Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus 

 

KERSTFEEST, OUD & NIEUWJAAR 

 

De boom van goed en kwaad.

Alleen de Versiersels en de lichten ontbreken er nog aan! 

 

Wat is Kerstfeest?

Het kerstfeest is van oorsprong een “heidens” feest, dat al voor de jaartelling in de lage landen en in een groot deel van Europa in diverse variaties haar ontstaan vond. Later in de geschiedenis is deze kerstgedachte overgewaaid naar alle delen van de wereld.

… De heidenen, zoals de andersdenkenden en inheemse volken vroeger door de kwaadaardige christelijke wereldheerschappij werden genoemd, vierden de zonnewende inzake het feit van het weer langer worden van de dagen en dat de lente in aantocht was.

… Dus, Kerst werd indertijd door de heidenen op het moment gevierd waarop de dagen weer langer werden, op de kortste dag van het jaar ± 21 december: het feest van het licht, en daar komt de kerstboom vandaan. 

… Het lichtfeest is een tijd in de winter waarin de Germanen, die nog niet tot het christelijk geloof waren bekeerd, om elkaar geven en onderling in vrede verder leven, maar later werden deze  Germanen gruwelijk beestachtig, hebberig en onmenselijk toen ze tot het christendom werden bekeerd.

 

… Wat mij betreft is Kerst gezien vanuit het oorspronkelijk oogwit inderdaad een feestje waard, dat de zomer weer in aantocht is en de dagen weer langer worden. Dit feestje kan iedere aardbewoner vieren bij de kerstboom zonder in Jezus of in God te geloven. Het gedoe rond Jezus is een bullshit van de religieuze orde.

 

Kortom: atheïsten vieren het lichtjes feest, het feest van vrede en liefde. In dat geval vieren ze het om een gezellige tijd met familie en vrienden te hebben. Voor de cadeautjes, net als met Sinterklaas.

 

De Romeinen hebben van de heidense kerst later een christelijk feest van gemaakt toen het Romeinse rijk onder keizer Constantijn een christelijk rijk werd. Om de heidenen niet tegen zich in het harnas te jagen hebben de christenen dit feest behouden, maar hebben daar gaandeweg een andere betekenis aan gegeven en de geboorte van Jezus er bij verzonnen.

… De Katholieken hebben deze dag gewijd aan de geboorte van Jezus om naïeve heidenen het makkelijker te maken in de christelijke God te laten geloven.

 

“Kerst, heeft niets te maken met de geboorte van Jezus noch met God.”

 

Het midwinterfeest is dus veel ouder dan de christelijke viering van het kerstfeest. Die twee zijn door de kerk op handige wijze in elkaar verweven om hun boodschap van de geboorte van Christus er ook bij heidense volken in te prenten zonder ze van hun eigen tradities te beroven.

Het belangrijkste symbool ervan is wel de kerstboom die met het christelijke feest ook niets van doen heeft. Het is nog niet zo lang geleden dat bij iemand thuis een kerstboom als heidense ketterij werd afgedaan.

… Stellen dat ‘kerstmis’ gelijk staat aan ‘een dag vrede’ is ronduit hypocriet als men dit uit de monden hoort van aanhangers van het christendom en van andere godsdiensten. Immers, het christendom heeft van alle religies op deze planeet veruit de meeste oorlogen en ellende veroorzaakt, op de voet gevolgd door de islam en het judaïsme.

 

Het kerstfeest van nu is feitelijk een excuus voor zuipen en vreten, waarbij men opeens verplicht vrede op aarde moet spelen.

… De huidige mensheid dient het kerstfeest te vieren vanuit de oorspronkelijke traditie indien men niet geassocieerd wenst te worden met de christelijke praktijken. Het is fijn dat de dagen weer langer worden! Kerstfeest is van oudsher een feest van bezinning, samenzijn, verzoening en warmte & welvaart delen.

Het is dan ook geen wonder dat een groot aantal mensen in strikte zin geen kerstfeest viert en Kerstmis niet als een christelijke feestdag beschouwd, maar grijpen de gelegenheid gretig aan om een feestje te bouwen en geven zelf daar een feestelijke invulling aan.

… Iedere aanleiding is dan goed, want elke gelegenheid om extra tijd en aandacht aan elkaar te geven vinden ze belangrijk. Gezellig eten en drinken met familie of vrienden. Voor veel mensen is dit kerst, verder zegt het ze niet veel. En als de kerstdagen midden in de week vallen krijgen ze gratis twee vrije en betaalde dagen waarop niets moet zonder verplichtingen en wie op de kerstdagen moet werken krijgt een extra toelage. Dat is allemaal meegenomen!

… Deze neiging van lekker feestvieren wordt hedendaags door de commercie met toewijding aangemoedigd omdat een groot aantal mensen hun religie compleet heeft afgeschaft. Vandaar dat een redelijk gros van de mensheid Kerst niet meer viert als de geboortedag van Jezus, maar als het feest van de vrede en liefde.

Dus Kerst is van oudsher een diepgeworteld feest van ongelovigen, maar de gelovigen hebben zoals bijna alles de kerstelementen gejat van de heidenen om hun godsdienst op te vrolijken. De principes waar kerst voor staan waren niet voorbehouden voor de christelijke cultuur.

Kerst is een feest waaraan eenieder tegenwoordig daar zijn/ haar eigen invulling aan geeft, al dan niet met christelijke grondslag.

 

Het zal elkeen nu duidelijk zijn, dat ik persoonlijk geen kerstfeest vier en evenmin kaarsen brand, alleen kijk ik naar de films “Christmas Carol” en “Scrooge” om mij bewust te houden van de maatschappij om mij heen, want in die films is het te mooi om waar te zijn.

… De christelijke wereld vindt “Christmas Carol” een ontroerend en mooie film en “Scrooge” wekt bij ze de innerlijke intentie op om voortaan gulhartig, goedmoedig en eerlijk te zijn tegen hun medenaasten in het algemeen.

… Op dat moment dat ze de film zien beloven ze zich voortaan menselijker op te stellen en te gaan voor een eerlijke verdeling, zoals in de film.

… Maar de volgende dag vergeten ze hun eigen belofte en vervallen in hun eerder asociaal gedrag tegenover medemensen. Ze hebben in werkelijkheid geen ene moer geleerd van die films, omdat de meeste geen plichtsbesef heeft en zelfrespect kennen ze niet. Niet iedereen, maar het merendeel dus niet.

 

… Ik vier het hele jaar door vrede op aarde en eet en drink regelmatig gezellig met mensen die ik als mijn familieleden beschouw in plaats van die verplichte poespas elk jaar.

… Omdat ik het goed meen met alle mensen op aarde wens ik ieder levend wezen een fijne kerstfeest en vrede op aarde op basis van de originele kerstgedachte.

… Tevens bedank ik een ieder die een ander zijn/ haar kerstwens toewenst vanuit rechtschapenheid en oorspronkelijke traditie.

 

 Aangezien bijna iedereen (kerst)vakantie heeft, en er tijdens de kerst toch niets te beleven is (winkels meestal gesloten), dan is het tijdens die saaie koude dagen wel gezellig om vrolijke lichtjes in huis te hebben.

… En omdat alles dicht is, kan men lekker uitgebreid ontbijten, want haast is hier niet bij. Daarbij is het ook leuk om op bezoek te gaan bij mensen die ook niets te doen hebben, zodoende kan men van deze donkere dagen een visite dag van maken, zodat men de meeste mensen die men kent weer eens ziet.

Analoog waarom mensen in de kerk gedoopt willen worden, in de kerk willen trouwen en een christelijke begrafenis willen, komt doordat velen kerst vieren uit traditie, uit gedragssimulatie en niet uit overtuiging dat Christus geboren werd.

… Zelfs de geboortedatum van Jezus is niet correct want Christus, de zoon van Jozef de timmerman, is volgens de wereldgeschiedenis geboren in de lente.

… Feit is, dat het nergens in de bijbel staat dat de christenen kerstfeest moeten vieren, en of het ook waar is, dat Jezus op 25 december is geboren, weet Joost Vondel alleen.

… Gek genoeg is er geen enkele gelovige die kerst wil vieren in de lente.

 

DE SOCIALE DWANG

Maar wie geen kerst viert op 25 en 26 december, of men nu gelooft in God of niet, kan er niet omheen, dan zit men met de gebakken peren, want dan zit men op die dagen aan vele beperkingen gebonden. Men ontkomt niet aan deze religieuze dwang.

De Germanen hebben deze traditionele feestdagen ooit ontwikkeld waarmee iedereen, waar dan ook ter wereld, met de jaarlijkse kersttijd wordt geconfronteerd. De kerstverlichting, de media, de muziek in de winkels, etc.

… De mens in het algemeen wordt letterlijk en figuurlijk gedwongen om zich te bezinnen in een feestelijke stemming. Kerst is een gegeven waar een burger in Europa en ook ver hierbuiten niet aan ontkomt.

Veel mensen denken dan terecht “wie zijn wij om een feest af te slaan! Wij doen lekker mee met de sfeer, met lekker eten, en met schijnheilig lief zijn voor elkaar. Dat wij niet om Jezus of God geven, dat vinden we niet zo erg. We houden van de lichtjes, de vakantie, de sfeer en gezelligheid en van vooral het gratis eten als dat er is!

 

Nadat het idee van het heidense lichtjesfeest in de vorige eeuw door de Katholieke kerk werd ingepikt en omgevormd tot twee christelijke feestdagen, werden de kerstdagen in algemene feestdagen omgezet waardoor de werkgevers niet alleen hun katholieke werknemers vrij konden geven.

… Zodoende is de traditie van Kerst en vrije dagen ontstaan, de meeste mensen zijn vrij. Vergeet niet dat de Katholieken indertijd over de wereld met bedrog en geweld de scepter hebben gezwaaid en dat op iedere hoek van de straat zich een kerkgebouwtje bevond teneinde het volk te intimideren, in de gaten te houden en uit te buiten.

En Duitsland spant de kroon met de viering van christelijke c.q. Katholieke feestdagen. Maar, niet alleen in Duitsland hoor, doch in alle landen die koloniale overheersing hebben gekend waarbij het volk middels de karwats het Christendom werd ingeslagen zijn de christelijke feestdagen niet te tellen.

… Neem bijvoorbeeld Suriname, de Filipijnen, Brazilië, Bolivia, de Nederlandse Antillen, etc., daar is het overgrote deel van de door godsdienst getraumatiseerde bevolking geloviger dan de Paus.

Saillant detail is dat in sommige westerse landen waaruit het koloniaal overheersingsplan is ontsproten o.a. Nederland zijn de meeste christelijke feestdagen die nog in Duitsland en in de derde en vierde wereldlanden volop worden gebezigd al lang afgeschaft.

… Maar de achtergestelde volken en landen die door het kolonialisme in samenwerking met de kerk met ongebreideld geweld werden bekeerd en overheerst, leven vandaag de dag helaas nog in de middeleeuwen. Ze zijn in al die eeuwen opzettelijk dom gehouden zodat zij afhankelijk waren van hun overheersers.

… Toen die onderworpen landen uiteindelijk onafhankelijk werden kreeg het burgervolk alweer te kampen met een dictatoriaal en corrupt bewind met grote klassenverschillen waar een kleine elite minderheid te zeggen kreeg over een grote groep mensen die nauwelijks in hun primaire levensbehoefte kan voorzien.

… Hun regeringsleiders hebben namelijk afgekeken van de kolonialisten en hebben daarbij ook hun slechte manieren overgenomen. Vandaar dat de bevolking daar nog geestelijk gevangen zit in het verleden en heden ten dage met de kerk op de achtergrond gedomineerd wordt door de rijke en invloedrijke elite eenheid van hun eigen soort.

…  Dus de onderdrukten van vroeger zijn de onderdrukkers van nu en deze nieuwerwetse onderdrukkers vinden het lekker om op hun eigen soortgenoten neer te kijken, het voorbeeld volgend van hun vroegere wrede overheersers.

… En vandaag de dag roepen hun regeringsleiders op 25 december heel schijnheilig tegen het volk “ik wens u prettige kerstdagen toe en een voorspoedig nieuwjaar.”

… Het volk op haar beurt neemt dan hier ook een voorbeeld aan en zijn schijnheilig onder elkaar. Dus voorbeeld doet volgen.

*De enige overeenkomsten die een gelovige en niet gelovige samen hebben met de kerst is de sfeer, het samen zijn, het eten en vrij zijn, en de versiering in- en om het huis en twee vrije dagen, zodat ze zich ongegeneerd vol kunnen proppen!

 

 

Kerst van tegenwoordig betekend…

Kerst betekend tegenwoordig voedsel, uiterlijk vertoon, het hele huis versieren en draait niet meer om het geloof, maar omdat mensen nu eenmaal graag feest vieren tijdens de donkere winterdagen. Het is een commercieel en populair feest met Amerika als een toonaangevende trendsetter.

En wie geen kerst viert wordt door de feestvierende massa raar bevonden, terwijl dit niet zo raar is als het lijkt, omdat Kerst ook door de religieuze regering in samenwerking met de middenstand wordt opgelegd.

… Er is dus sprake van een sociale druk om het te vieren, omdat het tegenwoordig veelal een middenstandsfeest is, zoals de meeste feesten tegenwoordig, want de middenstand vaart er wel bij.

… Kijk maar in kledingwinkels met glitterjurken voor de kerstdagen en kijk naar de supermarktkarren van klanten die uitpuilen van voedsel, en blader eens in een tijdschrift en aanschouw de romantische kerstaanbiedingen van winkels, bedrijven, reisorganisaties en hotels. Je wordt ermee doodgegooid.

 

Kerst heeft voor de handel, voor de zakenwereld en middenstand niets te maken met de geboorte van Jezus en ook niet met het heidense lampenfeest.

… Het is allemaal puur handel voor de middenstand, want die verdienen er immers dik aan waarbij deze ook de burger graag adviseert om zich in de schulden te steken. De klant/ burger wordt er alleen maar armer van doordat ze alles willen hebben wat ze vaak niet kunnen betalen.

… Zodoende wordt meestal het geld, dat bestemd is voor de maandelijkse huishuur gebruikt voor de kerstcadeaus, of ze betalen een paar rekeningen niet met de stelling in hun achterhoofd “de volgende maand zien we wel verder en treffen een regeling tot afbetaling met de betrokken instanties.”

 

Gelukkig bij elkaar zijn is daar geen kerst voor nodig of om gezellig met je familie te kunnen dineren of samen te zijn. Men heeft van Kerst nu meer gemaakt dan alleen het kerstverhaal vieren, want Kerst is ook een tijd waarin mensen zich permitteren om zich in de schulden te werken.

… Dit, omdat de Kerstman erbij is gekomen en het supergezellig is geworden met cadeautjes van de zogenaamde Kerstman. 

Daarom laten mensen Kerst nu niet meer vallen en niet omdat ze gelovig zijn, maar men wil graag schulden maken, dure dingen kopen voor hun geliefden, zichzelf verwennen met dure cadeaus ten koste van hun maandelijkse vaste lasten en andere periodieke verplichtingen.  

 

Het eigenaardige van Kerst is, alhoewel Kerst door de massa wordt beschouwd als een betekenis van vrede op aarde, nodigen velen niet iemand uit die ze niet mogen, dat bederft gewoon de sfeer, zeggen ze, want kerst hoort iets gezelligs te zijn waar de mensen die men niet mag ook niet aanwezig moeten zijn.

… Dus Kerst is ook de belichaming van hypocrisie!

 

Daarnaast mag de mensheid nimmer vergeten dat in de koloniale tijd tussen kerst en oud en nieuw de slaven werden verkocht waarvan velen als kerstcadeau werden weggeven. Gezinnen werden verscheurd.

… De christelijke feestdagen zijn helemaal niet voor zwarte mensen bedoeld, maar toch zijn een heleboel zwarte mensen religieus en ze vieren Kerst volgens christelijke grondslag, omdat ze achterlijk zijn, geen besef hebben van eigenwaarde en niets van hun geschiedenis afweten waardoor hun christelijke kerstviering als een vervloeking op hun schouders rust. 

… Sommige zwarten die we wel weten dat kerst niet veel goeds voor hun voorouders heeft betekend doen aan witte voetjes maken om zodoende geliefd te worden bevonden terwijl ze in feite worden uitgelachen door de blanken die net zo achterlijk zijn als hun. Mens, doe je onderzoek en lees. Het vergaat u goed als u beter weet.


Wij Vishnuïsten doen niets met het christendom, ook niet met Jezus noch met God, maar alleen dat we de gratis verkregen Bijbels, Koran en de wachttorens van de Jehova’s die wij het hele jaar door zelf verzamelen en krijgen, gebruiken voor in de open haard om tijdens de koude winterdagen onze omgeving warm te houden.

… Ook al zijn de godsdienstboeken waardeloos om als leidraad te worden gebruikt door de mensheid, toch moeten ze ergens nuttig voor worden gemaakt, of niet soms? En dit is onze oplossing; “de brandstapel, de open haard of als brandhout om te koken.” 

… Overigens, de heilige boeken zijn dik genoeg daar hebben we ook lekker lang stookplezier aan.

 

 

… Als ons door een gelovige gevraagd wordt of we een Koran, Torah, Bijbel, religieuze tijdschrift of enig ander Gods boek willen ontvangen, dan zeggen we zeker geen neen, zolang het maar gratis is. We kunnen immers hun heilige boeken in de winterperiode gebruiken voor onze kampvuur en voor in de openhaard.

…  Daarom inviteer ik bij deze alle religieuze personen en hun leiders om maar bij ons langs te komen met hun bekeringsreclame, want u bent bij ons van harte welkom om uw godsdienstboeken in te leveren voor ons goede doel.

… Ook alle zogenaamde gelovige mensen die een godsboek in huis hebben liggen maar er niets mee doen, omdat ze op de een of andere reden niet meer in God geloven, worden hierbij uitgenodigd om die religieuze boeken aan ons te doneren, zodat wij geen hout meer hoeven te stoken voor onze gezamenlijke kampvuur.

… Wij houden niemand tegen die ons tegemoet wil komen, want we hebben een enorm groot opslagplaats en kunnen vrachtwagens vol met god gerelateerde boeken en folders gebruiken voor onze doeleinden.

 

… Overigens, Alles wat wij doen met de Kerst heeft NIETS met ‘het kerstverhaal’ te maken, ook al hebben we met de Kerstdagen een prachtige kerstboom in huis staan.

 

Het is zelfs tegenwoordig de trend waarop een heleboel witte geleerden allerlei onzin creëren om hun uiteenzetting van de waarheid van hun godsboek geloofwaardig te maken al dan niet op wetenschappelijke grondslag.

… Sommige blanke geleerden die de tegenstellingen van de godsboeken als plagiaat aandoen en deze in een kwaad daglicht stellen komen met allerlei bewijzen om dat te staven die ze zelf in elkaar hebben geflanst om zodoende hun neutraliteit te bewijzen en om hun voorouders de schuld te geven van al het kwaad in het verleden,  terwijl ze zelf bezig zijn nog meer twijfelachtigheid en kwaad te zaaien middels zogenaamde wetenschappelijke bewijzen op basis van de leren die door hun eigen kwaadaardige voorouders en andere te boek werden gesteld.

…  Dus de ene leugen ondersteund de andere leugen. Bijna alle zogenaamde wetenschappelijke boeken van de blanke meerderheid horen in de prullenbak thuis. Dus medemensen begin alles opnieuw te verklaren, maar nu vanaf een eerlijk perspectief met gebruikmaking van recente wetenschappelijke bewijzen en niet een bepaald onderwerp proberen te bekrachtigen met achterhaalde bewijzen die feitelijk tot het verleden behoren.

 

Ik ben volledig van mening dat men het kerstfeest 2000 jaar terug al had moeten verbieden om de doodeenvoudige reden, waarom dat mensen 2 dagen per jaar wel aardig zou doen tegen een of meerdere familieleden en mensen, die men de rest van het jaar wel kan schieten of wurgen vanwege hun misselijk makend gedrag tegen medemensen. 

 

 De Christenen hebben zoals alle andere godsdiensten het wiel opnieuw uitgevonden

Kerstfeest c.q. de Kerstdagen zijn ooit uitgevonden door religieuze belanghebbenden in samenwerking met de eliteklasse om jaarlijks grof geld aan mensen te kunnen verdienen.

Daarbij hebben alle wereldgodsdiensten van oudsher plagiaat gepleegd op de geschiedenis van vroegere wereldvolken en vervolgens deze ingericht naar eigen idee.

 De christenen hebben daarbij het idee, de cultuur, de gebruiken evenals de elementen van kerstfeest gejat van de heidenen en deze ingekleed naar Bijbels model om het goedgelovige volk uit te buiten en om zichzelf te kunnen verrijken.

… De bijbel is gerelateerd aan tal van religies, en net als alle topreligies is het groot in genocides, seksisme, het huwelijk van kinderen en andere afschuwelijke wreedheden op het gebied van mensenrechten.

… De christelijke religies hebben het onderscheid dat ze achter twee wereldoorlogen zitten, en de moord op miljoenen vrouwen die ze heksen noemden, en de moord op of poging tot genocide op  inheemse volkeren en verkrachting van hun cultuur, etc.

 

Lees dit eens: https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/feestdagen/62456-het-midwinterfeest-joel-wordt-kerstfeest.html

 

… Jammer genoeg wilde de belanghebbende goedgelovigen, die destijds door toepassing van sociaal en fysiek geweld slaafs werden gemaakt aan de bijbel, uit hebzucht deze uitbuitingsformule van religieuze zelfverrijking niet erkennen.

 … Dit, omdat ze broodverlies vreesden en daarom wilde voorkomen dat hun wederrechtelijk vergaarde rijkdom van ze werd afgenomen.

 Jong geleerd is oud gedaan, want de vrome nageslachten continueren hedendaags als hersenloze mensen het voorouderlijk kwaad en de godsdienstvloek van hun gekerstende voorouders en beschouwen deze als hun culturele erfgoed.

 Zodoende faciliteert de huidige religieuze mens in het algemeen de misère en al wat tegen de menselijkheid indruist als een door hun God opgedragen vervloeking tegen de mensheid.

 … Ondanks de onmenselijkheden die men keer op keer aanschouwd of waar men zich schuldig aan maakt, houdt de godsdienstig mens toch stug vol dat zijn Bijbel/ Koran “de weg is die tot eeuwig leven leidt.”

 

… Op zich heeft de godsdienstige mensheid volkomen gelijk voor wat betreft “het eeuwig leven” volgens hun visie. Let wel; het eeuwig leven behelst vanuit religieus oogpunt gezien een gruwelijk religieuze dood. 

 Dus gooi gerust met z’n allen bommen naar elkaar en vernietig elkaar;

… schaam je niet, maar probeer gerust allerlei chemische en nucleaire wapens op elkaar  uit;

… laat de arme mensheid nog verder in de stront zakken zodat ze in hun eigen poep stikken en ook omkomen in de poep van anderen;

… laat de Afrikanen lekker verhongeren en laat ze eeuwig bedelen om voedsel;

… kijk werkeloos toe hoe  mensenkinderen wereldwijd dood gaan van de honger en besmet raken met allerlei onbekende virussen;

… zie toe met leedvermaak hoe arme mensen in derde wereldlanden erbarmelijk lijden tot de dood erop volgt;

… bouw alstublieft zoveel mogelijk prachtige kerken en moskeeën in die derde wereldlanden waarvan een kwart van bevolking net genoeg heeft om nog niet dood te gaan en driekwart met de dood voor ogen zit, geflankeerd met God, Mohammed en Jezus als hun ultieme leider.

…. En ga zo maar door…

 

Dat het christendom een grote plagiator en een gewetenloze dievenbende is die de inheemse vertelsels en gewoontes van vroegere volken door de eeuwen heen zich wederrechtelijk heeft toegeëigend is niet wereldvreemd.

 … Immers, het christendom heeft naar willekeur de vroegere geschiedenis verdraaid, naar eigen straatje geïnterpreteerd en in hun Bijbel te boek gesteld alszijnde de christelijke cultuur, gebruiken en gewoontes. En de Islam is een aftreksel van de Bijbel, aldus net zo slecht als welk ander godsgeloof dan ook.

 

Dus kerstfeest is niet christelijk maar zuiver heidens. Nogmaals; “De zogenaamde kerstdagen hebben in de verste verte niets te maken met de geboorte van Jezus Christus.”

 

… Trouwens, Jezus werd vermoord door religieuze mensen die volgens Bijbelse interpretaties een heiden was omdat hij lang haar had ten tijde van zijn arrestatie. In die tijd mocht men heidenen naar willekeur afslachten. En ook ze valselijk beschuldigen behoorde tot een van de vele mogelijkheden volgens Bijbelse interpretaties .

 Zie 1 Korinthiërs 11:7 — Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.”

… “Dus de vrouw is de heerlijkheid des mans, en de man is de heerlijkheid des Gods. Dit houdt in dat de fantasie God een homofiel is en daarnaast niet vies is van een triootje.”

 1 Korinthiërs 11:4 Elke man die bidt of profeteert met lang haar onteert zijn hoofd.

M.a.w.; “Jezus  was een heiden want hij had destijds lang haar en werd beschouwd als een ongelovige die gedood mocht worden.

… Tegenwoordig zie je overal ter wereld mannen met lang haar die gelovig zijn en naar de kerk gaan. Deze zijn zich waarschijnlijk niet van bewust dat ze een godsovertreding begaan en zijn in principe ten dode opgeschreven.”

 

1 Korinthiërs 11:5 Maar elke vrouw die bidt of profeteert zonder haar haar te bedekken onteert haar hoofd – zij is net als een van de “kaalgeschoren vrouwen.”

… Tegenwoordig zie je overal ter wereld vrouwen die met onbedekte hoofd of met kort haar denken gelovig te zijn en een kerk betreden. Ze zijn zich niet van bewust dat ze een godsovertreding begaan en hierdoor veracht worden door hun fantasie god en op de nominatie staan van uitroeiing, want God is onverbiddelijk.

 

1 Korinthiërs 11:6 Als een vrouw geen hoofdbedekking heeft, laat haar dan voorlopig zijn met kort haar; maar omdat het een schande is voor een vrouw om kaalgeschoren te zijn of kort haar te hebben moet ze het opnieuw laten groeien.

… Hier is het bewijs overduidelijk geleverd dat de Koran een aftreksel is van de Bijbel. Moslimvrouwen dragen een hoofddoek.

… Dus, christelijke vrouwen die naar de kerk gaan behoren volgens de Bijbel een hoofddoek te dragen, want de hoofddoek en hun godsdienst horen bij elkaar. Precies zoals Adam en Eva bij elkaar horen.

… De één kan niet zonder de ander anders begaat men een godsovertreding en is de vrouw een vervloekt wezen. Dus alle vrouwen die religieus zijn en naar de kerk gaan maar hun hoofdhaar niet bedekken zijn vervloekte wezens en is de hel hun enige toeverlaat.

1 Korinthiërs 11:7 Een man moet geen lang haar hebben…:)

 

Jezus heeft toentertijd het gezag van het Sanhedrin ondermijnd waardoor de hogepriester Kajafas en consorten de timmermanszoon ter dood hebben veroordeeld door hem te laten vastnagelen aan een houten kruis totdat hij stierf.

… Jezus de heiden was voor hun een doorn in het oog, omdat hij het arme burgervolk, dat door de religieuze meerderheid van toen werd gediscrimineerd en verjaagd naar Helios, wees op haar mensenrechten en menselijke waardigheid.

 Om de moordpartij op de heiden Jezus goed te praten en hun halsmisdaad vrij te pleiten werd de timmermanszoon door dezelfde groep minkukels en sympathisanten opgewaardeerd als de zoon van God.

 … De moord op Jezus de Nazarener was dus een vooropgezet plan van het eertijds religieuze volk (de voorouders van het Vaticaan) zodat derhalve er tot op heden een morbide vloek rust op het christendom. Het Vaticaan is in werkelijkheid een wereldwijde criminele organisatie die per direct verboden moet worden.

 Het is dus geen wonder dat het christendom tot nog toe door deze oeroude veroordeling en slachtpartij wordt achtervolgd waardoor eenieder die zich aan het christendom koppelt ook behept is met deze vloek, aldus kwaadaardigheid in zijn boezem draagt en ellende ondergaat.

 

Dus zalig kerstfeest toewensen aan medemensen omdat Jezus zogenaamd het licht onder de mensen heeft gebracht en bevrijd heeft van hun zonden volgens de Bijbel, is grote bullshit en een geijkte bekeringspropaganda van de kerk die bovendien onheil brengt voor wie zich hiermee inlaat.

 

… Wereldwijd worden religieuze mensen misleid door o.a. een vals kerstgevoel waardoor ze bewust hetzij onbewust over lijken lopen en zich blindelings storten in een bodemloze put.

 … Misschien heeft het gros van de godsdienstige mensheid gedacht in die bodemloze put haar heiland te zullen vinden die haar in staat zal stellen om later het genoegen te beleven in een hiernamaals, dat gedurende haar hele leven op losse schroeven heeft gestaan en zelfs nu nog.

… Dus zoek, maar gij zal niet vinden, want God bestaat alleen in het brein van naïeve, goedgelovige, geestelijk gederailleerde en kwaadaardige mensen!

 

 

Het is erg triest om te zien hoe de volken en rassen wiens voorouders door het geloof zijn uitgeroeid namens god hedendaags geloviger zijn dan de paus en hierbij ongegeneerd het vals kerstgevoel van het christendom delen alsof kerstfeest een traditie is geweest van hun onfortuinlijke voorouders die onder instigatie van de katholieke kerk meedogenloos werden afgeslacht.

 … Dat deze volken en rassen nog niet beseffen dat zij zelfvernedering en zelfontwaarding faciliteren komt doordat zij zich nog onlosmakelijk bevinden in een omgeving die geen belang bij heeft om het volk te wijzen op de realiteit des levens, maar klaarblijkelijk leven volgens de stelling “houdt het volk zo dom mogelijk en ze gelooft alles wat je ze wijs maak.”

 … Dit religieus gedrag van volksonderwerping is duidelijk te merken in die landen alwaar het christendom als een wildebeest te keer is gegaan waardoor het volk niet beseffend daaraan een godsdiensttrauma heeft overgehouden o.a. in Suriname, Brazilië, Curaçao, de Nederlandse Antillen, Colombia, Mexico, Filipijnen en voorts alle landen waar onterecht de naam van God dweperig wordt aangeroepen, zogenaamd ter verlichting van hun bestaan.

 

… En deze kerkelijke misleiding gebeurt helaas heden ten dage nog steeds waardoor de vromen der aarde zonder dit te beseffen
het lot van hun voorgangers zullen ondergaan en in de misère zullen blijven leven.

 Een goed verstaander heeft slechts een half woord nodig, maar een heel woord gevolgd door hele zinnen is duidelijker en begrijpbaar voor iedereen.

 De door christenen bijeengeraapte kerstfeest is je reinste schijnheiligheid die een grote christelijke onzin behelst.

 

… In realiteit betekenen de kerstdagen voor de meeste kerstvierders wereldwijd 24 gekwelde uren, want wanneer de kerstgedachte over is vervalt de meeste mensen wederom in hun asociaal gedrag en zijn in het alledaagse leven als beesten tegenover elkaar.

 

Sommige weten op de dagen van kerst van geen ophouden voor wat meedogenloosheid en onmenselijkheid betreft, dit is duidelijk merkbaar in de zogenaamde Bijbelse landen waar de oorsprong van de door hun voorouders zelfbedachte Bijbel en kerstverhaal zoetjesaan tot het verleden is gaan behoren.

… Ook op de kerstdagen gooien ze, in die landen waar de oorspronkelijke Bijbelse verhalen ontsproten zijn, van lieverlee bommen op elkaar, kijk naar het Midden-Oosten, Israël en Palestina. Ze proberen daar de vreselijkste wapens op elkaar uit; ze beschieten elkaar om elke hoek van de straat en houden daarbij geen rekening met onschuldig, oud noch klein; ze misgunnen elkaar het leven als een door hun Lieve Heer/ JHWH opgelegde plichtsbetrachting ten opzichte van elkaar.

 

Omdat de Bijbelse grootheid God die de personificatie is van Satan nooit heeft bestaan, kan ik alle ellende van toen en nu alleen toeschrijven aan de kwaadaardige religieuze mensheid die de door hun voorouders geschreven heilige schrift interpreteert  als leidraad ter destructie van elkaar.

… En dan nog wenst de ene gelovige de andere gelovige fijne kerstdagen toe, terwijl kerstmis de ultieme gedachte is van geveinsde vroomheid en het summum van sadomasochisme.

… In ieder geval zijn de Kerstdagen zoals uiteengezet door de Katholieke kerk ook een grote bullshit zoals de rest van alle christelijke feestdagen en Bijbelse vieringen.

 

Vuurwerk, OUD- en Nieuwjaar:

 

Het afsteken van vuurwerk op oudejaarsnacht is een Aziatisch gebruik dat overgenomen is door toedoen van Marco Polo. Deze heeft gedurende zijn reizen naar China het vuurwerkgebruik naar Europa meegenomen.

 

Zodoende is het gebruik evenals het afsteken van vuurwerk op oud en nieuwjaar als zodanig nageaapt van de chinezen.

 

… Maar bij het Chinese feest gaat het door middel van het tegelijk afsteken van vele vuurpijlen en evenzovele grote van rotjes gemaakte matten om de boze geesten te verjagen, waaronder een vreselijk monster genaamd “Nien”, die in de winter nachten de omgeving onveilig maakte.

 

… De chinezen waren daar zo bang voor dat ze binnenhuis bleven totdat ze ontdekte dat dit monster de rode kleur, vuur en lawaai vreesde.

 … Sedertdien wisten de chinezen wat ze moesten doen om de boze geesten en het monster te verjagen, zodat met het nieuwe jaar de goede geesten naar binnen kunnen.

 

En de Getallen?

 

De geestelijkheid uit de oudheid en met name de katholieke kerk had voor vele nummers een verklaring die meer op de eigen bijgelovigheid dan wel op gelovigheid berustte die vervolgens door de islam en andere religies werden overgenomen.

 

… Bijna iedereen kent het gekkengetal 11. 

 

Het getal 13 wordt het duivels getal oftewel het ongeluksgetal genoemd en wel omdat het een ondeelbaar getal is dat direct na een heilbrengend (12) getal komt.

 

Het getal 3 is door de kerk gesymboliseerd als de wel bekende drie-eenheid; een vader, zijn geest en zijn zoon.

 

Het getal 7 wordt het getal van volmaaktheid genoemd en wel drie +vier =7, je hebt de drie-ene god+ de vier aardse elementen is zeven.  Varianten hierop zijn 777, 666, 333, 888, 999

 

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

 

“Zo zie je dus maar weer, geloof, bijgeloof en geloven leiden slechts tot verspilling van krachten en verkwanseling van kostbare tijd
en energie.”

 

… De meeste goed geaarde mensen weet wie de eerste religieuze stappen heeft gemaakt tot we­reld­wijde mensen­rechten­schendin­gen en volkerenmoord door de eeuwen heen.

 … Het is ook bijna alom bekend wie de rechtstreekse afstammelingen zijn van de Bijbelse witteboorden criminelen en waar de eerste Bijbelgenootschappen hun ont­staan vonden en nu nog bestaan (het Vaticaan.)

 

De gelo­vige mensheid moet zich feitelijk heel diep schamen voor het ont­stane feit dat zij nu nog de leer van degene aanhangt die hun voorou­ders op allerlei afgrijselijke wijze door de eeuwen heen onverbiddelijk heeft verne­derd, onderdrukt en ver­nie­tigd.

 … Zelfs nu nog, zij het dan in een hedendaags legaal jasje en volgens een zogenaamd humane werkwijze die democratie heet of wat men hieronder verstaat!

 

Bescheidenheid siert de mens

 

Zo zegt de leer van Vishnuh: 

Het doel van de natuur is erop gericht om het leven voor eenieder te veraangenamen en niet om elkaar uit te buiten, te overtreffen en te overheersen. Niemand is meer of minder dan een ander.”

 

Onwillekeurig wie mij vrolijk of zalig kerstfeest toewenst is doorgaans iemand die op dat moment het goed bedoeld, maar waarop ik standaard nooit antwoord op geef in die strekking, en ik zeg ook niet “dank je wel”, want kerst is illusie, gelet op de achtergrondgedachte van de kerstviering.

… Maar om mijn goedbedoelde medemens niet te beledigen en om ze te tonen dat ik ze niet vijandig gezind ben zeg ik altijd “het gaat u goed. Doeiiii en tot nooit meer ziens!”

Dus… vrienden zullen we nooit worden, want wie niet doordrongen is van de kwaadaardige religieuze achtergrond van de kerstgedachte en wie samen huilt met de wolven in het bos om geliefd te worden, is niet te vertrouwen.

 

… Wij zijn Vishnuïsten, volgens de kerk heidens, daarom doen wij niet mee aan het misleidende christelijke kerstonzin. Wij zijn bij voorbaat vrede minnend ten opzichte van mede aardbewoners en leven graag samen in harmonie met goed geaarde en standvastige medemensen.

 … Maar er zijn wel degelijk grenzen waar wij uit zelfbehoud ons permanent aan dienen houden en daarom volgen wij de overlevingsregels van de natuur ook strikt na.

 

Als hoofdregel sympathiseren wij niet met mensen die veranderlijker zijn dan de bladeren der bomen. Deze hoofdregel heeft ons gemeenschap altijd beschermd tegen figuren en volken die meestal de realiteit des levens missen.

… Verder genieten wij bescherming van onze hoofdregel tegen mensen die een leidraad/ leer volgen of aanhangen die hun kwaadaardigheid voedt en aanwakkert en daardoor geijkt zijn als de meest gevaarlijke roofdieren in mensengedaante die op deze aarde nog ongehinderd rondlopen.

 

… Dit soort menselijke roofdieren is voortdurend op zoek naar slachtoffers om medemensen uit te buiten en te onderwerpen.

 

De natuur behoede ons ervoor dat wij niet in de godsdienstvalstrik terechtkomen en verstrikt raken in een wirwar van ellende, onmenselijkheid en onrechtvaardigheid.

 … Kortom, wij zijn niet-religieus en wensen onszelf te zijn en te blijven. Maar daarentegen wensen wij op basis van mensenliefde elk menselijk wezen, dat ons positief gezind is, elke dag een goede gezondheid, rijkdom en succes toe in hun verdere leven.

 

… Stel dat, als mensen elkaar helpen waar nodig zonder aanziens des persoons en zonder daarbij bijgedachten te koesteren, dan is de hele wereld gelukkig. Dan zal er ook geen verschil meer zijn tussen arm en rijk, geen diversiteit in ras noch etniciteit en er zal ook geen hang meer zijn naar godsgeloof en ongeloof, dan zal de mensheid als één aardse familie zonder levensongemak samen kunnen genieten van dit eenmalig leven dat ons gegund is door moeder de natuur die door het Universum wordt omvat.

De natuur is de schepper des levens. Ere wie ere toekomt.

 

             Door Gurubesar Lancar Ida-Bagu