa sa sinuman kung gaano karaming mga pagkamatay ang mayroon sa mundo sa ngayon, gayundin ang mga mananampalataya ng Romano Katoliko na hindi pa nakakabili ng kaunting bigas.

 

… Ang mga taong naniniwala pa rin sa relihiyon na iyon, na nagmula sa Roma, ay hindi o hindi nakikita ang katotohanang ito, karamihan sa kanila ay naalipin mula pagkabata at samakatuwid ay hindi na may alam ng mas mabuti.

 … Ano ang kawalan ng katarungan na pinagkaitan ng Roman Catholic Church at patuloy na ginagawa sa mga mahihirap na tao sa mundo sa kanilang mga mayabang, pulgas at nakasuot na mga cardinal at lahat ng iba pang mga mayamang dekorasyong prelado sa lahat ng kanilang paglalakbay sa buong mundo at kanilang mabuting buhay ay kriminal, unearthly, at naiinis.

 

                  Umiiyak ka sa reyalidad

… Kamakailan lamang pormal na humingi ng paumanhin ang mga Katolikong obispo ng Canada para sa mga pang-aabusong nakalantad noong 2021 sa mga boarding school ng mga katutubong. Kamakailan lamang pormal na humingi ng paumanhin ang mga obispo ng Katoliko ng Canada para sa mga pang-aabusong nakalantad noong 2021 sa mga boarding school ng mga katutubong.

… Mahigit isang libong hindi nagpapakilalang libingan ang naobserbahan mula pa noong Mayo sa mga dating boarding school sa British Columbia at Saskatchewan, na pangunahing pinamamahalaan ng Simbahang Katoliko at pinondohan ng gobyerno. Ang labi ng higit sa 750 mga bata ay inilibing sa bakuran ng dating Marieval Indian Residential School sa Cowessess First Nation sa lalawigan ng Canada ng Saskatchewan.

 

Ang isang liham mula sa mga obispo sa Canada ay binabasa:

 “Kami, ang mga obispo ng Katoliko ng Canada, ay nagpapahayag ng aming pinakamalalim na pagsisisi at walang alinlangan na paghingi ng tawad,” sinabi ng mga pinuno ng Simbahan sa isang pahayag, na sinasabi din na sila ay “ganap na nakatuon” sa pagkakasundo. Isinulat ng mga obispo na kilala nila ang “pagdurusa” at “malubhang pang-aabuso” na idinulot sa mga biktima. “

 

Sa nagdaang 165 taon, hanggang 1996, ang mga paaralang Katoliko ay pinaghiwalay ang halos 170,000 mga katutubong bata mula sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng karahasan sa lipunan at pisikal. Ang mga bata ay kailangang umangkop sa kultura ng mga puting naninirahan sa Canada habang naka hiwalay sa kanilang sariling pamilya at kultura, at ipinagbabawal din silang makipag-usap sa kanilang sariling wika.

… Sa paggawa nito, sila ay naging biktima ng istruktura ng malnutrisyon, pisikal na karahasan, at pang-aabusong sekswal. Ang isang pambansang komisyon ng pagtatanong na kinasuhan ng mga pang-aabuso ng Simbahang Katoliko ay nagsasalita ng “kultura ng pagpatay,” Nauna niya ipinahihiwatig na higit sa 4000 katao ang namatay sa mga paaralan bilang resulta ng nabanggit na karahasan ng mga edukasyong Katoliko.

 

 Makasaysayang at pangmatagalang trauma

 … Isang lehiyon ng mga pamayanan Katoliko at diyosesis na kusang sumali sa sistemang ito ng pang-aapi para sa kanilang sariling kapakanan. Humantong ito sa malawakang pagpigil sa mga katutubong wika, kultura, at kabanalan. Ang mayaman na kasaysayan, tradisyon, alamat, at karunungan ng mga katutubo ay hindi iginagalang ngunit natapakan ng mga Katoliko. Kinikilala ng mga obispo ng Canada sa pamamagitan ng sulat, na parang may pagkalungkot din, makasaysayang at patuloy na trauma, ang pamana ng pagdurusa, at ang mga hamon na kinakaharap ng mga Katutubo hanggang ngayon.

… Nangako ang mga obispo ng Canada sa kanilang liham na nagbibigay ng dokumentasyon at mga archive na maaaring makatulong na makilala ang maraming mga biktima sa mga hindi nagpapakilala ng libingan na matatagpuan sa mga boarding school. Pansamantala, ang karagdagang mga paghahanap ay ginagawa para sa mas maraming posibleng libingan gamit ang teknolohiyang radar ng lupa.

 … Ang Simbahang Katoliko ay napasailalim sa mabangis na pagpuna sa buong mundo, lalo na sa Canada. Ito ay sapagkat sa kategoryang tumanggi ang Vatican sa responsibilidad para sa mga pang-aabuso ng nakaraan sa mga boarding school. Nauna ng ipinahayag ni Pope Francis ang kanyang “pagka suklam” sa mga nadiskubre na natuklasan at ang Vatican ay nag-iskedyul ng pagpupulong kasama ang mga pinuno ng katutubong sa Disyembre ngayong taon upang subukan at makuha ang halaga ng kanilang pera. 

 

Pagkilala sa mga hindi nagpapakilalang libingan

 … Ang ilang mga pinuno ng katutubo ay nais na magmukhang mabuti at nais marinig ang isang “mea culpa” mula sa Santo Papa kaugnay ng mga pang-aabuso sa Canada, na sa katunayan ay napaka walang katotohanan. Ang kahilingan iyon ng mga pinuno ng katutubo ay may kaugaliang sa pakikipagtulungan at sariling interes.

… Ang kakila-kilabot na kawalang katarungang ito ng pamayanang Katoliko at simbahan ay hindi lamang dapat harapin ng pangangailangan para sa “Mea Culpa”, ngunit sa pagkasira ng Vatican at pagsasara ng lahat ng mga simbahan sa buong mundo.

… Bukod dito, ang papa at ang kanyang mga obispo ay dapat na agad na ikulong at pag usigin. Sa parehong oras, ang mga relihiyosong katawan nito ay dapat na agad na ipagbawal ng batas, sapagkat sa totoo lang, ang mga ito ay pandaigdigang mga organisasyong kriminal na walang karapatang mag-iral sa ilalim ng anumang mga pangyayari.

 

 Sa France, 330,000 mga bata ang biktima ng pang-aabusong sekswal sa simbahan.

Sa ulat ng French National Institute of Health and Medical Research, ang kabuuang 330,000 na mga biktima ay may kasamang tinatayang 216,000 katao na inabuso ng mga pari at iba pang mga klinika, at ang iba pa sa mga ecclesiastical figure tulad ng mga scout o camp counselor, director ng religious mga institusyon, atbp.

… Tinatayang 75% ng kabuuang mga biktima ng pang-aabusong sekswal ay mga batang babae at ang natitira ay mga lalaki. Ang tinaguriang sikreto ng simbahan ay ginagawa ang mga pagtakip sa mga krimen na ito sa maraming mga dekada, sapagkat ang simbahan ay banal. Ang pinaka pangit ay ang pagkakanulo sa lahat ng may pananampalataya sa kanilang sariling Diyos at simbahan, pagtataksil sa moralidad, pagtataksil sa mga bata, pagtataksil ng kawalan ng sala.

 

… Ang pag-uugali ng Simbahan hanggang ngayon ay naglalarawan ng malalim, malupit na pagwawalang bahala sa mga biktima sa kabila ng lahat ng tinatawag na paghingi ng tawad ng mga obispo at ng Vatican.

Hindi kailanman naiulat ng mga opisyal ng simbahan ang mga pang-aabusong sekswal sa lahat ng mga siglo, sa halip na mailantad ang mga bata sa peligro sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga mandaragit sa anyong tao.

 

… Nag-isyu si Pope Francis ng isang bagong batas ng Simbahan noong Mayo 2019 na hinihiling ang lahat ng mga paring Katoliko at madre na mag-ulat ng pang-aabusong sekswal sa klero at pag takip ng kanilang mga nakatataas sa mga awtoridad ng simbahan. Noong Hunyo, sinabi ni Francis na kinakailangan ng isang proseso ng reporma at ang bawat obispo ay dapat na responsibilidad para sa “sakuna” ng krisis sa pang-aabusong sekswal.

… Ang Papa ay huli na sa batas na ito sapagkat ang nag-iisa lamang ay hindi sapat. Kung ang Papa ay talagang nagmamalasakit sa sangkatauhan at mga biktima ng Simbahan, siya ay tatayo ngayon bilang Ama ng Simbahan at agad na winaksi ang Vatican, mabayaran ang mga biktima, at pagkatapos ay isara ang kanyang bibig para sa mabuti sa paghingi ng tawad at malalim pagluluksa sa milyun-milyon. mga biktima sa buong mundo sa pamamagitan ng kanyang simbahan at ng kanyang pirated na Bibliya.

… Ang iglesia ay dapat na matunaw sa kabuuan at maging isang bagay ng nakaraan, hangga’t mayroong relihiyon, magpapatuloy ang pagdurusa at ulitin ang sarili nito sa maraming henerasyon.

 

Tinatayang higit sa isang kapat ng isang milyong potensyal na biktima ang bilang na inilabas ng ibang mga bansa na hinaharap din sa pambansang pagtutuon sa pang-aabusong sekswal sa simbahan at lahat ng mga uri ng simbahan.

 

Ang pang-aabuso sa simbahan ay nangyari sa buong mundo ng lahat mga simbahan sa lahat ng mga bansa. Kahit ngayon, ang mga ganoong kasanayan ay isinasagawa ng mga simbahan. Lalo na sa mga bansa tulad ng Suriname, Pilipinas, Venezuela, Brazil, Nicaragua, Colombia, India, at saka ang lahat ng mga disadong bansa ng mga Katolikong may milyun-milyong biktima bilang resulta ng pang-aabusong sekswal at iba pang paglabag sa karapatang-tao ng simbahan at mga nagsisimba at kinatawan.

… Sa kasamaang palad, ang mga biktima sa mga bansang nabanggit sa itaas ay nagdurusa pa rin mula sa kahihiyan at isang maling paggalang sa kanilang mga nakatataas, bahagyang dahil sila ay kinokontrol ng kanilang relihiyosong kapaligiran. Sila, samakatuwid, ay hindi naglakas-loob na magsalita tungkol sa pang-aabuso, alam na hindi sila maririnig at ang pagbubunyag nito ng mga magulang, klero, pinuno ng kampo, kamag-anak, nakakataas, atbp ay itinuturing na pagtataksil.

… Ang pakikipag-usap tungkol sa pang-aabusong sekswal ay bawal sa mga pamayanang iyon hanggang ngayon, at ang sinumang magreklamo tungkol dito ay ipinagbabawal o itinabi bilang isang pari at kung minsan ay pinatay pa. Ang pahayag sa mga bansang iyon ay “pagkatapos ng lahat, kalooban ng Diyos / Allah, kaya kunin mo o iwanan ito.” At ang mga kriminal ay tumatawa sa kanilang mga kamao, ginagawa nila ang nais nila at lumaya hanggang ngayon sa pangalan ng Panginoon.

 

 Iyon ang dahilan kung bakit nakiusap ako para sa agarang pagkasira ng Vatican at ng lahat ng mga simbahan sa buong mundo. Bumaba sa lahat ng mga relihiyon, kasama ng mga simbahan, sila ay mga pugad sa relihiyon ng mga tulisan, manggagawa ng masama, mamamatay-tao, nang-aabuso, at mga taong masama.

… Ang Bibliya, Quran, at lahat ng tinaguriang banal na libro ay kumakatawan sa kasamaan sa pangalan ng Diyos/ Allah / YHWH, atbp. Lahat ng sumusuporta sa anumang institusyong pang-simbahan, kahit na alin man, ay sumusuporta sa kasamaan anuman ang nagpapa dilim sa kanyang pagkatao. Ang kasamaan ay naakit sa kasamaan at ang mabait ay naghahanap ng mabait.

 

Naiintindihan mo din ba ??

 … Hindi ko pa rin maintindihan kung anong mga gen ang mayroon ang iba at hindi ko, na tila kinakailangan ng ilang uri ng mas malalim na pangangailangan na maniwala sa ilang relihiyon.

 … Hindi rin ako bulag sa kung anong matapat na sangkatauhan ang nagawa sa lahat ng uri ng mga relihiyon para sa pagdurusa sa mundo. Ang mapagkunwari na sangkatauhan ay hindi tumitigil sa pagsasalita tungkol sa Islam upang tukuyin ang mga kalupitan, ngunit dapat ding tingnan ang bawat paniniwala sa parehong paraan.

 

 

… Maraming nagpapanggap na ang paniniwala ng Dalai Lama at ng mga Tibet ay isang kamangha-manghang bagay, ngunit ang mga nag-aral ng mga libro ng kasaysayan ay malapit nang mapagtanto na ito ay isang labis na marahas na paniniwala at muling ipakita ang tunay na anyo nito.

… Hindi lamang ang malalaking bahagi ng Tsina ay nasobrahan ng pananampalatayang Dalai Lama, ngunit napakasama noong 1920 na ang Tibet ang nag-iisang bansa sa mundo na hindi pinapasok sa Nations League of Nations. Ang Budismo sa anumang anyo ay mayroon at hindi payapa kahit na inaangkin nilang sila ay mapayapa.

 

At ang mga hangal ay naninirahan sa Vatican, sikat sa kaalamang ninakaw nila mula sa inaapi at mahirap na tao sa buong panahon. Ang ilan ay nagsusuot ng damit ng mga mahihirap na tao, habang sila ay mga lobo sa loob at sabik para sa kawan ng iba.

 … Upang maiwasan ang higit pang kasamaan, sa pamamagitan nito ay nananawagan ako sa Vatican na buwagin sapagkat niloko nito ang mundo ng higit sa 2000 taon.

 … Noong unang panahon, mayroong isang marangal na Santo Papa na nagngangalang Albino Luciani, John Paul I. Noong panahong iyon, tunay niyang nais na talakayin ang cesspool ng Vatican at ibenta ang mga pag-aari ng Simbahan, kabilang ang buong Lungsod ng Vatican, na may mga nalikom upang suportahan ang pinakamahirap na tao sa buong mundo.

 … Sa ganitong paraan, nais niyang makabawi para sa isang pinagkaitan ng sangkatauhan at kanyang mga inapo. Galit na galit ang karamihan ng Vatican nang marinig ang kanyang mga plano.

 … Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang pahayag, natagpuan nila siyang patay, namatay umano sa atake sa puso. Ang kanyang pontipikasyon ay tumagal lamang ng 33 araw noong 1978. Upang maiwasan ang pag-autopsy sa kanyang katawan na isinagawa upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay, kaagad na-embalsamo ang kanyang katawan.

 … Sa katunayan, tulad ng kaugalian sa mga Muslim, arbitraryo ng inilapat ng RC ang batas ng Sharia sa mga tagasunod nito, “kung ikaw ay tumalikod maaari kang mapatay.”

 Hindi nakakagulat na ang pamamahala ng kamatayan na ito ay napagpasyahan sa Islam, dahil lamang sa ang Quran ay isang katas mula sa Bibliya.

 … Dahil sa mga kasamaan at hindi makatao na likas sa lahat ng mga relihiyon, isinasaalang-alang ko ang lahat ng mga taong relihiyoso, maliban sa mga inosenteng bata at mga pinilit sa relihiyon, bilang kasabwat ng genocide at lahat ng uri ng mga paglabag sa karapatang-tao sa ngalan ng kanilang walang awa, malupit, at walang diyos.

 Ang mga taong naniniwala na palaging nagtataksil sa kanilang sariling diyos ay maliwanag mula sa katotohanang wala silang paniniwala sa salita ng Diyos. Ayon sa bibliya, ang kalooban ng Diyos ay hindi limitado lamang sa pagdarasal sa Kanya, ngunit umaabot sa lahat ng nangyayari sa taong relihiyoso.

… Sa halip na magbitiw sa kanyang sarili sa pagdurusa at tanggapin ang lahat na nangyayari sa taong relihiyoso sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ang taong may sakit sa relihiyon ay nais na gumaling ng kanyang bigay na Diyos na cancer o ng ilang sakit na Covid upang mabuhay sa lupa.

 … Ito, habang kailangan siya ng Diyos sa langit bilang isang bloke ng gusali para sa kanyang mga palasyo, kung hindi man ay hindi gagawin ng Diyos na may sakit ang maniniwala?

… Kung tutuusin, SIYA ay may plano sa mananampalataya na iyan. Oo diba Sa halip na magalak at magpasalamat sa Diyos sa sakit na nadaig sa kanila, sila ang naging tagapagligtas nila. Ngunit kapag nanalo sila ng isang magandang gantimpala sa loterya, sobrang masaya sila at nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng lakas para sa suwerte. Kaya, ang mga naniniwala ay nais lamang makatanggap ng mabuti, ngunit pagkatapos ay maiugnay nila ang kasamaan sa hindi umiiral na pigura ni Satanas.

 … ibig sabihin, ang langit na sinabi ng mga naniniwala na hinahangad nila at nais na manatili roon ay maiiwasan tulad ng salot. Ang hindi pagsunod, maling pag-uugali, pagkukunwari, pagtataksil, paghihimagsik, at marami pang iba na hindi katanggap-tanggap ay naging pangkaraniwan sa mga naniniwala mula pa noong panahon ng Bibliya. Nangako sila ng katapatan sa Diyos hanggang sa kamatayan?

… Ngunit kapag ang kamatayan ay malapit sa kanila, naghahanap sila ng lahat ng mga uri ng mga palusot upang mabuhay nang mas mahaba upang maapi ang kapwa tao. Ang matapat na sangkatauhan ay hindi magkaroon ng ganoong mula sa isang estranghero, sapagkat hindi kailanman tinutupad ng Diyos ang kanyang mabuting pangako sa kanyang mga tagasunod, ngunit, sa kaibahan, pinapayagan ang lahat ng kasamaan na binalak niya para sa mga masama na mangyari sa relihiyoso. Nangangahulugan ito na walang Diyos at wala kailanman, ngunit ang Diyos ay umiiral lamang sa isip ng kasamaan.

 

Mayroong sumpa ng kalikasan sa lahat ng mga relihiyon (KUWALAT.) Tingnan ang Mga Kawikaan; sa pagiging matapat sa Diyos, ngunit ang sangkatauhan sa relihiyon ay hindi kailanman naging, at sa kabaligtaran.

 … Tingnan ang “Kawikaan 3 hanggang 35.” Ang ilang mga matalinong salita ay na kopya ng simbahan mula sa sinaunang panahon at tulad ng isang sumpa sa pagitan ng kasamaan, samakatuwid hindi sila uma angkop sa konsepto ng Diyos at lumilikha lamang ng pagkalito.

 … “1/ Anak ko! huwag kalimutan ang aking batas, ngunit ingatan mo ang aking mga utos sa iyong puso.

 2/ Para sa haba ng mga araw, at mga taon ng buhay, at kapayapaan ay dagdagan ka nila.

 3/ Na ang kagandahang-loob at katapatan ay hindi ka pababayaan; itali ang mga ito sa iyong leeg, isulat ang mga ito sa mesa ng iyong puso.

 4/ At makahanap ng biyaya at mabuting pag-unawa sa paningin ng Diyos at ng mga tao.

 5/ Magtiwala ka sa PANGINOON ng iyong buong puso, at huwag umasa sa iyong pag unawa.

 6/ Kilalanin Siya sa lahat ng iyong mga lakad, at itutuwid Niya ang iyong mga landas.

 7/ Huwag kang maging pantas sa iyong paningin; matakot ka sa Panginoon, at humiwalay sa kasamaan.

 8/ Ito ang magiging gamot sa iyong pusod at tubig sa iyong mga buto.

 9/ Igalang mo ang Panginoon ng iyong kayamanan, at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong mga ani;

 10/ At ang iyong mga kamalig ay mapupuno ng kasaganaan, at ang iyong mga sisidlan ay mapuno ng alak.

 11/ Anak ko! Huwag mong talikuran ang tagubilin ng Panginoon, ni mangalumbay sa kanyang pagpataw;

 12/ Sapagka’t parurusahan ng Panginoon ang sinoman na iniibig, na gaya ng ginagawa ng isang ama sa anak na kinalulugdan niya.

 13/ Mapalad ang tao na nakasusumpong ng karunungan, at ang taong gumagawa ng pag unawa!

 14/ Sapagkat mas mabuti ang kanyang pangangalakal kaysa sa komersyo ng pilak, at ang kanyang kita kaysa sa ginto na natapon.

 15/ Siya ay higit na mahalaga kaysa sa rubi, at ang lahat na iyong ninanais ay hindi maihahalintulad dito.

 16/ Ang haba ng mga araw ay nasa kanyang kanang kamay, mga kayamanan, at karangalan sa kanyang kaliwa.

 17/ Ang kanyang mga lakad ay mga paraan ng kagandahang-loob, at ang lahat niyang mga landas ay kapayapaan.

 18/ Siya ay isang puno ng buhay sa kanila na humahawak dito; at ang sinumang maghawak dito ay pagpapalain.

 19/ Itinatag ng PaNGINOON ang lupa sa karunungan, at inihanda ng kalangitan na may unawa.

 20/ Sa pamamagitan ng Kanyang kaalaman ang mga kalaliman ay nasisira, at ang mga ulap ay nahuhulog ng hamog.

 21/ Anak ko! huwag silang umalis sa iyong mga mata; panatilihin ang matatag na karunungan at pag-iisip.

 22/ Sapagka’t sila’y magiging buhay ng iyong kaluluwa, at isang katamisan sa iyong leeg.

 23/ Kung magka gayo’y lalakad ka sa iyong daan, at hindi ka madapa ang iyong paa.

 24/ Kung ikaw ay humiga, hindi ka matatakot; nguni’t ikaw ay mahihiga, at ang iyong pagtulog ay magiging maligaya.

 25/ Huwag kang matakot sa biglaang takot, ni sa pagkawasak ng masama pagdating nito.

 26/ Sapagka’t ang Panginoon ay sasaiyo ng iyong pagasa, at iiwas ang iyong paa sa mahuli.

 27/ Huwag mong pigilin ang kabutihan ng kanyang mga panginoon, kung nasa iyong kapangyarihan na gawin.

 28/ Huwag mong sabihin sa iyong kapwa, Humayo ka, at bumalik ka, at bukas ay magbibigay ako sapagkat ito ay nasa iyo.

 29/ Huwag gumawa ng masama laban sa iyong kapwa, sapagkat siya ay tumitira sa iyo nang may pagtitiwala.

 30/ Huwag makipag-away sa isang tao nang walang kadahilanan maliban kung hindi ka niya sinaktan.

 31/ Huwag mainggit sa isang taong marahas at pumili ng anuman sa kanyang mga pamamaraan. Sapagka’t ang lumalabag ay karumaldumal sa Panginoon; ngunit ang kanyang misteryo ay nasa matuwid.

 33/ Ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama; nguni’t ang tirahan ng matuwid ay pagpapalain niya.

 34/ Tiyak na lulutuya niya ang mga nanunuya, ngunit magbibigay siya ng biyaya sa mga maamo.

 35/ Ang pantas ay magmamana ng karangalan; nguni’t ang bawa’t mangmang ay nahihiya sa kanyang sarili.

 

 Ang lahat ng magagandang salita ay nakasulat sa relihiyosong aklat ng engkanto na tinawag na Bibliya, ngunit kung mayroong isang Diyos, magkakaroon Siya ng isang tapat na kasama, sapagkat nais kong tulungan ang Diyos o si Jesus na nagkatawang-tao upang kumbinsihin ang mga naniniwala na pumunta sa isang dambana ng sakripisyo para sa pagpatay kung saan makakatanggap sila ng pagtubos mula sa buhay sa lupa upang pagkatapos ng kanilang kamatayan ay maipag patuloy nila ang kanilang buhay kasama ng Panginoon.

 … Mayroong isang kahila-hilakbot na sumpa sa lahat ng mga relihiyon at sa mga nakikiramay nito upang hindi sila maging okay hangga’t isinasaalang-alang nila ang kanilang relihiyon na bahagi ng kanilang buhay.

 … Samakatuwid, ang mga taong relihiyoso kasama ang kanilang relihiyon ay malapit nang mapuksa magpakailanman sa mundong ito na dapat nilang ituring bilang kanilang kapalaran at kalooban ng kanilang kasamaang ginawa ng sarili nilang Diyos.

 Sino ang nais makamit ang kapayapaan sa mundo, pagkakaisa, pantay na pamamahagi, at pantay na mga karapatan para sa lahat ng mga tao, ay kailangang muling simulan sa isang malinis na slate.

  … Ang isa ay hindi dapat maghintay para sa isa na unang inilagay ang kanyang baluti sa lupa, ngunit sa pamamagitan ng pagbuhos ng kanyang sariling katapangan sa relihiyon na may paggalang sa lahat ng nilikha ng kalikasan at gumagawa pa rin bilang taga likha ng lahat ng nabuhay, nabubuhay, at mayroon pa ring para mabuhay.

 

Ang kalikasan ang tagalikha ng buhay. Karangalan sa mga karapat-dapat sa karangalan. 

 

 

                   

 

 

Walang bahagi ng publikasyon na ito ang maaaring kopyahin at/ o mailathala sa pamamagitan ng paglilimbag, pag-photocopy, microfilm o anumang iba pang paraan, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng mga may hawak ng copyright. Ang salin ng Dutch at Java ng lontar ang Vishnuh-Society na itinatag sa s’Rijkssuccessie Leeuwarden sa Netherlands at nakarehistro sa Benelux Office for Trade Marks sa ilalim ng bilang 507 115, ang kahalili ng Vishnuh-Society, Gurubesar: Lancar Ida-Bagus <> R.R. Purperhart.

 

-Nareserba ang lahat ng mga karapatan. Walang bahagi ng publication na ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o mailipat sa anumang anyo sa pamamagitan ng paraan, elektronik, mekanikal, pag kopya ng larawan, pag rekord o kung hindi man, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.