Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be
repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form
by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without the written permission of the publisher.

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

Waarzeggerij/ Waarzeggers
& Mediums

 

©Vishnuh-Genootschap

 

                                         Als niemand iets van zegt.

 

Als

niemand iets van zegt, dat iets abnormaal is;

Als
niemand iets van zegt blijft het kwaad den mens de baas;

Als
niemand iets van zegt blijft het kwaad steeds groeien;

Als
niemand iets van zegt blijven de onwetenden dom;

Als
niemand iets van zegt dat mensenliefde niet komt van de goden;

Als
niemand iets van zegt dat mensenliefde een direct gegeven is van de natuur;

Als niemand iets van zegt, dan heeft men minachting voor het leven;

Als niemand iets van zegt, dan heeft men de natuur ook niet lief;

Maar wie de zuiverheid der natuur wil ervaren in al haar praal en pracht, dan zal men waardering moeten hebben voor het leven zoals de baarlijke natuur het leven heeft toegedacht.

 

Waarzeggerij/ Waarzegger & Medium

 

Er zijn wetten tegen waarzeggerij en waarzeggers die niet door de wetgever worden nageleefd. Waarzeggerij is in veel landen bij wet strafbaar gesteld, tevens mag er geen reclame daarvoor worden gemaakt.


Desondanks vindt waarzeggerij alom ter wereld door waarzeggers dagelijks plaats. Er wordt niet wettelijk opgetreden, omdat daartoe geen duidelijke richtlijnen zijn gemaakt om die bestaande wetten te bekrachtigen die waarzeggerij en waarzeggers kunnen beperken.

… 

Met andere woorden, er zijn wel wetten tegen waarzeggerij, maar die hebben geen wetskracht en kunnen daarom gerust naar het dinosaurus tijdperk worden verwezen. 

Er moeten derhalve duidelijke wetten komen teneinde zwakzinnige en argeloze medemensen te kunnen behoeden tegen misbruik en oplichting door zogeheten waarzeggers en mediums.

Waarzeggers c.q. paragnosten zijn overigens zeer intelligente mensen en bekwaam in het lezen van lichaamstaal van hun prooi. Met suggesties kunnen ze heel wat uitspraken uitlokken en deze vervolgens tegen hun slachtoffers gebruiken, maar zelf blijven ze heel duister op de achtergrond opereren.

 

Mediums zijn mensen die beweren met overledenen te kunnen communiceren en contact met ze te kunnen onderhouden middels de geestenwereld. Iemand die antwoorden zoekt bij een medium krijgt doorgaans datgene te horen die persoonlijk lijken. Ze krijgen het door van iets daar boven. Waar van boven en wat voor iets de waarzegger precies bedoelt, dat “weet Joost Vondel alleen.”


Mediums zijn in dusverre zeer gehaaide mensen die allerlei tactieken en formules hanteren om hun zweverig relaas geloofwaardig te maken, zodat goedgelovige mensen, zonder dat ze het zelf beseffen, door hun met gemak kunnen worden genaaid.

 

Mensen die een waarzegger hebben geraadpleegd kregen dikwijls te horen wat zij heel graag wilden horen. En sommige ex-bezoekers beweren dan ook met klem dat een waarzegger specifieke dingen had voorspeld die allemaal zijn uitgekomen.

 

… In de regel is dit een hoop algemene onzin voorspellingen, volgeladen met dooddoeners waar argeloze mensen een puntje aan zuigen en natuurlijk helemaal lyrisch van worden, terwijl ze in de meeste gevallen de profetieën beter zelf hadden kunnen voorspellen.

 

 

 

 Een van de vele oplichtersmethoden is de zogenaamde “Cold Reading” waarmee een medium zichzelf de Hemel in prijst.

 … Wie zichzelf wil kunnen beschermen tegen bonumans, obiamangs, waarzeggers, mediums en gelovigen van welke kerk dan ook moet zich eerst verdiepen in de materie van de duistere wereld om niet in hun valstrik te geraken. 

… Men dient opgewassen te zijn tegen de invloeden van dit soort duistere afzetters die simpelweg alleen geld willen verdienen aan andermans problemen.

 

De Cold reader gebruikt verscheidene tactieken om naïeve mensen zover te krijgen dat ze in die medium gaan geloven en daarbij hun geld verspillen. 

… En als ze alleen de naam van de vader/ moeder/ dierbaren van hun slachtoffers weten kunnen de mediums hun hart ophalen middels de media om hun slachtoffers te verbazen.

 

… Deze waarzeggerstruc wordt doorgaans niet alleen toegepast om onderontwikkelde mensen te grazen te nemen, maar ook de slimme ezels van de samenleving trappen erin, die menen door hun geleerdheid immuun te zijn voor nonsens zoals waarzeggerij.

Qua kennis zouden de goedgelovige geleerde figuren scherper moeten zijn van geest, maar op dit gebied van Waarzeggerij zijn ze overduidelijk de debielen te vriend vanwege een achtergebleven element in hun achterhoofd, nog daterend van hun opvoedkundige achtergrond.

 

… Waarzeggerij is puur gebakken lucht, en geld vragen voor gebakken lucht mag op geen enkele voorwaarde worden geadviseerd, maar moet juist pertinent worden afgeraden. 

Het is puur zwendelarij. Ook inzake bedrogtherapie, de zogeheten alternatieve therapieën, waar esoterische mensen verlangend naar grijpen, zijn te mooi om waar te zijn.

 

… Het is uiteraard niet verboden dat mensen aan dit soort wazige praktijken hun geld spenderen, dat is tenslotte hun recht. Maar als ze later bedrogen uitkomen moeten ze ook niet gaan jeremiëren, dan hadden ze moeten weten dat gebakken lucht de maag niet vult. 

Ze hadden niet zo dom moeten zijn door in te gaan op mooie verhalen die, bij wijze van spreken, gestoeld zijn op het einde van de regenboog waar een kabouter staat te wachten met een pot vol gouden munten en een bekken met levenselixer.

 

…Helaas zijn er schrijnende gevallen in de samenleving die zeer de aandacht verdienen zodat naïevelingen en zwakhoofdigen kunnen worden beschermd tegen hun eigen stommiteit. Vooral de avonturiers op dit gebied beseffen hun onnadenkendheid pas wanneer ze in de maling zijn genomen of aan het wegkwijnen zijn.

 

… In het algemeen moeten mensen die zich in deze contreien willen gaan begeven of in deze duistere wereld op verkenning willen uitgaan goed worden geïnformeerd voordat ze een zotheid kunnen begaan die hun verdere leven nadelig kan beïnvloeden. 

 

Daarom moet de wetgever niet meer dralen met het maken van ampele wetten die bij wet moeten worden getoetst, om dit gemeenschappelijk bedrog tegen te gaan dan wel strafbaar te stellen.

 

Iedereen die tarotkaarten of astrologie goed kan toepassen in zijn seance kan op een paranormaal platform zich profileren als waarzegger en readings geven. 

De thema’s waarmee waarzeggers meestal werken zijn de abstracte gebieden zoals liefde, geld, werk en gezondheid die hun uitspraken en voorspellingen relateren aan iemands achtergrond en afkomst.

… Zo kan een waarzegger, de hiervoor genoemde abstracte gebieden, naar believen van alle kanten belichten, dat voor velen belangrijk is.

 

Een heleboel vrouwen en mannen gaat om persoonlijke redenen regelmatig bij een waarzegger langs, maar het beloofde rijkdom dat hun te wachten staat laat tot op heden nog steeds op zich wachten. 

En de verstokte vrijgezellen die een prins of prinses beoogden op een witte paard zijn nog niet rijk getrouwd waarvan de meeste goedgelovige armoedzaaiers nog steeds vrijgezel is gebleven of getrouwd dan wel een relatie hebben met een andere gelukszoeker.

 

Waarzeggers en mediums in alle variaties zijn wereldwijd te vinden in alle volken en rassen met hun eigen titulatuur en werkwijze.

… In Suriname bijvoorbeeld, noemen de kwakzalvers zichzelf “Bonuman”, “Piyai-Ingghi”, “Duman of Duvrouw” en de slechte variant is de zogeheten “Wisiman” en “Obiaman.”

… In Azië (Indonesia) heet dat “Dukun”, die behalve masseur ook “Guna-guna” (zwarte magie) bedrijft, dan heb je de “Sjamaan” en overige onbekende duistere Indiase “goeroe’s.”

… En de pandit (hindoe geestelijke), die wil ook niet achterblijven en draagt daar ook op eigenzinnige manier zijn steentje bij met ongedefinieerde mantra’s die grotendeels afkomstig zijn uit eigen inbreng waarvan een klein deel voor zijn geloofwaardigheid is gegenereerd uit de Vedische geschriften ten behoeve van zijn doelen.

 

 

 

 

 

Vooral in de arme achtergestelde landen o.a. Haïti, Indonesië, Suriname, Nigeria, Guatemala en andere schijnt het beroep “Bonuman” trendy te zijn en door iedereen uitvoerbaar die maar een beetje lef in zijn mars heeft. In die achtergestelde landen zijn al veel kapers op de kust, zodat het onderhavige beroep voor beginners alleen maar windeieren zal gaan leggen.

… Hierdoor is deze duistere professie van Sjamaan of toverdokter niet meer serieus te nemen, want iedereen kan het en bijna iedereen doet het. 

 

 


 

 

… Het is daar o zo kinderlijk eenvoudig, want in het land der blinden is éénoog-koning, en aan sprookjes is daar ook geen gebrek.

… Op zich oogt de theatrale geneeswijze van deze inheemse kruidendokters enerzijds onschuldig, maar anderzijds, het meest zielige van dit alles is, dat ze heilig ervan overtuigd zijn speciale krachten te bezitten en dat hun vindingrijke hocus pocus daadwerkelijk genezing biedt. 

Dit is erg triest. Een peuter zou zeggen, “mag ik ook meespelen?? “

 

In werkelijkheid hebben dit soort lokale oplichters net zoveel kennis als iemand die nergens weet van heeft en evenmin toverkracht bezit. Ik moet ze nageven dat ze veel lef en zelfvertrouwen hebben.

 

… Verder brouwen dit soort figuren ook drankjes en zalfjes met allerlei bekende en onbekende kruiden en beweren daarbij, dat de drankjes en zalven medicinale eigenschappen bezitten en dus genezend werken, terwijl hun brouwsels doorgaans viezigheid is, alsook de smeersels.

 

Voorts rommelen ze als de duivel met alle soorten zelf gefabriceerde amuletten en verzinnen ter plekke een variatie aan leuterpraat van Bijbelse teksten afgeleide bezweringen. 

Vervolgens prevelen ze deze abracadabra uit in onzinnig onverstaanbare wartaal die verklaard wordt als de taal der geesten.

 

… Op glasscherven en op vuur lopen is geen kunst meer voor wie hierin geoefend is en voldoende eelt onder zijn voeten heeft, maar voor de nog aanwezige achtergestelde, goedgelovige en onwetende bevolking zijn deze lachwekkende kakadorissen in hun ogen de geweldige tovenaars.

 

Zie hier onder, een hocus pocus voorbeeld op glasscherven: 

  

 


 

 

En de zwakzinnige, goedgelovige, naïeve en bijgelovige toehoorders, luisteren ademloos naar al deze rudimentaire zotternij en kijken met ontzag naar de bekrompen opvoering van die mediums, bonumans of toverdokters, helemaal overtuigd van hun magische krachten, omdat ze bedondert wensen te worden.

 

Niet alleen in Suriname en andere achtergestelde landen wordt dit volksbedrog en bijgeloof gepraktiseerd als een alledaagse bezigheid, maar deze dwaasheden komen overal ter wereld voor.

… Dus ook in de zogenaamd geciviliseerde en rijke landen. Mensen die hun heil zoeken in dit soort zaken weten het meestentijds niet beter, en anderen zijn met de duistere waarden opgegroeid en zijn gaandeweg hierin blijven steken.

 

.. Dat bijna niemand het aandurft om dit soort achterblijvers op de realiteit te wijzen komt waarschijnlijk doordat mensen zich liever afzijdig houden om de vrede te bewaren. Bijna niemand voelt er iets voor om hun neus in andermans problemen te steken.

 

… Iedereen heeft zijn eigen leefstijl en is vrij in zijn levenswandel. Voorts heeft eenieder een eigen mening wat niemand anders heeft, tenslotte moet ieder mens het voor zichzelf weten of die wel of niet met de “koekoek” de hort op wil, nietwaar?

 

 

 

 

 

“De Medium of waarzegger(ster) zegt; Ik zie een duistere directe toekomst, u gaat binnenkort veel geldverliezen.” Dat is dan €10,-alstublieft.

… U gaat een rooskleurig toekomst tegemoet met veel geld, maar u moet daarbij oppassen. Het gevaar staat op de loer, wees voorzichtig met vreemden of familie en vertel ze vooral uw geheim niet. “Etc.” Dat is dan €20,- alstublieft.

 

Logisch dat het ongewenst is voor een medium wanneer haar/ zijn cliënt doorverteld bij een waarzegger te zijn geweest, omdat die bang is dat zijn klant door een ongelovige Thomas oftewel sceptische familielid, kennis of vriend(in) op andere gedachten kan worden gebracht zodat de waarzegger alsnog naar zijn geldstroom kan fluiten die hij/ zij bij zijn nieuwe of oude klant denkt te hebben aangemaakt.

 

De toekomst voorspellen is onmogelijk, en het verleden is te achterhalen door informatie in te winnen uit allerhande bronnen. Wanneer iemand de toekomst zou kunnen voorspellen dan zou dit betekenen dat de toekomst onwrikbaar vaststaat, anders zou men hem niet kunnen voorspellen. 

Deze gedachtegang kenmerkt het typisch welbekend gelovig tintje.

 

… De toekomst ligt niet vast, alleen de supergelovigen denken hier heel anders over. Ze beschouwen hun wereldse gang van zaken als hun lot volgens Bijbelse interpretaties. 

Desondanks klaagt het merendeel van de gelovigen hun buren te pas en te onpas aan voor geluidsoverlast, of ze doen aangifte tegen hun verkrachter of ze verraden de dief of klagen hun partner aan voor huiselijk geweld of ze liegen de boel bij elkaar of ze ageren tegen iemand die hun ooit kwaad heeft misdaan of slecht was in hun ogen, in plaats van dat ze alles wat hun negatief overkomt voor lief nemen als de wil van hun God/ Allah, Insha’Allah.

 

… Maar overkomt ze het goede, bijvoorbeeld ze winnen een prijs bij de vriendenloterij of elders, of ze krijgen een cadeau van vrienden, kennissen of vreemden, dan hoor je ze bijna nooit zeggen “Neen, dat hoef ik niet!” 

… En bij het winnen van een geldprijs staan ze direct klaar met hun pinpas om te gaan kijken of het geld reeds gestort is. Daarbij zijn ze vliegensvlug met telefoneren om te vragen wanneer en hoe ze hun gewonnen prijs bij de postcodeloterij in ontvangst kunnen nemen dan wel de dag van de mogelijke storting mogen verwachten. 

Dit, terwijl ze in het alledaagse leven erg timide, niet spraakzaam en terughoudend zijn.

 

… En of het gaat om een cadeaubon voor een appelkruimeltaart van “Dunselman” of voor een gewonnen etentje bij omoe snesi om de hoek of een bon voor gratis pizza’s bij een willekeurige Pizzeria, ze zijn bij alles wat een voordeel voor ze kan opleveren als de kippen bij en weten meestal precies de openingstijden van de zaak evenals de kortste weg daarheen te vinden om hun gewonnen prijs op te halen.

… Sterker nog, de meeste staat geduldig uren voor de zaak te wachten totdat die opengaat alsof ze bang zijn dat de pizza’s opraken.

… Bij een cadeau van vrienden en bekenden zeggen ze meestal “Dank je wel.”

 

… Dus het merendeel van de goedgelovige mensheid nestelt zich klaarblijkelijk niet in het welbekende lot wanneer ze het negatieve daarvan ervaart, dat vooraf bepaald zou zijn volgens godsboek welke waarzeggerij ondersteunt.

 

… Alleen wanneer het lot de gelovigen geluk brengt staan ze met een vroom gezicht vol ongeduld te wachten om “hun lot” met beide armen te ontvangen.

 … Met andere woorden, “het lot” dat onder beheer is van Petrus die volgens de religieuze wereld bij de Hemelpoort staat te wachten om geslaagde kerkgangers toe te laten in de Hemel en om vrome slechteriken door te verwijzen naar de Hel wordt feitelijk in haar geheel niet serieus genomen, maar het begrip lot fungeert slechts als een godsdienstsmoes voor de godsdienstige mens om zich zalig voor te doen op aarde.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh: 

“Wie zich aan zijn godsgeloof vastklampt dient ook fair, oprecht en paraat te staan voor de consequenties die het godsgeloof met zich meebrengt en moet deze ook onherroepelijk aanvaarden. Men dient consequent te zijn en te blijven ten opzichte van het goede en het kwade die hem of haar overkomt.

… Wie zich hierin berust is gehoorzaam en een trouwe godsdienaar, maar wie ontrouw is aan zijn religie ten aanzien van goed en kwaad is een hypocriet waarvoor geen plaats mag zijn tussen de levenden, zodat Godswil in deze geschiedde op aarde.”

 

“Het is met goedgelovige mensen gesteld zoals met de bodem. Als het de gelovigen goed gaat dan vragen ze te weinig van God of bekommeren ze zich nog amper om hem, maar als het ze slecht gaat, dan vragen ze opeens te veel.

… Daartoe branden ze verwoed kaarsen en wordt het stoffige psalmliedjesboek fluks uit de onderste lade van een kast tevoorschijn gehaald om God lof toe te zingen zodat “Hij” ze alsnog verhoort.

 

… Maar verstandige mensen wiens ogen open zijn gegaan zullen God en de heilige schriften alleen maar vervloeken met het onweerlegbaar besef dat onbekommerdheid, nonchalance, wreedheid en onbarmhartigheid de kenmerken zijn van God en de Bijbel die op allerlei manieren worden goedgepraat door zogenaamd humane godsdienstfanaten.

 

En om de slechtheid van God in goedheid te bekrachtigen hebben kwaadaardige mensen in schaapskleren zich verenigd in zogenaamd goedbedoelende godsdienstinstellingen die via liefdadigheidsprojecten hun manier van menslievendheid betrachten. 

… Anderen bedienen zich met wazige verhalen, geflankeerd of met behulp van zogenaamde engelen, zelfverzonnen Chakra theorieën of zelf ontwikkelde therapieën die kant noch wal raken. En al deze moderne ontwikkelingen die zogezegd tot heil is van de menselijke geest zijn door de makers ontworpen en bedoeld om zelf beter van te worden.

… Het staat buiten kijf dat sommige figuren met hun zweverigheid het goed voor hun medemensen voor heeft, maar doorgaans is het bullshit wat ze verkondigen waar de geneeskracht en het bewijs van genezing volledig achter de oren moeten worden gezocht. In feite komt de werkwijze van de toverdokters in die primitieve landen overeen met de werkwijze van de westerse “gebakkenluchtverkopers” die hun dubieuze praktijken hebben ingekleed in een modern westerse jas. Feit is, dat ze  het allemaal moeten hebben van de goedgelovigen en naïevelingen.

 

… In werkelijkheid fungeren de meeste charitatieve instellingen als doorgeefluik van de kerk om behoeftige medemensen op langer termijn uit te buiten en om het goddelijk kwaad en ellende en misère onder de mens te blijven verspreiden met hun religieuze waarzeggerij.

 

… Mensen en instellingen die uit hoofde en op fundament van een godsdienst opereren, zijn in mijn ogen hooglijk kwaadaardig, omdat ze de voortzetting van hun godsboek en haar verderfelijke sprookjes in de een of andere vorm propageren die sinds mensenheugenis slechts onheil voor de mensheid heeft gebracht en nog steeds brengt.

 

… Voor de schijnheilige mens beantwoorden religieuze instanties zoals “het Leger des Heils” aan hun behoefte. 

Ze leven met de wetenschap dat ze door hun donatie ten behoeve van een zogenaamd menslievend religieuze instantie op de een of andere manier gevrijwaard te zullen worden van de zonden die zij voor eigen voordeel in de loop van hun leven bewust hebben gepleegd en nog plegen op hun medemensen.

 

… Het is van oudsher alom bekend, dat de kerk en de heiligen zonder uitzondering alle gelovigen vergeeft ongeacht wat zij hebben misdaan, zolang ze maar de kerk geld toestoppen en het godsgeloof trouw blijven zodat het kwaad onder de mensheid blijft gedijen.

 

… En dit soort instanties zoals het Leger Des Heils is meestal de grootste hypocriet dat geregeld waarzeggerij bedrijft, want, zeggen ze; “God houdt van alle mensen.” 

Dus de gelovigen die dit soort instanties financieel of op enig andere wijze steunen worden wereldwijd bewust mensonterend genept waar ze bijstaan.

 

… Van horen zeggen bewerkstelligen waarzeggers met hun gave regelmatig wonderen, maar wat mij wel tot thans erg verwondert is dat totnogtoe geen enkele waarzegger zich heeft voorgedragen om de lottocijfers te voorspellen.

 

… Ook heeft nog nooit een medium de winnende getallen van de staatsloterij voorspeld, ook niet waar, wanneer, in welke verkoopplaats, in welke winkel, om hoe laat en door wie het winnende staatslot zal worden verkocht en wie dit lot zal gaan kopen.

 

… Ik heb me daarover vaker afgevraagd waarom dat nog niet is gebeurd. Het levensdoel is immers om mensen blij en gelukkig te maken zodat men alvast weet wat iemand te wachten staat bij geluk en hoe dit geluk op de juiste wijze moet worden beheerd, zodat het op de goede baan blijft. 

En wie in de toekomst mogelijk ongeluk zal ervaren, kan dan in ieder geval zijn/ haar ongeluk voorkomen door de juiste acties te ondernemen om dit ongeluk te vermijden?

 

… Geld maakt mensen die op zwart zaad zitten wel blij en gelukkig, evenals mensen die het geld ook heel goed kunnen gebruiken ter verlichting van hun leven. Degene die het gezegde heeft bedacht, dat “Geld niet gelukkig maakt“, was voorzeker niet goed snik.

… Juist geld maakt gelukkig, maar de hebzucht maakt ongelukkig.

… De toekomst voorspellen is een farce en is zo nep als de verdraaide volksgeschiedenissen en religieuze sprookjes die in de Koran, de Thora, de Bijbel en in andere godsdienstboeken voorkomen.

 

 

 

 

 

Vertellen dat familieleden uit elkaar zullen gaan, dat mensen zullen scheiden, dat een ruzie tussen beste vrienden is veroorzaakt door onmin, dat een vrouw jaren later één, twee of meerdere kinderen zal krijgen, dat iemand de ander heeft bedrogen met haar beste vriend/ vriendin of iemand is behekst met behulp van een Doekoen, Bonuman of Wisiman, etc. is iets anders dan de toekomst voorspellen.

 

Verder kan bijna iedereen de toekomst voorspellen, alleen niet heel ver in de toekomst. Zo wist ik ruim vooraf dat ik dit bestand zou opslaan op de harde schijf van mijn laptop, en dat ik dit werkstuk zou gaan delen op facebook en te boek stellen.

 … En mijn voorspelling is ook uitgekomen. Toch kon ik dit niet met 100% zekerheid voorspellen, omdat ik twijfelde of ik mijn visie over waarzeggerij zal openbaren of niet.

 Hoe klein de kans ook is, er had iets plaats kunnen vinden waardoor ik niet op opslaan zou kunnen besluiten. Ik had bijvoorbeeld een beroerte kunnen krijgen net op het moment dat ik het bestand wilde opslaan.

 … Het is niet voorgevallen, maar het had gekund, want de natuur is onvoorspelbaar. Niemand weet wanneer de dag en het tijdstip aanbreekt waarop men komt te overlijden.

 

Als ik nu bijvoorbeeld voorspel, dat ik over 3 jaar naar Suriname ga om weer plaats te gaan nemen op mijn troon, en over 3 jaar ga ik daadwerkelijk naar Suriname, kan ik dan de toekomst voorspellen?

 

… M.a.w., alles wat met waarzeggerij, toekomst voorspellen of gedachten lezen te maken heeft is absolute bullshit en puur volksverlakkerij.

 … Denk eens toch logisch na en u zult tot dezelfde conclusie komen zoals door een waarzegger wordt voorspeld. Waarzeggerij is behalve een kwestie van kennis en statistiek, maar buitendien ook een kwestie van observatie en zelfvertrouwen. 

Nagenoeg alles wat een medium denkt en wil uitdragen komt veelal tot uiting in wat deze uitvoert, hoe hij of zij eruitziet of wil uitzien voor een ander teneinde indrukwekkend over te komen.

 … Wat er gaat gebeuren voor iemand is normaliter afhankelijk van wat er op het moment staat te gebeuren en wat reeds gebeurd is, en de kans dat een voorspelling uitkomt gebaseerd op goede observaties en kennis is dus best heel groot, maar het kan ook aardig fout gaan.

 

“Een Nederlandse mevrouw heeft mij ooit verteld dat een medium haar vroeger had voorspeld dat zij met een buitenlandse man drie kinderen zou krijgen waarvan twee jongens zouden zijn.

… Jaren later kreeg zij inderdaad drie kinderen, alle drie meisjes, en niet met een buitenlander, maar met een Nederlandse man.

…  Vijf jaar later kreeg zij nog vier kinderen erbij, ook allemaal meisjes.”

 

… Die waarzegger was zeker stomdronken tijdens dat consult hè. Hij heeft totaal misgeraden, maar wat hij wel goed had was, dat de vrouw zou trouwen, en dit kwam uit. Geweldig toch!?”

 

 

 

 

 

Ik besef heel goed dat er mensen zijn die inderdaad wel degelijk een natuurlijk talent hebben.

… Wie de waarzegger wil uithangen om medemensen op een legale manier op te lichten moet de gave hebben om de gedachten van mensen te kunnen lezen, gericht informatie kunnen trekken uit iemand zijn verhaal door toepassing van psychologie. 

De medium dient in staat te zijn om  lichaamstaal te analyseren en moet andere kleine reacties op bepaalde letters en woorden kunnen verduidelijken om zijn slachtoffers voor gek te zetten.

… Ook moet de waarzegger goed kunnen inspelen op iemands verdriet en bezorgdheid, en de statistieken correct kunnen raadplegen.

 

Maar…. het lijkt mij logisch, dat iemand die de toekomst kan voorspellen niet in een wigwam gaat zitten om medemensen geld af te troggelen, maar koopt simpelweg een lotto formulier en wint keer op keer de hoofdprijs.

… Iemand die zogenaamd met de doden kan praten koopt geen smartphone om te bellen maar zal de grote mysteries van het verleden en van het heden oplossen door naar zijn magische bol te staren en op die manier communiceren met wie hij/zij maar wilt en bespaart bovendien op een telefoon abonnement.

… Iemand die gedachten kan lezen zal niet met een tv-programma meewerken om zijn medemensen te belazeren, maar naar de Casino gaan en geld winnen en daarvan genieten, een Lamborghini kopen en lekker scheuren op de Reeperbahn in Duitsland, etc.

 

Er zit een verschil in verwachtingen koesteren en voorspellen. Wie verwacht dat iets gaat gebeuren is daar gewoonlijk een duidelijke aanleiding voor.

 … Daarnaast is het vrij logisch dat men de toekomst tot op een zekere hoogte kan voorspellen.

… Als ik bijvoorbeeld te laat komt voor mijn afspraak, ‘voorspel’ ik dat ik te laat aanwezig zal zijn op mijn afspraak.

… Dit is dus een verwachting, maar de ‘voorspelling’ komt wel uit, mits ik op tijd op mijn afspraak ben. Maar hiermee bewijs ik helemaal niet dat ik de toekomst kan voorzien.

 

Kwakzalverij/ oplichterij, is hetzelfde als de waarzeggers programma’s wat men op de televisie ziet waar tv-producenten en de hele staf vrolijk meewerken aan gemeenzaam bedrog, om geld te verdienen en om de kijkcijfers op te schroeven.

 … Het is totaal nep, slechts psychologische manipulatie van iemands mentaliteit. Bijna elke malloot kan dat en het is volkomen legaal.

 

“Ik voorspel dat wie mij niet sponsort binnenkort hem/haar onheil overkomt! Helemaal perfect, want wie wil geen vette bankrekening?

 

Let wel: Ik wil graag een goedgevulde bankrekening en mijn vermogen op een nette en legale wijze verkrijgen en verdienen om mijn projecten te kunnen realiseren, maar niet door uitbuiting van medemensen door in te spelen op hun angsten en toekomstverwachtingen.

 

 

 

 

 

De toekomst ligt niet vast, maar hangt samen aan toevalligheden.

… En waarzeggers zeggen algemeenheden over de toekomst en hopen dat een ervan ooit uitkomt. Daar zijn sommige mensen erg gevoelig voor, accepteren hun situatie en vinden daar enorm steun in, terwijl dat vrij algemene levenslessen zijn.

 

In het algemeen krijgen sceptici een hoop gezeik van mensen wanneer het gaat over aliens, bakroes, geesten, elfen, kabouters, djinns, duivels, zeemeerminnen, enz., en wie het waagt om hun fantasie als onzin te verklaren wordt uitgejouwd.

… En wie de mensen die dat soort verschijnselen krijgen vergelijkt met het hebben van een waanidee of psychose wordt vaak zeer kwalijk genomen. 

… Wie vindt dat dit soort figuren die kabouters, geesten, apuku’s en spoken zien gestoord is concludeert deze bevinding vanuit zijn eigen realiteitskader. 

 … Zelf, noem ik dit soort geestelijk verwarde mensen “niet gek”, ik vermoed alleen maar, dat binnen het Psychose kader door allerlei psychische redenen, deze mensen gedeeltelijk of tijdelijk de controle over hun gedachten hebben verloren.

… Dit soort geesteszieke mensen heeft iets meegemaakt waardoor ze anders is gaan denken en voelen. 

Sommige van hen willen zich apart en betekenisvol voelen ten opzichte van de maatschappij, en gedragen zich alszodanig hyper gestoord om hun inferioriteitsgevoel te compenseren.

 

Persoonlijk vind ik het moeilijk om een discussie te starten met mensen die zogenaamd de toekomst kunnen voorspellen. Daarnaast vertrouw ik niemand die overal geesten, bakru’s of andere dubieuze verschijnselen zien en met deze kunnen communiceren, en kabouters waarnemen of elfjes zien vliegen die er in werkelijkheid niet zijn, maar alleen voorkomen in hun verwarde brein. Ze zijn voorzeker onbetrouwbaar.

 

… Om door dit soort duistere zaken heen te kunnen prikken moet men ten eerste twijfelachtig zijn, wat sommige mensen niet kunnen zijn, omdat ze veelal worden gehinderd door hun verbeeldingswereld.

… Dit, omdat velen goedgelovig en bijgelovig zijn. 

 … Als er een discussie plaatsvindt over bijvoorbeeld het bestaan van buitenaards leven, verschijnen er mensen die dan beweren contact te hebben gehad met buitenaardse wezens. Sommigen zijn zelfs ervan overtuigd dat ze van buitenaardse komaf zijn. En de ervaringen die ze over hun verbazingwekkende buitenaardse ervaringen en bestaan delen lopen sterk uiteen en spreken boekdelen.

… Menigeen is ooit ontvoerd geweest door aliens en heeft daarbij allerlei fysieke en seksuele proeven moeten ondergaan waarvan sommigen seksueel werden misbruikt, zoals de moeder van Jezus.

Immers, Maria werd volgens de Bijbel, toch bevangen door de heilige geest en raakte zwanger? Deze laatste kan zich aansluiten bij ME TOO, maar of de rechtbank de heilige geest, God of de schuldige aliens veroordeeld krijgt is een heikel punt en moeilijk voor te stellen.

 … Weer anderen vertellen over een wonderbaarlijk planeet waar ze vandaan komen waar Superman erg trots op zou zijn, etc. 

Toch is deze gekkigheid als afkomstig van een kronkel in de hersenpan van de goedgelovige mens niet heel bijzonder.

 … Al eeuwenlang gelooft een deel van de wereldpopulatie in allerlei half mens en half dier gedrochten waarvan sommige wanschepsels nog steeds worden aanbeden als goden. 

De volken die deze wangedrochten totnogtoe aanbidden zijn door hun voorouders generatielang verwaand, achterlijk en dom gehouden. 

Zie hiertoe als treffend voorbeeld de vroegere Indiase bevolking met hun talloze wanstaltige, gedrochtelijke en huiveringwekkende goden. Het zijn gewoon monsters!! … Helaas heeft het onnadenkende deel van hun nageslachten deze waanzinnige godsdiensttraditie voortgezet waarin onmensen en fantasiebeelden een voorname rol spelen. 

En dit gebeurd nu nog steeds evenals de onrechtvaardige filosofie daarachter die klakkeloos wordt overgedragen van nazaat tot nazaat als hun leidraad en waarin racisme en onmenselijkheid hand in hand samengaan.

… Dus hoe krom kan de gelovige mensheid tegenwoordig nog denken?

 

… Maar dan moet het ook niemand gaan verbazen dat het scepticisme uiteraard bij de nuchter denkende mensen naar boven komt dat gewoonlijk beantwoord wordt met cynisme met ronduit kwetsende uitspraken op de scepticus gericht.

Dit soort discussies worden door sommige nuchtere mensen maar ook door fantasierijke lieden zelf uitgelokt, waardoor beide partijen nóóit een serieuze discussie kunnen voeren met elkaar.

 

 

 

 

 

En een heleboel mensen, zoals godsdienstprekers, de Paus, imams, rabbi’s en moellahs, zijn geduchte fantasten, die een soort hiaat in hun leven trachten op te vullen door zich vast te klampen aan het (Gods)geloof in het bovennatuurlijke volgens hun heilige boek. 

 … Maar wanneer mensen zich van hun sceptische kant laten horen voelen de meeste godsdienstfantasten zich erg bedreigd en reageren furieus op de sceptici met de opmerking dat ze kortzichtig zijn en beledigend. 

… En deze religieuze fantasten beseffen niet dat ze zelf erg kort zijn van begrip en hun blik op het leven niet willen verruimen omdat ze overwegend zwakzinnig zijn van geest.

 

Er is meer dan wij mensen kunnen waarnemen of bevatten, daarom zou het best kunnen dat sommige mensen daar iets van kunnen opnemen of in de toekomst kunnen zien of in de tijd kunnen reizen.

… Maar het is 100% zeker dat de paranormaal begaafde mediums en godsdienstpredikers gerenommeerde bedriegers zijn, die gebruik maken van godsdienstelementen uit de sprookjesverhalen van de Bijbel, Thora, Koran, etc. met het doel om hun medemensen te belazeren waarvan sommigen gebruik maken van technieken zoals cold reading om wanhopige en bijgelovige mensen te strikken.

 

… Men moet derhalve niet vreemd opkijken wanneer een slachtoffer achteraf beseft beet te zijn genomen door een medium. Het komt geregeld voor dat bij toeval een uitspraak van een waarzegger is uitgekomen in iemands verdere leven. En toevalstreffers komen veelvuldig voor, want de wereld is rond.

 

Er zijn altijd mensen die met overtuiging weten te vertellen dat een bepaalde waarzegger dingen heeft gezegd die niemand anders kon weten. Iedereen is vrij om de ander, die raak heeft gesproken te sponsoren, maar dit mag niet gelden als algemene reclame voor medemensen die niet in het ootje willen worden genomen.

 

… Het ontgaat vrijwel de meeste mensen die een positieve profetie van een medium heeft ervaren, dat ze ooit in het verre verleden tegen iemand of op enig andere wijze zelf spraakzaam is geweest, maar dat inmiddels helemaal is vergeten tegen wie en wanneer.

… Daarom vermoeden veel mensen normaliter niet, dat een van hun eerdere uitlatingen de basis heeft gevormd van de recente pakkende voorspelling.

 Nogmaals, naar mijn mening zijn waarzeggers zeer intelligente mensen die precies weten hoe en waar ze op het internet of elders kunnen zoeken naar info. 

Daarbij hebben ze ook meteen in de gaten wie ze in de maling kunnen nemen en van wie ze ontraceerbaar geld kunnen aftroggelen.

 

Kijk bijvoorbeeld naar het Paranormale, oftewel de “niet-wetenschappelijke geneeswijzen.” 

Sommige sceptici noemen dit ook de Pseudowetenschap, en helemaal ongelijk kan ik ze niet geven, want er is meestal een groot verschil tussen de effecten of werking van iets en de verklaring ervan.”

 

… Ten aanzien van geestelijke rust is de laatste decennia wereldwijd een legio mensen boeddhistisch geworden. 

Anderen trekken het klooster in en ondervinden daarbij gunstige effecten om “psychologische redenen”, en niet dankzij de rituelen die bij het boeddhisme en bij sommige kloosters kenmerkend zijn.

 

… Maar voor een bepaalde groep mensen is het daar zoeken op de verkeerde plek en vinden hun heil in de natuur waar zij zich afzonderen en komen op deze manier ook tot innerlijk rust.

 

 

 

 

 

Het brein van de mens kan veel meer dan alleen maar duistere praktijken genereren voor eigen voordeel, want door beoefening van bepaalde ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen kan iemand echt het gevoel krijgen dat deze zich geestelijk van de buitenwereld kan afsluiten en zich elders kan bevinden, in een andere dimensionale kring.

 

Maar hoe kan men precies bedrog traceren in dit geval van waarzeggerij?

… Er zijn instellingen die cursussen geven in het paranormale en een nogal enorm bedrag vragen voor het doceren van mysterieuze energieën, terwijl dat soort dingen gestaafd is op pure onzin. 

En hoe groter het geldbedrag dat ervoor gevraagd wordt, des te groter en omvangrijker het bedrog.

 

… Als ze over ‘levenskracht’ beginnen als afkomstig uit een duistere bron waar zij alleen weet van hebben, dan moet dit feitelijk ook eenieder duidelijk zijn.

 

Vooral de sociaal zwakkeren in de samenleving die wanhopig een oplossing zoeken voor hun kleurloos of ongelukkig bestaan zijn hier geregeld het haasje.

… Daarnaast is niet alleen het paranormale bedroggevoelig, maar ook de meer verspreide geneeswijzen  zoals acupunctuur, geestuitdrijving en homeopathie. 

 

Ik moet hier wel eerlijk bij zeggen, dat acupunctuur wel degelijk effect heeft, maar het wordt de klant niet verteld dat het feitelijk niet uitmaakt waar er geprikt wordt. 

Dus prik de naalden maar overal waar men maar wilt in het lichaam, en het helpt. Het is ergens toch bedrogtherapie die evenals homeopathie, geen enkele werkende substantie heeft en mag derhalve worden aangemerkt als zuiver bedrog.

 

… En duiveluitdrijving is een primitieve vorm van homeopathie die vroeger door toverdokters en inheemse geneesheren werd toegepast voor het genezen van zieke mensen en werd uitgelegd als bezeten te zijn door een kwade geest, en zelfs nu nog. Zie http://vishnuh.nl/Vishnuh-Humor/

 

En een osteopaat is iemand, die het lichaam benadert als één geheel, die functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels wil veranderen door aan andere delen van het lichaam te wringen. 

 … In feite is deze geneeswijze een veredelde vorm van massage, want een osteopaat werkt uitsluitend met zijn handen en maakt in het lichaam los wat los moet zitten en masseert het lichaam zodanig om de stoornissen in het lichaam te herstellen.

… En massage in het algemeen is rustgevend. Het is dan ook vrij logisch dat men na een massage zich beter voelt, maar dat is omdat de stress wat vermindert en de spieren zich ontspannen.

 

 

 

 

 

Een groot aantal mensen gelooft in de helende kracht van natuurstenen en dierenproducten en het vlees van de beschermde diersoorten o.a. slangenhuiden, apen schedels, apenvlees, tijgervlees, botten, ivoor, (slag)tanden, klauwen en nagels van wilde dieren, koeienvlaai en koeien urine, enzovoorts, wat allemaal neerkomt op puur bijgeloof en primitieve gekheid.

 

… Bijna alle veel voorkomende menselijke/ lichamelijke kwalen gaan vanzelf over, waar mensen geen enkel idee van hebben.

 … Dat de mens gelooft in de helende werking van natuurelementen komt, doordat de mens in het algemeen ritueel gevoelig is, als afkomstig van de primitieve groepsmens die nood had aan rituelen om zichzelf houvast te geven.

 

En dat mensen stellig beweren dat men energie kan verkrijgen uit kristallen, die bij healings oftewel paranormale genezingen kunnen worden opgeroepen, is de grootste onzin die er bestaat. De persoon die iets paranormaals kan bewijzen is nog niet geboren en zal ongeboren blijven.

 ... En laat Jezus hierbuiten die volgens de Bijbel op water kon lopen, brood en vis kon vermenigvuldigen en doden kon opwekken, want stervelingen kunnen niet toveren. Zie http://vishnuh.nl/De-Schepper/

 

Dat mensen zich vaker loslaten op onbekende en oosterse geneeswijzen is niet verbazingwekkend. Dit, omdat de knuffelaars van alternatieve en oosterse geneeswijzen in het algemeen begeesterd zijn over de duizenden jaren beschaving van de chinezen en andere vroegere volken. 

Ze verwijzen heel flink naar de oudheid en de vermeende helende werking van hun medicijnen gebruik.

 

… Maar dit wil niet zeggen, omdat alternatieve geneesmiddelen al duizenden jaren door oosterse volken werden gebruikt, dat het dan ook überhaupt goed pluis is voor de gezondheid van de mensheid in het algemeen? 

Neem hier als voorbeeld de kerk, die meer dan twee millennia bestaat, maar nog steeds niet goed bezig is. Vroeger niet en hedendaags nog steeds niet. 

 

… Tegenwoordig kletsen de predikers dagelijks ook almaar nonsens over onzinnige wonderen van een niet bestaande God en over de vermeende goedheid van hun heiligen. 

 De kerk heeft vroeger enorm veel apekool op schrift vastgelegd als zijnde het heilige boek, en dit geldt voor alle godsdiensten, omdat alle religies heel veel met elkaar gemeen hebben. https://vishnuh.nl/boeken-2/iedereen-is-geboren-zonder/

 

… Zodoende worden goedgelovige mensen keer op keer onderdrukt, vreselijk uitgebuit, dom en achterlijk gehouden en tenslotte bang gemaakt zodat ze geld blijven geven aan de kerk.

* Het is niet standaard, dat wanneer de hele straat naar de kerk gaat dat het dan ook goed is voor de mensheid? 

Met alternatieve geneesmiddelen en oosterse geneeswijzen is dit evenzo die grotendeels ook niet wetenschappelijk zijn onderbouwd.

 … Men neemt aan dat het preparaat werkt, terwijl de werking en genezing van het gros nog niet exact is bewezen, destijds niet en tegenwoordig heel summier, wat ook nog niet kan wijzen op een duidelijk bewijskracht. 

De meeste alternatieve geneesmiddelen is een volksgebruik en gebaseerd op geloofskracht, maar is niet gegrondvest op afdoende bewijs van genezing.

 … En vooral ernstige zieke mensen vinden het helemaal niet erg om zich op een andere alternatieve wijze goed te laten verzorgen en waar ook wierook wordt gebrand voor een beter gevoel, omdat hun reguliere therapie vaak onheilspellend pijnlijk is of onhoudbaar. … 

Het gros van ernstig zieke mensen denkt herhaaldelijk, “baat het niet, dan schaadt het ook niet.

 

… Aansluitend op het hiervoorgenoemde roepen twijfelaars van alternatieve geneeswijzen en de reguliere medische wetenschap herhaaldelijk binnenshuis, dat “natuurgenezers die dit soort zieke mensen in behandeling nemen moeten worden opgesloten.” 

Dit soort klokkenluiders dat opsluiting verkiest boven de vrijheid van de mens is meestal egoïstisch in haar streven en mag gerust gerekend worden tot de beste stuurlui die aan wal staat.

 

… Het idee van opsluiting is ronduit nutteloos en inhumaan. Daarnaast moet ieder het voor zichzelf weten of hij wel of niet een alternatieve geneeswijze wil ondergaan. 

Om medemensen, die nog in het bezit zijn van hun verstandelijke en geestelijke vermogens tegen een alternatieve behandeling te weerhouden, is schending van de vrijheid van de mens.

 

… Iedereen heeft recht van zelfbeschikking. Ieder mag over zijn eigen leven beslissen. 

Iemand die ernstig ziek is en kruidengeneeskunde of een andere alternatieve genezing zoekt en stopt met zijn medische kuur, gaat over het algemeen ook dood als hij die kuur continueert.

 

 

 

  

 

Kruidengeneeskunde.


Kruidengeneeskunde en andere alternatieve geneeswijze is reeds lang geleden achterhaald en berust niet op genezende bestanddelen in de kruiden. 

Niet allemaal, maar de meeste wel.

 

Zo is de ginseng wortel bij velen erg geliefd en wordt ook veelvuldig gebruikt, terwijl er talloze gevallen bekend zijn van nierbeschadiging en andere afwijkingen door ginseng gebruik.

… Een ander bekend middel is het Zoethoutextract (drop) dat meestal wordt toegepast in hoestdranken.

… De zoethoutwortel is een bestanddeel dat weldadig is en een verzachtende invloed heeft op de keel en luchtwegen, maar kan diverse schadelijke effecten op het hart- en vaatstelsel hebben, en door verlaging van de kaliumconcentratie in het lichaam tot hartritmestoornissen leiden, met als bijwerking verhoging van de bloedsuiker en een verhoogd risico op inwendige bloedingen.

 

Verder heb je nog de “Ginkgo biloba” geneesmiddelen. Ginkgo biloba extracten worden gehaald uit de bladeren en de zaden van de Ginkgo biloba boom en is bekend in de Chinese geneeskunde.

… Er wordt beweerd dat het een remedie is tegen hart- en vaatziekten, het verhelpt impotentie, corrigeert afwijkingen in het binnenoor, helpt bij stress en zware depressie, gaat dementie tegen en nog veel meer. 

…  De Ginkgo producten worden door slimme handelaren geprezen als een soort wondermiddel terwijl de genezende werking op de genoemde aandoeningen niet vaststaat.

 … Maar het is niet zo dat wanneer de bestanddelen van bepaalde kruiden en boomsoorten, die in de oudheid werden gebruikt door vroegere volkeren, dan per definitie goed zijn voor de mens als geneesmiddel tegen allerlei kwalen en ziektes?

 

Een ander alledaagse kruid dat ook vaak wordt opgehemeld is de Knoflook. Veel vroegere volken gebruikten knoflook om bepaalde inwendige en uitwendige infecties te verhelpen en om een gezonde stoelgang te bevorderen.

 … Tegenwoordig wordt door zogenaamde kenners gesuggereerd dat knoflookpreparaten cholesterolverlagend werken, diverse kankersoorten tegengaat o.a. darmkanker, prostaatkanker, longkanker, etc., gunstige effecten op hart en bloedvaten hebben, en voorts voor allerlei medicinale doeleinden kunnen worden gebruikt. Er is veel gemis aan wetenschappelijk bewijs van de werkzaamheid en genezende werking van knoflook op de hiervoorgenoemde ziektes. 

… De helende werking van knoflook staat niet specifiek vast, en ondersteuning van knoflook door lokaal volksgebruik is ruim onvoldoende en biedt geen zekerheid. Het Vishnuh-genootschap weet ook niet meer dan haar al bekend is, wegens gebrek aan middelen om de betreffende kruiden aan een diepgaand wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen naar hun medicinale eigenschappen en de genezende werking op de ziektes zoals door velen wordt beweerd.

 … Inzake de knoflook erkennen wij alleen maar, dat het een smaakmaker is en inderdaad gunstig werkt bij de bestrijding van sommige inwendige infecties en kwalen, maar niet wat tegenwoordig in brede westerse kringen over knoflook en over een groot aantal andere kruiden wordt voorgedragen.’

Zo zijn er mensen die zich op kruiden gebaseerde detox- dieeten verlaten in een poging hun lichaam ontgiften. Het lichaam produceert elke dag gifstoffen door luchtvervuiling, slecht voedsel en alcoholische dranken. Maar Detox op zich heeft geen enkele zin, daar nergens wetenschappelijk bewijs te vinden is dat detox helpt ter verdrijving van gifstoffen.

Dit soort diëten zijn erg in trek en aantrekkelijk voor mensen die snel willen afvallen, gezond willen eten en hun lichaam willen vrijwaren van gifstoffen. Er is een groot scala aan detox- methoden die belanghebbenden beloven die het lichaam kunnen verschonen. En elke geldlustige rommelt maar op los en is niet scheutig met allerlei bekende en onbekende kruiden. Maar detox dieëten zijn niet effectief gebleken en vooral onveilig met alle risico’s van dien. Men beloofd dat de schadelijke stoffen in het lichaam veilig worden afgevoerd wat ook gewichtsverlies en verbeterde gezondheid kan stimuleren. Dus Detox verwijst naar ontgifting van het lichaam. Maar aan deze methode om het lichaam te ontgiften zijn risico’s verbonden en kan leiden tot een tekort aan voedingsstoffen in het lichaam,  vermoeidheid en uitdroging waar ook een slechte werking van het immuunsysteem en andere gezondheidsproblemen kunnen ontstaan.

 

 Let wel; 

… Veel bekende en populaire kruidenmiddelen kunnen bij een opeenhoping in het lichaam tot toxische waarden oplopen, belangrijke organen in het lichaam aantasten en tot allerlei inwendige vergiftigingen leiden waarvan de uitkomst zich kan manifesteren in allerlei onbekende ziektes waarvoor nog geen remedie voorhanden is.

 

Verder zijn een legio alternatieve producten levensgevaarlijk omdat ze te veel zware metalen bevatten en qua curatie van nul en generlei waarde zijn, in tegenstelling tot de reguliere medicamenten die weliswaar niet als wondermiddel te boek staan, maar wel de kans bieden op genezing.

 

… Dat geleerdheid niet altijd staat voor zuiverheid en vertrouwen blijkt uit de academisch geschoolde mensen die zweren op ayurvedische kennis en de van hieruit zelfgefabriceerde brouwsels en producten promoten als de levenselixers die iedereen zou moeten gebruiken om een geestelijk en lichamelijk balans te krijgen in hun leven.

 

… Ik kom zelf uit een gemeenschap waar de meerderheid van mijn volk voor haar gezondheid afhankelijk is van de helende werking van natuurkruiden, maar wij gebruiken alleen de kruiden waarvan wij zeker weten dat ze inderdaad heilzaam zijn en genezend werken zoals door onze voorouders proefondervindelijk zijn bepaald en op schrift hebben vastgelegd.

 … Ik raad hierbij iedereen stellig af, op grond van onze voorouderlijke bevindingen op het gebied van kruidengeneeskunde, om zomaar allerlei kruiden als medicijn te gaan gebruiken van wie de werking en bijwerkingen nog niet proefondervindelijk zijn onderzocht en vastgesteld. 

Dit, omdat de werking en bijwerkingen van de meeste bekende kruiden die wereldwijd door een groot aantal mensen worden gebruikt als exotisch (huis)geneesmiddel, grotendeels onbekend zijn en op langer termijn mogelijk schade kunnen aanrichten op inwendige organen o.a. hart, nieren, bloed en vaatstelsel, de hersens en de lever.

… Ook het immuunsysteem kan serieus worden aangetast en op den lange duur onder zware druk komen te staan en op een gegeven moment gaan bezwijken door de onschuldig ogende kruiden.

 … Bedenk wel dat die zogenaamd helende planten en kruiden  door de primitieve mensheid van weleer op de bonnefooi werden gebruikt waarin het animisme het begin was van hun godsgeloof.

 … Destijds ging men er ook van uit, dat bijvoorbeeld verkoudheid ontstaat doordat er een geest in het lichaam beschutting is gaan zoeken.

 … Ook het boze oog werd door vroegere primitieve volkeren als een van de grootste boosdoeners en veroorzakers omschreven van allerlei ziektes en aandoeningen.

 … Dit boze oog wordt ook in de huidige tijd door achtergebleven mensen beschouwd als een bron van informatie en verklaring voor iets wat ze niet begrijpen en vaak ook niet willen begrijpen. Wie zogenaamd is aangetast door het boze oog (ogri ai) moet een bad nemen met blauwsel. Dit soort figuren is dus vastgeroest aan het primitieve verleden.

 

 

 

Bijgeloof

Er is tegenwoordig niets nieuws onder de zon, ook in de Middeleeuwen vond de homeopathie gretig aftrek in de vorm van bijgeloof. Dit volksgeloof is de alternatieve religiositeit en een niet op godsdienst of wetenschap gebaseerd geloof.

… Het houdt meestal in dat er iets veroorzaakt zou kunnen worden door bovennatuurlijke krachten of machten. Het geloof in een voorteken (omen) c.q. bijgeloof gaat vele eeuwen terug. Soms stamt een voorteken of bijgeloof af van overlevering uit de geschiedenis of generalisatie van een bijzondere gebeurtenis die in het verleden heeft geleid tot geluk of pech, of omdat een bepaalde situatie altijd gevolgd werd door bepaalde omstandigheden.

… In de oudheid was het interpreteren van voortekenen van de Goden een taak van de zieners. Tegenwoordig is het bijgeloof cultureel gebonden en behoort wereldwijd tot het cultureel erfgoed van vele volkeren. Mensen die bijgelovig zijn, zijn niet per definitie religieus.

… Meestal is het bijgeloof door omstandigheden met volkswijsheden verweven geraakt waardoor sommige voortekenen die geluk of ongeluk zouden brengen, wijd zijn verspreid.

… Een voorteken c.q. de interpretatie ervan, kan van land tot land aanzienlijk verschillen en zelfs een tegengestelde betekenis hebben. Ieder volk heeft een verhaal te vertellen, ieder volk heeft een perspectief wat geen volk anders heeft.

Het is niet verbazingwekkend, dat in de Middeleeuwen, waarin de meerderheid van de mensen vaak in de kerk kwam, ook het bijgeloof kind aan huis was. Als iemand ziek werd, was de verleiding erg groot om niet naar medische, maar naar theologische oorzaken te zoeken.

… Ziekte werd destijds gezien als een duidelijke straf voor openlijke of verborgen zonden, waardoor het dan geen zin had om wetenschappelijk onderzoek te doen naar het ontstaan van ziektes of naar een goede diagnostiek of naar verantwoorde geneeswijzen.

… Het woord van God was genoeg om de dommen nog dieper in de stront te laten zinken.

Het is bekend dat een legio boeren al dan niet religieus in de dagen waarin hun vee werd bedreigd door de pest, naar slinkse wegen zochten om het rampspoed van zich af te wenden.

… Vele gelovige boeren kauwden, tijdens de kerk bij de uitreiking van de eucharistie, niet op de hostie (een “geconsacreerd” plakje brood waarvan werd gemeend dat het in het lichaam van Christus was veranderd), maar namen deze mee naar huis om het ter bescherming in de stal van de betreffende vee te begraven, zodat het onheil dat gemunt heeft op hun vee kan worden afgewend.

… Een andere vorm van vroomheid en bijgeloof wordt gesteld met het tekenen van een kruisteken te midden op de kop van het vermeende besmette dier.

… Dit kruisteken zou dan borg moeten staan voor de gezondheid van alle vee. God wordt dan ook terecht de almachtige Redder genoemd wanneer het vee niet ziek word, terwijl het vee nooit ziek is geweest ten tijde dat het kruis op de kop van het beest werd aangebracht.

… Om tot deze God te bidden is het voldoende te geloven. Het geloof in de woorden brengt hulp welke uit heidense overblijfsels bestaan. Neem de maanden van het jaar, januari komt van de Romeinse god Janus, die twee hoofden bezat.

… Van demonen dacht men dat ze niet alleen ziekten konden verwekken, maar ook lucht konden verplaatsen, waardoor mensen fantasiebeelden kregen. Zo ontstond het verhaal hoe een demon een mensendochter in haar slaap besliep, waardoor ze zwanger werd. Dit lijkt meer op het “Moeder Maria” verhaal van de Bijbel. Dit sprookje is later in de Bijbel geïncarneerd als de heilige geest die Maria, de moeder van Jezus, tijdens haar slaap heeft verkracht. In feite is Maria verkracht door een bekende of zij heeft zich destijds aan vrijwillige seks overgegeven. Zo werd ook Merlijn de Tovenaar uit de Arthur-legende geboren. 

Wie overmoedig zegt, nooit ziek te zijn geweest, klopte drie keer onder een houten tafel, want dan tart men het lot. Het idee dat gevaar kan worden afgewend door het af te kloppen op ongeverfd hout, is oeroud. Veel vroegere volkeren geloofden dat er goede geesten in de bomen woonden en door op het hout te kloppen werden die geesten te hulp geroepen.

… In heel Europa en Amerika bestaan er allerlei variaties van het afkloppen. In sommige landen klopt men op ijzer in plaats van op onbewerkt hout.

… Het is ook vrij logisch, dat de door het geloof onderdrukte volkeren en landen o.a. Suriname, Brazilië, Honduras, Filipijnen etc. dit westerse bijgeloof via de kerk/ moskee hebben overgenomen en zich eigen gemaakt. Deze achtergestelde volkeren weten helaas niet beter.

 

… In Suriname bijvoorbeeld neemt het bijgeloof gruwelijke vormen aan. Wanneer sommige mensen een slang tegenkomen slaan ze deze niet alleen tot moes, maar ze vermorzelen ook de ogen van de slang, zodat, zogezegd, om te voorkomen dat de eventuele partner wraak neemt op de moordenaars. Deze bijgelovige mensen menen dat de partner in de ogen van de dode slang de daders kan zien om wraak te kunnen nemen, terwijl dit de grootste onzin is die er bestaat.

Ook de tanden-fee is gebaseerd op een heel oud fabelachtig bijgeloof, dat luidt, wie een uitgevallen melktand aan een muis geeft, de nieuwe tand net zo sterk wordt als die van het knaagdier. Ik kan me dit niet voorstellen dat een mens dit zou doen, zo van “alstublieft meneer of mevrouw muis, hier heb je mijn uitgevallen tand, zodat mijn nieuwe tand sterker wordt.”

 In het begin van de 20ste eeuw ontstond in de VS een variant van dit relaas waarbij de muis was vervangen door een fee die des nachts de melktanden onder het kussen van de kinderen vandaan haalde.

… Wat de fee ermee deed bleef aanvankelijk in het wazige, totdat een slimmerik het idee opperde, dat de tanden-fee in ruil voor de uitgevallen tand er een muntstuk voor gaf. Sedertdien legt de bijgelovige mens melktanden onder de hoofdkussen waarna de rest van de wereld deze verandering tot op heden klakkeloos na-aapt.

 

Het bijgeloof, dat wie een wens doet dat deze werkelijkheid wordt bij het zien van een vallende ster, is verzonnen door de Griekse astronoom Ptolemaeus.

… Weer ziet men hier hoe een zogenaamde geleerde het volk voedt met een bijgeloof wat niet wetenschappelijk is onderbouwd. Deze Griek schreef, dat vallende sterren hun ontstaan vinden wanneer de goden vanuit de hemel op de aarde neerkijken. Daarom was het voor de gelovige mens gunstig om te bidden wanneer er een vallende ster te zien was, want dan hadden de goden hun volle aandacht op ze gericht.

 

 

 

 

In het oude Egypte werd de kat als goddelijk beschouwd, en de godin Bastet had een kattenkop. Bij de Vikingen stonden katten hoog in aanzien, ze trokken immers de wagen van de liefdesgodin.

… Toen het christendom in de middeleeuwen haar intrede deed in Europa, veranderde de kijk op de kat echter naar dramatische hoogtes. De christenen waren doodsbenauwd voor de kat, die in tegenstelling tot andere dieren in het donker kon zien en jagen. En destijds beweerde de kerk, dat het alleen maar kwam doordat de kat samen heulde met de duivel, heksen en boze geesten.

… Vooral zwarte katten die de kleur van de duisternis vertegenwoordigde brachten diegenen ongeluk, die aan komt lopen of rijden, terwijl een zwarte kat voor hun de weg overstak. En dit sprookje wordt tot op heden geloofd door bijgelovige en religieuze mensen.

 … Het was zelfs zo erg, dat wie in de middeleeuwen een zwarte kat in bezit had als huisdier of zelfs maar een zwarte kat te eten gaf een lange celstraf of zelfs de galg riskeerde. Tot op heden worden zwarte katten alom in Europa vanwege het bijgeloof gedood, meestal door religieuze dierenbeulen en mensen die behept zijn met bijgeloof, dat nog steeds bestaat.

 … Ten overvloede merk ik hierbij op, dat de onderdrukte landen in de voetsporen zijn getreden van de Europese bijgelovig religieuze denkwereld. Geen wonder dat in die onderontwikkelde landen het bijgeloof het hevigst is dat geregeld door belanghebbenden wordt aangevuld en verweven met landelijke sagen en lokale verhalen.

… Het is daarom niet verbazingwekkend dat er jaarlijks overal in Europa mondiaal gezien zwarte katten worden gedood. Ook in de landen die behept zijn met bijgeloof en het religieuze virus is het doden van, vooral zwarte, katten vrij normaal.

 … Maar och dit is helemaal geen nieuws voor de gelovige mensheid, want het moorden van katten wordt door de bijgelovige mensenwereld als doodnormaal ervaren en door de belanghebbende meute die achter de schermen blijven oogluikend toegestaan.

… Normaliter belandt een kattenbeul bijna nooit in de cel, behalve wanneer de massa daartegen protesteert waardoor een dierenbeul in de cel kan belanden. Dat toneelstuk wordt doorgaans opgevoerd voor de publieke schone schijn. Meestal staat deze kattendoder de volgende dag weer buiten als een vrij mens, en is weer naarstig op zoek naar een nieuw dierlijk slachtoffer.

 

Rascisme in een pril stadium 

Een heleboel kinderen over de gehele wereld genomen doen een spelletje waarbij ze niet op de voegen tussen de stoeptegels mogen stappen, het hinkelspel. Dit spel heeft haar oorsprong in een middeleeuws bijgeloof dat de barsten in wegen, vloeren en muren poorten naar de onderwereld waren. Dit idee werd vernieuwd toen in het 18e-eeuwse Engeland de gelovigen een racistisch kinderliedje introduceerden.

… De kinderen in Engeland zongen toentertijd: ‘Step on a crack and your mother’s baby will be black.’ (Stap op een scheur en jou moeders baby wordt zwart.)

… Dit lied vertolkte de minderwaardige positie van de zwarte mens in haar geheel en is een van de vele manieren waarop de Katholieken dan wel de christelijk opgevoede kinderen door de ouderen werden gestimuleerd tot  racisme, zelfs nu nog!

 

Onder een ladder door te lopen durven veel mensen nog niet. Dit is op zichzelf verstandig, want dan riskeert men tenminste geen plens water over zich heen te krijgen.

… Maar dat wie onder een trap doorloopt onheil zal overkomen is feitelijk gebaseerd op een eeuwenoud bijgeloof. In de middeleeuwen had elke stad een galgenveld en een galg om misdadigers en ander ronddolend gespuis op te hangen.

… Het galgenveld met al zijn dood en lijden was een grote bron van bijgeloof en horror. De beul gebruikte veelal een ladder om de galg in te klimmen om deze te controleren. In de driehoek tussen de ladder en de galg hing de terechtgestelde, zodoende dacht het volk dan ook dat zijn geest in dit gebied rondwaarde. Volgens het bijgeloof zouden mensen die onder een ladder door lopen daarom getroffen worden door onheil of de dood.

… Een ander verhaal gaat over de Egyptische God Osiris. Deze zou met een ladder uit de hemel zijn afgedaald, evenals de oude Perzische God Mithras, die later door de Romeinse soldaten werd vereerd.

… Omdat de goden zo vaak ladders gebruikten, werd het voor mensen taboe er onderdoor te lopen om de toorn der goden niet aan te wakkeren.

 

Veel bruiden die vandaag de dag naar het altaar schrijden, dragen een witte sluier zonder te beseffen dat die gebaseerd is op een oeroud bijgeloof. De Romeinen dachten dat boze geesten zich ophielden rond het bruidspaar in de hoop ze in het ongeluk te kunnen storten.

… Met name de bruid was hier erg kwetsbaar voor, en ze kreeg dan ook een sluier om de kwade geesten weg te houden. De traditie dat de bruid gevolgd wordt door bruidsmeisjes in dezelfde kleren is bedoeld om de boze geesten te verwarren.

… Ook het gebruik om de bruid over de drempel te dragen is een Romeinse uitvinding. Volgens hen zaten kwade geesten bij de drempel die via haar voetzolen de bruid in bezit konden nemen. Daarom moest ze door haar man het huis in worden gedragen.

 

Het idee dat zout morsen ongeluk brengt is terug te voeren op de infiltrant van het Sanhedrin, met name Judas Iskariot, die Jezus aan de hogepriester Kajafas en consoorten heeft verraden.

… In de muurschildering Het laatste avondmaal van Leonardo da Vinci uit 1498 is duidelijk te zien dat Judas een zoutvaatje omstoot als teken van zijn verraad.

… Maar het bijgeloof over zout is echter veel ouder. In de oudheid was zout erg kostbaar, want het leek vlees op magische wijze te conserveren.

… De Grieken konden er zelfs slaven mee kopen. Overeenkomstig het bijgeloof is het ongeluk dat ontstaat door het morsen van zout af te wenden door een beetje ervan over de linkerschouder te gooien. Daar bevindt zich namelijk de duivel, die het zout in zijn ogen krijgt en wordt verblind.

Zo was zout een belangrijk handelsmiddel voor de Goden evenals voor de mensen. Men strooide zout op de koppen van dieren die geofferd werden aan de goden. Later werden door na-apende volken fruitschillen en andere over de linkerschouder gegooid in plaats van zout alleen.

… Tevens werd zout gebruikt bij het afsluiten van bindende overeenkomsten. Het knoeien met zout werd vroeger in meerdere opzichten met ongeluk in verband gebracht o.a.:

         Het ontstemde de goden

         Een verspilling van geld op materieel niveau.

         Het werd een teken van verbroken vertrouwen.

In veel landen wordt het knoeien van zout nog steeds in verband gebracht met ongeluk of ruzie. Dit gegeven wordt ook van generatie op generatie overgeleverd, zonder de herkomst ervan te weten. Het is derhalve zeer belachelijk, dat mensen van deze tijd nog steeds in deze onzinnige vertoning geloven.

 

Wie dit soort bijgeloof bij iemand constateert, wees dan op uw hoede, want bijgelovige mensen kunnen rare dingen doen en denken. Ze kunnen onschuldige mensen in gevaar brengen dan wel kwaad berokkenen door hun waandenkbeelden en goedgelovigheid. Verder maakt het niet uit wie de goedgelovige mens is, het kunnen geliefden, vrienden, kennissen of naaste bloedverwanten zijn, want je ergste vijanden behoren vaak tot je naaste familie.

 

… Niemand weet wat er in een mens speelt die zijn religie of bijgeloof beschouwd als het fundament van hun leven. Daarom is voor omgang met dezulken in alle opzichten voorzichtigheid aangeraden.

Het is niet verwonderlijk dat de verzameling superstities door belanghebbenden en de kerk werd ingevoerd en deze op zeer geraffineerde wijze onder haar volgelingen heeft gebracht.

… De kerk kon soms het heidense bijgeloof een plekje geven (door bijvoorbeeld Kerst te vieren ten tijde van het Germaanse lichtfeest), maar vaker moest hard worden ingegrepen wanneer vroegere knuffelaars van heidense zeden te ver doorgingen met de kerstening van heidense gewoontes en gebruiken, met name denken we hier aan het beruchte Inquisitie verleden.

 

Maar juist het verplichte geloof in de perfecte rede en de volmaakte logica doet evenwel de moderne mens verlangen naar iets anders, iets dat niet verklaard of bewezen hoeft te worden.

… Jammer genoeg dat op die manier ook het bijgeloof door de achterdeur weer terugkeert tot onheil van iedereen, want mensen worden door bijgeloof tot nare dingen gedreven. Dat dit bijgeloof is blijven steken in de derdewereldlanden o.a. Suriname, Filipijnen, Honduras, Afrika etc., is zielig te noemen.

… En niet te vergeten de Arabisch sprekende landen vooral daar waar Allah het masterplan van de Islamieten omvat. Dit, omdat de Koran een kopie is van de Bijbel, zodat ook in die landen waar de profeet Mohammad wordt geëerd het door Germanen ontwikkelde bijgeloof is blijven hangen als een vast onderdeel in hun leven en godsdienstbeleving.

… Dit vroegere bijgeloof is in sommige gevallen door de Arabieren naar willekeur verdraaid en word tot op heden als hun voorouderlijk en door Allah bevolen cultuur beschouwd.

… Kijk naar het bijgeloof van de Moslims. Je hoeft maar een scheet te laten en Insha’allah of ze hebben daar ook een passende bijgelovige verklaring voor, welke taalt naar je reinste godsdienstidioterie.

 

 

 

https://vishnuh.nl/boeken-2/het-hindoeisme-gezegend-d/

 

Niet alle natuurgenezers zijn onbetrouwbaar en niet alle kruidendrankjes zijn effectloos, maar normaal gesproken bieden “fysiaters” en alternatieve geneesmiddelen hulpzoekenden frequent de kans op illusies op wat men zelf wil geloven. 

Dat de zelfgemaakte drankjes en zalfjes geneeskrachtig zijn zit doodeenvoudig tussen de oren.

 

… Er zijn wel gevallen bekend van spontane genezingen, maar deze kwamen niet door de Oosterse natuurgeneeswijzen noch door ayurvedische behandeltechnieken. Daarom, mens wordt bewuster, wordt wakker uit uw droom van de illusionaire wereld en kom tot rede, kom tot de werkelijkheid!

 

… Tegenwoordig heeft de moderne mens bijna alles te gelde gemaakt en daarbij zichzelf de eigenaar gemaakt en tevens de verkoper van gebakken lucht. 

En dit gebakken lucht is in de huidige tijd verworden tot een manier van overleven in een rechtmatige maatschappij waar “Recht” samengetrokken is tot “Krom.”

 

Ook de geneeswijze door het gebed tot de onbarmhartige God/ Allah/ Jhwh, schaar ik onder de alternatieve paraplu van gebakken lucht, occulte en homeopathie en waarzeggerij. 

 … Al bidt de mens dagelijks alle heilige boeken bij elkaar, verbetering van hun lot zal altijd tussen hun oren liggen. 

Bidden is de allerhoogste stadium van kwakzalverij die zoals van oudsher, de mens voor geen enkele moer helpt, ongeacht de gebedsdienst en gezamenlijke gebedssessie van welke religieuze instelling dan ook.

 

… Want zie, de religieuze gemeenschap heeft een Satan gecreëerd om mensen te intimideren en ze angst aan te jagen. 

Vervolgens  vertelt ze, dat mensen die angst die nota bene door hunzelf is bedacht kan weerstaan met het Woord van hun zelfverzonnen God. 

Dit noemen de gelovigen de waarheid, en dat hun God bescherming biedt wanneer men bidt.

 … Maar dezelfde religie verbiedt alle activiteiten waardoor een mens in direct contact komt met boze geesten, terwijl zijzelf eeuwenlang de begrippen van toverij, waarzeggerij, spiritisme en het oproepen van geesten heeft gefingeerd om de mensheid te onderwerpen, te kerstenen en dom te houden.

 

… Godsdienst heeft door de eeuwen heen ontelbare boze geesten (kwaadaardige mensen) voortgebracht en samen met deze eropuit getrokken tot genocide, onderdrukking van onschuldige volken en tot wereldwijde mensenrechtenschendingen namens  God.

… En nu moet de zieke en gekwelde mens deze kwaadaardige God bidden voor genezing? Dit is toch van de zotte?!

 Daarom behelst het gebed als geneeswijze slechts gewetenloosheid, die evenals godsdienst de ultieme vorm is van oplichterij en kwakzalverij. 

Deze kwade uitersten houdt de mens niet alleen dom en achterlijk, maar stimuleert bovenal tot kwaadaardigheid en normloosheid die ten nadele is van iedereen.

 

… En God, deze is de  kwaadaardige religieuze mensheid”, bestaat nu nog steeds die heden ten dage uit eigen belang voortdurend ijvert om medemensen kwaad te berokkenen en te exploiteren en als een bloeddorstige vampier de religieuze mensheid continu aanstuurt tot verstrekkende wandaden tegen de menselijkheid. 

 

… Al het kwaad wat deze gewetenloze God (de religieuze mensheid) in eigen voordeel bewust heeft aangericht jegens zijn slachtoffers wordt tot op heden, en nu nog,  door belanghebbenden via allerlei zelfbedachte constitutionele, democratische en vastgelegde wettelijke formules goed gepraat.

 … Zodoende verzekert God (de kwaadaardige religieuze mensheid) zich bij leven van haar immuniteit door de godsdienstnonsens uit hun heilige boek te blijven prediken om de goedgelovige mensheid onnozel en dom te houden.

Ze belijden duidelijk de godsdienst van vrede. 

https://vishnuh.nl/boeken-3/de-godsdienst-van-vrede/

 

Zo zegt de leer van Vishnuh: 

“Hoe vromer de geest des te groter het beest!”