Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 


 

 

 Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

SAMVADAM AKSARAT PRAKRTIM

Prasta anupasyati pu jaarhau ca avyayam dnanam yoga ca, eva ca dnanam asya Vishnu puru sotta mana purve prakrtim syat guna atitah ca paramah ca syat avadryah avapnoti.

 

 

DE BOODSCHAP VAN DE  ONFEILBARE NATUUR

 

Degene die op de juiste wijze en eerbiedwaardig de onvergankelijke wijsheid en mystieke kracht en ook de rijkdom van Vishnuh ziet als de allerhoogste eer voor de natuur, wordt zo verheven boven de stoffelijke geaardheden en bereikt het hoogste levensdoel en wordt zo onsterfelijk. http://vishnuh.nl/nl/De-Schepper/

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Wij hebben moeder de Natuur plechtig beloofd de goden hard te slaan, als ze bestaan, en geen medelijden met ze te hebben, omdat ze sinds mensenheugenis slechts ellende en wanorde hebben gebracht voor al wat leeft op deze aarde.”

 

 

Wat nu komt is hard, maar wel waar!

 1. India, is het land van de yogi’s en heiligen en gezegend door de blauwe goden, waarin mensenrechtenschending en vrouwen vernedering ontstaan zijn met de opkomst van het Hindoeïsme.

 … Ten eerste moeten we de verkrachtingsepidemie diagnosticeren en achterhalen door gedegen observatie van de symptomen middels analyse van de aspecten, die in India de oorzaak zijn van het verkrachtingsvirus…

 a. … Iedereen die in India leeft begrijpt zonder twijfel het godsgeloof en de cultuur van hun eigen mensen die deze beestachtige misdaden plegen.

 b. … Als onderdeel van hun multi godsgeloof word verkrachting en incest verheerlijkt in de Veda’s en geïllustreerd door hun zelfbedachte blauwe goden.

 2. De meest onweerlegbare feiten waaruit blijkt dat het hindoeïsme verwerpelijk is, zijn geijkt aan de Veda’s die de gruwelijke misdrijven van incest en verkrachting als een heilige daad rechtvaardigen…

 a. … Dit is zonder twijfel een resultaat van de strikte praktijk van brahmacharya (het celibaat), gecreëerd en gelegaliseerd door de massa’s van seksueel uitgehongerde psychopathische Sadhu’s.

… Het zijn deze gekke idioten, dus de zogenaamde Brahmanen en Sadhu’s, die gemotiveerd en gelegaliseerd incest en verkrachtingen pleegden en het hindoeïsme eeuwenlang hebben doen voortvaren met behulp van de belanghebbende eliteklasse van destijds.

 3. … Zodoende is het hindoeïsme zoals het nu geworden is gecompleteerd met al haar achterlijkheden en verfoeilijkheden. Sterker nog, de Veda’s beveelt incest en verkrachting als een soort verstandshuwelijk.

 In de Heilige Purana’s, verkrachtte Lord Brahma (ook bekend als Viraj) zijn eigen 6-jarige dochter Sarasvati (ook bekend als Padma of Savitri of Satarupa).

 

 

 

 

 4. … Volgens het hindoeïsme waren de misdaden van pedofilie, verkrachting en incest het uitgangspunt van het universum, en zelfs dieren c.q. de koe werd aan een verkrachtingstheorie onderworpen en geheiligd als de moeder der mensheid waarvan de horens de rustplaats symboliseren van de aarde.

 a. … Yep, dus ook dieren ontkwamen niet aan de goddelijke sexlust en werden op de boerderij massaal verkracht door de blauwe goden.

 b. … En Brahma trouwde later met zijn dochter Sarasvati en ze leefden volgens de Veda’s samen 100 jaar in een lotusbloem…

 5. … Met andere woorden, Sarasvati zat gedwongen gevangen tot aan haar dood in de verkrachtingsgreep van haar vader.

… Uit dit huwelijk kwam een zoon Swayambhumaru, die later ook een vader en dochter seksrelatie hadden, waaruit volgens de Veda’s de vuurgod Agni is voortgekomen.

… Zo zie je maar weer, “jong geleerd is oud gedaan.”

 6. … Voorts had Agni, in de Heilige Rig Veda, seks met zijn bloedeigen zus Prajapati en beminde daarna zijn dochter Ushas, en Rama trouwde met zijn zus Sita (Sitaram) toen ze nog slechts 5 jaar oud was, terwijl hij in de leeftijd was van 30 jaar.

a. … Lord Krishna leefde in een incestueuze relatie met zijn jongere zus Subhadra die hij vaak deelde met zijn broer Balarama, die beide in leeftijd waren van minimaal 17 tot 20 jaar…

 

 

… Lees de zogenaamde heilige schriften van de Hindoes maar eens goed door – het staat er allemaal geschreven.

 7. … Hun verhalen van triootjes en genot is te zien en afgebeeld in de Mahabarata alsook op diverse Hindoetempels zoals die van Khajuraho en Jagannath.

 a. … Toen Subhadra (de zus van Krishna) 20 jaar werd bevond de Heer Krishna haar te oud voor zichzelf en huwelijkte haar uit aan zijn meer dan 40 jaar oude neef Arjuna die later onder het advies van zijn guru zijn hele familie in een hinderlaag lokte te Kurusetra en uitmoordde om de alleenheerschappij voor zichzelf te kunnen behouden.

 8. … In de Heilige Rig Veda had Pushan geslachtsgemeenschap met zijn zus Shurya.

… In de heilige Rig Veda produceerde, de broerzus duo Savitar en Ushas, de goden Ashwini kumaras. Deze trouwde later met zijn zusters Surya en Savitr. Yama huwde zijn zus Yami. Manu, zoon van Vivasvat trouwde zijn zus Sraddha. 

 

 

 

 9. … Sukra en zijn drie zusters Suka en Pivari. Satrajita en zijn tien zusters. Nahusha en zijn zus Viraja.

 a. … Purukutsa’s koningin van Narmada kreeg na de dood van haar man een zoon middels verkrachting door haar eigen broer. 

… Draupada trouwde zijn eigen zus die hem Dhrishtadymuna en Draupadi baarde.

… Dasharatha huwde ook zijn echtgenote die zijn zuster Kaisalya is.

 

 

b. … De sagen gaan maar door op eindeloze orgieën tot absurde necrofilie en bestialiteit, dus respectievelijk seks met dode lichamen en seks met dieren.

 

 

 

 10. … Zo ontstonden ook de mythes van de misvormde en gedrochtelijke goden o.a. Ghanesh, Hanuman etc.

… Voor dit doel werden uitgezochte mannelijke en vrouwelijke diersoorten, o.a. de koe, de aap, de ezel, de olifant, het schaap en de bok, onderworpen aan hun goddelijk seksueel gezag.

 a. … Het was er een en al een grote familiaire geslachtsverkeer en van incest tot verkrachtingen door deze blauwe zoöfielen, welke hebben geresulteerd tot de kamasutra (het seksboek der hindoegoden.)

 b. … De meest bekende hindoegoden waren normloze seksmaniakken, pedofielen, beestachtige verkrachters, incestplegers en primitief tot op het bot, wiens misdaden in de tegenwoordige tijd als voorbeeld worden gebruikt door huidige hindoe voorstanders.

  11. … En de slachtoffers die tot aan hun dood geleden hebben onder het juk van hun familie en directe naasten, waren zij die later in de geschiedenis ongewild gebombardeerd werden tot Hindoegodinnen, teneinde de misdaden gepleegd door vroegere Hindoegoden, de vaders, ooms, broers, neven en aanverwanten, goed te praten en te verheiligen, alsof “verkrachting, groepsverkrachting & groepssex” binnen de gelederen de normale gang van zaken is voor het Hindoegeloof en genormaliseerd dient te worden in de hindoegemeenschappen wereldwijd.

 

Tijdens zo’n verkrachting, groepsverkrachting of groepssex

kwam iedereen aan z’n trekken

 

 

 

12. … Deze gang van zaken is ook in de hindoe gemeenschap van Suriname regelmatig het geval waarbij het openbaren van de misdaad, gepleegd door een familielid aan het slachtoffer verplicht wordt gesteld om het misbruik als taboe en karma te ervaren, anders is deze haar leven niet meer zeker.

 a. … Waarlijk het Hindoeïsme heeft in werkelijkheid niets om trots op te zijn, het is feitelijk een grote schande om zich alsnog gelovige hindoe te noemen.

 13. … Jammer genoeg word het Hindoeïsme tot op heden beleden en gepromoot door een groot deel van de huidige generatie bijgelovige aanhangers mondiaal gezien.

 a. … Dit is zeker niet een godsgeloof om trots op te zijn!

… Het zijn doorgaans achterlijke, oerdomme en getraumatiseerde mensen, die de godsdienst idioterie van deze veelgoderij van lieverlee propageren, omdat ze door onwetendheid en uit egoïsme overtuigd zijn van de juistheid van hun godsdienstboeken en derhalve indirect schuldig zijn aan het toebrengen van uitbuiting en ellende op de ander.

 b. … Sommige hindoes, die dit achterlijke polytheïsme voortzetten als hun culturele erfgoed zijn dikwijls goed geschoolde mensen en ook goed op de hoogte van de waarheid achter hun godsgeloof, maar in het algemeen door eigen belang niets voor voelen om de mensheid de waarheid te vertellen en dus bewust meedoen aan onderwerping en overheersing van medemensen.

 c. … Dit zijn dus de geleerde, hoogmoedige en hebzuchtige domkoppen, die alleen aan zichzelf denken en de rest mag gehuld blijven in ellende en armoede, allemaal dankzij hun goden.

 d. … Zodoende houden dit soort mensen hun menselijke voortbrengselen permanent dom waarbij ze ook nog worden overladen met een ouderwetse vloek en trauma als zijnde hun voorouderlijke cultuur en steunpilaar die slachtoffers zal blijven maken in hun gelederen als een erfelijke ziekte.

 e. … Het is bijna niet te geloven en toch is het waar, geen wonder dat de misstanden en verkrachtingen in India en in de hindoe gemeenschappen wereldwijd zich dagelijks in alle hevigheid opstapelen in plaats van drastisch afnemen, gelet op de vrouwenvernederingen en verkrachtingsepidemieën die daar aan de orde van de dag zijn en vat hebben op het dagelijks leven in India en in de hindoe gemeenschappen wereldwijd, en die normaal worden bevonden door het merendeel van de hindoe bevolking.

 f. … Maar gelukkig is voor deze achterlijke vorm van veelgoderij het onvermijdelijke einde in zicht en met geen enkele mogelijkheid kan worden afgewend door de Hindoegoden met hun zogenaamde geweldige krachten, die feitelijk de belachelijke idioterieën omvatten van het Hinduïsme.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De enige macht die groter en machtiger is dan alle goden, is de macht van de Natuur.”

 

.14. … Natuurlijk is niet iedere hindoe het eens met de vroegere wandaden door hun goden gepleegd zoals in de Veda’s worden weergegeven, maar het grootste gedeelte helaas nog wel in stille hypocrisie.

… En voor de buitenwereld ogen velen zeer vriendelijk en tolerant, maar binnenshuis is het een kermis van jewelste op de altaren met de blauwe goden aan kop… 

 15. … Alhoewel de afbeeldingen van de meeste Hindoegoden enerzijds weerzinwekkend en luguber zijn en bij het zien ervan bij rechtgeaarde mensen de rillingen over de rug lopen, zijn de tekeningen van de Hindoegoden anderzijds in de ogen van liefhebbers inderdaad prachtig en voorzien met alle pracht en praal.

 a. … Maar feit blijft echter wel, dat wie met het Hindoeïsme sympathiseert en zich gelovige hindoe noemt zich bewust hetzij onbewust schuldig maakt en volkomen eens is met de vroegere wanpraktijken van de hindoe goden welke zijn opgetekend in de Veda’s en andere zogeheten heilige boeken die het hindoeïsme kenmerken.

 b. … Ook al is de moderne hindoe niet van plan om te handelen volgens de aanbevelingen van hun blauwe goden, en ook al heeft men niemand iets misdaan, maar omdat ze toch liever prefereren in gezelschap te zijn met de wolven in het bos onderstrepen ze het feit “niet anders te denken” dan hun geloofsgenoten, aldus zodoende solidair zijn met- en sympathie tonen voor de Hindu filosofie en ideologie.

…En “wie met pek omgaat wordt ermee besmet.” 

 

16. Fait accompli is, dat deze geloofsbelijdenis vergelijkbaar is met sympathie tonen voor IS, waar momenteel bijna overal ter wereld strafmaatregelen en gevangenisstraf op staat, en dit geldt zeker ook voor alle wereldgeloofsovertuigingen met een zelfbedachte God aan het hoofd.

 a. … Goede of slechte Hindoes bestaan niet, goede of slechte gelovigen bestaan niet, precies zoals Adam en Eva ook nooit hebben bestaan…

 17. … In het Hindoeïsme komt het in feite hierop neer, wie zijn eigen familie of medemensen gewetenloos belazerd, hen dompelt in de kwaadaardige godsdienst waarin ze zelf verkeren of ze verkracht of vermoord en op welke wijze dan ook leed berokkent, wordt geheiligd volgens hun godsgeloof.

 a. … Een soortgelijke gedoogregel komt ook voor in alle wereldreligiën waarin de theorie van absolutie in elk godsgeloof op geheel eigen wijze is verwerkt.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Zij, die hun medemensen bewust kwaad berokkenen met de vooringenomenheid vergeving te zullen oogsten voor hun misdaden door hun godsgeloof, zijn in feite harteloze en slechte mensen bij wie onder geen beding vergeving mag gelden en waarvoor absoluut geen plaats mag zijn tussen de levenden.”

 

18.  Ook al wordt dit bovengenoemde feit eindeloos ontkend door hedendaagse en moderne Hindoes, die de fantasieverhalen van de Veda’s op zeer tactische wijze weten te vergoelijken tot behoud van deze verfoeilijke waarden en mensonterende normen van het Hindoeïsme, toch kunnen ze desondanks niet om de feiten heen…

 19. … De betreffende bandieten (pandits), de hindoe radicalen en de zogenaamde heiligen en hindoepriesters van de huidige tijd zijn vandaag de dag verantwoordelijk voor alle ellende en mensenleed die het hindoeïsme kenmerken….

 20. … Dit, doordat de bovengenoemde groepen mensen de voortzetting propageren van het Hindoeïsme en eindeloos doorgaan met hun fabels en andere religieuze nonsens, die te mooi worden voorgespiegeld, aan de goedgelovige Hindoe populatie, om waar te zijn.

 a. …  Dit maakt dat kinderrechten, verwaarlozing en kindermishandeling waarbij kinderen door hun goedgelovige ouders of familie worden gedwongen om tot zwerfvuil over te gaan en een zwerversbestaan leiden, en andere mensenrechtenschendingen, met handen en voeten worden betreden.

 b. … En dit komt allemaal door het kastenstelsel welke gecreëerd werd door de vroegere elite klasse ter onderdrukking van hun medemens, dat in één woord de grootste “Bullshit” omvat van het Hinduïsme.

 

 

21. … Alle hiervoorgenoemde wantoestanden zijn o.a. in het huidige India en Nepal nog steeds van kracht onder de hoogmoedige en bevoorrechte Hindoe bevolking.

 a. … De zogenaamde heilige plaatsen van de Hindoes, de Katholieken c.q. Christenen, de Joden, de Moslims, de Boeddhisten en voorts van alle gelovigen, zijn feitelijk de plaatsen des onheil waar geen zegen van de natuur op rust, gezien de ellende wat er heerst in die landen en de onvrede die geijkt is aan de godsdienstige mensheid.

… Zijn dit de goden waar de mens trots op moet zijn? Neen!!!

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Vishnu(h) is niet de beschermer van het kwaad en onmenselijkheid, maar Vishnu(h) is de beschermer van alle onschuldige levende wezens.”

 

23. … En deze veelgoderij (het Hindoeïsme) badend in bloed van mensenrechtenschendingen van de allerhoogste graad noemen Hindoes met trots hun vredige godsdienst cultuur, maar die in werkelijkheid tegen alle rechtsgevoel van de natuur en de menselijkheid indruist!

 a. … Het hindoeïsme is op generlei wijze een voortzetting maar een vernietiging waard tot ontheffing van alle onrecht en mensenleed in de betreffende gemeenschappen. Dit is de kuwalat (de natuurlijke straf) van Krishna-murti.

 24. … En de goden? Sommige Hindoes beweren dat het Hindoeïsme duizenden goden kent, weer anderen hebben het over miljoenen godheden waarvan een legio verhuld is in allerlei aliassen.

 a. … Maar vraag ze om een lijst met alle namen van al hun goden weer te geven in een goden woordenboek, dan word men subiet verwezen naar de algemene zin “alleen Joost mag dit allemaal weten.” Dit is gemakkelijk gezegd, vooral wanneer men beseft dat Joost al lang niet meer onder de levenden is waardoor men hem helaas hierover geen vragen kan stellen.

 25. … Toch komen dagelijks, vaak ongemerkt, allerlei fantastische verhalen erbij, verzonnen door zogenaamde Hindoe heiligen, om de wreedheden die in de Veda’s voorkomen te rechtvaardigen en te vergoelijken, mede ook door de lichtgelovige radicale Hindoes die het Hindoegodsdienst conservatisme beschouwen als hun culturele erfgoed.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh: 

“Hoe vromer de geest, des te groter het beest. En hoe vaker ze bidden tot hun god des te groter de ellende die ze over zich heen krijgen.”

 

26. … Wie ondanks al de ellende die het Hindoeïsme hem of haar heeft gebracht toch het Hindoeïsme belijdt, is zeker geestelijk gestoord en aanhanger van sadomasochisme, aldus een sadomasochist, en een sadomasochist is iemand die op de een of andere manier bewust of onbewust plezier heeft bij het ontvangen van pijn/ ellende.

 a. … Dit soort verstokte gelovige mensen moeten bij vermeende onrecht of misbruik door hun geloofsgenoten en familie dan hun beklag gaan doen bij hun blauwe goden die ze geregeld met mirre aanbidden, besprenkelen met bloemen en begieten met odeur, en moeten niet gaan uithuilen bij medemensen.

 27. … Al het bovenstaande is vergelijkbaar en ook van toepassing op de goedgelovigen van andere godsdiensten, die door hun godsgeloof meermaals ellende hebben ontvangen en nog steeds, maar desondanks als een parasiet aan hun godsgeloof blijven hangen.

 a. … Ondanks de veelvuldige offerandes die door de Hindoes sinds de ontstaansgeschiedenis van hun godsdienst hebben betracht voor de blauwe godheden en nog steeds, hebben deze goden nog nooit een ene moer voor hun volgelingen betekend.

 b. … Integendeel werden de dwepers juist permanent gedompeld in langdurige armoede, misère, egoïsme, ellende en wreedheid die tot op heden voortduurt en zoals normaliter zal gaan eindigen in een uitzichtloos bestaan voor hen allen die bekrompen blijven van geest.

 c. … Godsdienst heeft in het algemeen slechts voordeel gebracht voor de ontwikkelaars en hun leiders, maar niet voor de volgelingen. Deze wereldellende heeft de goedgelovige mensheid van alle religiën met elkaar gemeen die totnogtoe vastklampen aan hun almachtige goden die slechts de “ondergang oftewel “Hel” voor ze betekent. Daarom; God en Satan zijn een en dezelfde fantasiefiguur.

 

 

Een levensles uit het leerboek
“Diyajah Wijayantih” van het Vishnuh-Genootschap

 De leer der krijgsfilosofie. Acte
35. 7-12 & 6

  

a. – “Wie door een derde gediscrimineerd wordt waar als vaststaand feit ernstige schendingen tegen de menselijkheid wacht, dan moet men zich niet hieraan capituleren, maar juist de onderhavige derde partij onmiddellijk de rug toekeren, want ieder menselijk leven is waardevol, ieder is mens.

 b. – Wie bij een cultuur, godsdienst of bij wie dan ook onwenselijk en onwelkom is, moet zichzelf niet gaan verlagen tot menselijk vuil noch tot zelfvernedering over gaan, want niemand is meer noch minder dan de ander.

 c. – Wie zichzelf verlaagt, zichzelf afhankelijk stelt, zichzelf hieromwille vernederd en zelfmolest toelaat door een ander, of door de religie of cultuur van zijn eigen voorouders of soortgenoten, verdient terecht niet anders dan misère en een ongelukkig bestaan tot het einde van zijn leven, want mensen die zich vrijwillig als pispot laten gebruiken en humiliëren hebben geen respect voor het leven en zijn aldus het leven onwaardig.

 d. – Wie bewust onmenselijkheid accepteert van een ander menselijk wezen, ontbeert het besef van eigenwaarde, eergevoel en schaamte en mag direct ten onder gaan, want wie zichzelf en het leven niet waardeert, dat een gegeven is van de natuur, heeft ook geen recht meer van leven.

 e. – Ieder menselijk wezen is afkomstig van en onderhevig aan de natuur, die een onderdeel is van het universum.

… De mens is derhalve in wezen gelijkwaardig aan elkaar. Niemand kan en mag zichzelf hoger aanmeten dan een ander.

 f. – Wie de les des levens niet wil leren zal als gevolg hiervan de harde werkelijkheid nimmer doorstaan, en wie zich hecht aan zelfonderschatting en zelfvernedering streeft automatisch naar pijn belijding, sadomasochisme en zelfvernietiging.

 g. – Wie zichzelf vogelvrij heeft gepresenteerd ten behoeve van de kwaadaardige geest, kan zichzelf niet mens noch dier noemen, maar een selfmade-product dat ontsproten is vanuit eigen denken en voelen. 

 h. – Individuen en bevolkingsgroepen die voldoen aan volledige zelfovergave aan een ander, hebben daarmede hun recht van klagen verspeeld wat er ook met ze gebeurt door een ander, en moeten ter berusting de blik naar binnen slaan en het eigen aandeel van wat er zich afspeelt onder ogen durven te zien.

 i. – Wie geestelijk en als nodig fysiek terugvecht bij overrompeling of molest door een ander, zonder acht te slaan op gevaar voor eigen leven noch voor leefomstandigheden, zal uiteindelijk zegevieren zoals degene die heeft gezegevierd op de zwakheid en zelfonderschatting van de ander. 

 j. – De ledematen van het menselijk lichaam zijn niet alleen ervoor bedoeld om iets te grijpen, lopen en te staan, maar ook om het lichaam te verdedigen en te beschermen tegen molest door andere levende wezens, ter realisering van een vredevol bestaan voor daar waar de menselijke rede gelijk is aan vijandigheid. 

 k. – Wie niet gecapituleerd noch beheerst wenst te worden door een ander dient zichzelf te verdedigen zodat beheersing, onderdrukking en slavernij niet mogelijk wordt gemaakt.

… Het leven gaat door, maar vecht ervoor zodat dit leven inderdaad verder gaat of sterf als vrij mens in waardigheid met behoud van identiteit.

 l. – Wie om te overleven in de strijd sterft om permanente onderdrukking door de ander te ontlopen verzekerd zich ook van het goede doel, dat nageslachten niet in het miserabel leven terechtkomen waarin men zich bevond.

… Of blijf in leven, maar stop met zelfvernedering en ook met de onder dwang aan u opgelegde plichtbetrachting tegenover de ander.

… Menselijkerwijs moet men de levende wezens die nog komen niet automatisch deel laten worden van de onderdanige situatie waarin men leeft, tenslotte vragen nazaten niet om hier te zijn.”

 

 

 

De Natuur

 … De natuur heeft zichzelf gecreëerd door middel van haar eigen natuurlijke kracht en ooit van elk levend wezen een prototype ontwikkeld met de instinctieve neiging tot instandhouding van de soort.

 … Niet God schiep de mens naar zijn evenbeeld, maar de natuur heeft de mens geschapen en de mens heeft God geschapen naar zijn evenbeeld!

… De mens heeft God geschapen naar zijn evenbeeld betekend, “god is de mens zelf!

 .. Ook, hemel, hel, reïncarnatie, duivels, engelen en alle religieuze onzin zijn ontstaan in de verbeelding van de religieuze mensheid.

… Het leven is een geschenk van de natuur, voortgekomen uit water, met het doel om het leven voor iedereen te veraangenamen.

 … Het leven is een kwestie van “bestaan in vrede en vrijheid” en niet “bestaan” in voortdurende vertrapping door een ander, gepaard gaande met uitbuiting, misbruik, angst, geweld, armoede en pijn, om eindelijk te eindigen als een dier dat niet langer nuttig is, en  moet worden geslacht, dus alleen bruikbaar voor de voedselvoorziening.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het volk dat onderdoet voor haar tirannen, zal meer dan leven en bezitting verliezen. Dan sterft het uit.”

 

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het is beter te sterven dan het leven te vervolgen onder het juk en willekeur van de overheerser, want als doodgaan vaststaat als uitkomst van een uitzichtloos bestaan, dan maakt de overrompelde mens zich nuttig door tegelijk met een of meerdere van zijn aanvallers ten onder te gaan.”

 

De Quasi Rechtgeaarde mensheid

 28. … Rechtgeaarde Hindoes op wie het achterlijk goddelijk gedrag niet van toepassing is dat in de Veda’s voorkomt en niet bewust naleven zijn zij, die in de werkelijkheid leven en hun ogen niet sluiten voor de waarheid, deze zijn gelukkig en liefdevol in hun hedendaags bestaan, maar desondanks “huilen ze met de wolven in het bos” en zijn hierdoor niet te vertrouwen.

 a. … “Huilen met de wolven” wil zeggen dat iemand met de rest meedoet omdat het hem of haar voordeel oplevert, ondanks het feit dat de persoon in kwestie het er eigenlijk niet mee eens is…

 29. … En voor conservatieve Hindoes die moeite hebben met de waarheid geldt de standaard “wie de schoen past trekke hem aan”, deze leven nog in het verleden en worden in het heden omgeven door een ongelukkig en liefdeloos bestaan.

 a. … Dit soort gelovige Hindoes is eveneens onbetrouwbaar, omdat deze figuren helaas zich niet bewust zijn van de kronkel in hun hersenpan en hierdoor de achterlijkheid in hun veelgoderij als doodnormaal ervaren.

 30. … Het is enorm schandalig dat de Islam tegenwoordig genadeloos op de korrel word genomen door Islamhaters en sympathisanten van andere wereldgodsdiensten waarin de verwijten van o.a. pedofilie, onderdrukking etc. aan  het adres van de profeten worden gericht, waarin de verwijzing van oorlogszucht en alle euvel besloten zijn, terwijl al het hiervoor genoemde met overtuiging moet worden toegeschreven aan het conto van het Hindoeïsme en het Christendom…

 31. … De meeste Hindoegoden en Bijbelse profeten bedreven naarstig pedofilie, incest, verkrachtingen van mensen en dieren, onderdrukking van medemensen en voorts deden ze ook van alles wat ze hun navolgers en onderdanen verboden hebben.

 a. … Alle vroegere verbodsbepalingen die de kerk destijds aan de onderdrukte mens heeft opgelegd die uitsluitend voorbehouden waren aan insiders, werden op een gegeven moment door het misdeelde en achtergestelde volk doorbroken en  overgenomen, zodat deze godsdienstvloek in de hedendaagse maatschappij en bijna overal ter wereld nog steeds in zwang is.

 b. … En een van deze vroegere verboden is bij de achterlijke bevolking in overwegend Katholiek Columbia duidelijk blijven steken, waar één van de legio ziekelijke passies die toentertijd alleen werd beoefend door de onderdanen van de overheersers, missiepriesters, missionarissen en zendelingen, vandaag de dag door Colombiaanse ingezetenen word beschouwd als hun voorouderlijke adat en volkscultuur.

 c. … Dit achtergestelde en door het Katholicisme misbruikte Zuid-Amerikaanse volk is helaas ontaard tot “Ezelneukers”, dat in de loop van de geschiedenis dierenverkrachting en dierenmisbruik zich heeft eigen gemaakt, en die onmiddellijk bij wet verboden moet worden.

… En deze vorm van bestialiteit word heden ten dage normaal bevonden door de godsdienst getraumatiseerde en met de paplepel ingegoten Rooms katholieke bevolking daarginder.

 

 

 

d. … De arme dieren zijn wel voorzien van een wil, maar in de mensenwereld hebben ze geen keus. Het dier zal en moet de mens in alles gewillig zijn, en recalcitrant gedrag word meestal beloond met een ferme afstraffing.

… Dit weerzinwekkend gedrag bevestigd alweer het feit, dat gelovigen in het algemeen schijnheilige mensen zijn waarbij ieder de “Heilige schrift” interpreteert volgens eigen idee, terwijl in hun Bijbel elke vorm van bestialiteit sterk wordt veroordeeld.

Zie … Insgelijks zult gij bij geen beest liggen, om daarmede onrein te worden; een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmede te doen te hebben; het is een gruwelijke vermenging (Leviticus 18:23); Daartoe als een man bij enig vee gelegen hebben, hij zal zekerlijk gedood worden; ook zult gijlieden het beest doden (Leviticus 20:15); Alzo wanneer een vrouw tot enig beest benaderd zal zijn, om daarmede te doen te hebben, zo zult gij die vrouw en dat beest doden; zij zullen zekerlijk gedood worden; hun bloed is op hen! (Leviticus 20:16.)

 

e. … Het is intriest dat er over de gehele wereld nog volkeren zijn die een vreemde vorm van volksgebruik in stand houden die niet van hun voorouders afkomstig kon zijn en waarvan de afstamming niet kan worden herleid naar eerdere stamtradities. 

… Veel van deze volksriten, gebruiken, zeden en gewoonten zijn van kolonialistische inbreng die door volksoverheersing vermengd werden met het oorspronkelijk inlandse gewoonterecht welke gaandeweg de geschiedontwikkeling door de afstammelingen van de onderdrukte volken is geworden tot hun culturele erfgoed.

 f. … Dus het merendeel van de vroegere onderworpen volken, stammen en groepen heeft op een gegeven moment door onwetendheid de bijgebleven en met geweld opgedrongen restanten van de religieuze wereldheerschappij van vader op zoon overgedragen en klakkeloos in gebruik genomen waardoor deze tot op heden nog doorgaan als zijnde hun voorouderlijk cultuur.

 g. … M.a.w., de meeste afkeurenswaardige praktijken die momenteel over de gehele aardbol door diverse inheemse rassen middels volksoverlevering gehanteerd worden, zijn bijna allemaal afkomstig van de vroegere overweldigers.

… Deze hebben in hun overheersingsdrang en bekeringsoorlogen naar landdiefstal en volksoverheersing een hele boel nare elementen als pressiemiddel toegepast op medemensen waartegen wereldwijd verzet moet komen zodat alle uitheemse verwerpelijkheden, die niet in hun cultuur en voorouderlijk geschiedenis passen  eindelijk tot het verleden gaan behoren.

 h. … Daarentegen hebben sommige volken en landen zich moedwillig verdiept en vereenzelvigd met de afstotelijke theorieën, tradities, levenswijze, zeden en gewoonten van hun primitieve voorouders waarbij heil, eenheid, samenwerking, progressiviteit, liefde, saamhorigheid en vrede met alle mensen niet tot de mogelijkheden behoren, maar juist het tegenovergestelde van dit alles propageert waarin egoïsme, machtsverhoudingen en rassenonderscheid de ondergang bepalen van de toekomst.

… Dit is direct het geval met de Hindoebevolking, die in de voetsporen is getreden van hun voorouders door het navolgen van de voorbeelden van hun hindoegoden tot op de dag van heden.

 

 

 

 32. … Het is waarschijnlijk goed bedoeld van de vroegere auteurs, die in de originele Veda’s (de prakriet verzen) hebben geknoeid en vervolgens van hieruit de Bhagavad-Gita hebben doen ontstaan als algemene boek van het Hindoeïsme en daarbij onze stamvader Vishnuh een hoofdrol hebben gegeven alszijnde de schepper van het Universum.

 a. … Maar de waarheid is heel anders, daar Vishnu(h) en het van hieruit ontstane Vishnuïsme totaal niets met het Hindoeïsme te maken heeft…

 33. … Het Vishnuh-Genootschap staat geheel los van het Hindoeïsme en wenst hiermee niet geassocieerd te worden, ook al hebben de Hindoes “Vishnu(h)” verwoord als hun oppergod en hem allerlei fantastische krachten toebedacht.

 

  Onthoudt; …. stervelingen kunnen niet toveren noch wonderen doen ontstaan zoals deze in de Bhagavad-Gita worden toegeschreven aan de blauwe goden, het is daar allemaal lariekoek, fantasie en primitieve bijgeloof.

 34. Onze stamvader Vishnu(h) heeft helemaal niets van doen met de idiote levensfilosofie noch met de vroegere barbaarse werkwijze en de onmenselijke praktijken van de Hindoegoden, en het Vishnuh-Genootschap wenst ook hiermee niets te maken te hebben…

 35. … Wij zijn Vishnuïst (lees Vishnoeïst), en het Vishnuïsme is een levensbeschouwing of filosofische stroming die het bestaan en het kunnen bestaan van goden ontkent.

 a. … Oorspronkelijk is het Vishnuïsme ontstaan uit het Sanskriet afkomstig woord Vishnu, dit betekent “het zelf, zichzelf, alleenstaande, inhoudende de naam van de ontwikkelaar Vishnu(h) van het Vishnuïsme.

 b. … Het oorspronkelijke woord geeft precies aan wat het Vishnuïsme inhoudt, dat de mens centraal staat.

 c. … Het Vishnuïsme is een actieve ontkenning van welke goddelijke werkelijkheid dan ook en stelt nadrukkelijk dat de Natuur de schepper is des levens.

 d. … Het Vishnuïsme gaat er dus van uit, dat er van het allereerste begin van het bestaan, de Natuur de oorzaak is van alles en wijst derhalve het idee van een goddelijke schepper van het universum stellig af.

 

 

 

De destructie van de goddelijke wereld is wereldwijd gaande en is heden ten dage een voldongen feit.

 

36. … En wie de theorieën van lord Brahma, Manu, Shiva, Indra, Agni, Rudra, Yama, Ghanesha, Rama, Hanuman en Krishna vereert, aanbidt de levensfilosofie van vroegere verkrachters, incestplegers en slechtdoeners, die allemaal slechts onheil hebben gebracht voor de Hindoe populatie en nog steeds brengen, evenals ellende, racisme, onderdrukking, hoogmoed, egoïsme, achterlijkheid, liefdeloosheid, wreedheid, onmenselijkheid, achterbaksheid en alle vormen van mensenrechtenschendingen.

 a. … En al de hiervoorgenoemde goddelijke praktijken worden nog steeds in deze tijd gepromoot door de gewetenloze religieuze ellendelingen o.a. de zogenaamde hindoe heiligen, de Indiase priesterkaste, de gelijkdenkende witteboorden criminelen en allen die hier belang bij hebben, mondiaal gezien.

 b. … In feite hebben vroegere Indiase machtswellustelingen in samenwerking met de pennenlikkers van de Veda’s en de Bhagavad-Gita zichzelf uitgebeeld en daarbij hun karakter, levenswandel en levensfilosofie op schrift vastgelegd voor hun nageslachten.

 c. … Door al de pracht, rijkdom en schittering waarmee de vrouwelijke godheden in de afbeeldingen zijn omgeven in de Hindoegoddienstboeken en vol trots worden getoond aan de gelovige mensheid, wordt hierdoor de werkelijkheid aan de mensheid onttrokken.

 d. … Maar de waarheid van al de weelderigheid, grootsheid en staatsie waarmee de godinnen worden omringd zoals in de Veda’s word voorgesteld, behelsd juist het tegenovergestelde, omdat de zogenaamde Hindoegodinnen o.a. Saraswati, Matangi, Lakshmi, Sita, Parvati, Durga, Kali en alle andere vrouwelijke persoonlijkheden wier namen destijds niet werden opgetekend, in werkelijkheid slachtoffers waren van het Indiaas kaste systeem.

 e. … Deze vroegere vrouwen hebben toentertijd niet de eer, noch de roem noch het aanzien genoten zoals zij tegenwoordig in de Hindoe godsdienstboeken worden afgebeeld en gezinspeeld op hun kunsten en vaardigheden, maar juist onder het juk van de hindoe mannenmaatschappij in vreselijke ellende hebben geleefd tot onderdanigheid van hen waaraan zij naar willekeur fysieke overgave verplicht waren volgens de achterlijke Hindoe veelgoderij.

 f. … Het is hoogwaarschijnlijk dat in India destijds uit schuldgevoel, ten opzichte van vrouwenvernedering en andere schendingen tegen de menselijkheid, de teksten in de Veda’s werden aangepast waarin o.a. de vrouw buitensporig werd bedacht om terugval in de gelovige Hindoepopulatie te voorkomen. Want wie moest anders hun kinderen baren?

 g. … Daartoe werden de vermeende eega’s van de Hindoegoden tot godinnen vereeuwigd. Sommige van ze hebben, zoals de mannelijke goden, meerdere ledematen gekregen om hun waarde te benadrukken en in de heilige boeken vertroeteld met allerlei fictieve gedenkdagen en feesten waardoor het euvel dat verscholen is in het Hinduïsme alsnog wordt goedgepraat.

 In India worden kind huwelijken gesloten die leiden tot slavernij. Dit soort wanpraktijken vindt tot in de huidige tijd  voortzetting door zogenaamde traditionele familieregels en gebruiken met trieste gevolgen voor hen die hieraan met dwang worden blootgesteld. 

 h. In realiteit vereren de huidige hindoes de zogenaamde godinnen helemaal niet met hun zelfbedachte rituelen en feesten, maar ze worden in deze tijd nogmaals gruwelijk onteerd. In feite erkennen de hindoes middels hun herdenkingsfeesten juist het feit dat de vermeende godinnen tijdens hun leven keer op keer als lustobject werden gebruikt, onteerd, aangerand, verkracht en mishandeld door de hindoegoden c.q. familieleden, aanverwanten en meedoeners.

… Dit is heden ten dage nog steeds het geval in India waar duizenden meisjes en vrouwen worden verkocht als koeien en geiten voor het huwelijk en worden vaak geconfronteerd met levenslang misbruik en ontbering.

 En deze mensonterende vorm van mensenrechtenschendingen  wordt door het merendeel van de hindoe bevolking normaal bevonden.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“De meest machtige wezens op aarde zijn vrouwen, want de vrouw kan leven doen ontstaan uit haar lichaam. Het vrouwelijk geslacht was het er eerst, maar de man nog niet, en de vrouw had destijds een andere natuurlijke mogelijkheid om levende wezens te vermenigvuldigen, zoals slakachtigen die tegelijk mannelijk en vrouwelijk kunnen zijn.

… Toen het mannelijk geslacht er nog niet was, deed de vrouw exact wat door de natuur van haar werd verwacht inzake vermenigvuldiging met de gegevenheden middels de speling van de natuur.

… De man is uit de vrouw geboren.

… Dus zonder het vrouwelijk geslacht had het mannelijk geslacht niet bestaan. Zo is dat, en niet zoals religies de mensheid heeft doen geloven.”

 

j. De zogenaamde hindoe heldinnen hebben immers er niet om gevraagd tot godinnen gebombardeerd te worden als beloning voor de ontering en verkrachtingen die zij bij leven hebben moeten ondergaan door hun aanverwanten (dit waren de hindoegoden.)

 k. … Derhalve rust er een vreselijke vervloeking op het Hinduïsme, die zal voortduren totdat de vernietiging van dit verachtelijk religieus gedrag een feit is waarna de vloek zal overgaan in vrede en eenheid met alle hindoes. Zolang dit niet gebeurd zal slechts het lijden de uitkomst zijn van hun bestaan.

 37. … Jammer genoeg betekende de wijzigingen in de heilige Veda’s echter geen vooruitgang voor de Hindoestaanse vrouw in het algemeen en kunnen tot op heden worden bezien als een zeer schrale troost.

 a. … Dit komt doordat het Hinduïsme nog voortwoekert in de Hindoepopulatie, die gaandeweg door godsdienstleiders willens en wetens is samengeweven met de Indiase cultuur en haar voortzetting vindt door de bovenlaag van de samenleving.

… En omdat er vroeger in India een legio mensen dezelfde naam droegen als de Hindoegoden en godinnen is moeilijk te achterhalen over welke Krishna, Rama, Lakshmi, Saya, Siva en Durga het precies gaat in de Veda’s.

 b. … Hiervoor zijn de ontwikkelaars van het Hindoeïsme verantwoordelijk die de veel voorkomende namen van destijds hebben gebruikt voor hun godsdienstfantasie en waaraan ook voorname figuren uit de Indiase geschiedenis een bijdrage hebben geleverd, die verweven met het Hinduïsme voortleven via degenen die tegenwoordig al de vroegere godsdienstbedenksels als waar aannemen.

 c. … Mede hierdoor heeft het kwaad zich gaandeweg vast kunnen klampen in de gelederen van de Hindoepopulatie, waardoor vernedering van vrouwen en andere mensenrechtenschendingen via het Hindoegeloof, hernieuwd worden gezien als doodnormale zaken die in de Hindoegemeenschap en godsdienstcultuur thuishoren.

 d. … Bedenk hierbij dat de fabels en sagen (Ramayana) in de Veda’s de handelwijze en levensbeschouwing vertolken van vroegere overheersende familieclans wiens verhalen fragmentarisch bewaard zijn gebleven maar gaandeweg de Indiase geschiedontwikkeling door belanghebbende familieclans werden overgenomen en naar eigen idee aangedikt…

 38. … Vervolgens werden in de loop van de geschiedenis al de verzamelde werken gebundeld door geestelijke vertegenwoordigers en volksleiders van de bijgelovige hindoestammen en volken en verwerkt in hun heilige boek, dat later in de geschiedenis Bhagavad-Gita is gaan heten.

 a. … Precies ook zoals ooit het Christendom met de Bijbel, de Islam met de Koran en voorts alle andere geloofsrichtingen ook eeuwenlang hebben gedaan met hun heilige schrift, met een eigen identiteit en verwrongenheid ter overheersing en onderdrukking van medemensen.

 

… Zo zijn ook de Indiase volken allengs opgegaan in het Hinduïsme en deze over de hele wereld verspreid.

 

39. … Als men alles goed op de keper beschouwd, dan zijn in het algemeen alle godsdiensten aan elkaar gewaagd, geen een was en is heilig…

 a. … Derhalve gooi ik alle godsdiensten bij deze op de grote brandstapel.

 b. … Dus… weg met alle godsdiensten zonder uitzondering van welke dan ook, het is een en al rottigheid, die allemaal slechts leiden tot normloosheid en destructie van alle natuurlijke waarden en normen der menselijkheid!

 40. … Het Vishnuh-Genootschap is niet-gelovig, maar is eerlijk tegen jong en oud en is niet in staat met iemand te huichelen.

 a. … Het Vishnuh-Genootschap respecteert ieder oprecht mens, zolang deze andersdenkenden ook respecteert.

… Wij stellen ons ten doel, het leven van eenieder te veraangenamen, het ligt dus geheel niet in onze bedoeling om iemand ongegrond te kwetsen, of een schuldgevoel aan te praten…

 41. … Voorts maakt het Vishnuh-Genootschap geen verschil tussen gelovigen en ongelovigen. Als een gelovige of ongelovige zich misdraagt, dan zegt ze dat gewoon zonder aanzien des persoons.

… Iedereen heeft het recht op vrije meningsuiting, zelfverdediging en zelfbehoud, en als de mening van iemand niet in lijn is met die van anderen, betekent dit niet dat men niet een rechtvaardig mens is.

… Ieder heeft een eigen mening wat niemand anders heeft.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Een goed mens is iemand die uit menslievendheid en compassie ongeacht godsgeloof en ongeloof goed doet en niet doet alsof die goed is.”

 

a. … Daarom mensen, doe goed voor iedereen ongeacht geloof of ongeloof, ras of kleur voor zover dit binnen uw vermogen past en verlang er niets voor terug op wat u vrijwillig en op basis van mensenliefde voor de ander hebt gedaan.

 b. … Mensen die zonder waarden of onbehoorlijk zijn opgevoed of  normloos zijn grootgebracht, wat niet altijd vooraf kan worden vastgesteld, zijn in het algemeen ontiegelijk ondankbaar.

 c. … Men kan als mens bij leven een heleboel voor de ander hebben betekend maar sommige mensen herinneren zich uiteindelijk toch alleen maar die enkele onnozele en vaak onbelangrijke dingen in hun leven, die de ander helaas niet voor ze heeft kunnen doen en in feite niets voorstellen in vergelijking met alles wat de ander voor hen heeft gedaan.

 d. … En wanneer iemand zijn gedrag negatief tegenover de ander heeft veranderd, dan begrijpt die ander dit meestal heel gauw en permitteert zich daarover verongelijkt te voelen, maar dat zijn wangedrag iemands terughoudendheid heeft veroorzaakt wil de ander in zijn egoïsme vaak niet begrijpen.

 e. … Verwacht niets terug voor de hulpvaardigheid die u ten bate van de ander heeft betracht, maar als de hulpbehoevende toch dankbaarheid toont, geeft dit grote voldoening en het besef dat waarden en normen niet gebonden zijn aan ras, rang, stand, afkomst, religieuze of politieke overtuiging. 

 

 

 Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wij zijn krijgers en vredelievend, maar als het niet anders kan, dan vechten wij desnoods ook in het hol van de leeuw.”

 

Wat nu volgt is slechts een tipje van de ijsberg van wat het Hindoeïsme kan aanrichten met het leven van onschuldige mensen.

 43. … Zo ken ik het waar gebeurd verhaal van een vrouw uit de Surinaamse hindoegemeenschap, die als kind van vijf jaar tot haar 9de herhaaldelijk seksueel werd misbruikt c.q. verkracht door haar oom, dit onder bedreiging dat wanneer zij iets zou vertellen aan de buitenwereld de dood in de ogen zou zien.

 a. … De ouders van het slachtoffer keurden dit misbruik waarschijnlijk goed, dit gelet op het feit dat zij bij kennisgeving van het misbruik van hun dochter, geen enkele poging hebben ondernomen om verhaal te gaan halen bij het betreffende familielid, dat een broertje is van haar vader…

 44. … Behalve racisme, dat gemeengoed is in de Surinaams hindoestaanse bevolking, worden ook misbruikzaken in de hindoegemeenschap binnen de familie uitgelegd als karma en acceptabel gesteld, maar andersom is het wel schandelijk voor de gehele familie wanneer “familiemisbruik” naar buiten zou worden gebracht of wanneer een Hindoestaan trouwt of omgang heeft met iemand van het negroïde ras. Als een vrouw of meisje in zo’n gemeenschap de hand aan zichzelf slaat, dan is er meer aan de hand. Dit kan men vaak niet kan aflezen op het gezicht van de nabestaanden die zogenaamd in rouw gedompeld zijn.

 a. En alsof het heel gewoon is worden misbruikzaken geïnterpreteerd als zijnde een familiegeheim dat aan niemand buiten de familie mag worden bekend gemaakt, evenals trouwen of samenwonen met iemand van een ander ras dan iemand van het eigen volk, word normaliter aangemerkt als hoogverraad.

 45. … Tegenwoordig word rassenvermenging door een handvol open minded Hindufamilies geaccepteerd, maar het dagelijks leven heeft helaas laten blijken, en totnogtoe, dat deze acceptatie vroeg of laat zijn weerslag heeft voor alle betrokkenen welke tot thans meestal heeft geleid, tot wederzijdse distantie en persoonsverachting.

 46. … Terug naar het slachtoffer: Bij nader inziens heeft het genoemde slachtoffer in dit verhaal enorm veel geluk gehad, want ter voorkoming van openbaring van misbruik door een familielid, word het slachtoffer normaliter op de een of andere manier monddood gemaakt, o.a. vergiftigd, of als leugenares uitgemaakt en verstoten, of gedood door de familie of tot suïcide aangezet, en dit allemaal om deze schande te bedekken…

 47. … Met andere woorden: “mondje dicht, anders zal je het bezuren!” Dit misselijk wangedrag van de hindoefamilie is overeenkomstig de stelling, “als de goden verkrachting en incest hebben erkend en geheiligd in de Veda’s ter verkrijging van rijkdom en geluk, dan is dit ook gepermitteerd en navolgbaar door aanhangers van dit achterlijke polytheïsme waarin bijgeloof een zeer grote rol speelt. Er moet binnen de familie in ruil voor Succes, rijkdom en geluk een menselijk offer worden gebracht”.

 a. … Dus, als voorwaarde om rijk en machtig te worden, moet iemand van de familie de pineut zijn. Dit is toch oer slecht! Helaas zijn wereldwijd een ontelbaar aantal slachtoffers in de loop der tijd hieraan voorafgegaan die hun persoonlijk verhaal niet kunnen navertellen!

 

 

 48. … Lees de Veda’s maar eens goed door waarin rechtsongelijkheid, onmenselijkheid, racisme, wreedheid, jaloezie, misbruik, egoïsme, hebberigheid en leugenachtigheid deel uitmaken van de hindoe godsdienstcultuur.

a. … Dus niet alleen het Christendom en andere bekende wereldgodsdiensten zijn kind aan huis met de nare kanten van mensenrechtenschendingen en het kwaad, maar het Hindoeïsme spant hierin de kroon, dat geheel is omgeven door de ontelbare waanzinnige fictieve rituelen en gebruiken als afkomstig van hun goden, terwijl ze allemaal door de eeuwen heen werden uitgevonden en verzonnen door de slechtdoeners. Deze waren de zogenaamde heiligen, de geestelijke vertegenwoordigers en de schrijvers van de Veda’s en de Bhagavad-Gita, aldus gecreëerd door kwaadaardige mensen en machtswellustelingen.

 49. … De vader van het slachtoffer die niet meer in leven is, was een rustig en goedmoedig mens. Volgens ooggetuigen hield hij veel van zijn oudste dochter die jarenlang in de verkrachtingsgreep van zijn broertje bevond, maar helaas heeft hij bij leven geen ballen getoond toen zijn geliefde dochter telkenmale om hulp schreeuwde…

 50. … Het is ook best mogelijk dat zijn vrouw, die volgens betrouwbare bronnen van begin af aan van het misbruik af wist en haar zwager heeft aangemoedigd tot de geslachtsdaad met haar dochter, dit gegeven angstvallig voor haar man heeft geheimgehouden, zodat deze onwetend zijn graf is ingegaan en gecremeerd,  zonder kans op weerwraak op de mens die zijn oogappel in haar kinderjaren jarenlang en steeds met geweld heeft onteerd onder het toeziend oog van de familie babysitter…

 51. … Jammer genoeg heeft ook deze man tijdens zijn leven duidelijk geleden onder het juk van zijn bazige bijgelovige eega. En de moeder van het slachtoffer, die haar man heeft overleefd is iemand die misprijzend op anderen neerkijkt, en als de gelegenheid zich zou voordoen zelfs graag bij de verkrachter van haar dochter zou aanschuiven op de thee als een doodnormale zaak. Dit is reeds vaker in het verleden voorgevallen, want alleen zij deugd en de rest binnen de familie en andersdenkenden deugen in geen geval in haar ogen.

 52. … Behalve dat zij het niet verdiend om “moeder” genoemd te worden, kan ook met recht gezegd worden dat ze een slechte oma is, die in de eerste plaats nooit moeder had moeten zijn, omdat zij in alle moederlijke fronten een schande is voor het moederschap in het algemeen. … Buitendien is deze vrouwspersoon een grote hypocriete slijmbal, voornamelijk om haar doel te bereiken om te kunnen stoken in het leven van anderen.

 a. … Voorts verdient deze egoïstische en geestelijk gestoorde Surinaams-Hindoestaanse vrouw onder geen beding oma genoemd te worden, omdat uit welingelichte bronnen is gebleken dat zij ten opzichte van haar kleinkinderen met twee maten meet, precies zoals zij al jaren doet bij haar eigen kroost waarvan de oudste altijd word achtergesteld ten opzichte van haar twee andere kinderen. In het dagelijks leven is zij alleen goed en zorgzaam voor degenen die met haar meeslijmen en achterbaks roddelen over andere mensen en overige familieleden. En de meelopers zijn echter de normloze profiteurs die haar op een dag als een baksteen zullen laten vallen en waarlijk een nagel zijn aan haar doodskist…

 b. … Dit zeggende, omdat degenen die haar naar de mond praten geen geheim weten te bewaren, aldus achteraf hun gezamenlijke roddels doorbrieven aan wie het maar horen wil om interessant te doen en ook “muren” hebben oren.

 53. … Alhoewel haar wangedrag en leugenachtigheid binnen de familie een zeer bekend verschijnsel is kan ik dit allemaal zelf beamen door persoonlijke observatie en uit zuivere ervaring met dit mens en niet van horen zeggen door derden. En bij alles gebruikt zij te pas en te onpas de woorden “dankzij God” of “het is een geschenk uit de hemel.”

 54. … Bovendien is bekend, dat deze vrouw in haar thuisland leerkracht is geweest en persoonlijk een behoorlijke opleiding heeft genoten. Helaas is gebleken dat zij desondanks een grote domoor is gebleven. … Gewoonlijk ontbreekt bij dit soort figuren niet de kennis maar het verstand, want niet het weten (kennis) is het voornaamste maar het begrijpen (verstand) daarvan.

 55. …  De mens in kwestie beantwoordt precies aan het predicaat “geleerde domkop.” Dit soort mensen zijn de ware idioten die in allerlei wonderen geloven.

 a. … Op een keer vroeg haar kleinzoon aan haar hoe regen ontstaat, had ze gezegd, dat als het regent de engelen aan het pissen zijn. En dit verstandeloze mens noemde zich “onderwijzeres” te zijn geweest in haar geboorteland, en helaas “in het land der blinden is éénoog koning.” Buitendien is zij zoals de meeste gelovigen egoïstisch, hoogmoedig en leugenachtig als de pest, want ze kan liegen als de Bijbel! Ongelooflijk maar waar!..

 56. … Voorts zou men tenminste verwachten, dat een voormalige leerkracht enigszins fatsoensnormen kent, maar bij bovengenoemde is geenszins sprake, want deze heeft vaak uit eigen belang anderen de zwarte piet toegespeeld en meerdere malen de door haar zelfverzonnen leugenachtige en verdachtmakende uitlatingen prompt in andermans schoenen geschoven om zichzelf vrij te kunnen pleiten.

 57. … Het zijn dit soort imbecielen die denken dat anderen nog achterlijker zijn dan zij. En dit verachtelijk wangedrag is niet alleen ontsproten uit haar polytheïstische achtergrond, want behalve dat ze van huis uit hindoegezind is opgevoed, geloofd zij ook in de sprookjes van de Bijbel en in Jezus, en voorts in alles wat aan een godsdienst relateert en wellicht hierdoor warempel denkt een heilig persoon te zijn.

 58. … Dit is dus een verward, ziekelijk en ongelukkig mens met een onherstelbare kronkel in haar hoofd, die daarnaast meent dat liefde en vriendschap te koop zijn door religie te belijden.

 a. … Religieuzen proberen over het algemeen hun schuldgevoel en tekortkomingen te zuiveren met de leer van het absolutisme waarin hun godsdienst voorziet zodat zij op ieder gewenst moment zich vrij kunnen pleiten van hun vroegere verachtelijk misgedrag bij wie ze ooit kwaad hebben gedaan, dat gedurende het verstrijken van de tijd aan hun geweten is gaan knagen…

 59. … Niet alleen de moeder van het slachtoffer kent dit familiegeheim (familiemisbruik), maar meerdere leden van de familie zijn hiervan op de hoogte. Helaas verhullen ze zich liever in stilzwijgendheid en kennen geen eergevoel ten opzichte van hun misbruikte familielid.

 a. … En deze noemen zichzelf pertinent familie wanneer het ze goed uitkomt, maar opkomen voor de ander komt niet voor in hun familiewoordenboek, behalve als ze zelf in het gedrang zijn?..

 60. … De aanverwanten, die niets van dit familie euvel afweten kunnen echter niets kwalijk worden genomen, maar ik betwijfel het of deze na kennisgeving hiervan alsnog in actie komen om het onrecht te wreken voor al hetgeen het slachtoffer in haar prille jeugd allemaal onvrijwillig heeft moeten ondergaan, ook al was het alleen maar uit eigen eergevoel.

 a. … Maar ook in deze onwetende groep bloedverwanten zie ik bij voorbaat geen rooskleurig vooruitzicht, want meestal valt de appel niet ver van de boom. 

 61. …  Bedenk, dat de geestelijke schade, die aan het slachtoffer is toegebracht en de geestelijke pijn, die bij het onschuldige mensenkind is overgebleven door het misbruik door een vertrouwde en directe familielid, draagt zij stilzwijgend levenslang met zich mee en is nimmer afwasbaar.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Ieder dient op te komen voor zijn onderdrukte medemens, want ieder maakt deel uit van de natuur, maar wie zijn onschuldige medemens op welke manier dan ook onderdrukt is een vijand van zichzelf en bespoedigt zijn eigen ondergang.”

 

63. … Dit alles wetende kan ik als Vishnuïst het niet over mijn hart verkrijgen om het bovengenoemde onrecht ten opzichte van een onschuldig wezen ongestraft over mij heen te laten gaan, daarom neem ik het op voor het betreffende slachtoffer, dat door haar oom tegen haar wil in met geestelijk en fysiek geweld oneer is aangedaan.

 a. … Iemand moet het toch voor de ander opnemen, want het doel van de natuur is om het leven voor elkaar te veraangenamen, om voor elkaar te zijn en om daar waar nodig elkaar te beschermen, zonder daarbij te letten op gevaar noch op verzachtende omstandigheden.

 b. … Maar de natuur slaapt gelukkig niet, want degenen die het betreffende slachtoffer in dit verhaal ooit geestelijk en fysiek hebben gepijnigd, hebben zwaar geleden en sommigen van ze lijden nu nog omringd in een zinloos en ongelukkig bestaan. “Wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet.”

 

 

 “Oh wat zijn de gelovigen toch zo braaf, zo vroom, zo lieflijk zo wijs, zo menselijk en erg aardig!”

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Het Hindoeïsme heeft evenals andere wereldgodsdiensten ook van alles in huis o.a. “Heilige Dhivali”, “Heilige Apen”, “Heilige geestelijken”, “Heilige koe”, maar ook “Heilige koeienstront.”

 

64. … Dit is de algemene werkwijze van de religieuze mens. In de Hindoe landen bijvoorbeeld, schoppen ze eerst hun dierbare kroost het huis uit om zich te ontdoen van hun ouderlijke plichten en verantwoordelijkheid, vervolgens gaan ze in serieuze devotie alle tempels af om hun goden bij ritueel eindeloos te aanbidden teneinde zich te vrijwaren van hun onmenselijk en kwaadaardig gedrag, want ze geloven door deze plichtplegingen vergeven te worden door hun blauwe goden…

 65. … Daarbij wordt als vanzelfsprekend het grondbegrip “karma” oftewel “het lot” door de zondaren schaamteloos herhaaldelijk in de mond genomen, als een algemeen aanvaardbaar toverwoord van verlossing en genade, om zodoende hun kwalijk gedrag netjes in te kunnen pakken.

 a. … Het leven gaat door, en de goden ontfermen zich over hun kroost, die als een vogelvrijverklaarde ergens buiten ronddwarrelt, die geheel op zichzelf is aangewezen en naar believen wordt veracht.

 

 

 

 

 

b. … Natuurlijk zijn er heel wat gevallen zoals armoede en langdurige ziekte, waarbij ouders worden genoodzaakt tot zelfopoffering over te gaan en de hand niet meer hebben over de kinderen waardoor verloedering ontstaat en beide partijen langzaam maar zeker van elkaar afglijden en een eigen leven gaan leiden. Maar waar is dan de gemeenschap die juist in deze schrijnende gevallen voor elkaar zou moeten zijn? Hebben de goden,  behalve egoïsme en onmenselijkheid, deze gelovigen dan niet geleerd wat de begrippen samendelen, eenheid, voor elkaar zorgen en saamhorigheid inhouden?

 

66. … Maar neem ook eens een kijkje in de zogenaamde Christelijke en Katholieke landen wereldwijd, zoals Mexico, Brazilië, Ethiopië, Guatemala, Venezuela, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Suriname, etc., en niet te vergeten de Moslimlanden zoals Marokko, Oeganda, Indonesia, Gambia, Saudi-Arabië, Pakistan, Bangladesh etc., waarin minder bedeelden in armoede leven, kinderen en volwassenen gevangen zitten in een geweldscirkel van hun godsdienstige maatschappij; God en Allah zijn daar duidelijk de baas…

 67. … De vroegere kolonisten, oftewel de Westerse landen en Saoedi-Arabië hebben ooit de kwaadaardige godsdiensten in de onderhavige derde wereld landen geïntroduceerd met de daartoe gepaard gaande ontberingen en onmenselijkheden.

 a. … Maar in hun eigen land, waarin word gemeten met twee maten en waar de kloof tussen arm en rijk enorm groot is, hebben de bevoorrechten alles voor zichzelf en voor hun kroost goed geregeld met de verkregen inkomsten, die zij nog steeds genereren uit die betreffende achtergestelde landen middels het godsdiensttrauma dat hun heerszuchtige voorouders vroeger er hebben ingebracht…

 68. … En nog steeds rijzen in alle vroegere onderdrukte landen kerken, gebedshuizen en moskeeën als paddenstoelen uit de grond teneinde in die arme landen de ingevoerde godsdienst tot in de lengte van dagen te kunnen consolideren.

 a. … Hierdoor blijft het arme volk dom en achterlijk in de greep van het geloof waarin bovenal liefdeloosheid, egoïsme en alle vormen van mensenrechtenschendingen door de regerende godsdienstklasse binnen en buiten de letter van de wet worden toegepast op de bevolking en een voorname rol spelen ten bate van de belanghebbenden in de godsdienstige maatschappij…

 69. … In bijna ieder land dat vroeger een kolonie is geweest, onder de banier van het Katholicisme c.q. het Christendom en de Islam, zijn de sporen van onderdrukking nog duidelijk aanwezig.

 a. … Misstanden zoals hongersnood, oorlog, uitbuiting van mens en natuur, analfabetisme, kindermisbruik, verwaarlozing, allerlei vormen van mensenrechtenschending, onderlinge wreedheid, verkrachting, vrouwenvernedering, overbevolking, vervuiling en ontbossing zijn ontstaan, omdat de inheemse volkeren eeuwenlang dom en met de zweep strak zijn gehouden, zodat zij afhankelijk waren van hun overheersers…

 70. … Toen de koloniën onafhankelijk werden kregen de meeste landen wederom te kampen met een dictatoriaal, corrupt en wreed bewind en grote klassenverschillen, waar een kleine zeer welgestelde gelovige groep, in het merendeel afstammelingen van de kolonialisten en collaborateurs,  heerst over een zeer grote groep mensen die nauwelijks in de primaire levensbehoeften kan voorzien. Hun regeringsleiders werden namelijk zorgvuldig opgevoed door hun voorgangers en vooral ook de slechte manieren van hen overgeërfd. Zie bijv. Suriname.

 71. … De volken en landen (o.a. het Westen en Arabië) die deze tweedracht en verpaupering hebben doen ontstaan in die achtergestelde landen moeten eens goed beseffen dat ze alle luxe en comfort die zij heden genieten, voornamelijk door de uitbuiting van de natuur, en van verre landen en volkeren hebben verkregen en ook nu nog steeds verkrijgen. En om zich niet al te bezwaard te voelen bieden bovengenoemde grootmachten onder strikte voorwaarden ontwikkelingshulp aan, die niet veel meer is dan een sigaar uit eigen doos…

 72. … Deze vorm van hulpbetoon door de Westerse grootmachten en andere, word ook gretig gesteund door hun hypocriete burgers waarvan de meeste verenigd zijn in zogenaamde charitatieve stichtingen met hun zogenaamd goed bedoelde projecten, maar verblind door schuldgevoel van wat hun voorouders die volken vroeger hebben aangedaan, niet willen beseffen dat ze meer kapot maken in plaats van vooruitgang brengen in die landen…

 a. … Hierdoor blijven de volken in de derdewereldlanden gekluisterd aan hulp van het verderfelijke Westen en leren niet zelfstandig te worden om hun eigen boontjes te doppen. Daarnaast hebben ze ook niet de behoefte om initiatieven te nemen, maar zijn gedoemd om als zombies hun hand op te houden, te bedelen en lui te blijven.

 b. … Zodoende worden de arme achtergestelde naties door de nageslachten van hun vroegere uitbuiters en overheersers meedogenloos geholpen aan de laatste handoplegging, terzake de voltrekking van de vernietiging van hun waarden en normen, althans van wat er nog is overgebleven na al die jaren van onderdrukking en overheersing, en bestendiging van hun wilsonbekwaamheid namens God/ Jezus of Allah of in naam van democratie, of wat men naar willekeur hieronder verstaat…

 73. … Los gezien van het bovenstaande maken 90 % van de zogenaamde liefdadigheidsorganisaties vreselijk misbruik van de armoede in die arme landen waarbij schandalen aan de orde van de dag zijn en precies zoals hun narcistische regering zich gewetenloos verrijken over de rug van de arme bevolking middels leugen en bedrog inzake ontwikkelingswerk en adoptie waarvan deze laatste neerkomt op kindersmokkel en mensenhandel.

 a. … En de overgebleven 10% die wel goed doet komt niet behoorlijk aan de bak, deze zijn de individuen die in de massa opgaan en waar men vaak niets over hoort…

 74. … Heel veel goede doelen organisaties doen zogenaamd ‘goed’, ze houden weloverwogen grenzen niet in de gaten en stellen hiertoe ook bewust geen morele vragen zodat hun “goede bedoelingen” uitpakken zoals gewenst, teneinde ten eigen behoeve de geldkraan van subsidie verstrekkende organen en donaties door goedgelovige mensen voor hun organisatie open te houden en zodoende in die landen vrij en zorgeloos kunnen opereren en daarbij zijdelings kolonialisme verwerken in hun streven.

 75. … En als de godsdienstige maatschappij onrechtvaardigheid en wreedheid tegen medemensen in haar wetten en regels voor staat, waarom zouden wij ons dan houden aan deze regels en wetten, die door de religieuze staat en wetgevers op basis van voorbeelden uit hun heilige schrift, welke ooit in het verre verleden door kwaadaardige mensen en gewetenloze criminelen uit hoofde van een niet-bestaande God(en) werden bedacht?

 a. … En de huidige afstammelingen bevinden zich thans in de voetsporen van de vroegere meedogenloze religieuze bandieten met alle nare gevolgen van dien. Zie het Vaticaan:

 

 

  … Gebedshuizen en religieuze organisatie en voorts alles wat aan religie relateert, zijn in wezen één-pot-nat instellingen ter bevordering van egoïsme, mensontwaarding, achteruitstelling en terugval van het mensdom, en die bovendien via een omweg de mensheid dom en achterlijk houden.

 … En deze religieuze werkwijze wordt heden ten dage legaal en in genuanceerde vormen gepraktiseerd door alle mensen die godsdienst interpreteren als “de manier” van een goed, gelukkig en vreedzaam leven in harmonie met alle levende wezens op deze aarde, maar waar alleen het tegenovergestelde van hun mooie godsdienstverhalen zich openbaart.

… Godsgeloof in welke vorm dan ook is derhalve als een overgeërfde ziektekiem die het einde des levens inluidt en waaraan de rechtvaardige mens ook nimmer zou moeten toegeven.

 … En als hun barmhartige God/ Allah zo machtig is zoals hun Heilige schrift gretig verkondigd, laat “hij”, “zij” of “het” dan persoonlijk voor zijn volgelingen zorgen die gebukt gaan onder het juk van de gelovige mensheid, door de gedupeerde religieuzen direct naar het voorgespiegelde paradijs te transporteren.

 … Volgens de Bijbel werd Jezus destijds na zijn wederopstanding simpelweg ten Hemel opgenomen. Dit heeft volgens de Bijbel plaatsgevonden, veertig dagen nadat hij bijna was doodgeranseld door de gelovige populatie van destijds waarna hij tot slot stierf vastgenageld aan een kruis, nadat de speer van een Romeinse soldaat zijn buik doorboorde.

… En daar in de Hemel, waar volgens de godsgeschriften alleen vrede heerst, en waar oorlogen, misère, hongersnood, onrust en voorts alle wereldse euvel/ onlust niet thuishoren, mag de gelovige mens op aarde zeker niet worden onthouden?

 … Het is in alle toonaarden niet reëel en onmenselijk van god, dat religieuze mensen pas bij ouderdom, of eerst op gruwelijke wijze aan hun einde moeten komen, of afgrijselijk verminkt moeten worden, of het kwaad van de duivels moeten ondergaan, alvorens in aanmerking te kunnen komen voor een plekje in het paradijs daarboven!

…  Derhalve ben ik groot voorstander ervan, dat gelovigen veel eerder en zonder enige poespas de Hemel binnen kunnen gaan en daar verder gelukkig zijn met z’n allen, opdat onschuldige aardbewoners hun leven in vrede en rust op aarde kunnen vervolgen in eensgezindheid met alles wat leeft, totdat de natuur zijn tol opeist?

 

Berechting analoog natuurwetten

 … Het Vishnuh-Genootschap heeft uit principiële en persoonlijke redenen geen vertrouwen in geen enkele wereldse rechtssysteem noch voor welke religie dan ook, maar zij vertrouwt alleen op het rechtvaardigheidsstelsel van de natuur, want wie zijn billen brandt moet ook op zijn blaren gaan zitten.

… En de algemene stelling is, dat wie niet overeenkomstig natuurprincipes berecht wenst te worden dan maar beter had moeten nadenken over de gevolgen van zijn actie, en bovenal van zijn medemens af moeten blijven.

… In het algemeen dient men kwaad met kwaad te vergelden en goedheid met goedheid. In de Bijbel en in diverse heilige schriften van de wereldgodsdiensten wordt gesteld dat men “geen kwaad met kwaad mag vergelden”.

 … Helaas hebben de gelovigen sinds Bijbelse tijden zich hier nimmer aan gehouden noch gehoor gegeven aan hun religieuze lering, maar zich steeds gehuld in onrechtvaardigheid, beestachtigheid, egoïsme en schijnheiligheid. Kijk hiertoe naar de vroegere werkwijze van de godsdienstige mensheid en het hedendaagse wereld gebeuren.

… De gelovigen doen alles precies het tegenovergestelde van wat sommige geboden in de passages van hun heilige schrift hen gebiedt te handelen op basis van rechtvaardigheid tegenover mens en natuur.

… Het Vishnuh-Genootschap is een niet-religieuze orde van wereldburgers, dat haar stelling ontleent aan natuurwetten en regels, derhalve moet niemand van haar verwachten, dat zij genoegen neemt met de pijn en ellende welke wordt veroorzaakt door een ander en dat zij dit haar leden onbestraft laat gebeuren. … Het weerwoord en tegenreactie ten opzichte van onrecht dat een of meerdere van haar leden overkomt door derden, is niet compatibel met de acties die gelovigen ondernemen bij mishandeling, verkrachting, moord of  enig ander onrecht van een soortgenoot door een ander.

… Religieuze naïevelingen gaan in tegenstelling tot onze represaille methode, altijd als hulpeloze schapen de straat op om nodeloos te protesteren tegen zinloos geweld. Daarbij krijsen en blèren ze hopeloos om rechtsmaatregelen en te nemen stappen door de overheid en ijken zich zoals hun godsdienst in volledige illusie.

En de klagers geloven meestal, dat de staat, die juist onrecht aanmoedigt, een oplossing moet vinden voor hun problemen of moet overgaan tot rechtsvervolging van de dader(s) om hun  zielige medegenoot te wreken dat slachtoffer is geworden van geweld door een of meerdere van hun gelovige soortgenoten.

 … Het komt in feite hierop neer: “de handlangers van de boevenbende verzoeken hun baas, die de hoofdboef is, om een gezamenlijke bewaarplaats te vinden voor hun buit. Helaas worden vaak hun jankacties door de overheid nauwelijks of onvoldoende ondersteund in hun idioot geschreeuw naar gerechtigheid en hebben uiteindelijk toch maar te nemen wat de overheid ze voorschotelt.

 … Het is uiteraard ieder zijn recht om te zijn zoals men het liefste wilt zijn en handelen volgens eigen denken en voelen. Alzo is het ook ieders recht om te zijn zoals men graag wilt zijn en zich vernietigend opstelt jegens iedereen, die denkt de ander, ongestraft, fysiek of geestelijk te mogen schenden of onrechtvaardig bejegenen.

 … Daarnaast zijn er ook mensen en overheden die vrede koppelen aan vergeldingsmaatregelen en hun wraakacties wereldkundig maken, dit is de werkwijze van kwaadaardige gelovigen die na hun wraakacties op medegelovigen duidelijk laten blijken hoe hypocriet, goddeloos en ongepast wreed ze in realiteit zijn.

  Onthoudt dit voorgoed; gelovigen zijn in principe schijnheilige mensen, zo geworden door langdurige hersenspoeling met het geloof of met de paplepel ingegoten door hun onmiddellijke omgeving.

 … Zij die respectievelijk gelovig zijn en dit willen blijven, of zij die zich tot een geloof hebben laten overhalen ondanks de realiteit die zich voor hun ogen afspeelt weten niet beter of willen bewust niet beter weten vanwege hun profiteursgedrag. Zij zijn zich feitelijk deels bewust over de ernst van de kronkel in hun hersenpan waardoor ze een gevaar vormen voor de mensheid.

 … Het merendeel van de gelovige mens doet de ander kwaad met de ogen open. En ook al wringt deze zich in allerlei bochten om lief en aardig te worden bevonden door de maatschappij, men kan desondanks dit soort mensen nooit in vertrouwen nemen, want op momenten waarop men het niet van ze verwacht geven ze finaal niet thuis of veranderen als een blad aan een boom. En “Zoals de ouden zongen piepen de jongen.”

  

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Ieder rechtvaardig mens dient zich alleen gepaste eerwraak aan te matigen in alle stilzwijgendheid en dan ook alleen gericht tegen degene(n) die ten opzichte van zijn medemens kwaad heeft berokkend.

… De rechtvaardige mens dient altijd te handelen zonder aanzien des persoons in alle redelijkheid en billijkheid, naar waarheid en rechtvaardigheid volgens de natuurlijke stelling, “Oog om oog tand om tand.”

  

… Wie het onrecht dat hem of haar is aangedaan in dit eenmalig leven niet wreekt, wie zal dit dan voor ze doen ter genoegdoening van de geest? Niet bij leven noch na de dood door een god in zijn fictieve hemel/ walhalla of nirwana, want deze bestaan niet.

… En genoegdoening verkrijgen volgens de lokale wetten en regelgeving welke door machtswellustelingen ten eigen voordeel werden zelfbedacht leggen in velerlei opzichten geen zoden aan de dijk.

 … De wereldgeschiedenis heeft keer op keer doen blijken, dat wetten en regels gemaakt zijn om naar willekeur door de wetgevers verbroken te worden. Voor de wetgever geldt normaliter “als het kalf verdronken is dempt men de put”, terwijl de vermeende put al lang gedempt had moeten zijn ter bescherming van het leven.

 … Wie niet vooraf beschermd wordt heeft aan genoegdoening geen enkele zier, omdat kwaaddoeners bij voorbaat vrijelijk hun gang kunnen gaan en de beoogde feiten plegen waardoor het slachtoffer gepijnigd of benadeeld wordt met een aderlating tot gevolg.

 … Kijk hiertoe naar de werkwijze van de meeste geciviliseerde landen met een democratisch gekozen regering, waar “eigen rechtertje spelen en het recht in eigen handen nemen” aan de orde is van de dag.

 In Nederland bijvoorbeeld worden sociaal zwakkeren bij bezuinigingsmaatregelen door de regering als eerste financieel ingekort waarin recht en onrecht rigoureus samengaan. Daarbij wordt het arme burgervolk meedogenloos nog dieper in de stront getrapt dan waar het zich al een poosje bevond en er wordt totaal geen rekening gehouden met haar maatschappelijke of persoonlijke situatie.

 … In werkelijkheid geeft de overheid die voor de burgerij zou moeten zijn het slechte voorbeeld aan de bevolking. De overheid neemt bijvoorbeeld veelal in cruciale regeringsonderhandelingen bij voorhand het recht in eigen handen waarbij de door henzelf genomen besluiten eigenmachtig worden uitgevoerd zonder hun onderdanen daarover behoorlijk te hebben geraadpleegd volgens het democratisch rechtssysteem.

 … En mocht er toch onverhoopt een referendum worden gehouden vanwege een vooringenomen decisie van de regering, dan wordt de uitslag ervan toch niet meegewogen in de definitieve beslissing door de heersende klasse.

… Dus hypocrisie ten top!

 

 Zo worden landelijke wetten en regels willekeurig toegepast op de burgerij volgens de wisselende maatstaven van de overheid.

… En de elite klasse ontspringt bijna altijd de maatregelen van bestuur van de beleidsmakers waardoor de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “De mens dient te allen tijde zichzelf te beschermen door zich te verenigen met realistisch ingestelde natuurmensen, het stellen van grenzen en door natuurwetten te volgen als leidraad en protectie van het leven jegens kwaadaardige medemensen.

…  Eendracht maakt macht, dit heeft alleen de natuur in pacht, maar wie zijn leven koestert, dat een geschenk is van de natuur, dient zich met deze te vereenzelvigen waardoor men bij voorbaat gewaarschuwd is en door de natuur ten zeerste wordt geacht. Eenheid met de natuur moet het streven zijn van iedereen.”

  

… Het Vishnuh-Genootschap heeft respect voor het leven, maar zij vindt, dat wie het leven van de ander niet respecteert, ook geen respect mag terugontvangen, en wie de ander leed bezorgt uit hoofde van zijn godsgeloof en levensovertuiging moet het dubbele terug krijgen dan wat zij of hij heeft teweeggebracht bij die ander, en wie zijn hand opheft tegenover iemand heeft hierdoor zijn lot reeds driemaal bezegeld.

 … Menselijkerwijs hopen dat de slechtdoener toch “hoe dan ook” spoedig zijn passende straf krijgt, zonder dat iemand daartoe vooraf enige actie heeft ondernomen, kan ongetwijfeld worden aangemerkt als een actieve vorm van goedgelovigheid.

 … Het is in wezen nogal logisch dat de kwaaddoener te zijner tijd door zijn wangedrag inderdaad de keerzijde van de medaille ervaart, want “de kruik gaat zolang te water tot ze barst.”

 … Maar dat iemand bij passiviteit alsnog bestraft wordt komt heus niet volgens een verwensing of door bemiddeling van een god of door Satan, want als men op de wraak van god en op Satan had moeten wachten, dan zou men ter plaatse wortelen schieten.

 … En aangezien een vervloeking hetzelfde is als “hopen op de loop der omstandigheden” waarin de slechte mens als gevolg van zijn misdaden ontmaskerd, betrapt, vernietigt of wordt vermoord, heeft het daarom ook “geen zin om te wenen daar waar tranen verboden zijn.”

 … Vervloekingen zijn op zich negatieve maar loze woorden die het onheil over iemand afkondigen, maar die in feite van non en generlei waarde zijn.

…  En als de mens voldoende geduld heeft en lang genoeg wacht kan deze de destructie van zijn vijand t.z.t. meemaken door het logisch gevolg van zijn misstappen zonder een verwensing hoeven uit te spreken, tenminste, als men het geduld kan opbrengen om zo lang te wachten totdat iets in het nadeel van de slechterik gebeurt.

 … Maar het kan ook gebeuren dat bij een dader, na lang wachten, een vermeend gevolg van zijn slechte daden niet uitkomt doordat het leven ten voordele van de betrokkene een gelukkige wending heeft genomen en hierdoor zijn verdiende straf ontloopt.

… Dan heeft het slachtoffer het recht, zoals de regering en de rechterlijke macht, om het heft ter eigen hand te nemen door met of zonder hulp van gelijkgezinden, de onrechtvaardige daad te beslechten tegen iemand die alsnog zijn straf moet ondergaan voor diens eerder gepleegde wandaden tegen de menselijkheid. 

 … “Eerlijk is eerlijk”, kwaaddoeners dienen in alles wat ze consequent hebben uitgevreten tegen hun medemens ook de consequenties te aanvaarden en consequent te blijven, want hun ondergang is niet te voorkomen en kan bij het Vishnuh-Genootschap niet worden afgekocht met geld noch door spijtbetuiging.

 … Ieder levend wezen is sterfelijk ongeacht ras, rang, stand, afkomst, religieuze of politieke overtuiging, want burger, koning, keizer of admiraal, schijten doen ze allemaal. Het is een oer bekend feit, dat natuurmensen hun vijand of slechteriken volgens traditie geen tweede kans bieden, want de weg van de kwaaddoener is onherroepelijk hun verdiende terechtwijzing, dit is met name “Matkamayau.”

… En vergeven is meestal een feit, pas nadat de grafdelver het lijk van de boosdoener heeft begraven en de laatste zode erboven heeft aangestampt. Het is een natuurlijk gegeven dat natuurmensen eigenmachtig elke kwaaddoener berechten en niet wachten op berechting van het legale rechtssysteem, op het onrecht welke is veroorzaakt op een of meerdere van haar leden door een ander.

 … Het Vishnuh-Genootschap behoort ook tot de gemeenschap van natuurmensen dat ook met iedereen wil samenleven, maar desondanks zichzelf wens te blijven en haar leven niet aan buitenstaanders toevertrouwd.

… En ondanks het samenzijn met de buitenwereld heeft het Vishnuh-Genootschap niemand iets beloofd, derhalve maakt zij zich ook niet druk over wat anderen zeggen op haar rigoureuze aanpak. Het Vishnuh-Genootschap heeft aan haar leden een belofte te houden en is onherroepelijk aan deze verplichting gebonden, als een door de natuur ingegeven plichtsbetrachting.

 … En God noch Allah, ook geen andere god van de religieuze mensheid, zal zich niet mengen in de straf die hun goedgelovige broeder of zuster te recht verdient, maar juist met genoegdoening toezien hoe het zwaard der vergelding de mensenrechtenschender treft naar waarheid en rechtvaardigheid.

 … En zo men wil, “dit is ook de wil van Allah en de wens van hun God. Allah en God zijn “met”- de gelovigen, “voor”- de gelovigen alsook “tegen”- de gelovigen voor daar waar de gelovige mens onbehoorlijk en onrechtvaardig is geweest tegen zijn medemens en de natuur en hiermede de rechtvaardigen van geest een vrijbrief heeft verschaft tot “oog om oog tand om tand” waarbij de zondaar(es) geen bescherming van zijn God hoeft te verwachten, noch van zijn engelen en van Satan evenmin.

  

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “De natuurstelling gebiedt; een leven voor een leven, een hand voor een hand, een teen voor een teen, een cadeau voor een cadeau.

… Iedere slachtoffer heeft het recht om zijn recht in eigen handen te nemen. Elk onschuldig mens die leed heeft ondervonden door een ander mag zich wreken op zijn aanvaller, dit is een van de ongeschreven wetten van de natuur…

 … Men dient diegenen alles met terugwerkende kracht te retourneren of verblijden, die ook hebben gegeven met kwaadaardige of met goedmoedige oogmerk; wie storm zaait zal storm oogsten, wie vrede zaait zal vrede oogsten, wie verderf zaait zal verderf oogsten, wie goedheid zaait zal goedheid oogsten, wie liefde zaait zal liefde oogsten en wie eerlijkheid zaait zal eerlijkheid oogsten. Ook de natuur geeft en neemt en beschermt zich bovendien van tijd tot tijd daar waar dit hoognodig en gewenst is voor zijn voortbestaan.”

 

 … En god zal zoals gewoonlijk niet verschijnen noch iets van zich laten horen want God is niets anders dan illusie, een nietszeggendheid van de onwetende mens.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Alwie zich de natuur eigen maakt en begrijpt dat de natuur de bron is des levens, verzekerd zichzelf van respect en bescherming voor zijn/ haar verdere leven. Aldus, de natuur is onbetwist de schepper des levens; ere wie ere toekomt.”

 

 … Onthoudt dit goed: … Twee mensen die vanaf hun jeugd als man en vrouw bij elkaar blijven tot de dood hen scheidt, wil niet altijd zeggen, dat ze ook voor elkaar bestemd waren voor het leven en dat hun samenzijn gezien moet worden als een vorm van onvoorwaardelijke liefde voor elkaar.

… Er zijn een aantal sociale factoren die gedurende het leven van mensen een grote rol spelen dat mensen bij elkaar blijven in een liefdeloos bestaan, ook al is dit aspect niet zichtbaar in de ogen van de ander, want gewenning, religie, cultuur, familie-eer, kinderen, schande en nog een aantal andere kardinale factoren zijn de oorzaken ervan, dat mensen bij elkaar blijven in een liefdeloos of liefdevol bestaan.

 … Doorgaans kan een mens tien jaar lang liefdevol zijn voor de ander, maar plotsklaps in het elfde jaar veranderd de liefhebbende mens in de duivel of duivelin, die altijd al in hem of haar verborgen heeft gezeten.

 …  Over het algemeen leert men iemand zelfs na twintig jaar nog niet goed kennen, ook al leeft men elke dag met die persoon, want zelfs na twintig jaar kan een mens drastisch veranderen in datgene wat men niet van die mens zou verwachten.

                               Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Religieuzen en bijgelovige mensen zijn beide zeer gevaarlijk, ze zijn in de regel schijnbaar tolerant, godvrezend en vredelievend, die moet je nimmer vertrouwen.

… En mensen die in een god geloven en daarbij ook nog bijgelovig zijn, zijn het gevaarlijkst, en het maakt niet uit wie het is.

… Dit, omdat mensen die in sprookjes geloven en in dingen die alleen in hun verwrongen brein voorkomen niet serieus te nemen en een potentieel gevaar zijn voor hun medemens.

…  Zij die in de geschiedenis dit soort mensen hebben overleefd, waren degenen die gekker en gevaarlijker waren dan zij, want iemand die een gevaar kan betekenen voor zijn medemensen oftewel een gek, dient men te bestrijden met gekte.

… Dus onthoudt; de enige voorwaarde om dit genre gehersenspoelde idioten te overleven is door gekker en gevaarlijker te zijn dan zij.”

  

… Religie in welke vorm dan ook is feitelijk een samenzwering geweven rond angst en terreur, en  de gelovige zielen zijn doorgaans allemaal bang voor het vagevuur, omdat de man op de preekstoel hen wekelijks vertelt, dat ze in de hel of in het vagevuur zullen eindigen, als ze niet sidderen voor hun Allah/ God/ JHWH. Het is de meest vulgaire vorm van bangmakerij.

 … Kerkhoofden zijn in werkelijkheid verdwaasde leugenachtige mannen die een dik belegde boterham verdienen door de angst te verspreiden voor de dood. Tegelijkertijd worden de religieuzen door die onverlaat keer op keer een substantieel deel van hun inkomen uitgemolken.

 … Angst maakt gelovigen, die bang zijn gemaakt door hun religie, meestal vrijgevig, maar ze zijn niet vrijgeviger in algemene zin, maar vrijgeviger jegens eigen geloofsgenoten en de kerk of moskee.

… De meeste religieuzen denken dat ze door geld te geven aan hun kerk of moskee hun zonden afkopen en geloven bovendien daarmee een plaatsje in de hemel te kunnen reserveren.

 … In het algemeen zijn gelovigen helemaal niet barmhartig uit de goedheid van hun hart, maar alleen omdat ze de toorn van hun kwaadaardige god vrezen zijn ze quasi goedhartig en gul waarbij ze meten met twee maten en zich gedragen als groepsdieren die er alles aan doen om hun territorium tegen buitenstaanders te beschermen..

 … Geloof is macht, en geld speelt een voorname rol daarin. Kijk hiertoe naar wat de diverse geloofsclubjes wekelijks binnenhalen aan donaties en hoe ze met dat verworven kapitaal omgaan.  http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/de-miljarden-van-het-vaticaan/…

 

… Bijkans iedereen leeft onder de schaduw van de grote godsdiensten waarbinnen heel veel variatie schuilt, en realistische angst is gezond.

… Maar de interpretatie van de angst voor de hel en tussen goed en kwaad door de religies is ronduit mensonterend, onbarmhartig, onrechtvaardig en gewetenloos waardoor van realistisch gezonde angst binnen religieuze groeperingen geen sprake kan zijn maar juist het tegenovergestelde impliceert.

 … Er zijn een legio filosofische werken van wereldberoemde wijsgeren met inderdaad wijze woorden bevattende informatie waar de gemiddelde mens heden ten dage erop terug kan vallen en waar niemand onopgemerkt aan voorbij kan gaan o.a. “zwakke mensen nemen wraak”, sterke mensen zijn vergevingsgezind” en “intelligente mensen negeren”, etc.

 … Alhoewel de meeste filosofische opvattingen, zoals hierboven genoemd, getuigen van overwegend religieuze invloeden, berusten al deze wijsgerige onzinnige waarheden deels op de werkelijkheid waardoor mensen vaak worden verleid tot nietsdoenerij of apathie waarvan sommige zelfs overgaan tot epigonisme.

 

… Hierna volgt alweer zo’n idiote tekst die in realiteit kant noch wal raakt o.a. “het geheim om gewoon gelukkig te zijn in je leven is accepteren wat je overkomt en toch het beste ervan weten te maken”, dit is zo’n mallotig religieus geschoeide waarheid die doet denken aan Bijbelse absurditeit zoals “keer de ene mens je andere wang toe”, “niet terugdoen wat de ander u heeft aangedaan”, “vergeving is de beste heelmeester”, “het is godswerk”, etc.. Iedereen wordt hier uitgenodigd om anderen kwaad te doen, want vergiffenis is gratis.

 … Filosofische teksten van vergeving en genade aan de vijand werden verzonnen door gelovigen om hun wandaden namens religie te kunnen rechtvaardigen en die een vrijbrief behelzen voor de kwaadaardige religieuze mensheid teneinde hun medemens ongestraft te mogen krenken waarbij de slachtoffers deze krenkingen dienen te accepteren als zijn of haar lot. 

 … Het is derhalve vrij logisch, dat de hiervoorgaande acceptaties op basis van menselijkheid bij het Vishnuh-Genootschap absoluut niet door de beugel kunnen, aldus niet zonder maatregel zullen worden beslecht.

… En de dader moet dan van dit geheim, de gevoelige les die hem of haar te wachten staat, namelijk “wat u niet wilt dat u geschiedt, doe het ook een ander niet”, ook het beste hiervan weten te maken en de verkregen afranseling beschouwen als de wil van God c.q. Allah. 

  

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Wie zijn leven door allerlei bloemrijke filosofische ideeën laat leiden, waarvan slechts de helft ervan wordt begrepen en persoonlijk geen initiatieven neemt met betrekking tot het leven, zal de tand des tijds niet doorstaan.”

  

… Het Vishnuh-Genootschap is in principe vrede minnend, maar de wie een of meerdere van haar leden op welke manier dan ook onrecht aandoet is fout en krijgt repliek naar evenredigheid met zijn of haar daad. … En deze strafzaak is binnen de Vishnuh orde een persoonlijke kwestie tussen de boosdoener en zijn slachtoffer(s) en niet de zorg van een ander, ook niet van de zogenaamde wettelijke macht, die in het dagelijkse leven het burgervolk op wettelijke wijze, in haar zoektocht naar recht en rechtvaardigheid, gewetenloos benadeelt.

 … En wanneer het over feiten gaat hoor ik tot vervelens toe de kreten van een legio brave mensen rondom mij over “Confucius zei dit…, Confucius zei dat… of de bekende wijsgeer Plato zei dit… Aristoteles zei dat ….. of Freud vind dat…, of Ghandi heeft gezegd…, Boeddha heeft verteld… of volgens de Bijbel en Jezus…, de Koran zegt…, in de Thora staat …, de Veda’s beschrijft…, de Tripitaka ontleed… etc… etc., maar nooit zegt men iets over de oorspronkelijke baarlijke waarheden, die in verdraaide vorm in de zogenaamde heilige boeken voorkomen en door vroegere wijsgeren werden gebezigd, rechtstreeks als afkomstig van de gewone bevolking uit de oudheid moeten worden verwezen. Dus al die zogenaamde geleerden hebben gestolen wat niet van hun is.

 … Later in de geschiedenis hebben een legio nieuwerwetse Westerse en Oosterse filosofen, religieuze organisaties, kerken, sekteleiders en sympathisanten deze vroegere voorbeelden overgenomen waarvan velen uiteindelijk tot epigonisme zijn overgegaan.

… Zij zijn ook, zoals hun treffende voorbeelden van vroeger, met andermans eigendom gemakkelijk en kwistig omgegaan tot onderdrukking van medemensen en de natuur, en dit tot op de dag van heden. 

 … En al die originele wijsheden van de oudheid werden indertijd door de bovengenoemde personen en instanties in een nieuwe behuizing gegoten en sindsdien de mensheid aangezet tot genocide, moord, onderdrukking en tot andere mensenrechtenschendingen.

… Zodoende werden onschuldige medemensen gewetenloos mentaal en fysiek geweld aangedaan en aangespoord tot apathie jegens de realiteit des levens.

 … Mensen die bij leven overheerst werden door allerlei onwereldse gemaaktheden worden doorgaans in de vergetelheid gedreven, nadat de thanatopraxeur (iemand die lijken wast en inbalsemt) hun lijk heeft overgedragen aan de doodgraver.

 

… Daarom mens zet al die mooie religieuze theorieën van die zogeheten heiligen en de wijsgerige opvattingen van al die zogenaamde geleerde hypocrieten gerust opzij en laat u zich niet langer leiden door derden noch uw leven, maar ga heen en leef in vrede en in harmonie met iedereen!

  

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “De mens doet er goed aan te geloven in zijn eigen kracht en niet in die van een onbestaande, onbekende, onzichtbare, imaginaire magiër!”

 

 … Het meest ergste van alles is, dat het merendeel van de religieuze priesters, Rabbi’s, Imams etc. die uit de heilige schrift lezen, de bestaande teksten en verzen in hun lezing naar eigen inzicht benadrukken om zodoende hun vaak ongeletterde goedgelovige toehoorders aan zich te binden.

… Ze gooien door hun ophitsende visie olie op het vuur in plaats van rede te brengen in hun gelederen op basis van vrede en saamhorigheid met alle mensen. Dit opruiend gedrag was ook eigen aan de werkwijze van de Rooms Katholieke kerk door de eeuwen heen, die voortduurde totdat de gemiddelde mens zelf kon lezen en schrijven.

 … In de regel begrijpen gelovigen niet altijd wat er in de Koran, Bijbel, Thora of Bhagavad-Gita staat geschreven gezien de wijze waarop christenmensen, muzelmannen, Hindoes en andere zich hedendaags gedragen jegens hun medemensen inzake de drie-eenheid, met name vrede, eenheid en samenleven. Dus goedgelovig luisteren en lezen naar wat anderen zeggen of wat men leest blijft een gevaarlijk fenomeen in de wonderlijke wereld van het geloof.

 … Bijvoorbeeld, de Koran geeft in niet misverstane termen het doel aan van de ‘Jihads’ evenals het doden van hun vermeende vijand waarbij de ’72 maagden’ duidelijk aan bod komen. De Moslimterroristen blazen zichzelf niet zomaar op. Neen, ze komen met ouderwetse verzen uit de Koran waarin staat dat na een heldendaad 72 maagden in Djenna op hun staat te wachten. Ze verwachten in het Walhalla terecht te zullen komen waarvan de naam van hun paradijs gepakt is uit de Germaanse mythologie welke verwijst naar het Hemelrijk van de Germanen.

 … Met andere woorden, de moslims kunnen na hun dood nergens heen maar komen terecht tussen wal en schip, want de Germaanse goden zullen de poorten van het Walhalla niet voor ze openstellen. Dus de Islamitische mannengemeenschap op aarde staat in feite na hun dood geen paradijs te wachten waar jonge maagden hun opwachting doen, maar er wacht ze slechts een grote illusie en zullen ongetwijfeld worden verwezen naar de hel.

… Dit, omdat hun heiligen in de Koran hebben verzuimd om een moslimse hemel voor de Allah volgers te verzinnen, en in het Walhalla oftewel “het Germaanse godenrijk”, is hun verblijf niet toegestaan.

 … Maar zelfs in de “Hel” zijn de Islamieten niet welkom door Satan, want de hel is alleen bedoeld voor stoute Christenen en geheel bedacht door hun religieuze voorouders.

… De Islamieten kunnen er niet terecht, omdat het Arabische Seytaan uit de Koran dezelfde is als de Satan van het Christendom. Daarom stel ik voor dat de gestorven Moslims uitwijken naar een verre onbekend planeet waar ze de levenden niet lastig kunnen vallen, maar waar ze wel met elkaar in vrede kunnen leven en waar er genoeg ruimte is voor veel meer Moslims.

… Alsook het bouwen van moskeeën en de is daar eveneens geen probleem en voor de Hel is daar ook genoeg ruimte voor. De Moslima’s echter worden niet teleurgesteld, omdat ze sowieso reeds teleurgesteld waren, omdat ze weten, dat na hun dood, voor hun, nergens plaats is gereserveerd.

 … De gelovigen in het algemeen beseffen niet, dat zij zich feitelijk verlaten op verwarde sprookjes van ver vergane tijden van vreemde volken en landen, die allemaal ontstonden in een tijd waarin men overtuigd was dat de aarde zo plat was als een stuiver en dat wanneer men ver genoeg over water zou varen in de afgrond zou neerstorten en in het rijk der draken belanden.

 … Dit was ook de tijd waarin men geloofde dat aan het einde van de regenboog een kabouter stond te wachten met een grote pot vol met gouden munten.

 

… Mensen, mensen toch…. Sta even stil bij de realiteit van vandaag en bezint u zich, dat alle heilige schriften doorspekt zijn met sprookjes, fabels en verhalen uit het land van Utopia.

 

… In religieuze landen wordt godsdienst op school onderwezen om zogenaamd kinderen eerbied bij te brengen voor andersdenkenden, maar het tegendeel is hiervan waar.

… Religie richt de pijlen graag op de jeugd, om mensen al zo jong mogelijk vatbaar te maken voor religieuze controle. Jongeren worden al in een vroeg stadium geconfronteerd met Religie, het wordt letterlijk en figuurlijk aan ze opgedrongen.

 … Jonge kinderen zijn meestal loyaal jegens hun opvoeders. Ze weten niet beter en zijn derhalve manipuleerbaar, want ze kunnen hun voorbeelden onverstoorbaar imiteren. En ze kunnen liegen alsof ze het leugenboek zelf hebben uitgevonden. Dit doen ze meestal omwille van hun omgeving waarin ze zijn opgegroeid en opgevoed door de volwassenen die zogenaamd van ze houdt of word verwend.

 … Kinderen bekommeren zich nimmer om de voorgekauwde leugenachtige verhalen waardoor een ander kan worden gekrenkt of in ellende wordt gedompeld.

… En helaas eindigen dit soort jeugdigen in hun volwassenheid telkens in de penarie, omdat ze het besef tot eerlijkheid en juiste waarneming hebben gemist in hun jonkheid en hierdoor in onwaarheden zullen blijven hangen met sociale armoede tot gevolg, want “Het kind is de vader van de mens.” Dit betekent: zoals iemand als kind is grootgebracht, precies zo zal het later ook worden als man of vrouw.

 … Het is ook uitentreuren gebleken, dat wanneer dit soort kinderen in volwassen toestand eindelijk hun verstand hebben hervonden, meestal op stokoude leeftijd, dan willen de meeste van hen opeens spijt betuigen aan de persoon bij wie zij ooit in hun onschuld bewust kwaad hebben gedaan.

… Maar als hun vroegere slachtoffer misschien niet meer leeft of geen behoefte heeft om vergeving te schenken aan haar voormalige kwelgeest, wat op zich erg begrijpelijk is, want het is iedereen zijn recht, dan dient dit ook door die ex-Judas te worden geaccepteerd.

 … Het is wel erg jammer voor het betreffende kind, dat niet heeft gevraagd om gemanipuleerd te worden tijdens haar jeugd door de zogenaamd liefhebbende ouder of vertrouwde omgeving.

… Ongelukkigerwijs heeft het slachtoffer sterk geleden, onder hun leugenachtigheid, pesterij of samenzwering, dat ook recht heeft op een goed bestaan, maar die geestelijk voor een lange tijd  van haar is achtergehouden. 

 … Maar ook de voormalige pestkop heeft in zijn volwassenheid zwaar te lijden gehad, omdat de volwassenen, in zijn jonge jaren gretig misbruik hebben gemaakt van zijn kinderlijke onschuld om een of meerdere medemensen te treiteren of te vernederen.

 … Kinderen hebben leerplicht, maar mogen niet zomaar worden blootgesteld aan religieus imperialisme dat voor geen enkel instituut respect heeft. Godsdienstonderwijs is dus een actieve vorm van propaganda en puur indoctrinatie, die door religieuze partijen en de overheid op scholen wordt ingezet als middel om hun religieuze lering te verspreiden.

 … De school mag onder geen beding een vangnet worden waaruit kinderen niet kunnen ontsnappen aan religieuze organisaties, die overal binnendringen met het godsdienstvirus met het doel de jeugd met Jezus/ Krishna/ Allah etc. in aanraking te brengen.

 … Het hoofddoel voor dergelijke organisaties is niet het belang van de jeugd, maar hoofdzakelijk om hun religie te verspreiden. Vooral de jeugd wordt door religieuze imperialisten gezien als een prooi en moet met alle macht hiertegen worden beschermd, in plaats van ze eraan over te leveren.

… De rechtgeaarde mensheid dient alert te zijn op de manier waarop religieuze organisaties controle proberen te krijgen over kinderen en volwassenen, want het loopt al in een heleboel religieuze landen de spuigaten uit.

… De jeugd die de toekomst is van morgen dient niet in de voetsporen te treden van hun verderfelijke religieuze voorouders en door godsdienst opgefokte ouders, maar moet juist verlichting brengen voor iedereen in de samenleving, zodat egoïsme, verdeeldheid, disharmonie, meedogenloosheid, respectloosheid, discriminatie en alles wat tegen de menselijkheid indruist en de natuur volledig tot het verleden gaat behoren en wereldwijd wordt verbannen.

… Wat uw godsgeloof ook is, vergeet in dit alles nooit, dat kinderen heilig zijn en onder geen enkele voorwaarde mogen worden blootgelegd aan onderdrukking, hersenspoeling, racisme, wrok, haat en liefdeloosheid.

 … Kleine kinderen discrimineren niet in principe. Ze zien doorgaans het verschil niet tussen ras, kleur en onbehoorlijk gedrag, maar het zijn meestal de ouders, de school en de samenleving, die een cruciale rol spelen in de opvoeding van de jeugd en deze kunnen omvormen tot racisten of tot willekeurig gedrag jegens medemensen en de maatschappij…

 … Jonge kinderen zijn onschuldige schepselen die een eerlijke en rechtvaardige opvoeding behoeven.

… Zij zijn de generatie van de toekomst die uiteindelijk met elkaar zullen moeten samenleven en om het leven voor elkaar te vergemakkelijken. Dit is de intentie van het leven “leef en laat leven”. 

 … Ik wens ieder levend wezen het beste toe en gunt iedereen het goede leven en niet het lijden tijdens het leven, en verder ben ik voorstander dat de slechterik onder geen beding zijn straf moet ontlopen.

… Voorts hoop ik dat eenieder zo lang mogelijk het beste in het leven in goede gezondheid doorbrengt, en dat men vooral het beste voor zichzelf er uithaalt, en voor zover mogelijk ook in het algemeen medemensen begunstigd. Voor de zieken hoop ik, dat zij deze vervelende fase overleven, en verder in goede gezondheid nog wat gelukkige jaren vastknopen aan hun leven.

…  De meeste gelovigen gaan na hun ziekbed zeker naar hun God volgens een legio Schriftuurlijke interpretaties, en wie zich bij leven heeft misdragen komt vast in aanmerking voor godsvergiffenis middels een paar weesgegroetjes door de betrokkene zelf of door een ander kerkelijk persoon (hun laatste heilige sacrament.)

… Zelf ben ik ongelovig, maar als ik een gelovige zou zijn, dan zou ik de goden vragen om vredelievendheid, saamhorigheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, liefde en geluk voor alle wereldburgers.

… Verder zou ik bidden dat het moorden met of zonder oorlogstuig van onschuldige mensen en kinderen worden gestopt.  Maar ik zou niet bidden voor mensen wiens godsgeloof al die oorlogen en genocide van onschuldige levende wezens toelaat, dat onrechtvaardigheid, onderdrukking, armoe, kastenstelsel, racisme, ellende, foltering en andere mensenrechtenschendingen rechtvaardigt waardoor menige euvel een plaats in het leven heeft gekregen, dat sinds Bijbelse tijden overal ter wereld zich heeft geopenbaard in bloedbad, misère en destructie, zoals dit heden ten dage ook het geval is.

 … Gelovigen zijn in principe oorlogszuchtige mensen waardoor vrede en samenwerken nimmer tot de toekomst zullen gaan behoren, en het maakt niet uit van welke godsdienst dan ook, de onbetrouwbaarheid zit ze in het bloed.

… Ik hou van alles wat de natuur in zijn boezem heeft en zal derhalve alles weren om de natuur en zijn inhoud te beschermen, en het enige wat ik daaruit haat uit hoofde van de kwaadaardige van geest, is het doden van mensen.

 … Religies prediken allemaal over geloof, hoop en liefde, alsmede bezigen ze termen die toevallig ook voorkomen in hun zogenaamde heilige schriften, maar onderwijl, als in een wedstrijd, bekladt het ene godsgeloof het andere geloof of moorden elkaar uit om wie het beste onderdrukkende en meest moordende godsgeloof navolgt.

 … Wie niet steelt en niet erft zal werken tot hij of zij sterft is de achterliggende gedachtegang van het godsgeloof.

… Mensen voeren oorlog omdat de een iets heeft dat de ander ook wil hebben maar niet kan krijgen, omdat het godsgeloof van de ene partij niet strookt met het godsgeloof van de ander, want de ene god spreekt de absolute waarheid en de god van de ander is een gore liegbeest.

 Maar de baarlijke waarheid is, dat “we allemaal moeten eten, drinken, ademhalen, plassen en stoelgang maken en hebben allemaal rood bloed. En als we aan het einde van dit aards bestaan komen, dan gaan we dood, we belanden tussen 6 planken onder de grond of worden gecremeerd. Terugkeren op aarde vindt nimmer meer plaats, ook God is dat niet gelukt. 

  Hierbij wil ik benadrukken dat mensen die eerlijk hun mening geven niet allemaal racisten zijn. Ik erken dat in mijn vertolking van de hedendaagse religieuze mensheid negatieve stereotyperingen een rol spelen, die onbedoeld een duidelijk beeld van bepaalde medemensen kunnen weergeven.

… Het Vishnuh-Genootschap zal niemand zijn religie verbieden, maar wel een rol spelen om een respectvolle dialoog te faciliteren zodat er vanuit de maatschappij initiatieven ontstaan om eenieder zichzelf te laten zijn die iedereen recht doet.

 … Godsdienst is een traditie van mensenrechtenschending, en om dit euvel van de oudheid te weren moet er een maatschappelijk debat plaatsvinden en een beleid worden gemaakt zodat het religieuze kwaad geheel uit het mensenleven verdwijnt. 

 … Het Vishnuh-Genootschap beoogt gelijkheid en eenheid voor alle mensen en is daarom voorstander dat mensen de realiteit onder ogen zien zodat men zich meer bewust wordt van de kracht van de natuur en zijn plaats hierin met alles wat leeft.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 “Niet “god” heeft de “mens” geschapen naar zijn evenbeeld, maar de “natuur” heeft de mens geschapen, en de mens heeft God geschapen naar zijn evenbeeld.

… Dit betekend; de “mens” is “god” zelf in hoogsteigen persoon, die dus absoluut niet het recht heeft om te beslissen over leven en dood, maar alleen de natuur is gerechtigd om te oordelen op “te zijn” en “niet te zijn.”

…  Het leven zelf bewijst continu dat de natuur, die het Universum omvat, ook het “leven” heeft voortgebracht, dat een begin en tevens het einde van dit leven impliceert.

 

“Wij zijn Vishnuïst, voor ons bestaan geen grenzen ter verdediging van een onschuldig wezen, onze ogen zijn open, ons blikveld is wijdverbreid en geestverruimend, nooit meer kruistochten, nooit meer rassenhaat en rassenonderscheiding, de religieuze mens richt zichzelf te gronde, is als een eendagsvlieg…

 … Het einde van alle godsdiensten is op de tocht, want mensen die zondigen tegen natuur eigen dingen en zich macht toe-eigenen ten koste van andermans leven, en die levens onderdrukken, en zich hoger stellen dan de ander, hebben hun einde reeds bezegeld.

… Het is genoeg, de natuur presenteert nu zijn rekening, en de goden hebben reeds in lang vervlogen tijden de plaat gepoetst.

 Het is niet zo dat een gestudeerd mens geijkt is aan verstand. Neen, verstand en kennis zijn twee verscheidene begrippen. Verstand verkrijgt men wanneer men met betrekking tot de leerstof zijn verstand leert gebruiken, maar kennis betreft het klakkeloos opnemen van de leerstof.

 … Bijvoorbeeld; Bijna alle religieuze priesters van allerlei allooi kennen hun heilige boek inhoudelijk goed, maar toch vertellen ze doodleuk, dat Maria zomaar zwanger is geworden oftewel zwanger is gemaakt door God, de heilige geest, dat Jezus op water kon lopen, en van een brood manden vol brood kon toveren en gebakken vis, dat hij na veertig dagen na zijn dood is opgenomen ten hemel, en  nog veel meer.

… Hoe moeten wij ons dat allemaal voorstellen? Kwam God snachts stiekem in de slaapkamer van Maria en deed seks met haar? Heet dat niet verkrachting? En was Jozef een pooier, want er kwamen drie vreemde kerels met cadeautjes bij de geboorte van Jezus kijken? Was een van hen de vader van Jezus? Werd Maria en Jozef niet hun huis uitgegooid omdat Jozef geen werk meer had als timmerman en ze de huur niet meer konden betalen?

… En Jezus kon toveren van je hocus pocus en daar was brood en gebakken vis voor een heel dorp? Vervolgens liep Jezus op water, hoe heeft hij de wet van de zwaartekracht kunnen weerstaan? En kwam er een UFO aan die Jezus omhoog straalde of is Jezus met een koets door acht witte paarden voortgetrokken naar de Hemel gebracht, zoals op religieuze tekeningen is te zien? Of misschien is Jezus destijds ontvoerd door Aliens! Wie zal het zeggen?

… Die Jezus en godfiguren vragen zich niet af hoe dat allemaal kan uit eigen belang.

… Met andere woorden, de religieuze predikers van allerlei allooi zijn de geleerde domkoppen die met opzet alles klakkeloos hebben overgenomen en alszodanig weergeven. Ze houden de gelovige mens bewust dom en achterlijk om geld aan ze te verdienen. In feite zijn de predikanten, priesters, pandits etc. niet echt dom, maar ze zijn gehaaide oplichters, de wolven in lange jurken en gevaarlijk voor de weerlozen en zwakzinnigen en onwetenden van de maatschappij, want ze acteren domheid om de achtergebleven massa warm te houden uit baan behoudt.

 

… TOT SLOT…

 … De vertolking van de waarheid komt wellicht hard aan bij de religieuze mensheid mondiaal gezien, omdat het is zoals het is.

 … Eens moet een mens de waarheid zeggen en niet stilzwijgend zijn om de vrede te bewaren, terwijl er geen vrede heerst onder de mensen.

 … Ooit moet iemand datgene vertellen wat verteld moet worden, omdat de grote verschillen die de religieuze mensheid op basis van puur egoïsme tegen elkaar heeft opgeworpen, verdeeldheid hebben gebracht onder de mensheid en deze uiteen gedreven waardoor er geen plaats meer is voor saamhorigheid.

 Daarom zeg ik bij deze; “Ik neem niemand iets kwalijk die het euvel niet weet, maar ik neem het de persoon wel erg kwalijk die het euvel wel kent en toch dit euvel faciliteert. Als niemand iets van zegt dat er iets niet klopt, dan blijft de mensheid ook achterlijk, slaafs en voor eeuwig dom. 

… Als de wijze ouderen uit onwetendheid hun nakroost de waarheid niet kunnen vertellen, maar het besef hebben van realiteitszin en de waarheid onder ogen durven zien, dan zijn zij de wijzen waarop hun nageslachten hun toekomst met trots voort kunnen bouwen en zonder zich te hoeven schamen voor het verleden van hun ouders die zij bij leven hebben meegemaakt.

 … Maar de ouderen die uit gemakzucht en valse trots of om welke andere reden dan ook de waarheid voor zich houden en zoals hun voorouders op oude voet doorgaan met de overdracht van hun misleidende fantastische godenverhalen aan hun nageslachten en ze, filosofisch gezien, doelloos in het diepe laten graaien tot hun verdoemenis, dan behoren ook deze ouderen onontkoombaar in de hoek te staan bij hun gewetenloze voorouders die de predicaat verdienen van “dom, dommer, domst.

 

Daarom zegt de leer van Vishnuh:

“Het enige recht wat de gelovige mensheid in het algemeen thans nog heeft is het recht van zwijgen, voor nu en voor eeuwig.”

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus