Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

Wilt u aan ons Doneren? Dat kan.

 

Uw donatie of toegift kunt u storten op onderstaand rekeningnummer:

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

o.v.v. donatie Visnuh-genootschapt.n.v. R.R. PurperhartDen Helder Nederland.

KvK: 56636814

Would you donate to us? that is possible.

Your donation or gift you can deposit on bankaccount number;

TRIODOSBANK

NL67 TRIO 0212177893

BIC: TRIONL2U

OR

Lloyds bank

NL40 BOFS 6000112378

BIC: BOFSNL21002

citting donation Vishnuh-Society to Den Helder The Netherlands

KvK: 56636814

All rights reserved. No part of this publication may be
repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form
by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without the written permission of the publisher.

 


 

 

   Door Gurubesar: Lancar
Ida-Bagus

SAMVADAM
AKSARAT PRAKRTIM

Prasta
anupasyati pu jaarhau ca avyayam dnanam yoga ca, eva ca dnanam asya Vishnu puru
sotta mana purve prakrtim syat guna atitah ca paramah ca syat avadryah avapnoti.

DE
BOODSCHAP VAN DE

 ONFEILBARE
NATUUR

Degene
die op de juiste wijze en eerbiedwaardig de onvergankelijke wijsheid en
mystieke kracht en ook de rijkdom van Vishnuh ziet als de allerhoogste eer voor
de natuur, wordt zo verheven boven de stoffelijke geaardheden en bereikt het
hoogste levensdoel en wordt zo onsterfelijk.
http://vishnuh.nl/De-Schepper/

Zo
zegt de leer van Vishnuh:

“Wij
hebben moeder de Natuur plechtig beloofd de goden hard te slaan, als ze
bestaan, en geen medelijden met ze te hebben, omdat ze sinds
mensenheugenis slechts ellende en wanorde hebben gebracht voor al wat leeft op
deze aarde.”

Wat
nu komt is hard, maar wel waar!

1.
India, is het land van de yogi’s en heiligen en gezegend door de blauwe goden,
waarin mensenrechtenschending en vrouwen vernedering ontstaan zijn met de
opkomst van het Hindoeïsme.


Ten eerste moeten we de verkrachtingsepidemie diagnosticeren en achterhalen
door gedegen observatie van de symptomen middels analyse van de aspecten, die
in India de oorzaak zijn van het verkrachtingsvirus…

a.
… Iedereen die in India leeft begrijpt zonder twijfel het godsgeloof en de
cultuur van hun eigen mensen die deze beestachtige misdaden plegen.

b.
… Als onderdeel van hun multi godsgeloof wordt verkrachting en incest
verheerlijkt in de Veda’s en geïllustreerd door hun zelfbedachte blauwe goden.

2.
De meest onweerlegbare feiten waaruit blijkt dat het hindoeïsme verwerpelijk
is, zijn geijkt aan de Veda’s die de gruwelijke misdrijven van incest en
verkrachting als een heilige daad rechtvaardigen…

a.
… Dit is zonder twijfel een resultaat van de strikte praktijk van
brahmacharya (het celibaat), gecreëerd en gelegaliseerd door de massa’s van
seksueel uitgehongerde psychopathische Sadhu’s.


Het zijn deze gekke idioten, dus de zogenaamde Brahmanen en Sadhu’s, die
gemotiveerd en gelegaliseerd incest en verkrachtingen pleegden en het
hindoeïsme eeuwenlang hebben doen voortvaren met behulp van de belanghebbende
eliteklasse van destijds.

3.
… Zodoende is het hindoeïsme zoals het nu geworden is gecompleteerd met
al haar achterlijkheden en verfoeilijkheden. Sterker nog, de Veda’s
beveelt incest en verkrachting als een soort verstandshuwelijk.

In
de Heilige Purana’s, verkrachtte Lord Brahma (ook bekend als Viraj) zijn eigen
6-jarige dochter Sarasvati (ook bekend als Padma of Savitri of Satarupa).

 

 

4.
… Volgens het hindoeïsme waren de misdaden van pedofilie, verkrachting en
incest het uitgangspunt van het universum, en zelfs dieren c.q. de koe werd aan
een verkrachtingstheorie onderworpen en geheiligd als de moeder der mensheid
waarvan de horens de rustplaats symboliseren van de aarde.

a.
… Yep, dus ook dieren ontkwamen niet aan de goddelijke sexlust en werden
op de boerderij massaal verkracht door de blauwe goden.

b.
… En Brahma trouwde later met zijn dochter Sarasvati en ze leefden
volgens de Veda’s samen 100 jaar in een lotusbloem…

5.
… Met andere woorden, Sarasvati zat gedwongen gevangen tot aan haar dood in
de verkrachtingsgreep van haar vader. Uit dit huwelijk kwam een zoon
Swayambhumaru, die later ook een vader en dochter seksrelatie hadden, waaruit
volgens de Veda’s de vuurgod Agni is voortgekomen. Zo zie je maar weer,
“jong geleerd is oud gedaan.”

6.
… Voorts had Agni, in de Heilige Rig Veda, seks met zijn bloedeigen zus
Prajapati en beminde daarna zijn dochter Ushas, en Rama trouwde met zijn zus
Sita (Sitaram) toen ze nog slechts 5 jaar oud was, terwijl hij in de leeftijd
was van 30 jaar.

a.
… Lord Krishna leefde in een incestueuze relatie met zijn jongere zus
Subhadra die hij vaak deelde met zijn broer Balarama, die beide in leeftijd
waren van minimaal 17 tot 20 jaar…

 

 


Lees de zogenaamde heilige schriften van de Hindoes maar eens goed door –


het staat er allemaal geschreven.

7.
… Hun verhalen van triootjes en genot is te zien en afgebeeld in de
Mahabarata alsook op diverse Hindoetempels zoals die van Khajuraho en
Jagannath.

a.
… Toen Subhadra (de zus van Krishna) 20 jaar werd bevond de Heer Krishna
haar te oud voor zichzelf en huwelijkte haar uit aan zijn meer dan 40 jaar oude
neef Arjuna, die later onder het advies van zijn guru zijn hele familie in een
hinderlaag lokte te Kurusetra en uitmoordde om de alleenheerschappij voor
zichzelf te kunnen behouden.

8.
… In de Heilige Rig Veda had Pushan geslachtsgemeenschap met zijn zus Shurya.
In de heilige Rig Veda produceerde, de broerzus duo Savitar en Ushas, de goden
Ashwini kumaras. Deze trouwde later met zijn zusters Surya en Savitr. Yama
huwde zijn zus Yami. Manu, zoon van Vivasvat trouwde zijn zus Sraddha. 

 

9.
… Sukra en zijn drie zusters Suka en Pivari. Satrajita en zijn tien zusters.
Nahusha en zijn zus Viraja.

a.
… Purukutsa’s koningin van Narmada kreeg na de dood van haar man een zoon
middels verkrachting door haar eigen broer. Draupada trouwde zijn eigen zus die
hem Dhrishtadymuna en Draupadi baarde. Dasharatha huwde ook zijn echtgenote die
zijn zuster Kaisalya is.

b.
… De sagen gaan maar door op eindeloze orgieën tot absurde necrofilie en
bestialiteit, dus respectievelijk seks met dode lichamen en seks met dieren.

 

 

10.
… Zo ontstonden ook de mythes van de misvormde en gedrochtelijke goden o.a.
Ghanesh, Hanuman etc. Voor dit doel werden uitgezochte mannelijke en
vrouwelijke diersoorten, o.a. de koe, de aap, de ezel, de olifant, het schaap
en de bok, onderworpen aan hun goddelijk seksueel gezag.

a.
… Het was er een en al een grote familiaire geslachtsverkeer en van
incest tot verkrachtingen door deze blauwe zoöfielen, welke hebben geresulteerd
tot de kamasutra (het seksboek der hindoegoden.)

b.
… De meest bekende hindoegoden waren normloze seksmaniakken, pedofielen,
beestachtige verkrachters, incestplegers en primitief tot op het bot, wiens
misdaden in de tegenwoordige tijd als voorbeeld worden gebruikt door huidige
hindoe voorstanders.

11.
… En de slachtoffers die tot aan hun dood geleden hebben onder het juk van
hun familie en directe naasten, waren zij die later in de geschiedenis ongewild
gebombardeerd werden tot Hindoegodinnen, teneinde de misdaden gepleegd door
vroegere Hindoegoden, de vaders, ooms, broers, neven en aanverwanten, goed te
praten en te verheiligen, alsof “verkrachting, groepsverkrachting &
groepssex” binnen de gelederen de normale gang van zaken is voor het
Hindoegeloof en genormaliseerd dient te worden in de hindoegemeenschappen
wereldwijd.

Tijdens
zo’n verkrachting, groepsverkrachting of groepssex

kwam
iedereen aan z’n trekken

 

12.
… Deze gang van zaken is ook in de hindoe gemeenschap van Suriname regelmatig
het geval waarbij het openbaren van de misdaad, gepleegd door een
familielid aan het slachtoffer verplicht wordt gesteld om het misbruik als
taboe en karma te ervaren, anders is deze haar leven niet meer zeker.

a.
… Waarlijk het Hindoeïsme heeft in werkelijkheid niets om trots op te zijn,
het is feitelijk een grote schande om zich alsnog gelovige hindoe te noemen.

13.
… Jammer genoeg wordt het Hindoeïsme tot op heden beleden en gepromoot
door een groot deel van de huidige generatie bijgelovige aanhangers mondiaal
gezien.

a.
… Dit is zeker niet een godsgeloof om trots op te zijn!  Het zijn
doorgaans achterlijke, oerdomme en getraumatiseerde mensen, die de
godsdienstidioterie van deze veelgoderij van lieverlee propageren, omdat
ze door onwetendheid en uit egoïsme overtuigd zijn van de juistheid van
hun godsdienstboeken en derhalve indirect schuldig zijn aan het toebrengen van
uitbuiting en ellende op de ander.

b.
… Sommige hindoes, die dit achterlijke polytheïsme voortzetten als hun
culturele erfgoed zijn dikwijls goed geschoolde mensen en ook goed op de hoogte
van de waarheid achter hun godsgeloof, maar in het algemeen door eigen belang
er niets voor voelen om de mensheid de waarheid te vertellen en dus bewust
meedoen aan onderwerping en overheersing van medemensen.

c.
… Dit zijn dus de geleerde, hoogmoedige en hebzuchtige domkoppen, die alleen
aan zichzelf denken en de rest mag gehuld blijven in ellende en armoede,
allemaal dankzij hun goden.

d.
… Zodoende houden dit soort mensen hun menselijke voortbrengselen permanent dom
waarbij ze ook nog worden overladen met een ouderwetse vloek en trauma als
zijnde hun voorouderlijke cultuur en steunpilaar die slachtoffers zal blijven
maken in hun gelederen als een erfelijke ziekte.

e.
… Het is bijna niet te geloven en toch is het waar, geen wonder dat de
misstanden en verkrachtingen in India en in de hindoe gemeenschappen wereldwijd
zich dagelijks in alle hevigheid opstapelen in plaats van drastisch afnemen,
gelet op de vrouwenvernederingen en verkrachtingsepidemieën die daar aan de
orde van de dag zijn en vat hebben op het dagelijks leven in India en in de
hindoe gemeenschappen wereldwijd, en die normaal worden bevonden door het
merendeel van de hindoe bevolking.

f.
… Maar gelukkig is voor deze achterlijke vorm van veelgoderij het
onvermijdelijke einde in zicht en met geen enkele mogelijkheid kan worden
afgewend door de Hindoegoden met hun zogenaamde geweldige krachten, die
feitelijk de belachelijke idioterieën omvatten van het Hinduïsme.

g.
Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De
enige macht die groter en machtiger is dan alle goden, is de macht van de
Natuur.”

.14. … Natuurlijk is
niet iedere hindoe het eens met de vroegere wandaden door hun goden gepleegd
zoals in de Veda’s worden weergegeven, maar het grootste gedeelte helaas nog
wel in stille hypocrisie.


En voor de buitenwereld ogen velen zeer vriendelijk en tolerant, maar
binnenshuis is het een kermis van jewelste op de altaren met de blauwe goden
aan kop…
 

15.
… Alhoewel de afbeeldingen van de meeste Hindoegoden enerzijds
weerzinwekkend en luguber zijn en bij het zien ervan bij rechtgeaarde
mensen de rillingen over de rug lopen, zijn de tekeningen van de
Hindoegoden anderzijds in de ogen van liefhebbers inderdaad prachtig en
voorzien met alle pracht en praal.

a.
… Maar feit blijft echter wel, dat wie met het Hindoeïsme sympathiseert
en zich gelovige hindoe noemt zich bewust hetzij onbewust schuldig maakt en
volkomen eens is met de vroegere wanpraktijken van de hindoe goden
welke zijn opgetekend in de Veda’s en andere zogeheten heilige boeken die
het hindoeïsme kenmerken.

b.
… Ook al is de moderne hindoe niet van plan om te handelen volgens de
aanbevelingen van hun blauwe goden, en ook al heeft men niemand iets misdaan,
maar omdat ze toch liever prefereren in gezelschap te zijn met de wolven in het
bos onderstrepen ze het feit “niet anders te denken” dan hun
geloofsgenoten, aldus zodoende solidair zijn met- en sympathie tonen voor
de Hindu filosofie en ideologie.

…En
“wie met pek omgaat wordt ermee besmet.” 

16.
Fait accompli is, dat deze geloofsbelijdenis vergelijkbaar is met sympathie
tonen voor IS, waar momenteel bijna overal ter wereld strafmaatregelen en
gevangenisstraf op staat, en dit geldt zeker ook voor alle
wereldgeloofsovertuigingen met een zelfbedachte God aan het hoofd.

a.
… Goede of slechte Hindoes bestaan niet, goede of slechte gelovigen
bestaan niet, precies zoals Adam en Eva ook nooit hebben bestaan…

17.
… In het Hindoeïsme komt het in feite hierop neer, wie zijn eigen familie
of medemensen gewetenloos belazerd, hen dompelt in de kwaadaardige
godsdienst waarin ze zelf verkeren of ze verkracht of vermoord en op welke
wijze dan ook leed berokkent, wordt geheiligd volgens hun godsgeloof.

a.
… Een soortgelijke gedoogregel komt ook voor in alle wereldreligiën
waarin de theorie van absolutie in elk godsgeloof op geheel eigen wijze is
verwerkt.

b.
Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Zij,
die hun medemensen bewust kwaad berokkenen met de vooringenomenheid vergeving
te zullen oogsten voor hun misdaden door hun godsgeloof, zijn in feite
harteloze en slechte mensen bij wie onder geen beding vergeving mag gelden en
waarvoor absoluut geen plaats mag zijn tussen de levenden.”

18.
Ook al wordt dit bovengenoemde feit eindeloos ontkend door hedendaagse en
moderne Hindoes, die de fantasieverhalen van de Veda’s op zeer tactische wijze
weten te vergoelijken tot behoud van deze verfoeilijke waarden en mensonterende
normen van het Hindoeïsme, toch kunnen ze desondanks niet om de feiten
heen…

19.
… De betreffende bandieten (pandits), de hindoe radicalen en de zogenaamde
heiligen en hindoepriesters van de huidige tijd zijn vandaag de dag
verantwoordelijk voor alle ellende en mensenleed die het hindoeïsme
kenmerken….

20.
… Dit, doordat de bovengenoemde groepen mensen de voortzetting propageren van
het Hindoeïsme en eindeloos doorgaan met hun fabels. En al haar religieuze
nonsens, dat te mooi is om waar te zijn, wordt gewetenloos
voorgespiegeld aan de goedgelovige Hindoe populatie.

a.
…  Dit maakt dat kinderrechten, verwaarlozing en kindermishandeling
waarbij kinderen door hun goedgelovige ouders of familie worden gedwongen om
tot zwerfvuil over te gaan en een zwerversbestaan leiden, en andere
mensenrechtenschendingen, met handen en voeten worden betreden.

b.
… En dit komt allemaal door het kastenstelsel welke gecreëerd werd
door de vroegere elite klasse ter onderdrukking van hun medemens, dat in één
woord de grootste “Bullshit” omvat van het Hinduïsme.

 

21. … Alle hiervoorgenoemde
wantoestanden zijn o.a. in het huidige India en Nepal nog steeds van kracht
onder de hoogmoedige en bevoorrechte Hindoe bevolking.

a. … De zogenaamde heilige
plaatsen van de Hindoes, de Katholieken c.q. Christenen, de Joden, de Moslims,
de Boeddhisten en voorts van alle gelovigen, zijn feitelijk de plaatsen des
onheil waar geen zegen van de natuur op rust, gezien de ellende wat er heerst
in die landen en de onvrede die geijkt is aan de godsdienstige
mensheid. Zijn dit de goden waar de mens trots op moet zijn? Neen!!!

22. … Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Vishnu(h) is niet de beschermer
van het kwaad en onmenselijkheid, maar Vishnu(h) is de beschermer van alle
onschuldige levende wezens.”

23. … En deze veelgoderij (het
Hindoeïsme) badend in bloed van mensenrechtenschendingen van de allerhoogste
graad noemen Hindoes met trots hun vredige godsdienst cultuur, maar die in
werkelijkheid tegen alle rechtsgevoel van de natuur en de menselijkheid
indruist!

a. … Het hindoeïsme is op
generlei wijze een voortzetting maar een vernietiging waard tot ontheffing van
alle onrecht en mensenleed in de betreffende gemeenschappen. Dit is de kuwalat
(natuurlijke straf) van Krishna-murti.

24. … En de goden? Sommige Hindoes
beweren dat het Hindoeïsme duizenden goden kent, weer anderen hebben het over
miljoenen godheden waarvan een legio verhuld is in allerlei aliassen.

a. … Maar aan hun de vraag om een
lijst met alle namen van al hun goden en deze weer te geven in een goden
woordenboek, dan wordt men subiet verwezen naar de algemene zin “alleen Joost
mag dit allemaal weten.” Dit is gemakkelijk gezegd, vooral wanneer men
beseft dat Joost al lang niet meer onder de levenden is, waardoor
wij helaas hem hierover geen vragen kunnen stellen.

25. … En dagelijks komen ongemerkt
allerlei fantastische verhalen door Hindoes verzonnen erbij, om de wreedheden
die in de Veda’s voorkomen te rechtvaardigen en te vergoelijken, mede ook door
de zogenoemde radicale Hindoes die het Hindoegodsdienst conservatisme
beschouwen als hun culturele erfgoed.

a. … Zo zegt de leer van
Vishnuh: 

“Hoe vromer de geest, des te groter het
beest. En hoe vaker ze bidden tot hun god des te groter de ellende die ze over
zich heen krijgen.”

26. … Wie ondanks al de ellende die
het Hindoeïsme hem of haar heeft gebracht en toch het Hindoeïsme belijdt, is
zeker geestelijk gestoord en aanhanger van sadomasochisme, dit is plezier
hebben bij het ontvangen van pijn.

a. … Dit soort verstokte gelovige
mensen moeten bij vermeende onrecht of misbruik door hun geloofsgenoten en
familie dan hun beklag gaan doen bij hun blauwe goden die ze geregeld met
mirre aanbidden, besprenkelen met bloemen en begieten met odeur, en moeten niet
gaan uithuilen bij medemensen.

27. … Al het bovenstaande is
vergelijkbaar en ook van toepassing op de goedgelovigen van andere
godsdiensten, die door hun godsgeloof meermaals ellende hebben ontvangen
en nog steeds, maar desondanks als een parasiet aan hun godsgeloof blijven
hangen.

a. … Ondanks de veelvuldige
offerandes die door de Hindoes sinds de ontstaansgeschiedenis van hun godsdienst
hebben betracht voor de blauwe godheden en nog steeds, hebben deze goden nog
nooit een ene moer voor hun volgelingen betekend.

b. … Integendeel werden de dwepers
juist permanent gedompeld in langdurige armoede, misère, egoïsme, ellende en
wreedheid die tot op heden voortduurt en zoals normaliter zal gaan eindigen in
een uitzichtloos bestaan voor hen allen die bekrompen blijven van geest.

c. … De godsdiensten hebben in
het algemeen slechts voordeel gebracht voor de ontwikkelaars en hun leiders,
maar niet voor de volgelingen. Dit is precies ook het geval met de rest van de
gelovige mensheid van andere wereldreligiën die totnogtoe vastklampen aan hun
almachtige goden die slechts de “ondergang oftewel “Hel” voor ze betekent.

 

 

Een levensles uit het leerboek
“Diyajah Wijayantih” van het Vishnuh-Genootschap

 De leer der krijgsfilosofie. Acte
35. 7-12 & 6

a. – “Wie door een derde gediscrimineerd
wordt waar als vaststaand feit ernstige schendingen tegen de menselijkheid
wacht, dan moet men zich niet hieraan capituleren, maar juist de onderhavige
derde partij onmiddellijk de rug toekeren, want ieder menselijk leven is
waardevol, ieder is mens.

b. – Wie bij een cultuur, godsdienst of
bij wie dan ook onwenselijk en onwelkom is, moet zichzelf niet gaan verlagen
tot menselijk vuil noch tot zelfvernedering over gaan, want niemand is meer
noch minder dan de ander.

c. – Wie zichzelf verlaagt,
zichzelf afhankelijk stelt, zichzelf hieromwille vernederd en
zelfmolest toelaat door een ander, of door de religie of
cultuur van zijn eigen voorouders of soortgenoten, verdient terecht niet anders
dan misère en een ongelukkig bestaan tot het einde van zijn leven, want mensen
die zich vrijwillig als pispot laten gebruiken en humiliëren hebben geen
respect voor het leven en zijn aldus het leven onwaardig.

d. – Wie bewust onmenselijkheid
accepteert van een ander menselijk wezen, ontbeert het besef van eigenwaarde,
eergevoel en schaamte en mag direct ten onder gaan, want wie zichzelf en het
leven niet waardeert, dat een gegeven is van de natuur, heeft ook geen recht
meer van leven.

e. – Ieder menselijk wezen is
afkomstig van en onderhevig aan de natuur, die een onderdeel is van het
universum. De mens is derhalve in wezen gelijkwaardig aan elkaar. Niemand kan
en mag zichzelf hoger aanmeten dan een ander.

f. – Wie de les des levens niet wilt
leren zal als gevolg hiervan de harde werkelijkheid nimmer doorstaan, en wie
zich hecht aan zelfonderschatting en zelfvernedering streeft automatisch naar
pijn belijding, sadomasochisme en zelfvernietiging.

g. – Wie zichzelf vogelvrij heeft
gepresenteerd ten behoeve van de kwaadaardige geest, kan zichzelf niet mens
noch dier noemen, maar een selfmade-product dat ontsproten is vanuit eigen
denken en voelen. 

h. – Individuen en bevolkingsgroepen die
voldoen aan volledige zelfovergave aan de ander, hebben daarmede hun recht van
klagen verspeeld wat er ook met ze gebeurt door een ander, en moeten ter
berusting de blik naar binnen slaan en het eigen aandeel van wat er zich
afspeelt onder ogen durven te zien.

i. – Wie geestelijk en als nodig fysiek
terugvecht bij overrompeling of molest door een ander, zonder acht te slaan op
gevaar voor eigen leven noch voor leefomstandigheden, zal uiteindelijk
zegevieren zoals degene die heeft gezegevierd op de zwakheid en
zelfonderschatting van de ander. 

j. – De ledematen van het menselijk
lichaam zijn niet alleen ervoor bedoeld om iets te grijpen, lopen en te staan,
maar ook om het lichaam te verdedigen en te beschermen tegen molest door andere
levende wezens, ter realisering van een vredevol bestaan voor daar waar de
menselijke rede gelijk is aan vijandigheid. 

k. – Wie niet gecapituleerd noch
beheerst wenst te worden door een ander dient zichzelf te verdedigen zodat
beheersing, onderdrukking en slavernij niet mogelijk wordt gemaakt. Het
leven gaat door, maar vecht ervoor zodat dit leven inderdaad verder gaat of
sterf als vrij mens in waardigheid met behoud van identiteit.

l. – Wie om te overleven in de strijd
sterft om permanente onderdrukking door de ander te ontlopen verzekerd zich ook
van het goede doel, dat nageslachten niet in het miserabel leven terechtkomen
waarin men zich bevond. Of blijf in leven, maar stop met zelfvernedering en ook
met de onder dwang aan u opgelegde plichtbetrachting tegenover de
ander. Menselijkerwijs moet men de levende wezens die nog komen niet
automatisch deel laten worden van de onderdanige situatie waarin men leeft,
tenslotte vragen nazaten niet om hier te zijn.”

 

 

De Natuur

… De natuur heeft zichzelf gecreëerd
door middel van haar eigen natuurlijke kracht en ooit van elk levend wezen een
prototype ontwikkeld met de instinctieve neiging tot instandhouding van de
soort.

… Niet God schiep de mens naar zijn
evenbeeld, maar de natuur heeft de mens geschapen en de mens heeft God
geschapen naar zijn evenbeeld! De mens heeft God geschapen naar zijn
evenbeeld betekend, “god is de mens zelf!

.. Ook, hemel, hel, reïncarnatie,
duivels, engelen en alle religieuze onzin zijn ontstaan in de verbeelding van
de religieuze mensheid. Het leven is een geschenk van de natuur, voortgekomen
uit water, met het doel om het leven voor iedereen te veraangenamen.

… Het leven is een kwestie van
“bestaan in vrede en vrijheid” en niet “bestaan” in voortdurende
vertrapping door een ander, gepaard gaande met uitbuiting, misbruik, angst,
geweld, armoede en pijn, om eindelijk te eindigen als een dier dat niet langer
nuttig is, en  moet worden geslacht, dus alleen bruikbaar voor
de voedselvoorziening.

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het volk dat onderdoet voor haar
tirannen, zal meer dan leven en bezitting verliezen. Dan sterft het uit.”

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het is beter te sterven dan het
leven te vervolgen onder het juk en willekeur van de overheerser, want als
doodgaan vaststaat als uitkomst van een uitzichtloos bestaan, dan maakt de
overrompelde mens zich nuttig door tegelijk met een of meerdere van zijn
aanvallers ten onder te gaan.”

De Quasi Rechtgeaarde mensheid

28. … Rechtgeaarde Hindoes op wie het
achterlijk goddelijk gedrag niet van toepassing is dat in de Veda’s voorkomt en
niet bewust naleven zijn zij, die in de werkelijkheid leven en hun ogen niet
sluiten voor de waarheid, deze zijn gelukkig en liefdevol in hun hedendaags
bestaan, maar desondanks “huilen ze met de wolven in het bos” en
zijn hierdoor niet te vertrouwen.

a. … “Huilen met de
wolven” wil zeggen dat iemand met de rest meedoet omdat het hem of
haar voordeel oplevert, ondanks het feit dat de persoon in kwestie het er
eigenlijk niet mee eens is…

29. … En voor conservatieve
Hindoes die moeite hebben met de waarheid geldt de standaard “wie de
schoen past trekke hem aan”, deze leven nog in het verleden en worden in
het heden omgeven door een ongelukkig en liefdeloos bestaan.

a. … Dit soort gelovige
Hindoes is eveneens onbetrouwbaar, omdat deze figuren helaas zich
niet bewust zijn van de kronkel in hun hersenpan en hierdoor de
achterlijkheid in hun veelgoderij als doodnormaal ervaren…

30. … Het is enorm schandalig dat de
Islam tegenwoordig genadeloos op de korrel wordt genomen door Islamhaters en
sympathisanten van andere wereldgodsdiensten waarin de verwijten van o.a.
pedofilie, onderdrukking etc. aan  het adres van de profeten worden
gericht, waarin de verwijzing van oorlogszucht en alle euvel besloten zijn,
terwijl al het hiervoor genoemde met overtuiging moet worden toegeschreven aan
het conto van het Hindoeïsme en het Christendom…

31. … De meeste Hindoegoden en
Bijbelse profeten bedreven naarstig pedofilie, incest, verkrachtingen van
mensen en dieren, onderdrukking van medemensen en voorts deden ze ook van alles
wat ze hun navolgers en onderdanen verboden hebben.

a. … Alle vroegere verbodsbepalingen die
de kerk destijds aan de onderdrukte mens heeft opgelegd en uitsluitend
voorbehouden waren aan insiders, werden op een gegeven moment door het
misdeelde en achtergestelde volk doorbroken en  overgenomen, zodat deze
godsdienstvloek in de hedendaagse maatschappij en bijna overal ter wereld
nog steeds in zwang is.

b. … En een van deze vroegere verboden
is bij de achterlijke bevolking in overwegend Katholiek Columbia duidelijk
blijven steken, waar één van de legio ziekelijke passies, die toentertijd
alleen werd beoefend door de onderdanen van hun overheersers, missiepriesters
en zendelingen, vandaag de dag door Colombiaanse ingezetenen wordt beschouwd
als hun voorouderlijke adat en volkscultuur.

c. … Dit achtergestelde en door het
Katholicisme misbruikte Zuid-Amerikaanse volk is helaas ontaard
tot “Ezelneukers”, dat in de loop van de geschiedenis
dierenverkrachting en dierenmisbruik zich heeft eigen gemaakt, en die
onmiddellijk bij wet verboden moet worden. En deze vorm van bestialiteit wordt
heden ten dage normaal bevonden door de godsdienst getraumatiseerde en met de
paplepel ingegoten Rooms katholieke bevolking daarginder.

 

d. … En de arme dieren zijn wel
voorzien van een wil, maar in de mensenwereld hebben ze geen keus. Het dier zal
en moet de mens in alles gewillig zijn, en recalcitrant gedrag wordt meestal
beloond met een ferme afstraffing. Dit weerzinwekkend gedrag bevestigd
alweer het feit, dat gelovigen in het algemeen schijnheilige mensen zijn
waarbij ieder de “Heilige schrift” interpreteert volgens
eigen idee, terwijl in hun Bijbel bestialiteit sterk wordt veroordeeld.

Zie … Insgelijks zult gij bij
geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet staan
voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een gruwelijke vermenging
(Leviticus 18:23); Daartoe als een man bij enig vee gelegen hebben, hij zal
zekerlijk gedood worden; ook zult gijlieden het beest doden (Leviticus 20:15);
Alzo wanneer een vrouw tot enig beest benaderd zal zijn, om daarmede te doen te
hebben, zo zult gij die vrouw en dat beest doden; zij zullen zekerlijk gedood
worden; hun bloed is op hen! (Leviticus 20:16.)

e. … Het is intriest dat er over de
gehele wereld nog volkeren zijn die een vreemde vorm van volksgebruik in stand
houden die niet van hun voorouders afkomstig kon zijn en waarvan de afstamming
niet kan worden herleid naar eerdere stamtradities. Veel van deze volksriten,
gebruiken, zeden en gewoonten zijn van kolonialistische inbreng die door
volksoverheersing vermengd werden met het oorspronkelijk inlandse gewoonterecht
welke gaandeweg de geschiedontwikkeling door de afstammelingen van de
onderdrukte volken is geworden tot hun culturele erfgoed.

f. … Dus het merendeel van de vroegere
volken, stammen en groepen heeft op een gegeven moment door onwetendheid de
bijgebleven en met geweld opgedrongen restanten van de religieuze
wereldheerschappij van vader op zoon overgedragen en klakkeloos in gebruik
genomen waardoor deze tot op heden nog doorgaan als zijnde hun voorouderlijk
cultuur.

g. … M.a.w., de meeste
afkeurenswaardige praktijken die momenteel over de gehele aardbol door diverse
inheemse rassen middels volksoverlevering gehanteerd worden, zijn bijna
allemaal afkomstig van de vroegere overweldigers. Deze hebben in hun
overheersingsdrang en bekeringsoorlogen naar landdiefstal en volksoverheersing
een hele boel nare elementen als pressiemiddel toegepast op medemensen
waartegen wereldwijd verzet moet komen zodat alle uitheemse verwerpelijkheden,
die niet in hun cultuur en voorouderlijk geschiedenis passen  eindelijk
tot het verleden gaan behoren.

h. … Daarentegen hebben sommige volken
en landen zich moedwillig verdiept en vereenzelvigd met de afstotelijke
theorieën, tradities, levenswijze, zeden en gewoonten van hun primitieve
voorouders waarbij heil, eenheid, samenwerking, progressiviteit, liefde,
saamhorigheid en vrede met alle mensen niet tot de mogelijkheden behoren, maar
juist het tegenovergestelde van dit alles propageert waarin egoïsme,
machtsverhoudingen en rassenonderscheid de ondergang bepalen van de toekomst.
Dit is direct het geval met de Hindoebevolking, die in de voetsporen is
getreden van hun voorouders door het navolgen van de voorbeelden van hun
hindoegoden tot op de dag van heden.

 

 

32. … Het is waarschijnlijk goed
bedoeld van de vroegere auteurs, die in de originele Veda’s (de prakriet
verzen) hebben geknoeid en vervolgens van hieruit de Bhagavad-Gita hebben doen
ontstaan als algemene boek van het Hindoeïsme en daarbij onze stamvader Vishnuh
een hoofdrol hebben gegeven alszijnde de schepper van het Universum.

a. … Maar de waarheid is heel
anders, daar Vishnu(h) en het van hieruit ontstane Vishnuïsme totaal niets met
het Hindoeïsme te maken heeft…

33. … Het Vishnuh-Genootschap staat
geheel los van het Hindoeïsme en wenst hiermee niet geassocieerd te worden, ook
al hebben de Hindoes “Vishnu(h)” verwoord als hun oppergod en hem
allerlei fantastische krachten toebedacht.

34. … Onthoudt; …. stervelingen
kunnen niet toveren noch wonderen doen ontstaan zoals deze in de Bhagavad-Gita
worden toegeschreven aan de blauwe goden, en onze stamvader Vishnu(h) heeft
helemaal niets van doen met de idiote levensfilosofie noch met de vroegere
barbaarse werkwijze en de onmenselijke praktijken van de Hindoegoden, en het
Vishnuh-Genootschap wenst ook hiermee niets te maken te hebben…

35. … Wij zijn Vishnuïst (lees
Vishnoeïst), en het Vishnuïsme is een levensbeschouwing of filosofische
stroming die het bestaan en het kunnen bestaan van goden ontkent.

a. … Oorspronkelijk is het
Vishnuïsme ontstaan uit het Sanskriet afkomstig woord Vishnu, dit betekent
“het zelf, zichzelf, alleenstaande, inhoudende de naam van de ontwikkelaar
Vishnu(h) van het Vishnuïsme.

b. … Het oorspronkelijke woord
geeft precies aan wat het Vishnuïsme inhoudt, dat de mens centraal staat.

c. … Het Vishnuïsme is een
actieve ontkenning van welke goddelijke werkelijkheid dan ook en stelt
nadrukkelijk dat de Natuur de schepper is des levens.

d. … Het Vishnuïsme gaat er dus van
uit, dat er van het allereerste begin van het bestaan, de Natuur de oorzaak is
van alles en wijst derhalve het idee van een goddelijke schepper van het
universum stellig af.

 

De destructie van de goddelijke wereld
is wereldwijd gaande

en heden ten dage een voldongen feit.

36. … En wie de theorieën van lord
Brahma, Manu, Shiva, Indra, Agni, Rudra, Yama, Ghanesha, Rama, Hanuman
en Krishna vereert, aanbidt de levensfilosofie van vroegere
verkrachters, incestplegers en slechtdoeners, die allemaal slechts onheil
hebben gebracht voor de Hindoe populatie en nog steeds brengen, evenals
ellende, racisme, onderdrukking, hoogmoed, egoïsme, achterlijkheid,
liefdeloosheid, wreedheid, onmenselijkheid, achterbaksheid en alle vormen van
mensenrechtenschendingen.

a. … En al de hiervoorgenoemde
goddelijke praktijken worden nog steeds in deze tijd gepromoot door de
gewetenloze religieuze ellendelingen o.a. de zogenaamde hindoe heiligen, de
Indiase priesterkaste, de gelijkdenkende witteboorden criminelen en allen
die hier belang bij hebben, mondiaal gezien.

b. … In feite hebben vroegere
Indiase machtswellustelingen in samenwerking met de pennenlikkers van de Veda’s
en de Bhagavad-Gita zichzelf uitgebeeld en daarbij hun karakter, levenswandel
en levensfilosofie op schrift vastgelegd voor hun nageslachten.

c. … Door al de pracht,
rijkdom en schittering waarmee de vrouwelijke godheden in de afbeeldingen
zijn omgeven in de Hindoegoddienstboeken en vol trots worden
getoond aan de gelovige mens, wordt hierdoor de werkelijkheid aan de
mensheid onttrokken.

d. … Maar de waarheid van al de
weelderigheid, grootsheid en staatsie waarmee de godinnen worden omringd zoals
in de Veda’s wordt voorgesteld, behelsd juist het tegenovergestelde, omdat de
zogenaamde Hindoegodinnen o.a. Saraswati, Matangi, Lakshmi, Sita, Parvati,
Durga, Kali en andere vrouwelijke persoonlijkheden wier namen destijds niet
werden opgetekend, in werkelijkheid slachtoffers waren van het Indiase kaste
systeem.

e. … Deze vroegere vrouwen hebben
toentertijd niet de eer, roem noch het aanzien genoten zoals zij tegenwoordig
in de Hindoe godsdienstboeken worden afgebeeld en gezinspeeld op hun kunsten en
vaardigheden, maar juist onder het juk van de mannenmaatschappij in vreselijke
ellende hebben geleefd tot onderdanigheid van hen waaraan zij naar
willekeur fysieke overgave verplicht waren volgens de achterlijke Hindoe
veelgoderij.

f. … Het is hoogwaarschijnlijk
dat in India destijds uit schuldgevoel, ten opzichte van vrouwenvernedering en
andere schendingen tegen de menselijkheid, de teksten in de Veda’s werden
aangepast waarin o.a. de vrouw buitensporig werd bedacht om terugval in de
gelovige Hindoepopulatie te voorkomen. Want wie moest anders hun kinderen
baren?

g. … Daartoe werden de vermeende
eega’s van de Hindoegoden tot godinnen vereeuwigd. Sommige van ze hebben,
zoals de mannelijke goden, meerdere ledematen gekregen om hun waarde te
benadrukken en in de heilige boeken vertroeteld met allerlei fictieve
gedenkdagen en feesten waardoor het euvel dat verscholen is in het Hinduïsme
alsnog wordt goedgepraat.

Zie hier een duidelijk voorbeeld hoe
kind huwelijken leiden tot slavernij die tot in de huidige tijd wordt
voortgezet door zogenaamde traditionele familieregels en gebruiken met trieste
gevolgen voor hen die hieraan met dwang worden blootgesteld. 

h. In feite vereren de huidige hindoes
de zogenaamde godinnen helemaal niet met hun zelfbedachte rituelen en feesten,
maar ze worden in deze tijd nogmaals gruwelijk onteerd. De hindoes erkennen
middels hun herdenkingsfeesten juist het feit dat de vermeende godinnen tijdens
hun leven keer op keer als lustobject werden gebruikt, onteerd, aangerand,
verkracht en mishandeld door de hindoegoden. Dit is heden ten dage nog steeds
het geval in India waar duizenden meisjes en vrouwen worden verkocht als koeien
en geiten voor het huwelijk en worden vaak geconfronteerd met levenslang misbruik
en ontbering. En dit wordt door het merendeel van de hindoebevolking normaal
bevonden.

i. … Zo zegt de leer van Vishnuh:
 
“De meest machtige wezens op aarde zijn vrouwen, want de vrouw kan leven
doen ontstaan uit haar lichaam. Het vrouwelijk geslacht was het er eerst, maar
de man nog niet, en de vrouw had destijds een andere natuurlijke mogelijkheid
om levende wezens te vermenigvuldigen, zoals slakachtigen die tegelijk
mannelijk en vrouwelijk kunnen zijn. Toen het mannelijk geslacht er nog
niet was, deed de vrouw exact wat door de natuur van haar werd verwacht inzake
vermenigvuldiging met de gegevenheden middels de speling van de natuur. De man
is uit de vrouw geboren. Dus zonder het vrouwelijk geslacht had het mannelijk
geslacht niet bestaan. Zo is dat, en niet zoals religies de mensheid heeft doen
geloven.”

j. De zogenaamde hindoe heldinnen hebben
immers er niet om gevraagd tot godinnen gebombardeerd te worden als beloning
voor de ontering en verkrachtingen die zij bij leven hebben moeten ondergaan
door hun aanverwanten (dit waren de hindoegoden.)

k. … Derhalve rust er een
vreselijke vervloeking op het Hinduïsme, die zal voortduren totdat de
vernietiging van dit verachtelijk religieus gedrag een feit is waarna de vloek
zal overgaan in vrede en eenheid met alle hindoes. Maar zolang dit nog niet is
gebeurd zal slechts het lijden de uitkomst zijn van hun bestaan.

37. … Jammer genoeg betekende de
wijzigingen in de heilige Veda’s echter geen vooruitgang voor de Hindoestaanse
vrouw in het algemeen en kunnen tot op heden worden bezien als een zeer schrale
troost.

a. … Dit komt doordat het Hinduïsme
nog voortwoekert in de Hindoepopulatie, dat gaandeweg door godsdienstleiders
willens en wetens is samengeweven met de Indiase cultuur en haar voortzetting
vindt door de bovenlaag van de samenleving. En omdat er vroeger in India een
legio mensen dezelfde naam droegen als de Hindoegoden en godinnen is moeilijk
te achterhalen over welke Krishna, Rama, Lakshmi, Saya, Siva en Durga het
precies gaat in de Veda’s.

b. … Hiervoor zijn de ontwikkelaars
van het Hindoeïsme verantwoordelijk die de veel voorkomende namen van destijds
hebben gebruikt voor hun godsdienstfantasie en waaraan ook voorname figuren uit
de Indiase geschiedenis een bijdrage hebben geleverd, die verweven met het
Hinduïsme voortleven via degenen die tegenwoordig al de vroegere
godsdienstbedenksels als waar aannemen.

c. … Mede hierdoor heeft het kwaad
zich gaandeweg vast kunnen klampen in de gelederen van de Hindoepopulatie,
waardoor vernedering van vrouwen en andere mensenrechtenschendingen via het
Hindoegeloof, hernieuwd worden gezien als doodnormale zaken die in de
Hindoegemeenschap en godsdienstcultuur thuishoren.

d. … Bedenk hierbij dat de fabels
en sagen (Ramayana) in de Veda’s de handelwijze en levensbeschouwing
vertolken van vroegere overheersende familieclans wiens verhalen fragmentarisch
bewaard zijn gebleven maar gaandeweg de Indiase geschiedontwikkeling door
belanghebbende familieclans werden overgenomen en naar eigen idee aangedikt…

38. … Vervolgens werden in de loop van
de geschiedenis al de verzamelde werken gebundeld door geestelijke
vertegenwoordigers en volksleiders van de bijgelovige hindoestammen en volken
en verwerkt in hun heilige boek, dat later in de geschiedenis Bhagavad-Gita is
gaan heten.

a. … Precies ook zoals ooit het
Christendom met de Bijbel, de Islam met de Koran en voorts alle andere
geloofsrichtingen ook eeuwenlang hebben gedaan met hun heilige schrift, met een
eigen identiteit en verwrongenheid ter overheersing en onderdrukking van
medemensen. Zo zijn ook de Indiase volken opgegaan in het Hinduïsme en deze
over de hele wereld verspreid.

39. … Als men alles goed op de keper
beschouwd, dan zijn in het algemeen alle godsdiensten aan elkaar gewaagd, geen
een was en is heilig…

a. … Derhalve gooi ik alle
godsdiensten bij deze op de grote brandstapel.

b. … Dus… weg met alle
godsdiensten zonder uitzondering van welke dan ook, het is een en al
rottigheid, die allemaal slechts leiden tot normloosheid en destructie van alle
natuurlijke waarden en normen der menselijkheid!

40. … Het Vishnuh-Genootschap is
niet-gelovig, maar is eerlijk tegen jong en oud en is niet in staat met iemand
te huichelen.

a. … Het Vishnuh-Genootschap
respecteert ieder oprecht mens, zolang deze andersdenkenden ook respecteert.
Wij stellen ons ten doel, het leven van eenieder te veraangenamen, het ligt dus
geheel niet in onze bedoeling om iemand ongegrond te kwetsen, of een
schuldgevoel aan te praten…

41. … Voorts maakt het
Vishnuh-Genootschap geen verschil tussen gelovigen en ongelovigen. Als een
gelovige of ongelovige zich misdraagt, dan zegt ze dat gewoon zonder aanzien
des persoons. Iedereen heeft het recht op vrije meningsuiting, zelfverdediging
en zelfbehoud, en als de mening van iemand niet in lijn is met die van anderen,
betekent dit niet dat men niet een rechtvaardig mens is. Ieder heeft een eigen
mening wat niemand anders heeft.

42. … Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Een goed mens is iemand die uit
menslievendheid en compassie ongeacht godsgeloof en ongeloof goed doet en niet
doet alsof die goed is.”

a. … Daarom mensen, doe goed voor
iedereen ongeacht geloof of ongeloof, ras of kleur voor zover dit binnen uw
vermogen past en verlang er niets voor terug op wat u vrijwillig en op basis
van mensenliefde voor de ander hebt gedaan.

b. … Mensen die zonder waarden of
onbehoorlijk zijn opgevoed of  normloos zijn grootgebracht, wat niet
altijd vooraf kan worden vastgesteld, zijn in het algemeen ontiegelijk
ondankbaar.

c. … Men kan als mens bij leven een
heleboel voor de ander hebben betekend maar sommige mensen herinneren zich
uiteindelijk toch alleen maar die enkele onnozele en vaak onbelangrijke dingen
in hun leven, die de ander helaas niet voor ze heeft kunnen doen en in feite
niets voorstellen in vergelijking met alles wat de ander voor hen heeft gedaan.

d. … En wanneer iemand zijn
gedrag negatief tegenover de ander heeft veranderd, dan begrijpt die ander dit
meestal heel gauw en permitteert zich daarover verongelijkt te voelen, maar
dat zijn wangedrag iemands terughoudendheid heeft veroorzaakt wil de
ander in zijn egoïsme vaak niet begrijpen.

e. … Verwacht niets terug voor de
hulpvaardigheid die u ten bate van de ander heeft betracht, maar als de
hulpbehoevende toch dankbaarheid toont, geeft dit grote voldoening en het besef
dat waarden en normen niet gebonden zijn aan ras, rang, stand, afkomst,
religieuze of politieke overtuiging. 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wij zijn krijgers en vredelievend,
maar als het niet anders kan,

dan vechten wij desnoods ook in het
hol van de leeuw.”

Wat nu volgt is slechts een tipje van de
ijsberg van wat het Hindoeïsme kan aanrichten

met het leven van onschuldige mensen.

43. … Zo ken ik het waar gebeurd
verhaal van een vrouw uit de Surinaamse hindoegemeenschap, die als kind van
vijf jaar tot haar 9de herhaaldelijk seksueel werd misbruikt c.q. verkracht
door haar oom, dit onder bedreiging dat wanneer zij iets zou vertellen aan de
buitenwereld de dood in de ogen zou zien.

a. … De ouders van het
slachtoffer keurden dit misbruik waarschijnlijk goed, dit gelet op het feit dat
zij bij kennisgeving van het misbruik van hun dochter, geen enkele poging
hebben ondernomen om verhaal te gaan halen bij het betreffende familielid, dat
een broertje is van haar vader…

44. … Behalve racisme, dat gemeengoed
is in de Surinaams hindoestaanse bevolking, worden ook misbruikzaken in de
hindoegemeenschap binnen de familie uitgelegd als karma en acceptabel gesteld,
maar andersom is het wel schandelijk voor de gehele familie wanneer
“familiemisbruik” naar buiten zou worden gebracht of wanneer een
Hindoestaan trouwt of omgang heeft met iemand van het negroïde ras.

a. … En alsof het heel gewoon is
worden misbruikzaken geïnterpreteerd als zijnde een familiegeheim dat
aan niemand buiten de familie mag worden bekend gemaakt, evenals trouwen
of samenwonen met iemand van een ander ras dan iemand van het eigen volk, word
normaliter aangemerkt als hoogverraad…

45. … Tegenwoordig wordt
rassenvermenging door een handvol open minded Hindufamilies geaccepteerd, maar
het dagelijks leven heeft helaas laten blijken, en totnogtoe, dat deze
acceptatie vroeg of laat zijn weerslag heeft voor alle betrokkenen welke tot
thans meestal heeft geleid, tot wederzijdse distantie en persoonsverachting.

46. … Bij nader inziens heeft het
genoemde slachtoffer in dit verhaal enorm veel geluk gehad, want ter voorkoming
van openbaring van misbruik door een familielid, word het slachtoffer
normaliter op de een of andere manier monddood gemaakt, o.a. vergiftigd, of als
leugenares uitgemaakt en verstoten, of gedood door de familie of tot suïcide
aangezet, en dit allemaal om deze schande te bedekken…

47. … Met andere woorden: “mondje
dicht, anders zal je het bezuren!” Dit misselijk wangedrag van de
hindoefamilie is overeenkomstig de stelling, “als de goden verkrachting en
incest hebben erkend en geheiligd in de Veda’s ter verkrijging van rijkdom en
geluk, dan is dit ook gepermitteerd en navolgbaar door aanhangers van dit
achterlijke polytheïsme waarin bijgeloof een zeer grote rol speelt. Er
moet binnen de familie in ruil voor Succes, rijkdom en geluk een menselijk
offer worden gebracht”.

a. … Dus, als voorwaarde om rijk
en machtig te worden, moet iemand van de familie de pineut zijn. Dit is toch
oer slecht! Helaas zijn wereldwijd een ontelbaar aantal slachtoffers in de loop
der tijd hieraan voorafgegaan die hun persoonlijk verhaal niet kunnen
navertellen!

 

48. … Lees de Veda’s maar eens goed
door waarin rechtsongelijkheid, onmenselijkheid, racisme, wreedheid, jaloezie,
misbruik, egoïsme, hebberigheid en leugenachtigheid deel uitmaken van de
hindoe godsdienstcultuur.

a. … Dus niet alleen het
Christendom en andere bekende wereldgodsdiensten zijn kind aan huis met de nare
kanten van mensenrechtenschendingen en het kwaad, maar het Hindoeïsme spant
hierin de kroon, dat geheel is omgeven door de ontelbare waanzinnige fictieve
rituelen en gebruiken als afkomstig van hun goden, terwijl
ze allemaal door de eeuwen heen werden uitgevonden en verzonnen door de
slecht doeners, dit waren de zogenaamde heiligen, de geestelijke
vertegenwoordigers en de schrijvers van de Veda’s en de Bhagavad-Gita,
aldus gecreëerd door kwaadaardige mensen en machtswellustelingen.

49. … De vader van het
slachtoffer die niet meer in leven is, was een rustig en goedmoedig mens.
Volgens ooggetuigen hield hij veel van zijn oudste dochter die jarenlang in de
verkrachtingsgreep van zijn broertje bevond, maar helaas heeft hij bij
leven geen ballen getoond toen zijn geliefde dochter telkenmale om hulp
schreeuwde…

50. … Het is ook best mogelijk dat
zijn vrouw, die volgens betrouwbare bronnen van begin af aan van het misbruik
af wist en haar zwager heeft aangemoedigd tot de geslachtsdaad met haar
dochter, dit gegeven angstvallig voor haar man heeft geheimgehouden, zodat deze
onwetend zijn graf is ingegaan en gecremeerd,  zonder kans op weerwraak op
de mens die zijn oogappel in haar kinderjaren jarenlang en steeds met
geweld heeft onteerd onder het toeziend oog van de familie babysitter…

51. … Jammergenoeg heeft ook deze
man tijdens zijn leven duidelijk geleden onder het juk van zijn bazige
bijgelovige eega. En de moeder van het slachtoffer, die haar man heeft
overleefd is iemand die misprijzend op anderen neerkijkt, en als de gelegenheid
zich zou voordoen zelfs graag bij de verkrachter van haar dochter zou
aanschuiven op de thee als een doodnormale zaak. Dit is reeds vaker in het
verleden voorgevallen, want alleen zij deugd en de rest binnen de familie
en andersdenkenden deugen in geen geval in haar ogen.

52. … Behalve dat zij het niet
verdiend om “moeder” genoemd te worden, kan ook met recht gezegd
worden dat ze een slechte oma is, die in de eerste plaats nooit moeder had
moeten zijn, omdat zij in alle moederlijke fronten een schande is
voor het moederschap in het algemeen. … Buitendien is deze
vrouwspersoon een grote hypocriete slijmbal, voornamelijk om haar
doel te bereiken om te kunnen stoken in het leven van anderen.

a. … Voorts verdient deze
egoïstische en geestelijk gestoorde Surinaams-Hindoestaanse vrouw onder
geen beding oma genoemd te worden, omdat uit welingelichte bronnen is gebleken
dat zij ten opzichte van haar kleinkinderen met twee maten meet,
precies zoals zij al jaren doet bij haar eigen
kroost waarvan de oudste altijd word achtergesteld ten opzichte
van haar twee andere kinderen. In het dagelijks leven is zij alleen goed en
zorgzaam voor degenen die met haar meeslijmen en achterbaks roddelen over
andere mensen en overige familieleden. En de meelopers zijn echter de normloze
profiteurs die haar op een dag als een baksteen zullen laten vallen
en waarlijk een nagel zijn aan haar doodskist…

b. … Dit zeggende, omdat degenen die
haar naar de mond praten geen geheim weten te bewaren, aldus achteraf hun
gezamenlijke roddels doorbrieven aan wie het maar horen wil om interessant te
doen en ook “muren” hebben oren.

53. … Alhoewel haar wangedrag en
leugenachtigheid binnen de familie een zeer bekend verschijnsel is kan ik dit
allemaal zelf beamen door persoonlijke observatie en uit zuivere ervaring met
dit mens en niet van horen zeggen door derden. En bij alles gebruikt zij te pas
en te onpas de woorden “dankzij God” of “het is een geschenk uit de
hemel.”

54. … Bovendien is bekend, dat deze
vrouw in haar thuisland leerkracht is geweest en persoonlijk een behoorlijke
opleiding heeft genoten. Helaas is gebleken dat zij desondanks een grote domoor
is gebleven. … Gewoonlijk ontbreekt bij dit soort figuren niet de
kennis maar het verstand, want niet het weten (kennis) is het voornaamste maar
het begrijpen (verstand) daarvan.

55. …  De mens in kwestie
beantwoordt precies aan het predicaat “geleerde domkop.” Dit soort mensen zijn
de ware idioten die in allerlei wonderen geloven.

a. … Op een keer vroeg haar kleinzoon
aan haar hoe regen ontstaat, had ze gezegd, dat als het regent de engelen aan
het pissen zijn. En dit verstandeloze mens noemde zich
“onderwijzeres” te zijn geweest in haar geboorteland, en helaas
“in het land der blinden is éénoog koning.” Buitendien is zij zoals
de meeste gelovigen egoïstisch, hoogmoedig en leugenachtig als de pest, want ze
kan liegen als de Bijbel! Ongelooflijk maar waar!..

56. … Voorts zou men tenminste
verwachten, dat een voormalige leerkracht enigszins fatsoensnormen kent, maar
bij bovengenoemde is geenszins sprake, want deze heeft vaak uit eigen belang
anderen de zwarte piet toegespeeld en meerdere malen de door haar zelfverzonnen
leugenachtige en verdachtmakende uitlatingen prompt in andermans schoenen
geschoven om zichzelf vrij te kunnen pleiten.

57. … Het zijn dit soort imbecielen
die denken dat anderen nog achterlijker zijn dan zij. En dit verachtelijk
wangedrag is niet alleen ontsproten uit haar polytheïstische achtergrond, want
behalve dat ze van huis uit hindoegezind is opgevoed, geloofd zij ook in de
sprookjes van de Bijbel en in Jezus, en voorts in alles wat aan een godsdienst
relateert en wellicht hierdoor warempel denkt een heilig persoon te zijn.

58. … Dit is dus een verward,
ziekelijk en ongelukkig mens met een onherstelbare kronkel in haar hoofd, die
daarnaast meent dat liefde en vriendschap te koop zijn door religie te
belijden.

a. … Zodoende proberen
religieuzen over het algemeen hun schuldgevoel en tekortkomingen te zuiveren
met de leer van het absolutisme waarin hun godsdienst voorziet zodat
zij op ieder gewenst moment zich vrij kunnen pleiten van hun vroegere
verachtelijk misgedrag bij wie ze ooit kwaad hebben gedaan, dat gedurende het
verstrijken van de tijd aan hun geweten is gaan knagen…

59. … Niet alleen de moeder van het
slachtoffer kent dit familiegeheim (familiemisbruik), maar meerdere leden
van de familie zijn hiervan op de hoogte. Helaas verhullen ze zich liever in
stilzwijgendheid en kennen geen eergevoel ten opzichte van hun misbruikte familielid.

a. … En deze noemen zichzelf
pertinent familie wanneer het ze goed uitkomt, maar opkomen voor de ander komt
niet voor in hun familiewoordenboek, behalve als ze zelf in het gedrang zijn?..

60. … De aanverwanten, die niets van
dit familie euvel afweten kunnen echter niet kwalijk worden genomen, maar ik
betwijfel het of deze na kennisgeving hiervan alsnog in actie komen om het
onrecht te wreken voor al hetgeen het slachtoffer in haar prille jeugd allemaal
onvrijwillig heeft moeten ondergaan, ook al was het alleen maar uit eigen
eergevoel.

a. … Maar ook in deze onwetende
groep bloedverwanten zie ik bij voorbaat geen rooskleurig vooruitzicht, want
meestal valt de appel niet ver van de boom. 

61. …  Bedenk, dat de
geestelijke schade, die aan het slachtoffer is toegebracht en de geestelijke
pijn, die bij het onschuldige mensenkind is overgebleven door het misbruik door
een vertrouwde en directe familielid, draagt zij stilzwijgend levenslang met
zich mee en is nimmer afwasbaar.

62. … Zo zegt de leer van
Vishnuh:

“Ieder dient op te komen voor zijn
onderdrukte medemens, want ieder maakt deel uit van de natuur, maar wie zijn
onschuldige medemens op welke manier dan ook onderdrukt is een vijand van
zichzelf en bespoedigt zijn eigen ondergang.”

63. … Dit alles wetende kan ik als
Vishnuïst het niet over mijn hart verkrijgen om het
bovengenoemde onrecht ten opzichte van een onschuldig wezen
ongestraft over mij heen te laten gaan, daarom neem ik het op voor het
betreffende slachtoffer, dat door haar oom tegen haar wil in met geestelijk en
fysiek geweld oneer is aangedaan.

a. … Iemand moet het toch voor de
ander opnemen, want het doel van de natuur is om het leven voor elkaar te
veraangenamen, om voor elkaar te zijn en om daar waar nodig elkaar te
beschermen, zonder daarbij te letten op gevaar noch op verzachtende
omstandigheden.

b. … Maar de natuur slaapt
gelukkig niet, want degenen die het betreffende slachtoffer in dit verhaal ooit
geestelijk en fysiek hebben gepijnigd, hebben zwaar geleden en sommigen van ze
lijden nu nog omringd in een zinloos en ongelukkig bestaan. “Wat
u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.”

 

“Oh wat zijn de gelovigen toch zo braaf,
zo vroom, zo lieflijk

 zo wijs, zo menselijk en erg
aardig!”

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het Hindoeïsme heeft evenals
andere wereldgodsdiensten ook van alles in huis o.a. “Heilige
Dhivali”, “Heilige Apen”, “Heilige geestelijken”, “Heilige koe”,
maar ook “Heilige koeienstront.”

64. … Dit is de algemene
werkwijze van de religieuze mens. In de Hindoe landen bijvoorbeeld, schoppen ze
eerst hun dierbare kroost het huis uit om zich te ontdoen van hun ouderlijke
plichten en verantwoordelijkheid, vervolgens gaan ze in serieuze devotie alle
tempels af om hun goden bij ritueel eindeloos te aanbidden teneinde zich te
vrijwaren van hun onmenselijk en kwaadaardig gedrag, want ze geloven door deze
plichtplegingen vergeven te worden door hun blauwe goden…

65. … Daarbij wordt als
vanzelfsprekend het grondbegrip “karma” oftewel “het lot”
door de zondaren schaamteloos herhaaldelijk in de mond genomen, als een
algemeen aanvaardbaar toverwoord van verlossing en genade, om zodoende
hun kwalijk gedrag netjes in te kunnen pakken.

a. … Het leven gaat door, en de
goden ontfermen zich over hun kroost, die als een vogelvrijverklaarde ergens
buiten ronddwarrelt, die geheel op zichzelf is aangewezen en naar believen
wordt veracht.

 

b. … Natuurlijk zijn er heel wat
gevallen zoals armoede en langdurige ziekte, waarbij ouders worden
genoodzaakt tot zelfopoffering over te gaan en de hand niet meer hebben over de
kinderen waardoor verloedering ontstaat en beide partijen langzaam maar zeker
van elkaar afglijden en een eigen leven gaan leiden. Maar waar is dan de
gemeenschap die juist in deze schrijnende gevallen voor elkaar zou moeten zijn?
Hebben de goden,  behalve egoïsme en onmenselijkheid, deze
gelovigen dan niet geleerd wat de begrippen samendelen, eenheid, voor
elkaar zorgen en saamhorigheid inhouden?

66. … Maar neem ook eens een
kijkje in de zogenaamde Christelijke en Katholieke landen wereldwijd, zoals
Mexico, Brazilië, Ethiopië, Guatemala, Venezuela, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Suriname, etc., en niet te vergeten de Moslimlanden zoals Marokko, Oeganda,
Indonesia, Gambia, Saudi-Arabië, Pakistan, Bangladesh etc., waarin minder
bedeelden in armoede leven, kinderen en volwassenen gevangen zitten in een
geweldscirkel van hun godsdienstige maatschappij; God en Allah zijn daar
duidelijk de baas…

67. … De vroegere kolonisten,
oftewel de Westerse landen en Saoedi-Arabië hebben ooit de kwaadaardige
godsdiensten in de onderhavige derde wereld landen geïntroduceerd met de
daartoe gepaard gaande ontberingen en onmenselijkheden.

a. … Maar in hun eigen land,
waarin wordt gemeten met twee maten en waar de kloof tussen arm en
rijk enorm groot is, hebben de bevoorrechten alles voor zichzelf en
hun kroost goed geregeld met de verkregen inkomsten, die zij nog steeds
genereren uit die betreffende achtergestelde landen middels het
godsdiensttrauma dat hun heerszuchtige voorouders vroeger er hebben
ingebracht…

68. … En nog steeds
rijzen daar kerken, gebedshuizen en moskeeën als paddenstoelen uit de
grond teneinde in die arme landen de ingevoerde godsdienst tot in de
lengte van dagen te kunnen consolideren.

a. … Hierdoor blijft het arme
volk dom en achterlijk in de greep van het geloof waarin bovenal
liefdeloosheid, egoïsme en alle vormen van mensenrechtenschendingen door de
regerende godsdienstklasse binnen en buiten de letter van de wet worden
toegepast op de bevolking en een voorname rol spelen ten bate van de
belanghebbenden in de godsdienstige maatschappij…

69. … In bijna ieder land dat vroeger
een kolonie is geweest, onder de banier van het Katholicisme c.q. het
Christendom en de Islam, zijn de sporen van onderdrukking nog duidelijk
aanwezig.

a. … Misstanden zoals
hongersnood, oorlog, uitbuiting van mens en natuur, analfabetisme,
kindermisbruik, verwaarlozing, allerlei vormen van mensenrechtenschending,
onderlinge wreedheid, verkrachting, vrouwenvernedering, overbevolking,
vervuiling en ontbossing zijn ontstaan, omdat de inheemse volkeren eeuwenlang
dom en met de zweep strak zijn gehouden, zodat zij afhankelijk waren van hun
overheersers…

70. … Toen de koloniën onafhankelijk
werden kregen de meeste landen wederom te kampen met een dictatoriaal, corrupt
en wreed bewind en grote klassenverschillen, waar een kleine zeer welgestelde
gelovige groep, in het merendeel afstammelingen van de kolonialisten en
collaborateurs,  heerst over een zeer grote groep mensen die nauwelijks in
de primaire levensbehoeften kan voorzien. Hun regeringsleiders werden namelijk
zorgvuldig opgevoed door hun voorgangers en vooral ook de slechte manieren van
hen overgeërfd.

71. … De volken en landen (o.a. het
Westen en Arabië) die deze tweedracht en verpaupering hebben doen ontstaan in
die achtergestelde landen moeten eens goed beseffen dat ze alle luxe en comfort
die zij heden genieten, voornamelijk door de uitbuiting van de natuur, en van
verre landen en volkeren hebben verkregen en ook nu nog steeds verkrijgen. En
om zich niet al te bezwaard te voelen bieden bovengenoemde grootmachten onder
strikte voorwaarden ontwikkelingshulp aan, die niet veel meer is dan een sigaar
uit eigen doos…

72. … Deze vorm van hulpbetoon
door de Westerse grootmachten en andere, word ook gretig gesteund
door hun hypocriete burgers waarvan de meeste verenigd zijn in zogenaamde
charitatieve stichtingen met hun zogenaamd goed bedoelde projecten, maar
verblind door schuldgevoel van wat hun voorouders die volken vroeger hebben
aangedaan, niet willen beseffen dat ze meer kapot maken in plaats van
vooruitgang brengen in die landen…

a. … Hierdoor blijven de volken in de
derdewereldlanden gekluisterd aan hulp van het verderfelijke Westen en
leren niet zelfstandig te worden om hun eigen boontjes te doppen.
Daarnaast hebben ze ook niet de behoefte om initiatieven te nemen, maar
zijn gedoemd om als zombies hun hand op te houden, te bedelen en lui te
blijven.

b. … Zodoende worden de arme
achtergestelde naties door de nageslachten van hun vroegere uitbuiters en
overheersers meedogenloos geholpen aan de laatste handoplegging,
terzake de voltrekking van de vernietiging van hun waarden en normen, althans
van wat er nog is overgebleven na al die jaren van onderdrukking en
overheersing, en bestendiging van hun wilsonbekwaamheid namens God/ Jezus of
Allah of in naam van democratie, of wat men naar willekeur hieronder
verstaat…

73. … Los gezien van het bovenstaande
maken 90 % van de zogenaamde liefdadigheidsorganisaties vreselijk misbruik van
de armoede in die arme landen waarbij schandalen aan de orde van de dag zijn en
precies zoals hun narcistische regering zich gewetenloos verrijken over de rug
van de arme bevolking middels leugen en bedrog inzake ontwikkelingswerk en
adoptie waarvan deze laatste neerkomt op kindersmokkel en mensenhandel.

a. … En de overgebleven 10% die
wel goed doet komt niet behoorlijk aan de bak, deze zijn de individuen die in
de massa opgaan en waar men vaak niets over hoort…

74. … Heel veel goede doelen
organisaties doen zogenaamd ‘goed’, ze houden weloverwogen grenzen niet in de
gaten en stellen hiertoe ook bewust geen morele vragen zodat hun
“goede bedoelingen” uitpakken zoals gewenst, teneinde ten eigen
behoeve de geldkraan van subsidie verstrekkende organen en donaties door
goedgelovige mensen voor hun organisatie open te houden en zodoende in die
landen vrij en zorgeloos kunnen opereren en daarbij zijdelings
kolonialisme verwerken in hun streven.

75. … En als de godsdienstige
maatschappij onrechtvaardigheid en wreedheid tegen medemensen in haar wetten en
regels voor staat, waarom zouden wij ons dan houden aan deze regels
en wetten, die door de religieuze staat en wetgevers op basis van voorbeelden
uit hun heilige schrift, welke ooit in het verre verleden door kwaadaardige
mensen en gewetenloze criminelen uit hoofde van een niet-bestaande God(en)
werden bedacht?

a. … En de huidige afstammelingen
bevinden zich thans in de voetsporen van de vroegere meedogenloze
religieuze bandieten met alle nare gevolgen van dien. Zie het Vaticaan:

… Gebedshuizen en religieuze organisatie en voorts alles wat aan religie
relateert, zijn in wezen één-pot-nat instellingen ter bevordering van
egoïsme, mensontwaarding, achteruitstelling en terugval van het mensdom, en die
bovendien via een omweg de mensheid dom en achterlijk houden.

… En deze religieuze werkwijze wordt heden ten dage legaal en in
genuanceerde vormen gepraktiseerd door alle mensen die godsdienst interpreteren
als “de manier” van een goed, gelukkig en vreedzaam leven in harmonie met alle
levende wezens op deze aarde, maar waar alleen het tegenovergestelde van hun
mooie godsdienstverhalen zich openbaart.

… Godsgeloof in welke vorm dan ook is derhalve als een overgeërfde
ziektekiem dat het einde des levens inluidt en waaraan de rechtvaardige mens
ook nimmer zou moeten toegeven.

… En als hun barmhartige God/ Allah zo machtig is zoals hun Heilige
schrift gretig verkondigd, laat “hij”, “zij” of “het” dan persoonlijk voor zijn
volgelingen zorgen die gebukt gaan onder het juk van de gelovige
mensheid, door de gedupeerde religieuzen direct naar het voorgespiegelde
paradijs te transporteren.

… Volgens de Bijbel werd Jezus destijds na zijn wederopstanding simpelweg
ten Hemel opgenomen.

… Dit heeft volgens de Bijbel plaatsgevonden, veertig dagen nadat hij bijna
was doodgeranseld door de gelovige populatie van destijds waarna hij tot slot
stierf vastgenageld aan een kruis, nadat de speer van een Romeinse soldaat zijn
buik doorboorde.

… En daar in de Hemel, waar volgens de godsgeschriften alleen vrede heerst,
en waar oorlogen, misère, hongersnood, onrust en voorts alle wereldse
euvel/ onlust niet thuishoren, mag de gelovige mens op aarde zeker niet worden
onthouden?

… Het is in alle toonaarden niet reëel en onmenselijk van god, dat
religieuze mensen pas bij ouderdom, of eerst op gruwelijke wijze aan hun einde
moeten komen, of afgrijselijk verminkt moeten worden, of het kwaad van de
duivels moeten ondergaan, alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een
plekje in het paradijs daarboven!

…  Derhalve ben ik groot voorstander ervan, dat gelovigen veel
eerder en zonder enige poespas de Hemel binnen kunnen gaan en daar verder
gelukkig zijn met z’n allen, opdat onschuldige aardbewoners hun leven in vrede
en rust op aarde kunnen vervolgen in eensgezindheid met alles wat leeft, totdat
de natuur zijn tol opeist?

Berechting analoog natuurwetten

… Het Vishnuh-Genootschap heeft uit principiële en persoonlijke
redenen geen vertrouwen in geen enkele wereldse rechtssysteem noch voor
welke religie dan ook, maar zij vertrouwt alleen op het
rechtvaardigheidsstelsel van de natuur, want wie zijn billen brandt moet ook op
zijn blaren gaan zitten.

… En de algemene stelling is, dat wie niet overeenkomstig natuurprincipes
berecht wenst te worden dan maar beter had moeten nadenken over de gevolgen van
zijn actie, en bovenal van zijn medemens af moeten blijven.

… In het algemeen dient men kwaad met kwaad te vergelden en goedheid met
goedheid.

… In de Bijbel en in diverse heilige schriften van de wereldgodsdiensten wordt
gesteld dat men “geen kwaad met kwaad mag vergelden”.

… Helaas hebben de gelovigen sinds Bijbelse tijden zich hier nimmer
aan gehouden noch gehoor gegeven aan hun religieuze lering, maar zich steeds
gehuld in onrechtvaardigheid, beestachtigheid, egoïsme en schijnheiligheid.

… Kijk hiertoe naar de vroegere werkwijze van de godsdienstige
mensheid en het hedendaagse wereld gebeuren.

… De gelovigen doen alles precies het tegenovergestelde van wat sommige
geboden in de passages van hun heilige schrift hen gebiedt te handelen op basis
van rechtvaardigheid tegenover mens en natuur.

… Het Vishnuh-Genootschap is een niet-religieuze orde van
wereldburgers, dat haar stelling ontleent aan natuurwetten en regels,
derhalve moet niemand van haar verwachten, dat zij genoegen neemt met de
pijn en ellende welke wordt veroorzaakt door een ander en dat zij dit haar
leden onbestraft laat gebeuren. … Het weerwoord en tegenreactie ten
opzichte van onrecht dat een of meerdere van haar leden overkomt door derden, is
niet compatibel met de acties die gelovigen ondernemen bij mishandeling,
verkrachting, moord of  enig ander onrecht van een soortgenoot door een
ander.

… Deze religieuze naïevelingen gaan in tegenstelling tot onze
represaillemethode, altijd als hulpeloze schapen de straat op om nodeloos te
protesteren tegen zinloos geweld.

… Daarbij krijsen en blèren ze hopeloos om
rechtsmaatregelen en te nemen stappen door de overheid en ijken zich zoals hun
godsdienst in volledige illusie.

En de klagers geloven meestal, dat de staat, die juist onrecht aanmoedigt,
een oplossing moet vinden voor hun problemen of moet overgaan tot
rechtsvervolging van de dader(s) om hun  zielige medegenoot te wreken dat
slachtoffer is geworden van geweld door een of meerdere van hun gelovige
soortgenoten.

… Het komt in feite hierop neer: “de handlangers van de
boevenbende verzoeken hun baas, die de hoofdboef is, om een gezamenlijke
bewaarplaats te vinden voor hun buit.”

… Helaas worden vaak hun jankacties door de overheid nauwelijks of
onvoldoende ondersteund in hun idioot geschreeuw naar gerechtigheid en hebben
uiteindelijk toch maar te nemen wat de overheid ze voorschotelt.

… Het is uiteraard ieder zijn recht om te zijn zoals men het liefste
wilt zijn en handelen volgens eigen denken en voelen. Alzo is het
ook ieders recht om te zijn zoals men graag wilt zijn
en zich vernietigend opstelt jegens iedereen, die denkt de ander,
ongestraft, fysiek of geestelijk te mogen schenden of onrechtvaardig
bejegenen.

… Daarnaast zijn er ook mensen en overheden die vrede koppelen aan
vergeldingsmaatregelen en hun wraakacties wereldkundig maken, dit is de
werkwijze van kwaadaardige gelovigen die na hun wraakacties op medegelovigen duidelijk
laten blijken hoe hypocriet, goddeloos en ongepast wreed ze in realiteit zijn.

… Onthoudt dit voorgoed; gelovigen zijn in principe schijnheilige
mensen, zo geworden door langdurige hersenspoeling met het geloof of met de
paplepel ingegoten door hun onmiddellijke omgeving.

… Zij die respectievelijk gelovig zijn en dit willen blijven, of zij
die zich tot een geloof hebben laten overhalen ondanks de realiteit die zich
voor hun ogen afspeelt, weten niet beter of willen bewust niet beter weten vanwege
hun profiteurgedrag of zijn zich feitelijk deels bewust over de ernst van de
kronkel in hun hersenpan waardoor ze een gevaar vormen voor de mensheid.

… Het merendeel van de gelovige mens doet de ander kwaad met
de ogen open. En ook al wringt deze zich in allerlei bochten om lief
en aardig te worden bevonden door de maatschappij, men
kan desondanks dit soort mensen nooit in vertrouwen nemen,
want op momenten waarop men het niet van ze verwacht geven ze finaal niet
thuis of veranderen als een blad aan een boom. En “Zoals de ouden
zongen piepen de jongen.”

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Ieder rechtvaardig mens dient zich alleen gepaste eerwraak aan te
matigen in alle stilzwijgendheid en dan ook alleen gericht tegen degene(n) die
ten opzichte van zijn medemens kwaad heeft berokkend.

… De rechtvaardige mens dient altijd te handelen zonder aanzien des
persoons in alle redelijkheid en billijkheid, naar waarheid en rechtvaardigheid
volgens de natuurlijke stelling, “Oog om oog tand om tand.”

… Wie het onrecht dat hem of haar is aangedaan in dit eenmalig leven niet
wreekt, wie zal dit dan voor ze doen ter genoegdoening van de geest?

… Niet bij leven noch na de dood door een god in zijn fictieve hemel/
walhalla of nirwana, want deze bestaan niet.

… En genoegdoening verkrijgen volgens de lokale wetten en regelgeving
welke door machtswellustelingen ten eigen voordeel werden zelfbedacht, leggen
in velerlei opzichten geen zoden aan de dijk.

… De wereldgeschiedenis heeft keer op keer doen blijken, dat wetten en
regels gemaakt zijn om naar willekeur door de wetgevers verbroken te worden,
want voor deze geldt normaliter “als het kalf verdronken is dempt men de put”,
terwijl de vermeende put al lang gedempt had moeten zijn ter bescherming van
het leven.

… Wie niet vooraf beschermd wordt heeft aan genoegdoening geen
enkele zier, omdat kwaaddoeners bij voorbaat vrijelijk hun gang kunnen gaan en
de beoogde feiten plegen waardoor het slachtoffer gepijnigd of benadeeld wordt
met een aderlating tot gevolg.

… Kijk hiertoe naar de werkwijze van de meeste geciviliseerde landen met
een democratisch gekozen regering, waar “eigen rechtertje spelen
en het recht in eigen handen nemen” aan de orde is van de dag.

In Nederland bijvoorbeeld worden sociaal zwakkeren bij
bezuinigingsmaatregelen door de regering als eerste financieel
ingekort waarin recht en onrecht rigoureus samengaan.

… Daarbij wordt het arme burgervolk meedogenloos nog dieper in de stront
getrapt dan waar het zich al een poosje bevond en er wordt totaal geen
rekening gehouden met haar maatschappelijke of persoonlijke situatie.

… In werkelijkheid geeft de overheid die voor de burgerij zou moeten zijn
het slechte voorbeeld aan de bevolking.

… De overheid neemt bijvoorbeeld veelal in
cruciale regeringsonderhandelingen bij voorhand het recht in eigen
handen waarbij de door henzelf genomen besluiten eigenmachtig worden uitgevoerd
zonder hun onderdanen daarover behoorlijk te hebben geraadpleegd volgens het
democratisch rechtssysteem.

… En mocht er toch onverhoopt een referendum worden gehouden vanwege
een vooringenomen decisie van de regering, dan wordt de uitslag ervan toch niet
meegewogen in de definitieve beslissing door de heersende klasse.

… Dus hypocrisie ten top!

… Zo worden landelijke wetten en regels willekeurig toegepast op de
burgerij volgens de wisselende maatstaven van de overheid.

… En de elite klasse ontspringen bijna altijd de maatregelen van bestuur
van de beleidsmakers waardoor de rijken steeds rijker worden en de armen steeds
armer.

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “De mens dient te allen tijde zichzelf te beschermen door zich te
verenigen met realistisch ingestelde natuurmensen, het stellen van grenzen
en door natuurwetten te volgen als leidraad en protectie van het leven jegens
kwaadaardige medemensen.

…  Eendracht maakt macht, dit heeft alleen de natuur in pacht, maar
wie zijn leven koestert, dat een geschenk is van de natuur, dient zich met deze
te vereenzelvigen waardoor men bij voorbaat gewaarschuwd is en door de natuur
ten zeerste wordt geacht. Eenheid met de natuur moet het streven zijn van
iedereen.”

… Het Vishnuh-Genootschap heeft respect voor het leven, maar zij vindt, dat
wie het leven van de ander niet respecteert, ook geen respect mag
terugontvangen, en wie de ander leed bezorgt uit hoofde van zijn godsgeloof en
levensovertuiging moet het dubbele terug krijgen dan wat zij of hij heeft
teweeggebracht bij die ander, en wie zijn hand opheft tegenover iemand
heeft hierdoor zijn lot reeds driemaal bezegeld.

… Menselijkerwijs hopen dat de slechtdoener toch “hoe dan ook”
spoedig zijn passende straf krijgt, zonder dat iemand daartoe vooraf enige actie
heeft ondernomen, kan ongetwijfeld worden aangemerkt als een actieve vorm van
goedgelovigheid.

… Het is in wezen nogal logisch dat de kwaaddoener te zijner tijd door
zijn wangedrag inderdaad de keerzijde van de medaille ervaart, want “de kruik
gaat zolang te water tot ze barst.”

… Maar dat iemand bij passiviteit alsnog bestraft wordt komt
heus niet volgens een verwensing of door bemiddeling van een god of van Satan,
want als men op de wraak van god en Satan had moeten wachten, dan zou
men ter plaatse wortelen schieten.

… En aangezien een vervloeking hetzelfde is als “hopen op de loop der
omstandigheden” waarin de slechte mens als gevolg van zijn misdaden ontmaskerd,
betrapt, vernietigt of wordt vermoord, heeft het daarom ook “geen zin om
te wenen daar waar tranen verboden zijn.”

… Vervloekingen zijn op zich negatieve maar loze woorden die het onheil
over iemand afkondigen, maar die in feite van non en generlei waarde zijn.

…  En als de mens voldoende geduld heeft en lang genoeg wacht
kan deze de destructie van zijn vijand t.z.t. meemaken door het logisch gevolg
van zijn misstappen zonder een verwensing hoeven uit te spreken, tenminste, als
men het geduld kan opbrengen om zo lang te wachten totdat iets in het
nadeel van de slechterik gebeurt.

… Maar het kan ook gebeuren dat bij een dader, na lang wachten, een
vermeend gevolg van zijn slechte daden niet uitkomt doordat het leven ten
voordele van de betrokkene een gelukkige wending heeft genomen en hierdoor zijn
verdiende straf ontloopt.

… Dan heeft het slachtoffer het recht, zoals de regering en de
rechterlijke macht, om het heft ter eigen hand te nemen door met of zonder hulp
van gelijkgezinden, de onrechtvaardige daad te beslechten tegen iemand die
alsnog zijn straf moet ondergaan voor diens eerder gepleegde wandaden tegen de
menselijkheid. 

… “Eerlijk is eerlijk”, kwaaddoeners dienen in alles wat ze
consequent hebben uitgevreten tegen hun medemens ook de consequenties te
aanvaarden en consequent te blijven, want hun ondergang is niet te voorkomen en
kan bij het Vishnuh-Genootschap niet worden afgekocht met geld noch door
spijtbetuiging.

… Ieder levend wezen is sterfelijk ongeacht ras, rang, stand, afkomst,
religieuze of politieke overtuiging, want burger, koning, keizer of admiraal,
schijten doen ze allemaal. 

Het is een oer bekend feit, dat natuurmensen hun vijand of slechteriken
volgens traditie geen tweede kans bieden, want de weg van de kwaaddoener is
onherroepelijk hun verdiende terechtwijzing, dit is met
name “Matkamayau.”

… En vergeven is meestal een feit, pas nadat de grafdelver het lijk van
de boosdoener heeft begraven en de laatste zode erboven heeft aangestampt.

… Het is een natuurlijk gegeven dat natuurmensen eigenmachtig elke
kwaaddoener berechten en niet wachten op berechting van het legale
rechtssysteem, op het onrecht welke is veroorzaakt op een of meerdere van haar
leden door een ander.

… Het Vishnuh-Genootschap behoort ook tot de gemeenschap van natuurmensen
dat ook met iedereen wil samenleven, maar desondanks zichzelf wens
te blijven en haar leven niet aan buitenstaanders toevertrouwd.

… En ondanks het samenzijn met de buitenwereld heeft het
Vishnuh-Genootschap niemand iets beloofd, derhalve maakt zij zich ook niet druk
over wat anderen zeggen op haar rigoureuze aanpak.

… Het Vishnuh-Genootschap heeft aan haar leden een belofte te houden en
is onherroepelijk aan deze verplichting gebonden, als een door de natuur
ingegeven plichtsbetrachting.

… En God noch Allah, ook geen andere god van de religieuze mensheid,
zal zich niet mengen in de straf die hun goedgelovige broeder of zuster te
recht verdient, maar juist met genoegdoening toezien hoe het zwaard der
vergelding de mensenrechtenschender treft naar waarheid en rechtvaardigheid.

… En zo men wil, “dit is ook de wil van Allah en de wens van hun God.
Allah en God zijn “met”- de gelovigen, “voor”- de gelovigen alsook “tegen”- de
gelovigen voor daar waar de gelovige mens onbehoorlijk en onrechtvaardig is
geweest tegen zijn medemens en de natuur en hiermede de rechtvaardigen van
geest een vrijbrief heeft verschaft tot “oog om oog tand om
tand” waarbij de zondaar(es) geen bescherming van zijn God hoeft te
verwachten, noch van zijn engelen en van Satan evenmin.

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De natuurstelling gebiedt; een leven voor een leven, een hand voor een
hand, een teen voor een teen, een cadeau voor een cadeau.

… Iedere slachtoffer heeft het recht om zijn recht in eigen handen te
nemen. Elk onschuldig mens die leed heeft ondervonden door een ander mag
zich wreken op zijn aanvaller, dit is een van de ongeschreven wetten van de
natuur…

… Men dient diegenen alles met terugwerkende kracht te retourneren of
verblijden, die ook hebben gegeven met kwaadaardige of met goedmoedige oogmerk;
wie storm zaait zal storm oogsten, wie vrede zaait zal vrede oogsten, wie
verderf zaait zal verderf oogsten, wie goedheid zaait zal goedheid oogsten, wie
liefde zaait zal liefde oogsten en wie eerlijkheid zaait zal eerlijkheid
oogsten. Ook de natuur geeft en neemt en beschermt zich bovendien van tijd tot
tijd daar waar dit hoognodig en gewenst is voor zijn voortbestaan.”

… En god zal zoals gewoonlijk niet verschijnen noch iets van zich laten
horen want God is niets anders dan illusie, een nietszeggendheid van de
onwetende mens.

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Alwie zich de natuur eigen maakt en begrijpt dat de natuur de bron is
des levens, verzekerd zichzelf van respect en bescherming voor zijn/ haar
verdere leven. Aldus, de natuur is onbetwist de schepper des levens; ere wie
ere toekomt.”

… Onthoudt dit goed: … Twee mensen die vanaf hun jeugd als man en
vrouw bij elkaar blijven tot de dood hen scheidt, wil niet altijd zeggen, dat
ze ook voor elkaar bestemd waren voor het leven en dat hun samenzijn gezien
moet worden als een vorm van onvoorwaardelijke liefde voor elkaar.

… Er zijn een aantal sociale factoren die gedurende het leven van mensen
een grote rol spelen dat mensen bij elkaar blijven in een liefdeloos bestaan,
ook al is dit aspect niet zichtbaar in de ogen van de ander, want gewenning,
religie, cultuur, familie-eer, kinderen, schande en nog een aantal andere
kardinale factoren zijn de oorzaken ervan, dat mensen bij elkaar blijven in een
liefdeloos of liefdevol bestaan.

… Doorgaans kan een mens tien jaar lang liefdevol zijn voor de ander,
maar plotsklaps in het elfde jaar veranderd de liefhebbende mens in de duivel
of duivelin, die altijd al in hem of haar verborgen heeft gezeten.

…  Over het algemeen leert men iemand zelfs na twintig jaar nog niet
goed kennen, ook al leeft men elke dag met die persoon, want zelfs na twintig
jaar kan een mens drastisch veranderen in datgene wat men niet van die mens zou
verwachten.

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Religieuzen en bijgelovige mensen zijn beide zeer gevaarlijk, ze zijn
in de regel schijnbaar tolerant, godvrezend en vredelievend, die moet je
nimmer vertrouwen.

… En mensen die in een god geloven en daarbij ook nog bijgelovig
zijn, zijn het gevaarlijkst, en het maakt niet uit wie het is.

… Dit, omdat mensen die in sprookjes geloven en in dingen die alleen in
hun verwrongen brein voorkomen niet serieus te nemen en een potentieel gevaar
zijn voor hun medemens.

…  Zij die in de geschiedenis dit soort mensen hebben
overleefd, waren degenen die gekker en gevaarlijker waren dan zij,
want iemand die een gevaar kan betekenen voor zijn medemensen oftewel een
gek, dient men te bestrijden met gekte.

… Dus onthoudt; de enige voorwaarde om dit genre gehersenspoelde
idioten te overleven is door gekker en gevaarlijker te zijn dan zij.”

… Religie in welke vorm dan ook is feitelijk een samenzwering
geweven rond angst en terreur, en  de gelovige zielen zijn doorgaans
allemaal bang voor het vagevuur, omdat de man op de preekstoel hen wekelijks
vertelt, dat ze in de hel of in het vagevuur zullen eindigen, als ze niet
sidderen voor hun Allah/ God/ JHWH. Het is de meest vulgaire vorm van
bangmakerij.

… Kerkhoofden zijn in werkelijkheid verdwaasde leugenachtige mannen die een
dik belegde boterham verdienen door de angst te verspreiden voor de dood.
Tegelijkertijd worden de religieuzen door die onverlaat keer op keer een
substantieel deel van hun inkomen uitgemolken.

… Angst maakt gelovigen, die bang zijn gemaakt door hun religie, meestal
vrijgevig, maar ze zijn niet vrijgeviger in algemene zin, maar vrijgeviger
jegens eigen geloofsgenoten en de kerk of moskee.

… De meeste religieuzen denken dat ze door geld te geven aan hun kerk of
moskee hun zonden afkopen en geloven bovendien daarmee een plaatsje in de hemel
te kunnen reserveren.

… In het algemeen zijn gelovigen helemaal niet barmhartig uit de goedheid
van hun hart, maar alleen omdat ze de toorn van hun kwaadaardige god vrezen
zijn ze quasi goedhartig en gul waarbij ze meten met twee maten en zich
gedragen als groepsdieren die er alles aan doen om hun territorium tegen
buitenstaanders te beschermen..

… Geloof is macht, en geld speelt een voorname rol daarin. Kijk hiertoe
naar wat de diverse geloofsclubjes wekelijks binnenhalen aan donaties en hoe ze
met dat verworven kapitaal omgaan.  http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/de-miljarden-van-het-vaticaan/…

… Bijkans iedereen leeft onder de schaduw van de grote godsdiensten
waarbinnen heel veel variatie schuilt, en realistische angst is gezond.

… Maar de interpretatie van de angst voor de hel en tussen goed en kwaad
door de religies is ronduit mensonterend, onbarmhartig, onrechtvaardig en
gewetenloos waardoor van realistisch gezonde angst binnen religieuze
groeperingen geen sprake kan zijn maar juist het tegenovergestelde impliceert.

… Er zijn een legio filosofische werken van wereldberoemde wijsgeren met
inderdaad wijze woorden bevattende informatie waar de gemiddelde mens heden ten
dage erop terug kan vallen en waar niemand onopgemerkt aan voorbij kan gaan
o.a. “zwakke mensen nemen wraak”, sterke mensen zijn vergevingsgezind” en
“intelligente mensen negeren”, etc.

… Alhoewel de meeste filosofische opvattingen, zoals hierboven genoemd,
getuigen van overwegend religieuze invloeden, berusten al deze wijsgerige
onzinnige waarheden deels op de werkelijkheid waardoor mensen vaak worden
verleid tot nietsdoenerij of apathie waarvan sommige zelfs overgaan tot
epigonisme.

… Hierna volgt alweer zo’n idiote tekst die in realiteit kant noch wal
raakt o.a. “het geheim om gewoon gelukkig te zijn in je leven is
accepteren wat je overkomt en toch het beste ervan weten te maken”
, dit is
zo’n mallotig religieus geschoeide waarheid die doet denken aan
Bijbelse absurditeit zoals “keer de ene mens je andere wang
toe”, “niet terugdoen wat de ander u heeft aangedaan”,
“vergeving is de beste heelmeester”, “het is
godswerk”, etc..

… Dit soort bovengenoemde filosofische teksten kan alleen
verzonnen zijn door gelovigen om hun wandaden namens religie te kunnen
rechtvaardigen en die een vrijbrief behelst voor de kwaadaardige religieuze
mensheid teneinde hun medemens ongestraft te mogen krenken waarbij de
slachtoffers deze krenkingen dienen te accepteren als zijn of haar lot.

… Het is derhalve vrij logisch, dat de hiervoorgaande acceptaties op
basis van menselijkheid bij het Vishnuh-Genootschap absoluut niet door de
beugel kunnen, aldus niet zonder maatregel zullen worden beslecht.

… En de dader moet dan van dit geheim, de gevoelige les die hem of haar
te wachten staat, namelijk “wat u niet wilt dat u geschiedt, doe het
ook een ander niet”, ook het beste hiervan weten te maken en de
verkregen afranseling beschouwen als de wil van God c.q. Allah.

… Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie zijn leven door allerlei bloemrijke filosofische ideeën laat
leiden, waarvan slechts de helft ervan wordt begrepen en persoonlijk geen
initiatieven neemt met betrekking tot het leven, zal de tand des tijds niet
doorstaan.”

… Het Vishnuh-Genootschap is in principe vrede minnend, maar de
wie een of meerdere van haar leden op welke manier dan ook onrecht
aandoet is fout en krijgt repliek naar evenredigheid met zijn of haar
daad. … En deze strafzaak is binnen de Vishnuh orde een
persoonlijke kwestie tussen de boosdoener en zijn slachtoffer(s) en niet
de zorg van een ander, ook niet van de zogenaamde wettelijke macht, die in het
dagelijkse leven het burgervolk op wettelijke wijze, in haar zoektocht naar
recht en rechtvaardigheid, gewetenloos benadeelt.

… En wanneer het over feiten gaat hoor ik tot vervelens toe de kreten van
een legio brave mensen rondom mij over “Confucius zei dit…, Einstein zei dat…
of de bekende wijsgeer Plato zei dit… Aristoteles zei dat ….. of
Freud vind dat…, of Ghandi heeft gezegd…, Boeddha heeft verteld… of
volgens de Bijbel en Jezus…, de Koran zegt…, in de Thora staat …, de Veda’s
beschrijft…, de Tripitaka ontleed… etc… etc., maar nooit zegt men iets over de
oorspronkelijke baarlijke waarheden, die in verdraaide vorm in de zogenaamde
heilige boeken voorkomen en door vroegere wijsgeren werden
gebezigd rechtstreeks als afkomstig van de gewone bevolking uit de oudheid
moeten worden verwezen. Dus al die zogenaamde geleerden hebben gestolen
wat niet van hun was.

… Later in de geschiedenis hebben een legio nieuwerwetse Westerse en
Oosterse filosofen, religieuze organisaties, kerken, sekteleiders en
sympathisanten deze vroegere voorbeelden overgenomen waarvan velen uiteindelijk
tot epigonisme zijn overgegaan.

… Zij zijn ook, zoals hun treffende voorbeelden van vroeger, met
andermans eigendom gemakkelijk en kwistig omgegaan tot onderdrukking van
medemensen en de natuur, en dit tot op de dag van heden. 

… En al die originele wijsheden van de oudheid werden indertijd door
de bovengenoemde personen en instanties in een nieuwe behuizing gegoten en
sindsdien de mensheid aangezet tot genocide, moord, onderdrukking
en tot andere mensenrechtenschendingen.

… Zodoende werden onschuldige medemensen gewetenloos mentaal en fysiek
geweld aangedaan en aangespoord tot apathie jegens de realiteit des levens.

… Mensen die bij leven overheerst werden door allerlei onwereldse
gemaaktheden worden doorgaans in de vergetelheid gedreven, nadat de
thanatopraxeur (iemand die lijken wast en inbalsemt) hun lijk heeft
overgedragen aan de doodgraver.

… Daarom mens zet al die mooie religieuze theorieën van die zogeheten
heiligen en de wijsgerige opvattingen van al die zogenaamde geleerde
hypocrieten gerust opzij en laat u zich niet langer leiden door
derden noch uw leven, maar ga heen en leef in vrede en in harmonie
met iedereen!

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De mens doet er goed aan te geloven in zijn eigen kracht en niet in die
van een onbestaande, onbekende, onzichtbare, imaginaire magiër!”

… Het meest ergste van alles is, dat het merendeel van de religieuze
priesters, Rabbi’s, Imams etc. die uit de heilige schrift lezen, de bestaande
teksten en verzen in hun lezing naar eigen inzicht benadrukken om zodoende hun
vaak ongeletterde goedgelovige toehoorders aan zich te binden.

… Ze gooien door hun ophitsende visie olie op het vuur in plaats van rede
te brengen in hun gelederen op basis van vrede en saamhorigheid met alle
mensen.

… Dit opruiend gedrag was ook eigen aan de werkwijze van de Rooms
Katholieke kerk door de eeuwen heen, die voortduurde totdat de gemiddelde mens
zelf kon lezen en schrijven.

… In de regel begrijpen gelovigen niet altijd wat er in de Koran,
Bijbel, Thora of Bhagavad-Gita staat geschreven, gezien de wijze waarop
christenmensen, muzelmannen, Hindoes en andere zich hedendaags gedragen jegens
hun medemensen inzake de drie-eenheid, met name vrede, eenheid en samenleven.

… Dus goedgelovig luisteren en lezen naar wat anderen zeggen of wat
men leest, blijft een gevaarlijk fenomeen in de wonderlijke wereld van het
geloof.

… Bijvoorbeeld de Koran, geeft in niet misverstane termen het doel aan
van de ‘Jihads’ evenals het doden van hun vermeende vijand waarbij de ’72
maagden’ duidelijk aan bod komen.

… De Moslimterroristen blazen zichzelf niet zomaar op. Neen, ze komen met
ouderwetse verzen uit de Koran waarin staat dat ze na een heldendaad 72 maagden
daarboven verwachten, oftewel in het Walhalla terechtkomen, waarvan de naam van
hun paradijs gepakt is uit de Germaanse mythologie welke verwijst naar het
Hemelrijk van de Germanen.

… Met andere woorden, de moslims komen na hun dood totaal verkeerd
terecht, want de Germaanse goden zullen de poorten van het Walhalla
niet voor ze openstellen.

…  Dus de Islamitische mannengemeenschap op aarde staat in
feite na hun dood geen paradijs te wachten waar jonge maagden hun opwachting
doen, maar slechts een grote illusie en zullen ongetwijfeld worden verwezen
naar de hel.

… Dit, omdat hun heiligen in de Koran hebben verzuimd om een
moslimse hemel voor de Allah volgers te verzinnen, en in het Walhalla oftewel
“het Germaanse godenrijk”, is hun verblijf niet toegestaan.

… Maar zelfs in de “Hel” zijn de Islamieten niet welkom door Satan, want
de hel is alleen bedoeld voor stoute Christenen die is bedacht door hun
religieuze voorouders.

… De Islamieten kunnen er niet terecht, omdat het Arabische Seytaan uit
de Koran dezelfde is als de Satan van het Christendom.

… Daarom stel ik voor dat de gestorven Moslims uitwijken naar een verre
onbekende planeet, waar de levenden hun niet lastig kunnen vallen, waar ze met
elkaar in vrede leven en waar er genoeg ruimte is voor veel meer Moslims.

… Alsook het bouwen van moskeeën is daar eveneens geen probleem en er is
ook geen plaats voor de Hel.

… En de Moslima’s worden niet teleurgesteld, omdat zij sowieso reeds
teleurgesteld waren, omdat ze weten, dat na hun dood, voor hun, nergens plaats
is gereserveerd.

… De gelovigen in het algemeen beseffen niet dat zij zich feitelijk
verlaten op verwarde sprookjes van ver vergane tijden van vreemde volken en
landen, die allemaal ontstonden in een tijd waarin men overtuigd was dat de
aarde zo plat was als een stuiver en dat wanneer men ver genoeg over water zou
varen in de afgrond zou neerstorten en in het rijk der draken belanden.

… Dit was ook de tijd waarin men geloofde dat aan het einde van de
regenboog een kabouter stond te wachten met een grote pot vol met gouden
munten.

… Mensen, mensen toch…. Sta even stil bij de realiteit van vandaag en
bezint u zich, dat alle heilige schriften doorspekt zijn met sprookjes, fabels
en verhalen uit het land van Utopia.

… In religieuze landen wordt godsdienst op school onderwezen om zogenaamd
kinderen eerbied bij te brengen voor andersdenkenden, maar het tegendeel is
hiervan waar.

… Religie richt de pijlen graag op de jeugd, om mensen al zo jong mogelijk
vatbaar te maken voor religieuze controle. Jongeren worden al in een vroeg
stadium geconfronteerd met Religie, het wordt letterlijk en figuurlijk aan ze
opgedrongen.

… Jonge kinderen zijn meestal loyaal jegens hun opvoeders. Ze weten
niet beter en zijn derhalve manipuleerbaar, want ze kunnen hun voorbeelden
onverstoorbaar imiteren.

… En ze kunnen liegen, alsof ze het leugenboek zelf hebben uitgevonden.
Dit doen ze meestal omwille van hun omgeving waarin ze zijn
opgegroeid en opgevoed door de volwassenen die zogenaamd van ze houdt of
word verwend.

… Kinderen bekommeren zich nimmer om de voorgekauwde
leugenachtige verhalen waardoor een ander kan worden gekrenkt of in ellende
wordt gedompeld.

… En helaas eindigen dit soort jeugdigen in hun volwassenheid
telkens in de penarie, omdat ze het besef tot eerlijkheid en juiste waarneming
hebben gemist in hun jonkheid en hierdoor in onwaarheden zullen blijven hangen
met sociale armoede tot gevolg, want “Het kind is de vader van de mens.”

… Dit betekent: zoals iemand als kind is grootgebracht, precies zo zal
het later ook worden als man of vrouw.

… Het is ook uitentreuren gebleken, dat wanneer dit soort kinderen in
volwassen toestand eindelijk hun verstand hebben hervonden, meestal op stokoude
leeftijd, dan willen de meeste van hen opeens spijt betuigen aan de persoon bij
wie zij ooit in hun onschuld bewust kwaad hebben gedaan.

… Maar als hun vroegere slachtoffer misschien niet meer leeft of geen
behoefte heeft om vergeving te schenken aan haar voormalige kwelgeest, wat op
zich erg begrijpelijk is, want het is iedereen zijn recht, dan dient
dit ook door die ex-Judas te worden geaccepteerd.

… Het is wel erg jammer voor het betreffende kind, dat niet heeft
gevraagd om gemanipuleerd te worden tijdens haar jeugd door de zogenaamd
liefhebbende ouder of vertrouwde omgeving.

… Ongelukkigerwijs heeft het slachtoffer sterk geleden, onder hun
leugenachtigheid, pesterij of samenzwering, dat ook recht heeft op een goed
bestaan, maar die geestelijk voor een lange tijd  van haar is
achtergehouden. 

… Maar ook de voormalige pestkop heeft in zijn volwassenheid zwaar te
lijden gehad, omdat de volwassenen, in zijn jonge jaren gretig misbruik hebben
gemaakt van zijn kinderlijke onschuld om een of meerdere medemensen te
treiteren of te vernederen.

… Kinderen hebben leerplicht, maar mogen niet zomaar worden blootgesteld
aan religieus imperialisme dat voor geen enkel instituut respect heeft.
Godsdienstonderwijs is dus een actieve vorm van propaganda en puur
indoctrinatie, die door religieuze partijen en de overheid op scholen wordt
ingezet als middel om hun religieuze lering te verspreiden.

… De school mag onder geen beding een vangnet worden waaruit kinderen
niet kunnen ontsnappen aan religieuze organisaties, die overal binnendringen
met het godsdienstvirus met het doel de jeugd met Jezus/ Krishna/ Allah etc. in
aanraking te brengen.

… Het hoofddoel voor dergelijke organisaties is niet het belang van de
jeugd, maar hoofdzakelijk om hun religie te verspreiden.

… En vooral de jeugd wordt door religieuze imperialisten gezien als een
prooi en moet met alle macht hiertegen worden beschermd, in plaats van ze eraan
over te leveren.

… De rechtgeaarde mensheid dient alert te zijn op de manier waarop
religieuze organisaties controle proberen te krijgen over kinderen en
volwassenen, want het loopt al in een heleboel religieuze landen de spuigaten
uit.

… De jeugd die de toekomst is van morgen dient niet in de
voetsporen te treden van hun verderfelijke religieuze voorouders en door
godsdienst opgefokte ouders, maar moet juist verlichting brengen voor iedereen
in de samenleving, zodat egoïsme, verdeeldheid, disharmonie, meedogenloosheid,
respectloosheid, discriminatie en alles wat tegen de menselijkheid indruist en
de natuur volledig tot het verleden gaat behoren en wereldwijd wordt verbannen.

… Wat uw godsgeloof ook is, vergeet in dit alles nooit, dat kinderen
heilig zijn en onder geen enkele voorwaarde mogen worden blootgelegd aan
onderdrukking, hersenspoeling, racisme, wrok, haat en liefdeloosheid.

… Kleine kinderen discrimineren niet in principe. Ze zien doorgaans
het verschil niet tussen ras, kleur en onbehoorlijk gedrag, maar het zijn
meestal de ouders, de school en de samenleving, die een cruciale rol spelen in
de opvoeding van de jeugd en deze kunnen omvormen tot racisten of tot
willekeurig gedrag jegens medemensen en de maatschappij…

… Jonge kinderen zijn onschuldige schepselen die een eerlijke en
rechtvaardige opvoeding behoeven.

… Zij zijn de generatie van de toekomst die uiteindelijk met elkaar
zullen moeten samenleven en om het leven voor elkaar te vergemakkelijken. Dit
is de intentie van het leven “leef en laat leven”. 

Tot slot:

… Ik wens ieder levend wezen het beste toe en gunt iedereen het goede
leven en niet het lijden tijdens het leven, en verder ben ik voorstander dat de
slechterik onder geen beding zijn straf moet ontlopen.

… Voorts hoop ik dat eenieder zo lang mogelijk het beste in het
leven in goede gezondheid doorbrengt, en dat men vooral het beste voor zichzelf
er uithaalt, en voor zover mogelijk ook in het algemeen medemensen begunstigd.

… Voor de zieken hoop ik, dat zij deze vervelende fase overleven, en
verder in goede gezondheid nog wat gelukkige jaren vastknopen aan hun leven.

…  De meeste gelovigen gaan na hun ziekbed zeker naar hun God
volgens een legio Schriftuurlijke interpretaties, en wie zich bij leven heeft
misdragen komt vast in aanmerking voor godsvergiffenis middels een paar
weesgegroetjes door de betrokkene zelf of door een ander kerkelijk
persoon (hun laatste heilige sacrament.)

… Zelf ben ik ongelovig, maar als ik een gelovige zou zijn, dan zou
ik de goden vragen om vredelievendheid, saamhorigheid, gelijkheid,
rechtvaardigheid, liefde en geluk voor alle wereldburgers.

… Verder zou ik bidden dat het moorden met of zonder oorlogstuig van
onschuldige mensen en kinderen worden gestopt.

…   Maar ik zou niet bidden voor mensen wiens godsgeloof al die
oorlogen en genocide van onschuldige levende wezens toelaat, dat
onrechtvaardigheid, onderdrukking, armoe, kastenstelsel, racisme,
ellende, foltering en andere mensenrechtenschendingen rechtvaardigt
waardoor menige euvel een plaats in het leven heeft gekregen, dat sinds
Bijbelse tijden overal ter wereld zich heeft geopenbaard in bloedbad, misère en
destructie, zoals dit heden ten dage ook het geval is.

… Gelovigen zijn in principe oorlogszuchtige mensen waardoor vrede
en samenwerken nimmer tot de toekomst zullen gaan behoren, en het maakt niet
uit van welke godsdienst dan ook, de onbetrouwbaarheid zit ze in het bloed.

… Ik hou van alles wat de natuur in zijn boezem heeft en zal derhalve
alles weren om de natuur en zijn inhoud te beschermen, en het enige wat ik
daaruit haat uit hoofde van de kwaadaardige van geest, is het doden van mensen.

… Religies prediken allemaal over geloof, hoop en liefde, alsmede bezigen
ze termen die toevallig ook voorkomen in hun zogenaamde heilige schriften,
maar onderwijl, als in een wedstrijd, bekladt het ene godsgeloof het
andere geloof of moorden elkaar uit om wie het beste onderdrukkende en meest
moordende godsgeloof navolgt.

… Wie niet steelt en niet erft zal werken tot hij of zij sterft is de
achterliggende gedachtegang van het godsgeloof.

… Mensen voeren oorlog omdat de een iets heeft dat de ander ook wil
hebben maar niet kan krijgen, omdat het godsgeloof van de ene partij niet
strookt met het godsgeloof van de ander, want de ene god spreekt de absolute
waarheid en de god van de ander is een gore liegbeest.

Maar de baarlijke waarheid is, dat “we allemaal moeten eten,
drinken, ademhalen, plassen en stoelgang maken en hebben allemaal rood bloed.

… En als we aan het einde van dit aards bestaan komen, dan gaan we dood,
we belanden tussen 6 planken onder de grond of worden gecremeerd.

… Terugkeren op aarde vindt nimmer meer plaats, ook God is dat niet
gelukt. 

… Hierbij wil ik benadrukken dat mensen die eerlijk hun mening geven niet
allemaal racisten zijn.

… Ik erken dat in mijn vertolking van de hedendaagse religieuze mensheid negatieve
stereotyperingen een rol spelen, die onbedoeld een duidelijk beeld van bepaalde
medemensen kunnen weergeven.”

… Het Vishnuh-Genootschap zal niemand zijn religie verbieden, maar wel
een rol spelen om een respectvolle dialoog te faciliteren zodat er vanuit de
maatschappij initiatieven ontstaan om eenieder zichzelf te laten zijn die
iedereen recht doet.

… Godsdienst is een traditie van mensenrechtenschending, en om dit
euvel van de oudheid te weren moet er een maatschappelijk debat plaatsvinden en
een beleid worden gemaakt zodat het religieuze kwaad geheel uit het mensenleven
verdwijnt. 

… Het Vishnuh-Genootschap beoogt gelijkheid en eenheid voor alle mensen
en is daarom voorstander dat mensen de realiteit onder ogen zien zodat men zich
meer bewust wordt van de kracht van de natuur en zijn plaats hierin met alles
wat leeft.

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Niet “god” heeft de “mens” geschapen naar zijn
evenbeeld, maar de “natuur” heeft de mens geschapen, en de mens heeft
God geschapen naar zijn evenbeeld.

… Dit betekend; de “mens” is “god” zelf in
hoogsteigen persoon, die dus absoluut niet het recht heeft om te beslissen over
leven en dood, maar alleen de natuur is gerechtigd om te oordelen
op “te zijn” en “niet te zijn.”

…  Het leven zelf bewijst continu dat de natuur, die het Universum
omvat, ook het “leven” heeft voortgebracht, dat een
begin en tevens het einde van dit leven impliceert.

“Wij zijn Vishnuïst, voor ons bestaan geen grenzen ter verdediging van
een onschuldig wezen, onze ogen zijn open, ons blikveld is wijdverbreid en
geestverruimend, nooit meer kruistochten, nooit meer rassenhaat en
rassenonderscheiding, de religieuze mens richt zichzelf te gronde, is als een
eendagsvlieg…

… Het einde van alle godsdiensten is op de tocht, want mensen die
zondigen tegen natuur eigen dingen en zich macht toe-eigenen ten koste van
andermans leven, en die levens onderdrukken, en zich hoger stellen dan de
ander, hebben hun einde reeds bezegeld.

… Het is genoeg, de natuur presenteert nu zijn rekening, en de goden
hebben reeds in lang vervlogen tijden de plaat gepoetst.

Het is niet zo dat een gestudeerd mens geijkt is aan verstand. Neen,
verstand en kennis zijn twee verscheidene begrippen. Verstand verkrijgt men
wanneer men met betrekking tot de leerstof zijn verstand leert gebruiken,
maar kennis betreft het klakkeloos opnemen van de leerstof.

… Bijvoorbeeld; Bijna alle religieuze priesters van allerlei allooi
kennen hun heilige boek inhoudelijk goed, maar toch vertellen ze doodleuk, dat
Maria zomaar zwanger is geworden oftewel zwanger is gemaakt door God, de
heilige geest, dat Jezus op water kon lopen, en van een brood manden vol brood
kon toveren en gebakken vis, dat hij na veertig dagen na zijn dood is opgenomen
ten hemel, en  nog veel meer.

… Hoe moeten wij ons dat allemaal voorstellen? Kwam God snachts
stiekem in de slaapkamer van Maria en deed seks met haar? Heet dat niet
verkrachting? En was Jozef een pooier, want er kwamen drie vreemde kerels met
cadeautjes bij de geboorte van Jezus kijken?

… Was een van hen de vader van Jezus? Werd Maria en Jozef niet hun huis
uitgegooid omdat Jozef geen werk meer had als timmerman en ze de huur niet meer
konden betalen?

… En Jezus kon toveren van je hocus pocus en daar was brood en gebakken
vis voor een heel dorp?

… Vervolgens liep Jezus op water, hoe heeft hij de wet van de
zwaartekracht kunnen weerstaan? En kwam er een UFO aan die Jezus omhoog
straalde of is Jezus met een koets door acht witte paarden voortgetrokken naar
de Hemel gebracht, zoals op religieuze tekeningen is te zien? Of misschien is
Jezus destijds ontvoerd door Aliens! Wie zal het zeggen?

… Die Jezus en godfiguren vragen zich niet af hoe dat allemaal kan uit
eigen belang.

… Met andere woorden, de religieuze predikers van allerlei allooi zijn de
geleerde domkoppen die met opzet alles klakkeloos hebben overgenomen en
alszodanig weergeven. Ze houden de gelovige mens bewust dom en achterlijk
om geld aan ze te verdienen.

… In feite zijn de predikanten, priesters, pandits etc. niet echt dom,
maar ze zijn de wolven in lange jurken en gevaarlijk voor de weerlozen,
zwakzinnigen en onwetenden van de maatschappij, want ze acteren
domheid om de achtergebleven massa warm te houden uit baan behoudt.

… TOT SLOT…

… De vertolking van de waarheid komt wellicht hard aan bij de religieuze
mensheid mondiaal gezien, omdat het is zoals het is.

… Eens moet een mens de waarheid zeggen en niet stilzwijgend zijn om de
vrede te bewaren, terwijl er geen vrede heerst onder de mensen.

Ooit moet iemand datgene vertellen wat
verteld moet worden, omdat de grote verschillen die de religieuze mensheid op
basis van puur egoïsme tegen elkaar heeft opgeworpen, verdeeldheid hebben
gebracht onder de mensheid en deze uiteen gedreven waardoor er geen plaats
meer is voor saamhorigheid.

Daarom zeg ik bij deze; 

“Ik neem niemand iets kwalijk die het euvel niet weet, maar ik neem
het de persoon wel erg kwalijk die het euvel wel kent en toch dit euvel
faciliteert.

… En als niemand iets van zegt dat er iets niet klopt, dan blijft de
mensheid ook achterlijk, slaafs en voor eeuwig dom. 

… Als de wijze ouderen uit onwetendheid
hun nakroost de waarheid niet kunnen vertellen, maar het besef hebben van
realiteitszin en de waarheid onder ogen durven zien, dan zijn zij de
wijzen waarop hun nageslachten hun toekomst met trots voort kunnen bouwen en
zonder zich te hoeven schamen voor het verleden van hun ouders die zij bij
leven hebben meegemaakt.

… Maar de ouderen die uit gemakzucht en valse trots of om welke andere
reden dan ook de waarheid voor zich houden en zoals hun voorouders op oude voet
doorgaan met de overdracht van hun misleidende fantastische godenverhalen
aan hun nageslachten en ze, filosofisch gezien, doelloos in het diepe
laten graaien tot hun verdoemenis, dan behoren ook deze ouderen
onontkoombaar in de hoek te staan bij hun gewetenloze voorouders die de
predikaat verdienen van “dom, dommer, domst.

… Daarom zegt de leer van Vishnuh:

“Het enige recht wat de gelovige mensheid in het algemeen thans nog
heeft is het recht van zwijgen, voor nu en voor eeuwig.”

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus