Niet-religieus genootschap
Donations

Donaties

 

 

St. Vishnuh-Genootschap

 (KvK: 56636814)


Voor inschrijving en donaties kunt U e-mailen naar vishnuh-genootschap@hotmail.com o.v.v. inschrijving lidmaatschap/ donaties.  

 

 


FND. Vishnuh-Society

 (KvK:56636814) 


 For registration and donations, you can e-mail to vishnuh-genootschap@hotmail.com stating membership/donations.

 

  

ANG RELIHIYON NG KAPAYAPAAN

(THE RELIGION OF PEACE)

 

Ang Relihiyon ng Kapayapaan! Ang katotohanan kung minsan ay mahirap paniwalaan, ngunit ang katotohanan ay tapat at totoo.

 

 

Do you want to become a member of the Vishnuh Society in the Philippines? Please send your request to email: miles_gabion12@yahoo.com

 

 

Ang relihiyon ng Kapayapaan???

 

Na, sa panahon ngayon ang pekeng mga balita ay ibinahagi sa pamamagitan ng media at pinaniniwalaan din ng mga walang muwang na tao ay hindi na bago. Bago pa umiiral ang social media, ang mga pekeng balita ay ibinahagi ng Kristiyanismo, Islam, at iba pang relihiyon sa pamamagitan ng oral advertising at sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na sagradong mga kasulatan na sinamahan ng paggamit ng napakalaking karahasan, pagpatay ng lahi, at lahat ng uri ng paglabag sa karapatang pantao sa pangalan ng kanilang diyos/ Allah/ Yahweh.

… Pinatunayan ng kasaysayan na ang pag-ikot ng karahasan sa relihiyon ay hindi limitado sa isang partikular na relihiyon o diyos. Ang isang relihiyosong tao ay mas marahas kaysa sa nauna na nagtanggol din sa karahasan at binibigyang-katwiran ito bilang kalooban ng kanilang Diyos.

 

At habang ang tularan ng relihiyosong karahasan sa kasalukuyan ay sumusunod sa ilang bahagi ng mundo ayon sa kakilakilabot na relihiyoso ng nakaraan, ang iba sa relihiyosong mundo ay sadyang tumitingin sa ibang paraan sa pag unawa na ang kanilang relihiyon ay ginawa rin noon, at ngayon, ayon sa isang sistema ng legal na tinatawag na demokrasya.

 

Minsan tila relihiyon ang batayan ng kapayapaan dahil ang ilang mga relihiyosong biktima at mga kamag-anak ay maaaring magbigay ng isang kamangha-manghang talumpati na walang kapantay tungkol sa pagpapatawad sa kanilang salarin o pagpapatawad sa pumatay sa kanilang mahal sa buhay.

 

At ang mga panatiko ay palaging nagpapahiwatig ng labis na pagmamalabis tungkol sa kanilang tinatawag na mapagmahal na Diyos at kay Hesus na para bang ang kanilang paniniwala sa Diyos ay ang paniniwala ng kapayapaan at pag-ibig. Ang ganitong uri ng kaawa-awang pigura na walang kinalaman sa kanyang buhay ay patuloy na nag-a-advertise sa pamamagitan ng pag-aangkin na ang kanyang relihiyon ay hindi nagkakalat ng poot, ngunit kapayapaan at pagpapatawad. Ngunit tiyak na hindi mga relihiyon ang mga iyon.

 

Walang kahit isang relihiyon sa mundo na naghahangad ng kapayapaan o kapatawaran. Sinasabi nila na alam nila ang lahat tungkol sa pag-ibig, ngunit hindi nila ito naiintindihan. Sa totoo lang, narinig na nila ang pagtunog ng kampana, ngunit hindi nila alam kung saan nakabitin ang pumalakpak.

Basahin mabuti ang Bibliya/Koran.

 

https://www.thereligionofpeace.com/pages/site/about-site.aspx?fbclid=IwAR3p3duw0xSOhnQ7_9zp4ZnFKjCme3eUQZF32ivI55g8GgXgA-QpVPuJHWs

Lalo na ang mga tomboy, bakla na lalaki, bisexual, transgender na tao, at tuwid na babae na sinasadyang italaga ang kanilang sarili sa relihiyon sa pangkalahatan ay ang pinaka-hangal na nilalang na maiisip ng isang tao.

 

 Ito ay dahil ang mga relihiyosong LGBT, ang mga tuwid na babae sa relihiyon, at iba pa ay naitala sa banal na kasulatan bilang mga hamak na tao, ngunit mas pinipili pa rin na magsuot ng balabal ng pang-aapi, sa halip na ilayo ang kanilang sarili mula sa relihiyosong pamatok na tumitingin sa kanila at naglalagay sa kanila. bilang mga baka para sa pagpatay at sa gayon sa buong mundo sa pamamagitan ng kakilakilabot at hindi makataong mga teksto sa tinatawag na banal na kasulatan ay nasa nominasyon ng paglipol.

… Tinanggap nila ang lahat ng paghihirap na iyon ng walang bayad at dumaranas ng pang-aabuso, pang-aalipusta sa sarili, pang-aalipusta, pisikal at mental na pang-aabuso pati na rin bilang bahagi ng kanilang buhay dahil gusto nilang matanggap sa pamamagitan ng pagtatangi ng sangkatauhan at mga ikatlong partido.

 

Gaano ba kababa ang isip ng isang tao kung minsan? Bilang karagdagan, wala silang pagpapahalaga sa sarili dahil sumusunod sila sa isang doktrinang pang relihiyon na labis na tutol sa kababaihan at sa komunidad ng L.G.B.T.

 

Pagkatapos ng lahat, itinuturing ng Bibliya/Koran ang mga babae bilang mga bagay sa pakikipagtalik, mababa, marumi, at may kapansanan, at ang mga L.G.B.T ay dapat, ayon sa tinatawag na mga banal na kasulatan, ay pukpok hanggang mamatay o itapon mula sa isang mataas na taas.

 

Bagama’t karamihan sa mga taong relihiyoso na ito ay nakatanggap ng wastong edukasyon, ang pag-unlad na ito ay hindi nagtatalo para sa pag-unawa nito, dahil ang kaalaman at pag-unawa ay dalawang magkaibang konsepto.

 

At hangga’t ang gayong uri ng mapagkunwari na mga mananampalataya ay bulag na sumasamba sa tinatawag na sagradong kasulatan, walang pag-aalinlangan sa kapayapaan, kaligtasan, o kapahingahan sa kanilang buhay.

http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/17/index.htm?fbclid=IwAR11B1R47lcoluENT7EouhVJdUWQBZ-8kacHzEutqNOqafQ_6h1USDmmWzY

 

At narito ang katotohanang malinaw na nakasaad sa Bibliya, … Tingnan ang 1 Mga Taga-Corinto 11:7 — Sapagkat ang lalaki ay hindi dapat mag takip ng kanyang ulo, sapagkat siya ang larawan at kaluwalhatian ng Diyos; ngunit ang babae ang kaluwalhatian ng lalaki.”

 

4 Ang sinumang lalaki na nananalangin o nanghuhula na may mahabang buhok ay nahihiya ang kanyang ulo.

 

5 Ngunit ang sinumang babae na nananalangin o nanghuhula nang hindi nagtatakip ng kanyang buhok ay inihihiya ang kanyang ulo—siya ay tulad ng isa sa mga “ahit na babae.”

 

6 Kung ang isang babae ay walang saplot sa ulo, hayaan siyang magkaroon ng maikling buhok pansamantala; ngunit dahil isang kahihiyan para sa isang babae ang inahit o maikli ang buhok, kailangan niyang palakihin ito muli.

 

7 Hindi dapat mahaba ang buhok ng isang lalaki…

… Sa madaling salita, ang teksto na “ang lalaki ay ang kaluwalhatian ng Diyos at ang babae ay ang kaluwalhatian ng lalaki” ay malinaw na nagpapahiwatig na ang Diyos ay dapat na isang homosexual o bisexual at hindi tutol sa isang threesome. Sa ibang salita; ang mga manunulat ng Bibliya ay mga bakla, pedophile, bisexual, at molester ng bata na noong panahong iyon ay nagpakasawa sa lahat ng uri ng sex orgies, ngunit sa Bibliya ay sadyang ipinagbabawal ang homosekswalidad at iba pang kalabisan sa kasarian upang makagambala sa atensyon.

 

Bilang karagdagan, ang 1 Mga Taga-Corinto 7 ay malinaw na nagpapahiwatig na si Jesus ay isang pagano dahil siya ay may mahabang buhok sa panahon ng kanyang pagpapako sa krus. Si Jesus ay pinarusahan ng Sanhedrin para sa ibang dahilan kaysa sa ipinahihiwatig sa Bibliya, at upang bigyang-katwiran ang kanyang kamatayan siya ay tinawag sa Bagong Tipan ng Bibliya bilang anak ng Diyos kasama ang lahat ng mga kalokohang kwento nito upang ang kanyang mga pumatay ay ganap na maligtas mula sa masaker at ang pagpatay kay Hesus ay maaaring ma bigyang-katwiran, at kahit ngayon!

 

Si Jesus ba ang IYONG Tagapagligtas?

… Tiyak na dahil ang mga ninuno ng inaaping populasyon ng mga itim at Asyano sa buong mundo ay na-Kristiyano ng Islam, at ang iba ay may di-proporsyonal na karahasan, hindi nila dapat ipagpatuloy ang ipinataw na relihiyong ito, dahil sa paggalang sa sarili at pagpapahalaga sa sarili.

… Ito ay dahil ang kanilang mga ninuno na labis na nagdusa sa ilalim ng pamatok ng relihiyon ng masamang tao na udyok ng tinatawag na mga banal na kasulatan, ang Quran, Torah, Bibliya, atbp., ay nagkaroon ng miserableng pag-iral sa mundong ito.

… At sa pagpapatuloy nitong hindi makataong paniniwala sa Diyos, ipinagpatuloy ng mga bansang ito ang relihiyosong sumpa sa kanila sa kapinsalaan ng kanilang mga supling.

 

 

Oh, mga tao sa mundo!

 

Saan napunta ang iyong pagpapahalaga sa sarili?

 

At isipin pa rin na kabilang ka sa mga taong pinahiya, pinatay, at sinupil ng mga ninuno ang iyong mga ninuno sa loob ng maraming siglo. Ibalik ang iyong sariling halaga sa pamamagitan ng pagiging iyong sarili, at huwag maging kung ano ang sistematikong at istruktural na pinilit sa iyo ng ibang tao sa loob ng maraming siglo.

… Huwag ka nang magpaloko, dahil hindi ka makikilala bilang isa sa kanila. O ang iyong pagsuko ay tinatawag na “pagbibitiw?” Sa kasong iyon, ikaw ay ganap na nawala at wala ka ng karapatang magreklamo tungkol sa kung ano ang naghihintay sa iyo sa hinaharap. Kung gayon hindi ka mamamatay ng payapa, dahil sa kasamaang-palad, ang iyong mga ninuno ay hindi nagkaroon ng pagkakataong mamatay nang payapa.

… At ang katotohanan na si Muhammad at ang mga kasamahan ay kumuha ng halimbawa mula sa Bibliya, at pagkatapos ay kinopya at inangkop ito ayon sa kanilang sariling mga ideya tungkol sa pedophilia, mga banal na digmaan, panggagahasa, at pagtatakip sa ulo para sa kababaihan pati na rin ang kahihiyan, ay walang alinlangan na tinutukoy sa Bibliya.

– Ang turo ni Vishnuh ay nagsabi:

“Kapag ang isang relihiyosong tao ay tumuturo gamit ang kanyang hintuturo sa kanyang relihiyoso ng kapwa tao, pagkatapos ay awtomatikong siyam na daliri ang tumuturo sa kanyang sarili.”

 

https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/wife-beating.aspx?fbclid=IwAR29S8NCIVWlwcInjbWIlo9k5YjIBfP_Ku-5cGK9aP_ipPLZ_wPr4Q3O0qg

 

Kaya, walang respeto sa sarili ang mga babaeng relihiyoso na mayroon man o walang headscarf. Bukod dito, hindi nila alam kung ano ang pagpapahalaga sa sarili dahil sila ay pinalaki sa isang malisyosong relihiyosong lupon at samakatuwid ay hindi nakakaalam ng anumang mas mahusay.

 

Hindi rin nila namamalayan na ang kanilang relihiyon ay naglalarawan sa kanila bilang isang simbolo ng panggagahasa, pang-aabuso, at pamunas sa paa.

 

Pagkatapos ng lahat, ang Quran at ang Bibliya ay sumasang-ayon sa lahat ng anyo ng kahihiyan laban sa mga kababaihan, at kung ano ang nasa Bibliya ay matatagpuan din sa Quran, kahit na sa isang inangkop na anyo, ngunit gayunpaman ay parehong kasuklam-suklam at hindi makatao.

 

https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/women-worth-less.aspx?fbclid=IwAR2oPGFPa9XHC8C8tT6WlWY32vRgHxbr3P_wCJHXnwvkzX9mYAyIPmn2BGM

 

… Ang grupong ito ng mga tao na may diskriminasyon laban sa Diyos/ Allah/ JHWH ay talagang walang karapatang magreklamo at kailangan tanggapin ang mga kahihinatnan at manatiling pare-pareho, dahil ang mga taong umaayon sa isang relihiyon na nang-aapi sa kapwa tao at nagpapanatili sa kanila na hangal ay walang karapatan na mabuhay. Pagkatapos ng lahat, personal nilang hinihiling, sa pamamagitan ng isang detour, na pagmamaltrato, bugbugin at arbitraryo ng abusuhin o itapon mula sa mataas na taas, o batuhin?

 

Ngunit ang mga napipilitang pumasok sa isang relihiyon tulad ng mga maliliit na bata ay dapat, siyempre, ay lumaya mula sa relihiyosong pamatok kung saan sila ay napunta nang hindi hinihiling at sa pamamagitan ng kanilang agarang kapaligiran.

… Karamihan sa mga bata, na kalaunan ay pinalaya ang kanilang mga sarili mula sa relihiyosong pamatok na ipinataw sa kanila, ay alam na alam sa kanilang kabataan na ang relihiyon ay isang panloloko, isang malisyosong anyo ng paglabag sa karapatang pantao, at ang relihiyosong sangkatauhan ay gustong kontrolin at iprograma ang mga tao.

… Ang mga bata ay kadalasang mas matalino kaysa sa maraming nasa hustong gulang, ngunit sila ay karaniwang itinuturing na walang kakayahan at kadalasang hindi seryoso ng mga matatanda, kaya ang pagrereklamo at pagtanggi na sumunod sa isang relihiyon ay walang saysay kung ikaw ay isang bata at lumaki sa isang relihiyosong kapaligiran . At kahit ngayon, ang mga bata sa mga paaralang panrelihiyon ay pinipilit na hayaan ang relihiyon na makapasok sa kanila sa pamamagitan ng isang liko at sa pamamagitan ng pang-aabuso sa kapangyarihan.

… Nakakalungkot na ang gobyerno sa ngayon ay nagpapahintulot sa mga direktang stakeholder at paaralan na mapanatili ang pang-aabuso sa kapangyarihan upang ang relihiyon ay legal na mahikayat ang mga nasa hustong gulang na nagpapanggap na mga tagapagturo. Ito ang mga walang prinsipyo ng alipores ng kasamaan. Ang ganitong uri ng paaralan ay dapat na agad na suriin at ipagbawal na magsagawa ng anumang mas mahabang pananampalataya, na sa katunayan ay katumbas ng espirituwal na pang-aabuso sa bata.

… Ang mga anak ng hinaharap ay hindi pupunta sa mga simbahan o mosque. Ang mga kabataan ngayon ay matutong maunawaan ang kalikasan at matutunan ang realidad ng buhay nang hindi kinakailangang sumunod sa haka-haka na agresibong diyos/ Allah.

  … Ang mga anak sa hinaharap ay hindi magiging mga relihiyosong alipin, ngunit sila ay lalago nang walang takot sa isang malayang lipunan at maging sapat na matalino upang gawin ang relihiyon sa buong mundo bilang isang bagay ng nakaraan.

 

 

Halimbawa, ang relihiyosong sangkatauhan, sa loob ng maraming siglo batay sa pang-aabuso sa kapangyarihan, ay naliligaw ang mga taong walang kakayahan na bumaling sa paniniwala sa Diyos. Ito ay dahil hindi sila sapat na katalinuhan noong panahong iyon upang makita ang mga bagay na walang kapararakan sa relihiyon. Sa kasamaang-palad, ang mga ganitong uri ng mapanlinlang na tao ay na-trauma ng relihiyon at naging mapanglaw na sadomasochistic. Sa kasamaang-palad, ang mga relihiyosong biktima na ito ay unti-unti nang hindi napalaya ang kanilang mga sarili mula sa relihiyosong pamatok na kanilang ikinabit dahil sila ay napasailalim sa mahigpit na kontrol sa kanilang relihiyosong kapaligiran.

… At ngayon sila ay nanunumpa nang may pananalig sa paniniwalang sila ay pinilit mula pagkabata ng kanilang mga nakatatanda, at itinuturing din nila ang paghihirap na palagi nilang nararanasan habang buhay bilang kalooban ng kanilang masamang Diyos dahil wala nang puwang sa kanilang utak. mag-isip ng nakapag-iisa.

 

 

 

 

https://www.thereligionofpeace.com/pages/articles/10-reasons-not-peace.aspx?fbclid=IwAR0mbbRJUV50b97e5oqOKaCLFfdvTZBFnU8xMLFIUCyIjaKnqa_hla8UEQo

 

Sa Suriname, Netherlands Antilles, at higit pa sa lahat ng mga bansa kung saan ang mga kolonyalista ay naghari sa paggamit ng hindi katimbang na karahasan at pang-aalipin, ang populasyon ay mas relihiyoso kaysa sa Papa, at ang relihiyon ay na-trauma.

 

  Ang sinumang nag-aangkin mapayapa dahil sa kanilang relihiyon ay lubos na mapagkunwari at may masamang katangian na lilitaw sa madaling panahon. Sapagkat ang sinumang mapayapa ay hindi nag-aangkin ng relihiyon at hindi pinananatiling tanga ang kanyang mga supling sa pamamagitan ng pagpapalaki sa kanila ng mga relihiyosong fairy tale na kumakatawan sa kasamaan sa pangalan ng Allah/Diyos o ng anumang diyos.

 

Kaya ang tinatawag na pagpapatawad sa pananampalataya na itinataguyod ng isang babae ay walang halaga at walang bisa pa rin dahil ang mga babae ay walang karapatan ayon sa Koran at Bibliya.

… Ang babaeng nag-aangkin ng kung hindi man ay lubog ng husto, tandaan lamang ito. Sa anumang kaso, ang kapayapaang ipinahayag ng isang relihiyosong tao at teologo ay walang halaga.

… Ang Langit / Valhalla ay hindi umiiral at ang Impyerno ay sumasaklaw sa paghihirap kung saan ang taong nananampalataya ay naghahanap ang kanyang sarili at kung saan ang inosenteng tao at iba pang mga tao na nag-iisip nang iba ay nasasangkot laban sa kanilang kalooban.

 

 

 

Ang mga relihiyosong tao tulad ng mga bakla, lesbian, iba pang mga mapakalaki, at mga kababaihan na, ayon sa tinatawag na banal na kasulatan, ay kapantay ng mga baka, ay palaging, para sa kanilang sariling kapakanan, ay gagawin ang lahat ng kanilang makakaya upang ituring na karapat-dapat.

 

… At anuman ang gagawin ng mga taong ito na itinatangi ng pananampalataya ng Diyos upang mahalin ng iba, patuloy nilang matitikman ang asin ng lupa at lalo na kung saan sa tingin nila ay nasa tahanan sila sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap at labis na kabanalan. .

… Ito, dahil ang relihiyosong sangkatauhan ay hindi nagbabago, mapagkunwari, at makasarili, dahil ang mga talata sa Bibliya na tumatalakay sa kahihiyan at paghamak ng ganitong uri ng mga taong naniniwala ay mananatiling matatag bilang salita ng kanilang masama, sadista at walang awa na Diyos. .

… Kahit na ang ganitong uri ng mga kalunos-lunos na pigura, wika nga, ay dinilaan ang asno ng Diyos/ Allah o ng anumang diyos, hindi sila mahal ng Diyos/ Allah, ngunit hinahamak sila ng Allah/ Diyos at iba pang mga diyos sa kawalang-hanggan. Ang lahat ng ito ay nakasulat sa tinatawag na mga banal na aklat, at ang naisulat na minsan ay hindi mabubura para sa paniniwalang sangkatauhan!

 

 At ang mga mapagkunwari na relihiyosong mga mangangaral ng pananampalatayang Kristiyano ay nangangaral, bukod sa kanilang relihiyosong doktrina at kung minsan ay nasa ilalim ng panggigipit mula sa mapagkunwari na mga taong simbahan, ng isang katamtaman at angkop na doktrina ng relihiyon upang tanggapin ang asin ng lupa bilang isang anak ng Diyos. Paniniwala nila ang mga tao na mahal ng Diyos ang lahat at gayundin ang mga sinasabi ng mga sagradong aklat na sila ay mas mababa, walang batas, marumi, at impostor.

  

Ngunit para sa mga pagbabagong ginawa ng mga propeta ng Diyos sa salita ng Diyos, hindi sila nakatanggap ng pahintulot mula sa Diyos o mula kay Allah.

 

Ipinahihiwatig nito na ang mga relihiyosong mangangaral sa lahat ng variant anuman ang relihiyon ay mga propesyonal na manloloko at manloloko dahil sinasamantala nila ang halos lahat ng pagkakataon upang magbalik-loob at iligaw ang kanilang mga kapwa tao gamit ang isang relihiyosong fairy tale upang punan ang kanilang sariling mga bulsa. Kung tutuusin, hindi nakasulat saanman sa tinatawag na mga banal na aklat ng di-umiiral na Diyos/Allah na maaaring arbitraryong baguhin ng mga deboto ng lupa ang mga sagradong teksto.

 

Bilang isang resulta, ang kanilang mga oral mutations ay hindi wasto pa rin at sa gayon ang hindi mapapalitan at kasuklam-suklam na mga teksto ng panunupil sa kapwa tao sa banal na kasulatan ay nananatiling buong puwersa.

 

 Dagdag pa rito, ang mga taong naniniwala ay hindi dapat magulat kung ang isang lalaki o babae ay manloloko, nangalunya, o may maraming babae o lalaki, na lahat ay pinahihintulutan din ng Diyos/Allah.

 

… Bukod pa rito, malawakan silang tumutugon sa poligamya, pangangalunya, nagseselos, nasangkot sa panlilinlang at pedophilia bilang pamana ng mana, at ginagawa nila ang lahat ng ipinagbabawal sa kanila ng kanilang di-umiiral na Diyos, at ginagawa nila ang lahat ng hindi ipinagbabawal ng Diyos. Sila.

 

Ang poligamya/bigamya ay hindi tahasang hinatulan saan man sa Bibliya. Tingnan si Lamech sa Genesis 4:19: Si Lamech ay kumuha ng dalawang babae. Maraming kilalang lalaki sa Lumang Tipan ang nagsagawa ng poligamya, kabilang sina Abraham, Jacob, David, Solomon, at iba pa ay lahat ay may maraming asawa. Sa 2 Samuel 12:8, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Nathan na kung si David ay hindi sapat para sa kanyang mga asawa at mga asawa, Siya ay nagbigay ng higit pa kay David. Si Solomon ay may 700 asawa at 300 babae, na ang huli ay mas mababang katayuan ng mga asawa ayon sa 1 Hari 11:3.

 

Ang poligamya sa Suriname, Netherlands Antilles, at higit pa sa iba pang bahagi ng mundo kung saan ang paniniwala sa relihiyon ay naganap nang hayagan o lihim ay normal sa mata ng Allah/Diyos. Ang katotohanan na sa mga bansa sa Ikatlong Daigdig ay ipinakilala ang mga tao sa mga paniniwalang panrelihiyon sa pamamagitan ng latigo ay isang matagumpay na bahagi ng mekanismo ng pagsugpo sa Katoliko/Muslim at isang naunang plano.

 

… Hindi kataka-taka na ang mga taong mahihirap ay nag-iwan ng trauma ng kolonyalismo at samakatuwid ay mas relihiyoso kaysa sa Santo Papa kaya ang kontra-produktibo ng pananampalataya ng Diyos ay naging isang matatag na bahagi ng kanilang buhay. Kaya, samakatuwid ay hindi kataka-taka na ang mga mahihirap na tao at lahat ng nagdurusa sa pananampalataya sa Diyos ay literal na sumusunod sa Bibliya/Quran sa buong mundo ngayon.

Ang relihiyosong palitan ng panlilinlang

 

Nang dumating sa Africa ang mga misyonerong Arabo at Europeo, nasa kamay nila ang Koran at Bibliya, at nasa mga Aprikano ang lupain.

 

…Itinuro ng mga Misyonero ang mga taong Aprikano na manalangin ng nakapikit ang kanilang mga mata, at tinuruan ng mga Arabo ang mga Aprikano na mag-vacuum, ngunit nang imulat ng mga Aprikano ang kanilang mga mata pagkatapos manalangin o iangat ang kanilang sarili mula sa Salat, nasa kanilang mga kamay ang Bibliya at Koran at ang mga Arabo at ang mga misyonerong Europeo ang may lupain. Ang taktikang ito ng mapayapang indoktrinasyon ng mga misyonerong Arabo at Europeo ay ginagamit sa buong mundo kung saan napatunayang hindi kailangan ang karahasan.

… Tingnan lamang ang Venezuela, Pilipinas at higit pa rito, tingnan ang lahat ng bansang apektado ng Kristiyanismo at Islam kung saan ang paghihirap, pang-aapi at pang-aabuso ay bahagi ng buhay at miserableng pag-iral ng mga mahihirap, ngunit ang mga mapang-api at ang elite na uri ay naliligo sa yaman at luho at tamasahin ang buhay nang buo, maging sa ngalan ng Diyos/ Allah.

…Dagdag pa rito, ang mga relihiyosong dayuhang iyon ay nag-iisip sa kanilang pagmamataas na sila ay nagdala ng sibilisasyon doon, habang mula noon, sa pakikipagtulungan sa mga bota na dumidila ng mga katutubong nagbabalik-loob, pinagsamantalahan nila ang mga tao at lupain at ngayon ay inilagay ang kanilang mekanismo ng pagsasamantala sa isang legal na dyaket kaya na maaari silang patuloy na kumita ng pera mula sa mga walang muwang na tao.

 

 

 

Ang kasalukuyang mga mangangaral ng diyos ngayon ay gumagawa ng malaking pagsisikap na iligtas ang simbahan mula sa pagkasira sa lahat ng uri ng walang laman na mga pahayag at kasinungalingan.

 

Ang mga tinatawag na moderate god preachers na ito ay naglalayong mabawi ang simpatiya para sa simbahan sa kanilang mga kasinungalingan at dahil sa kanilang sariling interes (na pagkatapos ng maraming mga gawain ng pang-aabuso sa bata, pedophilia, at pang-aabuso sa kapangyarihan) ay nahulog sa isang paglubog upang ang mga tao ay patuloy na magbigay ng pera sa simbahan upang patuloy na pakainin ang kasamaan na dinala ng simbahan sa sangkatauhan.

… Kaya naman ang mga teksto tungkol sa kahihiyan laban sa asin ng lupa ay maaaring gamitin nang paulit-ulit ng lahat na walang parusa sa ngalan ng Diyos/Allah. At ang Diyos/ Allah ay laging sasang-ayon dito gaya ng dati.

 

Na ang mga relihiyosong tao sa buong mundo ay namumuhay nang magkakasama sa poot at inggit ay isa ring tradisyon ng relihiyon na dapat ituring na nagmula sa kanilang banal na Diyos, na kinabibilangan ng master plan ng relihiyosong sangkatauhan.

 

https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/men-in-charge-of-women.aspx?fbclid=IwAR2Umi2BCiKFQwZns95CFPLlKPwTHFntTh-QrPNioB8t_R6H730PKgaTzSg

 

Ang isang hindi mananampalataya na nagsasalita ng pagpapatawad sa kanyang kaaway o umaatake na walang relihiyon ay isang bagay na dapat isipin.

 

Ngunit ang pagpapatawad na nagmumula sa mga bibig ng mga relihiyoso na kababaihan, tomboy, bakla, at iba pang mababa at walang kwentang tao ayon sa Bibliya/Koran ay lubos na bale-wala.

 

Kaya pagdating sa relihiyon, kung gayon ang mga debotong babae at lahat ng nabanggit sa itaas ay nagpapahayag lang ng kalokohan !!

… Kaya, kapag sinabi ng isang babae o isang relihiyosong tao sa isang tao na “Pagpalain ng Diyos” o “ito ay regalo mula sa Langit,” atbp., tanggapin mo na lang ang lahat ng ito ng isang butil ng asin, dahil ang parehong mga banal na pigurang ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa kanilang sarili sa kababaang-loob na panlilinlang at labag sa batas na posisyon dahil lubusang sumasang-ayon sila sa maalamat na relihiyoso ng mga salitang panghinto na “kalooban ng Diyos” o “ang lahat ay nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos.”

 

Kaya’t kahit na sila ay brutal na pinatay o pisikal at mental na pinahirapan sa kalooban at tinatrato bilang hindi karapat-dapat at maruruming nilalang at nagdurusa sa isang miserableng pag-iral. Dahil lahat ng iyon ay nangyayari sa kalooban ng Diyos. O hindi? Insha, Allah!!

… At kung ang pagdurusa ng ganitong uri ng mga taong nananampalataya ay kalooban ng Diyos/Allah, kung gayon ang hukuman ay dapat magdeklarang inosente ang sinumang nakakulong para sa isang krimen ng pang-aabuso sa pagpatay sa nabanggit na uri ng mga mananampalataya. Kung gayon ang mga inosenteng taong ito ay dapat na palayain kaagad at dapat silang makatanggap ng kabayaran dahil gusto ng Diyos/ Allah na ito ay eksaktong pareho, tama ba?

 

Bukod dito, ang konstitusyon ng karamihan sa mga relihiyosong bansa ay nakabatay sa Bibliya/Qur’an, kung gayon ang mga bansang ito ay dapat sumunod sa Bibliya/Quran, at kung saan ang karamihan ng mga tao ay itinuturing pa rin itong salita ng Diyos/Allah?

 

“Samakatuwid, kung may isang diyos at ako ay maaaring maging diyos, paparusahan ko ang papa at lahat ng iba pang mga pinuno ng relihiyon gayundin ang lahat ng mananampalataya na gumawa ng mga kasalanan nang mas malupit kaysa sa mga infidels at inilalagay ang mga ito sa mga dingding ng aking makalangit na mga palasyo.

… Doon sila ay mananatili nang walang hanggan hanggang sa mabulok sila sa wala. Ito ay dahil mas alam nila ngunit nakagawa pa rin ng araw-araw na mga kasalanan.

… At ang mga hindi naniniwala ay palaging tumatanggap ng isang patas na pangalawang pagkakataon mula sa akin pagkatapos ng kanilang kaparusahan ngunit ang pananampalataya ng sangkatauhan ay talagang hindi binibigyan ng pangalawang pagkakataon, dahil ayon sa kasaysayan, ayon sa masamang tradisyon ng relihiyon nito, paulit-ulit itong nauulit.

 

 At ito ay masama para sa Kalikasan, masama para sa sangkatauhan, at masama para sa buhay sa pangkalahatan. ”

 

Ngunit ayon sa Bagong Tipan, ang mga Kristiyano ay hindi kailanman mapaparusahan sa kanilang kasalanan. Ayon sa Kristiyanismo, lahat ng kasalanan – mula sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap – ay pinarusahan na sa krus.

 

Nangyari ito minsan at para sa lahat sa pamamagitan ng pagpatay at matinding pang-aabuso kay Jesu-Kristo. Gayundin, ang mga Kristiyano ay hindi na maaaring hatulan “

  

… Ito ang Kristiyanong engkanto na ginagamit ng simbahan upang pukawin ang kasamaan sa mga inosenteng tao at upang maakit ang mga taong mapanlinlang. Kaya, ayon sa simbahan, ang mga kasalanan ng isang taong Kristiyano ay ipinako sa krus kasama ni Hesus upang ang mga Kristiyano ay hindi kailanman mapaparusahan sa kanilang mga kasalanan at pagsuway.

 

At sa ganitong batayan, ang mga Kristiyano, ngayon ay kumikilos ng mayabang at mabangis sa kapwa tao at ang kakayahang bayaran ang lahat nang walang parusa. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano at paniniwala ng sangkatauhan, sa pangkalahatan, ay masasamang tao dahil sila ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ni Jesus, na, sa katunayan, ay biktima ng relihiyosong sangkatauhan noong unang panahon.

…. Kaya naman napakahalaga na ang bawat isa na nasa sirkulasyon ng mga Kristiyano ay hindi dapat magtiwala sa kanila, kahit na ang taong Kristiyano na kanilang pakikitungo ay isang kamag-anak na miyembro ng pamilya, kabilang ang kapatid na lalaki, tiyahin, kapatid na babae, tiyuhin ama o ina, at iba pa.

 

Ito ay dahil sila ay karaniwang nagtatanim ng kalungkutan at marahil ay hindi sinasadyang dala ang masamang hangarin na ito sa kanila. Sa katunayan, huwag magtiwala sa isang mananampalataya, ngunit suriin ang lahat bago ka magtrabaho sa kanila o makipag negosyo sa kanila at manatiling alerto sa lahat ng oras.

… Ang mga taong, sa trapik sa kapwa tao, ay isinasaalang-alang ang mga engkanto ng kanilang relihiyon bilang pundasyon ng kanilang buhay sa lahat ng aspeto ay hindi mapagkakatiwalaan. Ito ay dahil kadalasang binibigyang-kahulugan ng karamihan sa mga taong relihiyoso ang anumang pagsalungat sa paniniwala sa Diyos bilang gawain ng isang masamang nilalang, habang sila mismo ay nagtatanim ng malisya bilang kanilang gabay.

 

 Ang karamihan ng relihiyosong sangkatauhan ay nabulag ng kanilang mga paniniwala na hindi na kayang harapin ang katotohanan at samakatuwid, sa kasamaang-palad, ay hindi napagtanto na ito ay nagpapalabas ng sarili nitong kaguluhan sa iba. Kaya sila mismo ang nag-endorso na sila ay si Satanas sa personal.

… Dagdag pa rito, ang bawat relihiyon ay may sariling pormula ng pagwawasto upang ang mga taga suporta nito ay ma-exempt. Muli, ang mga taong relihiyoso ay napakasama at hinding-hindi mapagkakatiwalaan, kahit na ibinabala nila ang kanilang pagkahayop sa pag-uugali ng kawanggawa.

 

… Sa anumang kaso, ang kapayapaan at pagpapatawad na ipinahayag ng isang relihiyosong tao at teologo ay walang halaga. Ang Langit/Valhalla ay hindi umiiral at ang Impyerno ay sumasaklaw sa paghihirap kung saan ang taong nananampalataya ay masumpungan ang kanyang sarili at kung saan ang inosenteng tao at ibang mga tao na nag-iisip ng iba ay sangkot laban sa kanyang kalooban.

 

http://www.skepticsannotatedbible.com/quran/69/int_list.html?fbclid=IwAR2JJe8VsBg_lkES_Hk5bT7Qbd0FThzkyKdZOzl5RggUSca58is_1oLwxXs

 

At ang biblikal na “moralidad” ay nagsasabi na kung may mga kasalanan ang Diyos/ Allah ay nasisiyahan lamang kapag maraming dugo ang dumaloy at maaaring ito rin ay dugo ng mga inosenteng tao.

 

Ang moralidad ng Islam ay batay sa Kristiyanismo, dahil ang Qur’an ay isang pasadyang kopya ng Bibliya, at ang iba pa sa lahat ng relihiyon sa daigdig ay isang kopya ng isang kopya ng isang kopya, at iba pa.

https://www.thereligionofpeace.com/pages/games/quran-innocent-people.aspx?fbclid=IwAR1Msdl6rhxET0CS57rkMz3h7t8YK2DvFf%E2%80%931Br_i7NcpjpPIMHyLyL5tG8

 

Ang konklusyon at ang Bibliya/Quran ay nagsasabi na ang mga inosenteng tao ay pinarusahan din para sa mga kasalanan na nagawa ng iba. Ito ay isa sa mga pangunahing dahilan upang lubos na pagdudahan ang halaga ng Biblical/Islamist morality na nangangahulugan na ang Diyos/Allah ay hindi umiiral, ngunit ang Bibliya/Quran ay isinulat ng mga malisyosong tao upang dominahin at apihin ang kapwa tao.

 

At kung tungkol sa mga hindi mananampalataya, ang diyos/ Allah ay walang kapangyarihan sa kanyang mga pahayag at pagbabanta, ngunit ang Diyos/ Allah ay ganap na namamahala sa taong mapanlinlang dahil ang Diyos/ Allah ay si Satanas sa personal. Na ang relihiyoso ng sangkatauhan, sa pangkalahatan, ay tiyak na mapapahamak sa Impiyerno ay malinaw na nakasaad sa Apocalipsis 22: 18-19 sa pamamagitan ng hindi mapag-aalinlanganang mga salita;

 

18. “Binabalaan ko ang sinumang nakarinig ng mga hula ng aklat na ito: kung ang sinuman ay magdagdag ng anuman dito, hahayaan ng Diyos na mapagtagumpayan niya ang mga kapahamakan na nasa aklat na ito. 19. Kung ang sinumang  kumuha ng anuman sa makahulugang mga salita ng aklat na ito, aalisin ng Diyos ang karapatang kumain mula sa punong kahoy na nagbibigay-buhay at pumasok sa lungsod ng Diyos, na binabanggit sa aklat na ito.

 

Maaaring hindi pa napapansin ng relihiyosong sangkatauhan ang katuparan ng bawat relihiyosong tao, anuman ang ranggo, katayuan, o pinanggalingan, na lumihis sa salita ng Diyos, ay nagbibigay o nagbigay ng sariling interpretasyon sa tinatawag na mga banal na teksto mula sa Bibliya/ Ang Koran at iba pa, ng Diyos ay na-calibrate bilang isang tumalikod sa pananampalataya.

 

Ayon sa banal na kasulatan, ang sinumang kinukunsinti ang orihinal na kasalanan o ang “kasuklam-suklam na mga krimen” na ginawa ng Diyos / Allah sa kanyang sariling mga imbensyon, ay isang direktang makasalanan. Kaya, ang tapat na sangkatauhan na nangangaral ng doktrina ng Diyos na gumagamit ng gawa-gawang kathang-isip upang ilihis ang mga walang muwang sa pananampalataya upang itaguyod ang tinatawag na mga banal na aklat ng hindi umiiral na Diyos ay talagang isang isinumpa ng Diyos na hindi makakatakas sa poot ng Diyos, sa gayon ay magdaranas ng pinakamatinding parusa kasama ang Impyerno bilang kanilang destinasyon.

 

… Alam na ang Diyos/ Allah ay hindi nagpapasalamat sa mga taksil na gawain ng mananampalataya! Gayundin, ang tinatawag na pagpapatawad para sa mga nagsisisi na mananampalataya, na binanggit sa Bibliya, ay sinadya lamang na pumikit sa relihiyosong sangkatauhan, dahil ayon sa kasaysayan ng relihiyon, ang Diyos ay matigas at sadista. Walang kaalam-alam ang Diyos, malaki man o maliit.

 

 Sa katotohanan, niloloko ng relihiyosong sangkatauhan ang sarili nito. Naglagay sila ng isang maka-diyos na nguso at umaawit sa simbahan na parang manok na walang ulo upang panatilihin ang itsura ng pagiging banal habang ang Diyos, alyas Satanas, ay sabik na naghihintay sa kanila sa harap ng pintuan ng impiyerno habang ang kanyang nagniningas na sibat na may talim sa kanyang kamay.

 

Ang banayad na kaaliwan, para sa Diyos, ay hindi maiiwasan, hindi mapagpatawad, malupit, mapaghiganti, at sadista ayon sa nararapat sa isang Diyos. Si Lucifer/Satan, alyas na Diyos na uhaw sa dugo, ay napakasaya na ilagay ang taong relihiyoso sa kanyang trident at wala siyang pakialam kung ang kanyang mga tagasunod ay maka-diyos o hindi!

 

 Ang mga banal na taong ito ay malayo sa pag unawa na ang kanilang indibidwal at natural na kaparusahan ay nagaganap ng maramihan sa kapwa poot, digmaan, kawalang-katarungan, at pagkamakasarili, ayon sa lumang relihiyosong panukalang “ako, ako, ako, at ang iba ay maaaring masakal lamang.”

Pakitandaan:>

Kung saanman ang bomba ay sumabog o nagkaroon ng pag-atake ng isang mananampalataya kung saan ang mga inosenteng tao ay pinatay sa kalye o sa isang disco o saan man sa mundo, alamin na ang Allah/Diyos ang nasa likod nito. At pagkatapos, pagkatapos ng kakilakilabot na masaker, ang relihiyosong sangkatauhan ay nakikita ng nagwawalis ng kanilang mga pananaw tungkol sa karahasan at kalupitan ng (mga) salarin na may mga luhang mata.

 

Ngunit sa anumang paraan ay hindi sumagi sa isip nila na sa katunayan ang Diyos/Allah ay ang pangunahing may gawa na nag-alok ng mga kakila-kilabot at nang maaga sa kanyang tagasunod o marami, ay nagbigay ng ligtas na pag-uugali sa tinatawag na Langit o sa Walhalla kung saan wala ni isa. ngunit 72 birhen ay naghihintay ng walang pasensya para sa malawakang mamamatay-tao na siyang tumulad sa Diyos/ Allah, upang tanggapin nang bukas ang mga bisig.

… Hindi, ngunit sadomasochistic bilang naniniwalang sangkatauhan, nagniningas lamang siya ng mga kandila, umuungal sila sa simbahan upang ipagdiwang ang mga patay na paminsan-minsan ay tinatawag nilang pagluluksa at humihingi sa Diyos/Allah sa pamamagitan ng biyaya at panalangin para sa awa at pahintulot para sa mga biktima upang sila ay hinihigop sa langit. Ito, habang ang Allah / Diyos (= sila mismo) ay nasa kanilang budhi ang kanilang kamatayan at ang mga kamag-anak ay sinasadyang nalubog sa paghihirap.

 

Sa katunayan, ang paniniwala ng sangkatauhan ay napaka kitid ng pag-iisip ng relihiyon nito na wala nang puwang sa kanilang utak para mag-isip.

 

Sana ang mga kababaihan sa pangkalahatan at higit pa sa sinuman na sa pamamagitan ng tinatawag na mga sagradong kasulatan bilang mga baka, mababa at walang kwentang nilalang ay namarkahan sa kanilang mga sarili at hindi na pinahihintulutan ang pagpapakababa sa sarili, ngunit nakuha ang kahulugan ng kanilang pagpapahalaga sa sarili kaysa itapon sila para sa isang bagay na labag sa kalikasan at laban sa sangkatauhan. Nilikha ng kalikasan ang lahat, kaya lahat ay pantay na pangit at lahat ay pantay na maganda.

 

Ang Bibliya, ang Quran, at iba pang tinatawag na mga banal na aklat ay tinatrato ang mga kababaihan at mga grupong minorya bilang walang karapatan, marumi, at atrasado na nilalang. Ngunit sa pagtingin sa teorya ng ebolusyon, ang nabanggit na mga panaguri ay hindi naaangkop sa anumang buhay na nilalang. Na ang tinatawag na mga banal na aklat ay isinulat ng mga lalaki ay isang malinaw na bagay, ngunit hindi iyon nagbibigay ng karapatan sa lalaki na iposisyon ang babae o ang isa pa bilang isang mababang nilalang at mas mababa sa sangkatauhan.

 

Ang mga kahihiyan na nakadirekta laban sa babae sa mga aklat ng Diyos ay binibigyang-diin ang katotohanan na ang tinatawag na mga sagradong aklat ay tunay na bokya at walang halaga at na ang lalaki ay sinasadyang gumawa ng konsepto ng diyos para sa kanyang sariling interes para sa kahihiyan ng iba.

 

Ganito ang sabi ng turo ni Vishnuh:

“Ang pinakamakapangyarihang nilalang sa mundo ay ang babae dahil ang babae ay maaaring lumikha ng buhay mula sa kanyang katawan. Ng bumangon ang buhay, ang babaeng kasarian ay nauna, ngunit ang lalaki ay wala pa.

… Noong panahong iyon, ang kasarian ng babae ay may isa pang likas na kakayahang magparami ng mga buhay na nilalang, tulad ng mala-snail na nilalang, na maaaring maging panlalaki at pambabae sa parehong oras.

… Kapag ang kasarian ng lalaki ay walang karapatang umiral, ginawa ng babaeng kasarian ang eksaktong inaasahan ng kalikasan mula sa kanya tungkol sa pagpaparami sa mga katotohanan sa pamamagitan ng paglalaro ng kalikasan.

… Ang katotohanan ay ang lalaki ay ipinanganak ng isang babae. Kung wala ang babaeng kasarian, ang lalaking kasarian ay hindi naroroon ngayon. “

 

At ito sa itaas ay isang aksyom (isang hindi napatunayan, ngunit tinatanggap na batayan) ng Vishnuh-Society na hindi pa nagagawa, kahit na sa Adan at Eba na kahangalan dahil ang mga relihiyon sa mundo sa iba’t ibang mga pagkakaiba-iba ay pinabayaan ang sangkatauhan hanggang sa kasalukuyan na naniniwala at ipagpatuloy ito sa kanilang simula kalokohan.

 

Ang pamahiin ay batay sa pantasya ng mga         taong naniniwala.

 

… Ang Bibliya ay isang dakilang aklat ng kasinungalingan o ang malademonyong mga talata ng relihiyosong sangkatauhan. Ang mga taong palaging sumusuporta sa aklat na ito ng mga kasinungalingan ay kasabwat din sa mga kasinungalingan at krimen ng Simbahan at ng isang hindi umiiral na Diyos.

Ang mga magulang na ito ay nagsilbi sa kasamaan at nagsasabi lamang ng mga kasinungalingan at relihiyosong fairy tale sa kanilang mga supling para apihin ang kanilang mga anak. Bilang karagdagan, bilang pagtulad sa kanilang mga ninuno, ang mga ito ay nagpalaganap ng masamang relihiyon sa kanilang mga supling at kadalasang pinipilit ito sa kanila, hanggang ngayon.

… Dapat na matanto ngayon ng relihiyosong populasyon ng mundo na ang relihiyon ay purong katarantaduhan at sa katunayan ito ay inabuso sa isip at pisikal sa paglipas ng mga siglo ng diumano ay tapat na relihiyoso ng sangkatauhan. Higit pang mga talinghaga ng Diyos/ Allah/ YHWH at Hesus ay lalabas sa malapit na hinaharap bilang ang oras ng pagtutuos ay nangangahulugan ng pagkawasak ng lahat ng relihiyon.

 

… Dumating na ang panahon na ang populasyon ng relihiyon sa mundo ay malawakang tumalikod sa simbahan at sa Bibliya/Quran at sa lahat ng iba pang relihiyon para sa mapayapang pag-iral at pakikiisa sa lahat ng tao at sa pagkakaisa sa kalikasan, na siyang lumikha ng buhay.

Ganito ang sabi ng turo ni Vishnuh”:

“Ang taong nangangailangan ng banta ng walang hanggang kapahamakan upang maging mabuting tao ay walang alinlangan na masamang tao. Ang Diyos ay laging kumikilos tulad ng mga taong lumikha sa kanya.”

 

 Adhipati: Lancar Ida-Bagus

Walang bahagi ng publikasyon ito ang maaaring kopyahin at/o ilathala sa pamamagitan ng pag-print, pag-kopya, mikrofilm o anumang iba pang paraan, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng mga may hawak ng kopirayt. Ang pagsasalin ng Dutch at Javanese ng lontar na Vishnuh-Society na itinatag sa s’Rijkssuccessie Leeuwarden sa Netherlands at nakarehistro sa Benelux Office for Trade Marks sa ilalim ng numero 507 115, ang kahalili ng Vishnuh-Society, Gurubesar: Lancar Ida-Bagus <> R.R.Purperhart.

 

-Lahat ng karapatan ay nakalaan. Walang bahagi ng publikasyon ito ang maaaring kopyahin, iimbak sa isang sistema ng pagkuha, o ipadala sa anumang anyo sa pamamagitan ng elektroniko, mekanikal, pag kopya, pag rekord o iba pa, nang walang nakasulat na pahintulot ng tagapaglathala.