© Copyright : Vishnuh-Genootschap

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of open­baar gemaakt mid­dels druk, fotocopy, micro­film, of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestem­ming van de rechthebbenden. De Nederlandse en Javaanse verta­ling van de lontarboeken van het Vishnuh-Genootschap zijn vastgelegd bij s'Rijkssuccessie te Leeuwarden in Nederland en gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor de warenmerken onder nummer 507115, door de erfopvolger van het Vishnuh-Genootschap, Gurubesar: R.R.Purperhart <> Lancar Ida-Bagus.

All rights reserved. No part of this publication may be repro­du­ced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form by means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the written permission of the publisher.

 

 

 

 

 

Een Javaans gezegde luidt:
 
"Wees nooit verrast wanneer men de waarheid daar tegenkomt waar men hem nooit verwacht, en verwacht ook niet dat de waarheid mild zal zijn".De Waarheid is hard en kan zeer pijnlijk zijn

 

De hiernavolgende 16 pagina's tellende brief heb ik, Priester: Lancar Ida-Bagus van het Vishnuh-Genootschap,  geschreven naar aanleiding van het in 1999 verschenen bericht, in de Sranang Koranti, van de Stichting "Handen Af van Suriname."

 

... In het betreffende bericht, worden de uit Suriname afkomstige Nederlanders opgeroepen met de leus “Krin Kondré," dit betekent "Schoon land", om mee te helpen aan de opbouw van hun moederland en dit te verschonen van koloniale invloeden. Ook werden daarin signalen afgegeven dat bemoeienissen van niet-Surinamers ongewenst zijn.

 

.. Aangezien voornoemd bericht mij zeer aansprak inzake "Eenheid in verscheidenheid en Handen af van Suriname" en gelet op de indertijd ontstane commotie in Nederland en Suriname betreffende het Surinaams beleid door de Couppleger Desi Delano Bouterse en consoorten, heb ik door mijn epistel waarin ik mijn oprechte mening hebt uiteengezet, een bijdrage willen leveren aan de opbouw en toekomst van Suriname en haar bevolking, zonder aanziens des persoons.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot:


Helaas heeft het Vishnuh-Genootschap tot op de dag van heden niets gehoord op haar schrijven noch over de Amansio (het bevrijdingsspel) die de Surinaamse regering indertijd van de Overste van het Vishnuh-Genootschap heeft ontvangen per aangetekend schrijven. Het niet reageren op de betreffende brief en historische gift getuigt van een onbeschoft kolonialistisch kwaadaardig gedrag van de Surinaamse regering, want het minste wat men mag verwachten is een bevestiging van ontvangst.

 

Helaas is een groot deel van het Surinaamse volk alsmede haar regering slecht, hypocriet en egoïstischer dan hun vroegere kwelgeesten en overheersers toen waren, volgens de stelling "de leerlingen overtreffen hun meesters".

 

De Nederlandse regering was in ieder geval zo beleefd en sociaal om antwoord te geven op onze brief, al werden we daar niet veel wijzer van.


Namens het Vishnuh-Genootschap

 

 

 

 

gallery/vishnuh 0877
gallery/39
gallery/40
gallery/41
gallery/90
gallery/42
gallery/43
gallery/44
gallery/45
gallery/46
gallery/47
gallery/48
gallery/50
gallery/51
gallery/52
gallery/54
gallery/55
gallery/048
gallery/100
gallery/3922