Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

Dit is een korte samenvatting van
het boek “de erfzonde.”

 

 

Klik op de afbeelding om te bestellen!!

 

 

* Islamitische, Christelijke landen & Discriminatie

Het verleden heeft betrekking op het Heden

 

Vroegere aanhangers van de Islam, van de Katholieke kerk en van alle grote religieuze organisaties wereldwijd, hebben in het verleden zich eeuwenlang schuldig gemaakt aan alles wat hun God hun verboden heeft.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Allen die belast zijn met de zogenaamde heilige schrifturen zoals de Bijbel, Torah, Bhagavad- Gita, Koran en niet naleven, zijn vergelijkbaar als een lastdier dat boeken draagt.”

 

Heden ten dage maken sektarische stromingen ontsproten uit de hiervoor genoemde religieuze organen en in navolging van deze, met de Koran en de Bijbel in het vooruitzicht, zich direct schuldig aan allerlei misdaden en wanpraktijken tegen de menselijkheid.

… Dit blijkt uit de executies die naar willekeur worden uitgevoerd, kijk naar de etnische en religieuze zuiveringen, de genocide van heidenen of wat men daaronder verstaat, geestelijk en fysiek geweld, roof, afpersing, gijzeling en moord, ontvoeringen, martelingen en slavernij, al dan niet onder het mom van democratie, volgens de Sharia, namens God, in Jezus naam en in naam van Allah.

 

De misdrijven die IS (ISIS) sekte op grote schaal pleegt en andere sektarische organisaties en instanties over de gehele wereld genomen, verwijzen naar de vroegere werkwijze van de hoofdkerken (de Islam en het christendom) namens God en Allah inzake heksenjachten, kruistochten, Jihads, kruisvaarten, genocide en kerstening van de onschuldige mensenmassa met gebruik van sociaal, geestelijk en fysiek geweld.

 

Hoewel de wreedaardige praktijken en bekeringsacties van de IS in aantallen kleinschalig is, in vergelijking met de aard van de misdaden en misdrijven tegen de menselijkheid zoals door het christendom en de Islam (Arabië) in ver vergane tijden langer dan een millennium werden gepleegd namens God/Allah en Nu nog, is zij even ernstig en koelbloedig, en in alle tijden nimmer goed te praten.

 

Let wel:****In die millennia, waarin het christendom (het Vaticaan) en de Islam (Arabië) onbeperkte wreedheden beging tegen de onschuldige wereldbevolking bestond er geen mediamogelijkheden, zoals satelliet, tv, radio etc. zodat de ongebreidelde onmenselijkheden en wereldwijde mensenrechtenschendingen van genoemde hoofdkerken niet door onafhankelijke organen konden worden vastgelegd noch kenbaar gemaakt aan de wereld…

 

… Alle gruwelijkheden en mensenrechtenschendingen van de hoogste graad die destijds gaandeweg werden gepleegd door kerken en haar sympathisanten waren voor de gehele wereld een gesloten boek wegens het ontbreken van de wereldjournalistiek en techniek van nieuwsverspreiding, waardoor de volken die met tomeloos geweld werden verrast en geannexeerd door de religieuze organen van destijds niet voorbereid waren op een aanval en zich niet bijtijds konden terugtrekken noch zich in veiligheid stellen…

 

… De christenen en de moslims gingen toentertijd gruwelijk tekeer tegen de onschuldige wereldmensheid namens God en Allah, onder anderen, wrede verkrachtingen, onthoofdingen van kinderen en volwassenen met botte snijwerktuigen, tegenstanders stierven normaliter een verschrikkelijke dood, ze werden o.a. levend aan een paal geregen als saté, verschrikkelijke martelmethoden, vrouwenhandel en het houden van seksslavinnen, veelwijverij, kinderslavernij, pedofilie, genocide van een legio volkeren, willekeurige slachtpartijen en wraakacties jegens hen die hun godsgeloof niet wenste aan te nemen.

… Dus van wie hebben de sekten hun begane wreedheden van geleerd???

 

… En dat allemaal geschiedde vroeger in de christelijke wereld met behulp van de ridders. En in de contreien van de Islam geschiedde de wreedheden in samenwerking met Alibaba en de veertig roverachtige muzelmannen. 

… Later in de geschiedenis werd deze loslopende roversbende uitgebreid met Arabische geloofsfanaten in vereniging met haar sympathisanten die als wilde beesten te keer gingen in dorpen, steden en vreemde landen en die tegenwoordig in Europese en Aziatische boeken worden geromantiseerd als lieve jongens die vroeger overal waar ze kwamen recht en waarheid zaaiden, terwijl in feite 99% moordenaars waren in dienst van de Kerk en Moskee, aldus in opdracht handelden van religieuze leiders en kasteelheren.

 

… Dus alle ongekende wreedaardigheden die de sektarische stroming IS heden ten dage heeft begaan en alsnog begaat tegen de onschuldige en anders-godgelovige mensheid waren / zijn de Christenen en de Islam eigen. 

… Evenals de werkwijze van bekeren van vreemde volken tijdens de stichting van Christelijke en Moslimstaten en verspreiding van haar godsgeloof wereldwijd, refereren naar de huidige handelswijze van de IS en andere op dezelfde leest geschoeide sektarische stromingen die nog minimaal 2000 jaar volgens de huidige leest door moeten gaan met de realisering en vastlegging van hun Kalifaat indien dezen schouder aan schouder willen komen te staan met het Christendom en de Islam….

… Dus hetgeen de IS tot thans heeft bewerkstelligd is peanuts en geeft bij lange na niet eens een fractie weer van wat het Christendom en andere Hoofdkerken feitelijk op hun kerfstok hebben.

 

Daarom zegt de leer van Vishnuh:

“Als een gelovige met zijn wijsvinger naar zijn medegelovige medemens wijst, wijzen automatisch negen vingers naar zichzelf.”

 

Gelijke Kansen?

Heeft iedereen gelijke kansen op deze aardbol zoals vaak wordt gepromoot door overheden en religieuzen? Volgens hun grondwet wel op papier, maar niet in praktijk. Neen, behalve als je christen of moslim bent, of een kerk aanhangt van een niet bestaande God dan schijnt men kans te hebben om kansen te genereren. 

 

Heden ten dage 

… Voorts vindt Europa dat het niet normaal is wanneer christenen en Joden geen kerken en synagogen mogen bouwen in islamitische landen, maar een profeet belachelijk maken is voor hen de normaalste zaak van de wereld, want islamieten beledigen mag, dit valt namelijk onder vrijheid van meningsuiting. 

… Maar ga naar de binnenhof in Den haag staan en roep eens “de koning is een randdebiel”, of “Joden zijn schapen neukers” of “de Holocaust was hun verdiende loon” of “Zwarte Piet is racisme.” Zal men dan ook roepen “Je suis Charlie?”

 

… In alle vier bovenstaande gevallen is de kans zeer waarschijnlijk dat de roeper met politiegeweld te maken krijgt en zijn of haar recht op vrijheid van meningsuiting zonder pardon wordt vertrapt. 

… Het westen is een groot mediacircus waarvan de meeste westerse politici sociopaten zijn, die alleen maar liegen, bedriegen en steeds de waarheid verdraaien.

 

… Hypocrieten bij de vleet, want inmiddels spreken de besluiten van diverse westerse landen boekdelen om wapens te verkopen aan vooral islamitische landen. De VS levert voor $ 5 miljard aan Irak. 

Duitsland voor € 700 miljoen aan Dubai en Qatar, Nederland voor een half miljard euro aan Saoedi-Arabië, de VS voor $ 3,5 miljard aan Saoedi-Arabië, Frankrijk 1,5 miljard euro aan de Verenigde Arabische Emiraten. Ondanks alle ellende die de Islam veroorzaakt, doet het Westen maar wat al te graag zaken met die landen.

 

  Feitelijk moet alles wat in naam van religie en of politieke voorkeur schade wordt aangericht aan de wereldbevolking, veroordeeld en bestreden worden. 

… Ik ben tegen alle vormen van (volkeren) moord, daarom vind ik dat de Fransen en de rest van Europa maar eens moeten stoppen met het affronteren van moslims en hun landen te vernielen alleen maar om olie te stelen.

 

Maar vraag de oorlogszuchtige landen eens om gezamenlijk de Afrikaanse slagersgroep Boko Haram te vernietigen die op mensonwaardige wijze  kinderen en volwassenen onder hypnose of met gebruik van geweld en doodsbedreigingen van de familie dwingt tot islamitische terreuraanslagen. 

… Neen, daar voelen de westerse landen niets voor, want daar ginder valt voor de industrielanden niets of weinig te halen. Dan is dood en verderf wel toegestaan. 

Wat dat betreft, zijn het gewoon graaiers, die niet aan mensen denken, maar alleen aan hun eigen hachje en aan geld!

 

… Het is verre van juist om alle aanslagen aan de Islam te relateren, want een van de ergste en langdurigste conflicten wordt in Katholiek Columbia gevoerd, maar er zijn een handjevol mensen die zich daar om bekommert.

… Dus kijk ook naar de achtergestelde christelijke landen wereldwijd die nauwelijks het nieuws halen, maar waar dood, moord en doodslag onder de bevolking, wreedheid jegens elkaar, corruptie, haat, nijd, discriminatie om ras, godsgeloof en volksbedrog en verderf aan de orde van de dag zijn onder de banier van het Katholicisme en het christendom.

 

… Maar zodra het om moslims gaat dan is men in de rest van de wereld zo erg aangeslagen, en dit “dualistisch gedrag” bewijst voor de zoveelste keer de ingewortelde hypocrisie en racisme van de christelijke Europese gemeenschap. 

… Die mentaliteit druist tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel in, want religieuze extremisten wonen overal ter wereld, maar de tendens is om steeds met het bekende vingertje naar de moslimgemeenschap te wijzen…

 

… Dit onacceptabel menselijk wangedrag ten opzichte van andersgelovigen verspreidt zich als een olievlek over de gehele wereld waarbij autoriteiten uit eigen belang verschillen creëren en vervolgens goed praten in zelfbedachte regels en wetten, zogenaamd uit belang van land en volk, maar zodoende juist olie op het vuur gooien waardoor “Haat, Bedrog en Vernietiging” nimmer tot het verleden zullen gaan behoren…

 

…Ofschoon vele volkeren waaronder de moslims de wetenschappen hebben bestudeerd en overgenomen uit het oude India, wordt in bijna alle westerse landen gekakt op de moslims, terwijl ze vergeten, dat de bijdrage die de Islam aan de Europese wetenschap heeft geleverd o.a. fysica, mathematica en Chemie vele malen groter is dan welk ander godsgeloof dan ook. 

… De cijfers 0 t/m 9 heeft Europa aan de Arabieren te danken, Ibn Sina of Avicenna (Latijn) (voluit Abu Ali Al-Hoessein Ibn Abdoellah Ibn Sina) is de grondlegger van de moderne medische wetenschap.

 

… Terwijl dankzij de Arabieren de steden Alhambra en Sevilla voorzien waren van moderne irrigatiesystemen en straatverlichting, en Constantinopel honderden openbare toiletten telde, moesten de inwoners in West-Europa hun behoefte doen op straat, tegen de muur of achter een boom. 

… Dit zijn signalen waaruit apert blijkt dat de Arabieren ondanks hun extreem religieuze denkwijze veel verder ontwikkeld waren dan de christenen maar door deze uit puur jaloezie steeds werden onderdrukt, en dit is zo klaar als een klontje.

 

… Ten aanzien van “Je suis Charlie”: Anders Behring Breivik is de dader van de aanslagen in Noorwegen in 2011, waarbij in totaal 77 mensen om het leven kwamen. Hij heeft voorafgaand aan de aanslag een manifest geschreven waaruit extreemrechtse, staatsnationalistische, anti-islamitische en anti-feministische opvattingen blijken. 

… Van de Nederlandse politiek was Rutte noch iemand van de PVV aanhang op de dam te zien. Sterker nog, er was destijds niemand op de dam in Amsterdam te zien die zich om die slachting in Noorwegen bekommerde.

 

… De slogan “Je Suis Charlie” gaat de geschiedenisboeken in als de meest opportunistische uitspraak van deze eeuw. 

 Ieder weldenkend mens zou tegen een brute moordaanslag moeten zijn, maar dit mag echter niet gepaard gaan met zwakzinnig en wankelbaar gedrag, waarbij de wijze van redigeren met vernederende spotprenten van het allerlaagste niveau telkens willens en wetens worden gericht naar bepaalde groepen toe. 

… Die hele Charlie heeft de aanval bewust uitgelokt en het is heel anders voor hem afgelopen dan gedacht.

 

… Charlie Hebo heeft de vrijheid van meningsuiting ongegeneerd misbruikt om de profeet Mohammed als een proleet neer te zetten, als een barbaar die in zijn tulband en baard granaten verstopt heeft, als een persoon die andersdenkende mensen direct de kop afsnijdt, en dit heeft niets met de vrijheid van meningsuiting te maken maar gerichte diepgaande treiterijen bedoeld om dezelfde groepen mensen als achterlijk en gevaarlijk neer te zetten terwijl het christendom de haard en de uitvinder is van al het kwade op deze aardbol.

 

… Ironisch genoeg liepen gedurende de protestmars in Parijs een aantal “staatshoofden” mee, die in eigen land liever “geweld” gebruiken tegen minderheden in plaats van hun “verstand”, en die door hun aanwezigheid “Charlie Hebdo” incluis “Je Suis Charlie” letterlijk en figuurlijk ten grave brachten…

 

… Het zijn meestal dezelfde “leiders” die kinderen het pesten op school verbieden, maar daarnaast onder het mom van “vrijheid van meningsuiting” verergerde treiterijen op medemensen goedkeuren die menselijkerwijs niet door de beugel kunnen. 

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat dit niet de volksvertegenwoordigers zijn waarop de rechtgeaarde burger zijn stem moet uitbrengen.

 

… Keer op keer geeft het Westen gretig toe aan de Westers Zionistische media, aldus, zoals reeds aangehaald meet de Europese christelijke gemeenschap met twee maten.

… Om dit onrecht ten opzichte van medemensen (ongeacht godsgeloof en politieke overtuiging) en hemelsbreed verschil van mensenrechtenschendingen te delen met de wereld ”zwaai ik ook met de pen” en mijn leuzen zijn zoals ook de miljoenen manifestanten in Frankrijk hebben geroepen ”liberté, égalité, dessinez, écrivez” (vrijheid, gelijkheid, teken, schrijf.)

 

 

… De terreurdaad in Parijs dient veroordeeld te worden, maar ook de terreurdaden van landen als Duitsland, VS, Frankrijk, Nederland, UK, Zweden, enz., in het Midden-Oosten en Afrika…

… Frankrijk heeft in 2014 bij acclamatie een wet aangenomen die de ontkenning van de Armeense genocide strafbaar stelt door het Ottomaanse Rijk (de voorloper van het huidige Turkije.)

… Maar het is Frankrijk helemaal ontgaan dat zijn eigen volkerenmoord door Franse Christenextremisten op 1,5 miljoen Algerijnen als genocide moet worden gezien.

… Het was een onafhankelijkheidsoorlog werd er geopperd, dat daarbij 1,5 miljoen Algerijnse moslims gedood zijn in de Franse oorlogsdrang naar landjepik, is voor het Westen niet relevant terwijl Frankrijk miljoenen mensenlevens op haar geweten en genoeg bloed aan zijn handen heeft. En nergens was te lezen “Je suis Algérien.” 

… Dat de genocide op de Algerijnen op een dag gewroken zal worden, staat al vast, de tijd zal het leren, want ook kleine jongens worden groot.

 

… Op 13 januari 2006 kwamen de drones, boven een klein dorpje ergens in Pakistan, voor Ayman Zawahiri die dood moest omdat toenmalig opperrechter die besliste over leven en dood ex-President van Amerika George W. Bush het zo beschikt had ter verdediging van de “joods-christelijk-humanistische beschaving.” 

… De drones misten hun doel. Twee maanden later kwamen weer drones voor een Al Qaeda leider en alweer misten ze hun doel, bij de twee drone-aanvallen kwamen zesenzeventig kinderen en 29 volwassenen om, die part noch deelhadden aan die zogenaamde “war on terror”, en dit mocht allemaal ongestraft gebeuren vanwege de “joods-christelijk-humanistische beschaving.”

 … Aldus moet George W. Bush en aanhang direct gearresteerd en strafrechtelijk worden vervolgd wegens de betrokkenheid bij oorlogsmisdaden tijdens zijn regime.

 

… En het Westen o.a. Frankrijk heeft destijds geen stille mars gehouden van “Je Suis Pakistanaise”, en de missers werden met een sisser afgedaan, zoals gewoonlijk dus. 

… Dit is even ter herinnering voor al die miljoenen religieuze huichelaars in Parijs en hun sympathisanten in de rest van de wereld met hun opportunistische tekst “Je Suis Charlie”, waaronder een premier die geregeld loopt te blaten over “vrijheid en democratie.” 

… En nu dient Frankrijk een herdenkingsmonument voor de 1,5 miljoen Algerijnen te realiseren die door Frankrijk zijn uitgemoord zodat Frankrijk kan laten zien dat het niet met twee maten meet. Maar neen, zo verwaand als ze zijn zullen ze dit nooit doen, want zij zijn het superieure volk, toch?

… In Nederland moet bijna iedere oplettende burger goed op de hoogte zijn van de misdaden door Nederland gepleegd in voormalig Ned.-Indië.

… Vooral de vele duizenden standrechtelijke executies die uitstekend zijn gedocumenteerd door de bekende historicus Geert Mak. Over die donkere periode in de Nederlandse geschiedenis mag absoluut niet gediscussieerd worden, maar het leed die de Nederlanders onderging en de erbarmelijke omstandigheden waarin zij zich bevonden in de Jappenkampen, moeten breedvoerig worden belicht!

 

… Ten aanzien van Nederland moet hierbij ook worden aangetekend dat met de levering van wapens aan Desi Delano Bouterse door de Nederlandse Staat, het moorden en de revolutie in Suriname op 25 februari 1980 mogelijk werd gemaakt. Bouterse heeft immers zijn opleiding in Nederland gehad.

… Nederland was destijds volkomen op de hoogte van de plannen van de couppleger Bouterse waardoor medeplichtigheid aan de 25 december moorden kan worden verweten en ten aanzien van de Moiwana genocide duidelijk verwijtbare schuld ten laste kan worden gelegd. De betrokkenheid van Nederland in dit alles blijkt uit de stukken die pas over vijftig jaar mogen worden geopend.

… Een legio Nederlanders zouden graag willen dat slavernij nog bestond, want men heeft het steeds over de moslims die alleen maar moorden, maar kijk naar de Nederlanders wat ze geflikt hebben tijdens de politionele acties op Indonesië en zie naar de grootste groep verraders in de tweede wereld oorlog in Europa, dit waren de Nederlandse NSB waarbij behalve gewone burgers ook hoge ambtenaren waren betrokken o.a. burgemeesters en andere, waarvan een groot deel van hun nageslachten hedendaags dezelfde inborst ten toon spreiden. 

… Kijk maar wat ze in Bosnië hebben geflikt, Karremans en consorten, kijk maar naar de steun die ze verlenen om andersgelovigen (medemensen) te bombarderen.

 

… De christenen denken in hun verwaandheid een vrijbrief te hebben om het bloed van de ander ongestraft onder hun nagels vandaan te mogen halen; ze veroorloven zich de ander te treiteren in woord, in geschrift en in beeld; ze mogen de ander bombarderen voor een zogenaamd goed doel en gericht moorden; ze mogen liegen, bedriegen en volken tegen elkaar opruien in naam van democratie (Democratie= georganiseerd wantrouwen), en de tegenpartij mag slechts alles gelaten accepteren en werkeloos toekijken, terwijl in de meeste conflicten bij allebei de partijen evenveel bloed aan hun handen kleeft.

 

Rechtvaardigheid is in bijna alle opzichten

ver te zoeken

 

… Ieder weldenkend mens dient alle onrecht en alle aanslagen, oorlogshandelingen, dus ook die elders in de wereld plaatsvinden, te veroordelen en marsen te organiseren! 

… Dan pas geeft men blijk van geen onderscheid in rassen, godsgeloof, levensbeschouwing of huidskleur te kennen, maar zolang de kwade uitersten van “rassenonderscheid”, “rassenhaat” en “onmenselijkheid” deel uitmaken van de samenleving zal er nimmer vrede en wederzijds begrip groeien tussen de volkeren onderling.

 

In Europese landen, de Verenigde Staten, Zuid-Amerika o.a. Suriname en elders zich zo noemende christelijke en democratische landen worden niet-gelovigen gediscrimineerd. 

… Die godsdienstige overheden bevoordelen in het merendeel religieuze organisaties terwijl atheïsten en humanisten rigoureus worden belemmerd in hun vrijheid van meningsuiting middels toepassing van geestelijk geweld in een democratisch jasje.

 

En discriminatie, is een uitvinding van de kerk, want in vroegere bijbels werden slechte mensen zwart afgeschilderd met kroeshaar en-of sluikhaar, en de goede mensen waren wit afgebeeld. 

Later werden ook andere minder gekleurde volken toegevoegd aan de reeds gediscrimineerde volken en rassen, en zo kreeg deze intens gemene vorm van discriminatie navolging door alle religie minnende bevolking wereldwijd.

… Vooral religieleiders en godsdienstige staatshoofden schroomden zich niet voor om daar geregeld een potje van te maken, zodat discriminatie heden ten dage geïncarneerd is in de huidige maatschappij en in het leven van alledag.

 

Alle redenen om heden ten dage wereldwijd alle kerkhoofden, religieuze staatshoofden, de Paus en Bisschoppen, de Pope, Rabbijnen, Imams en andere Moslimleiders met onmiddellijke ingang in hechtenis te nemen en te onderwerpen aan een gerechtelijk en strafrechtelijk onderzoek.

… Tevens dienen tegelijkertijd alle godsdienstboeken vernietigt te worden en hernieuwd een “boek” worden geschreven waarin alle volken en rassen van de wereld alom vertegenwoordigd en verenigd zijn als eenheid.

… En de grondwet dient per omgaande wereldwijd te worden aangepast.

 

God(en) en Duivel(s) bevinden zich op aarde in de goedgelovige, haatdragende en kwaadaardige mensheid, en de Hemel, Nirvana, het Walhalla en Hel omvatten de leefomgeving van wat men ten goede en ten kwade heeft gecreëerd op basis van machtswellust en hoogmoedswaan.

 

De mens van tegenwoordig dient zich niet alleen expliciet uit te spreken tegen het Jihadisme, maar vooral tegen alle wereldgodsdiensten waaruit de sekten o.a. de Taliban, Boko Haram, Al-Shabaab, Al-Qaeda, Het leger des Heren, etc. zijn ontstaan…

 

… Mensen die middels geestelijk en fysiek geweld zich sterk maken voor hun godsdienst zijn in werkelijkheid geestelijk ziek en zwak en komen in de moskee/ kerk bij elkaar om hun leugens in stand te houden, want als ze alleen zijn hebben hun leugens geen vat. 

… Ze hebben elkaar nodig om de leugen te voeden. Dit zijn de kwaadaardige mensen die koste wat kost hun leugens overeind willen houden om medemensen te impressioneren, te onderdrukken en dom te houden.

 

Dat vooral het christendom en de Islam van oudsher geen enkel ander godsgeloof naast zich duldt is een geschiedenisfeit. Een goed voorbeeld hiervan is Indonesië.

… Lang voordat christenen en moslims deel gingen uitmaken van de Indonesische samenleving leefden de aldaar aanwezige Hindoes en de animisten van allerlei allooi grotendeels in harmonie met elkaar.

… Toen christelijke en Arabische zendelingen en fundamentalisten uit Europese en Arabische landen op Indonesië arriveerden, begonnen de problemen te berge te rijzen. Christenen werden tegen moslims en Hindoes opgejut om moskeeën en Korans in brand te steken en Hindoebeelden te vernielen.

… Maar de Moslims waren evenals hun opposanten ook (schijn) “heilig”, want ze deden van alles met plezier wat de Koran hun heeft verboden en niet verboden heeft.

… Ook alles moest wijken voor het Christelijk geloof.

… Precies zo dachten de moslims ook over de Christenen. Christenen verkleed als moslims vielen Hindoes aan, Christenen verkleed als Hindoes vielen moslims aan en omgekeerd.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Jaloezie is de zuster van kwaadaardigheid zoals de duivel de broeder is van de engelen.”

 

Daarnaast beschouwden de Christenen en de Islam de animistische leer van de inheemse bevolking inferieur aan hun beschaving zodat het uitmoorden op grote schaal van de inheemse bevolking het summum was van hun bekeringspret. 

 

Door de plunderingen van moskeeën en hindoetempels en genocide van de animistische bevolking door beide religieuze grootmachten, stonden de oorspronkelijke eilandbewoners als water en vuur tegenover elkaar. 

… Weg was ook de harmonieuze samenleving (de “gòtòng-ròyòng) die zo kenmerkend was voor de mensen die de Indische Archipel (thans Indonesië) toentertijd bevolkten.

 

… Zo is deze barbaarse werkwijze van raciale haat zaaiing ook geijkt aan de moderne democratische manier door hedendaagse Europese leiders zoals wordt gehanteerd door de Nederlandse Geert Wilders, de volksmenner, die de christelijke waarden en normen superieur acht aan iedere andere beschaving.

 

… “Maar Zij”, die het afschuwelijke voorbeeld gaven aan de sektarische groepen, die overal op de wereld dood en verderf hebben gezaaid en momenteel nog steeds zaaien volgens eigengemaakte samenvattende religieuze uitingen op basis van de Bijbel en de Koran, zijn wis en zeker ook hoofdelijk aansprakelijk voor alle mensenleed en nare gevolgen op deze aarde, want voorbeeld heeft doen volgen…

 

… Met andere woorden, de drie Hoofdkerken (de Bijbel, Torah en de Islam) die vroeger in Bijbelse tijden een drie-eenheid vormden, zijn ongetwijfeld de feitelijke hoofddaders en aanstichters van wereldwijd geweld en normloosheid, aldus vogels van hetzelfde pluimage die bij wet, mondiaal gezien, onmiddellijk verboden moeten worden.

… Dit, omdat deze religieuze grootmachten de aanzet zijn geweest, en alsnog, voor de vorming van sektarische groeperingen die in het recente verleden misdaden hebben gepleegd en nu nog plegen tegen de menselijkheid, mede door een eigengereide kopie te hanteren op basis van de zelfbedachte en geschreven godgeschriften van de hoofdkerken, aldus de Bijbel/ Koran en de Thora als voorbeeld hebben gebruikt en thans nog steeds.

 

Fait accompli is, dat de hoofdkerken in zeer ernstige mate medeplichtigheid aan alle misdaden gepleegd door sekten en godsdienstigen namens God en Allah ten laste moeten worden gelegd, en dit alles bewijst overduidelijk, dat God en Allah, Lucifer en Satan één en dezelfde zijn.

… Dus de pot op met alle godsdiensten, het zijn religieuze roversholen!

 

Ik had een droom, dat een rechtvaardige God, als die zou bestaan, dan ook niets te maken zou willen hebben met de religieuze mensheid, want hij / zij / het zou denken: rot op gelovigen; er rust geen zegen op jullie waanzin; laat je nakijken door een psychiater, tenzij deze niet zo gek is als jullie en los uw problemen zelf op. Jullie hebben door de eeuwen heen naar willekeur al genoeg rottigheid in mijn schoenen geschoven!”

 

Ik heb niets met religie en ik wil er ook niks mee hebben, maar ik kan me dit wel voorstellen van wat ik heb gedroomd wat een rechtvaardige God, als die zou bestaan, zou hebben gedacht, gezien het vroegere en huidige religieuze wereldbeeld van de godsdienstige mensheid. 

  

 

 

 Hoe kan de rechtvaardige religieuze mensheid

zich dan ontdoen van de vloek (kunu) der vervloekten?

 

Alles wat er duizenden jaren lang gaandeweg de religieuze overheersing door godsdienstige overweldigers werd gegenereerd van de uitgeroeide wereldbevolking is 100% bloedgeld waarop nimmer vrede kan rusten, ook al zou men tegenwoordig met de verkregen winst zogenaamde goede doelen financieren voor medemensen. 

Een vloek afkomstig van wereldvoorouders die als een onmenselijke zware last op de schouders van de religieuze mensheid rust is niet afwasbaar en in alle tijden nimmer goed te praten….

 

Er rust een vloek op alle godsdiensten, zoals de “Kruisvloek” van Jezus van Nazareth toekomt aan alle christenen, want zie de gewelddadige moord op deze man door gelovigen is voor de hand liggend, derhalve rust er geen zegen op geen enkele christen.

… Ook al menen de zogenaamde christenen voldoening te voelen in hun geloof en denken ze geluk te kunnen genereren door hun zogenaamde liefdadigheidsgevoel te delen met medemensen (meestal gelijk denkende.) 

 Maar het is geen hels karwei om middelen die van bloedgeld afkomstig zijn weg te geven aan sympathisanten om zodoende liefde te kopen. Met andermans leer is goed riemen snijden en in het algemeen geldt, “geen geld geen liefde.”

 … De enige manier waarop de religieuze mensheid zich van deze kruisvloek kan ontdoen waardoor wereldvrede en onderlinge saamhorigheid een feit zal zijn, is door totale vernietiging van alle zogenaamde heilige boeken en geschriften (de Bijbel, Qoran, Thora, Bhagavad-Gita, etc.) waarin de geschiedenissen van de afgeslachte volken door godsdiensten al eeuwenlang besloten zijn.

… Dan pas zal er alom vrede heersen en geestelijke berusting volgen door de geest van de natuur en de voorouders wereldwijd.

 … Maar er is zeker hoop, want verandering begint bij jezelf, aldus hoeft niemand af te wachten wie zijn harnas het eerst op de grond laat vallen en zich zodoende zichzelf verlost van de kunu (uitspraak ; Koenoe), die nolens volens greep heeft op het individu. Verlossing begint dus bij jezelf.

 

De kunu (Surinaams voor “eeuwige vloek”) zit in alle godsdiensten besloten die vernietiging behoeven. Het verleden van die vermoorde volkeren door religieuze organen van destijds moet voor altijd begraven en niet telkens worden herroepen in bedehuizen die in feite slechts de woede opwekt van de geest der natuur, omdat de verspreiding van de gore leugenachtige vertellingen over de vergane volken opgesloten liggen in de zogenaamde heilige boeken, preken en gebeden…..

 

… God bestaat niet en kan aldus niets en niemand iets hebben misdaan, want iets dat niet bestaat kan ook niets misdoen, maar als er een God bestaat dan komt “Hij/ Zij/ Het” alleen maar voor in het hoofd van kwaadaardige mensen.

… Dus de hoofddader die al het kwaad in de wereld onder de mensen heeft gebracht, “de religieuze mensheid”, bestaat vandaag de dag nog steeds. 

… En deze kunu, die kind aan huis is in de samenleving, wordt op de dag van heden alsnog door de profiteurs, belanghebbenden, religie- en regeringsleiders gepromoot, om zodoende geld te blijven verdienen over de ruggen van medemensen om ze met een goddelijk excuus te bedriegen en uit te buiten en de goedgelovige wereldbevolking dom en strak te houden.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Hoe vromer de geest des te groter het beest!”

 

Wij zijn leden (Vishnuïsten) van een niet-religieuze kloosterorde, volgens de Bijbel heidens oftewel geboren zondaren, maar ons goddeloos geweten gebiedt ons op voorhand om onze kennis te delen met onze niet wetende medemensen teneinde ze nodeloos lijden te besparen en blind vertrouwen te voorkomen, zodat medemensen leren de valkuilen van de kwaadaardige mensheid te herkennen en om analoog de omstandigheden daarnaar te kunnen handelen ter zelfbescherming.

 

 

 

 Ik wil graag bidden voor alle gelovigen inclusief voor gelovig Oekraïne, Rusland en nog vele anderen die een heilig boek adoreren dat zogenaamd vrede promoot en mensenliefde, terwijl de gelovigen elkaar met plezier de hersens inslaan en elkaar het leven constant zuur maken. Dit komt omdat er een natuurvloek rust op de volken en regering die vroomheid en godsdienst beschouwen als hun erfgoed. Bij deze.

 

Een oprecht gebed van een ongelovige

tot de God van de gelovigen;

 

LAAT ONS BIDDEN;

Genade voor alle gelovigen en met hun geest, amen.

 

… “Oh God/ Allah in de hemel, in het walhalla, in Jenna, het Nirvana, in de hel of waar U ook bent.

.. Laat uw volgelingen wereldwijd eens eindelijk horen waar u zich bevindt, daar ze sinds mensenheugenis naar u op zoek zijn maar totnogtoe u nergens kunnen vinden.

 

… Lieve Heer Krishna, Allah of welke Schriftuurlijke God dan ook; ik bid tot U opdat U verantwoording neemt door uw aardse conformisten die elkaar geregeld de hersens inslaan, elkaar bombarderen en afslachten direct bij u te ontbieden zodat er weer Vrede gaat heersen op aarde in de harten van alle mensen die ervan bewust zijn dat zij hun bestaan niet te danken hebben aan welke god dan ook, maar aan de Natuur die de Schepper is van alle dingen op aarde en van het universum dat groter is dan alle goden.

 

… Oh Lieve Heer/ God/ Allah daarboven; uw Schriftuurlijke richtlijnen brengen al genoeg onheil en smart voor uw aanhangers die ook hun uiterste best doen om uw Bijbelse slechtheid te evenaren door hedendaags allerlei mensenrechtenschendingen te betrachten en van alles doen wat u hun hartgrondig verboden en niet verboden heeft.

 

… Oh God de baas van alle gelovigen; uw strijdzuchtige supporters zijn ijverig bezig om U te bereiken, laat ze dan weten dat hun nutteloze gebeden om kracht ter bestrijding van elkander en uiterste slechtheid jegens elkaar niet tevergeefs zijn en dat hun ultieme hartenwens om voor altijd bij u te gaan wonen geen moment aan uw aandacht is ontsnapt.

 

… Oh Heer Krishna, Allah of welke kwaadaardige God dan ook; hoort U mijn gebed aan, van een oprechte ongelovige, die het goed meent met alle gelovigen ter wereld ongeacht ras, rang, stand, afkomst, politieke- of godsdienstovertuiging.

.. Laat uw gewetenloze paladijnen zo spoedig mogelijk het “beloofde paradijs”/ Djenna voor eeuwig binnen gaan en doe gauw s’íl vous plaît voordat uw hersenloze jaknikkers de aarde opblazen en nog meer onschuldige mensenlevens opeisen met hun godsdienstwaanzin c.q. oorlogswaanzin. Neem uw fanatieke imitators daarom vandaag nog mee naar uw huidige verblijfplaats in plaats van morgen, want opgeruimd staat netjes.

 

… Oh sadistische God, de vader van alle oorlogszuchtige volken; ik verzoek u dringend doch beleefd om al uw voorstanders van allerlei allooi onmiddellijk tot u te roepen zodat zij hun haat, opruiingspraktijken en verdelgingsstrijd ten opzichte van elkaar onbeperkt in uw bijzijn kunnen voortzetten in de Hemel, in het Walhalla, in het Nirvana, in Djenna of in de hel, opdat weer Harmonie en mensenliefde wederkeert in de harten van alle mensen op moeder aarde, die alles wat de Natuur heeft voortgebracht en alles wat daarin leeft liefhebben.

 

… Oh Heer Krishna, Allah of welke wraakgierige God dan ook; over hand en spandiensten bij uw grootse taak ter repatriëring van uw epigonen naar hogere sferen hoeft u echter niet in te zitten, want ik bied mezelf aan voor het goede doel om de vrede te doen terugkeren op deze wereld. En ter voorkoming dat uw wreedaardige volgelingen elkaar verder onnodig uitmoorden, bevechten en bombarderen ben ik uit menslievendheid geheel vrijwillig beschikbaar om als een goede herder al uw onvreedzame leden bijeen te drijven en U te assisteren bij de valbijl zoals een barmhartige Samaritaan betaamt te doen, ter zake de ten uitvoering van hun uitreis naar de Hemelsferen, nadat zij hun laatste heilige sacrament hebben afgelegd in Jezus naam of namens welke fictieve God dan ook; “AMEN.”  

 

 

 

VRIENDSCHAP IS TEGENWOORDIG

 VER TE ZOEKEN

 

Wie ware vriendschap vindt heeft een schat gevonden, helaas is echte vriendschap in de huidige samenleving moeilijk of bijna onvindbaar. 

… Dit heeft te maken met de wijze waarop de hedendaagse maatschappij zich een beeld van vriendschappen vormt en waarop mensen zich gedragen tegenover de ander waarvan de gedragsregels meestal worden opgedrongen door de eigen kring of omgeving.

 

Neem een voorbeeld aan de soapseries waarbij mensen in de meeste gevallen hun privéleven volledig op afstemmen. Nuchtere mensen zien dit tv-gebeuren slechts als ontspanning, maar de meeste nemen dit heel serieus.

.. Mensen zien hoe in soapseries de acteurs elkaar bedriegen, hoe ze elkaar verraden waar mogelijk, hoe ze elkaar te pas en te onpas vernederen ten overstaan van vreemden; ze gaan ook prompt met de vrouw van hun vriend/ vriendin of werknemer naar bed waarbij ontrouw aan hun eigen partner wederzijds schering en inslag is; Ze zetten een beeld neer alsof dit alles heel normaal schijnt te zijn, alsof dit alles de orde is van de dag.

 

En wie tegenwoordig niet mee wilt doen met de ontstane soaptrend valt gewoon uit de boot of wordt abrupt afgestoten en dom bevonden als een ouderwetse idioot.

.. In de zogenaamde moderne samenleving wordt geregeld gesuggereerd, dat mensen deze trend van normvervaging heden ten dage normaal behoren te vinden alsook alles die de maatschappij hen als normen en waarden volgens democratische bepalingen en christelijke maatstaven voorkauwt.

 

Vrienden zijn betekend dat men niet meedoet aan normloosheid en achterbaks gedrag noch verraad jegens elkaar, maar dat men voor elkander echt door het vuur gaat.

.. Ongeacht geloof of ongeloof moet een echte vriend of vriendin in de voortgang van een goede verstandhouding nooit of te nimmer voor een dichte deur komen te staan, daarom heet dit vriendschap voor onvoorwaardelijke hulp aan elkaar, ook al heeft men even geen tijd of geen zin in problemen van een ander.

 

Vriendschap is geven en nemen en voor elkaar gaan door dik en dun wat er ook gebeurt, ook al komt men door het een of het ander in het gevang terecht of men wordt van de een op de andere dag thuisloos.

.. Echter dit moet nooit afbreuk doen aan de vriendschap wat men met de ander heeft.

.. Vaak blijkt zodra iemand in de gevangenis terechtkomt of door eigen schuld of door een ander geen onderdak meer heeft, of partner gebonden, dat dan de jarenlange vriendschap abrupt wordt beëindigd.

 

Iedereen maakt weleens een fout of zegt iets wat men anders had kunnen verwoorden en als men dat dan uit praat kan dat ook naar tevredenheid worden opgelost.

.. De echtheid van deze vriendschap moet natuurlijk ook blijken of de ander voorgaande aan het probleem of problemen met respect of respectloos met de vriendschap is omgegaan, zodat men kan overwegen of de vriendschap moet worden behouden of niet..

 

… Maar echte vriendschap is tegenwoordig ver te zoeken. En er is altijd wel iemand die op zoek is naar dat maatje waar men op kan vertrouwen, waar men leuke dingen mee kan ondernemen, gezellig wat drinken en kletsen, elkaar steunen waar nodig en waar alles mee kan worden besproken, zonder dat men elkaar in de haren vliegt of in elk geval een probleem kan uitpraten en oplossen. 

.. Meestal door ontrouw en verraad zijn mensen het beetje vertrouwen dat ze nog hadden in de ander kwijtgeraakt en durven moeilijk een nieuwe vriendschap aan te gaan, bang om wederom teleurgesteld te worden.

 

Stop gewoon het contact met mensen die uw wantrouwen vergroten of geen goed gevoel achterlaten. Er komen vanzelf andere mensen op uw pad waarvan sommigen het tegendeel van uw wantrouwen meteen kunnen bewijzen.

.. Men dient in alles altijd zichzelf te blijven wat er ook gebeurt, want de waarde van het leven is jezelf zijn. Mensen komen en gaan weer uit je leven.

.. Op het moment dat men zich er niet meer fijn bij iemand voelt dient men deze lekker te laten gaan.

 

In alle Godsdienstboeken staat het een en ander geschreven over vriendschap, en ook volop spreuken en wel tot barstensvol.

.. Maar wat heeft men eraan als de gelovigen zich er toch niet aan houden dan alleen maar wanneer het ze goed uitkomt? Vriendschap wordt in die contreien meestal alleen gepraktiseerd in hun kerkelijke samenkomst, maar na het zingen van de psalmen zijn ze al bekomst.

.. Derhalve hebben de vriendschapssuggesties die in Bijbels voorkomen en worden gepredikt voldoende aangetoond, dat haar spreuken en mooie vertelsels echte vriendschap niet kunnen bevorderen noch in stand houden, maar zich vaak beperkt in “uit het oog uit het hart” totdat er weer een kerkdienst begint of wanneer de kerkcontributie moet worden geïnd.

.. Maar zodra de nood is aan de man zitten ze onbegrijpelijk te staren naar de bodem van de kan, dan zeggen ze heel schijnheilig “Laten wij tot Jezus onze god bidden.”

… En juist het gebed heeft de religieuze mensheid tot op de dag van vandaag slechts rampspoed gebracht, ook al verbeeldt de gelovige mens er baat bij te hebben, dit komt doordat sadomasochisme deel uitmaakt van haar leven.

.. Door te bidden roept de schijnheilige mens alleen ellende over zich af, de realiteit is zeer schrijnend te noemen. Op de een of andere manier heeft de godsdienstige mens plezier bij het ontvangen van pijn. 

Wie niet weet en begrijpt wat vriendschap inhoud leert van ons de betekenis hiervan en hoe deze feitelijk behoort te worden gereflecteerd in de omgang met medemensen die het behalve echt met je menen maar ook luisteren naar de onzichtbare pijn. 

.. Doe daarnaast rustig je ding of zing, maar kom ons niet voor de gek houden anders wordt de kwaaddoener bij ons rap snipverkouden. 

.. Na de verkoudheid volgt dan normaliter de sleur, dit is namelijk het sleutelgat van de voordeur. De vicieuze cirkel, daar wordt de kwaadwillende door ons direct naar toe verwezen, dit wil dan zeggen dat hun onbetrouwbaarheid ruim voldoende door ons is bewezen.

 

Wij Vishnuïsten willen gaarne vrienden zijn met iedereen, en het is niet zo dat men bij ons pardoes kan komen binnenstormen als in een kroeg, want ook bij ons gelden regels, normen en waarden die eenieder ten goede komen en deze staan allemaal nauwkeurig beschreven in ons grote realiteitenboek. 

.. Nogmaals wij zoeken schatten van vrienden waarmee wij ook alles kunnen delen, want gedeelde smart is halve smart en gedeelde vreugd is dubbele vreugd.

 

Maar voor de schatten van de duivel hebben wij echter nimmer plaats, want met dit soort gepeupel maken wij geen pas op de plaats.

.. Bovendien is hun leven voor ons geen stuiver waard, want wij zitten liever gezellig, zonder hoofdpijn en zorgeloos voor onze open haard. 

.. Wie goed voor ons is zal ook het goede van ons terugontvangen en wie ons slecht doet moet dan de gevolgen en de weerkaatsing van het kwaad met zijn blote handen opvangen.

 

Niemand wordt bij ons tot iets verkeerd gedwongen, maar als men iets doet voor de ander dient dit te komen vanuit het hart en niet omdat het moet gebeuren.

.. Het leven is keihard en onbevangen, maar echte vriendschap is voor geen gat te vangen. Eendracht maakt macht, dit heeft alleen de natuur in pacht, maar door deel uit te maken van haar kracht zijn natuurmensen al dik tevreden en door moeder natuur zeer geacht.

.. Samen één zoals de natuur moet het streven zijn van iedereen. .. Kom en wees onze vriend/ vriendin, want ieder die rein is van hart en van geest is bij ons altijd van harte welkom en bij voorbaat door ons zeer bemind.

 

… In de leer van Vishnuh staat de mens centraal. Derhalve koestert het Vishnuh-Genootschap onvoorwaardelijke liefde aan de loyale en goedmoedige mens.

 

Dit illustreer ik als volgt;

In het verkeer met medemensen bedanken Vishnuïsten allereerst de betrokkenen die hun goed hebben gedaan.

–  Bij herstel na een ziekte wordt de arts/ Chirurg bedankt en voorts allen die bijgedragen hebben tot genezing van de patiënt. 

– Verder overkomt onze hartgrondige dankbetuiging ook de hulpverlener of donateur etc. voor diens getoonde progressiviteit.

– Het is vanzelfsprekend dat een Vishnuïst daarbij tegelijkertijd dank uitbrengt aan de Natuur, dat deze de weldoeners heeft gezegend en begiftigd met een gave, dat tot heil is van iedereen. 

– Hier achteraan wordt de ultieme wens uitgesproken, dat de betrokkenen gezond en gelukkig moge zijn gedurende hun hele leven.

– Het doel van de Natuur is om het leven voor eenieder te veraangenamen. Dus alles draait in de leer van Vishnuh om de mens en het Universum c.q. de Natuur eigen dingen.

 

… In tegenstelling tot het Vishnuh-Genootschap prijst de religieuze mensheid eerst hun ideële God aan.

.. Daarbij wordt deze imaginaire God ook ten onrechte bedankt voor dingen waartoe “Hij/ Zij of Het” niet in staat is noch in staat kan zijn, omdat er simpelweg niet zoiets bestaat als een God.

.. Toen de vrome mens zijn God nodig had, was deze in geen wegen noch velden te bekennen. 

.. Ook de Schriftuurlijke gebeden om Gods hulp en het gegil van de aanbidders die de Hemel voorbijschreeuwde, waren allemaal aan dovemans oren gericht…

 … Dus in plaats van beterschap brachten de heilige gebeden de gelovigen slecht misère en wanhoop.

.. De goedgelovigen op aarde kregen ondanks hun veelvuldig religieus gezang en gebeden geen enkel gehoor van hun God, die waarschijnlijk op dat moment van nood, doofheid simuleerde, terwijl gods engelen daarentegen door al dat vroom geroep geen nachtrust hebben gehad, maar wakker lagen of rondfladderden in de zevende Hemel op zoek naar zielenrust…

 … En de hulpvaardige mens die in het dagelijkse leven daadwerkelijk erkenning en toekenning verdient voor zijn toewijding, bekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwen, verdwijnt voor de gelovige mensheid subiet op de achtergrond en blijft in realiteit ondergeschikt aan de verwaandheid van de religieuze mens. 

Dus, voor wie zijn religieuze medemens hulp biedt geldt dan de standaard; “Geen Eer aan wie wel Eer toekomt” en er staat de hulpvaardige mens slechts ondankbaarheid en hypocrisie te wachten…

 

… Dit oneerlijk en ondankbaar aanstootgevend gedrag van de gelovige mensheid in het algemeen stuit mij zeer tegen de borst waardoor ik (ook velen met mij) vaak de neiging krijg om dit soort gelovige debielen niet tegemoet te komen wanneer ze hulp behoeven. 

.. Ik laat ze het liefste stikken in hun bloed, want waarom zou ik ze eigenlijk moeten helpen?

.. Ze adoreren immers een barmhartige God die zijn volgers via hun heilige boek eeuwige hulp heeft beloofd voor wie hiernaar op zoek is? 

… Laat de gelovigen dan gebruik maken van deze Godsbelofte en “Hem” bij nood om hulp vragen of zich beklagen wanneer ze niet eens zijn met Godsbeslissing in plaats van medemensen lastig te vallen en te smeken naar medicijnen in plaats van hulp te vragen aan hun god?

 

… In feite behoeven gelovigen geen hulpbetoon van hun medemens, want hun lijden is immers de wil van hun God.

.. Laat ze toch maar rustig lijden en creperen namens hun “Heiland”, want ze moeten behalve bidden en trouw zijn aan het geloof ook altijd gehoorzaamheid betrachten aan God. .. Derhalve mag aan gelovigen bij ziekte geen medische noch humane hulp worden verstrekt. 

“God” heeft ze immers nodig als bouwsteen met het oog op zijn Hemelse bouwplannen.

.. Vandaar dat “Hij” zijn vrome aanhang ziek en gewelddadig maakt zodat ze spoedig sterven en elkaar ijverig afslachten om als bouwmateriaal te kunnen fungeren voor de bouw van nieuwe appartementen ergens “daarboven” bij God/ Allah.

… Dit laatste is begrijpelijk gezien de grote drommen vrome mensen die met de regelmaat van de klok de hemel en het Walhalla binnen gaan ten gevolge van aanslagen door fanatieke gelovigen, o.a. religieuze oorlogshelden en particulieren die door het een en ander een woonplek in de hemel believen.

 

… Gelovigen zijn volgens Bijbelse interpretaties voorbeschikt. Ze worden dus niet voor niets ziek, het is derhalve geen wonder dat de hulpbehoevende en zieke religieuzen ook niet beter mogen worden, omdat ze als de wiedeweerga tot God moeten “heengaan.” 

God is met, voor en tegen de religieuze mensheid. Het is dus hun lot, doe daarom geen moeite om de religieuze mensheid te helpen bij nood en oorlog, want religie is God gerelateerd en alleen toepasbaar op religieuzen die hun godsdienstregels stipt behoren na te leven voor het verkrijgen van paradijslijke voldoening na hun dood, zoals God via de Bijbel aan zijn kwaadaardige aanhangers beloofd.

.. Het lijden is Gods werk, en aldus is het ieder toegestaan geen enkele gelovige medemens bij te staan, want hun lijden is de wil van hun God/ Allah. Dus gelovigen “take it or leave it!”

 

… In de praktijk komt naleving van Godsregels door Godsaanhang neer op onbehoorlijk en onmenselijk gedrag ten opzichte van medemensen en waarin hun ongehoorzaamheid zich ook afspeelt onder toezicht van Omnia (=God.)

.. Gelovigen zweren meestentijds bijna alles te kunnen met de hulp van hun God, maar zodra het uur van de waarheid aanbreekt is hun God zoals normaliter zogezegd ziende blind en zo doof als een kwartel en verzuimd daarbij willens en wetens hulp te verlenen aan zijn volgers.

 

… Opmerkelijk is, dat God na zijn ontstaan in het brein van de religieuze mens spoorloos verdween en totnogtoe zich schuilhoudt uit angst voor de woede van degenen bij wie de vrome wereldheerschappij namens God kwaad heeft gedaan.

.. De gedupeerden zijn naar “Hem” op zoek, maar hebben God tot op heden nog steeds niet gevonden om hem om rekenschap te vragen voor alles wat de religieuze mensheid in zijn naam heeft bewerkstelligd ten opzichte van de onschuldige en andersgelovige medemensen.

.. Zoekt, maar gij zult helaas niet vinden!!!

  

 

  정보 통신

      

 

  

정보 통신

 

  De Grote dwaasheid

 

Als men alles goed op de keper beschouwd kan de Islam, de Thora en het Christendom in feite worden aangemerkt als de Pubers van de wereldgodsdiensten, met de bijbehorende grootsprakerigheid en zelfgenoegzaamheid, die ook voor hen kenmerkend is. 

Waar de zogenaamde Christenen en Moslims de verregaande arrogantie vandaan halen om te beweren dat zij het bij het rechte eind hebben en anderen daarvan te overtuigen, weet Joost alleen te vertellen, die helaas niet meer leeft.

 

De Veda’s en het Hindoeïsme zijn vele eeuwen ouder dan de Bijbel, de Thora en de Koran.

.. De oudste geschriften van het Hinduïsme zijn de Veda’s, bestaande uit een verzameling van gebeden en hymnen die bekend staan als de Rig-Veda, de Sama-Veda, de Yajur-Veda en de Atharva-Veda.

.. Ze werden in de loop van verscheidene eeuwen door diverse familieclans samengesteld en omstreeks 1000 v. Chr. voltooid door de godsdienstige belanghebbenden van de Indiase gemeenschap.

.. Aan de veda’s werden later in de geschiedenis door kwaadaardige religieuze Hindoes en overheersers andere geschriften toegevoegd, onder meer de Brahmana’s en de Upanishads.

 

Desondanks is de Veda’s geen Gods boek voor de mensheid, want er bestaat niet zoiets als een boek van God voor alle mensen, maar de Bijbel ook niet, die 400 jaar na Christus haar ontstaan vond, ook al is hierin zogenaamd de toekomst globaal voorspeld.

.. Weet alleen maar dat het niet moeilijk is om te beweren dat water nat is, of dat wie niet kan zwemmen en in het water valt zal verdrinken en dat sterven hiervan de uitkomst zal zijn.

Dat de Almachtige God der gelovigen de toekomst van de mensheid precies kan voorspellen is ronduit bullshit, daar alle zogenaamde profetieën neerkomen op het feit, dat het verleden betrekking heeft op het heden en de mensheid vaak door eigen stupiditeit in herhaling valt. 

.. Iedereen kan zaken voorspellen op basis van logica, bijvoorbeeld “het zal gaan regenen een dezer dagen, maanden of jaren” of “na regen komt zonneschijn” of “achter de wolken schijnt de zon” of “wie niet eet gaat dood” of “God bestaat niet”, enz.

Dat de gelovige mensheid van vroeger o.a. dwaasheid in pacht had is een geschiedenis feit, maar dat de mensheid van tegenwoordig met al zijn kennis van de 21ste eeuw zich nog steeds schaart achter de idiote Bijbel en Koranverhalen is intriest te noemen, te kwalificeren als de slaafse epigonen oftewel de religieuze slijmballen van deze tijd die slechts fungeren als doorgeefluik van de gevestigde religieuze grootmachten.

  

 

 

RELIGIEUZE MENSEN ZIJN VRIENDEN MET PAPEGAAIEN

 

In het algemeen zijn de meeste religieuzen net papegaaien oftewel nabootsers want ze nemen alles klakkeloos aan wat er in hun zogenaamde “Heilige boeken” staat zonder erbij na te denken.

 

En volgens menigeen is de Bijbel en andere godsdienst verhandelingen door God geïnspireerd, dit houdt in dat God verre van slim is.

.. Dit gegeven is direct af te leiden uit verklaringen van de Bijbel waarin staat dat de aarde het middelpunt van het heelal is en dat de zon, de maan en de sterren om de aarde draaien die bovendien zo plat is als een dubbeltje, en dat God een rib van de man nam en daaruit de vrouw boetseerde.

.. Bij de Islam viel er een bloedbal uit de lucht als afkomstig van Allah die bij contact met moeder aarde zich automatisch tot een levend wezen vormde.

.. Zo heeft elke godsdienst een eigen idiote theorie en interpretatie omtrent het ontstaan van de mensheid en van hun zelfverzonnen kwaadaardige God.

 

Wat de waarheid betreft gaat het er niet om hoe oud het boek is, feit is dat vroegere machthebbers die boven aan de top stonden in de middeleeuwen en ver daarvoor hun ficties hebben samengeweven met bestaande waarheden waardoor de vertelsels die in de zogenaamde heilige boeken voorkomen niet als afkomstig van een God noch van goden kunnen worden beschouwd. 

Zo vond ook de mythe haar weg naar de Bijbel en andere religieuze geschriften, die gaandeweg de geschiedenis regelmatig werden aangepast.

.. Met andere woorden; alle zogenaamde heilige boeken zijn door de geschiedenis heen door machtswellustelingen samengesteld en geschreven met behulp van sympathisanten op inspiratie van hun positionele gegevenheden.

 

In alle quasi heilige boeken komen als afkomstig van vroegere beschavingen een heleboel algemene wijsheden voor die geheel worden overspoeld door al de apekool die er geschreven staat, dit omdat ook dwazen wijze woorden kunnen spreken en schrijven. 

De zogenaamde heilige boeken die door mensenhanden geschreven zijn, ook al worden mensen door God / Allah geïnspireerd door ze alles te laten noteren wat hij/ zij/het ze influistert, kunnen niet als heilig worden aanvaard omdat mensen fouten maken.

… En een heilige boek is pas heilig en volmaakt als God / Allah het zelf schrijft, en voor zover ik weet is dat (nog) niet gebeurd.

 

   

DE VOORSPELLING

 

“Vrijheid van meningsuiting en vrije pers” hebben in de Islamitische landen nooit bestaan, ze worden als vanouds door het Westen betiteld als “schurkenstaten” die voornamelijk worden bewoond door terroristen waarin Moslims als dagelijkse sleur elkaar met explosieven opblazen, Moslims extremisten die andersdenkenden ombrengen zoals “het oplossen van files door alle auto’s op te blazen.”

 

Maar om te zien hoe schijnheilig en berekenend de Europese landen zijn dient men goed te beseffen dat wat vandaag nog doorgaat als een schurkenstaat, morgen een bevriende staat van het Westen wordt. 

Cuba en Libië, en zelfs een beweging als de PKK, die lange tijd op de lijst van terreurorganisaties vermeld stond, is nu een beweging die alle steun van het Westen geniet.

.. En elke actie van het westen op de collectieve vijand o.a. IS, Al-Qaeda, Taliban etc. maakt zelfs dat de PKK wordt beschouwd als een bevrijdingsleger.

 

Opmerkelijk is dat het Westen altijd al de hand heeft gehad in de groei van de bekende beruchte Islamitische terreurcellen o.a. de Taliban, want de meeste aanslagen in Afghanistan en elders ter wereld werden door de CIA geïnstrueerd.

.. Door onderlinge ruzie zijn beide partijen eensklaps elkaars aartsvijanden geworden waardoor als gevolg hiervan de tegenpartij van de Taliban thans op alle steun kan rekenen van de CIA en het Westen om de Taliban te bestrijden.

…. Dit is het vuile spel dat er gespeeld werd en zelfs nu nog. In werkelijkheid wordt op grote schaal gegraaid en rekeningen tussen warlords onderling vereffend.

.. Maar het ligt zo lekker in het gehoor om alles onder de noemer “strijd tegen terreur” te scharen om zodoende de smerige oorlogsacties van het hebzuchtige Westen bij de wereldbevolking te kunnen rechtvaardigen.

… Het Westen zoekt zelfs toenadering tot Iran en andere schurkenstaten bij uitstek! De reden hiervan is, omdat ze de belangen van het Westen dienen wat niet wil zeggen dat opeens in de landen als Cuba, Libië, Iran men in alle vrijheid zijn mening kan uiten of dat de pers opeens kritiek op de Mullahs mag uiten of dat de Europeanen opeens goede vrienden zijn.

 

Ook nu levert Nederland en Westerse landen op grote schaal wapens aan landen waarvan de leiders de bevolking onderdrukken, journalisten het onmogelijk maakt om in vrijheid te werken, geen vrijheid van meningsuiting enz. en toch mogen die landen volledig op Westerse steun rekenen.

.. De Westerse landen hanteren hierbij wel de uitdrukkelijke voorwaarde dat de wapens niet tegen bevriende naties ingezet mogen worden, m.a.w. wel tegen het eigen volk! 

.. Dus de belangen van het volk worden hiermee niet gediend. Het Westen is heus niet zo begaan met het lot van haar andersgelovige medemens noch in hun situatie geïnteresseerd. 

.. En uit wraak verrekent het volk op haar beurt dan weer de rekening door het plegen van aanslagen in het Westen.

 

Niet elke moslim is een salafist, wel is iedere salafist moslim. Moslims zijn in werkelijkheid salafisten die nog uit de kast moeten komen.’ 

.. Sommige democratisch denkende moslims laten niet-moslims graag geloven dat ze gematigd zijn, maar achter je rug naaien ze je waar je bij staat. En al houden de moslims zich gedeisd, ze zullen de niet-moslim pas accepteren als die ook moslim wordt.

.. Ze zijn als hun seytaan verzot op de westerse vrijheden, maar alleen zodat ze hun godsgeloof met de voordelen van het westen kunnen genieten.

Het is duidelijk dat het Westen nog niet helemaal beseft dat ze reeds geruime tijd zich in de arena bevindt en hun vroegere vijand reeds lang geleden de invasie met behulp van sociale wapens in Europa heeft ingezet om haar oorspronkelijke doel te bereiken terzake consolidatie, overname en vernietiging van de varken etende vijand. 

.. Het Westen heeft de slag al bijna verloren zonder dat ze dit beseft en de totale overname van Europa door de nieuwe machthebber zal op langer termijn apert zijn.

Het Westen leeft nog in de waan dat ze vrijheid voorstaat en zogenaamd wijd en zijd zegeviert met hun verderfelijke wapen dat democratie (= georganiseerd wantrouwen) heet.

.. In de zogenaamde democratie van Europa zit ook de DOOD en ondergang verscholen van het Westen en de verwesterde landen, want de mogelijke overwinnaars zijn paraat en staan al een zeer lange tijd ongeduldig te trappelen om hun vijand te overrompelen, ze volledig in te nemen en te vermorzelen met de slogan van de toekomst “Je suis un Oriental.”

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Wie het land van zijn vijand wenst te annexeren zal dezelfde gedachten, het gedrag en de eigenschappen van de vijand zich eigen moeten maken;

– wie de vijand wenst te verslaan dient tot de laatste snik in zijn schoenen te staan;

– wie geen argwaan wil wekken, dient hypocrieter te zijn dan hem of haar;

– wanneer de vijand zich nonchalant gedraagt, wees dan altijd alert en vooral charmant;

– als de vijand zichtbaar vertrouwen toont, ontwikkel dan onzichtbaar wantrouwen. En als het zover is dat uw vijand niets meer op u heeft aan te merken, dan is dit voor u het teken dat de dag van morgen aanbreekt om de vijand te overwinnen dan wel te verslaan.”

 

 

 

Ze zijn zo godvrezend maar…

 

In de meeste veelbesproken Christelijke landen o.a. Nederland etc. worden ingezetenen geregeerd door zogenaamd christelijke politici die beweren aan hun medemensen te denken en het leven voor ze te willen vergemakkelijken.

.. Maar het tegendeel hiervan blijkt keer op keer waarschijnlijk te zijn, behalve wanneer verzaking van een bepaalde richtlijn ongewenst zou zijn waardoor ze in de problemen zouden kunnen komen en hun geveinsde christelijkheid buiten spel zou worden gezet (bijvoorbeeld door demissie.) 

Verder beweren deze over het paard getilde christenen met een gladgestreken facie elke dag volgens het woord van god te leven en willen staan voor het geijkte beeld van een christenmens volgens Bijbelse fantasieën.

 

.. En bij dit alles stoppen ze gretig hun zakken vol met belastinggeld en verzinnen daarbij allerlei plannen om op de meest mogelijke en onmogelijke manieren de burgers te benadelen en te beknotten in adequate zorg.

.. Voorts zorgen ze als geen ander, dat armoede onder het volk gestaag gedijt door minder bedeelden afhankelijk te laten blijven van een afgemeten aalmoes (bijstandswet) waarvan het overblijfsel, na aftrek van de door de overheid bepaalde vaste lasten, grenst aan dood gaan. 

En om hun zogenoemde gulheid te tonen denken ze de sociale problemen van de burgerij te hebben opgelost met hongerlonen (verplichte vrijwilligerswerk) zonder beloning, die gelijkstaat met moderne slavernij onder bedreiging van geestelijk geweld (kortingen op de uitkeringen), terwijl de verstrekte aalmoes net genoeg is om nog niet dood te gaan, laat staan dat men geld over houdt voor het dagelijkse brood en de bijbehorende zorg die men daarbij nodig heeft.

 

.. In hun drang naar bezuiniging van landsbegroting met hun vaak onzinnige maatregelen van bestuur, worden kinderen die de toekomst zijn van de samenleving alszodanig kansarm gemaakt zodat ze ontspoord raken als gevolg van het ontbreken van stimulerende faciliteiten en mogelijkheden die hun opvoeding ten goede komen en ontwikkeling kunnen bevorderen. 

Niet ieder mens is gelijk, aldus is voor ieder levend wezen als individu een bepaalde aanpak vereist zodat men zich positief kan richten en op passende wijze de maatschappij kan dienen met zijn / haar talenten en vaardigheden.

 

.. Het is duidelijk dat godsdienst, gelet op degenen die er wel bij varen en hiervan volop kunnen profiteren, alleen bedoeld is voor de eliteklasse, maar voor de minima betekent godsgeloof zoals van oudsher “Heliosachtige” wantoestanden.

.. Het hele godsgeloof in het algemeen is niet rechtvaardig behalve als men de ontberingen voor lief neemt en de martelaar blijft uithangen, alles maar gedwee opvolgt en zich onthoudt van commentaar wat er ook gebeurt. 

De christelijke politici (heersers) denken devoot te zijn maar in werkelijkheid zijn het slechte mensen, die alleen op het geld uit zijn van een ander, en als zij de macht ertoe hebben, desnoods dit allemaal zich toe-eigenen door geweld te gebruiken; doch geestelijk geweld is ook een vorm van geweld.

 

Zo zegt de leer van Vishnuh:

“Een goed mens is iemand die uit menslievendheid en compassie ongeacht godsgeloof en ongeloof goed doet en niet doet alsof die goed is.”

 

Om de wereldvrede te bevorderen moet vanaf heden wereldwijd speciaal godsdienstonderwijs op alle scholen worden verboden, want de jeugd wordt op jonge leeftijd zwaar belast met vreemde en onbegrijpelijke verschillen waar ze alleen maar agressief van worden, want door religie leren ze te discrimineren en onderscheid te maken tussen rassen en volken, terwijl iedereen (gelovig of niet) het zelfde is. 

Goed religieus geschoeid zijn is zeker geen voorwaarde om in vrede te kunnen leven met medemensen, maar het besef van liefde voor elkaar en dat we één zijn betekent vrede voor iedereen.

  

Alleen de Natuur is onvergankelijk

 

Onthoudt mensenkinderen;

Er staat van alles in de Bijbel, in de Koran, de Thora, de Bhagavad-Gita en in andere godsdienstboeken, maar nergens staat er de tekst “Geloof niet alles wat je leest.”

 

Niemand moet door mijn natuurlijke compilatie zich schuldig noch aangesproken gaan voelen, want dit alles komt vanuit mijn hart. 

Men kan hoog of laag springen, maar wie zich stoort aan het spreekwoord “wie de schoen past trekke hem aan”, dient dan uit zelfrespect met grote spoed hemelwaarts naar God/ Allah te gaan, want bij hem / het of haar hoort gij thuis en daar moet gij ook voor altijd gaan wonen, omdat op deze aarde geen plaats is voor mensen die geen mensenliefde kennen ten opzichte van hun medemensen en de alomvattende natuur, die de bron is van het leven en de ontstaansgeschiedenis daarvan in zich herbergt.

 

… Daarom mensen wees gelukkig door bij de realiteit te blijven en in de realiteit te leven, leef nu en doe iets goeds terug ter continuatie van de levenscycli van de natuur in al haar natuurlijke levensvormen. 

Wees dus goed voor de natuur, wees ook goed en rechtvaardig voor uw medemensen, en in alle redelijkheid en billijkheid ook voor alle andere levensvormen en voorts voor alles wat de natuur c.q. het universum tot nu toe heeft voortgebracht en nog zal voortbrengen, voor eeuwig. 

 

 

Een verzoek aan de wereldmensheid

 

Dames en heren, meisjes en jongens,

Het Vishnuh-Genootschap is een eeuwenoud orgaan van niet-religieuze wereldburgers dat vanuit haar menslievend uitgangspunt en voorouderlijk empirisme medemensen wil helpen om het leven gezond en wel door te komen volgens haar eeuwenoud onderwijssysteem.

 

Daarnaast wenst het Vishnuh-Genootschap iedereen het beste toe, die deze aardse natuur liefheeft en de aarde verkiest als verblijfplaats boven de Hemel/ het Walhalla/ het Nirvana of de Hel. 

En iedereen die in “daarboven” gelooft komt voor ons part ook in aanmerking voor een plek in de hemel/ het Walhalla/ het Nirvana of de Hel, het liefste vandaag nog in plaats van morgen. Dus het Vishnuh-Genootschap wenst voor iedereen het beste.

 

Om haar doelstelling te realiseren teneinde medemensen beter van dienst te kunnen zijn, heeft het Vishnuh-Genootschap een verzoek aan de wereldmensheid ongeacht rang, stand, afkomst, religieuze of politieke overtuiging.

 

Het Vishnuh-Genootschap vraagt liever haar medemensen om een gunst, in plaats van samen met haar clan en volgelingen voor haar overtuiging medemensen te gaan vermoorden, te beroven van have en goed en allerlei wreedheden jegens hen te begaan, zoals het Christendom, de Islam en soortgelijke religies eeuwenlang hebben gedaan namens God en Allah teneinde er materieel beter van te worden waardoor deze godsdiensten heden ten dage de positie hebben bereikt van rijk en machtig via de ruggen van medemensen en op bloedgeld van de wereldbevolking…

 

… Wij zijn Vishnuïsten, wij hebben geleerd respect te koesteren voor het leven, wij hebben aldus geen kwaad in de zin ten opzichte van medeaardbewoners.

.. Het Vishnuh-Genootschap is humaan naar alles wat leeft en niet in staat tot molest noch onderdrukking van medemensen om zodoende gelden en goederen te verzamelen teneinde haar boeken te kunnen drukken, schilders en tekenaars inhuren en gebouwen kopen zoals de kerken eeuwenlang en wereldwijd hebben gedaan.

 

… Kijk hiertoe maar naar het Vaticaan en naar andere wereldgodsdiensten wat deze met het geld doen, dat zij eeuwenlang bijeen hebben geroofd en middels uitbuiting van de onderdrukte volken. 

Op deze wijze hebben de bestaande religies hun overlevingskansen versterkt en haar verzonnen godsdienst geconsolideerd.

.. Derhalve heeft het Vishnuh-Genootschap geen respect voor geen enkele religie noch voor de religieuze mensheid, maar het Vishnuh-Genootschap heeft wel respect voor elk levend wezen als onderdeel van de natuur.

 

 … Voorts heeft het Vishnuh-Genootschap zich in het verleden nimmer opgehouden met materiële zaken of om haar vermogen te verhogen, en wat zij niet heeft kan zij ook niet uitgeven.

 

… Het leven is geven en nemen, het Vishnuh-Genootschap moet het ook hebben van medemensen, maar niet van God(en), want goden bestaan niet maar werden ooit zelfbedacht door verwaande mensen als toevluchtsoord om hun gepleegde misstappen te kunnen rechtvaardigen en te vergoelijken…

 

… Derhalve doet het Vishnuh-Genootschap namens haar leden bij deze een verzoek aan de wereldmensheid, dat misschien ongewoon lijkt en vraagt u om haar grootste wens is om overal ter wereld van zich te laten horen en dat alle activiteiten van het Vishnuh-Genootschap worden gecentraliseerd in een vaste stek.

 

… Het Vishnuh-Genootschap is behalve alleen op zoek naar een filantroop die iets voor zijn medemensen over heeft, maar ook naar aardbewoners zoals door het Vishnuh-Genootschap word bedoeld en Schriftuurlijk heeft vastgelegd. Alles wat leeft, beweegt en deel uitmaakt van de aardse natuur zijn natuur eigen dingen.

 

Door Gurubesar: Lancar Ida-Bagus