Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

  

 

                       By Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

Hiling sa Bagong Taon?

 

HINDI, ngunit ang pang-araw-araw na hangarin hanggang at kabilang ang BAM. (Surinamese-DIE)

 

Ito ang pang-araw-araw na hangarin ng Vishnuh-Society sa sinumang may mabuting kalooban sa pinakamalawak na kahulugan ng salita. Sa prinsipyo, ang Vishnuh-Society ay hindi natutugunan ang mga kagustuhan ng Bagong Taon, sapagkat isinasaalang-alang nito ang pag-unlad na ito bilang purong kalokohan.

 

… Ito ay sapagkat ang Bagong Taon ay hindi talaga umiiral, dahil ito ay isang hindi magandang pagganap sa relihiyosong sangkatauhan na arbitraryong natukoy sa higit sa isang libong taon ng pag-agaw ng kapangyarihan sa buong mundo sa pamamagitan ng walang pigil na karahasan at paglalapat ng lahat ng mga uri ng mga paglabag sa karapatang-tao, na ang isang buwan ay dapat huling hanggang 31 araw at isang taon mula sa 12 buwan.

 

Para sa amin walang Bagong Taon, sapagkat tulad ng halos lahat ng isang Bagong Taon ay nagmula mula sa pantasya ng masamang relihiyosong sangkatauhan na sa panahon ng Canon ay nag buod ng panahon batay sa mga teorya ng mga sinaunang tao, sa gayon ay nagbubuod ng 12 buwan, linggo, at araw sa isang taon at binihisan ang mga pangalan ng mga araw at buwan ayon sa kanilang ideya.

 

(Tandaan: CANON-Ang mga unang mananampalataya na kinumpirma si Jesus bilang Panginoon ay itinuturing ang Hudyong Bibliya, o sa halip ang salin nito sa Griyego, ang Septuagint, bilang sagradong Banal na Kasulatan. Na-root sa Hudaismo, binasa nila ang mga banal na kasulatan ito na nakatingin kay Jesus. Samantala, mga bagong sulat  kasama ang mga patotoo tungkol kay Hesus at pamumuhay na kasama Niya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu din Nagpapa lipat-lipat. Ang mga libro na sa kalaunan ay nagtapos sa kanon ng Bagong Tipan ay nagmula sa kalahating siglo: sa pagitan ng 50 at 100 AD)

 

… Para sa amin, ang araw pagkatapos ng tinaguriang ika-31 ng Disyembre ay isang bagong araw tulad ng lahat ng kasunod na mga araw, ngunit ang mga pagpapahalaga sa isang magandang hangarin sa kanilang Bagong Taon pagkatapos ay masigla ng tinatanggap ang isang ito.

 

… Ang tinaguriang Bagong Taon na halos lahat ay masigasig, tungkol sa, isang pang-araw-araw na pag lipat mula sa isang araw hanggang sa susunod. Kaya gaya ng dati. Hindi ito mahusay o espesyal, ngunit ang tinaguriang Bagong Taon ay ang taunang panlilinlang ng gitnang uri na nag-aalala na makalikom ng malaking pera para sa kanilang sarili mula sa pagkaalipin sa sangkatauhan at makulong ang mga kapwa tao sa utang.

 

… Bukod dito, ang pangingibabaw ng relihiyon sa mundo ay labag sa batas na inangkin ang halos lahat ng bagay na pagmamay-ari ng dating sangkatauhan, pati na rin ang kasaysayan at karunungan nito, at pagkatapos ay pinangit ito at uri ito ayon sa kanilang sariling ideya.

 

Ang mga pangalan ng mga araw, buwan, at taon ay nabihisan ng modelo ng relihiyon ayon sa pamamahala ng mundo ng relihiyon.

 

.. Sa kaibahan sa itaas, ang Vishnuh-Society, samakatuwid, ay nakikita araw-araw bilang isang Bagong Taon na Araw kung saan ang mga tao ay dapat ding alalahanin at ipagdiwang ang kanilang kaarawan. Araw-araw ay isang bagong araw kung saan dapat ipagpatuloy ng tao ang kanyang buhay, sapagkat ang bawat araw ay pantay na maikli at kasing haba, at pagkatapos ng bawat araw ay sumunod ang isang bagong araw.

 

… Ang buhay ay panandalian na maaaring tumigil sa paggana ng anumang sandali, at walang nakakaalam kung kailan sa anong oras at sa anong araw matatapos ang kanyang buhay. Ang bawat nilalang na nabubuhay ay nabubuhay sa pamamagitan ng kabutihan ng kalikasan at hindi maghihiwalay na naiugnay dito. Kaya, gawin kung ano ang nais mong gawin ngayon sa lahat ng pagiging makatwiran at pagiging patas, sapagkat bukas maaaring hindi posible.

 

 

… Kalikasan na kalikasan kasama ang mga nilalaman nito ay napapalibutan ng mundo, ito ang likas na sumasaklaw sa kalikasan kung saan napasailalim ang lahat. Ang katawan at isip ay iisa at parehong may likas na materyal; ang “mga atomo ng espiritu” ay kumokontrol sa “mga atomo” ng katawan; ang “indibidwal na espiritu” ay nabubuhay mula sa “sobrang espiritu,” ito ang hangin, sapagkat ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan ay ang hininga.

 

Tandaan:

 

       1. Ang indibidwal na espiritu = (ang nabubuhay na nilalang, maging tao, hayop, insekto, halaman; lahat ng nasa likas na likas sa likuran, atbp.),

 

      2. The Spirit Atoms = (ang singil ng pabigla sa kuryenteng mundo na naglalaman ng pakikipag-ugnayan ng buhay),

 

      3. Ang mga atomo ng katawan = ang mga functional organ sa katawan,

 

      4. Ang sobrang espiritu = oxygen.

 

… Kaya’t ang lahat na lumalaki at umuunlad sa mundong ito ay pagmamay-ari ng kalikasan. Ang tao at pati na rin ang bawat nabubuhay na nilalang ay hindi maipaliwanag na nakasalalay sa kalikasan at umusbong mula sa kalikasang likas. At kapag tumigil sa paggana ang buhay, bumalik ito sa pinagmulan ng buhay.

 

… Ang bangkay ay nawala sa mga materyales sa gusali ng buhay sapagkat ang lahat ay binubuo ng alikabok at lahat ay bumalik sa alikabok, kung gaano ang nais ng ilan na makita ito nang iba.

 

… Kapag namatay ang nabubuhay na nilalang, ang mga pagpa paandar ng buhay, o ang mga espiritung atomo, na nagbibigay buhay sa katawan, ay nawasak ng sabay sa katawan.

 

…… Ang patay na tao ay hindi pupunta sa kabilang buhay, sapagkat walang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang patay ay hindi na muling babangon, ngunit ang tanging paraan lamang na mabubuhay ng isang bangkay ay nasa isip ng mga nanatili sa likod na nakakilala sa patay habang siya ay nabubuhay.

 

… Kaya’t kapag ang isang nabubuhay na nilalang ay namatay sa mundong ito, pagkatapos ng pagkamatay nito ay nabubuhay lamang ito sa memorya ng mga nakaligtas, kaya sa memoriam hanggang sa ang mga nakaligtas ay hindi na matandaan ang anumang bagay sapagkat kapag namatay ang mga ito, namatay din ang memorya.

 

Ngunit ang mga talagang nagnanais na magkaroon ng buhay na walang hanggan ay dapat na imortalize ang kanilang mga sarili sa kasaysayan at mga aklat-aralin upang ang mga tao sa hinaharap ay alalahanin ang mga pahayag ng may-akda.

 

… Ito ang buhay na walang hanggan na maiisip ng isang tao sapagkat ang pangalan ng manunulat o imbentor ay laging nabanggit sa buhay ng tao. Ngunit ang buhay na walang hanggan ayon sa batayan sa Bibliya at ayon sa iba pang pagpapakahulugan sa relihiyon ay talagang kalokohan.

 

… Ang nawala ay hindi na babalik, ngunit sa abstract form lamang.

 

… Walang kinabukasan, walang langit, walang impiyerno, walang kataas-taasang kapangyarihan upang hatulan ang lahat, walang relihiyosong code na maaaring gawing makamit ang pantasya pantasya ng relihiyosong sangkatauhan.

 

… Sa kasamaang palad, ang mga nag-imbento ng pantasya ng Diyos, Langit, at Impyerno ay iniwan ang karagdagang mga interpretasyon ng mga nabanggit na konsepto na walang prinsipyo sa pantasya ng kanilang mga tagasunod, upang sila ay tiyak na mapapahamak nang maaga sa lubak na hukay kung saan posible na hindi makatakas.

 

… Kaya’t sa hinaharap, ang mga anghel, demonyo at lahat ng kilalang mga nilalang at kwentong diwata sa relihiyon na lilitaw sa Bibliya, sa Koran, sa Bhagavad-Gita, sa Torah, at sa lahat ng mga banal na kasulatan sa relihiyon ay kabilang sa panghuling pantasya ng relihiyosong sangkatauhan.

 

 … Ang bawat nabubuhay na nilalang ay natigil sa isang pansamantalang buhay pati na rin sa walang hanggang kamatayan. Ang mga nabubuhay na nilalang ay flora, Fauna, at lahat ng nabubuhay sa mundo at lahat ng nasa loob ng kapaligiran ng mundo. Ang buhay ay nasa mga bagay din.

 

… Ang kalikasan ay hindi lamang nakapaloob sa mundong ito, ngunit ang kalikasan mismo ay sumasaklaw sa lahat, lalo;

 

 – lahat hanggang sa nakikita ng mata ng tao,

 

 – lahat ng hindi nakikita ng tao,

 

– lahat ng nararamdaman at naaamoy ng mga tao,

 

– lahat ng bagay na “hindi” nararamdaman o maaamoy ng mga tao,

 

– lahat ng bagay na nasa sansinukob at lahat ng bagay na higit sa lahat.

 

… Ito ang makapangyarihang likas na likas, hindi masukat at lahat-ngakap.

 

Sa prinsipyo, tayo ay iisa, at ang espiritwal na hangarin ng kalikasan ay upang gawing mas kaaya-aya ang buhay ng bawat isa na may likas na hilig na mapanatili ang species kung saan dapat sumuporta ang isa’t isa sa kaunlaran at kahirapan.

 

… Ngunit ang sinumang nabubuhay alinsunod sa panukalang “tayo ang piling tao” o “ako, ako, ako at ang natitira ay maaaring mabulunan” ay tiyak na walang lugar sa mga buhay.

 

.. Iyon ang dahilan kung bakit hinahangad lamang ng Vishnuh-Society ang nabubuhay na nilalang na mabait sa kanya nang maaga ng mabuting kalusugan, isang mahabang buhay, pag-ibig, kayamanan, at tagumpay sa kanyang hinaharap na buhay.

 

 

 

 

 

 

 

Walang bahagi ng publikasyon na ito ang maaaring kopyahin at / o mailathala sa pamamagitan ng paglilimbag, mga kopya ng larawan, microfilm o anumang iba pang paraan, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng mga may hawak ng kopirayt. Ang salin ng Dutch at Java ng lontar ang Vishnuh-Society na itinatag sa s’Rijkssuccessie Leeuwarden sa Netherlands at nakarehistro sa Benelux Office for Trade Marks sa ilalim ng bilang 507 115, ang kahalili ng Vishnuh-Society, Gurubesar: Lancar Ida-Bagus <> R.R. Purperhart.

 

-Nareserba ang lahat ng mga karapatan. Walang bahagi ng publication na ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang retrieval system, o mailipat sa anumang anyo sa pamamagitan ng paraan, elektronik, mekanikal, mga kopya ng larawan, pag rekord o kung hindi man, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.