Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

Upang maprotektahan ang orihinal na edisyon, ang lahat ng mga libro ng Vishnuh-Society inilagay na naka-encrypt at pinaikli sa site na ito (tingnan ang librong ito “Tanging ang kalikasan lamang nabubuhay magpakailanman.”)

               

By Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

Ang tagalikha

 

 

Ganito ang sabi ng doktrina ng “Vishnuh”:

Ang kalikasan ay ang tagalikha ng buhay, kredito kung saan ang kredito ay nararapat

                  

   

*Panayam ni Gurubesar: Lancar Ida-Bagus*

Espirituwalismo, Mistisismo, Relihiyon, at Pangkalahatang Pananaw ng Vishnuh-Society

 

 Binabati kita, mga kababaihan at ginoo, mga batang babae at lalaki:

… Ang pangalan ko ay Ida-Bagus Lancar at ako ay Gurubesar, propesor at pari ng Vishnuh-Society. Hindi ako napunta sa Netherlands (Europa) upang mangaral ng relihiyon o upang paniwalaan, ngunit upang ibalik ang pangalang Pencak-Silat, upang husayin ako at sabihin ang kwento ng aking mga ninuno (= ang Vishnuh-Society) sa masa.

 

Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Ito ay mas mahusay sa pamamagitan ng marangal na katapangan na patakbuhin ang panganib at sumailalim sa kalahati ng lahat ng kasamaan kaysa sa manatili sa labas na duwag at matamlay sa takot sa kung ano ang mangyayari.”

 

… Bibigyan kita ng isang maikling buod ng Spirituwalismo, Mistisismo Relihiyon, at ang “Pananaw sa mundo” ng Vishnuh-Society..”

…. Ang Espirituwalismo, mistisismo, at relihiyon ay mga konsepto na madalas nalilito at madalas na ginagamit na palitan, ngunit mayroon talagang pagkakaiba sa kahulugan ng mga salitang ito.

… Ang Hindu-Buddhist Vishnuh-Society ay sa daang siglo na pinapanood ang mundo at naitala ang mga kaganapan sa nakaraan sa tinaguriang “lontar”, na ginawa mula sa mga tuyong dahon ng lontar palm. Ang lipunan ay palaging malaya, kaya’t ang mga sulatin ay nagpapanatili ng kanilang orihinal na hugis at hindi kailanman napinsala ng mga ikatlong partido o muling isinulat. Alam ng Vishnuh-Society ang kasaysayan na walang katulad sa iba.

Mga siyam na libong taon na ang nakakalipas, ang asosasyong ito ay itinatag sa Sri Lanka ni Vishnuh, isang normal na tao na may laman at dugo.

Sa panahong iyon ay nagtapat sila ng animismo, halimbawa, sumamba sila sa isang halaman, isang puno, isang hayop, o isang bato kung saan utang nila ang kanilang kaligtasan, o kung saan kinikilala ng mga tao ang kanilang mga ninuno. Ang Hinduismo, tulad ng pagkakaalam natin ngayon ay wala.

 

Nang tinawag ang ilog na “Indus” na natuklasan, pinangalanan ng mga tao ng India ang ilog na “Shindu.” Ang mga tao sa kalapit na bansa na Persia na sumalakay sa India sa isang punto, ay hindi maaaring bigkasin ang -S- sa simula ng salita at pinangalanan ang ilog na “Hindu”, ang mga tao sa likod nito ay nanirahan sa Indus Valley, ay tinawag na “Hindustani”.

… Kaya, ang sinumang naninirahan sa paligid o malapit sa Indus River sa oras na iyon ay tinawag na Hindu, nagmula sa Hindustani. Makalipas ang daang siglo, hindi lamang ang mga tao ang tinukoy bilang Hindu, kundi pati na rin ang kanilang natipon ngayon na pantasiya ng relihiyon kasama ng kanilang mga kamangha-manghang diyos at mga nakakatakot na kwento at pilosopiya.

 

…. Dito lumitaw ang “Hinduismo” at gayundin ang lalaking si Vishnuh ay mitolohiya ng daang daang siglo at ng mga mananampalataya na idinagdag sa daan-daang mga diyos ng Hinduismo. Ngunit si Vishnuh ay hindi Diyos mismo, hindi siya isang mananampalataya, siya, sa katunayan, isang “Hindu-Buddhist, isang” liberal “ng imperyo pagkatapos ng Ilog ng Indus, dahil ang” Budhi “ay Sanskrit para sa” liberalismo “…

 

…. Ang mga ideya ng Vishnuh-Society ay hindi batay sa relihiyon, ngunit isang espirituwal na pundasyon. Ang mga pari ng lipunang ito ay hindi mga mangangaral ng Diyos, ngunit mga propesor sa labanan na doktrina at espiritwalistikong agham ng “doktrina ng Vishnuh”.

 

…. Ang salitang “pari” ay orihinal na nangangahulugang “espiritwal na kinatawan” at binubuo ng dalawang salitang Griyego katulad ng 1 “presbyter” na nangangahulugang matanda at tagapaglingkod, At ang ika-2 salita ay “presbuteros” nangangahulugang isang miyembro ng Parlyamento o pinuno ng isang “polis (= bayan ng burol na greek.)

 

… Kaya’t ang salitang “pari” ay ayon sa kaugalian na walang kinalaman sa relihiyon, ngunit sa “pamumuno” sa pangkalahatan, para sa hari, o pinuno ng nayon, o ang pinuno ng pamilya, ay pari rin.

Nang maglaon ang mga Kristiyano at iba pang mga relihiyosong pangkat sa pandaigdigang mga termino ay sinakop ang salitang “pari”, na nangangahulugang kanilang mga awtoridad sa simbahan.

 

Ang mga pari ng Vishnuh-Society na pinamagatang “Gurubesar”, “Gurubesar” ay Sanskrit para sa “propesor, tagapagmana at kinatawan ng espiritu”, kaya’t kahit isang pari, na binigyan ng maraming mga paksang pang-espiritwal ay kasama ang turo ni Vishnuh.

 

   Ang “ang pananaw sa mundo ng Vishnuh-Society ay hindi Diyos ang tagalikha ng buhay, ngunit ang buhay na iyon ay isang regalong mula sa likas na kuha ng tubig at ang hangarin ng buhay ay upang palakasin ang buhay para sa lahat.

Ang kalikasan ay lumikha ng sarili sa pamamagitan ng sarili nitong likas na lakas at nakabuo ng isang halimbawa ng bawat nabubuhay na nilalang, na may likas na hilig na pangalagaan ang mga uri ng hayop.

 

… Hindi nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang imahe, ngunit nilikha ng Kalikasan ang tao at nilikha ng tao ang Diyos sa kanyang larawan! Gayundin, ang langit, impiyerno, reinkarnasyon, mga demonyo, at mga anghel ay nilikha sa imahinasyon ng taong relihiyoso.

 

 … Ang katawan at isip ay isa at pareho ng materyal na kalikasan, ang mga atomo ng espiritu ang kumokontrol sa mga atomo ng katawan. Ang indibidwal na espiritu ay nabubuhay ng sobrang isip, ito ang hangin, sapagkat ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan ay ang hininga …

 

…Ang bawat buhay na nilalang sa kalaunan ay napupunta sa daan ng lahat ng laman, iyon ay, na ang indibidwal na pag-iisip ay nawala kapag namatay ang katawan dahil ang pag-iisip ay hindi mapaghihiwalay mula sa katawan.

 

…. Pagkatapos ng kamatayan, ang tao ay nabubuhay lamang sa mga alaala ng mga nakaligtas; sa alaala; sobrang obituary.

 

…. Walang Diyos o paraiso sa langit, o Valhalla, o Nirvana o impiyerno o isang bagay na tulad nito, na nakukuha ng tao o mabubuhay pagkatapos ng kanyang kamatayan.

 

Ang Kalikasan lamang ang nabubuhay magpakailanman, sapagkat ito ang mapagkukunan ng lahat na dati, ng lahat ng iyon, at ang lahat na darating. Ang kalikasan ay hindi pagmamay-ari ng tao, at ang tao ay hindi pag-aari ng kanyang sarili, ngunit ang tao ay kabilang sa Kalikasan.

 

…. Maraming nagsasabi na mayroong supernatural mystical power, ngunit ito ay talagang kalokohan dahil ang lahat ng mga supernatural na nilalang ay natural at lahat ay maaaring ipaliwanag.Na ang isip ng tao ay may ilang mga kakayahan ay isang itinatag na katotohanan.

 

…. Sa kasamaang palad, ilang tao lamang ang natutuong gumamit ng mahusay na kapangyarihang ito.

 

…. Ang Vishnuh-Society ay hindi isang sekta dahil ang isang kulto / sekta ay isang pangkat ng mga tao na nagkakaisa sa paligid ng isang relihiyosong ideya o isang pinuno ng relihiyon, karaniwang bilang isang pagkahati ng isang mas malaking kilusang relihiyoso.

 

Ang Vishnuh-Society ay hindi relihiyoso, ito ay isang lipunan ng pangkaisipan o pang-espiritwal na pundasyon, na batay sa empiricism na kaalaman ng mga ninuno. Nangangahulugan ito na ang Vishnuh-Society ay ipinapalagay na ang lahat ng maaasahang kaalaman batay lamang sa pagmamasid at karanasan.

 

…. Ang lipunan Vishnuh ay kumukuha ng inspirasyon nito mula sa buhay at kaalaman na natipon ng kanyang mga ninuno. Gayunpaman, ang Vishnuh-Society ay bukas sa sinumang nag-aangkin na inspirasyon ng mga diyos o upang maging Diyos mismo sapagkat dapat nating igalang ang mga hindi sumang-ayon, hangga’t iginagalang din ng taong ito ang bawat tao ayon sa kanyang sangkatauhan.

 

Sa kasamaang palad, paulit-ulit na ipinakita sa atin ng kasaysayan, na ang mga masasamang tao ay ginagamit ang kanilang relihiyon bilang isang dahilan para sa kayabangan, kasakiman, at kalupitan sapagkat ang relihiyon ay nagpapalakas ng kanilang masamang hangarin.

 

Ang salitang relihiyon ay nagmula sa sinaunang Roman na “religio”, na mahalagang kahulugan na bigyang-pansin ang sagrado at supernatural. Sa Dutch, ang relihiyon ay magkasingkahulugan sa “pagsamba sa isang diyos.”

 

Sa pangkalahatan, gumagawa ito ng pagkakaiba sa pagitan ng mga relihiyon sa daigdig tulad ng Budismo, Kristiyanismo, at Islam, at mga katutubong relihiyon tulad ng Hudaismo, Hinduismo, Shamanismo, at iba pa.

 

 …Sa paligid ng ika-6 na siglo bago si Kristo (BC) ay naglakbay mula sa maharlika ng India na “Siddhartha Gotama” patungong China, doon upang ipangaral ang kanyang pilosopiya sa salita, ang kanyang pag-aaral sa una ay walang naitala.

 

Siya rin ay isang Hindu-Buddhist (isang liberal na Hindu), at tinanong nang malinaw ang kanyang mga tagasunod, sapagkat pagkatapos ng kanyang kamatayan, hindi siya dapat gawing diyos. Ngunit dalawang daang taon pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang tao ay mitolohiya at ang kanyang pag-aaral sa bastardized form ay naitala. Sa mga sulatin na iyon, ipinakita siya bilang Budhi-dharma (literal na nangangahulugang: Relihiyon-ay-liberal.), Dinaglat bilang Buddha. Kaya’t ang orihinal na doktrinang espiritista ng Budismo ay hindi makatarungang nagbago sa isang relihiyon.

 

… Ang Kristiyanismo ay nakaugat sa Hudaismo. Katulad ng Vishnuh, ang mga ninuno ng mga Hebreong tao, kasama dito sina Abraham, Isaac, Jacob, at Moises na bumuo ng tiyak na kaligtasan ng buhay at mga pilosopiya sa buhay para sa kanilang mga tao.

Ang mga pinaliit na bahagi ng pag-aaral na ito siglo na ang lumipas ay isinama sa tinatawag ng mga Kristiyano na Lumang Tipan at ang Bagong Tipan.

 

Kakaunti lamang ang mga sulatin ng orihinal na katuruang Hebrew na napanatili dahil ang mga mamamayang Hebrew ay halos palaging pinipigilan at pinilit na maging alipin.

 Ganito rin ang nangyari sa panahon ng Emperyo ng Roma, ang panahon noong nabuhay si Hesus ng Nazaret. Iniwan ng mga Romano ang mga api na tao na walang pagsasagawa ng relihiyon, hangga’t hindi ito salungat sa mga interes ng Imperyo ng Roma.

 

Samakatuwid itinakda nila ang lokal na awtoridad sa relihiyon para sa mga Hudyo (na kung saan ay orihinal na isang mapanirang termino) sa mga kamay ng Sanedrin (na kung saan ay isang namamahala na lupon at korte), kung saan 71 mga Saduceo at Fariseo (higit sa lahat mga iskolar at layko), na pinamumunuan ng isang mataas na pari ang bumuo ng hudikatura.

Si Hesus ng Nazareth ay isang uri ng tauhang Robin-Hood, kasama ang kanyang mga alagad, na nangangahulugang “hindi marahas na mga tagasunod”, bumuo siya ng isang gang ng mga tulisan na nagnanakaw ng tinapay sa gabi mula sa mayaman upang ibahagi sa mga mahihirap kinabukasan.

 

Sa Helios, ang tigang na kapatagan kung saan ang mga ketongin, ang may sakit sa pag-iisip, mga kriminal, at iba pa, walang silbi sa lipunan na ipinatapon ang mga tao, si Hesus ay isang malugod na panauhin.

Dumalo rin si Helios kay satanas (= Griyego para sa masamang tao), siya ay isang katutubong marangal, na pinatalsik doon dahil sa kanyang mga krimen.

Siya ang pinuno ng isang gang ng mga demonyo nangangahulugan ito ng “marahas na mga tagasunod”.

 

… Nang si Jesus ng Nazaret na nakaupo sa isang ninakaw na asno at kasama ang isang pangkat ng mga tagasunod na patungo sa Jerusalem, siya ay pinagkanulo ng isang tagapasok ng Sanedrin na nagngangalang Judas Iscariot.

Si Hesus ay napatunayang nagkasala ng Sanedrin sa “kalapastanganan, pagnanakaw at tanyag na sedisyon” sapagkat siya ay banta sa awtoridad ng Sanedrin.

 

Ang punong pari na si Caiaphas ay hinatulan siya dahil sa mga krimeng ito sa “Crucifixion hanggang sa sundin ito ng kamatayan.”

 

Sa pamamagitan ng ganitong uri ng parusa, pinananatili ng mga Fariseo sa Sanedrin ang kanilang maimpluwensyang awtoridad at ipinatupad sa ganitong paraan ang kanilang paggalang sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

 

Makalipas ang dalawang daang taon, si Hesus na hindi rin naniniwala, ay mitolohiko at nalito sa isang Yogi mula sa India at pilosopo na si “Jesu bin Pandera” na dating naglalakbay sa Judea upang ipangaral doon ang kanyang mga pilosopiya sa buhay.

 

Ang “Jesu di Pandera” ay labis na humanga sa mga Hebreong tao, na pinangalanan nila ang kanilang mga anak sa kanya. Nang isulat ang Bibliya, ang dalawang mga alamat na gawa-gawa na ito ay nagsama sa katauhan ni Jesucristo.

 

…. ”Ang Banal na Kasulatan ng mga Kristiyano ay nagsasangkot ng isang kumpol ng mga alamat, alamat, salaysay, pangyayari sa kasaysayan, at pilosopiko na mga paniniwala, na nagmula sa, bukod sa iba pang mga Hebreyo, India, Africa, Greek, Roman, Celtic, Germanic, at iba pang katutubo mga tao.

 

Lalo na ang pilay ng magulang ay nagtuturo mula sa mga Aleman ng sagas ng Wotan at Frija na sinamahan ng paniniwala ng Kristiyanismo nang ang Vikings ay marahas na nagkalat sa karamihan ng Europa at bumaling sa paniniwalang ito.

 

Sa panahong ito ang mga relihiyosong lipunan ay bumangon, na kinolekta ang lahat ng maling kaalaman na ito at nagbigay ng hugis sa anyo ng Bibliya. Ang salitang “Bibliya” ay nagmula sa Greek na “biblios” na nangangahulugang “libro.

 

Ilang karagdagan, ang bawat lipunan sa Bibliya ay may kanya-kanyang bersyon at paglilihi ng “libro” dahil sa bawat tao na na-convert ng mga relihiyosong lipunan, hinabi nila ang mga katutubong katutubong kwento sa Bibliya ayon sa kanilang paghuhusga upang mapanatili ang pananampalataya. Samakatuwid, ang mga Katoliko, ang mga Protestante, at iba pang mga sekta ay may iba’t ibang bersyon ng parehong paniniwala at paniniwala ng Kristiyano.

… Katulad nito, ang Islam ay isang matinding sangay lamang ng Kristiyanismo.

 

… Nagsimula ang lahat sa mga naunang panahon, ang paraan ng pamumuhay at kasaysayan ng mga taga-Egypt ay kinopya ng mga dayuhang tao at nagbihis ayon sa kanilang sariling mga ideya, wika, at pilosopiya tulad ng Hinduismo.

 

… Ang lahat ng tinaguriang mga perlas ng karunungan na nilalaman sa kasalukuyang mga banal na kasulatan ng Vedic ay isinulat nang mas huli kaysa sa iminungkahi ng Hinduismo. Lahat ng ito ay kaalaman na ninakaw sa daang siglo mula sa mga sinaunang tao, siyentista hanggang sa mga imbentor. Sa paglipas ng mga siglo mas maraming mga teksto at libro ang naidagdag upang madagdagan ang Hinduismo, habang ang orihinal na banal na kasulatang Vedic ay binubuo lamang ng isang hindi gaanong bilang ng mga pangungusap na nakasulat sa isang gasgas sa Prakrit (ito ang pauna sa Sanskrit).

 

… Nang maglaon sa kasaysayan, sa ilalim ng pamumuno ng mga piling kasta ng pagkasaserdote at interesadong mga pinuno ng India, ang mga eskriba ng India ay nag-imbento ng lahat ng mga uri ng mga bagay upang mabuo ang kanilang paniniwala sa Hindu at pagsamahin ang kanilang posisyon na monopolyo.

 

… Kaya, lahat ng mga relihiyon ay naimbento ang itim na sinulid habang ang puti ay nandoon na. Sa madaling salita, ang lahat ng mga relihiyon sa buong kasaysayan ay muling nag-imbento ng gulong, at bawat relihiyon pagkatapos nito ay isang kopya ng isang kopya ng isang kopya, at iba pa.

 

… Ang relihiyon at mga organisasyong pang-relihiyoso na iyon upang makuha ang pinakapangit na tao ay lumitaw din nang husto mula sa mga kasaysayan ng Roman Katolikong Inkwisisyon, mga pangangaso ng bruha, mga Krusada, mga Jihad, at iba pang mga walang katuturang Banal na Digmaan.

 

Maaaring sabihin ng isa na may katiyakan na ang diskriminasyon at pagkamuhi ng lahi ay matatagpuan ang kanilang mapagkukunan sa relihiyon, tulad ng sa unang sining ng Kristiyano ay ang mga banal na tao ay maputi, at ang mga pagano ay itim.

 

…. Ang buhay ay regalong Kalikasan. Ang isa ay hindi dapat makipagtalo, ngunit upang gawing mas kaaya-aya ang buhay para sa lahat. Mahalin ang iyong kapwa, sapagkat ang bawat isa ay pantay-pantay at may karapatan sa buhay.

 

Samakatuwid, ang mga tao ay naglakas-loob na manindigan para sa iyong sarili at mabuhay, sapagkat wala doon sa itaas, at kung mayroong isang mabait na kapangyarihan … o isang bagay sa itaas, ang tao ay wala pa ring alam.

Kahit walang Diyos, mabubuhay pa rin ang tao sa kagandahang-loob ng Kalikasan.

 

Sinasabi ang doktrina ng “Vishnuh” tungkol sa lahat ng ito:

“Hindi Kami laban sa Diyos, sapagkat paano tayo makakalaban sa isang bagay na wala at hindi kailanman umiiral? Ngunit kung may isang bagay na maaaring mayroon bilang isang Diyos tiyak na hindi tayo isang kampi, na binigyan ng maraming krimen na ginawa niya laban sa sangkatauhan at sa buhay na Kalikasan.”

 

Kami ay mandirigma at hindi niloloko ang ating mga sarili, sapagkat tayo ay mga nilalang ng mapaghimala na likas na katangian at napagtanto na ang Kalikasan ay ang tanging kabaitan na tagalikha ng lahat ng iyon, ng lahat ng iyon at lahat na darating …

…..Alamin at ipaalam … walang sinumang nangyari upang maging pantas, sapagkat ang karunungan ay hindi nagmula sa Silangan, Kanluran, Timog, o Hilaga, ngunit ang karunungan ay ipinanganak mula sa isang matapat sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Ang sinumang may mahusay na pagtatapon kay Vishnuh ay may kakayahang maging maayos sa iba pang mga nabubuhay na nilalang. Ang bawat isa ay may karapatan sa buhay, kalayaan sa pagpapahayag, at pangangalaga sa sarili. “

 

   

Sa ngayon ang maikling buod ng spiritualism, mistisismo, relihiyon, at pilosopiya ng Vishnuh-Society.

 

Walang bahagi ng publikasyon na ito ang maaaring kopyahin at / o mailathala sa pamamagitan ng paglilimbag, pag-kopya, mikropil o anumang iba pang paraan, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng mga may hawak ng karapatang magpalathala. Ang salin ng Dutch at Java ng lontar ang Vishnuh-Society na itinatag sa s’Rijkssuccessie Leeuwarden sa Netherlands at nakarehistro sa Benelux Office for Trade Marks sa ilalim ng bilang 507 115, ang kahalili ng Vishnuh-Society, Gurubesar: Lancar Ida-Bagus <> R.R.Purperhart.

-Nareserba ang lahat ng mga karapatan. Walang bahagi ng publikasyon na ito ang maaaring kopyahin, maiimbak sa isang sistema ng pagkuha, o mailipat sa anumang anyo sa pamamagitan ng paraan, electronic, mechanical, photocopying, recording o kung hindi man, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.