Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

 

Do you want to become a member of the Vishnuh Society in the Philippines? Please send your request to email:: miles_gabion12@yahoo.com

 

 

Ang Mga Pangunahing Layunin

 

 

Lahat ng karapatan ay nakalaan. Walang bahagi ng publikasyong ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o ipadala sa anumang anyo sa pamamagitan ng elektroniko, mekanikal, pag kopya ng larawan, pag rekord, o kung hindi man, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.

 Upang protektahan ang orihinal na edisyon, ang lahat ng mga aklat ng Vishnuh-Society ay inilagay na naka-encrypt at pinaikli sa site na ito.

 

 

 

 

Ang mga layunin ng lipunang Vishnuh.

 

Magandang araw mga binibini at ginoo, mga lalaki at babae. Isang malaking kasiyahan para sa amin na bigyan ka ng paliwanag ng mga turo ng Vishnuh-Society, ang kasaysayan nito, at kung ano ang ating pilosopiya sa buhay, at bakit.

 

Sana, mayroong ilang mga tao sa inyo na naaakit sa ating lipunan at interesado sa pagsasanay ng mga agham na espiritistiko.

 

Pero baka may ilan din sa inyo na nadismaya sa mga kwento namin at nainsulto. Let me reassure you, misplaced ang feelings na yan. Iginagalang ng Vishnuh-Society ang bawat tapat na tao hangga’t iginagalang din ng ibang tao ang mga sumasalungat.

 

Ginagawa naming layunin, na patamisin ang buhay ng lahat, kaya hindi namin intensyon na makipag-usap sa isang tao para saktan o walang basehang pagkakasala.

 

Ngunit malamang na magtataka ka kung bakit kailangang buhayin muli ang lahat ng masasakit na pangyayari mula sa nakaraan. Ang ginawa ay tapos na. Hindi natin kailangang ikahiya ang mga kalupitan na ginawa ng mga nakaraang henerasyon? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang at tumingin na lang sa unahan, o magdasal at magtiwala na maging okay ang lahat?

 

… Hindi… Marami sa mga kasalukuyang suliraning panlipunan ang nagmula sa mga pagkakamali na ginawa ng mga ninuno sa Europa. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng nakaraan, mas mauunawaan ang kanilang mga supling ang kasaysayan ng mga suliranin sa kanilang lipunan.

 

Ang makasaysayang kamalayan na ito ay nagbibigay-daan sa kanila na kontrolin ang mga problemang ito at maghanap ng mga solusyon sa mas nakatutok na paraan.

 

Maaari nilang, halimbawa, pigilan ang mga ito sa pag-uulit ng kanilang mga sarili at maaaring magbigay ng positibong pagliko sa mga negatibo at mapanirang ideya mula sa nakaraan at i-convert ang mga ito sa mga nabuong plano. Hindi sila dapat maghintay, ngunit magtrabaho sa isang mas komportable at mas makatarungang lipunan, mas mabuti sa buhay na ito at sa planetang ito.

 

Upang ilarawan ito, kung paano ilagay ang mga negatibong pwersa sa mga positibong puwersa, maaaring gamitin ng isang tao ang ating binuo na larong Amansio sa pagpapalaya ng lipunan.

 

… Ang mga lalaki at babae ay hiwalay sa isa’t isa at hindi maaaring makipagtalik sa isa’t isa, maliban kung ang panginoon ay nangangailangan ng mga bagong alipin. Ang pinaka mabilis na lalaki noon ay ginagamit bilang mga sir.

 

Tulad ng isang alipin ay namatay sa gutom, uhaw, at pagod, pagkatapos ay ang paa o ulo ay naputol lamang upang ang posisyon ng bracket ay naging bakante para sa isa pang alipin. Nang makita ng mga pari ng Vishnuh-Society ang kahiya-hiyang gawaing ito una sa Africa at nang maglaon sa South America, nadama nilang obligado silang palayain ang mga alipin na Aprikano at Indian (mga katutubo) mula sa kanilang malupit na panginoong Kristiyano at sa kanilang mabibigat na tanikala.

 

Natuklasan ng Vishnuh-Society ang sistema na lumuwag sa mga kadena mula sa mabigat na bracket upang ang mga alipin ay nakatakbo ng mas mabilis ang walang ganitong hadlang. Ang chain system na ito ay orihinal na napakasama at mapanirang tool, ngunit ang Vishnuh-Society ay may positibong pag-ikot dito sa pamamagitan ng pag-convert nito sa anyo ng isang kapaki-pakinabang ngunit nakakaaliw na laro. Ang larong ito ay maaaring gamitin bilang isang warm-up para sa mga utak, upang maghanda para sa espirituwal na matinding trabaho, ang laro ay nagtataguyod ng sirkulasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga mata at kamay.

 

Ang mga alipin ay kadalasang pinalaya sa gabi dahil walang ilaw sa mga alipin na kuwadra, ang pagpapakawala ay kailangang gawin sa pamamagitan ng pag pindot. Ang laro ay angkop din para sa mga bulag. Ngunit ang Amansio ay higit sa lahat ay isang laro ng memorya, bahagyang dahil kailangan mong tandaan kung aling singsing ang kailangan mong kunin ang bracket at dahil ito ay nagpapaalala sa atin ng kakilakilabot na panahon ng dominasyon sa mundo ng Europa.

Bagama’t inalis ang pang-aalipin at apartheid sa halos lahat ng dako, hindi pa rin gumagaling ang mundo sa sakit na tinatawag na kolonyalismo imperyalismo.

 

Sa loob ng mahigit apat na raang taon, ito ay kumalat sa lahat ng kontinente at tiyak na magiging maraming henerasyon bago tuluyang makabangon ang mga aping mga tao sa nakaraan mula sa trauma na kanilang dinanas sa loob ng mga siglo.

 

Sa halos lahat ng bansang dating kolonya, kitang-kita pa rin ang mga bakas ng pang-aapi. Ang mga pang-aabuso tulad ng taggutom, kamangmangan, labis na populasyon, polusyon, at deforestation ay lumitaw dahil ang mga katutubo ay nanatiling hangal sa loob ng maraming siglo kaya sila ay umaasa sa kanilang mga pinuno.

 

… Nang ang mga kolonya ay naging independiente, karamihan ay muling nahaharap sa isang diktatoryal at tiwaling pamahalaan at ang malaking pagkakaiba sa uri ay isang maliit na grupo ng pinakamayamang namumuno sa napakalaking grupo ng mga tao na halos hindi makapagbigay ng mga pangunahing pangangailangan.

 

Sa katunayan, ang kanilang mga pinuno ay nangopya mula sa mga kolonyalismo at lalo na ang kanilang masamang ugali.

 

Kailangang matanto ng mga Europeo na nasa kanila ang lahat ng karangyaan at kaginhawaan na kanilang tinatamasa dito sa Kanluran, pangunahing sa pamamagitan ng pagsasamantala ng malalayong bansa at mga tao, at hanggang ngayon.

 

Ilalarawan ko ito sa tatlong halimbawa

 

1. Binabayaran nila ang mahihirap na tao ng isang sentimo para sa isang handmade shirt na binebenta nila dito sa halagang limampung euro.

 

2. Nagbibigay sila ng tulong sa pagpapaunlad sa mga bansa kung saan hindi lang nagugutom ang populasyon, ngunit hinihiling nila na makabili sila ng bahagi ng kanilang ani sa mababang presyo upang maiproseso nila itong muli sa pagkain ng kanilang mga baka.

 

3. Lalo na sa Netherlands, ito ay namumuhunan sa pagpapaunlad ng produksyon pangkalikasan, ngunit ang mga lumang polluting machine ay binebenta o ibinibigay sa mga umuunlad na bansa na may lihim na motibo.

 

…. Kung tutuusin, nakikinabang pa rin ang mga kanluraning bansa sa kanilang mga dating kolonya, ngayon lang nila iniiwan ang maruming gawain ng iba. Ang papel ng mapang-api ay outsourced sa mga miyembro ng mga katutubo. At upang hindi makaramdam ng labis na pasanin ang Kanluran ay nagbibigay ng tulong sa pag-unlad sa ilalim ng mahigpit na mga kondisyon, ngunit ang kondisyonal na tulong na ito ay hindi higit sa isa sa sarili nating tabako.

 

Sa mga aralin sa kasaysayan sa mga paaralang European at Colonial Time ay hindi o halos hindi ginagamot. Ang mga oras na ito ay dumating up ay sinasalita admiringly tungkol sa matapang na mandaragat na sa simula ng “Golden” ikalabing pitong siglo, ang unang Dutch kolonya na itinatag sa Silangan. Gayunpaman, hindi nito ipinaliwanag na sinunog niya muna ang isang buong lungsod.

 

… Ngunit kung ititigil nila ang ideyalisasyong ito ng kolonyalismo, kung hindi na nila balewalain ang mga krimeng ginawa ng kanilang mga ninuno sa Europa, at kung malakas-loob pa rin silang harapin ang kawalang-katarungang nagpapatuloy hanggang ngayon, kung gayon sila at ang mga susunod na henerasyon ay magkakaroon ng higit na pagkakaunawaan. sa mga sanhi ng malaking problema sa mundo at mas malaking pagkakataon na makahanap ng angkop na mga solusyon.

 

Ang pangako ng Vishnuh-Society na tulungan ang mga supling ng dating inaapi na mga tao na maibalik ang kanilang pagpapahalaga sa sarili at makabangon mula sa sakit na tinatawag na “Kolonyal na Imperyalismo,” sa pamamagitan ng pagkukuwento ng kanilang mga ninuno, na ang kanilang mga ninuno mismo ay hinding-hindi magagawa.

 

Sana, medyo pinalaki ng aming mga pagbabasa ang iyong isip at nabigyan ka ng kaunting pag-iisip. Marahil ay medyo nabigla ka sa delubyo ng impormasyon at wala kang ideya kung ano ang nasabi na.

 

Gayunpaman, kung hindi mo kailangan ang lahat ng ito, umaasa ako na patuloy kang mamuhay ng may positibong damdamin at naabot pa rin sa iyo ang aming mapagmahal na mensahe.

 

… Sa ngalan ng Vishnuh-Society, maraming salamat sa iyong atensyon at binabati kita ng magandang araw.

 

 

By Gurubesar: Lancar Ida-Bagus

 

FINI

– Lahat ng karapatan ay nakalaan. Walang bahagi ng publikasyong ito ang maaaring kopyahin, itago sa isang sistema ng pagkuha, o ipadala sa anumang anyo sa pamamagitan ng elektroniko, mekanikal, pag kopya ng larawan, pag rekord o iba pa, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.