Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

For more information about the Vishnuh_Society in the Philippines, please Email: miles_gabion12@yahoo.com

 

 

 

 

By Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

 

Ang Orihinal na Kasalanan (The Original Sin)

 

Lahat ng karapatan ay nakalaan. Walang bahagi ng publikasyon ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o ipadala sa anumang anyo sa pamamagitan ng elektronik, mekanikal, pag kopya ng larawan, pag rekord o iba pa, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.

 

  

 

Isang maikling buod ng Pagbabayad-sala ng Orihinal na Kasalanan

 

* Muslim, Kristiyanong mga bansa at Diskriminasyon

Ang nakaraan ay may kaugnayan sa Kasalukuyan

 

Ang mga dating tagasunod ng Islam, Simbahang Katoliko, at lahat ng relihiyosong organisasyon sa buong mundo ay nagkasala sa nakaraan sa lahat ng ipinagbabawal ng kanilang Diyos.

 

        Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Lahat ng pakikibahagi sa tinatawag na sagradong mga kasulatan ng Bibliya, Torah, Bhagavad Gita, Koran, at hindi pagsunod, ay katulad ng isang pack na hayop na nagdadala ng mga libro.”

 

Sa ngayon, ang kasalukuyang mga sekta na tagasunod ay nagmula sa mga nabanggit na institusyong pang relihiyon at kasunod nito, na may inaasahang Koran at Bibliya, ay nagkasala pa rin sa iba’t ibang mga krimen at pang-aabuso sa tungkulin laban sa sangkatauhan, kabilang ang mga pagpatay nang di-makatwiran, paglilinis ng etniko at relihiyon, ang genocide ng mga Hentil, karahasan sa isip at pisikal, pagnanakaw, pangingikil, pagkidnap at pagpatay, pagpapahirap at pang-aalipin, kung minsan ay nasa ilalim ng pagkukunwari ng demokrasya o Sharia sa ngalan ng Diyos at sa pangalan ng Allah.

 

Ang sekta ng mga krimen ng IS (ISIS) ay malawakan ginagawa at iba pang mga organisasyon at ahensya ng sekta na kinuha sa mundo, na tumutukoy sa naunang pagsasagawa ng mga pangunahing simbahan (Islam at Kristiyanismo) sa ngalan ng Diyos at ng Allah sa “mga mangkukulam”, “mga jihad”, “mga krusada”, “pagpatay ng lahi at Kristiyanisasyon ng mga inosenteng pulutong ng mga tao na gumagamit ng panlipunan, mental at pisikal na karahasan.”

 

Bagama’t ang mga malupit na gawi at pagkilos ng pagbabago ng IS sa bilang ay maliit, kumpara sa likas na katangian ng mga krimen laban sa sangkatauhan tulad ng Kristiyanismo at Islam (Arabia) sa mas naunang mga panahon na mas mahaba kaysa sa isang milenyo ay ginawa sa ngalan ng Diyos at Allah, kahit ngayon, siya ay kasing seryoso at cool-headed at sa lahat ng oras ay hinding-hindi pinahihintulutan.

 

Tandaan: **** Sa mga millennia, kung saan ang Kristiyanismo (ang Vatican) at Islam ay gumawa ng walang limitasyong mga kalupitan laban sa inosenteng populasyon ng mundo, walang mga kakayahan sa media, tulad ng satellite TV, radyo, atbp. upang ang walang pigil na kalupitan at pandaigdigan Ang mga paglabag sa karapatang pantao na ginawa ng nasabing mga pangunahing simbahan ay hindi maaaring iulat o ipahiwatig ng mga independiente katawan sa mundo.

 

… Lahat ng mga kalupitan at paglabag sa karapatang pantao sa pinakamataas na antas, na unti-unting ginawa ng mga simbahan at ng mga nakikiramay nito, ay para sa buong mundo ay isang sagradong aklat dahil sa kawalan ng pandaigdigang pamamahayag at pamamahagi ng balita sa teknolohiya upang ang mga bansang may walang pigil na karahasan ay nagulat. at isinama ng relihiyosong sangkatauhan dahil hindi sila handa para sa isang pag-atake at hindi nila napapanahong umatras o nakarating sa kaligtasan.

 

… Ang mga Kristiyano at Muslim noong panahong iyon ay naging mabangis na hayop laban sa inosenteng sangkatauhan sa daigdig sa ngalan ng Diyos at ng Allah, bukod sa iba pa, marahas na panggagahasa, pagpugot ng ulo ng mga bata at matatanda gamit ang mapurol na pamutol, kakilakilabot na paraan ng pagpapahirap, ang mga kalaban ay karaniwang namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan, sila ay nabubuhay kasama ng iba pa sa isang poste na binigkis tulad ng satay, mga babaeng nag tra-traffic at may hawak na iba’t ibang sex slave, poligamya, pang-aalipin sa bata, pedophilia, pagpatay ng lahi isang lehiyon na tao, di-makatwirang pagpatay at paghihiganti laban sa mga hindi gustong kunin ang kanilang paniniwala sa Diyos…

 

… Kaya lahat ng walang uliran ng kalupitan na ginawa ng IS ngayon at ginagawa pa rin laban sa mga inosente at kung hindi man ay naniniwalang sangkatauhan ay mga Kristiyano at Islam ang nagmamay-ari. Pati na rin ang proseso ng pagbabalik-loob ng mga dayuhang bansa sa panahon ng pundasyon ng mga Kristiyano at Muslim na estado at pagpapalaganap ng kanilang pananampalataya sa Diyos sa buong mundo, sumangguni sa kasalukuyang gawain ng IS at iba pang katulad na istilo ng sekta kasalukuyan, na sa loob ng hindi bababa sa 2,000 taon, ayon sa kanilang Ang kasalukuyang pamamaraan ay dapat magpatuloy sa pagpapatupad at dokumentasyon ng kanilang Caliphate kung nais nilang magkabalikat upang harapin ang Kristiyanismo at Islam…

 

… Kaya, kung ano ang nakamit ng IS hanggang ngayon ay mani at ito ay sa ngayon ay hindi isang bahagi ng kung ano talaga ang dapat sagutin ng Kristiyanismo at iba pang pangunahing simbahan.

 

Kaya’t ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

 “Kung ang isang mananampalataya ay nagtuturo gamit ang kanyang hintuturo sa kanyang kapwa mananampalataya, siyam na daliri ang awtomatikong nakaturo sa kanyang sarili.”

 

Pantay na pagkakataon? Ang bawat tao’y may pantay na pagkakataon sa mundong ito gaya ng kadalasang itinataguyod ng mga pamahalaan at relihiyosong sangkatauhan? Tiyak na ayon sa kanilang konstitusyon sa papel ngunit hindi sa praktika. Hindi, maliban kung ikaw ay Kristiyano o Muslim, o sumusunod sa isang simbahan sa isang hindi umiiral na Diyos kung gayon sila ay tila may pagkakataon na lumikha ng mga pagkakataon.

 

 

Sa panahon ngayon

 

… Ngayon ay tila wala nang pagpipilian upang lumikha ng mga pagkakataon sa mga bansang Kristiyano. European bansa, o sa araw-araw na sumisigaw na mayroong isang demokrasya at malayang pananalita, pantay na pagkakataon, atbp. Ngunit ang lahat ng ito ay totoo lamang kapag ito ay nababagay sa mga Kanluraning bansa.

 

… Higit pa rito, natuklasan ng Europa na hindi normal kapag ang mga Kristiyano at Hudyo ay hindi pinapayagan na magtayo ng mga simbahan at sinagoga sa mga bansang Islam, ngunit ang pangungutya ng isang propeta para sa kanila ay ang pinaka-natural na bagay sa mundo, dahil maaaring masaktan ng mga Europeo ang mga Muslim dahil ito ay bumagsak. sa ilalim ng kalayaan sa pagpapahayag. Ngunit tumayo ka sa patyo sa The Hague at tumawag minsan “ang hari ay isang moron”, o “Ang mga Hudyo ay mga tupa ng tupa”, at “ang Holocaust ang nararapat sa kanila”, o “Ang ibig sabihin ng Black Peter ay rasismo.”

 … Tatawagin din ba nilang “Je Suis Charlie?”

 

… Sa lahat ng apat na kaso sa itaas, malaki ang posibilidad na ang tumatawag ay kailangang harapin ang karahasan ng pulisya at ang kanyang karapatan sa kalayaan sa pagpapahayag ng walang awa ay mayayapakan.

 

Ang kanluran ay isang malaking mediacircus kung saan karamihan sa mga Kanluraning pulitiko ay mga sociopath, na nagsisinungaling lamang, manloloko, at pagbaluktot ng katotohanan.

 

… Napakaraming mga mapagkunwari, dahil ngayon ay nagsasalita ang mga desisyon ng ilang mga bansa sa Kanluran na dami na ibenta sa mga bansang Muslim lalo na ng mga armas.

 

Ang US ay nagbibigay ng $ 5 bilyon sa Iraq. Germany para sa €700 milyon sa Dubai at Qatar, Netherlands para sa kalahating bilyong euro sa SA, para sa US $ 3.5 bilyon sa Saudi Arabia, France EUR 1.5 bilyon sa United Arab Emirates. Sa kabila ng lahat ng paghihirap na dulot ng paniniwala kay Allah, gayon pa man ang Kanluran ay gumagawa ng napakaraming negosyo sa mga bansang ito.

 

*** Lahat na sa ngalan ng relihiyon at kagustuhang pampulitika ay nagdudulot ng pinsala sa mundo ay dapat hatulan at labanan.***

 

Ako ay laban sa lahat ng uri ng genocide, kaya sa tingin ko na ang mga Pranses at ang natitirang bahagi ng Europa sa sandaling muli upang ihinto ang pang-iinsulto sa mga Muslim at pagkasira ng kanilang lupain para lamang magnakaw ng langis. Ngunit upang sama-samang sirain ang African butcher group na Boko Haram, na sa hindi makatao na paraan ng mga bata at matatanda sa ilalim ng hipnosis o sa paggamit ng karahasan at pagbabanta ng kamatayan laban sa pamilya ay nagpapatupad ng mga pag-atake ng teroristang Islam, Hindi, ang mga bansa sa Kanluran ay walang nararamdaman para dito, dahil ang mga African na ito. ang mga bansa ay nahuhulog sa mga industriyalisadong bansa na kakaunti o walang pinipili, pagkatapos ay pinahintulutan ang kamatayan at pagkawasak.

 … Para sa bagay na iyon, sila ay mga mang-aagaw lamang na hindi iniisip ang mga tao, ngunit ang pera lamang at ang kanilang sariling kaligtasan!

 

… Malayo sa tamang pag-uugnay ng mga pag-atake sa Islam dahil sa isa sa pinaka masama at pinakamatagal na salungat na isinagawa sa Catholic Columbia, ngunit may konting tao na naroroon para alalahanin. At tingnan ang mga subordinated na bansang Kristiyano sa buong mundo na halos hindi gumagawa ng balita, kung saan ang kamatayan, pagpatay, at pagpatay ng tao sa populasyon, kalupitan sa isa’t isa, poot, inggit, diskriminasyon sa lahi, paniniwala sa Diyos at Tao, pandaraya, at katiwalian ay sa agenda ng araw sa ilalim ng bandila ng Katolisismo at Kristiyanismo.

 

Ngunit sa sandaling ito ay dumating sa mga Muslim kaysa sila ay labis na nasasabik para sa iba pang bahagi ng mundo, at ang “dalawang pag-uugali” na ito ay nagpapatunay muli sa likas na pagkukunwari at kapootang panlahi ng European Christian community. Ang pag-uugali na ito ay kumakalat na parang apoy sa buong mundo, na may mga awtoridad sa kanilang sariling mga interes upang lumikha ng mga pagkakaiba, at pagkatapos ay bigyang-katwiran ang mga inimbento ng sarili na mga patakaran at batas, na diumano ay mula sa interes ng bansa at mga tao, ngunit kaya magdagdag lamang ng gasolina sa apoy, na nagiging sanhi ng ” Ang Poot, Panlilinlang, at Pagkasira” ay hindi kailanman magiging isang bagay ng nakaraan…

 

… Ang mentalidad na iyon ay sumasalungat sa aking pakiramdam ng hustisya. Ang mga relihiyosong ekstremista ay naninirahan sa buong mundo, ngunit ang kalakaran ay nagiging pamilyar sa pagtuturo ng daliri sa pamayanang Muslim.

 

… Mayroong kusang dobleng pamantayan, kung gayon ang mga Europeo ay hindi dapat magtaka kung sa takdang panahon sa buong Europa ay mangyayari ang mga bagay na naging normal din sa mga teritoryo ng Palestinian, Israel at sa iba pang bahagi ng mundo kung saan umaatake ang pagpapakamatay, ang pagpatay sa lahi ng mga sekta na mapagmahal sa relihiyon ang mga katutubo at imigrante ay naging laganap dahil sa kawalan ng paggalang sa isa’t isa, kaligtasan, pantay na pagkakataon at pagkakaisa.

 

       Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Ang panibugho ay kapatid ng masamang hangarin gaya ng diyablo na kapatid ng mga anghel.”

 

… Bagama’t maraming mga bansa, kabilang ang mga Muslim, ang agham ng sinaunang India ay nag-aral at kinuha, ito ay sa halos lahat ng mga Kanluraning bansa ay tulad ng pagdura sa mga Muslim, habang nakakalimutan na ang kontribusyon na ginawa ng Islam sa agham ng Europa hal. physics, matematika at ang kimika ay maraming beses na mas malaki kaysa sa anumang iba pang paniniwala sa Diyos kahit ano pa man.

 

Ang mga numerong 0 t / m 9 Utang Europa sa mga Arabo, si Ibn Sina o Avicenna (Latin), buong pangalan na Abu Ali al-Hussein Ibn Abdullah Ibn Sina, ay ang nagtatag ng modernong agham medikal.

 

… Bagama’t salamat sa mga Arabo ang mga bayan ng Alhambra at Seville ay nilagyan ng modernong mga sistema ng patubig at mga ilaw sa kalye, at ang Constantinople ay may daan-daang pampublikong palikuran, ang mga naninirahan sa Kanlurang Europa ay dumumi sa kalye, sa dingding, o sa likod ng isang puno.

 

Ang mga ito ay mga senyales na malinaw na nagpapatunay na ang mga Arabo sa kabila ng kanilang matinding relihiyosong pag-iisip ay higit na maunlad kaysa sa mga Kristiyano, at ito ay kasing linaw ng liwanag ng araw.

 

… Tungkol sa “Je Suis Charlie”: Si Anders Behring Breivik ang may gawa ng mga pag-atake sa Norway noong 2011 na may kabuuang 77 katao ang napatay.

 … Siya ay may bago ang pag-atake, nagsulat ng isang manifesto, na nagpapakita ng matinding right-wing, anti-Muslim, anti-feminist, at nasyonalismo ng pananaw ng estado. Si Mr. Rutte ng Dutch na pulitika o alinman sa mga taga suporta ng PVV ay makikita sa “Dam.” Sa katunayan, walang nakakakita sa “Dam” sa Amsterdam na nag-aalala tungkol sa masaker sa Norway.

 

… Ang slogan na “Je Suis Charlie” ay napupunta sa mga aklat ng kasaysayan bilang ang pinaka-oportunistik na desisyon ng siglong ito.

Ang bawat matinong tao ay dapat na laban sa isang brutal na pagpatay, ngunit hindi ito dapat iugnay sa demensya at pag-aalinlangan na pag-uugali, sa tuwing ang mode ng pag-edit na may nakakahiyang mga cartoon na may pinakamababang antas ay sadyang naka-target sa mga partikular na grupo.

 

Ang buong Charlie na iyon ang nagbunsod nito, at ito ay ibang-iba na nakaraan para sa kanya kaysa sa naisip noon.

 

.. Ang kalayaang ito sa pagpapahayag ay inaabuso ng walang kabuluhan kay Propeta Muhammad upang ilagay bilang isang bulgar, bilang isang barbarian na nagtago ng mga granada sa kanyang turban at balbas, bilang isang tao na kung hindi man ang isip ng mga tao ay agad na pinutol ang ulo.

 

Ito ay walang kinalaman sa kalayaan sa pagpapahayag, ngunit naka-target na malalim na panliligalig, na disenyo sa parehong mga grupo ng mga tao upang ilagay bilang atrasado at mapanganib, habang ang Kristiyanismo ay ang pugon at ang imbentor ng lahat ng kasamaan sa planetang ito.

 

… Ang kabalintunaan ay ang ilang “pinuno ng estado” kasama sa martsa ng protesta sa Paris, na mas gustong gumamit ng “karahasan” sa loob ng bansa laban sa mga minorya sa halip na ang kanilang “sense”, at ang kanilang presensya ay “Charlie Hebdo” kasama ang “Je Suis Charlie” na literal. at matalinghagang dinala sa libingan.

 … Ito ay karaniwang ang parehong “mga pinuno” na ipinagbabawal ng mga bata ang pambu-bully sa paaralan, ngunit din sa pagkukunwari ng “kalayaan sa pagpapahayag” ay aprubahan ang pinalubha na panliligalig sa ibang mga tao na hindi kayang ipasa ng tao.

 

Dapat na malinaw sa lahat na hindi ito ang mga kinatawan ng mamamayan na dapat iboto ng mamamayan.

 

… Ang bawat tao’y may karapatan sa malayang pananalita at bilang ang opinyon ng isang tao na hindi naaayon sa opinyon ng iba ay hindi nangangahulugan na ang isa ay hindi isang matuwid na tao, kung saan ang isa ay dapat na maging alerto ay tumakbo kasama ang mga mapagkunwari na nag-iisip na sa ilalim ng ang banner ng “kalayaan sa pagpapahayag” awtomatikong lahat ay pinahihintulutan.

 

… Sa pana-panahong nagbibigay ng pananabik ang Kanluran sa Western Zionist media, gaya ng binanggit sa itaas, ang European Christian community ay paglalapat ng dobleng pamantayan.

 

… Sa kawalang-katarungang ito sa kapwa tao (anuman ang paniniwala sa Diyos at paniniwala sa pulitika) at ng pagkakaiba ng mga paglabag sa karapatang pantao na maibabahagi sa mundo na ‘Kumakaway din ako gamit ang panulat’ ‘at ang aking mga slogan ay tinatawag ding milyun-milyong mga nagpoprotesta sa France ”liberté, égalité, dessinez, Ecrivez ” (kalayaan, pagkakapantay-pantay, gumuhit, sumulat.)

 

Ang pagkawasak ng banal na mundo ay puspusan na.

 

… Ang karahasan sa anumang anyo ay hindi kailanman nabibigyang katwiran sa anumang kadahilanan, ngunit sa pamamagitan ng mga pangyayari sa Paris, sa pag-atake sa French media, ay malinaw na nagpakita na ang mga Kristiyano at katulad na pag-iisip na mga taga suporta ay naghahanap pa rin nang maaga mula sa lahat upang makayanan ang minorya at laban din sa mga taong may ibang relihiyon, ngunit kapag narito ang mga insidente, umiiyak sila halos sa buong mundo ng sama-sama at sa lalong madaling panahon nakahanap sila ng isang demokratikong panukala sa “kanilang panliligalig” na bumubuo ng batayan para sa pag-atake upang mapawalang-sala.

 … Sa katunayan, nilalaro nila ang nawawalang kawalang-kasalanan sa pamamagitan ng kung ano ang sadyang hindi nila naiintindihan, dahil ang kanilang sariling kasamaan ay natutong hindi magtiwala sa mga iniisip ng iba ay tanda ng kahinaan.

 

… Ang pag-atake ng terorista sa Paris ay dapat kondenahin ngunit gayundin ang mga gawaing terorismo ng mga bansa tulad ng Germany, USA, France, Netherlands, UK, Sweden, atbp., sa Middle East at Africa…

 … Nagpasa ang France ng batas noong 2014 sa pamamagitan ng acclamation, para gawing kriminal ang pagtanggi sa Armenian genocide ng Ottoman Empire (ang hinalinhan ng modernong Turkey), ngunit hindi alam ng France na ang kanyang sariling genocide ng 1.5 milyong Algerians ay nakikita bilang genocide; ito ay isang digmaan ng pagsasarili ay itinaas, nag-iiwan ng 1.5 milyong Algerian Muslim ang napatay sa digmaang Pranses na hinihimok na magnakaw ng lupa para sa Kanluran ay hindi nauugnay

 … Ito habang ang France ay may milyon-milyong buhay sa kanyang budhi at sapat na dugo sa mga kamay nito. At walang nagbabasa ng “Je Suis Algérien.”

 … Na ang genocide laban sa mga Algerians sa isang araw ng paghihiganti, ay maayos na, sasabihin ng oras.

 … Bukod sa hindi natin dapat kalimutan ang madugong pag-atake sa Rainbow Warrior, ang barko ng Greenpeace na nasa daungan ng Wellington ng French secret service ay lumaki, at namatay ang Dutch photographer na si Pereira.

 … Ano ang resulta ng teroristang pag-atake na ito ng France? Masyado bang mapanganib ang rainbow warrior para sa estado ng France?

 … Ang tanging bagay na ipinoprotesta ng Greenpeace ay laban sa mga nuclear test na ginanap ng France sa isla ng Murorao.

 … Ang protesta ng iyon ay para sa France laban sa pamamaga ng binti at tugon sa isang pag-atake ng terorista upang lumubog ang barko. At maliban sa pagpatay sa isang inosenteng sibilyan ay tatlo rin ang malubhang nasugatan ng pag-atake ng terorista ng Pranses.

 … Maraming nakalimutan ang pag-atake ng iyon ngunit hinding-hindi ito malilimutan ng mga taong may sense of justice. Nasaan ang mga sigaw ng “Je Suis Pereira” at “Je Suis Rainbow Warrior?”

 

… Sinusuri ang paninindigan ng Europa sa kalayaan sa pagpapahayag ay mabilis na makakarating sa konklusyon na ang kalayaan sa pagpapahayag ay nasa ilalim ng “puting pribilehiyo”.

 … Legal na ipinagbabawal ang pagsasagawa ng kapootang panlahi, at sa kaloob-looban ng mapang-akit na sangkatauhan, ang kapootang panlahi ay nagpapanatili lamang ng halaga nito sa mga nagpakain ngunit hindi / pinalaki at hindi alam ang halaga ng buhay.

 

 Noong 13 Enero 2006, dumating ang mga drone sa itaas ng isang maliit na nayon sa isang lugar sa Pakistan para kay Ayman Zawahiri na kailangan mamatay, dahil ang noo’y punong hukom na namuno sa buhay at kamatayan na si dating Pangulong George W. Bush ay nagtatanggol sa “Judeo- Christian-humanist civilization.”

 … Ang mga drone ay hindi epektibo. Pagkalipas ng dalawang buwan, muling dumating ang mga drone para sa isang pinuno ng Al Qaeda, at muli nilang napalampas ang kanilang target, ang dalawang pag-atake ng drone ay napatay ng pitumpu’t anim na bata at 29 na matanda na walang bahagi sa tinatawag na “digmaan laban sa terorismo”, at ito ang lahat ay hindi naparusahan dahil sa “Judeo-Christian-humanist civilization.”

 … Kaya, si George W. Bush at mga taga suporta ay dapat na agad na arestuhin at kasuhan dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga krimen sa digmaan sa panahon ng kanyang rehimen.

 

… Ang Kanluran at kabilang ang France ay hindi manatiling tahimik sa pag martsa noong panahong iyon bilang “Je Suis Pakistanaise” ang mga kamalian ay ibinasura nang may pagkabigo gaya ng dati.

 … Ito ay isang paalala para sa lahat ng milyun-milyong mapagkunwari sa Paris at sa kanilang mga nakikiramay sa iba pang bahagi ng mundo sa kanilang oportunista ng teksto na “Je Suis Charlie”, kabilang ang isang punong ministro ng regular na tumatakbo upang magbulalas tungkol sa “kalayaan at demokrasya.”

 … At ngayon ay isang alaala sa 1.5 milyong Algerians, na minasaker ng France. Dapat ipakita ngayon ng France na hindi ito paglalapat ng dobleng pamantayan.

 

 Mga digmaan at gawaing terorismo, na isinagawa ng Kanluran, partikular sa US, karamihan sa mga biktima ay ginawa sa mga Muslim. Sa Iraq lamang, ang US ay lumikha ng higit sa 150,000 pagkamatay. At gayon pa man, mahulog araw-araw na kaswalti sa populasyon ng Muslim.

 … Afghanistan pareho. Doon din, ang Kanluran ay pumatay ng ilang libong Muslim. Somalia, Libya, at Syria.

 … At kapag ang mga Muslim ay tumama sa pamamagitan ng tackling ng ilang mga Kristiyano at pagkatapos ay ang mundo ng kinondena ang gawa?

… Hindi Islam kundi ang Kristiyanong Kanluranin ang pinagmulan ng lahat ng paghihirap.

 

… Sa Netherlands, halos lahat ng maalalahanin na mamamayan ay lubos na nakakaalam ng mga krimen na ginawa ng Netherlands sa dating Dutch East Indies, lalo na ang maraming libu-libong extrajudicial executions, na mahusay na na dokumento ng sikat na historyador na si Geert Mak.

 … Ang madilim na panahong iyon sa kasaysayan ng Dutch ay hindi dapat pagtalunan, ngunit ang pagdurusa na nangyari sa mga Dutch at ang kakila-kilabot na mga kondisyon kung saan sila napadpad sa mga kampo ng mga Hapones ay dapat pag-usapan ng mahaba!!

 … Tungkol sa Netherlands ay dapat ding tandaan dito na ang supply ng armas kay Desi Delano Bouterse ng Dutch State, ang mga pagpatay, at ang rebolusyon sa Suriname ay naging posible noong Pebrero 25, 1980.

 

Ang Netherlands noong panahong iyon ay lubos na nakakaalam sa mga plano ng mga nag kudeta na si Bouterse at samakatuwid ang pagtulong sa mga pagpatay noong Disyembre 25 ay maaaring sisihin at tungkol sa Moiwana genocide na may kasalanang kapabayaan ay maaaring ituring.

 

… Gusto ng isang legion Dutch na umiiral pa rin ang pang-aalipin. Ang isa ay nagsasalita tungkol sa mga Muslim na pumatay lamang, ngunit tingnan ang mga Dutch kung ano ang kanilang ginawa sa panahon ng pagkilos ng politionele sa Indonesia at makita ang pinakamalaking grupo ng mga traydor sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa Europa, ito ay ang Dutch NSB kung saan ang mga matataas na opisyal ay sangkot , kabilang ang mga mayor at iba pa, kung saan ang malaking bahagi ng mga kontemporaryong progenies ay nagkakalat ng parehong karakter na ipinapakita. Ang Netherlands ay nasa digmaan sa papel ng mapagsamantala.

 … Nagbebenta ang Netherlands sa lahat ng panig ng mga armas at kumita rin.

 … Tingnan mo kung ano ang ginawa nila sa Bosnia, Karremans at mga kasama niya, tingnan mo lang ang suportang ibinibigay nila para bombahin ang iba.

 

… Naniniwala ang mga Kristiyano sa kanilang kapalaluan na magkaroon ng lisensya na walang parusa na manggulo sa kanilang tapat na kapwa tao, kayang-kaya nilang i-bully ang iba sa salita, sa pagsulat, at sa mga larawan, maaari nilang bombahin ang isa para sa di umano’y mabuting layunin at target na pagpatay, siya ay maaaring magsinungaling, mandaya, at makipagsapalaran sa mga bansa laban sa isa’t isa sa ngalan ng demokrasya (= organisadong kawalan ng tiwala), at ang katapatan ay maaari namang tanggapin ang lahat ng bagay sa pagbibitiw at tumayo ng walang ginagawa habang sa karamihan ng mga salungatan sa magkabilang panig ng maraming dugo sa kanilang mga kamay.

 

… Hindi katakataka na palagi silang nag paimbabaw sa isa’t isa sa paminsan-minsang marahas na pagkilos laban sa isa’t isa na di umano’y ikinalulungkot at hinahatulan, “habang ang sepulturero na may patay na seryosong mukha ay naghuhukay ng butas upang ilibing ang isang bangkay, ngunit sa loob-loob ay nasisiyahan na ang kanyang palayok ng pera ay puno ng analog. ang pahayag na “mas gustong ilibing ang patay kaysa maglakad-lakad na may dalang wallet.”

 

 

 

 

Ang hustisya ay halos lahat ng aspeto ay tumingin sa malayo.

 

… Hinggil sa kapayapaan sa daigdig, pantay na karapatan, at mapayapang lipunan kasama ng mga bansa sa daigdig, anuman ang pagkakaiba sa nasyonalidad, relihiyon, at kultura, dapat matanto ng sangkatauhan na ang bawat isa sa labas ng disente ay dapat sumukat sa isang sukat.

 … Sa pamamagitan nito, ang mga tao ay sabay na nagsisilbi upang tutulan ang anumang paraan ng panliligalig at laban sa anumang anyo ng pisikal at moral na karahasan, na sumira sa buhay ng tao at lumalabag sa dignidad ng mga tao at mga tao.

 

 Walang may gusto sa kanyang kinatatakutan, ngunit ang mga gustong makipag-usap nang hayagan at tapat ay dapat ding makinig sa mga bagay na ayaw nilang marinig para mas maunawaan nila ang isa’t isa.

 … At diskriminasyon! Ay isang imbensyon ng Simbahan, dahil sa mga unang bibliya ay masasamang tao ang itim na inilalarawan na may kulot na buhok at o tuwid na buhok, at ang mabuting tao ay puti na may larawang dilaw na buhok.

 … Nang maglaon, ang iba pang hindi gaanong kulay na mga tao ay idinagdag sa mga diskriminasyon na mga tao at lahi, at sa gayon ay nagkaroon ng matinding diskriminasyong ito na sinundan ng lahat ng taong mapagmahal sa relihiyon sa buong mundo.

 … Lalo na ang mga lider ng relihiyon ay hindi nahihiyang gawin itong laro, upang ang diskriminasyon ngayon ay nagkatawang-tao sa lipunan ngayon at sa pang-araw-araw na buhay.

 … At ang katawa-tawa sa lahat ng ito ay kahit na ang mga relihiyosong grupo ay may diskriminasyon laban sa isa’t isa batay sa pananampalataya ng bawat isa sa Diyos, bilang isang Jehovah witness ay hindi gustong bumisita sa Simbahan ng ibang mananampalataya, kahit na ang mga Muslim ay hindi masaya sa isang simbahang Katoliko , na habang ang mga mananampalataya sa buong mundo ay pumasa at hindi naaangkop na malakas na nagpapanggap na ang Diyos o si Allah ay para sa lahat.

 … Ito ba ay namumuhay nang magkasama sa pagkakaunawaan at pagkakasundo? Hindi masyadong maganda!

 

Ang tama para sa isa – tama para sa lahat, ay malayo lamang sa itinatag na relihiyoso ng katutubong wika, at pagdating sa mga kalupitan at kawalan ng katarungan, ay madalas na tinatawag na Hindi, hindi iyon Islam o Kristiyanismo dahil ang Islam at Kristiyanismo ay hindi nagtataguyod ng karahasan o kalupitan.

 … Ang mga taong tumatanggi sa kawalang-katarungan at karahasan sa loob ng kanilang relihiyon, ay hindi napag-aralan nang husto ang kanilang Koran o Bibliya at isang kasuklam-suklam sa mata ng kanilang Diyos at sila ay kanilang Diyos o Allah na hindi tapat habang sila ay patuloy na nagtatalo.

 

Ang karahasan, away, at relihiyon ay mas malapit sa isa’t isa na pagsasama-sama kapag ang mga stakeholder ay umaasa ng mga bentahe, at kahit na sa anumang relihiyon, dahil ang katotohanan ay ang kalayaan at dignidad ng tao ay hindi tugma sa paniniil ng relihiyon.

 

sa maraming bansa ng Muslim na hindi mananampalataya at iba pa, na may pag-aalinlangan tungkol sa relihiyon, nanganganib sa kriminal na pag-uusig, gayundin ang mga Kristiyano ay maaaring ipagpaliban ang ilan, kahit na sa kabilang banda ay tulad ng saklaw ng demokrasya o kung ano ang ibig sabihin nito, kaya espirituwal na pang-aapi sa ilalim ng mga probisyon ng batas.

 

Sa maraming madugong karahasan, ang relihiyosong sangkatauhan para sa kanilang sarili ay nanalo ng isang lugar sa mundong ito sa pamamagitan ng mga siglo ng pang-aapi at gumawa ng mga kalupitan laban sa sangkatauhan at sa buhay na Kalikasan. Sa gayon ang relihiyosong sangkatauhan ay bababa sa SJool at ganap na mapahamak sa pamamagitan ng kanyang sarili na gawa-gawang paniniwala sa Diyos.

 

Ang Relihiyosong sangkatauhan ay hindi makakatakas sa sumpa ng mga sinumpa dahil sila ang pagpapatuloy ng sumpa na nakasulat sa lahat ng mga relihiyon mismo ay paulit-ulit na ipinatupad sa pamamagitan ng paggamit ng pagkamakasarili at pagmamataas sa kanyang kapwa tao.

Ang bawat dahilan ngayon sa lahat ng mga pinuno ng simbahan sa buong mundo, mga pinuno ng estado at mga sekta ng relihiyon, ang Papa at mga Obispo, mga Imam at iba pang mga pinunong Muslim na magkaroon ng agarang epekto sa pag-iingat at sumailalim sa isang forensic at kriminal na imbestigasyon.

 … Kasabay nito ay sinisira ang lahat ng mga relihiyosong aklat at na-renew ang pagsulat ng isang aklat kung saan ang lahat ng mga bansa at lahi sa mundo, ay kumakatawan sa lahat ng dako at nagkakaisa bilang isang yunit.

 … At ang konstitusyon ay dapat amyendahan sa pamamagitan ng pagbabalik sa buong mundo.

 

Ang (mga) Diyos at (mga) Diyablo ay matatagpuan sa Lupa sa mapanlinlang, mapoot, at masamang sangkatauhan, at kasama sa Langit, Nirvana, Valhalla, at Hel ang kapaligiran kung ano ang nilikha ng isa para sa kabutihan at kasamaan batay sa pagnanasa sa kapangyarihan at pagmamayabang.

 … Ang tao ngayon ay hindi lamang tahasang magsalita laban sa Jihadism ngunit lalo na laban sa lahat ng relihiyon sa daigdig, kung saan nabuo ang mga sekta gaya ng Taliban, Boko Haram, Al Shabaab, Al-Qaeda, atbp.

 

Ang mga taong sa pamamagitan ng mental at pisikal na karahasan ay nagtutulak para sa kanilang relihiyon sa katotohanan ay mahina sa espirituwal at nagsasama-sama upang mapanatili ang kanilang mga kasinungalingan dahil kung sila ay nag-iisa, ang kanilang mga kasinungalingan ay walang kontrol.

 … Kailangan nila ang isa’t isa upang pakainin ang kasinungalingan, at ito ang mga masasamang tao na sa lahat ng paraan ay gustong panatilihing tuwid ang kanilang mga kasinungalingan upang makabuo ng impresyon sa ibang tao at upang sugpuin.

 

Yaong mga nagbigay ng kakila-kilabot na halimbawa para sa mga pangkat ng sekta, na naghasik ng kamatayan at pagkawasak sa lahat ng dako sa mundo at sa kasalukuyan ay naghahasik pa rin ayon sa gawang-bahay na buod ng mga relihiyosong pananalita batay sa Bibliya, ang Koran at ang Thora, ay tiyak na magkakasama at magkahiwalay. mananagot para sa lahat ng mga taong nagdurusa at masasamang kahihinatnan sa mundong ito dahil kailangang sundin ito…

 ... Sa madaling salita, ang tatlong pangunahing mga simbahan na dating nabuo ang trinidad (Torah, Islam, Kristiyanismo) at mula pa noong panahon ng Bibliya na nagpapatayan at naghi hinanakit sa isa’t isa ng masigasig sa lahat, ay ang aktwal na pangunahing mga may kasalanan at pasimuno ng pandaigdigang karahasan at amoralidad, upang ang kanilang karapatan umiral ayon sa batas ay dapat na agad na ipagbawal sa buong mundo.

 … Ang nasabing mga kapangyarihang pangrelihiyon ay pinasimulan at naging para sa pagbuo ng mga pangkat ng sekta, na sa nakalipas na nakaraan ay nakagawa ng mga krimen at gumagawa pa rin ng laban sa sangkatauhan, sa isang bahagi sa pamamagitan ng pagkuha ng isang kakaibang output batay sa sariling ginawa at nakasulat na mga banal na kasulatan ng pangunahing mga simbahan, sabi ng Bibliya, Koran, at Torah ay ginagamit bilang isang halimbawa at pa rin.

 

Fait accompli ay ang mga pangunahing simbahan sa napaka seryosong pakikipagsabwatan sa lahat ng mga krimen na ginawa ng mga sekta at relihiyosong tao sa ngalan ng Diyos at si Allah ay kakasuhan, at lahat ng ito ay nagpapakita ng napakalinaw na ang Diyos at si Allah, si Lucifer at si Satanas ay iisa at pareho.

 … Kaya sa impiyerno kasama ang lahat ng relihiyon, ang mga relihiyosong magnanakaw ay pugad!

 

Nagkaroon ako ng isang panaginip, na ang isang makatarungang Diyos, kung ito ay umiiral, kung gayon ay walang gustong gawin sa relihiyosong sangkatauhan, dahil iisipin niya: “nabubulok sa mga mananampalataya; walang pagpapala sa iyong kabaliwan; Hayaang ang mga mananampalataya mismo ay magpasuri ng isang psychiatrist, maliban kung ito ay hindi kasing baliw ng mga ito, at lutasin ang iyong mga problema sa iyong sarili, ikaw ay lumipat sa paglipas ng mga siglo ng basta-basta sapat na kasuklam-suklam sa aking sapatos!

 … Wala akong kinalaman sa relihiyon, at gusto ko ring magkaroon ng anumang bagay dito, ngunit naiisip ko na ito ang aking napanaginipan kung ano ang maiisip ng isang makatarungang Diyos, kung ito ay umiiral, na ibinigay sa nakaraan at kasalukuyang panrelihiyong pananaw sa mundo ng ang relihiyosong sangkatauhan.

 

 

 

Paano maalis ng matuwid na relihiyoso ng sangkatauhan ang sumpa (Kunu: basahin ang “koenoe”) ng isinumpa?

 

… Ngunit paano ang sumpang ito na nakasalalay sa relihiyosong sangkatauhan, kaysa ipaliwanag, at paano sila maitatalikod upang bigyang puwang ang kadalisayan ng pag-iisip?

 

Lahat ng libu-libong taon na unti-unting relihiyosong dominasyon ay nabuo ng mga relihiyosong mang-aagaw ng pinaslang na populasyon ng daigdig ay 100% ng blood money, kung saan ang kapayapaan ay hindi kailanman magpapahinga, kahit na ngayon ang mga kita ay nakakuha ng pananalapi na tinatawag na mga kawanggawa para sa mga kapwa.

 … Isang sumpa mula sa mga magulang na una sa mundo, na bilang isang hindi makatao na mabigat na pasanin ay nakaatang sa mga balikat ng taong relihiyoso, ay hindi mahuhugasan at sa lahat ng oras ay hinding-hindi papayag.

 … Mayroong sumpa sa lahat ng relihiyon, tulad ng Cross Curse of Jesus of Nazareth ay pag-aari ng lahat ng mga Kristiyano, dahil masdan, ang marahas na pagpatay sa taong ito ng mga mananampalataya ay halata, samakatuwid, ay walang pagpapala sa sinumang Kristiyano.

 … Kahit na iniisip nilang madama ang tinaguriang Kristiyanong kasiyahan sa kanilang pananampalataya at iniisip na maaari silang lumikha ng kaligayahan at pagmamahal sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na kawanggawa, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang tinatawag na kawanggawa na damdamin sa ibang mga tao (karamihan ay katulad ng pag-iisip.)

 

Ito ay hindi isang impyerno ng isang trabaho sa mga mapagkukunan, na nagmula sa pera ng dugo upang ibigay sa mga taga suporta upang bumili ng pag-ibig; sa pagtuturo ng ibang tao ay magandang cutting belt, at sa pangkalahatan ay totoo, “no money no love.” …

 

… Tulad ng para sa mga Muslim at iba pang parehong istilo na relihiyon ay narito upang sumunod, at sumasailalim din sa parehong kapalaran tulad ng mga Kristiyano, dahil ang lahat ng mga relihiyon tulad ng Islam ay kinopya mula sa Bibliya at pagkatapos ay inuri ang kanilang tinatawag na banal na aklat sa kanilang sarili. ideya o ayon sa kaisipan ng kanilang mga propeta sa banal na kasulatan, kultural na buhay at pantasya, upang ang sumpa ay hindi na mababawi sa lahat ng mananampalataya, ayon sa alituntunin “siya na humipo ng pitch ay madudumihan.”

 

Ito ay nakakalungkot para sa mga kabataan na humiling na huwag pumunta dito, ngunit sa loob ng isang relihiyosong lipunan at direksyon ng edukasyon, sila ay sumusunod sa halimbawa ng kanilang mga matatandang masyadong misanthropic na mga indibidwal na may kakaibang mga twist sa kanilang ulo sa kapayapaan, sangkatauhan, at lipunan.

 

… Matapos ang pagpatay kay Jesus ang parehong walang prinsipyo ng relihiyosong mga mamamatay-tao ay may magandang tugon sa kanyang katanyagan sa mga mahihirap na mamamayan at naimbento na si Jesus ay ang Anak ng kanilang sariling-imbento na Diyos at ang kanyang kwento ng buhay ay ginawang romantiko para sa kanilang sariling mga interes, upang makuha ang mga tao para sa kanilang sarili at upang itago ang kanilang sama-samang pagpatay at hindi makataong relihiyosong pag-uugali sa isang ulap ng tinatawag na kaligtasan kasama ang kanilang kalokohang kwento na ang kanyang pagdurusa at kakila-kilabot na kamatayan ay kalooban ng kanilang Diyos (tingnan ang Isaias 53), na si Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay ang kasalanan ng sangkatauhan ay kinuha, na habang si Jezus ay hindi isang mananampalataya, ngunit isang pagano, ayon sa itinatag na pag-iisip ng relihiyosong sangkatauhan noong panahong iyon, kaya kapag ang isang tao ay walang pananampalataya sa Diyos o sumusunod sa kanilang sariling relihiyon o kalikasan ay itinuturing na tagalikha ng lahat.

 

Ang tanging paraan upang maalis ng relihiyosong sangkatauhan ang mga krus na sumpang ito kung saan ang kapayapaan sa mundo at pagkakaisa sa isa’t isa ay magiging isang katotohanan, sa pamamagitan ng ganap na pagkawasak ng lahat ng tinatawag na mga banal na aklat at banal na kasulatan (Bibliya, Qur’an, Torah, Bhagavad-Gita , atbp.) kung saan ang mga kasaysayan ng mga taong minasaker ng mga relihiyon sa loob ng maraming siglo ay nakapag desisyon.

 … Pagkatapos lamang magkakaroon ng kapayapaan sa lahat ng dako at pagbibitiw sa isip na sinusundan ng diwa ng kalikasan at ng mga ninuno sa buong mundo.

 

… Ngunit may pag-asa dahil ang pagbabago ay nagsisimula sayo dahil walang sinuman ang kailangan maghintay para sa mga taong unang magtapon ng kanyang baluti at sa gayon ay napalaya ang kanyang sarili mula sa “kunu” na walang anuman ay may hawak sa indibidwal. Ang pagtubos sa gayon ay nagsisimula sa iyo.

 

Ang “Kunu” (Surinamese para sa “walang hanggang sumpa”) ay nasa lahat ng relihiyon na nangangailangan ng pagkawasak. Ang nakaraan ng mga pinaslang na tao ng mga relihiyosong katawan, ay dapat na ilibing magpakailanman at hindi laging umatras sa mga lugar ng pagsamba, na karaniwang pumupukaw lamang ang galit ng espiritu ng kalikasan dahil sa paglaganap ng malagim na hindi makatotohanang mga kuwento tungkol sa mga nakalipas na bansang nakakulong sa ang tinatawag na mga banal na aklat, sermon, at panalangin …..

 

Ang Diyos ay hindi umiiral at sa gayon ay hindi maaaring at walang nakagawa ng mali dahil ang isang bagay na hindi umiiral ay hindi maaaring gumawa ng mali, ngunit kung mayroong Diyos kung gayon ito ay “Siya / Siya / Ito” lamang sa isipan ng masamang tao.

 … Sa madaling salita, ang pangunahing salarin na dinala ng lahat ng kasamaan sa mga tao sa mundo, “ang taong relihiyoso”, ay umiiral pa rin ngayon.

 

At itong Kunu (basahin ang “koenoe”), ang batang iyon ay nasa bahay, sa araw na ito sa lipunan na isinusulong pa rin ng mga kumita, stakeholder, Relihiyon at Pamahalaan upang patuloy na kumita ng pera sa likod ng kapwa tao, upang linlangin sila. na may banal na dahilan para pagsamantalahan at panatilihing hangal at mahigpit ang mapanlinlang na populasyon ng mundo.

 

Gaano ka diyos ng isip ang mas malaki ang hayop!

 

Kami ay mga Vishnuïst ng isang di-relihiyosong monastikong orden, ayon sa pagano ng Bibliya ie mga ipinanganak na makasalanan, ngunit ang aming masamang budhi ay nag-uutos sa amin nang maaga na ibahagi ang aming kaalaman sa hindi pagkilala sa kapwa tao upang iligtas sila sa hindi kinakailangang pagdurusa at maiwasan ang bulag na pananampalataya upang sila ay matuto. upang makilala ang mga patibong ng masamang sangkatauhan at ang mga katulad na pangyayari ay maaaring kumilos ng naaayon sa pagprotekta sa sarili.

 

 

Isang taimtim na panalangin ng isang hindi naniniwala sa Diyos ng mga tapat;

 

Magdasal tayo: Biyaya sa matapat at sa iyong espiritu, amen;

 

… “Oh Diyos sa langit, sa Valhalla, Nirvana, sa impiyerno o nasaan ka man.

 … Hayaang sa wakas ay marinig ng mga mananampalataya kung nasaan ka, dahil sila ay naghahanap sa iyo mula pa noong unang panahon at hindi ka natuklasan hanggang ngayon.

 … Panginoong Krishna, Allah o anumang Diyos kahit ano pa man; Dalangin ko sa iyo na inaako mo ang responsibilidad ng iyong mga kampon sa lupa na direktang ipatawag sa iyo, kaya muli ang Kapayapaan ay mananaig sa lupa sa puso ng lahat ng mga taong nakakaalam na hindi nila utang ang kanilang pag-iral sa anumang diyos, ngunit sa Kalikasan, na siyang Lumikha ng lahat ng bagay sa lupa, at sa labas ng sansinukob na mas dakila kaysa sa lahat ng mga diyos.

 … Oh mahal na Diyos sa itaas; ang iyong mga alituntunin sa banal na kasulatan ay nagdudulot ng sapat na kapahamakan at kalungkutan para sa iyong mga tagasunod, na ginagawa ang kanilang makakaya upang itugma ang iyong kasamaan sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng uri ng paglabag sa karapatang pantao at gawin ang lahat ng iyong ipinagbawal.

 … O Diyos ang amo ng lahat ng mananampalataya; Ang iyong mga tagasunod ay masigasig na nagsisikap na maabot ka, ipaalam sa kanila na ang kanilang mapagkunwari na mga panalangin at kasamaan laban sa isa’t isa ay hindi walang kabuluhan at na ang kanilang sukdulang pagnanais na lumipat sa iyo ay hindi nakaligtas sa iyong pansin.

 … Oh Panginoon Krishna, Allah o anumang Diyos anuman; naririnig mo ang aking panalangin, ng isang tapat na hindi mananampalataya, na ang ibig sabihin ay mabuti sa lahat ng mananampalataya. Hayaan ang iyong mga tagasunod sa lalong madaling panahon magpakailanman na makapasok sa ipinangako ng paraiso.

 … Do soon s’íl vous plaît before the faithful to blow up the earth and demanding more of innocent lives, with their religious mania. Dalhin mo sila sa iyong tirahan ngayon sa halip na bukas dahil sa magandang pag-alis.

 … O Diyos, ama ng lahat ng mananampalataya; Hinihimok ko kayo ngunit magalang na tawagan kaagad ang lahat ng mga tapat sa inyo, upang ang kanilang poot at pagkawasak na salungat sa isa’t isa ay magpatuloy sa iyong presensya sa Langit, sa Valhalla, sa Nirvana o sa impiyerno, kaya muli ang pagkakaisa at pagkakawanggawa ay bumalik sa mga puso ng lahat ng tao sa inang lupa, na nagmamahal sa lahat ng ginawa ng kalikasan.

 … Oh Panginoon Krishna, Allah o anumang Diyos anuman; Tungkol sa tulong, sa isang mahusay na trabaho ay hindi mo kailangang mag-alala para sa pag papauwi ng mga mananampalataya sa mas mataas na lugar dahil iniaalok ko ang aking sarili mula sa pagkakawanggawa at ako ay kusang-loob na ginagamit upang kural ang iyong mga miyembro bilang isang mabuting pastol at tumulong sa palakol bilang isang Mabuting Samaritano ay nararapat sa gawin ang tungkol sa pagpapatupad ng kanilang paglabas sa Heaven Spheres pagkatapos nilang makumpleto ang kanilang huling banal na sakramento sa pangalan ni Jesus o sa ngalan ng sinumang Diyos; “AMEN.”

 

정보 통신

 

ANG PAGKAKAIBIGAN NGAYON MAHIRAP HANAPIN

 

Kung sino ang nakahanap ng tunay na pagkakaibigan ay nakahanap ng kayamanan, nakakalungkot na ang tunay na pagkakaibigan sa lipunan ngayon ay mahirap o halos imposibleng mahanap. Ito ay may kinalaman sa paraan ng lipunan ngayon na bumubuo ng isang imahe ng pagkakaibigan at kung paano kumilos ang mga tao sa iba na ang pag-uugali ay karaniwang ipinapatupad ng kanilang sariling lupon o ng kapaligiran.

 

Kunin ang halimbawa ng serye ng soap na ganap na inayos ng mga tao ang kanilang mga pribadong buhay. Nakikita ito ng matitinong mga tao bilang entertainment sa telebisyon, ngunit sineseryoso ito ng karamihan.

 

Nakikita ng mga tao kung paano niloloko ng mga aktor sa serye ng soap ang isa’t isa, pinagtaksilan ang isa’t isa hangga’t maaari, at sa gayon ay pinapahiya ang isa’t isa sa harap ng mga estranghero.

 

Higit pa rito, agad silang sumama sa asawa ng kanilang kasintahan o empleyado sa kama kung saan ang pagtataksil sa kanilang sariling kapareha ay laganap sa isa’t isa.

 

Naglalagay sila ng isang larawan kung ang lahat ng ito ay tila normal, na parang lahat ng pagkakasunod-sunod ng araw.

 

At sino ngayon ang ayaw makisali sa nag reresult ang takbo ng sabon ay nahuhulog lang sa tabi ng daan, o biglang naitaboy at natagpuan bilang isang hangal na matandang tanga.

 

Sa tinatawag na modernong lipunan ay madalas na iminungkahi na ang kalakaran ng moralidad ng mga tao sa kasalukuyan ay karaniwang hinahanap, gayundin ang lahat ng bagay na ngumunguya sa kanila ng lipunan bilang mga halaga ayon sa mga demokratikong tuntunin at pamantayang Kristiyano.

 

Maging magkaibigan, ay nangangahulugan na ang isa ay hindi nakikilahok sa amoralidad at maling pag-uugali o pagtataksil laban sa isa’t isa, ngunit ang isa ay talagang dumaraan sa apoy para sa isa’t isa.

 

Anuman ang pananampalataya o kawalan ng pananampalataya ay dapat maging isang tunay na kaibigan sa pag-unlad ng isang mabuting relasyon na hindi kailanman magiging isang saradong pinto.

 

Kaya nga tinatawag itong pagkakaibigan, unconditional na tulong sa isa’t isa, kahit na wala silang oras o hindi umaasa sa mga problema ng iba.

 

Ang pagkakaibigan ay pagbibigayan at pagtanggap at pag punta para sa isa’t isa sa pamamagitan ng hangin at apoy anuman ang mangyari, kahit na ito ay dahil sa isang kadahilanan o isa pang nasa bilangguan o ang mga walang tirahan sa isang araw sa isa pa. Gayunpaman, hindi ito dapat makasira sa pagkakaibigan ng isa sa isa.

 

Madalas na lumilitaw kapag ang isang tao ay pumasok sa bilangguan, o sa pamamagitan ng kanilang sariling kasalanan o may iba, at walang masisilungan bilang resulta, o iniwan ng kanyang asawa, pagkatapos ay ang mahabang pagkakaibigan ay biglang natapos.

 

Nangangahulugan ito na ang isa ay hindi kailanman naging kaibigan, ngunit kapag ito ay lumabas nang maayos ang isa.

 

Ang isang tunay na kaibigan ay hindi dapat bumitaw sa kalye, nang hindi siya nakahanap ng solusyon. Ang pagkakaibigan ay nakikinig din at kumukuha ng payo mula sa iba.

 

Sa kaso ng mga problema sa isa’t isa o personal, dapat na mapag-usapan ito ng mga kaibigan. Sa makatao, dapat laging bigyan ng pagkakataon ng isa ang isa’t isa na ipaliwanag kung bakit nila nasabi o nagawa ang isang bagay na dapat masaktan ng isa.

 

Para sa isang mahusay na pag-unawa at pagpapabuti, palaging kailangan ng isa na bigyan ang bawat isa ng benepisyo ng pag-aalinlangan upang ang mga batayan kung saan nakasalalay ang pagdududa ay maalis ng iba sa pamamagitan ng pag-uusap sa problema o sa pamamagitan ng mapagpakumbaba ng paghingi ng tawad o upang ipakita ang taos-pusong pagsisisi sa isa na nararapat na maging tama.

 

Pagkatapos lamang ay nagbibigay ng isang token upang pahalagahan ang isa pa bilang isang tunay na kaibigan.

 

Ang tunay na pagkakaibigan ay kalat-kalat, ito ay dahil sa ngayon ay madalas na walang pagsisikap upang mapanatili ang isang pagkakaibigan.

 

Dagdag pa rito, maraming mga sakim na gusto sadly take and nothing or very little return, ito ang mga hoppers kung saan ang mga tao ay walang wala at walang gustong makipagkaibigan.

 

Dapat matutunan ng isang tao na kilalanin ang mga taong ito at itigil ang pagkakaibigang ito dahil sa pagpapalawak ng pagkakaibigang ito ay humingi siya ng hindi nasagot na kakulangan sa ginhawa, sakit, at kalungkutan.

 

Kailangang magmula sa magkabilang panig ang pagkakaibigan dahil dapat may palitan at hindi unidirectional ang madalas na nangyayari.

 

Kapansin-pansin na maraming tao ang gustong-gusto ang sarili nilang privacy sa buhay. Ito ay mabuti at ang lahat ay dapat magpasya para sa kanilang sarili, siyempre.

 

Sa pangkalahatan, ito ay para sa maraming nakakagambala na kadahilanan kapag ang isang tao ay nais na maging komportable sa isang tasa ng kape o tsaa, ngunit napakadalas ay hindi maaari dahil mayroon nang bumisita, na parang mali ang pakikisalamuha, dahil sa gayon ang mga tao ay nakakakuha ng magkakilala.

 

Ito ay pinakamahusay na iwasan kahit na may mga personal na bagay sa pribado na dapat pag-usapan, ngunit sa karamihan ng mga sitwasyon, ang mga tao ay nagtitipon para sa positibo, para sa kasiyahan, at pakikisalamuha.

 

Ang Bibliya ay naglalaman ng lahat ng nakasulat tungkol sa pagkakaibigan, at marami ring mga spells at kailangang sumabog, ngunit kung ano ang nasa isip ng isang mananampalataya ay hindi sumunod dito kaysa lamang kapag ito ay angkop para sa kanila.

 

Friendship is in those parts usually only practiced in their church congregation, but after the singing of the psalms, sawa na sila?

 

Samakatuwid, ang mga mungkahi ng pagkakaibigan na nilalaman sa Bibliya at ipinangaral ng mga simbahan ay sapat na nagpakita na ang kanyang mga spells at magagandang kwento ay hindi maaaring nagsulong ng tunay na pagkakaibigan ay hindi mapanatili ang alinman ngunit kadalasan ay limitado sa “wala sa paningin na wala sa isip” hanggang sa magsimula ang isa pang serbisyo sa simbahan o kapag ang simbahan. dapat kolektahin ang mga bayarin, ngunit kapag ang isa ay nangangailangan, hindi sila maintindihan na tumitig sa ilalim ng tasa.

 

Sino ang hindi nakakaalam at nakakaunawa kung anong nilalaman ng pagkakaibigan sa atin ang nakakaalam ng kahulugan nito at kung paano dapat ipakita ang katotohanang ito sa pakikitungo sa kapwa tao, maliban na talagang ibig sabihin sa iyo, ngunit makinig din sa hindi nakikitang sakit.

 

Ang tunay na pagkakaibigan ay walang kondisyon at para sa amin ay isang mahalagang pag-aari na pabor sa pagbabago ng panahon, samakatuwid kami ay naghahanap ng mga tunay na kaibigan at walang mga adventurer na gustong gumawa ng interesante at nagpapaalala sa amin na magsisi sa isang paraan o iba pa sa kanilang pag-iisip at pamumuhay.

 

Laging gawin ang iyong bagay nang tahimik o kumanta, ngunit huwag mo kaming linlangin kung hindi ang gumagawa ng masama ay isang mabilis na masamang sipon. Pagkatapos ng malamig kaysa sa karaniwan ay sumusunod sa rut, dahil ito ang keyhole ng pinto.

 

Ang mabisyo na bilog, dahil ang malisyosong itinuro sa atin, ibig sabihin, na ang kanilang hindi mapagkakatiwalaan ay pinatunayan natin.

 

Kaming mga Vishnuïst ay malugod na makipagkaibigan sa lahat, ngunit hindi dahil sa isang tao ay maaaring dumarating sa amin ng hamak na parang sa isang pub, para sa amin ay nag-aaplay din ng mga patakaran, pamantayan, at mga halaga, na lahat ay makikinabang at ang lahat ng ito ay nakasulat sa aming mahusay. aklat ng katotohanan.

 

Muli tayong naghahanap ng kayamanan ng mga kaibigan kung saan maaari nating pagsaluhan ang lahat dahil ang pinagsama ng kalungkutan ay kalahating kalungkutan at ang pinagsamang saya ay dobleng kagalakan.

 

Ngunit para sa mga kayamanan ng diyablo, gayunpaman, hindi natin ito inilagay kailanman dahil sa ganitong uri ng rabble hindi tayo sumusulong. Bukod dito, ang kanilang buhay ay hindi katumbas ng isang sentimos sa amin, dahil mas gusto naming umupo nang kumportable nang walang sakit ng ulo at mag-alala tungkol sa aming fireplace.

 

Kung sino ang mabuti para sa atin, ito rin ang tatanggap mula sa atin at kung sino ang nagpapahirap sa atin ay dapat harapin ang mga kahihinatnan ng kasamaan sa pamamagitan ng kanyang mga kamay.

 

Walang napipilitan gumawa ng mali sa atin, ngunit kung ang isang tao ay gumawa ng isang bagay para sa iba ay dapat na mula sa puso at hindi dahil ito ay dapat mangyari. Ang buhay ay mahirap at walang harang, ngunit ang tunay na pagkakaibigan ay malapit at walang kapantay.

 

Ang pagkakaisa ay ang lakas, ang kalikasan lamang ang makakaya, ngunit sa pagiging bahagi ng puwersa nito, ang mga tao ay lubos na masaya at pinarangalan ng inang kalikasan.

 

Kasama ng isa, tulad ng kalikasan, ito ang dapat na layunin ng lahat. Halika at maging aming kaibigan/kasintahan, para sa sinumang malinis ang puso at isip ay palaging malugod na tinatanggap na sumali sa amin at nang maaga ay mahal na mahal…

 

.. Sa pagtuturo ng Vishnuh ang mga tao ay sentral. Kaya’t pinahahalagahan namin ang walang pasubaling pagmamahal sa tapat at mabait na tao.

 

… Inilalarawan ko ito bilang mga sumusunod; Sa pakikitungo sa ibang tao, ang mga Vishnuïst ay unang nagpapasalamat sa mga taong gumawa ng mabuti.

 

Sa kaso ng karamdaman, pinasasalamatan nila ang doktor, siruhano, at higit pa sa lahat ng nag-ambag sa kanilang pag galing.

 

Ginagawa rin namin ito kasama ang (mga) tagapayo o (mga) donor, atbp., para sa pagiging progresibo nito sa amin ay ginagamit batay sa pagkakawanggawa.

 

… Ito ay malinaw na ang Vishnuïst habang sa parehong oras salamat sa Kalikasan, na ang tao ay pinagpala at pinagkalooban ng isang regalo na ang kaligtasan ay para sa lahat, na nagdadala ng pangwakas na hangarin na ang (mga) tao ay malusog at masaya sa buong buhay niya .

 

Ang layunin ng Kalikasan ay gawing mas kaaya-aya ang buhay para sa lahat, kaya lahat ito ay tungkol sa doktrina ng Vishnuh para sa tao at sa Uniberso o Kalikasan.

 

… Hindi tulad ng Vishnuh-Society, ang relihiyosong sangkatauhan, unang pinupuri ang kanilang ideya lista ng Diyos, at nagpapasalamat ang mali sa mga bagay na hindi niya kaya at hindi kaya, dahil ang Diyos ay sadyang wala.

 

Noong kailangan nila ang Diyos, wala na siya kahit saan. Ang mga panalangin sa banal na kasulatan para sa tulong ng Diyos at ang mga hiyawan ng kanyang mga mananamba na sumigaw sa Kalangitan, lahat ay nagbibingi-bingihan at nagdala sa mga mananamba ng kahirapan at kawalan ng pag-asa.

 

Ang mga mananampalataya sa lupa ay tumanggap mula sa lahat ng kanilang relihiyosong pag-awit at patuloy na pagmamakaawa na hindi naririnig mula sa Diyos habang ang kanyang mga anghel sa kabilang banda sa lahat ng maka-diyos na pag-iyak ay hindi nakatulog ng maayos ngunit sa oras na iyon ay gising lahat sa Langit.

 

At ang tao na karapat-dapat sa pagkilala at mga parangal para sa kanyang dedikasyon, kasanayan, pangangalaga, at pagtitiwala, ay nawawala para sa paniniwala ng sangkatauhan ng direkta sa likuran, at tulad ng lahat ng iba pa ay napasailalim sa pagmamataas ng taong relihiyoso. Kaya, para sa taong nagbibigay ng tulong at tumutulong ay maglapat ng “walang karangalan para sa mga nararapat parangalan” ngunit naghihintay lamang ng kawalan ng utang na loob at pagkukunwari.

 

… Ang hindi patas at walang utang na loob na hindi kanais-nais na pag-uugali na nagagalit sa akin hanggang sa dibdib, na nagdudulot sa akin (na napakaraming iba pa) ay kadalasang may posibilidad na hindi pinaunlakan ang ganitong uri ng mga mananampalataya na baliw kapag humingi sila ng tulong.

 

Hinayaan ko ang mga mananampalataya na mas gugustuhin pang mabulunan, dahil bakit ko talaga sila tutulungan na gusto nilang sabihin sayo na mayroon silang isang dakilang Diyos na nakikipag kompetensya sila ng napaka relihiyoso at nangako sa kanyang mga tagasunod na laging tumulong ayon sa kanilang banal na aklat?

 

… Hayaang gamitin ng mga tapat ang Pangako ng Diyos na ito at humingi ng tulong sa “kanya” sa isang emergency, o magreklamo kapag hindi sila sumasang-ayon sa desisyon ng Diyos, sa halip na manggulo sa iba? Hindi nila kailangan ng tulong sa pagpapakita ng kanilang kapwa, dahil pagkatapos ng lahat ng kanilang pagdurusa ay kalooban ng kanilang Diyos, kaya hayaan silang magdusa at mapahamak sa ngalan ng kanilang Diyos: dapat silang palaging kumilos nang may pagsunod sa Diyos at walang inaasahang medikal o tulong ng tao. ng kapwa tao: Kailangan sila ng Diyos, kaya pinasakitan niya sila kaya hindi nagtagal ay namatay sila upang magsilbing materyales sa pagtatayo ng mga bagong apartment sa Langit. Ang huli ay naiintindihan dahil ang malaking pulutong ng mga deboto sa kasalukuyan ay pumasok sa Langit at sa Walhalla tulad ng mga bayani sa digmaan at iba pang debotong tao na nangangailangan ng tirahan sa langit.

 

… Ang mga mananampalataya ay itinadhana ayon sa Bibliya, hindi kataka-taka na ang nangangailangan at may sakit na relihiyoso ay hindi dapat maging mas mabuti kundi mabilis na pumunta sa langit. At tanging sa kasong ito, samakatuwid, para sa kanilang maka lupang paglisan, ako ay bilang di-mananampalataya na napaka-diyos, sa pamamagitan ng pagtulong sa Diyos sa gang walang puso, malisyoso at mapagmataas na relihiyoso ng sangkatauhan sa lalong madaling panahon upang ituro ang daan patungo sa Langit, mas maaga silang pumunta. mas mabuti.

 

… Ang Diyos ay kasama, dahil, at laban sa kanila, ito ang kanilang kapalaran, kaya huwag mag-abala. Ang relihiyon ay may kaugnayan sa Diyos at naaangkop lamang sa mga taong relihiyoso, na mahigpit ding hinihiling ng kanilang mga tuntunin sa relihiyon na sumunod.

 

… Ngunit sa pagsasagawa ay nangangahulugan ng pagsunod sa mga alituntunin ng Diyos sa pamamagitan ng malaswang pag-uugali ng mga Taga Suporta ng Diyos sa kapwa tao na may kanilang pag suway ay nagaganap din sa ilalim ng pangangasiwa ng Omnia.

 

… Ang mga mananampalataya ay madalas na sumusumpa sa halos anumang bagay upang makamit sa tulong ng kanilang Diyos, ngunit kapag dumating na ang sandali ng katotohanan, ang kanilang Diyos na karaniwan ng nabulag at nabigong magbigay ng gayong tulong sa kanyang (mga) tagasunod.

 

Higit pa rito, ang Diyos ay kasing bingi ng poste at sa wakas ay nawala, at, nakalulungkot, hindi pa rin natagpuan. Nalalapat ito sa lahat ng relihiyon sa daigdig…

 

… Kapansin-pansin na ang diyos, noong lumitaw sa isipan ng taong relihiyoso, walang bakas na nawala at hanggang ngayon ay nagtatago dahil sa takot sa galit ng mga taong ginawan ng masama ng maka diyos na nangingibabaw sa mundo para sa Diyos ng kasamaan.

 

Hinahanap nila siya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nahanap. Kaya tingnan mo, ngunit hindi mo ito mahahanap!!!

 

정보 통신

 

Kung suriing mabuti ang lahat, ang Islam at Kristiyanismo, sa katunayan, ay maituturing na mga kabataan ng mga relihiyon sa daigdig, na may katumbas na karangyaan at kasiyahan, na siyang nagpapakilala rin sa kanila.

 

Kung saan ang tinatawag na mga Kristiyano at Muslim ay nakakuha ng malalim na pagmamataas upang i-claim na nakuha nila ito ng tama, at upang kumbinsihin ang iba tungkol dito; Kabutihan lang ang nakakaalam.

 

Ang Vedas at Hinduismo ay maraming siglo na mas matanda kaysa sa Bibliya at sa Koran.

 … Ang mga pinakalumang kasulatan ng Hinduismo ay ang Vedas, na binubuo ng isang koleksyon ng mga panalangin at mga himno na kilala bilang Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur Veda, at Atharva-Veda. Ang mga ito ay ginawa ng iba’t ibang angkan sa loob ng ilang siglo at mga 1000 BC na kumpleto ng mga relihiyosong partido.

 … Sa Vedas ay idinagdag mamaya sa kasaysayan ng iba pang mga sulatin, kabilang ang mga Brahmana at ang mga Upanishad.

… Gayunpaman, ang Vedas ay hindi isang aklat ng Diyos para sa sangkatauhan, sapagkat walang ganoong bagay bilang isang aklat ng Diyos para sa lahat ng tao, kundi ang Bibliya, na natagpuan siyang pinalaya 400 taon pagkatapos ni Kristo, kahit na ito ay hinulaan diumano ang hinaharap sa buong mundo. .

 

Alam mo lang na hindi mahirap sabihin na ang tubig ay basa, o ang hindi marunong lumangoy at mahulog sa tubig ay malulunod at mamamatay.

 

Na ang Makapangyarihang Diyos ng mga tapat na ang hinaharap ng sangkatauhan ay maaaring hulaan ng eksakto ay kalokohan, dahil ang lahat ng tinatawag na mga hula ay bumaba sa katotohanan na ang nakaraan ay nauugnay sa kasalukuyan, at ang sangkatauhan ay madalas sa pamamagitan ng kanilang sariling katangahan ay nahuhulog sa pag-uulit.

 

Maaaring hulaan ng sinuman ang mga bagay batay sa lohika, halimbawa, “uulan ng ilang araw, buwan o taon” o “pagkatapos ng ulan ay sumikat ang araw” o “sa likod ng mga ulap ay sumisikat ang araw”, o “maaaring lumipad ang mga batang ibon mamaya”, o “ang mga batang pusa ay nakakakuha ng matalas na kuko”, o “na hindi kumakain, mamamatay” o “Walang Diyos”, atbp.

 

 

MAGKAIBIGAN ANG MGA RELIHIYOSO MAY PARROTS

 

Sa pangkalahatan, ang karamihan sa mga taong relihiyoso ay tulad ng mga loro ie mimics dahil kinukuha nila ang lahat ng bagay sa kung ano ang nasa kanilang tinatawag na “mga banal na aklat” nang hindi nag-iisip.

 

At ayon sa marami, ang Bibliya ay kinasihan ng Diyos, ibig sabihin, ang Diyos ay malayo sa matalino, ang datos na ito ay tuwirang hinango sa mga pahayag ng Bibliya na nagsasabing ang daigdig ang sentro ng sansinukob at ang araw, ang buwan. , at ang mga bituin ay umiikot sa lupa na kasing flat din ng isang barya, at kinuha ng Diyos ang isang tadyang ng lalaki at mula doon ay tinularan ang babae.

 

Kaya’t maaari akong magsulat ng isang libro na tiyak na magiging dalawang beses na mas makapal kaysa sa Bibliya, na may kabaliwan na makikita sa Bibliya at sa Qur’an.

 

Anuman ang katotohanan tungkol sa isyu ay hindi kung gaano katanda ang libro, ang katotohanan ay ang mga dating pinuno sa tuktok ng summit ay nasa Middle Ages at malayo pa bago ang kanilang mga kathang-isip ay pinagtagpi kasama ng mga umiiral na katotohanan na ang mga kwento na nasa dati. -ang tinatawag na mga banal na aklat ay hindi maituturing na nagmula sa isang Diyos o mga diyos.

 

Bilang din na natagpuan ang mitolohiya nito tungo sa Bibliya at iba pang mga relihiyosong kasulatan at unti-unting inayos nang regular.

 … Sa ibang salita; lahat ng tinatawag na mga banal na aklat sa buong kasaysayan na pinagsama-sama ng mga power monger at isinulat ng mga nakikiramay at inspirasyon ng kanilang mga positional na ibinigay.

 … Sa lahat ng mga quasi-sacred na libro ay maraming pangkalahatang karunungan mula sa mga unang sibilisasyon na ganap na nalulula sa lahat ng Poppycock na lumilitaw dito. Sa madaling salita, “ang mga hangal ay nakakapagsalita at nakakasulat ng matalinong salita.”

 

… Ang tinatawag na mga banal na aklat na isinulat ng mga kamay ng tao, kahit na ang mga tao na binigyang-inspirasyon ng Diyos o ni Allah sa pamamagitan ng pagpayag sa kanila na isulat ang lahat ng kanyang ibubulong, ay hindi matatanggap bilang sagrado dahil nagkakamali ang mga tao.

 … At ang banal na aklat ay banal at perpekto lamang gaya ng isinulat ng Diyos / Allah, at sa pagkakaalam ko, hindi pa ito nangyayari.

 

 

 

ANG HULA

 

Ang “kalayaan sa pagpapahayag” at “kalayaan ng pamamahayag” ay hindi kailanman umiral sa mga bansang Islamiko, sila ay palaging binansagan ng Kanluran bilang “mga buhong estado” na pangunahing tinitirhan ng mga terorista kung saan ang mga Muslim bilang araw-araw ay nag gigiling sa bawat isa ng mga pampasabog, Muslim mga ekstremista na pumapatay sa mga sumasalungat bilang solusyon sa pagsisikip ng trapiko sa pamamagitan ng pagpapasabog sa lahat ng sasakyan.

 

… Ngunit upang makita kung gaano ka-ipokrito at pag kalkula ang mga bansang Europeo, dapat na matanto ng isang tao na mabuti kung ano ang ipinapasa ngayon bilang isang buhong na estado, bukas ay isang kaalyado ng Kanluran.

 

Ang Cuba at Libya, at maging ang isang kilusan bilang PKK, na matagal nang nakalista sa listahan ng mga teroristang organisasyon, ay isa na ngayong kilusang tinatamasa ang buong suporta ng Kanluran. At ang anumang aksyon ng Kanluran sa kolektibong kaaway ng IS, Al Qaeda, Taliban, atbp. ay ginagawang kahit na ang PKK ay itinuturing na isang hukbo ng pagpapalaya. Ang Kanluraning mundo ay hindi mapagkakatiwalaan at mapagkunwari na ang bawat isa sa pangkalahatan ay dapat maging napaka ingat upang hindi maharap sa mga sorpresa.

 

… Kapansin-pansin na ang Kanluran ay palaging may bahagi sa paglaki ng kilalang kilalang mga Islamic terror cell na kinabibilangan ng Taliban dahil karamihan sa mga pag-atake sa Afghanistan at sa ibang lugar sa mundo ay tagubilin ng CIA.

 

Sa pamamagitan ng pag-aaway ng isa’t isa, ang magkabilang partido ay biglang naging pangunahing kaaway kaya bilang isang resulta, ang katapat ng Taliban ay maaari na ngayong umasa sa buong suporta ng CIA at ng Kanluran upang labanan ang Taliban.

 

… Ito ang dirty game na nilaro, at kahit ngayon. Sa katotohanan, malawak na naagaw at ang mga account sa pagitan ng mga warlord ay maayos na. Ngunit napakadaling pakinggan ang lahat ng bagay sa ilalim ng pamagat ng “digmaan laban sa terorismo” upang magkaisa, upang bigyang-katwiran ang maruming pagkilos ng digmaan ng sakim na Kanluran sa mundo.

 

… Sinusubukan pa nga ng Kanluran na lapitan ang Iran at iba pang buhong par excellence! Ang dahilan ay nagsisilbi sila sa mga interes ng Kanluran, na hindi nangangahulugan na bigla sa mga bansang tulad ng Cuba, Libya, Iran, ang isa ay maaaring malayang magpahayag ng kanyang opinyon o ang press ay maaaring biglang punahin ang mga mullah o ang mga Europeo ay biglang naging mabuting kaibigan.

 

… Kahit ngayon ang Netherlands at mga bansa sa Kanluran ay nagbibigay ng malawak na sandata sa mga bansa na ang mga pinuno ay pinigilan ang populasyon, ginagawang imposible ng mga mamamahayag na magtrabaho ng may kalayaan, walang kalayaan sa pagpapahayag, atbp., ngunit ang mga bansang ito ay maaaring umasa nang buo sa suporta ng Kanluran.

 

Ang mga bansang Kanluranin sa pamamagitan nito ay nagpatibay ng malinaw na kondisyon na ang mga sandata ay hindi dapat gamitin laban sa mga palakaibigang bansa, sa madaling salita laban lamang sa kanilang sariling mga tao!

 … Kaya hindi na pagsilbihan ang interes ng mamamayan.

 

… Ang Kanluran ay talagang hindi nababahala tungkol sa kahihinatnan ng kanilang mga kapwa tao na naiiba sa mga mananampalataya o interesado sa kanilang sitwasyon. At dahil sa paghihiganti ay inaayos ang mga tao sa kanyang turn, ang account sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pag-atake sa Kanluran.

 

… Iniiwan ng mga Europeo ang maruming gawain ng iba at gumanap ng mabuhay na may pahayag na “ang pinakamahusay na paraan upang patayin ang mga Muslim ng mga Muslim mismo, kaya bigyan sila ng maraming sandata upang sila ay pumatay sa isa’t isa, at sa mahabang panahon ang cake ay tayong lahat. .” Ngunit itong tinatawag na Rogue states ay malayang magpapaunlad ng kanilang nakatagong hangarin ng mga kapangyarihang Kanluranin at nilayon na maging mga mananalo sa hinaharap.

 

Ang mga sandata at kaalaman na ibinigay ng mga bansang Kanluranin na kanilang gagawin sa hinaharap at sa tamang panahon ay napakahusay na magagamit.

 

Ang espadang ito ni Damocles na umaaligid sa loob ng maraming taon sa kanluran at Kristiyanong sangkatauhan ay matiyagang naghihintay ng pagkakataon para sa huling dagok sa Kanluran.

… Ngunit kung ano ang Kanluraning sibilisasyon sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga bansang ito at mga tao ay hindi pa rin natatanto ang lahat na sila ay matagal nang matatagpuan sa arena at ang kanilang dating kalaban mula noong ang pagsalakay ay na-deploy gamit ang mga panlipunang armas sa Europa para sa orihinal nitong layunin na makamit ang kaugnay na pagsasama-sama. , pagkuha, at pagkasira ng kaaway na kumakain ng baboy.

 

Ang Kanluran ay natalo sa labanan nang halos hindi namamalayan, at ang kabuuang pagkuha sa Europa ng bagong pinuno ay magiging mga siwang sa katagalan.

 

… Ngunit ang Kanluran ay may isa pang pagkakataon na patatagin at baliktarin ang invisible tide………. ??

 

… Kung ang mga payong ito ay napapabayaan kung gayon ang wakas ng Kanluran ay nalalapit na at ang mga pagkalugi ay tatagos ng malamang na huli na sa isipan ng sakim na Kanluraning sangkatauhan na mawawalan sila ng pagkakataon na gumawa ng tamang pag liko sa tamang panahon at palayain ang kanilang mga sarili mula sa ang hindi maiiwasan.

 

… Ang Kanluran ay nabubuhay pa rin sa ilalim ng ilusyon na ito ay paninindigan para sa kalayaan at di umano’y malawak na nagwagi kasama ng nakapipinsala ng sandata nito na tinatawag na demokrasya (= organisadong kawalan ng tiwala).

 

Sa tinatawag na demokrasya ng Europa ay nakatago din ang KAMATAYAN at pagka wasak sa Kanluran, dahil ang mga potensyal na mananalo ay naka-standby at napakatagal ng nag cha-champion sa kaunti upang talunin ang kanilang kaaway at durugin sa slogan ng hinaharap ” Je Suis un Oriental. “

 

Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Sino ang gustong i-annex ang lupain ng kanyang kaaway, ay dapat magkaroon ng parehong mga pag-iisip, ang parehong pag-uugali at mga katangian ng kaaway, gumawa ng kanilang sariling.

 … At kung sino ang gustong talunin ang kalaban, dapat nasa kanyang sapatos hanggang sa huling hininga. Sino ang hindi nais na pukawin ang hinala, ay dapat na higit na mapagkunwari kaysa sa kanya, at kapag ang kaaway ay kumikilos ng kaswal, maging laging alerto at lalo na kaakit-akit.

 … At kung ang kaaway ay nagpapakita ng nakikita ng pagtitiwala, bumuo ng hindi nakikita ng kawalan ng tiwala. At kapag dumating na ang panahon na hindi na kailangang punahin ng iyong kalaban, ito na ang tanda para sa iyo na darating ang araw na bukas, upang talunin ang kalaban o talunin.”

 

 

 

Napaka-relihiyoso nila pero…

 

Sa karamihan ng mga nababagabag na mga Kristiyanong bansa tulad ng Netherlands, atbp. ay ang mga residente ng pinamumunuan umano ng mga Kristiyanong pulitiko na nagsasabing naaalala nila ang kanilang mga kapwa tao at nais na gawing mas madali ang buhay para sa kanila. Ngunit ang kabaliktaran nito ay makikitang paulit-ulit na malamang maliban kung ang pagtanggi sa isang partikular na direktiba ay hindi kanais-nais upang sila ay magkaroon ng gulo at ang kanilang mga kunwaring Kristiyanismo ay maalis sa laro (hal.

 

Iginiit pa na ang mga may pribilehiyo ng Kristiyano na may makinis na mukha, ay mamuhay araw-araw ayon sa salita ng diyos at manindigan para sa kumbensyonal na imahe ng isang Kristiyanong tao ayon sa biblikal na mga pantasya.

 

.. At sa lahat ng ito, sabik niyang sinisiksik ang kanilang mga bulsa na puno ng pera sa buwis at sa gayo’y nag-imbento ng lahat ng uri ng mga plano at ang pinaka posible at imposibleng mga paraan upang parusahan ang mga mamamayan at upang mabawasan ang sapat na pangangalaga.

Higit pa rito, ibinibigay nila na walang katulad, na ang kahirapan sa mga tao ay patuloy na lumalaki, sa pamamagitan ng hindi gaanong pinalad na nanatiling umaasa sa isang nasusukat na limos (Social Assistance Act) na ang nalalabi, pagkatapos ng bawas ng ilang mga fixed cost ng gobyerno, ay katabi ng mamatay…

 

… At upang ipakita ang kanilang inaakalang pagkabukas-palad ay iniisip nilang nalutas na nila ang mga suliraning panlipunan ng mamamayan sa pamamagitan ng sahod sa gutom (mandatoryong boluntaryong gawain) nang walang gantimpala, na katumbas ng modernong pang-aalipin sa ilalim ng banta ng sikolohikal na karahasan (pagbawas sa mga benepisyo), habang ang ibinigay na handout ay sapat na upang hindi pa patay, pabayaan ang isa ay kumuha ng pera para sa pang-araw-araw na tinapay at ang kaakibat na pangangalaga na kailangan ng isa para dito.

..In their drive for the austerity of the country budget with their often nonsensical measures of governance, our children, the future of society are made as such underprivileged so they socially derailed because of the lack of incentive facilities and opportunities that benefit their education and maaaring isulong ang kanilang pag-unlad…

 

… Hindi lahat ay pare-pareho, samakatuwid, ang bawat buhay na nilalang bilang isang indibidwal ay nangangailangan ng isang tiyak na diskarte upang ito ay makapag pokus ng positibo, at makakilos ng naaangkop sa lipunan gamit ang kanyang mga talento at kasanayan.

 

.. Sa kabila ng kanilang misanthropic na institusyon mayroon din silang kawalang-galang at katapangan na kilalanin ang kanilang sarili bilang mabuting Kristiyano; kasi oh tingnan mo ang galing natin! Sa isang bahagi dahil ito ay napaka-lohikal na halos walang sinuman ang lumingon sa isang paniniwala sa Diyos, at lalo na ang Kristiyanismo ay hindi na, dahil kung sino ang nagnanais na ang kanyang sarili ay tinawag na Kristiyanong tao bilang ang kanilang di umano’y may takot sa Diyos na “mga pinuno at mga gumagawa ng patakaran” ay mga walang prinsipyong white-collar na mga kriminal na hinahamak din ang kapwa tao at arbitraryong naglalapat ng dobleng pamantayan?”

 

.. Maliwanag na ang relihiyon, sa pananaw ng mga taong lubos na makikinabang dito, ay para lamang sa mga piling tao, ngunit para sa pinakamababang ibig sabihin ay paniniwala sa “tulad ng Helios” na mga kondisyon ng Diyos. Ang buong paniniwala sa Diyos, sa pangkalahatan, ay hindi matuwid maliban kung ang isang tao ay tumanggap ng mga paghihirap at gumaganap na walang hanggang martir, sumusunod sa lahat nang may kaamuan, at umiiwas sa komento anumang mangyari. Ang mga Kristiyanong pulitiko (mga pinuno) ay naniniwalang madasalin, ngunit sa katotohanan, sila ay masasamang tao na naghahanap lamang ng pera ng iba, at kung sila ay may kapangyarihan na humantong, kung kinakailangan, ang lahat ng paglalaan nito sa pamamagitan ng paggamit ng karahasan; ngunit ang karahasan sa isip ay isa ring uri ng karahasan.

 

Ganito ang sabi ng doktrina ni Vishnuh:

“Ang mabuting tao ay isang taong mula sa pagkakawanggawa at pakikiramay, anuman ang paniniwala at kawalan ng pananampalataya, ay gumagawa ng mabuti at hindi nagpapanggap na mabuti.”

 

Upang itaguyod ang kapayapaan sa daigdig ay dapat mula ngayon ang pandaigdigang relihiyosong edukasyon ay ipagbawal sa lahat ng mga paaralan dahil ang kabataan sa murang edad ay nabibigatan ng kakaiba at hindi maipaliwanag na mga pagkakaiba kung saan sila ay agresibo lamang dahil sila ay natututo mula sa relihiyon na magdiskrimina at makilala sa pagitan ng mga lahi at mga tao, habang ang lahat ( relihiyoso o hindi) ay pareho…

 

… Ang maayos na sapatos at pagpapalaki sa relihiyon ay tiyak na hindi isang kondisyon para mamuhay ng payapa sa kapwa tao, ngunit ang pakiramdam ng pagmamahal sa isa’t isa, at tayo ay nangangahulugan ng kapayapaan para sa lahat…

 

 

Ang Kalikasan lamang ang hindi nasisira

 

Alalahanin ang mga anak ng tao;

“Naroon ang lahat sa Bibliya, Koran, Thora, Bhagavad-Gita, at iba pang mga relihiyosong aklat, ngunit wala kahit saan ang tekstong “Huwag maniwala sa lahat ng iyong nabasa.”

 

Walang sinuman sa aking likas na pagsasama ang dapat magsimulang makaramdam ng pagkakasala o tinutugunan, ngunit ang mga nababagabag sa kasabihang “kung sino ang kasya sa sapatos, magsuot nito” ay nangangailangan kaysa sa pagpapahalaga sa sarili upang pumunta nang napaka-apura patungo sa Diyos. Sapagkat sa pamamagitan niya ay naririnig sa tahanan at dito rin dapat mabuhay magpakailanman dahil sa mundong ito ay walang lugar para sa mga taong hindi nakakaalam na ang mga tao ay nagmamahal sa kanilang kapwa at ang komprehensibong kalikasan, na siyang pinagmumulan ng buhay. at ang kasaysayan nito na nakaimbak dito.

 

Huwag hayaan ang sinuman na manlinlang o kahit ano pang gabayan sa relihiyosong pagpatay. Ang kalikasan ay mula pa noong unang panahon at hanggang ngayon ay nanatiling dalisay, at ang Diyos, kaya’t ang “masamang relihiyosong sangkatauhan” ay umiiral pa rin ngayon na nagkakaisa sa mga regular na cast na tinatawag na mga humanitarian na katawan, na sa pandaigdigang antas ay desperado na nagsasagawa ng lahat ng uri ng mga panibagong pagtatangka, sa ilalim ng pagkukunwari ng pagiging matulungin upang kumbinsihin ang mga inosenteng tao sa kanilang relihiyosong kaguluhan upang ang mga tao ay manatiling tanga at manatiling bulag ng mga kwentong panrelihiyon na mula nang magmula ito at hanggang sa kasalukuyan, ay hindi humipo dito o doon, ngunit naging magkasingkahulugan sa kawalan ng katarungan, pagkukunwari, kalupitan, kabaliwan. , misanthropy, misogyny, at galit din sa anumang bagay na labag sa natural na kahulugan ng hustisya.

 

Gayundin, ang mga pasimula ng mga mananampalataya at mga tagasunod na ito sa paglipas ng mga siglo sa kanilang maling akala ng pagkilala sa sarili para sa lipunang kinabibilangan nila, ang lahat ng mga konsepto ay inimbento mismo upang bigyang-katwiran ang kanilang mga kawalang-katarungan at kasamaan kumpara sa mga kapwa tao ngunit higit sa lahat ay batay sa isang maliit na kontribusyon. tinatawag na “non-profit”, para patuloy na kumita sa ibang tao hanggang sa katapusan ng panahon…

 

… Hindi mahirap palakihin ang bilyong-bilyong blood money sa pamamagitan ng pamamahagi ng ilan sa interes para sa tinatawag na mga kawanggawa at sa pamamagitan nito ay patuloy na gumagawa ng sabay-sabay na kasamaan sa isang dyaket na may batik sa relihiyon at kailanman ay nakakakuha ng mga kaluluwa na nagdudulot ng patuloy na paglaki ng paghihirap sa mundong ito, tulad ng bilang interes sa interes.

 

Ang isang fox ay mawawala ang kanyang buhok ngunit hindi ang kanyang mga kalokohan!

 

Ang layunin ng kalikasan ay gawing kasiya-siya ang nag-iisang buhay sa planetang ito para sa lahat. Ang bawat tao’y dapat gumawa ng mabuti sa kanyang kakayahan para sa kanyang kapwa, mananampalataya man o hindi, nang walang pagtatangi ng lahi, ranggo, katayuan, bansang pinagmulan, oryentasyong sekswal, paniniwala sa pulitika o relihiyon, atbp. Sino ang aktwal na gumagawa ng mabuti nang hindi nagtatago ng mga lihim na motibo, umaani ng pasasalamat at pag-ibig bilang kanyang bahagi, ang dalawang dakilang halaga ng buhay.

 

Ito ang intensyon ng Kalikasan na “mabuhay at hayaang mabuhay.” Hindi dapat sirain ng isa ang buhay ng isa’t isa ngunit gawin ang pinakamahusay para sa lahat. Ito ay dapat magpatuloy hanggang sa matapos ang panahon para sa buhay na nilalang sa lupa at ang katawan ay pupunta sa landas ng lahat ng laman at ang espiritu ay muling natunaw sa hindi materyal na bagay ng kalikasan na kanilang natagpuan ang kanilang simula.

 

… Walang Diyos na humatol sa lahat ng bagay, at walang Langit, Valhalla, Nirvana o Impiyerno, o isang relihiyosong kodigo na maaaring gawin ang lahat ng ito dahil ang espiritu at bagay ay hindi permanente; Alabok ka at sa alabok ang lahat ay babalik. Ito ay hindi naiiba, gayunpaman ang ilan ay gustong makita ito nang kakaiba.

 

Kaya’t ang mga tao ay masaya sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa realidad at mamuhay sa realidad. Mabuhay ngayon at gumawa ng mabuti pabalik sa pagpapatuloy ng mga siklo ng buhay ng kalikasan sa lahat ng likas na anyo ng buhay nito. Maging mabuti para sa kalikasan, para sa iyong kapwa tao, at sa lahat ng pagiging patas at pagkakapantay-pantay para sa lahat ng iba pang mga anyo ng buhay at kung hindi man para sa anumang bagay na ginawa ng kalikasan ng sansinukob sa ngayon at idudulot pa rin magpakailanman.

 

 

Isang kahilingan sa mundo ng sangkatauhan.

 

Mga kababaihan at mga ginoo, mga batang babae at lalaki,

 

Ang Vishnuh-Society ay isang sinaunang katawan ng mga hindi relihiyoso na mamamayan ng mundo, na tumutulong mula sa kanyang philanthropic base at empiricism na kapwa tao, upang mamuhay ng malusog, ligtas, at mabuti, ayon sa lumang sistema ng edukasyon nito.

 

Bukod pa rito, ang Vishnuh-Society ay nagnanais ng lahat ng pinakamahusay, na nagmamahal sa makamundong kalikasan at ang lupa ay tila tirahan sa itaas ng Langit / Valhalla / Nirvana o Impiyerno.

 

Kahit na ang mga naniniwala sa “diyan sa itaas” ay para sa aming bahagi ay kwalipikado din para sa isang lugar sa kalangitan / Valhalla / Nirvana o Impiyerno, mas gusto ngayon kaysa bukas. Kaya’t nais ng Vishnuh-Society ang lahat ng pinakamahusay.

 

Upang makamit ang layunin nito, upang maging mas mahusay ang mga kapwa tao, ang Vishnuh-Society ay gumawa ng isang kahilingan sa mundo ng sangkatauhan anuman ang ranggo, uri, etnisidad, relihiyon o pampulitika ng paniniwala.

 

Ang Vishnuh-Society ay humihiling sa kanyang kapwa bilang isang pabor, sa halip na ang kanyang mga tagasunod ay pumatay sa kapwa tao, nakawan ang mga tahanan at ari-arian, at gumawa ng lahat ng uri ng kalupitan laban sa kanila, tulad ng Kristiyanismo, Islam, at iba pang katulad na mga relihiyon na ginawa para sa siglo sa ngalan ng Diyos at ng Allah upang maging mas mahusay sa materyal na paggawa ng mga relihiyong ito ngayon ay umabot sa posisyon ng mayaman at makapangyarihan sa likod ng ibang tao at sa pera ng dugo ng populasyon ng mundo.

 

Kami ay mga Vishnuïst, natuto kaming mag-alaga ng paggalang sa buhay, kaya wala kaming masamang intensyon sa kapwa-lupa.

 

At ang aming panukala ay; “Meron na tayong” Hindi “, ngunit maaari tayong makatanggap ng” Oo “.

 

… Ang Vishnuh-Society ay makatao sa lahat ng nabubuhay na bagay. Ang lipunan ay hindi kayang nang-molestiya o mang-aapi sa kapwa tao, upang makalikom ng mga pondo at sa gayon ay mga kalakal upang makapag-print ng kanyang mga libro, kumuha ng mga pintor at mag-drawing, at makabili ng mga gusali tulad ng mga simbahan sa loob ng maraming siglo at, nagawa na sa buong mundo. .

 

Tingnan mo ang Vatican at iba pang relihiyon sa daigdig na ginagawa ito gamit ang perang nakalap nila sa loob ng maraming siglo na ninakawan at sa pamamagitan ng pagsasamantala ng mga inaaping bansa. Sa ganitong paraan, pinalaki ng mga umiiral na relihiyon ang kanilang mga pagkakataong mabuhay at ang fictitious na relihiyon nito ay pinagsama-sama.

 

Kaya ang Vishnuh-Society ay walang paggalang sa anumang relihiyon o relihiyosong sangkatauhan, ngunit ang Vishnuh-Society ay may paggalang sa lahat ng nabubuhay na nilalang bilang bahagi ng kalikasan.

 

Ang Vishnuh-Society ay sa nakaraan ay hindi tumigil sa materyal na mga bagay o upang dagdagan ang kapangyarihan nito, at kung ano ang hindi nito, hindi ito maaaring gumastos. Ang buhay ay ibinigay at kinukuha, ang Vishnuh-Society ay dapat na mayroon din mula sa ibang mga tao, ngunit hindi sa Diyos (mga) dahil ang mga diyos ay hindi umiiral ngunit minsan ay inimbento ng sarili ng mga mapagmataas na tao bilang isang kanlungan upang bigyang-katwiran ang kanilang mga nagawang mali at upang pabayaan.

 

Samakatuwid, ang Vishnuh-Society ay gumagawa sa ngalan ng mga miyembro nito sa application na ito sa mundo ng sangkatauhan, na maaaring mukhang hindi pangkaraniwan at humihiling sa iyo sa kanyang pinakamalaking pagnanais ay sa buong mundo na maikalat ang doktrina ng kaligtasan nito at ang lahat ng mga aktibidad ng Vishnuh-Society. upang maging sentralisado sa isang permanenteng tahanan.

 

Ang Vishnuh-Society ay hindi lamang naghahanap ng isang pilantropo (mga) na may isang bagay para sa kanyang kapwa tao, kundi pati na rin sa Earthlings gaya ng nilalayon ng Vishnuh-Society at naitala sa banal na kasulatan.

 

Tayong lahat ay taga-lupa at ang mga likas na ibinigay ay napunta din sa lahat, at kailangan nating mamuhay ayon sa natural na mga pamantayan, bilang banal na kasulatan sa siyam na probisyon na itinakda ng Vishnuh-Society. Ang lahat ng nabubuhay, gumagalaw at bahagi ng maka lupang kalikasan ay sariling bagay ng kalikasan.

 

 

-Lahat ng karapatan ay nakalaan. Walang bahagi ng publikasyon ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o ipadala sa anumang anyo sa pamamagitan ng elektroniko, mekanikal, pag kopya ng larawan, pag rekord o iba pa, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.