© Copyright : Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotocopy, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar: R.R.Purperhart <> Lancar Ida-Bagus.

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/vishnuh 0877
gallery/img021-003
gallery/img022-001
gallery/img023-001
gallery/img025-001
gallery/img026-001
gallery/img027-001
gallery/img028-001
gallery/img029-001
gallery/img030-001
gallery/dokkum6-001
gallery/wolken met tekst

Niet alle Kropaks en leerboeken zijn voor studie beschikbaar, dit op grond van de laatste wens van Overste Kiyai Ida-Bagus Siyang van het Vishnuh-Genootschap.

 

Zo zegt de leer van Vish­nuh:

 

"Geeste­lijk inzicht is een waar­borg voor een goed bestaan met alle Natuur wezens, want zonder geeste­lijk inzicht is simpel denken en ver­stand nut­te­loos."


1.) "Alles te weten maakt niet geluk­kig, maar wie toch iets wil leren zal daar­van niet weer­hou­den worden, en gelukkig als men de waarheid weet;

2.) Niets moet, het mag. De deur van geestelijk inzicht staat open voor de rechtvaardi­ge mens en het ligt aan de mens/ het individu zelf of deze naar binnen gaat en de gees­te­lijke kennis besteedt ten voor­dele van ieder­een;

4.) Voor wie aanbelt zal de deur open gaan, maar verder moet men zelf naar binnen lopen."

gallery/580_arabische1a